Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dobrovolníci v neziskových organizacích

Dobrovolníci v neziskových organizacích

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Hrnčířová
Šetření:04. 10. 2011 - 01. 11. 2011
Počet respondentů:84
Počet otázek (max/průměr):26 / 22.73
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení, chtěla bych Vás touto cestou moc poprosit o vyplnění tohoto dotazníku, který je součástí mé diplomové práce. Dotazník se týká Vašeho názoru na dobrovolnické práce a dobrovolníky samotné. Jelikož název mé diplomové práce je: Úloha dobrovolnictví v nevládních organizacích působících v oblasti lidských práv, ke konci dotazníku je i pár otázek na téma přistěhovalci, imgranti a Vás názor na situaci s přistěhovalectvím do ČR. Práce se zaměřuje na lidská práva právě těchto lidí, kteří přicházejí do ČR a já bych velice ráda znala Váš názor na tuto situaci. Dotazník by Vám neměl zabrat více jak 15 minut Vašho času.

Předem mnohokrát děkuji za Vaší ochotu a spolupráci.

P.H.

Odpovědi respondentů

1. Setkali jste se někdy s pojmem "dobrovolnictví"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8297,62 %97,62 %  
Ne22,38 %2,38 %  

Graf

2. Pokud ano, kde jste se s tímto pojmem setkali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z médií (tisk, TV, rádio, atd.)3137,8 %36,9 %  
Od přátel, známých2631,71 %30,95 %  
V okolí1720,73 %20,24 %  
Ve firme89,76 %9,52 %  

Graf

3. Myslíte si, že je dobrovolnictví v dnešní (současné) době aktuální téma?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6375 %75 %  
Nevím, nezajímám se o to1113,1 %13,1 %  
Ne1011,9 %11,9 %  

Graf

4. Co se Vám vybaví pod pojmem dobrovolník? (prosím o krátkou, stručnou odpověď)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
práce zadarmo22,38 %2,38 %  
hhgh11,19 %1,19 %  
někdo kdo dělá něco "zadarmo"11,19 %1,19 %  
člověk, který něco dělá pro radost bez zisku. 11,19 %1,19 %  
nic co mě zajímá11,19 %1,19 %  
kdokoliv,kdo neco dela,s necim pomaha,bez odmeny11,19 %1,19 %  
Ochota udělat něco navíc nestačí, musí se to umět.11,19 %1,19 %  
Osoba, která pomáhá druhým bez nároku na odměnu.11,19 %1,19 %  
Pomoc11,19 %1,19 %  
člověk pracující zadarmo co pomáhá lidem v nouzi11,19 %1,19 %  
ostatní odpovědi Např. pomoc při povodních, prevence nemocí...
Osoba snažící se pomoci bez nároku na odměnu
člověk, který je ochoten pracovat zadarmo
Clovek pomahajici bez financniho odhodnoceni.
nezištná pomoc potřebným
pomocnik
člověk co něco dělá dobrovolně, sám od sebe
Člověk, který pomáhá a nedostává za to odměnu.
člověk, pracující pro druhé
Pomáhá kde je to potřeba bez finanční odměny
Člověk s dobrou vůlí.
člověk konající práci bez nároku na odměnu
pracovník který pomáhá zadarmo
vykonává práci, která někomu pomáhá, bez odměny
pomáhající z dobré vůle i bez následného honoráře
někdo kdo pracuje zadarmo z vlastního přesvědčení
péče o seniory
entuziasmus, nezištnost
daruje svůj čas druhým
nenárokuje odměnu za provedenou práci.
za svou práci nečeká odměnu ve formě peněz
člověk ochotný pomáhat
pomoc při přír. katastrofách, dále dětem, zvířatům
pomocník v charitě
pomoc lidem
jedinec, který vykonává určitou činnost zadarmo
člověk který pomáhá mému dítěti.
veřejně prospěšná pomoc, práce - bez úplaty
bezplatná pomoc lidem v nouzi
ten, kdo pracuje, pomáhá a nechce to zaplatit
Někdo kdo pomáhá a nečeká odměnu
člověk, co dělá různou práci-pomoc ve svém volném
člověk, který se nudí a nemá jak trávit čas
Člověk v tísni
clovek nasazujici schopnosti k pomoci potrebnym
člověk, který zadarmo vypomáhá v nějaké organizaci
pracující bez nebo s minimální úplatou
pomoc bez výdělku
altrusita
člověk, který nezištně pomáhá druhým
činnost bez nároku na pěněžní odměnu
člověk, kterému jde především a pomoc druhým
nadšenec
nesobecký člověk

člověk pracující zadarmo
člověk, který ve svém volnu nezištně pomáhá druhým
člověk vykonávajcí činnost pro své potěšení
Člověk, který sám od sebe pomůžeme někomu jinému.
Pracující ze své vlastní vůle bez odměny.
Člověk, který je ochotný pomáhat druhým a zadarmo
bezúplatná pomoc neziskovému sektoru všeho druhu
ČLověk, který pomáhá druhým bez nároku na mzdu
člověk, který pracuje zadarmo treba v hospicích
člověk, který pomáhá druhým bez nároku na honorář
Charita, nezjištná pomoc
člověk, který na úkor svého volného času vykonává
člověk koná bez nároku na odměnu
nekdo, kdo pomaha ostatnim bez naroku na plat
bezplatná krátkodobá nebo dlouhodobá brigáda
neoceněný člověk
clovek co pomaha bez financni nahrady
nadšení, práce za kapesné, možnosti vycestovat
Lidé z workcampů, greenpeace lidi z metra atd.
někdo, kdo chce udělat něco pro dobrou věc
pracovnik neziskove organizace bez naroku na mzdu
rozvojhové země
člověk který chce pomoct bez nároku na odměnu
pomáhat
někdo kdo pomáhá druhým bez úplaty
Pomohání potřebným
ochotný člověk
altruismus
7386,9 %86,9 % 

Graf

5. Jaký máte názor na lidi, vykonávající práci dobrovolníka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Myslím si, že jsou to docela normální lidi s chutí pomáhat ostatním, obdivuji je7994,05 %94,05 %  
Tito lidé mají v sobě asi pocit nějakého dluhu či závazku a proto pomáhají44,76 %4,76 %  
Blázni, pracovat a zadarmo? 11,19 %1,19 %  

Graf

6. V jakých médií se nejčastěji, podle Vás, hovoří nebo se řeší téma dobrovolníci, dobrovolnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
TV3339,29 %39,29 %  
Internet3339,29 %39,29 %  
Noviny/časpisy2934,52 %34,52 %  
Nikde1315,48 %15,48 %  
Jiné89,52 %9,52 %  
Rádio78,33 %8,33 %  

Graf

7. Znáte ve svém okolí nějakého "dobrovolníka"?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5666,67 %66,67 %  
ne2125 %25 %  
nevím78,33 %8,33 %  

Graf

8. V jaké oblasti je podle Vás úloha dobrovolníků nezbytně nutná (důležitá)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osoby se zdravotním postižením6071,43 %71,43 %  
Domovy pro seniory5464,29 %64,29 %  
Dětské domovy5261,9 %61,9 %  
Zdravotnictví3642,86 %42,86 %  
Oblasti kolem zvířat (např. ZOO)3238,1 %38,1 %  
Ekologie3238,1 %38,1 %  
Cizinci, přistěhovalci2125 %25 %  
Vězeňství33,57 %3,57 %  

Graf

9. Myslíte si, že je v dnešní době zájem o "dobrovolnictví"?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3238,1 %38,1 %  
ne2833,33 %33,33 %  
nevím2428,57 %28,57 %  

Graf

10. Znáte nějaké organizace, které se zabývají prací s dobrovolníky, myšleno jejich náborem, zaškolením a předáním dále , kde je to zapotřebí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 11, Neotázka č. 12, Nevímotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4654,76 %54,76 %  
Ano2529,76 %29,76 %  
Nevím1315,48 %15,48 %  

Graf

11. Pokud ano, které?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Helppes, Pes v nouzi, Pomocne tlapky, ...atc.14 %1,19 %  
Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu14 %1,19 %  
Adra, Charita, SHM, 14 %1,19 %  
Green peace14 %1,19 %  
samotné Asociace neziskových organizací, atd. 14 %1,19 %  
Člověk v tísni, Čmelák, Tereza, 14 %1,19 %  
INEX SDA14 %1,19 %  
Charitas14 %1,19 %  
5P14 %1,19 %  
kojenecké ústavy14 %1,19 %  
ostatní odpovědi Hestia os., Asociace 5P, Náhradní náruč
Adra
migracni sluzba v mem meste (SRN)
Síť Mateřských center
charita, Adra
dobrovolní hasiči
YMCA, ATOM, DUHA, UNICEF, ADRA, NIDM, DIAKONIE, ..
Maltézská pomoc, JIKA Olomouc
Drop in
PětP
Adra, Charita
Na Zemi, Lužánky, Veronika
Greanpeace, Amnesty International, právní služby
Světluška
inex
1560 %17,86 % 

Graf

12. Vyzkoušeli jste si někdy práci dobrovolníka na vlastní kůži?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 13, Neotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4654,76 %54,76 %  
Ano3845,24 %45,24 %  

Graf

13. Co Vás vedlo k tomu, stát se dobrovolníkem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pocit, že dělám něco smysluplného2565,79 %29,76 %  
Jiné718,42 %8,33 %  
Zaplnění svého volného času a pocitu, že alespoň něco dělám513,16 %5,95 %  
Posílení sebevědomí12,63 %1,19 %  

Graf

14. V jaké oblasti jste vykonával/a dobrovolnou práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sociální služby923,68 %10,71 %  
Organizování různých akcí821,05 %9,52 %  
Jiné615,79 %7,14 %  
výuka, školení615,79 %7,14 %  
Manuální práce410,53 %4,76 %  
Zdravotnictví37,89 %3,57 %  
Poradenství, terapie12,63 %1,19 %  
Návštěvá lidí12,63 %1,19 %  

Graf

15. Změnila Vás nějak práce dobrovolníka?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1642,11 %19,05 %  
nevím1231,58 %14,29 %  
ne1026,32 %11,9 %  

Graf

16. Víte o tom, že rok 2011 je Evropským rokem dobrovolnictví?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5869,05 %69,05 %  
ano1720,24 %20,24 %  
nevím910,71 %10,71 %  

Graf

17. Víte, že exituje zákon o dobrovolnictví?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5666,67 %66,67 %  
ano1517,86 %17,86 %  
nevím1315,48 %15,48 %  

Graf

18. Každý rok k nám do ČR proudí tisíce přistěhovalců, uprchlíků, jaký na to máte názor? (opět stačí stručná odpověď)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

/

0

Asi jdou za lepším, nevím.

Ať nejezdí

Ať si proudí. To co mi vadí, nejsou přistěhovalci, ale dávky a dotace, které pod pohrůžkou násilí musím zbytečně platit ze své práce a majetku prostřednictvím daní.

bez nazoru

bohužel to většinou zvyšuje kriminalitu

bordel

Bylo by lepší, kdyby byla ve světě taková situace, aby neproudili.

Celosvětovým problém.

Co má tato otázka společného s dobrovolníky v neziskových organizacích..? Je to velmi malé procento lidí, kteří v této oblasti pracují a měli by na to být kvalifikovaní a placení pracovníci.

čeho je moc, toho je příliš.

hh

Chápu to. Je ovšem potřeba s fímto fenoménem pracovat. Ne ustrnout na přijímání a stavění uprchlických táborů, ale hledání alternativ co dál.

je mi líto lidí, které nějaký slaboch vyhnal z jejich domovů

je mi to jedno

Je to problém po celém světě, je na každém státu aby se s tím vyrovnal.

je to špatné pro ekonomiku

Je třeba s tím něco udělat, legislativně ošetřit a stanovit jasná pravidla.

Jestli jim to tady pomůže, tak proč ne.

Jistě to má důvod

Jsem proti tomu.

jsem ráda, že ČR je v pozici, kdy sama uprchlíky neprodukuje, ale naopak může jiným poskytnout azyl. podporuji to

Každý má právo na plně prožitý život i na úkor druhých.

Měli bychom pomoct

Měli bychom umět lépe využít jejich potenciál a lépe zabraňovat jejich zneužívání osobami zprostředkujícími zaměstnání a víza.

myslím si, že to není úplně ideální

Myslím si, že v jejich zemi musí být opravdu špatná situace, když jdou zrovna k nám.

Myslím, že to k dnešní době patří.

Myslím, že to víceméně není na škodu. Takoví lidé si zaslouží nový domov, úkryt a je potřeba jim pomáhat.

Myslím, že v součané době mají čechy co dělat aby se postaraly o ,,své lidi", ale na druhé straně my to neovlivníme, proto bychom se měli snažit se jim pomoci.

Negativní (nedávno jsem objevil blog socialni-pece.blog.cz jedné úřednice, co popisuje zkušenosti s těmito přistěhovalci na úřadu práce a sociálnbích věcí). Obdivuji napříkald Japonsko, že tahle země přijímá pouze vsokoškoly vzdělané lidi schopné najít si práci s nadprůměrným výdělkem, schopná udržet si stabilní porodnost ...

negativní, měli by zůstat ve své zemi, v ČR je nás dost

Negativní, nemáme pro své občany pomoc a podporujeme přistěhovalce.

Nejedná se o nic osobního, ale domnívám se, že by toto měl stát více kontrolovat, tak aby to byla naše ekonomika schopna unést.

nelíbí se mi to, máme dost svých problémů

nemají tu co dělat

nemám na to žádný názor, z ČR lidé taky utíkají

nemam rada urcite skupiny pristehovalcu,ale vzdy zalezi na jedincich,nelze to generalizovat

nemám s tím problém, pokud nikomu neubližují

Nemám s tím problém, pokud začnou pracovat. V okamžiku, kdy dlouhodobě pouze využívají sociální systém republiky, je nutností, aby toto stát řešil.

Nemam zadny, je mi to jedno

nepřemýšlel jsem o tom zatím

Nevadí mi to nejsem rasistka a sem ráda že k nám přicházejí lidé z odlišných kultur mohli by nás k mnohému naučit.

Nevím

nevím o tom

nevšímám si toho ... třeba jednou taky budu chtít pryč ...

nezajímám se o to

Osobám,které jsou pronásledované v jejich zemí z náboženských nebo jiných důvodů by se mělo pomoci a případně umožnit azyl. Musí ale projevit zájem přijmout hodnoty a principy této země.

pokud chtějí klid na práci a školu jen tak dál.

pokud jim to tady pomůže a budou i státu nějak prospěšný, tak proč ne... ale pokud tu nic dělat nebudou tak ne

Pokud jsou to slušní lidé, nevadí mi.

pokud neberou zaměstnání občan§m ČR tak mi jsou jedno

Pokud nebudou nikoho obtěžovat, nevadí mi to.

Pokud nedelaji problemy, nevadi mi to, beru to pozitivne

pokud nepáchají trestnou činnost, tak mi nevadí

pokud nežijí na úkor společnosti a jsou schopni se asimilovat, proč ne?

pokud pracují a nevykořisťují stát tak mi nevadí

pokud se uplatní na trhu práce a nebudou závislí na sociálních dávkách, ať u nás klidně žijí

pokud se začlení do fungující společnosti a nezatěžují stát fiannčně( přídavky atd), nevadí mi

pokud se zde chovají slušně nemám s tím problém

Pokud si myslí, že jim u nás bude líp ( seženou práci, zvýší si svůj osobní prestiž), tak proč ne.

Pokud tito přistěhovalci (uprchlíci) zamýšlí integrovat se do naší společnosti (samozřejmě klidně i za pomoci druhých - tím myslím ohleduplnost a nebýt xenofobní), budou zde pracovat, dodržovat české zákony, nemám s tím nejmenší problém.

Pokud to budou slušní a pracující lidi, tak v malém měřítku proč ne, ale to co sem leze nemá pro nás absolutně žádný smysl a jen nás to vyžírá.

potřeba s nimi pracovat

potřeba selekce

potřebným je třeba pomáhat

povazuji toto za nutny jev, s nimz se musi kazda spolecnost naucit primerene zachazet, bohuzel je to velmi komplikovane, a protoze mnoho otazek jeste neni doreseno, stavi se k tomu nekteri lide spise negativne

Problém, který je nutno řešit

Přijde na to co jsou zač.. Zlodějů už tu máme dost...

radši žádný

S nimi přicházejí i tisíce problémů

Snížila bych tento počet pro nezbytně nutné. Stojí to miliony korun, které platí čeští lidé a místo toho by se mohlo moci spíše dětem v dětských domovech či zvířatům v utulcích!

spíše mě napadá otázka, proč ČR (ale vůbec ne v negativním slova smyslu), nevadí mi, že tu tito lidé jsou, ale je potřeba, aby se zde "aklimatizovali" a pomáhali společnosti

Těžko říct, někdy nemají jinou šanci a je třeba jim pomoci, záleží na tom, jací jsou to lidé, co si prožili, zda je možné jim pomoci, jak jsou přizpůsobiví apod. Ale je smutné, že se vůbec děje, aby někdo musel prchat z vlastní země.

Určitě k tomu mají důvod..ale že zrovna k nám? Asi je to u nás jednoduché, dostat azyl/občanství..není to náhodou chybička v systému..?

Vadí mi to

vzhledem k jejich zvýšené kriminalitě a práci "načerno" ( z některých oblastí) z toho radost nemám

Zabírají pracovní místa českým lidem, spousta z nich je tu nelegálně, navíc se neumějí chovat (samozřejmě ne všichni z nich).

Zavedl bych opět pohraniční stráž a uzavřel hranice

Ze by se tomuto melo zamezit.

žádný

žádný = neutrální

žádný,,,místy to chápu, místy mě někteří přistěhlovalci štvou

19. Váš názor na dorovolníky, starající se o uprchlíky, přistěhovalce, např. v uprchlickách táborech nebo dobrovolníci, co pomáhají přistěhovalcům s úřady, začleněním do společnosti apod.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je hezké, že se o ně někdo stará a chce jim pomoci6476,19 %76,19 %  
Je hezké, že vykonávají práci dobrovolníka, ale nelíbí se mi, že zrovna v této oblasti1619,05 %19,05 %  
Tuto práci a ještě v této oblasti jednoznačně odsuzuji44,76 %4,76 %  
Nechápu, proč jim pomáhají a ještě "skoro" zadarmo22,38 %2,38 %  

Graf

20. Znáte nějakou neziskovou organizaci, která se zabýváproblémy přistěhovalců, cizinců, jejich začleněním do společnosti atd.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 21, Neotázka č. 22, Nevímotázka č. 22].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6577,38 %77,38 %  
Nevím1113,1 %13,1 %  
Ano89,52 %9,52 %  

Graf

21. Pokud ano, kterou?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
člověk v tísni225 %2,38 %  
varianty, člověk v tísni112,5 %1,19 %  
organizace pro pomoc uprchlikum112,5 %1,19 %  
migracni sluzba, sama pro ni pracuji (JMD Pirna)112,5 %1,19 %  
člověk v tísni ?112,5 %1,19 %  
SOZE, Romea,...112,5 %1,19 %  
Adra, caritas?112,5 %1,19 %  

Graf

22. Myslíte si, že chápaní pojmu "dobrovolnictví" se liší u nás v ČR a ve světě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ve světě je dobrovolnictví více uznávané než u nás v ČR3339,29 %39,29 %  
Dobrovolnictví v ČR se terpve zabíhá, kdežto ve světě už je to normální běžná věc, která funguje2529,76 %29,76 %  
Vůbec netuším2023,81 %23,81 %  
Je to tak nastejno, v ČR i ve světě je dobrovolnictví na stejné úrovni55,95 %5,95 %  
U nás v ČR je dobrovolnictví více uznávané než jinde ve světě11,19 %1,19 %  

Graf

23. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6779,76 %79,76 %  
Muž1720,24 %20,24 %  

Graf

24. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-306071,43 %71,43 %  
30-602125 %25 %  
Do 18 let33,57 %3,57 %  

Graf

25. Vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské4857,14 %57,14 %  
Vysokoškolské3238,1 %38,1 %  
Základní33,57 %3,57 %  
Vyučený/Vyučená11,19 %1,19 %  

Graf

26. Sociální postavení

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student4351,19 %51,19 %  
Pracující3541,67 %41,67 %  
Na mateřské dovolené44,76 %4,76 %  
Nezaměstnaný22,38 %2,38 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Znáte ve svém okolí nějakého "dobrovolníka"?

 • odpověď ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 12. Vyzkoušeli jste si někdy práci dobrovolníka na vlastní kůži?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pocit, že dělám něco smysluplného na otázku 13. Co Vás vedlo k tomu, stát se dobrovolníkem?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Změnila Vás nějak práce dobrovolníka?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 15. Změnila Vás nějak práce dobrovolníka?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 15. Změnila Vás nějak práce dobrovolníka?

10. Znáte nějaké organizace, které se zabývají prací s dobrovolníky, myšleno jejich náborem, zaškolením a předáním dále , kde je to zapotřebí?

 • odpověď Ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím, nezajímám se o to na otázku 3. Myslíte si, že je dobrovolnictví v dnešní (současné) době aktuální téma?

12. Vyzkoušeli jste si někdy práci dobrovolníka na vlastní kůži?

 • odpověď Ano:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pocit, že dělám něco smysluplného na otázku 13. Co Vás vedlo k tomu, stát se dobrovolníkem?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Změnila Vás nějak práce dobrovolníka?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 15. Změnila Vás nějak práce dobrovolníka?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 15. Změnila Vás nějak práce dobrovolníka?
 • odpověď Ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Znáte ve svém okolí nějakého "dobrovolníka"?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Setkali jste se někdy s pojmem "dobrovolnictví"?

2. Pokud ano, kde jste se s tímto pojmem setkali?

3. Myslíte si, že je dobrovolnictví v dnešní (současné) době aktuální téma?

5. Jaký máte názor na lidi, vykonávající práci dobrovolníka?

6. V jakých médií se nejčastěji, podle Vás, hovoří nebo se řeší téma dobrovolníci, dobrovolnictví?

7. Znáte ve svém okolí nějakého "dobrovolníka"?

8. V jaké oblasti je podle Vás úloha dobrovolníků nezbytně nutná (důležitá)?

9. Myslíte si, že je v dnešní době zájem o "dobrovolnictví"?

10. Znáte nějaké organizace, které se zabývají prací s dobrovolníky, myšleno jejich náborem, zaškolením a předáním dále , kde je to zapotřebí?

12. Vyzkoušeli jste si někdy práci dobrovolníka na vlastní kůži?

13. Co Vás vedlo k tomu, stát se dobrovolníkem?

15. Změnila Vás nějak práce dobrovolníka?

16. Víte o tom, že rok 2011 je Evropským rokem dobrovolnictví?

17. Víte, že exituje zákon o dobrovolnictví?

19. Váš názor na dorovolníky, starající se o uprchlíky, přistěhovalce, např. v uprchlickách táborech nebo dobrovolníci, co pomáhají přistěhovalcům s úřady, začleněním do společnosti apod.

20. Znáte nějakou neziskovou organizaci, která se zabýváproblémy přistěhovalců, cizinců, jejich začleněním do společnosti atd.?

22. Myslíte si, že chápaní pojmu "dobrovolnictví" se liší u nás v ČR a ve světě?

23. Jste

24. Věk

25. Vzdělání

26. Sociální postavení

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Setkali jste se někdy s pojmem "dobrovolnictví"?

2. Pokud ano, kde jste se s tímto pojmem setkali?

3. Myslíte si, že je dobrovolnictví v dnešní (současné) době aktuální téma?

5. Jaký máte názor na lidi, vykonávající práci dobrovolníka?

6. V jakých médií se nejčastěji, podle Vás, hovoří nebo se řeší téma dobrovolníci, dobrovolnictví?

7. Znáte ve svém okolí nějakého "dobrovolníka"?

8. V jaké oblasti je podle Vás úloha dobrovolníků nezbytně nutná (důležitá)?

9. Myslíte si, že je v dnešní době zájem o "dobrovolnictví"?

10. Znáte nějaké organizace, které se zabývají prací s dobrovolníky, myšleno jejich náborem, zaškolením a předáním dále , kde je to zapotřebí?

12. Vyzkoušeli jste si někdy práci dobrovolníka na vlastní kůži?

13. Co Vás vedlo k tomu, stát se dobrovolníkem?

15. Změnila Vás nějak práce dobrovolníka?

16. Víte o tom, že rok 2011 je Evropským rokem dobrovolnictví?

17. Víte, že exituje zákon o dobrovolnictví?

19. Váš názor na dorovolníky, starající se o uprchlíky, přistěhovalce, např. v uprchlickách táborech nebo dobrovolníci, co pomáhají přistěhovalcům s úřady, začleněním do společnosti apod.

20. Znáte nějakou neziskovou organizaci, která se zabýváproblémy přistěhovalců, cizinců, jejich začleněním do společnosti atd.?

22. Myslíte si, že chápaní pojmu "dobrovolnictví" se liší u nás v ČR a ve světě?

23. Jste

24. Věk

25. Vzdělání

26. Sociální postavení

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hrnčířová, P.Dobrovolníci v neziskových organizacích (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://dobrovolnici-v-neziskovych-o.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.