Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Diskriminace v pracovněprávních vztazích

Diskriminace v pracovněprávních vztazích

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Frűhlingová
Šetření:08. 05. 2014 - 18. 05. 2014
Počet respondentů:143
Počet otázek (max/průměr):17 / 14.45
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti, jsem studentkou posledního ročníku vysoké školy a jako podklad pro mou diplomovou práci s názvem „Diskriminace v pracovněprávních vztazích“ se chystám využít výsledky tohoto dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Je podle Vašeho názoru princip rovných příležitostí a zákaz diskriminace dostatečně upraven v právním řádu České republiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Není upraven v dostatečné míře5337,06 %37,06 %  
Nevím3222,38 %22,38 %  
Ano2920,28 %20,28 %  
Ne2920,28 %20,28 %  

Graf

2. Měli jste v průběhu přijímacího pohovoru pocit, že jste byli diskriminování nebo jinak znevýhodněni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne10170,63 %70,63 %  
Ano4229,37 %29,37 %  

Graf

3. Pokud ano, jakým způsobem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiný způsob1638,1 %11,19 %  
zaměstnavatel kladl osobní otázky týkající se mé budoucnosti1330,95 %9,09 %  
zaměstnavatel se dotazoval na rodinné poměry1126,19 %7,69 %  
zaměstnavatel se dotazoval na oblast politického nebo jiného smýšlení24,76 %1,4 %  

Graf

4. Setkali jste se někdy s diskriminací nebo nerovným přístupem ve Vašem zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7653,15 %53,15 %  
Ne6746,85 %46,85 %  

Graf

5. Pokud ano, v jakém případě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mzdové (platové) ohodnocení2531,65 %17,48 %  
na základě věku2025,32 %13,99 %  
na základě pohlaví1721,52 %11,89 %  
jiný způsob, vypište810,13 %5,59 %  
pracovní zařazení78,86 %4,9 %  
obtěžování11,27 %0,7 %  
na základě rasy11,27 %0,7 %  

Graf

6. Setkali jste se někdy s inzerátem, který vykazoval diskriminační prvek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9264,34 %64,34 %  
Ne5135,66 %35,66 %  

Graf

7. Pokud ano, víte, kde na takový inzerát upozornit, případně podat stížnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3841,3 %26,57 %  
Ano2729,35 %18,88 %  
Nevím2729,35 %18,88 %  

Graf

8. Domníváte se, že ženy mají na trhu práce horší postavení než muži?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10774,83 %74,83 %  
Ne2416,78 %16,78 %  
Nevím128,39 %8,39 %  

Graf

9. Byli jste někdy diskriminování vzhledem k Vašemu pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 10, Neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9667,13 %67,13 %  
Ano4732,87 %32,87 %  

Graf

10. Pokud ano, jak se diskriminace projevovala?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nerovnost v odměňování2654,17 %18,18 %  
neposkytnutí příležitosti k dosažení funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání918,75 %6,29 %  
ztížené pracovní podmínky612,5 %4,2 %  
jiný prvek diskriminace - vypište36,25 %2,1 %  
obtěžování obecně24,17 %1,4 %  
sexuální obtěžování12,08 %0,7 %  
minimální poskytnutí příležitostí k odborné přípravě12,08 %0,7 %  

Graf

11. Myslíte si, že se liší mzdové (platové) ohodnocení v závislosti na pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11580,42 %80,42 %  
Ne149,79 %9,79 %  
Nevím149,79 %9,79 %  

Graf

12. Setkali jste se osobně s tímto druhem diskriminace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8055,94 %55,94 %  
Ano6344,06 %44,06 %  

Graf

13. Setkali jste se někdy s diskriminací zaměstnanců starších 50 - ti let v pracovněprávních vztazích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 14, Neotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8861,54 %61,54 %  
Ne5538,46 %38,46 %  

Graf

14. Pokud ano, byla tato diskriminace ze strany:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnavatele7483,15 %51,75 %  
zaměstnanců (kolegů)1516,85 %10,49 %  

Graf

15. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena10271,33 %71,33 %  
Muž4128,67 %28,67 %  

Graf

16. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41 - 504229,37 %29,37 %  
51 a více4027,97 %27,97 %  
20 - 303826,57 %26,57 %  
31 - 402316,08 %16,08 %  

Graf

17. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské8257,34 %57,34 %  
střední odborné s maturitou3927,27 %27,27 %  
gymnázium139,09 %9,09 %  
vyšší odborné53,5 %3,5 %  
střední odborné21,4 %1,4 %  
základní21,4 %1,4 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Měli jste v průběhu přijímacího pohovoru pocit, že jste byli diskriminování nebo jinak znevýhodněni?

 • odpověď Ano:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiný způsob na otázku 3. Pokud ano, jakým způsobem?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi zaměstnavatel kladl osobní otázky týkající se mé budoucnosti na otázku 3. Pokud ano, jakým způsobem?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi zaměstnavatel se dotazoval na rodinné poměry na otázku 3. Pokud ano, jakým způsobem?

4. Setkali jste se někdy s diskriminací nebo nerovným přístupem ve Vašem zaměstnání?

 • odpověď Ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi na základě pohlaví na otázku 5. Pokud ano, v jakém případě?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi na základě věku na otázku 5. Pokud ano, v jakém případě?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi mzdové (platové) ohodnocení na otázku 5. Pokud ano, v jakém případě?
 • odpověď Ne:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 8. Domníváte se, že ženy mají na trhu práce horší postavení než muži?

6. Setkali jste se někdy s inzerátem, který vykazoval diskriminační prvek?

 • odpověď Ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 7. Pokud ano, víte, kde na takový inzerát upozornit, případně podat stížnost?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 7. Pokud ano, víte, kde na takový inzerát upozornit, případně podat stížnost?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 7. Pokud ano, víte, kde na takový inzerát upozornit, případně podat stížnost?

9. Byli jste někdy diskriminování vzhledem k Vašemu pohlaví?

 • odpověď Ano:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nerovnost v odměňování na otázku 10. Pokud ano, jak se diskriminace projevovala?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi zaměstnavatel se dotazoval na rodinné poměry na otázku 3. Pokud ano, jakým způsobem?

12. Setkali jste se osobně s tímto druhem diskriminace?

 • odpověď Ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 11. Myslíte si, že se liší mzdové (platové) ohodnocení v závislosti na pohlaví?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 8. Domníváte se, že ženy mají na trhu práce horší postavení než muži?

13. Setkali jste se někdy s diskriminací zaměstnanců starších 50 - ti let v pracovněprávních vztazích?

 • odpověď Ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi zaměstnanců (kolegů) na otázku 14. Pokud ano, byla tato diskriminace ze strany:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi zaměstnavatele na otázku 14. Pokud ano, byla tato diskriminace ze strany:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi na základě věku na otázku 5. Pokud ano, v jakém případě?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Je podle Vašeho názoru princip rovných příležitostí a zákaz diskriminace dostatečně upraven v právním řádu České republiky?

2. Měli jste v průběhu přijímacího pohovoru pocit, že jste byli diskriminování nebo jinak znevýhodněni?

3. Pokud ano, jakým způsobem?

4. Setkali jste se někdy s diskriminací nebo nerovným přístupem ve Vašem zaměstnání?

5. Pokud ano, v jakém případě?

6. Setkali jste se někdy s inzerátem, který vykazoval diskriminační prvek?

7. Pokud ano, víte, kde na takový inzerát upozornit, případně podat stížnost?

8. Domníváte se, že ženy mají na trhu práce horší postavení než muži?

9. Byli jste někdy diskriminování vzhledem k Vašemu pohlaví?

10. Pokud ano, jak se diskriminace projevovala?

11. Myslíte si, že se liší mzdové (platové) ohodnocení v závislosti na pohlaví?

12. Setkali jste se osobně s tímto druhem diskriminace?

13. Setkali jste se někdy s diskriminací zaměstnanců starších 50 - ti let v pracovněprávních vztazích?

14. Pokud ano, byla tato diskriminace ze strany:

15. Jste?

16. Váš věk?

17. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Je podle Vašeho názoru princip rovných příležitostí a zákaz diskriminace dostatečně upraven v právním řádu České republiky?

2. Měli jste v průběhu přijímacího pohovoru pocit, že jste byli diskriminování nebo jinak znevýhodněni?

3. Pokud ano, jakým způsobem?

4. Setkali jste se někdy s diskriminací nebo nerovným přístupem ve Vašem zaměstnání?

5. Pokud ano, v jakém případě?

6. Setkali jste se někdy s inzerátem, který vykazoval diskriminační prvek?

7. Pokud ano, víte, kde na takový inzerát upozornit, případně podat stížnost?

8. Domníváte se, že ženy mají na trhu práce horší postavení než muži?

9. Byli jste někdy diskriminování vzhledem k Vašemu pohlaví?

10. Pokud ano, jak se diskriminace projevovala?

11. Myslíte si, že se liší mzdové (platové) ohodnocení v závislosti na pohlaví?

12. Setkali jste se osobně s tímto druhem diskriminace?

13. Setkali jste se někdy s diskriminací zaměstnanců starších 50 - ti let v pracovněprávních vztazích?

14. Pokud ano, byla tato diskriminace ze strany:

15. Jste?

16. Váš věk?

17. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Frűhlingová, E.Diskriminace v pracovněprávních vztazích (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://diskriminace-v-pracovnepravn.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.