Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dobříš - mateřská školka

Dobříš - mateřská školka

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristýna Pulcová
Šetření:17. 01. 2014 - 24. 01. 2014
Počet respondentů:43
Počet otázek (max/průměr):24 / 22.63
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:54,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den Vážení respondenti,

ráda bych Vás touto cestou požádala o vyplnění následujícího dotazníku, který se týká mateřských školek v Dobříši.

Cílem tohoto dotazníku je zjistit, zda by byl zájem o soukromou mateřskou školku a hlídací centrum v této lokalitě. Dotazník je určen jak rodičům dětí do 6 let, tak budoucím rodičům (z Dobříše a okolí).

Odpovědi jsou zcela anonymní.
Vyplnění dotazníku Vám zabere max. 2 minuty!
 

Děkuji za Váš čas.

Kristýna Pulcová

Odpovědi respondentů

1. Dítě mám ve věku:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3-6 let1841,86 %41,86 %  
Do 3 let1637,21 %37,21 %  
Zatím nemám716,28 %16,28 %  
6 a více let24,65 %4,65 %  

Graf

2. Je současný počet školek na Dobříši a okolí dostačující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3786,05 %86,05 %  
Ano613,95 %13,95 %  

Graf

3. Dal (a) byste přednost soukromé mateřské školce s individuálním přístupem před státní školkou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Záleželo by na ceně2660,47 %60,47 %  
Pouze v případě, že by se moje dítě nedostalo do státní školky1227,91 %27,91 %  
Ano, v případě, že by byla kvalitnější než státní školka511,63 %11,63 %  

Graf

4. Navštěvuje Vaše dítě v současné době školku na Dobříši a okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2967,44 %67,44 %  
Ano1432,56 %32,56 %  

Graf

5. Jak jste spokojeni se školkou, kterou Vaše dítě momentálně navštěvuje?

Hodnocení (1-výborné, 5-nedostatečné)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1736,84 %16,28 %  
5631,58 %13,95 %  
2315,79 %6,98 %  
3210,53 %4,65 %  
415,26 %2,33 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.76
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:2.94
Směrodatná odchylka:1.71
Medián:2
Modus:1

Graf

6. Co Vám na školce vadí či chybí? Co byste uvítal (a) jiného?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Individuální přístup, ZAČLENĚNÍ DĚTÍ DO KOLEKTIVU, mnoho dětí v jedné třídě,...

Jediné co je pro mě trochu problém je vzdálenost školky od místa bydliště.

kuchyni- možnost si vybrat alespon ze 2 jídel na oběd, lepší vyžití na zahradě, lepší vybavenost třídy - koberec, plastová okna, celkově zázemí

naprostá spokojenost

uvítala bych více pobytu venku

více zajmových kroužku pro chlapce,

Zatím nic

žádnou nenavštěvuje

7. Uvítali byste další školku na Dobříši?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3683,72 %83,72 %  
Ne716,28 %16,28 %  

Graf

8. Jaké faktory Vás nejvíce ovlivní při výběru školky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vzdálenost od bydliště3581,4 %81,4 %  
Výchovná a programová činnost3172,09 %72,09 %  
kvalifikace zaměstnanců2455,81 %55,81 %  
výše školného2251,16 %51,16 %  
úroveň stravování2148,84 %48,84 %  
okolní prostředí2148,84 %48,84 %  
vzdálenost od zaměstnání1330,23 %30,23 %  
úroveň prostoru pro spánek716,28 %16,28 %  
dopravní dostupnost716,28 %16,28 %  

Graf

9. Využíval (a) byste nejvíce režim

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Celodenní3581,4 %81,4 %  
Dopolední716,28 %16,28 %  
Odpolední12,33 %2,33 %  

Graf

10. Kolik dní v týdnu byte měl/a zájem jesle / školku využívat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 dní3888,37 %88,37 %  
3 dny36,98 %6,98 %  
4 dny24,65 %4,65 %  

Graf

11. Vyhovovalo by Vám, kdyby školka byla otevřena od:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
7:00 h2455,81 %55,81 %  
6:00 h1739,53 %39,53 %  
8:00 h24,65 %4,65 %  

Graf

12. Vyhovovalo by Vám, kdyby školka byla otevřena do:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18:00 h2046,51 %46,51 %  
17:00 h1841,86 %41,86 %  
16:00 h511,63 %11,63 %  

Graf

13. Jak dlouhá by měla být otevírací doba školky (od-do)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6:00-18:002353,49 %53,49 %  
6:00-17:001739,53 %39,53 %  
6:00-16:0036,98 %6,98 %  

Graf

14. Měl(a) byste zájem o dopravu dětí z a do školky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3479,07 %79,07 %  
Ano920,93 %20,93 %  

Graf

15. Je pro Vás přijatelná částka 6.000-7.000,- Kč za 1 dítě v soukromé školce měsíčně za celodenní program?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3069,77 %69,77 %  
Ano1330,23 %30,23 %  

Graf

16. Měli byste zájem o provoz školky i o víkendech a svátcích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3683,72 %83,72 %  
Ano716,28 %16,28 %  

Graf

17. Máte zájem o fungování školky o letních prázdninách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3683,72 %83,72 %  
Ne716,28 %16,28 %  

Graf

18. Měli byste zájem, aby vaše dítě navštěvovalo zájmové kroužky navíc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3888,37 %88,37 %  
Ne511,63 %11,63 %  

Graf

19. Jaké zájmové kroužky by měla školka nabízet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Cvičení a tanečky pro děti3683,72 %83,72 %  
angličtina2865,12 %65,12 %  
výtvarná dílna2865,12 %65,12 %  
plavání2762,79 %62,79 %  
zpěv2046,51 %46,51 %  
keramika1739,53 %39,53 %  

Graf

20. Co navíc od školky byste od školky očekávaly?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozvojové aktivity odpovídající věku3069,77 %69,77 %  
Výlety2558,14 %58,14 %  
Základy anglického jazyka2353,49 %53,49 %  
Kvalitnější stravování1944,19 %44,19 %  
Školy v přírodě1432,56 %32,56 %  
Výlety a jiné akce s rodiči1227,91 %27,91 %  
Dramatická výchova613,95 %13,95 %  

Graf

21. Měl/a byste zájem o školku pro děti již od 2 let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2865,12 %65,12 %  
Ne1534,88 %34,88 %  

Graf

22. Kolik km jste ochotni do školky dojíždět?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 5 km2251,16 %51,16 %  
pokud by školka nabízela odvoz dětí, využiji této služby1125,58 %25,58 %  
do 10 km1023,26 %23,26 %  

Graf

23. Využíváte služeb hlídacích center?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3990,7 %90,7 %  
Ano49,3 %9,3 %  

Graf

24. Vužil (a) byste možnosti večerního hlídání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2865,12 %65,12 %  
Ano1534,88 %34,88 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

13. Jak dlouhá by měla být otevírací doba školky (od-do)?

  • odpověď 6:00-18:00:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 18:00 h na otázku 12. Vyhovovalo by Vám, kdyby školka byla otevřena do:

19. Jaké zájmové kroužky by měla školka nabízet?

  • odpověď výtvarná dílna:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi pokud by školka nabízela odvoz dětí, využiji této služby na otázku 22. Kolik km jste ochotni do školky dojíždět?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Dítě mám ve věku:

2. Je současný počet školek na Dobříši a okolí dostačující?

3. Dal (a) byste přednost soukromé mateřské školce s individuálním přístupem před státní školkou?

4. Navštěvuje Vaše dítě v současné době školku na Dobříši a okolí?

7. Uvítali byste další školku na Dobříši?

8. Jaké faktory Vás nejvíce ovlivní při výběru školky?

9. Využíval (a) byste nejvíce režim

10. Kolik dní v týdnu byte měl/a zájem jesle / školku využívat?

11. Vyhovovalo by Vám, kdyby školka byla otevřena od:

12. Vyhovovalo by Vám, kdyby školka byla otevřena do:

13. Jak dlouhá by měla být otevírací doba školky (od-do)?

14. Měl(a) byste zájem o dopravu dětí z a do školky?

15. Je pro Vás přijatelná částka 6.000-7.000,- Kč za 1 dítě v soukromé školce měsíčně za celodenní program?

16. Měli byste zájem o provoz školky i o víkendech a svátcích?

17. Máte zájem o fungování školky o letních prázdninách?

18. Měli byste zájem, aby vaše dítě navštěvovalo zájmové kroužky navíc?

19. Jaké zájmové kroužky by měla školka nabízet?

20. Co navíc od školky byste od školky očekávaly?

21. Měl/a byste zájem o školku pro děti již od 2 let?

22. Kolik km jste ochotni do školky dojíždět?

23. Využíváte služeb hlídacích center?

24. Vužil (a) byste možnosti večerního hlídání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Dítě mám ve věku:

2. Je současný počet školek na Dobříši a okolí dostačující?

3. Dal (a) byste přednost soukromé mateřské školce s individuálním přístupem před státní školkou?

4. Navštěvuje Vaše dítě v současné době školku na Dobříši a okolí?

7. Uvítali byste další školku na Dobříši?

8. Jaké faktory Vás nejvíce ovlivní při výběru školky?

9. Využíval (a) byste nejvíce režim

10. Kolik dní v týdnu byte měl/a zájem jesle / školku využívat?

11. Vyhovovalo by Vám, kdyby školka byla otevřena od:

12. Vyhovovalo by Vám, kdyby školka byla otevřena do:

13. Jak dlouhá by měla být otevírací doba školky (od-do)?

14. Měl(a) byste zájem o dopravu dětí z a do školky?

15. Je pro Vás přijatelná částka 6.000-7.000,- Kč za 1 dítě v soukromé školce měsíčně za celodenní program?

16. Měli byste zájem o provoz školky i o víkendech a svátcích?

17. Máte zájem o fungování školky o letních prázdninách?

18. Měli byste zájem, aby vaše dítě navštěvovalo zájmové kroužky navíc?

19. Jaké zájmové kroužky by měla školka nabízet?

20. Co navíc od školky byste od školky očekávaly?

21. Měl/a byste zájem o školku pro děti již od 2 let?

22. Kolik km jste ochotni do školky dojíždět?

23. Využíváte služeb hlídacích center?

24. Vužil (a) byste možnosti večerního hlídání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pulcová, K.Dobříš - mateřská školka (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://dobris-materska-skolka.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.