Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Diskriminace

Diskriminace

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Tauschová
Šetření:26. 12. 2012 - 20. 01. 2013
Počet respondentů:261
Počet otázek (max/průměr):29 / 22.61
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:65,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím Vás o vyplnění mého dotazníku k bakalářské práci na téma diskriminační prvky v pracovněprávních vztazích. Nejdříve jsou otázky pokládány obecně o diskriminaci, poté se zaměřuji na diskriminaci starších lidí a poté starších žen. Předem Vám děkuji za poctivé vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena18470,5 %70,5 %  
muž7729,5 %29,5 %  

Graf

2. Váš věk je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 3016061,3 %61,3 %  
31 - 494818,39 %18,39 %  
15 - 204416,86 %16,86 %  
50 a více93,45 %3,45 %  

Graf

3. Vaše dosažené vzdělání:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské12046,15 %45,98 %  
vysokoškolské7729,62 %29,5 %  
základní2810,77 %10,73 %  
vyučen/a s maturitou135 %4,98 %  
vyšší odborné135 %4,98 %  
vyučen/a93,46 %3,45 %  

Graf

4. Jste zaměstnáni na trvalý pracovní poměr?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne16262,07 %62,07 %  
ano9937,93 %37,93 %  

Graf

5. Jste zaměstnáni na jiný pracovní poměr (DPP, DPČ)?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne19476,98 %74,33 %  
ano5823,02 %22,22 %  

Graf

6. Víte co znamená "diskriminace"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano25999,23 %99,23 %  
Ne20,77 %0,77 %  

Graf

7. Napište, co znamená (prosím bez pomoci internetových vyhledávačů):

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
znevýhodnění62,59 %2,3 %  
rozlišování52,16 %1,92 %  
Omezování20,86 %0,77 %  
znevýhodňování20,86 %0,77 %  
zvýhodňování či nezvýhodňování jedné skupiny před druhou10,43 %0,38 %  
diskriminace je znevýhodňování lidí, např. podle rasy, věku, vzdělání10,43 %0,38 %  
znevažování jiné skupiny, člověka od ostatních10,43 %0,38 %  
znevýhodňování na základě určitých důvodů10,43 %0,38 %  
utlačování nebo znevýhodňování určité rasy či skupiny lidí10,43 %0,38 %  
rozlišování lidí, podle barvy pleti, národnosti, věku, pohlaví atd. v záporném smyslu10,43 %0,38 %  
ostatní odpovědi Zvýhodňování či naopak znevýhodňování určitého člověka či skupiny lidí. Záleží zda se jedná o diskriminaci, jak ji chápeme nejčastěji, tedy negataivní, či pozitivní, kde se jedná o zvýhodnění. Tak či tak je to forma nespravedlnosti.
nerovnost, omezení
diskriminace je stav, kdy jsou osoby znevýhodňovány vzhledem k jejich barvě pleti, pohlaví, náboženskému přesvědčení atd.
upřednostňování určité skupiny lidí - ponížení té druhé skupiny
Znevýhodnění jednoho člověka nad druhým
omezování osobních práv
negativní postoj například vůči určité etnické skupině, k lidem s černou barvou pleti..
rozlišování, jiné rasy nebo náboženství, může být například i diskriminace pohlaví na určitá pracovní místa
Diskriminace je omezování lidských práv jiného člověka
znevýhodňování určitě skupiny na základě pohlaví, víry, rasy...
znevýhodňování určité skupiny lidí vůči ostatním
zvýhodnění určitých skupin lidí
diskriminovat - znevýhodňovat určinou skupinu obyvatel kvůli jejich rase, vzhledu nebo postojům?
nerovný přístup z důvodů, které člévěk nemůže ovlivnit - pohlaví, věk, zdraví
diskriminace je znevýhodňování nebo odlišné přistupování k nějaké skupině (ženy, muži, etnikum)
"nesnášenlivost" jiné rasy, skupiny lidí
Znevýhodňování určité skupiny osob kvůli faktoru, který nejsou schopni ovlivnit, a který je pro vykonávání činnosti naprosto irelevantní.
neoprávněné nerovné zacházení
odsuzování a uplatňování předsudků na určité skupiny obyvatel, jako jsou třeba entnické skupiny, skupiny různé sexuální orientace, tělesně znevýhodněné skupiny, případně těhotné ženy
omezování osobní svobody jedince jiné rasy
znevýhodnění určité skupiny lidí oproti ostatním např. barvou kůže, pohlaví, věk ...
pohlížení na určitou skupinu jako na méněcennou a její odsuzování
podceňování lidí, rozlišování podle národnosti, pohlaví, barvy trička :-) a podobných typů "já jsem někdo, ty jsi nic", z čehož vyplývá i utiskování lidí a další...
záměrné znevýhodnění
upřednostňování někoho
Chování jedince či skupiny osob, které jakýmkoliv způsobem znevýhodňuje jiného jednotlivce či skupinu osob.
"odsuzování" určitých skupin lidí
xxx
znevýhodnění určité skupiny lidí
znevýhodňování jedněch oproti druhým z iracionálních důvodů
znevýhodňování někoho
dávat někomu horší podmínky na základě jeho původu, pohlaví, věku..
znevýhodnovat urcitou skupinu lidi nebo osobu
znevýhodnování, urážení, fyzické napadaní skupiny odlišných lidí
Rozliseni lidi podle urcitych kriterii.
utlačování určité skupiny lidí
omezení, vyloučení
nezákonné znevýhodnění orčité osoby či skupiny osob
znevýhodnění kvůli nějakému atributu (pohlaví, rasa, věk..)
Utlačování člvoěka nebo skupiny lidí na základě rasy, vzhledu nebo víry.
znevýhodnoňování určitých osob na základě určitých předsudků
znevýhodnění určité skupiny osob s cílem omezit jejich práva, snížit jejich práva
ubližování druhým, kvůli jejich vlastnostem
Na diskriminaci je špatné když jí někdo zneužívá pro svůj prospěch jako ty svině černý
ostrakizace člověka ze společnosti
Obcházení lidí zneuctívání zlost
utlačování, znevýhodňování určité skupiny lidí nebo jednotlivce
"utlačování" menších skupin lidí
Znevýhodňování oproti ostatním.
znevýhodňování určitých skupin osob
znevýhodnění či naopak zvýhodnění určité skupiny osob proti osobám ostatním
nemam někoho rád, kvůli něčemu, co sám nemůže ovlivnit
nerovnost
utlačování jedné skupiny lidí
Znevýhodnění na základě nějaké odlišnosti (rasové, pohlavní, věkové..)
Znevýhodnění na základě vzhledu, rase, pohlaví nebo jiných atributů, které nemusí (ale mohou - třeba jen nepřímo) souviset s pracovním výkonem.
v mém pojetí je to jakýkoliv nerovný přístup
vytlacovani nekoho ze spolecnosti, prihlizeni na nekoho jinak z duvodu urcite odlisnosti, vetsinou jednoho rysu a davani to patricte najevo
omezování mých práv, kvůli pohlaví, společenské třídě, barvě pleti, atd. snižování standartních obených možností v porovníní s ostatními lidmi.
upřednostnění např. muže před ženou
odpor k jiné rase, národnosti...
Potlačování práv jedince(ů)
Znehodnocovani lidi, kteri maji neco spolecneho, predsudky.
znevýhodňování určité skupiny lidí kvůli jejich pohlaví, orientaci, náboženské příslušnosti a pod.
Diskriminace znamená činění jakýchkoli rozdílů, ať již positivních, nebo negativních, mezi uchazeči o službu, práci, etc. na základě jiných, než odborných kriterií, per illustrationem, na základě národnosti, ethnického původu, náboženského vyznání, MÍSTO
Nadřazovní jedné barvy peti nad druhou
rozlišování, výběr dle vlastního uvážení
Hrubé chování k někomu na základě jeho odlišnosti od většiny
znevyhodneni nekoho...duvodu muze byti mnoho
Znevýhodnění skupiny lidí na základě nějakého společného parametru - kůže, pohlaví, vzhled, majetek...
Omezování občanů s jiným názorem,vzhledem či chováním
nezvýhodňování podle rasy
utlačování, zesměšňování, shazování
negativní vnímání odlišností
je to upřednostňování nebo naopak utlačování jedné skupiny před druhou z různých důvodů (pohlaví, věk, vzhled, etnikum atd.)
upřednostňování někoho, něčeho před někým, něčím na úkor někoho, nečeho.....
Jednotlivec nebo skupina nemá stejná práva, jako zbytek společnosti. Může být zvýhodněn i znevýhodněn oproti ostatním.
odpor či nenávist vůči jiné rase, pohlaví, náboženství, národnosti atd.
negativní nebo nenávistné chování vůči lidem lišícím se od okolí
znevýhodnění jedince nebo skupiny z některých důvodů - barva pleti, sociální status, věk atd.
znevyhodneni osob nebo osoby v urcite oblasti nebo smeru (v praci, ve skole, ve spolecnosti) na zaklade znaku nejake odlisnosti - pohlavi,barva kuze, etnikum, vek, spolecenske postaveni
útok na jinou osobu (skupinu), znevýhodnění jiné osoby (skupiny)
znevýhodňování a rozdílné zacházení s jedincem
neposkytnutí stejných možností, nespravedlivé jednání
Je to nevraživost nebo pokus o vyčlenění ..většinou lišících se osob.
utlacovani
pocit nadřazenosti nad jinou skupinou lidí (rasa, pohlaví, věk, ...)
Máte zde špatně položenou otázku, ale předpokládám, že myslíte diskriminaci. Znevýhodňování určité skupiny lidí. V Americe se dříve jednalo například o diskriminaci černochů.
snižování hodnot druhé osobnosti, šikana, nesvéprávnost
Utlačování jiné rasy
Jina prava pro mensinove skupiny
Utalčováni
znevýhodnování určitě skupiny
kdyz vetsi skupina lidi znevyhodnuje mensinu
Znevýhodňování jedé skupiny obyvatel vůči jiné skupině. (př: Diskriminace žen na pracovišti z důvodu pohlaví)
znevýhodňování jedince/jedinců na základě určitých parametrů
opovrhování jinou rasou
Omezování práv určité sociální/etnické/etc. skupiny
diskriminace je znevýhodňování osoby na základě příslušnosti ke skupině bez ohledu na objektivní kvality
Rozlišování nebo separování lidí na základě pohlaví, rasy, národnosti, sexuální orientace...
vyčlenění menšiny od většiny
znevýhodnování určitě skupiny osob v určitých situacích
Omezování osobní (skupinové) individuality.
jakékoli znevýhodnění jedince na základě jeho víry, barvy pleti, pohlaví, politického přesvědčení...
potupa istej rasy pred druhou
aaa
vyřazení, odmítání jedné skupiny obyvatel, ubírání pravomocí
heslo pro vyšší dávky
DIskriminace = upřednostňování potřeb majority nad minoritou/jedincem.
znevyhodneni na zaklade rasy, pohlavi atd
Někdo někoho omezuje
Vyměšování jednoho z kolektivu ostatních pracovníků -> většinou z řad nadřízených
Rozdílný přístup například k menšinám ve společnosti
upozaďování někoho bez objektivních důvodů
znevýhodnění určité osoby nebo skupiny osob pro dané specifikum
potlačení práv, utlačování jedince či skupiny tzv "odlišné" (nejč.národnost,náboženství,handicap)
popieranie a znehodnocovanie práv jedinca, či už z etnického hľadiska, náboženského, národnostného a pod.
vyloučení, utiskování, rozlišování
potlačení práv člověka (nebo skupiny lidí) bez legitimního důvodu
utiskování
znevýhodňovanie človeka pre jeho pleť, náboženstvo či pohlavie ....
znevýhodnění skupiny lidí
znevýhodnění někoho na základě důvodů, které nesouvisejí s jeho pracovními kvalitami ale např. s pohlavím, etnickým původem, věkem, rodinnou situací apod.
omezování osoby ve svých základní právech
znevýhodnění nějaká menšiny či skupiny obyvatel
vybírání si, rozlišování
omezování někoho v něčem z důvodů věku, pohlaví, rasy, vyznání,
znevýhodnění na základě rasy, národnosti, pohlaví, věku, atp.
znevihodnovat nekoho
Šikana jiného člověka, který je třeba jiné rasy
znevýhodnění postavení jednoho či druhého pohlaví ve společnosti, či znevýhodnění z jiných důvodů-náboženství, finance
snižování, ponižování jedince nebo určité skupiny lidí
jééé.... utlačování menšiny
upřednostňování určité skupiny lidí před jinou skupinou
odsuzování a nepřijetí určité skupiny lidí
určité vyloučení ze společnosti na základě prvku, který je odmítán
když někdo někoho odsuzuje, třeba cizince
Diskriminace je nesnasenlivost ras, gendernich skupin, zemi, cizincu atd..
nějaký rozdílný přístup k různým osobám, většinou v negativním smyslu
nepřijetí do společnosti ostatních
upirani prav nekomu "menecennemu"
utiskování, omezování jiné rasy, národnosti, vrstvy, skupiny aj.
znemaná, že jedna určitá skupina je kvůli určité vlastnosti znevýhodňována
Odlišování či znevýhodňování založené na rase, barvě pleti, věku, atd. Rozlišuje se přímá a nepřímá diskriminace.
odsuzování určité skupiny lidí většinou kvůli jejich barvě pleti
diskriminace je rozlišování lidí a to v negativním směru, většinou barva pleti atd...
někdo nemá taková práva jaká by měl mít.
diskriminace - nerovné postavení mužů a žen z důvodu věku, etnických skupin, náboženství, rodinného postavení apod.
Omezování prav cloveka
nerovné příležitosti pro všechny
např. dvě osoby, stejný čin - přesto jiný soud,výsledek
uprednostnovani jedneho etnika nad druhym
negativní chování či jednání ovlivnění odlišností jedince/ skupiny ( věk, pohlaví, barva pleti, náboženství), ...
Zavrhování někoho kvůli určitým dolišnostem
útlak na základě odlišností
utlačování, omezování, upřednostňování někoho
rozlišení jednotlivců na základě určitých faktorů a následné upírání práv (pohlaví, barva pleti, věk atd.)
Uplatňování nerovnoceného zacházení s osobami na základě rozdílného pohlavý, bary pleti, národnosti, náboženství atd.
odsuzování, rozlišování, "kastování" osob bez ohledu na jejich schopnosti, vzdělání
Negativní chování lidí k jednotlivci či skupině ovlivněné předsudky.
znevýhodňování menšin
upřednostňování druhého
utlačování, znevýhodnění určité skupiny občanů
je to odlišné chování lidí jiných ras k rasám ostatním
negativní rozlišování lidí
znevýhodnění člověka v porovnání s někým jiným
znevýhodnění člověka na základě pohlaví, vyznání, barvy pleti, rodinného stavu apod.
negativní rozlišení lidí
Neopodstatněné znevýhodnění skupiny lidí vyznačující se alespoň jedním společným znakem.
Znevyhodnovani urcite skupiny lidi na zaklade nejakeho spolecneho znaku (pohlavi, postizeni, barva pleti...)
znevýhodňování , omezování
utlačování (znevýhodňování) osob, které se od naší etnické skupiny nějak liší
potlačování
znevýhodňování někoho kvůli něčemu, o čemž jsme se jako společnost dohodli, že se kvůli tomu znevýhodňovat nebudeme;) (rasa, pohlaví, vyznání, ...).
znevýhodnění na základě rasy, sexuální orientace, věku, počtu dětí, pohlaví atp.
potlačení práv osoby pro jeho pohlaví, rasovou příslušnost, víru apod.
znevyhodneni urcite osoby, ci skupiny lidi. prima ci neprima diskriminace
Rozlišování, potlačení (vytlačení) ze společnosti, utiskování lidí, omezování - především jiné barvy pleti
utlačování,omezování
nerovné zacházení s někým např. na základě věku, pohlaví, barvy pleti, apod.
ponižování někoho odlišného než jsme já
povyšování jednoho pohlaví nad druhé
omezování lidské svobody, ohrožování samostatnosti osoby
Znevyhodnovani skupiny osob
znevýhodnění nějaké osoby před jinou
jednání, kdy se činí rozdíly mezi lidmi, ponižování
Zvýhodňování nebo znevýhodňování někoho na základě něčeho, nějaké vlastnosti, někoho koho zná ...
Potlačování lidských práv
nerovné zacházení
znevýhodnovoání určitých skupin lidí
utlačování, znevažování práv určité skupiny
znevýhodňování jedné skupiny osob vůči jiné
znevýhodňování kvůli určité věci (pohlaví, národnost, rasa, styl oblékání, vzhled....)
že odlišujeme jedince nebo skupinu která se něčím liší
omezování práva někoho jiného
potlačení práv určité skupiny lidí
Vyřazení někoho z něčeho kvůli nějaké odlišnosti od ostatních.
vyrazovani minorit
Vylučování a omezování jedinců/skupin z normálního prostředí.
omezení na zákonných právech jednotlivce na základě určité odlišnosti od většinové skupiny
vědomé upřednostňování jedné skupiny lidí, resp. poškozování nějaké druhé
znevýhodňování jedné skupiny obyvatel na úkor druhé.
rozlišování, rozdíly v negativním slova smyslu
upřednostňování jednoho před druhým
nerovné zacháznení
znevýhodnění na základě něčeho
útisk z důvodů např. rasových, věku, pohlaví...
útisk z důvodu věku, rasy, pohlaví atd
ked je niekto v niecom obmedzovanz koli napr.farbe pleti alebo narodnosti,pohlaviu atd.
Ponižování, překážky v práci, většinou kvůli barvě pleti, náboženství, pohlaví...
znevýhodňování člověka v důsledku jeho odlišnosti (rasa, víra, původ, barva pleti, sociálnís tatus,...)
21190,95 %80,84 % 

Graf

8. Napište, co myslíte, že by mohla znamenat?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pokud nekdo vyclenuje urcitou skupinu lidi a mysli si ze je menecenna150 %0,38 %  
zavrhování určité rasy lidí150 %0,38 %  

Graf

9. Setkali jste se někdy s diskriminací (jakoukoliv její formou)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 10, Neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano18972,41 %72,41 %  
Ne7227,59 %27,59 %  

Graf

10. Týkala se diskriminace přímo Vás?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 11, Neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne10756,61 %41 %  
Ano8243,39 %31,42 %  

Graf

11. Jakou měla příčinu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pohlaví2330,67 %8,81 %  
věk1722,67 %6,51 %  
těhotenství, mateřství, rodičovství912 %3,45 %  
etnický původ (rasa)810,67 %3,07 %  
vzdělání810,67 %3,07 %  
politické vyznání56,67 %1,92 %  
sexuální orientace34 %1,15 %  
jazyk22,67 %0,77 %  

Graf

12. Myslíte si, že diskriminace může odradit člověka od dalšího hledání nového pracovního místa?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano21985,21 %83,91 %  
ne3814,79 %14,56 %  

Graf

13. Jaká forma diskriminace se podle Vás nejčastěji vyskytuje v naší společnosti?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
etnický původ (rasa)12548,64 %47,89 %  
věk4115,95 %15,71 %  
pohlaví3212,45 %12,26 %  
těhotenství, mateřství, rodičovství3212,45 %12,26 %  
vzdělání114,28 %4,21 %  
sexuální orientace114,28 %4,21 %  
jazyk31,17 %1,15 %  
politické vyznání20,78 %0,77 %  

Graf

14. V jakém oboru je podle Vás největší počet diskriminací?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
soukromý sektor8634,96 %32,95 %  
služby3514,23 %13,41 %  
státní správa3012,2 %11,49 %  
sociální péče239,35 %8,81 %  
průmysl197,72 %7,28 %  
bezpečnostní složky176,91 %6,51 %  
školství166,5 %6,13 %  
zdravotnictví114,47 %4,21 %  
finančnictví93,66 %3,45 %  

Graf

15. Myslíte si, že se starší lidé dokáží s diskriminací vyrovnat lépe než mladší lidé?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne22187,35 %84,67 %  
ano3212,65 %12,26 %  

Graf

16. Myslíte si, že zaměstnávat starší občany (nad 50 let) je pro firmu přínosem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 17, Neotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano19273,56 %73,56 %  
Ne6926,44 %26,44 %  

Graf

17. Vyberte pozitiva pro firmu:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zkušenosti, znalosti18395,31 %70,11 %  
zodpovědnost15480,21 %59 %  
loajalita10956,77 %41,76 %  
přesnost2211,46 %8,43 %  
flexibilita2110,94 %8,05 %  
chuť učit se novým věcem189,38 %6,9 %  
dobrá adaptace na změny84,17 %3,07 %  
rychlost31,56 %1,15 %  

Graf

18. Myslíte si, že některá povolání jsou pro lidi nad 50 let nevhodná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 19, Neotázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano23288,89 %88,89 %  
Ne2810,73 %10,73 %  
Ne10,38 %0,38 %  

Graf

19. Napište

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
horník63,24 %2,3 %  
fyzicky náročná52,7 %1,92 %  
fyzicky náročná povolání52,7 %1,92 %  
fyzicky náročné práce42,16 %1,53 %  
striptérka31,62 %1,15 %  
hasič31,62 %1,15 %  
fyzicky náročná práce21,08 %0,77 %  
fyzicky náročná zaměstnání21,08 %0,77 %  
řidiči21,08 %0,77 %  
chirurgové, řidiči, profese, které vyžadují zvýšenou pozornost a soustředěnost10,54 %0,38 %  
ostatní odpovědi povolání, kde je hodně práce s PC, kde se vyžaduje přesnost, rychlost
technik, řidič, IT technik, model,
řidiči, zejména kamionů, veřejných dopravních prostředků
řidič z povolání, bezpočnostní složka....
Fyzicky velmi náročné práce - př. zedníci a reprezentativní zaměstnání jako hostesky, letušky, baletky.
student
dělník
striptýz, hornictví, eskort
péče o nemocné
namáhavá/náročná fyzická práce
potřeba dlouhodobého soustředění a rychlých reakcí - pilot(ka), fyzická náročnost, opotřebení věkem - baletní solist(k)a
práce ve vysoké výšce
sportovci, baletky, hasiči
Fyzicky náročná povolání, povolání, při kterých zodpovídá za životy a zdraví ostatních
fyzicky hodně náročné práce
tělesně složité práce, které mohou ohrozit zdraví zaměstnance.... zejména tedy stavební profese apod.
velmi fyzicky náročná zaměstnání
horník, zedník
řidič z povolání, bezpečnostní služby
prostitutka, profesionalní sportovec, modelka, ...
spíše až delší věk např. 60 a více - řidiči, lékaři...
fyzicky náročná - hasič, horník apod.
řidič
Číšník, zedník, řidič kamionu, výrobní dělník
fyzicky namáhavé obory
Je jich většina.
hornictví, fyzicky velmi namáhavé profese, apod.
Horník, Hasič
Tezke manualni ci jinak fyzicky narocne prace.
barman(ka)
např. těžká fyzická manuální práce s ohledem na zdravotní stav
ostraha, hostesky, letušky
co mám napsat?
Armáda ČR, Vojenské zpravodajství
rychle se rozvíjející např. IT
Těžká práce
Řidič, Lékař ...
Práce ve výškách v kanceláří kuli zádum
fizycky namáhavé práce
Fyzicky náročná povolání.
plavčík, hasič, IT operátor
horník např.
hasič, policista, voják, horník, IT specialista :-)
duševně náročná či fyzicky náročná povolání
Horník, skladník..
Modeling, porno, sport, fyzicky náročné práce, IT
fyzicky narocne prace
kamelot, vrcholový sport
Řidič (dle zdravotního stavu), horník, hasič, uniformovaný policista
Žádné povolání není vhodné zcela pro každého. Těžko bude devadesátiletá babička pracovat jako modelka a předvádět plavky pro náctileté, ne?
Atlet
fyzicky náročná povolání (např. havíř-kopáč, nikoliv však už havíř-obsluha rubacího stroje)
Povolání s přílišnou fyzickou námahou
aktivni hasic, aktivni vojak, hornik, zamestani jez vyzaduji zvysenou fyzickou zatez
letový dispečing, školství, extrémně fyzicky namáhavé práce
fyzicky těžká práce
těžký průmysl, fyzicky náročná povolání
těžká fyzická práce
Namáhavá práce, práce náročná na použití moderních technologií, práce v prašném prostředí...
kde je potřeba rychle se přispůsobit se změnám
profesionální řidič a velmi náročná povolání
fyzicky narocne prace nebo pozice, kde se pracuje s nejmodernejsimi metodami, ktere starsi clovek pravdepodobne nezna
řidič kamionu, voják, policista v terénu, lastně jakákoliv práce venku s zimě a dešti
kaskadér
Policista nebo někdo kdo dělá fyzické ..těžké práce
n
místa, kde je potřebná rychlost a flexibilita (číšník, letuška apod.)
povolani, kde je potreba fyzicka zdatnost
Přílišná fyzická námaha
Zaměstnání, kde se vykonává těžká fyzická práce.
povolání vyžadující vysokou fyzickou námahu (např. stavební dělník)
Voják...Ochranka ....Atp.
tezke na fyzicku
12-ti hodiné směny v továrnách
Těžká manuální práce.
práce s PC
noční služby
veškerá zaměstání kde je třeba obsluhovat počítač na větší než základní úrovni
Školství - učitelky, soukromý sektor - podnikání, služby - kosmetičky, manikérky, pedikérky, prodavačky apod.
ty fyzicky náročné
těžkké na fyzičku
hosteska
Hasič, profesionální řidiči.
těžký průmysl, sportovní průmysl
povolání vyžadující rychlé reakce, drobné práce (třeba šití), práce která vyčerpává (třeba v obchoďácích typu Tesco)
hasič, ostraha, fyzicky extrémně náročná práce
zátěžová zaměstnání - hasič, horník apod
manuálne náročné práce, práce, ktoré si vyžadujú rýchle reakcie a pod.
fyzická práce
těžké fyzické práce
povolanie kde sa vykonáva ťažká fyzická záťaž
ta, která jsou zaměřena na rychlost pži rozhodování
obecně ta, která jsou spojená s každodenní a velkou fyzickou zátěží
bezpečností složka, obsluha ve výškách, podzemní práce velmi fyzicky narocné práce
povolání kde je potřeba vysoká fyzická zdatnost
baletka
záleží na zdravotním stavu jedince
hasič, profesionální voják, atd.
povolání, kde je nutný "tah na bránu"
kominík
atletický běžec
velmi fyzicky náročná profese
Řidič z povolání
něco, při čem se hodně namáhá
delnik na stavbe
hutní průmysl
těžké manuální práce
narocne fyzicke prace (delnik, pracovnik ve slevarne),pracovnik ve vyskach, bezpecnostni slozky, sport...
časové vytížení, fyzická náročnost
například v oblasti s vysokou fyzickou námahou a poškozování zdraví - horníci
Těžké fyzické práce, rizikové prostředí, výšky
pochůzkové oddělení policie, hasiči, armáda
fyzicky námahávé práce
trenér
S extrémní fyzickou zatezi
modelka,listovní doručovatelka, číšnice, pilot
betpecnostni slozky
fyzicky a psychicky náročná zaměstnání ( sportovní činnosti, hasiči, záchranáři, policisté v terénu, ...)
Povolání, kde je potřeba dravost a plná oddanost (ne samozřejmě pro všechny lidi nad 50)
fyzicky a psychicky náročná zaměstnání
obecně obory s vyšší mírou stresu, většími nároky na pozornost a rychlé rozhodování
Fyzické náročné práce.
práce v těžších pracovních podmínkách (např. továrny)
náročné manuální práce
napište
horník, hostesky, modeling
modelka, stavař
práce v zemědělství, fyzicky náročná práce, noční práce
kopáč
manuální práce
nevim
fyzicky náročnější
brazilian jiu-jitsu zápasník
řidič tramvaje, autobusu, trolejbusu
pilot, řidiči profesionální
Terénní pracovník, Poštovní doručovatel
policie,doktoři,hasič atd
fyzicky náročná povolání, povolání vyžadující neustálou pozornost - soustředění se
Nelze generálního ať, je to individualni
řidič, odpovědné práce
řidič, pilot, těžká manuální práce
řízení letového provozu
fyzicky velice náročné práce - horník...
pečovatel, některé vedoucí funkce,
modeling
Fyzicky namáhavé zaměstnání
tam, kde je třeba dbát na zvýšenou zručnost
cokoliv v open space
barman
Spíše uvažuji nad 60 let nevhodná - profesionální řidič, doktor-ka/sestra na odděleních, kde je třeba rychlá akce nebo rychlé rozhodnutí, hasič, policista
nenapada mne
Hornictví, těžký průmysl, etc...
15282,16 %58,24 % 

Graf

20. Myslíte si, že vlivem dnešního oddalování odchodu do důchodového věku bude vznikat více diskriminačních případů v pracovněprávních vztazích?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano22487,5 %85,82 %  
Ne3212,5 %12,26 %  

Graf

21. Myslíte si, že ženy nad 50 let s odrostlými dětmi mají lepší pracovní uplatnění než ženy mladší s malými dětmi?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne12950,99 %49,43 %  
Ano12449,01 %47,51 %  

Graf

22. Znáte ženu ve věku nad 50 let, která se setkala s diskriminací kvůli svému věku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 23, Neotázka č. 24].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne18169,62 %69,35 %  
Ano7930,38 %30,27 %  

Graf

23. V jakém oboru?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
služby2127,63 %8,05 %  
soukromý sektor1925 %7,28 %  
státní správa1317,11 %4,98 %  
průmysl911,84 %3,45 %  
školství45,26 %1,53 %  
zdravotnictví45,26 %1,53 %  
finančnictví33,95 %1,15 %  
sociální péče22,63 %0,77 %  
bezpečnostní složky11,32 %0,38 %  

Graf

24. Myslíte si, že diskriminace žen nad 50 let se v naší společnosti vyskytuje:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas11946,3 %45,59 %  
často9235,8 %35,25 %  
velmi často249,34 %9,2 %  
výjimečně176,61 %6,51 %  
nevyskytuje51,95 %1,92 %  

Graf

25. Znáte pojem "skrytá diskriminace"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 26, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne16362,69 %62,45 %  
Ano9737,31 %37,16 %  

Graf

26. "Modelingová agentura hledá mladou pohlednou ženu na pozici hostesky". Existuje v tomto inzerátu skrytá diskriminace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 27, Neotázka č. 28].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7274,23 %27,59 %  
Ne2525,77 %9,58 %  

Graf

27. V čem se nachází?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mladá pohledná žena57,35 %1,92 %  
mladá pohledná34,41 %1,15 %  
ve slově mladá22,94 %0,77 %  
mladou a pohlednou22,94 %0,77 %  
mladá, pohledná22,94 %0,77 %  
mladá, (tudíš starší žena nemá možnost nabíky) pohlednou ( věc názoru na to, jak pohledá žena má vypadat)11,47 %0,38 %  
jak mladá, tak pohledná jsou relativní pojmy11,47 %0,38 %  
mladá a pohledná je subjektivní pojem, který si může každý vyložit jinak11,47 %0,38 %  
diskriminace "ošklivějších"11,47 %0,38 %  
mladou - jak moc? pohlednou - kdo určí? 11,47 %0,38 %  
ostatní odpovědi v "mladé pohledné"
musí být mladá, pohledná
od slova hledá celý zbytek věty
V preferenci vzhledu a věku.
mladá - nemůže stará
Že hledájí přesné míry nechtějí ošklivé lidi mají stanovená pravidla
Hledají rovnou mladou a pohlednou...
pohlednou
hledá mladou a pohlednou.
Zena ma byt mlada.
Na posici hostesky není potřeba mladou a pohlednou ženu. Jedná se o diskriminaci na základě věku.
V naprosto jasné podmínce: pouze pro mladé a přitažlivé (vzhledem k pozici pochopitelné)
požadují konkrétní charakteristiku a vzhled
mladou :)
věk, vzhled,
inzerát je určen pouze pro mladé a pohledné ženy
"mladou"
Nehledají jakoukoliv ženu ale MLADOU A POHLEDNOU!
ve věku a vzhledu
věk, zjev
není vidět, ale je tam
V tom, že je v inzerátu napsáno ,, mladou ´´
mladou, pohlednou...
nevidím důvod, proč by toto nemohl vykonávat mladý pohledný muž...
mladá - pohledná může být i starší žena
uprednostňovanie len krásnych a mladých žien...iné neexistujú?
ve slovech pohledná žena
mladá hosteska
... hledá MLADOU ženu ...
nevím
mladou a pohlednou, ale pak můžete vidět diskriminací i v tom, že sháním růžové triko protože diskriminuji ostatní barvy ... zas bych to nepřeháněla
hledají jen mladou a pohlednou ne starou a hnusnou- tím diskriminují starý a hnusný...
právě v tom, že uvádí mladou - diskriminuje starší uchazečky
Vek a krasa
mladá
diskriminace vzhledu a věku ( nicméně vzhledem k pozici je pochopitlná)
požadavek na vzhled a věk
mladou, pohlednou
mladá pohledá žena
věk, vizáž
podmínka pohlednosti
Pohledná mladá
mladou hezkou
mladou pohlednou
vzhled
v sousloví mladou pohlednou
v tom, že hledá mladou ženu.
ve věkovém vymezení
Musí být mladá, tudíž starší jsou rovnou vyloučeny.
4972,06 %18,77 % 

Graf

28. "Hledá se pracovník/ce do mladého kolektivu". Vidíte v tomto inzerátu skrytou diskriminaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 29, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6061,86 %22,99 %  
Ne3738,14 %14,18 %  

Graf

29. V čem se nachází?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mladý kolektiv917,65 %3,45 %  
věk35,88 %1,15 %  
mladého23,92 %0,77 %  
do mladého kolektivu23,92 %0,77 %  
mladý23,92 %0,77 %  
mladý kolektiv sice neříká, že chce mladou pracovnici, ale u pohovoru se paní dozví - byla byste tam nejstarší, to by nedělalo dobrotu11,96 %0,38 %  
je zmíněno že se hledá pracovník do mladého kolektivu, takže určitě nebudou chtít mezi sebe pána před důchodem11,96 %0,38 %  
omezení starších osob11,96 %0,38 %  
dá se předpokládat, že cílí na mladého pracovníka pro zmíněný mladý kolektiv11,96 %0,38 %  
... do mladého kolektivu11,96 %0,38 %  
ostatní odpovědi k starším
"do mladeho kolektivu"
"Starší spolupracovník nezapadne do kolektivu"
v narážkách
hledají pouze mladého člověka
starého nad 50 let nechtějí
informace: mladý kolektiv
Opět je to inzerát pro mladé lidi, protože se hledá pracovník/ce do MLADÉHO KOLEKTIVU
starší zaměstnance by do kolektivu nezapadl
v možnosti zaměstnavatele vybrat si
implicitně zle předpoládat, že nový pracovník by měl být také mladý
Opět mladý kolektiv
předpokládá se že do mladého kolektivu nastoupí mladý člověk
naznačuje, že starší osoby se nemají ani ozývat
mladý kolektiv = žádná stará páka :))
aj do mladého kolektívu môže starší človek priniesť elán, nápady a v prvom rade skúsenosti, ktoré mladík až také nemá
v mladém kolektivu může být i starší spolehlivý pracovník
slovní spojení do mladého kolektivu
mladý kolektiv naznačuje vhodný věk
.. hledá MLADÉHO .....
mladý kolketiv - jasně naznačeno že starého tam nechtějí,
není přímo napsáno, že hledají mladého člověka
slovo mladý kolektiv, tím chtějí naznačit, že starší člověk v něm nemá co dělat
sděluje, že kolektiv mladým též zůstane
Mladý kolektiv předpokládá, že nový pracovník bude ze stejné věkové skupiny
mladého kolektivu
mladý kolektiv = nechtějí staršího
naznačuje, že uchazeč má být také mladý
2854,9 %10,73 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Jste zaměstnáni na trvalý pracovní poměr?

 • odpověď ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi školství na otázku 14. V jakém oboru je podle Vás největší počet diskriminací?

10. Týkala se diskriminace přímo Vás?

 • odpověď Ano:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi pohlaví na otázku 11. Jakou měla příčinu?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi věk na otázku 11. Jakou měla příčinu?

17. Vyberte pozitiva pro firmu:

 • odpověď zodpovědnost:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi přesnost na otázku 17. Vyberte pozitiva pro firmu:

22. Znáte ženu ve věku nad 50 let, která se setkala s diskriminací kvůli svému věku?

 • odpověď Ano:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi služby na otázku 23. V jakém oboru?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi soukromý sektor na otázku 23. V jakém oboru?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi státní správa na otázku 23. V jakém oboru?

25. Znáte pojem "skrytá diskriminace"?

 • odpověď Ano:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 26. "Modelingová agentura hledá mladou pohlednou ženu na pozici hostesky". Existuje v tomto inzerátu skrytá diskriminace?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 26. "Modelingová agentura hledá mladou pohlednou ženu na pozici hostesky". Existuje v tomto inzerátu skrytá diskriminace?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 28. "Hledá se pracovník/ce do mladého kolektivu". Vidíte v tomto inzerátu skrytou diskriminaci?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 28. "Hledá se pracovník/ce do mladého kolektivu". Vidíte v tomto inzerátu skrytou diskriminaci?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Váš věk je:

3. Vaše dosažené vzdělání:

4. Jste zaměstnáni na trvalý pracovní poměr?

5. Jste zaměstnáni na jiný pracovní poměr (DPP, DPČ)?

6. Víte co znamená "diskriminace"?

9. Setkali jste se někdy s diskriminací (jakoukoliv její formou)?

10. Týkala se diskriminace přímo Vás?

11. Jakou měla příčinu?

12. Myslíte si, že diskriminace může odradit člověka od dalšího hledání nového pracovního místa?

13. Jaká forma diskriminace se podle Vás nejčastěji vyskytuje v naší společnosti?

14. V jakém oboru je podle Vás největší počet diskriminací?

15. Myslíte si, že se starší lidé dokáží s diskriminací vyrovnat lépe než mladší lidé?

16. Myslíte si, že zaměstnávat starší občany (nad 50 let) je pro firmu přínosem?

17. Vyberte pozitiva pro firmu:

18. Myslíte si, že některá povolání jsou pro lidi nad 50 let nevhodná?

20. Myslíte si, že vlivem dnešního oddalování odchodu do důchodového věku bude vznikat více diskriminačních případů v pracovněprávních vztazích?

21. Myslíte si, že ženy nad 50 let s odrostlými dětmi mají lepší pracovní uplatnění než ženy mladší s malými dětmi?

22. Znáte ženu ve věku nad 50 let, která se setkala s diskriminací kvůli svému věku?

23. V jakém oboru?

24. Myslíte si, že diskriminace žen nad 50 let se v naší společnosti vyskytuje:

25. Znáte pojem "skrytá diskriminace"?

26. "Modelingová agentura hledá mladou pohlednou ženu na pozici hostesky". Existuje v tomto inzerátu skrytá diskriminace?

28. "Hledá se pracovník/ce do mladého kolektivu". Vidíte v tomto inzerátu skrytou diskriminaci?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Váš věk je:

3. Vaše dosažené vzdělání:

4. Jste zaměstnáni na trvalý pracovní poměr?

5. Jste zaměstnáni na jiný pracovní poměr (DPP, DPČ)?

6. Víte co znamená "diskriminace"?

9. Setkali jste se někdy s diskriminací (jakoukoliv její formou)?

10. Týkala se diskriminace přímo Vás?

11. Jakou měla příčinu?

12. Myslíte si, že diskriminace může odradit člověka od dalšího hledání nového pracovního místa?

13. Jaká forma diskriminace se podle Vás nejčastěji vyskytuje v naší společnosti?

14. V jakém oboru je podle Vás největší počet diskriminací?

15. Myslíte si, že se starší lidé dokáží s diskriminací vyrovnat lépe než mladší lidé?

16. Myslíte si, že zaměstnávat starší občany (nad 50 let) je pro firmu přínosem?

17. Vyberte pozitiva pro firmu:

18. Myslíte si, že některá povolání jsou pro lidi nad 50 let nevhodná?

20. Myslíte si, že vlivem dnešního oddalování odchodu do důchodového věku bude vznikat více diskriminačních případů v pracovněprávních vztazích?

21. Myslíte si, že ženy nad 50 let s odrostlými dětmi mají lepší pracovní uplatnění než ženy mladší s malými dětmi?

22. Znáte ženu ve věku nad 50 let, která se setkala s diskriminací kvůli svému věku?

23. V jakém oboru?

24. Myslíte si, že diskriminace žen nad 50 let se v naší společnosti vyskytuje:

25. Znáte pojem "skrytá diskriminace"?

26. "Modelingová agentura hledá mladou pohlednou ženu na pozici hostesky". Existuje v tomto inzerátu skrytá diskriminace?

28. "Hledá se pracovník/ce do mladého kolektivu". Vidíte v tomto inzerátu skrytou diskriminaci?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Tauschová, P.Diskriminace (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://diskriminace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.