Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dítě zákazník

Dítě zákazník

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Denisa Ratajová
Šetření:18. 03. 2013 - 02. 04. 2013
Počet respondentů:112
Počet otázek (max/průměr):18 / 18
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:64,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

oslovuji Vás a dotazníkem určeným pro rodiče dětí ve věku 2 až 15 let. Výsledky použiji ve své bakalářské praci na UTB ve Zlíně s tématem: Dětský zákazník - sociální, psychologický a marketingový pohled.

Mnohokrát děkuji z Vaši trpělivost i pomoc.

Denisa Ratajová

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví dítěte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dívka6053,57 %53,57 %  
Chlapec5246,43 %46,43 %  

Graf

2. Věk dítěte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 - 7 let4641,07 %41,07 %  
8 - 11 let3531,25 %31,25 %  
12 - 15 let3127,68 %27,68 %  

Graf

3. Myslíte si, že Vaše dítě věří reklamě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3833,93 %33,93 %  
souhlasím3329,46 %29,46 %  
spíše nesouhlasím2522,32 %22,32 %  
nevím119,82 %9,82 %  
nesouhlasím54,46 %4,46 %  

Graf

4. Pamatuje si Vaše dítě reklamy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9887,5 %87,5 %  
ne87,14 %7,14 %  
nevím65,36 %5,36 %  

Graf

5. Setkal/a jste se již se situací, kdy po Vás dítě chtělo koupit výrobek, který znalo z reklamy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale nepřevažuje to3531,25 %31,25 %  
Ano, ale velmi zřídka3430,36 %30,36 %  
Ano, stává se to často3329,46 %29,46 %  
Ne, ještě jsem se s tím neesetkala108,93 %8,93 %  

Graf

6. Ohodnoťte prosím, na škále 1 až 5 následující možnosti podle toho, jak často si myslíte, že se zde Vaše dítě setkává s reklamou. 1 - nejčastěji, 5 - nejméně často:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
V televizi1.6071.292
Na internetu2.7952.074
V tisku3.421.458
V rozhlase4.1341.134
V místě prodeje2.6341.464

Graf

7. Doprovází Vás dítě na nákupech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano5448,21 %48,21 %  
Spíše ne3127,68 %27,68 %  
Ano2522,32 %22,32 %  
Ne21,79 %1,79 %  

Graf

8. Může si Vaše dítě na nákupech vybírat výrobky, které jsou určeny právě jemu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano5448,21 %48,21 %  
Spíše ne3632,14 %32,14 %  
Ano1614,29 %14,29 %  
Ne65,36 %5,36 %  

Graf

9. Na základě čeho si myslíte, že si Vaše dítě výrobky vybírá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vše dohromady4237,5 %37,5 %  
Vzhled obalu2925,89 %25,89 %  
Podle chuti1816,07 %16,07 %  
Reklama1412,5 %12,5 %  
Rodina65,36 %5,36 %  
Kamarádi32,68 %2,68 %  

Graf

10. Pokud kupujete produkty určené pro celou rodinu, zohledňujete při výběru přání Vašeho dítěte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano5952,68 %52,68 %  
Spíše ne3733,04 %33,04 %  
Ano1210,71 %10,71 %  
Ne43,57 %3,57 %  

Graf

11. Dostává Vaše dítě peníze?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale nepravidelně4540,18 %40,18 %  
Ano, pravidelně3632,14 %32,14 %  
Ne3127,68 %27,68 %  

Graf

12. Může Vaše dítě samo rozhodovat o tom, co si za své peníze koupí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano4136,61 %36,61 %  
Ano3934,82 %34,82 %  
Ne1816,07 %16,07 %  
Spíše ne1412,5 %12,5 %  

Graf

13. Co si Vaše dítě z své peníze nejčastěji kupuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Šetří4136,61 %36,61 %  
Jídlo a pití3934,82 %34,82 %  
Hračky1816,07 %16,07 %  
Oblečení a obuv76,25 %6,25 %  
Dárky54,46 %4,46 %  
Časopisy21,79 %1,79 %  

Graf

14. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31 - 406154,46 %54,46 %  
41 - 502724,11 %24,11 %  
21 - 302421,43 %21,43 %  

Graf

15. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8979,46 %79,46 %  
Muž2320,54 %20,54 %  

Graf

16. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské4943,75 %43,75 %  
Střední s maturitou4741,96 %41,96 %  
Vyšší odborné119,82 %9,82 %  
Vyučení54,46 %4,46 %  

Graf

17. Rodinný stav:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vdaná/ženatý7970,54 %70,54 %  
Druh/družka1412,5 %12,5 %  
Svobodný/á119,82 %9,82 %  
Rozvedený/á87,14 %7,14 %  

Graf

18. Čistý měsíční příjem domácnosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více než 40.000 Kč3430,36 %30,36 %  
20.001 - 30.000 Kč3127,68 %27,68 %  
30.001 - 40.000 Kč2421,43 %21,43 %  
10.001 - 20.000 Kč1916,96 %16,96 %  
0 - 10.000 Kč43,57 %3,57 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. Dostává Vaše dítě peníze?

  • odpověď Ne:
    • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 12. Může Vaše dítě samo rozhodovat o tom, co si za své peníze koupí?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví dítěte:

2. Věk dítěte:

3. Myslíte si, že Vaše dítě věří reklamě?

4. Pamatuje si Vaše dítě reklamy?

5. Setkal/a jste se již se situací, kdy po Vás dítě chtělo koupit výrobek, který znalo z reklamy?

6. Ohodnoťte prosím, na škále 1 až 5 následující možnosti podle toho, jak často si myslíte, že se zde Vaše dítě setkává s reklamou. 1 - nejčastěji, 5 - nejméně často:

7. Doprovází Vás dítě na nákupech?

8. Může si Vaše dítě na nákupech vybírat výrobky, které jsou určeny právě jemu?

9. Na základě čeho si myslíte, že si Vaše dítě výrobky vybírá?

10. Pokud kupujete produkty určené pro celou rodinu, zohledňujete při výběru přání Vašeho dítěte?

11. Dostává Vaše dítě peníze?

12. Může Vaše dítě samo rozhodovat o tom, co si za své peníze koupí?

13. Co si Vaše dítě z své peníze nejčastěji kupuje?

14. Kolik je Vám let?

15. Vaše pohlaví:

16. Nejvyšší dosažené vzdělání:

17. Rodinný stav:

18. Čistý měsíční příjem domácnosti:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví dítěte:

2. Věk dítěte:

3. Myslíte si, že Vaše dítě věří reklamě?

4. Pamatuje si Vaše dítě reklamy?

5. Setkal/a jste se již se situací, kdy po Vás dítě chtělo koupit výrobek, který znalo z reklamy?

6. Ohodnoťte prosím, na škále 1 až 5 následující možnosti podle toho, jak často si myslíte, že se zde Vaše dítě setkává s reklamou. 1 - nejčastěji, 5 - nejméně často:

7. Doprovází Vás dítě na nákupech?

8. Může si Vaše dítě na nákupech vybírat výrobky, které jsou určeny právě jemu?

9. Na základě čeho si myslíte, že si Vaše dítě výrobky vybírá?

10. Pokud kupujete produkty určené pro celou rodinu, zohledňujete při výběru přání Vašeho dítěte?

11. Dostává Vaše dítě peníze?

12. Může Vaše dítě samo rozhodovat o tom, co si za své peníze koupí?

13. Co si Vaše dítě z své peníze nejčastěji kupuje?

14. Kolik je Vám let?

15. Vaše pohlaví:

16. Nejvyšší dosažené vzdělání:

17. Rodinný stav:

18. Čistý měsíční příjem domácnosti:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Ratajová, D.Dítě zákazník (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://dite-zakaznik.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.