Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Divadlo a Fernando Arrabal

Divadlo a Fernando Arrabal

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Nikola Najzarová
Šetření:17. 03. 2013 - 26. 03. 2013
Počet respondentů:59
Počet otázek (max/průměr):18 / 6.63
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
jmenuji se Nikola Najzarová a jsem studentkou 3. ročníku Ostravské univerzity a chtěla bych Vás požádat o vyplnění mého dotazníku. Dotazník bude sloužit k zpracování praktické části mé bakalářské práce.
Dotazník je anonymní.

Vyplnění dotazníku zabere maximálně 5 minut.
 

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4271,19 %71,19 %  
muž1728,81 %28,81 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31-60 let3355,93 %55,93 %  
19-30 let2237,29 %37,29 %  
více než 60 let35,08 %5,08 %  
do 18 let11,69 %1,69 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské3152,54 %52,54 %  
středoškolské (včetně vyučení) s maturitou2237,29 %37,29 %  
základní23,39 %3,39 %  
vyšší odborné23,39 %3,39 %  
středoškolské (včetně vyučení) bez maturity23,39 %3,39 %  

Graf

4. Chodíte do divadla?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3864,41 %64,41 %  
ne2135,59 %35,59 %  

Graf

5. Jak často divadlo navštěvujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
několikrát do roka2257,89 %37,29 %  
navštěvuji divadlo málo1334,21 %22,03 %  
několikrát měsíčně37,89 %5,08 %  

Graf

6. Které divadlo/a navštěvujete nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Chodím do DKMO na pražská divadla.

V DKMO navštěvuji pražská divadla.

Antonína Dvořáka

Aréna

Divadlo Antonína Dvořáka

Divadlo Antonína Dvořáka v Ostravě

Divadlo Antonína Dvořáka v Ostravě.

Divadlo Antonína Dvořáka, Ostrava Divadlo Jiřího Myrona, Ostrava

divadlo Broadway, Karlín

DIvadlo Jiřho Myrona Divadlo Antonína Dvořáka

Divadlo Jiřího Myrona

Divadlo Jiřího Myrona

Divadlo Jiřího Myrona

Divadlo Jiřího Myrona

Divadlo loutek Ostrava

Divadlo Petra Bezruče

Divadlo Petra Bezruče, Komorní scéna Aréna

DK Vítkovice Ostrava pražské

jiriho myrona v ostrave

Jiřího Myrona v Ostravě

Městské divadlo Brno

Moravskoslezské v Ostravě

Moravskoslezské v Ostravě - J.Myrona i A. Dvořáka

na Vinohradech

Na Zábradlí, Dvořáka, KD poklad

Národní divadlo moravskoslezské

Národní divadlo moravskoslezské

Národní divadlo Moravskoslezské, Divadlo Jiřího Myrona

Národní divadlo Ostrava, Myronovo divadlo, Divadlo P. Bezruče

Národní divadlo, Stavovské Divadlo, Státní Opera

nezáleží na divadle,ale na interpretech

Ostravská scéna,

Pražská divadla - zájezdová představení

Různá divadla v Praze.

Ruzne

Státní operu

Stavovské divadlo (/raha), Divadlo Kampa (Praha)

V poslední době to bylo nejčastěji Janáčkovo nebo Mahenovo divadlo v Brně, případně Městské divalo Brno. Po přestěhování do Ostravy v dubnu 2012 jsem dosud žádné divadlo nenavštívila.

7. Znáte umělce jménem Fernando Arrabal?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5694,92 %94,92 %  
ano35,08 %5,08 %  

Graf

8. Víte, jaké tvorbě se věnuje a odkud pochází?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Divadelní a filmový režisér, původem Španěl, narodil se v Maroku.

dramatik, asi španělsko

Španělsko, dramata

9. Setkal/a jste se s tímto umělcem během jeho návštěvy v České republice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 10, neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3100 %5,08 %  

Graf

10. V kterém z těchto měst?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

11. Znáte nějakou z jeho her?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 12, neotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano266,67 %3,39 %  
ne133,33 %1,69 %  

Graf

12. Kterou?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Guernica

Pohřeb sardinky

13. Viděli jste některou z jeho her?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 14, neotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2100 %3,39 %  

Graf

14. Kterou a ve kterém divadle?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

15. Jaký je Váš názor na tuto hru?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

16. Znáte některý z filmů tohoto autora?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 17, neotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne266,67 %3,39 %  
ano133,33 %1,69 %  

Graf

17. Jaký je Váš názor na tento film?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Film na mě působil pesimisticky, krutě.

18. Proč si myslíte, že česká veřejnost zná dílo tohoto dramatika tak málo, přestože je zřejmě světově nejhranějším žijícím autorem?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Asi proto, že nepublikuje v rodném jazyce. Určitě je spojován s dramatiky dřívější doby a tím jeho dílo zasahuje do jiných oblastí uměleckého vnímání.

Dramatik ztvárňuje témata, která mohou působit příliš drsně, absurdně...mnohdy až příliš těžká témata, které se bojí divadelní scéna uvést.

Vzhledem k tématům jeho her. Je to válka, krutost, složité vztahy mezi lidmi a jejich křivé charaktery.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Chodíte do divadla?

  • odpověď ano:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi navštěvuji divadlo málo na otázku 5. Jak často divadlo navštěvujete?
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi několikrát do roka na otázku 5. Jak často divadlo navštěvujete?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Kolik je Vám let?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

4. Chodíte do divadla?

5. Jak často divadlo navštěvujete?

7. Znáte umělce jménem Fernando Arrabal?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Kolik je Vám let?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

4. Chodíte do divadla?

5. Jak často divadlo navštěvujete?

7. Znáte umělce jménem Fernando Arrabal?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Najzarová, N.Divadlo a Fernando Arrabal (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://divadlo-a-fernando-arrabal.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.