Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Distanční výuka vs. prezenční výuka

Distanční výuka vs. prezenční výuka

Jak jste vybírali střední školu?
Na základě jakých kritérií jste (si) vybrali střední školu? Kde jste hledali informace?

(veřejné výsledky nejpozději 29. 12. 2022, vhodné pro studenty sš a rodiče studentů sš)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Vacková
Šetření:05. 10. 2022 - 30. 10. 2022
Počet respondentů:111
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:58,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti, jsme studentky Univerzity Pardubice a rády bychom Vás tímto požádaly o vyplnění dotazníku, jehož tématem je porovnání distanční a prezenční výuky. Cílem je zjistit, zda pro Vás bylo více vyhovující distanční nebo prezenční studium. Děkujeme za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Kolik času Vám denně zabralo studium při prezenční výuce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6-8h4843,24 %43,24 %  
4-6h2623,42 %23,42 %  
méně než 4h2421,62 %21,62 %  
8h a více1311,71 %11,71 %  

Graf

2. Kolik času Vám denně zabralo studium při distanční výuce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4-6h4843,24 %43,24 %  
méně než 4h3329,73 %29,73 %  
6-8h2219,82 %19,82 %  
8h a více87,21 %7,21 %  

Graf

3. Byl/a jsem produktivnější při:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prezenční výuce6457,66 %57,66 %  
distanční výuce4742,34 %42,34 %  

Graf

4. Jakou platformu jste převážně využívali v době distanční výuky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
teams9989,19 %89,19 %  
moodle5347,75 %47,75 %  
outlook3733,33 %33,33 %  
discord76,31 %6,31 %  
skype43,6 %3,6 %  
zoom43,6 %3,6 %  
Google21,8 %1,8 %  
Google Meet10,9 %0,9 %  
Techambition, English file10,9 %0,9 %  
Vůbec nic nedělal sem to na hodiny nechodil10,9 %0,9 %  
google clasroom10,9 %0,9 %  
meet10,9 %0,9 %  
zoom, bigbluebutton10,9 %0,9 %  

Graf

5. Materiály k výuce byly dostupnější při:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
distanční výuce5650,45 %50,45 %  
obě možnosti3632,43 %32,43 %  
prezenční výuce1917,12 %17,12 %  

Graf

6. Co spíše preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prezenční výuku6457,66 %57,66 %  
distanční výuku4742,34 %42,34 %  

Graf

7. Máte brigádu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7971,17 %71,17 %  
ne3228,83 %28,83 %  

Graf

8. Pokud ano, práci stíhám lépe při:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
distanční výuce5145,95 %45,95 %  
nemám brigádu2825,23 %25,23 %  
výuka nemá na čas v práci vliv2421,62 %21,62 %  
prezenční výuce87,21 %7,21 %  

Graf

9. Jaké jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7466,67 %66,67 %  
muž3531,53 %31,53 %  
nechci odpovídat21,8 %1,8 %  

Graf

10. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-26 let8879,28 %79,28 %  
16-18 let98,11 %8,11 %  
27 let a více98,11 %8,11 %  
0-15 let54,5 %4,5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Máte brigádu?

  • odpověď ne:
    • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemám brigádu na otázku 8. Pokud ano, práci stíhám lépe při:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik času Vám denně zabralo studium při prezenční výuce?

2. Kolik času Vám denně zabralo studium při distanční výuce?

3. Byl/a jsem produktivnější při:

4. Jakou platformu jste převážně využívali v době distanční výuky?

5. Materiály k výuce byly dostupnější při:

6. Co spíše preferujete?

7. Máte brigádu?

8. Pokud ano, práci stíhám lépe při:

9. Jaké jste pohlaví?

10. Kolik je Vám let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik času Vám denně zabralo studium při prezenční výuce?

2. Kolik času Vám denně zabralo studium při distanční výuce?

3. Byl/a jsem produktivnější při:

4. Jakou platformu jste převážně využívali v době distanční výuky?

5. Materiály k výuce byly dostupnější při:

6. Co spíše preferujete?

7. Máte brigádu?

8. Pokud ano, práci stíhám lépe při:

9. Jaké jste pohlaví?

10. Kolik je Vám let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Vacková, V.Distanční výuka vs. prezenční výuka (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://distancni-vyuka-vs-prezencni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.