Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Žák s epilepsií na ZŠ

Žák s epilepsií na ZŠ

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Dvořáková
Šetření:25. 02. 2024 - 10. 03. 2024
Počet respondentů:157
Počet otázek (max/průměr):26 / 25.09
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:62,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou posledního ročníku pedagogické fakulty a ráda bych Vás požádala o několik minut Vašeho času k vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník je určen pro pedagogy, kteří učí na 1. stupni ZŠ.  Informace, které uvedete, použiji v mé diplomové práci "Žák s epilepsií na 1. stupni základní školy". Mým cílem je zjistit, jaká je připravenost a vzdělanost učitelů ohledně epilepsie a první pomoci u žáků s epilepsií. Má práce bude zaměřena na teoretickou i praktickou stránku této problematiky a velmi ocením Vaše osobní zkušenosti. Dotazník je zcela anonymní. Předem Vám děkuji za ochotu a upřímné odpovědi.

Ing. Petra Dvořáková

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena13787,26 %87,26 %  
muž2012,74 %12,74 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [méně než 30otázka č. 3, 31-40otázka č. 3, 41-50otázka č. 3, 51-60otázka č. 3, 61 a víceotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41-505233,12 %33,12 %  
31-403824,2 %24,2 %  
51-602817,83 %17,83 %  
méně než 302415,29 %15,29 %  
61 a více159,55 %9,55 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské pedagogické zaměření12177,07 %77,07 %  
středoškolské s maturitou2214,01 %14,01 %  
bakalářské106,37 %6,37 %  
vysokoškolské nepedagogické zaměření31,91 %1,91 %  
doktorské10,64 %0,64 %  

Graf

4. Jaká je délka Vaší praxe?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [do 5 letotázka č. 5, 6-10 letotázka č. 5, 11-20 letotázka č. 5, 20-30 letotázka č. 5, 30 a více letotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 5 let4025,48 %25,48 %  
11-20 let3119,75 %19,75 %  
6-10 let3019,11 %19,11 %  
20-30 let2918,47 %18,47 %  
30 a více let2717,2 %17,2 %  

Graf

5. Organizační typ školy, ve které učíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [běžná základní školaotázka č. 6, základní malotřídní školaotázka č. 6, speciální školaotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
běžná základní škola13988,54 %88,54 %  
základní malotřídní škola117,01 %7,01 %  
speciální škola74,46 %4,46 %  

Graf

6. Dle Vašeho názoru epilepsie je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
záchvatovité onemocnění15498,09 %98,09 %  
pocit bezmoci21,27 %1,27 %  
neurologické onemocnění21,27 %1,27 %  
záchvaty , které jsou způsobeny z mnoha různých příčin, často doprovází jiná onemocnění 10,64 %0,64 %  

Graf

7. S kolika žáky s epilepsií jste za svou praxi pracoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s žádným8151,59 %51,59 %  
1-57245,86 %45,86 %  
do deseti42,55 %2,55 %  

Graf

8. Zažil/a jste někdy žáka s epilepsií při záchvatu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12579,62 %79,62 %  
ano3220,38 %20,38 %  

Graf

9. Jak byste ohodnotili svou schopnost rozpoznat příznaky epileptického záchvatu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středně9258,6 %58,6 %  
dobře4025,48 %25,48 %  
špatně159,55 %9,55 %  
velmi dobře85,1 %5,1 %  
velmi špatně21,27 %1,27 %  

Graf

10. Máte dostatek informací o různých typech epileptických záchvatů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale jen o některých7245,86 %45,86 %  
ne6642,04 %42,04 %  
ano1912,1 %12,1 %  

Graf

11. Jak byste popsali svou připravenost reagovat na epileptický záchvat ve třídě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
připraven/a7648,41 %48,41 %  
málo připraven/a6440,76 %40,76 %  
nepřipraven/a117,01 %7,01 %  
velmi připraven/a63,82 %3,82 %  

Graf

12. Co může dle Vašeho názoru vyvolat u žáka s epilepsií ve škole záchvat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zátěžová situace14491,72 %91,72 %  
práce s interaktivní tabulí8050,96 %50,96 %  
běžná pohybová činnost v TV4327,39 %27,39 %  
statická činnost1610,19 %10,19 %  

Graf

13. Jakou sportovní aktivitu v rámci TV můžou epileptici absolvovat za zvýšeného dozoru (popřípadě při dozoru zákonného zástupce či osoby jimi pověřené)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
plavání10264,97 %64,97 %  
volejbal6541,4 %41,4 %  
skok do dálky5736,31 %36,31 %  
šplh5132,48 %32,48 %  
skok do výšky3924,84 %24,84 %  

Graf

14. Máte informace o dostupných zdrojích podpory a informací pro Vás a Vaše žáky s epilepsií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8755,41 %55,41 %  
ano, ale omezeně5132,48 %32,48 %  
ano1912,1 %12,1 %  

Graf

15. Máte nějaký výcvik nebo školení týkající se epilepsie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10063,69 %63,69 %  
ano, v minulosti2515,92 %15,92 %  
vzdělávám se sama/sám2415,29 %15,29 %  
vzdělávám se sama74,46 %4,46 %  
ano, pravidelně10,64 %0,64 %  

Graf

16. Považujete za důležité, aby škola nabízela pravidelná školení týkající se epilepsie pro všechny pedagogické pracovníky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše důležité7849,68 %49,68 %  
důležité4226,75 %26,75 %  
méně důležité1912,1 %12,1 %  
velmi důležité1811,46 %11,46 %  

Graf

17. Jak byste hodnotil/a spolupráci s rodiči dětí trpících epilepsií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím, nesetkal/a jsem se6843,31 %43,31 %  
pozitivní4629,3 %29,3 %  
neutrální2515,92 %15,92 %  
velmi pozitivní1710,83 %10,83 %  
negativní10,64 %0,64 %  

Graf

18. Jak zohledňujete (byste zohledňoval/a) ve škole žáka s epilepsií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
možnost odpočinku9963,06 %63,06 %  
využití momentální aktivity žáka/zohlednění při pasivitě žáka vlivem medikamentů9359,24 %59,24 %  
tolerance výkyvů nálad5736,31 %36,31 %  
dle pravidelného režimu (např. zkoušení vždy na začátku hodiny)4126,11 %26,11 %  
nezohledňuji21,27 %1,27 %  
Nemam zkusenost10,64 %0,64 %  
nepracuji s nimi10,64 %0,64 %  
nemám žáka s epilepsií 10,64 %0,64 %  
nevím nesetkala jsem se, podle potřeb10,64 %0,64 %  
individuálně, s ohledem na dítě, pokud možno se zachováním pravidelnosti10,64 %0,64 %  
Dle případu10,64 %0,64 %  
dle aktuální situace ve třídě, individuální přístup10,64 %0,64 %  
Nedostala jsem se do takové situace, nechala bych se poučit. Zohledňovala bych, co my bylo potřeba.10,64 %0,64 %  
Zatím jsem se do takové situace nedostala. Nechala bych se poučit a zohledňovala dle potřeby.10,64 %0,64 %  
Dle oficiálního doporučení odborníka s přihlédnutím k aktuální situaci/stavu žáka.10,64 %0,64 %  
dle zdravotního stavu a doporučení lékaře10,64 %0,64 %  
vždy je to individuální, podle žáka10,64 %0,64 %  
Nevím10,64 %0,64 %  
vyhýbání se spouštěčům záchvatů - přílišná námaha, blikající světlo, jakékoli odlesky...10,64 %0,64 %  
nemáme žáky a sepilepsií10,64 %0,64 %  
Nemám dostatek informací, abych mohla odpověď.10,64 %0,64 %  
Hypotetická otázka 10,64 %0,64 %  
Asi dle toho, co dite potrebuje. Kazda epilepsie je dost individualni a spoustece mohou byt take individualni10,64 %0,64 %  

Graf

19. Jak upravujete prostředí třídy v případě, že máte (byste měl/a) žáka s epilepsií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odpočinkový kout8956,69 %56,69 %  
ochrana ostrých hran7648,41 %48,41 %  
větší prostor kolem místa dotyčného žáka7245,86 %45,86 %  
neupravuji2515,92 %15,92 %  
upravuji jinak53,18 %3,18 %  

Graf

20. Kolikrát jste dávali první pomoc při epileptickém záchvatu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy10566,88 %66,88 %  
pouze jsem to viděl/a2616,56 %16,56 %  
1-2x2214,01 %14,01 %  
vícekrát42,55 %2,55 %  

Graf

21. Informoval/a byste žáky o spolužákovi s epilepsií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15095,54 %95,54 %  
ne74,46 %4,46 %  

Graf

22. Jak, dle Vašeho názoru, vypadá lehký epileptický záchvat, tzv. Petit mal?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lehké zahledění se, vrávorání10164,33 %64,33 %  
křeče v konečcích prstů, nekoordinované pohyby4931,21 %31,21 %  
pocit zimy, pěna v ústech53,18 %3,18 %  
slinění, silné křeče21,27 %1,27 %  

Graf

23. Jak jste (byste) postupoval/a po lehkém epileptickém záchvatu žáka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zajistit klidový režim11371,97 %71,97 %  
volat záchrannou službu 1553723,57 %23,57 %  
umýt tvář studenou vodou63,82 %3,82 %  
okamžité zapojení do činnosti10,64 %0,64 %  

Graf

24. Jak, dle Vašeho názoru, vypadá těžký záchvat, tzv. Grand mal?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
silné křeče po celém těle, pomočení12478,98 %78,98 %  
pád do bezvědomí, jemné křeče ve tvářích3321,02 %21,02 %  

Graf

25. Jak se zachováte v případě, že jste svědky těžkého epileptického záchvatu? Označte jednotlivé kroky 1 - 5

Povinná otázka, respondent musel u každé podotázky vyplnit celé číslo.

PodotázkaPrůměrRozptyl
dopřát klidový režim4.4591.229
odklidit všechny předměty z dosahu2.1341.963
zkontrolovat životní funkce2.3441.257
zavolat 1553.2361.518
uložit do stabilizované polohy3.2421.266

26. Jestliže již máte nějakou vlastní zkušenost s žákem s epilepsií, můžete ji v krátkosti popsat.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

0

6

Bez záchvatu

Dívka trpící specialní formou epilepsie. Časté změny stavu, léky byla hodně utlumená, při lehčím záchvatu dopadávala na kolena, neměla sílu vstát.

Jsem sama jako ucitel epileptik. Vzdelavam se o tuto problematiku, proto si myslim, ze bych se zakem, i s rodici zaku dokazala empaticky pracovat.

Mam vystudovanou specialni pedagogiku, nyni jsem uz v magistru, proto vim vice veci nez bezny ucitel.

Mám zkušenosti z rodiny - dcera

Nemam

Nemám zkušenost s žákem, ale mám sestru s tímto onemocněním. Svědkem jejího záchvatu jsem nebyla, ale přimělo mě to k tomu, abych si informace o této nemoci vyhledala.

Posílám dotazník podruhé, protože v prvním jsem špatné pochopila 25. otázku. Můžete sloučit odpovědi.

u otazky 25 zalezi na tom zda je zachvat poprve (volame 155) nebo opakovany (v tom pripade 155 nevoleme)

Ve 5. třídě mám žáka s epilepsií, má AP, protože má i jiné poruchy učení. Žák je kompenzovaný, bere léky, ve škole epileptický záchvat neměl.

Zkušenost nemám.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Jaká je délka Vaší praxe?

 • odpověď 30 a více let:
  • 5.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 61 a více na otázku 2. Jaký je Váš věk?

7. S kolika žáky s epilepsií jste za svou praxi pracoval/a?

 • odpověď s žádným:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím, nesetkal/a jsem se na otázku 17. Jak byste hodnotil/a spolupráci s rodiči dětí trpících epilepsií?

10. Máte dostatek informací o různých typech epileptických záchvatů?

 • odpověď ne:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepřipraven/a na otázku 11. Jak byste popsali svou připravenost reagovat na epileptický záchvat ve třídě?

13. Jakou sportovní aktivitu v rámci TV můžou epileptici absolvovat za zvýšeného dozoru (popřípadě při dozoru zákonného zástupce či osoby jimi pověřené)?

 • odpověď skok do dálky:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi skok do výšky na otázku 13. Jakou sportovní aktivitu v rámci TV můžou epileptici absolvovat za zvýšeného dozoru (popřípadě při dozoru zákonného zástupce či osoby jimi pověřené)?

14. Máte informace o dostupných zdrojích podpory a informací pro Vás a Vaše žáky s epilepsií?

 • odpověď ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepřipraven/a na otázku 11. Jak byste popsali svou připravenost reagovat na epileptický záchvat ve třídě?

15. Máte nějaký výcvik nebo školení týkající se epilepsie?

 • odpověď ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepřipraven/a na otázku 11. Jak byste popsali svou připravenost reagovat na epileptický záchvat ve třídě?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jaká je délka Vaší praxe?

5. Organizační typ školy, ve které učíte?

6. Dle Vašeho názoru epilepsie je?

7. S kolika žáky s epilepsií jste za svou praxi pracoval/a?

8. Zažil/a jste někdy žáka s epilepsií při záchvatu?

9. Jak byste ohodnotili svou schopnost rozpoznat příznaky epileptického záchvatu?

10. Máte dostatek informací o různých typech epileptických záchvatů?

11. Jak byste popsali svou připravenost reagovat na epileptický záchvat ve třídě?

12. Co může dle Vašeho názoru vyvolat u žáka s epilepsií ve škole záchvat?

13. Jakou sportovní aktivitu v rámci TV můžou epileptici absolvovat za zvýšeného dozoru (popřípadě při dozoru zákonného zástupce či osoby jimi pověřené)?

14. Máte informace o dostupných zdrojích podpory a informací pro Vás a Vaše žáky s epilepsií?

15. Máte nějaký výcvik nebo školení týkající se epilepsie?

16. Považujete za důležité, aby škola nabízela pravidelná školení týkající se epilepsie pro všechny pedagogické pracovníky?

17. Jak byste hodnotil/a spolupráci s rodiči dětí trpících epilepsií?

18. Jak zohledňujete (byste zohledňoval/a) ve škole žáka s epilepsií?

19. Jak upravujete prostředí třídy v případě, že máte (byste měl/a) žáka s epilepsií?

20. Kolikrát jste dávali první pomoc při epileptickém záchvatu?

21. Informoval/a byste žáky o spolužákovi s epilepsií?

22. Jak, dle Vašeho názoru, vypadá lehký epileptický záchvat, tzv. Petit mal?

23. Jak jste (byste) postupoval/a po lehkém epileptickém záchvatu žáka?

24. Jak, dle Vašeho názoru, vypadá těžký záchvat, tzv. Grand mal?

25. Jak se zachováte v případě, že jste svědky těžkého epileptického záchvatu? Označte jednotlivé kroky 1 - 5

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jaká je délka Vaší praxe?

5. Organizační typ školy, ve které učíte?

6. Dle Vašeho názoru epilepsie je?

7. S kolika žáky s epilepsií jste za svou praxi pracoval/a?

8. Zažil/a jste někdy žáka s epilepsií při záchvatu?

9. Jak byste ohodnotili svou schopnost rozpoznat příznaky epileptického záchvatu?

10. Máte dostatek informací o různých typech epileptických záchvatů?

11. Jak byste popsali svou připravenost reagovat na epileptický záchvat ve třídě?

12. Co může dle Vašeho názoru vyvolat u žáka s epilepsií ve škole záchvat?

13. Jakou sportovní aktivitu v rámci TV můžou epileptici absolvovat za zvýšeného dozoru (popřípadě při dozoru zákonného zástupce či osoby jimi pověřené)?

14. Máte informace o dostupných zdrojích podpory a informací pro Vás a Vaše žáky s epilepsií?

15. Máte nějaký výcvik nebo školení týkající se epilepsie?

16. Považujete za důležité, aby škola nabízela pravidelná školení týkající se epilepsie pro všechny pedagogické pracovníky?

17. Jak byste hodnotil/a spolupráci s rodiči dětí trpících epilepsií?

18. Jak zohledňujete (byste zohledňoval/a) ve škole žáka s epilepsií?

19. Jak upravujete prostředí třídy v případě, že máte (byste měl/a) žáka s epilepsií?

20. Kolikrát jste dávali první pomoc při epileptickém záchvatu?

21. Informoval/a byste žáky o spolužákovi s epilepsií?

22. Jak, dle Vašeho názoru, vypadá lehký epileptický záchvat, tzv. Petit mal?

23. Jak jste (byste) postupoval/a po lehkém epileptickém záchvatu žáka?

24. Jak, dle Vašeho názoru, vypadá těžký záchvat, tzv. Grand mal?

25. Jak se zachováte v případě, že jste svědky těžkého epileptického záchvatu? Označte jednotlivé kroky 1 - 5

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Dvořáková, P.Žák s epilepsií na ZŠ (výsledky průzkumu), 2024. Dostupné online na https://dite-s-epilepsii-na-zs.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.