Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > dobrovolnictví a senioři

dobrovolnictví a senioři

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adéla Smiešková
Šetření:06. 01. 2017 - 03. 02. 2017
Počet respondentů:228
Počet otázek (max/průměr):19 / 16.32
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jmenuji se Adéla Smiešková a jsem studentkou 3. ročníku pedagogického lycea v Havířově. Chtěla bych se zapojit do soutěže středoškolská odborná činnost a rozhodla jsem se k mé práci udělat dotazník. Tento dotazník je zaměřen na dobrovolnictví a seniory. Vás bych chtěla požádat o jeho vyplnění. Nezabere vám více než 5 minut. Předem děkuji za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena17375,88 %75,88 %  
Muž5524,12 %24,12 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
172711,84 %11,84 %  
18187,89 %7,89 %  
20187,89 %7,89 %  
19167,02 %7,02 %  
21156,58 %6,58 %  
23125,26 %5,26 %  
2293,95 %3,95 %  
2483,51 %3,51 %  
2662,63 %2,63 %  
2862,63 %2,63 %  
ostatní odpovědi 54
15
36
16
31
51
27
25
49
30
53
43
32
48
45
72
66
52
39
40
44
35
14
177
47
75
57
60
33
64
65
42
61
100
41
55
56
1963
58
62
29
50
34
9340,79 %40,79 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:28.29
Minimum:17
Maximum:64
Variační rozpětí:47
Rozptyl:159.39
Směrodatná odchylka:12.62
Medián:23
Modus:17

Graf

3. Víte, co je to dobrovolnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano19485,09 %85,09 %  
Nevím přesně3013,16 %13,16 %  
Ne41,75 %1,75 %  

Graf

4. Pokud ano, vypište:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Dobrovolník pomáhá lidem/válečné oblasti, zdravotnictví, sociální péče..../. Odměňování není na bázi tržních pravidel.

jakákoliv dobrovolná činnost, kterou člověk pomáhá,bez požadování peněžní odměny

Altruistické chování

Angažovat se v nějaké činnosti, kde můžu pomáhat druhým lidem, dělat to zadarmo.

asistence starým či postiženým lidem

Bezplacená dobrovolná práce s prospěchem někomu-něčemu

bezplatná pomoc

Bezplatná pomoc potřebným na úkor vlastního času a materiálu.

bezplatná prospěšná činnost pro jiného člověka

Budu pomáhat lidem, kteří to potřebují :)

Cílená činnost, zaměřena na pomoc jiným lidem či institucím bez nároku na finanční odměnu.

činnost dobrovolníka

Činnost kdy člověk vykonává bezplatnou práci/aktivitu pro pomoc druhým. Většinou pro lidi jako jsou senioři, postižení lidé, ale i mladiství (don bosko atd..)

činnost konaná ve prospěch druhých, bez nároku na odměnu

činnost navíc, ve volném čase, bez honoráře

Činnost přínosná a nápomocná např. v sociální sféře. Bez nároku na honorář.

činnost ve volném čase bez nároku na finanční ohodnocení

činnost vykonávaná z vlastní vůle a zdarma pro potřebné lidi či organizace

činnost, která pomáhá druhým bez ohledu na mzdu

Činnost, které se věnuji ve svém volném čase (nad rámec svých běžných povinností), ze své vlastní vůle, bez nároku na finanční odměnu

Činnost, kterou člověk dělá ve svém volném čase, bez toho aby za ni požadoval odměnu nebo zisk.

činnost, kterou člověk dělá ve svém volném čase, dobrovolně, bez nároku na plat a ve prospěch druhých např. v rámci neziskových org. apod.

činnost, kterou člověk vykonává ve svím čase pro jiné bez nároku na honorář

Činnost, kterou vykonáváme na pomoc druhým, aniž bychom byli finančně ohodnoceni.

člověk věnuje svůj čas někomu potřebnému bez nároku na finanční odměnu

Člověk, který pomáhá na různých akcích, projektech nebo tam kde je potřeba. Bez finančního ohodnocení. Chce být se skvělou partou nebo uprostřed dění.

Dělat něco (práci- plánovat, prodávat,..), aniž by jsme za to měli nějakou odměnu (peníze-plat, dárek,..). Věšinou jde o činnost, která pomáhá těm, kteří to potřebjí.(sociálně slabí, nemocní, děti bez domova, bezdomovci,..)

dělat něco pro druhé dobrovolně bez finanční či jiné odměny

Dělat něco pro někoho zadarmo

Dobrovola a nezištná pomoc lidem či zvířatům nedostaneme za ní zaplaceno. Může mít různé formy...

Dobrovolná činnost, která pomáhá druhým. Dobrovolník za tu činnost nemá žádné finanční ohodnocení.

dobrovolná činnost, pomoc důchodcům, zdravotně postiženým

Dobrovolná pomoc

Dobrovolná pomoc bez nároku na honorář

Dobrovolná pomoc druhým, na základě vlastního rozhodnutí. Tato služba je neplacená.

Dobrovolná pomoc lidem, kteří ji potřebují.

Dobrovolná pomoc lidí v různých sociálních oblastech - pomoc dětem, postiženým lidem , seniorům, pomoc v zemích zasažených přírodní katastrofou....

Dobrovolna pomoc potřebným

Dobrovolna pomoc se socialnim zamerenim

Dobrovolná pomoc v sociálních organizacích, bez mzdy.

Dobrovolná pomoc, činnost, např.v domovech, na akcích apod.

dobrovolná pomoc, služba bez nároku na platbu

dobrovolná, bezplatná pomoc jiným

dobrovolná,bezplatná pomoc těm kteří to potřebují

Dobrovolné darování, starání, dobrá vůle, dobročinná činnosti či akce :-)

dobrovolně něco udělat třeba pro druhé či jít dobrovolně sloužit u armády

Dobrovolné pomáhani např v pecovatelskych službách, v neziskových organizacích apod

Dobrovolně pomůžete danému člověku

Dobrovolně pracuje na nějakém záměru v neomezenou dobu a po neurčitou dobu,bez finanční motivace.Toto považuji za účelovou otázku pro neziskovou organizaci,která na to dostane dotace.

Dobrovolně s něčím pomáhá

Dobrovolně se zúčastním něčeho prospěšného či pomáhám bez honoráře

Dobrovolné služby které nejsou zpoplatněné a jsou určené k pomoci druhým nebo lidem ve finanční tísni. Někdy i při větších katastrofách útulcích atd.

Dobrovolné zapojeni se do sociálních projektu, většinou bez odměny

Dobrovolnictví je činnost, kterou lidé (dobrovolníci) vykonávají dobrovolně, ve prospěch někoho kdo to potřebuje (většinou). Tato činnost je neplacená.

Dobrovolnictví je činnost, kterou se člověk zapojuje do různých akcí, aniž by od toho čekal nějaký výdělek, většinou jde o to, aby měl praxi nebo aby pomohl, jednoduše je to výpomoc, která je bezplatná.

Dobrovolnictví je dobrovolné dobrovolnictví.

Dobrovolnictví je podle mě jakási pomoc druhým, za cenu toho, že obětuji svůj volný čas a nedostanu za to žádné peníze. Dostanu za to ale mnohem víc, třeba vděk starých lidí, které můžeme navštěvovat. Nebo lidí, kterým prostě rádi pomůžeme.

Dobrovolnictví je pomoc bez nároku na honorář. člověk se stát nápomocným a pomáhá tam, kde to lidé potřebují, aniž by za to chtěl peníze, dělá to rád a ve svém volném čase.

Dobrovolnictví je samostatná činnost prováděná ve prospěch druhých bez nároku na finanční odměnu.

Dobrovolnictví znamená,že ze své dobré vůle pomáháme ostatním v jakékoliv sféře.

Dobrovolnictvi- je ve zkratce a zcela zhola, jakákoliv pomoc, kterou vykonáváme dobrovolně, ke které se přihlásíme, neočekáváme žádný zisk.

Dobrovolník, je člověk, který se rozhodne pomáhat lidem bez jakéhokoliv očekávání finanční kompenzace. Dobrovolnictví vykonává ve svém volném čase a pro radost

Docházení za starými či nemohoucími lidmi do nemocnic nebo domovů důchodců. Také možno za dětmi do nemocnic :) . Abychom jim dělali společnost a rozveselili je.

jakákoli pomoc bez nároku na odměnu

jakákoli pomoc,ať už lidem nebo zvířatům v rámci volného času bez nároku na finanční ohodnocení

Jakkoliv někomu ze svobodné vůle pomahat a nebýt za to peněžně ohodnocen.

Je to činnost prováděná ve prospěch druhých, za kterou nedostane osoba zaplaceno.

Je to činnost vykonávaná svobodně, bez nároku na odměnu ve prospěch někoho jiného s cílem pomoci

Je to dělání určité práce v neziskové organizaci. např dělání v neziskovém dětském oddíle, nebo výpomoc v organizacích jako je třeba ADRA

Je to nějaká činnost, u které pomáhám lidem a nedostávám za tuto službu peníze.

Je to složité.

Jsou to lidé, kteří pomáhají druhým lidem zadarmo pracovat v dobročinných oblastech nebo seniorům, v nemocnicích, apod.

když někdo zdarma pomáhá, ať už fyzickou pomocí nebo psychickou

když pomáhám lidem zadarmo

Lidi co dobrovolně, zadarmo nebo za malé peníze pomáhají ostatním lidem v nouzi nebo se o určité lidi starají a tráví s nimi určitý čas

Například aktivita, kterou provádím dobrovolně a nemám z ní žádný finanční zisk nebo podobně.

Návštěvy , povídání, čtení, luštění křížovek, procházky

Návštěvy seniorů, opuštěných lidí v domovech a interakce s nimi

ne

Neco delame dobrovolne

NĚCO UDĚLAT BEZ FINANČNÍHO NEBO JINÉHO PROSPĚCHU

Někomu pomáhám čistě dobrovolně bez nároku na peníze.

Neplacená práce pro osoby, co potřebují pomoc.

neúplatná pomoc potřebným, většinou ve svém volném čase

Nevýdělečná činnost

Nezisková pomoc jiným lidem, např. v domově důchodců, v útulku, v komunitní kuchyni.

neziskové pomáhání ostatní lidem, kteří pomoc potřebují.

Nezistna pomoc druhym

Nezištná pomoc druhému. Pomoc bez očekávání nějaké kompenzace, ať ve formě finanční částky nebo fyzických předmětů.

nezištná pomoc lidem, kteří mají problém

Nezištná práce (pomoc) pro osobu, organizaci.

Nezištné, altruistické, chování, jimž lidé pomáhají, bez vidiny zisku, jiným lidem, jenž jsou v nouzi.

péče o nemocné, seniory, děti - zdarma v rámci volného času

pomáhající aktivity směrem k určité cílové skupině lidí nebo věcem a dobrovolně se vzdávající nároku na finanční ocenění.

Pomáhám z vlastního rozhodnutí. Nic za svou službu nedostanu

Pomáháme druhým bez úplatku

Pomáháme druhým ne z povinnosti, ale že samy chceme

Pomáhání bezdůvodně ostatním

pomáhání s úklidem přírody, pomoc pro bezdomovce

Pomahani ve svém čase, zadarmo

Pomáhat

Pomáhat (práce) bez nároku na mzdu

Pomáhat druhým lidem nezištně

pomáhat jiným...dobrovolně..

Pomáhat někde nějakým způsobem bez nároků na honorář

pomoc bez honoráře

pomoc bez naroku na mzdu

pomoc bez nároku na peněžní odměnu

Pomoc druhým kteří pomoc potřebují a nejsou si schopni sami pomoci.

Pomoc lidem starším, nemocným, postiženým, případně dobrovolná organizovaná činnost (např. hasiči), prováděna bez nároku na mzdu a v osobním volnu.

Pomoc lidem v nouzi, nebo docházka k seniorům, vydávání věcí pro bezdomovce

Pomoc lidem v těžkých životních situacích např. povodně, zemětřesení,...

Pomoc ostatním

pomoc těm, kteří se nemohou o sebe postarat sami

Pomoc v různých oblastech bez nároku na odměnu.

pomoc v sociálních službách, kdy si dobrovolník nenárokuje finanční odměnu a dělá to zcela dobrovolně a rád

Pomoc ve svém volném čase bez nároku na odměnu

Poskytování vlastních služeb bez nároku na peněžní, či jinou odměnu.

práca cez úrad práce bez možnosti nároku na finančný honorár

Práce bez nároku na mzdu, či jen symbolickou odměnu

Práce bez nároku na odměnu (mzdu). Dobrovolník svou práci dělá rád a zdarma.

práce pro druhé bez nároku na odměnu

Práce v sociálně zaměřených organizacích bez nároku na plat

Práce věnovaná zdarma ve svém volném čase těm, kteří to potřebují

práce, za jejíž vykonání nenáleží finanční odměna

Práce, za kterou nečekáme platové či jiné ohodnocení.

pracovni cinnost ve prospech verejnosti bez naroku na financni odmenu

Prospěšná činnost, za kterou člověk nebobírá finance

Samostatná činnost prováděná ve prospěch druhých bez nároku na finanční odměnu.

To co děláme z vlastní vůle Podle sebe

Věnování svého volného času jinému člověku nebo osobám bez nároku na finanční odměnu.

Věnování svého volného času jiným... Navštěvování seniorů v domovech, dětí v nemocnicích, pomáhání při sbírkách, případně pomoc v postižených oblastech...

věnovat dobrovolně svůj čas a schopnosti

vzájemná spolupráce mezi lidmi pro pomoc někomu, kdo to potřebuje (nemá peníze, při přírodních katastrofách, pro léky, bydlení, očkování proti nebezpečnými nemocemi atd.)

Způsob pomoci lidem,kteří to potřebují

Že mohu věnovat lidem svůj čas,abych jim nějakým způsobem pomohla a nebudu za to příjmat plat.

5. Chtěli byste se stát dobrovolníkem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8838,6 %38,6 %  
nevím8637,72 %37,72 %  
ne5423,68 %23,68 %  

Graf

6. Jestli ne, proč?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám na to čas6069,77 %26,32 %  
Nechci, nemám o to vůbec zájem44,65 %1,75 %  
Každý se má starat sám o sebe33,49 %1,32 %  
jsem líný22,33 %0,88 %  
Už jsem v jiném směru11,16 %0,44 %  
Nemám na to čas ani energii :'( . Jinak bych ráda.11,16 %0,44 %  
Záleží kde a proč 11,16 %0,44 %  
protože nevím, co to je 11,16 %0,44 %  
Už jsem dělala dobrovolníka a nezaujalo mě to, protože jsem to měla dané školou jako povinnost a dost mě to vyčerpávalo. Ale možná někdy bych opět chtěla dělat dobrovolníka, ale nikoliv povinně.11,16 %0,44 %  
není finanční odměna11,16 %0,44 %  
Pomáhaní lidem zlepšit jejich život je má profese11,16 %0,44 %  
Občas vykonávám podobnou činnost jako dobrovolnictví, ale jelikož se jedná o dlouhodobou záležitost, beru to spíš jako výpomoc kamarádovi.11,16 %0,44 %  
Sama pečuji o postižené dítě a otce s demencí11,16 %0,44 %  
potřebuji více informací11,16 %0,44 %  
zdravotní důvody..11,16 %0,44 %  
jsem invalidni11,16 %0,44 %  
Chtěl bych, dříve jsem uvažoval i o VŠ studiu na to zaměřeném. Nakonec rozhodly aspekty sebestředné, například finanční ohodnocení a má životní úroveň z toho plynoucí. Takže jsem se vrhl jinam. 11,16 %0,44 %  
Neni to financne ohodnoceni11,16 %0,44 %  
Chci pomáhat a moc!!!!11,16 %0,44 %  
zdravotní problémy11,16 %0,44 %  
Už jsem tuto činnost vykonávala11,16 %0,44 %  

Graf

7. Pokud ano, u koho byste chtěl/a působit?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Návštěvy dětí4129,08 %17,98 %  
Pomoc při přírodních katastrofách3323,4 %14,47 %  
Návštěvy seniorů3323,4 %14,47 %  
Návštěvy u lidí s handicapem2316,31 %10,09 %  
Stále nevím, co to je10,71 %0,44 %  
Děti a senioři, zvířata10,71 %0,44 %  
ČČK10,71 %0,44 %  
pomoc uprchlíkům, tzv. hospodářským zvířatům, LGBTQ+ komunitě10,71 %0,44 %  
U psů10,71 %0,44 %  
jsem invalidni10,71 %0,44 %  
podle potřeby10,71 %0,44 %  
péče o opuštěné a zanedbané psy10,71 %0,44 %  
Zajímali mě lidé na okraji společnosti. 10,71 %0,44 %  
pomoct v zemích třetího světa 10,71 %0,44 %  
Návštěvy seniorů, podpora LGBT osob10,71 %0,44 %  

Graf

8. Znáte nějaké organizace, které zaštiťují dobrovolníky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano20389,04 %89,04 %  
ne2510,96 %10,96 %  

Graf

9. Pokud ano, které?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Červený kříž14470,59 %63,16 %  
Adra13666,67 %59,65 %  
Armáda spásy12661,76 %55,26 %  
Charita11656,86 %50,88 %  
Slezská diakonie 41,96 %1,75 %  
Unicef20,98 %0,88 %  
Člověk v tísni20,98 %0,88 %  
Světluška, Debra, Charita dětem, Dobrý anděl a jiné.10,49 %0,44 %  
Lékaři bez hranic, UNICEF 10,49 %0,44 %  
Slezská diakonie, 10,49 %0,44 %  
možná se budu opakovat, ale pořád nevím, co to je 10,49 %0,44 %  
Soc. Sluzby mesta Havirova10,49 %0,44 %  
UNICEF,Kapka naděje, Dobrý Anděl 10,49 %0,44 %  
lékaři bez hranic10,49 %0,44 %  
Kočky Bohumín10,49 %0,44 %  
Integrační klub Brána10,49 %0,44 %  
Dobrý anděl10,49 %0,44 %  
Nesehnutí, Amnesty10,49 %0,44 %  
Psí útulky10,49 %0,44 %  
nevím10,49 %0,44 %  
Don Bosko Ostrava10,49 %0,44 %  
Církev10,49 %0,44 %  
mammahelp10,49 %0,44 %  
5P10,49 %0,44 %  
Kavárny "Vrátka" v oblasti Třebíč10,49 %0,44 %  
junák, greenpeace,...10,49 %0,44 %  
různé domy pro seniory, nemocnice10,49 %0,44 %  
Senior klub10,49 %0,44 %  
Jika10,49 %0,44 %  
Elim opava10,49 %0,44 %  
Klaun10,49 %0,44 %  
OPU10,49 %0,44 %  

Graf

10. Znáte ve svém okolí někoho, kdo je dobrovolník?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12956,58 %56,58 %  
ne9943,42 %43,42 %  

Graf

11. Pokud ano, jak pomáhá?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- programy pro děti v nemocnicích - pomoc seniorům

Adra

Adra

Aktivity s klienty nzdm

asistence postiženým lidem - doprovod k lékaři, náplň volného času

Cerveny kriz

Čte dětem v nemocnici.

čte pohádky dětem v nemocnici, doučuje děti s OMJ ČJ

dítěti s handicapem se školními povinnostmi i volným časem, u seniorů v domově pro seniory

dobrovolnice v Adře

Dobrovolný hasič.

dochází do domova pro seniory

dochází na dětskou kliniku

Dochází na návštěvy

Dochází za dětmi se zdravotním postižením, za seniory

Dochází za starými lidmi do domova důchodců a nemocnic :) .

Doučování dětí

doučování dětí ze slabších rodin pomocí armády spásy

Doučuje děti ze sociálně slabších rodin, navštěvuje děti s handicapem.

Chodí číst seniorům.

Chodí do domova důchodců, dělat jim společnost, hrát s nimi hry atd..

Chodí do nemocnice povídat si se seniory, já sama jsem dělala dobrovolnictví v domově pro osoby s postižením a pak i v nemocnici na dětském oddělení.

chodí doučovat děti, pomáhat do domova důchodců

Chodí ke starým lidem

Chodí navštěvovat nemocné děti do nemocnice.

Chodí předčítat do domova důchodců.

Chodí si povídat nebo číst seniorům do léčebny. Pracovala ve španělsku, kde se starala o děti bez domova.

Chodi vencit psy do utulku

chodí za seniory

Chodí za starými lidmi Pomáhá handicapovaným

Chodila do domu pro seniory a věnovala se starým a opuštěným lidem. Další paní zase dochází do dětského domova.

Já docházím přes Adru za dětmi do nemocnice

Já jsem, posílám finanční částky vybraným organizacím, přispívám na sbírkách

Já sama jsem dobrovolníkem, moje sestra taktéž, jsme členy Mládeže Českého červeného kříže

Je členem Červeného kříže.

je členka Červeného kříže

jednou za 14 dní dochází k lůžku do nemocnice

Jednou za týden chodí trávit čas a starat se o něj s někým v domově důchodců

lékaři bez hranic

lidem se zdravotním postižením, lidem bez domova

Manuálně pomáhá stejným způsobem jako řada z nás,po práci a po škole.Bez finančního a jiného ohodnocení ve veřejně prospěšné činnosti pro nás všechny.!.

navstevy senioru

Navštěvuje domov důchodců a dělá kognitivní trénink.

Navštěvuje nemocnice pro Adru.

Navštěvuje seniorku v domově důchodců

navštěvuje seniory v nemocnici

Navštěvuje staré lidi v domově důchodců a vytváří jim tak společnost.

návštěvy dětí v dětském domově

Návštěvy důchodců

návštěvy v domově důchodců, pomáhání seniorům

návštěvy v domově pro seniory

návštěvy v nemocnici u dlouhodobě nemocných

Nevím

organizace konferencí TEDx

Organizace volnočasových aktivit pro děti z etnických menšin

Péče o handicapované, péče o starší

Pomáhá bezdomovcům najít si domov a práci.

Pomáhá jako dobrovolník u lidí bez domova, pomoc ve smyslu: nalévání polévky hlavně v zimních měsících, rozdávání dek atd..

Pomáhá při zajišťování akcí, které slouží k dobrému účelu.

pomáhá s doučováním dětí

Pomáhá seniorům

Pomáhá uprchlíkům zařadit se donaší společnosti

Pomáhá v neziskovce u lidí s handicapem

Pomoc handicapovaným dětem

pomocné práce v domě senioru.

Postiženým dětem

postiženým lidem

Pracuje s lidmi, kteří se pohybují na okraji.

Pracuje v neziskové organizaci Nadání a dovednosti

různě

sama chodím za paní do domova pro seniory tárávit volný čas různými aktivitami

sběrem staršího oblečení pro potřebné

seniorům

Stará se o seniory

Stará se o staré lidi, hraje si s nimi, naplňuje jejich volný čas, pomáhá.

Tráví svůj volný čas u seniorů a osob s handicapem, povídá si s nimi, hraje s nimi hry, chodí společně na výlety ... .

úklid v útulku pro ztracená zvířata

Uprchlíkům

útulok pre zvieratá

v Adře

v Adře

V domově senioru

V Don Bosku jako animátor, doučuje sociálně slabé klienty

v charitě, případně misijně

V mém okolí se pohybuje celkem dost dobrovolníků, pomáhají jak u seniorů tak u dětí i lidí s handicapem i zvířatům

V naší firmě valná většina zaměstnanců pomáhá, ať už u seniorů, postižených, v útulcích, sázení stromků,...

V nemocnici

v seniorskych domech

Vedoucí na táboře.

vypomáhá v organizaci ADRA

zajištuje nákupy,doprovod k lékaři

Zajišťuje zdravotnické zabezpečení akcí

Zamestnankyne charity

zbiera smeti v parku

Znám desítky dobrovolníků...

ženám s rakovinou prsu..

12. Podpořili jste někdy neziskovou organizaci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano18480,7 %80,7 %  
ne4419,3 %19,3 %  

Graf

13. Pokud ano, jak?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Finančně13973,54 %60,96 %  
Vlastní činností6634,92 %28,95 %  
Věcným darem6031,75 %26,32 %  
Natočení klipu.10,53 %0,44 %  
pořád nevím, co to je10,53 %0,44 %  
Spolupráce při propagaci10,53 %0,44 %  
Proč bych měl financovat války v Africe když chci pomáhat? :-D10,53 %0,44 %  
Ne10,53 %0,44 %  
praxi 10,53 %0,44 %  

Graf

14. Myslíte si, že staří lidé chápou mladé a jejich chování?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10947,81 %47,81 %  
ano6026,32 %26,32 %  
nevím5925,88 %25,88 %  

Graf

15. Myslíte si, že mladí lidé chápou seniory?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13559,21 %59,21 %  
nevím5021,93 %21,93 %  
ano4318,86 %18,86 %  

Graf

16. V čem vidíte největší problém mezi seniory a mladými?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Nelze paušalizovat, ovlivňují vztahy v rodině...nejdříve rodičů k dětem a následně dětí k rodičům....společnost/obecně/ nechápe tyto vztahy jako problém, s nárůstem seniorů bude muset stát vynaložit více fin. prostředků/začíná automatizace výroby, která vytlačí současné pracovníky, ale nový způsob výroby je schopen zabezpečit dostatek finančních prostředků, aby se volné pracovní síly přesunuly do služeb/např. péče o seniory/.....

-

- jiný pohled na svět, otázka zodpovědnosti a postoje k práci k životu

,

.

Ani jeden není schopný akceptovat myšlenky a potřeby toho druhého.

časový odstup, jiné zájmy

digitální doba

dnešní doba fandí mladým a aktivním; prudké změny ve společnosti i vědě v posledních desetiletích způsobují, že staří lidé nemají v mnohých věcech možnost předat své zkušnosti, tak jak to bylo v dřívějších dobách, mnoho věcí je jinak

Dobou

Důchodci jsou zbytečně protivní i když nemají kam spěchat, protože celý život už mají prakticky za sebou. A mladí k nim nemají úctu a respekt.

generační problém, mladí lidé jsou vychovávání za jiných podmínek, v jiné době, chybí odpovědnost, respekt, spolehlivost, cílevědomost, pracovitost, vzájemná pomoc, neuznávají hodnoty, neváží si zdraví

generační propast

Generační rozdíl Zkušenosti s "jiným" světem. (Senioři většinu života prožili v období, které je pro dnešní mladé (cca do 35) nepochopitelný a nepředstavitelný.

Generační rozdíl a uspěchanost dnešního světa

Generační rozdíl, bez větší komunikace

generační rozdíl, každý vyrůstal v jiné době

generační rozdíl,mladí nechápu staré,protože si stáří ještě nezažili a nemají tu zkušenost, jak se cítí a staří v mládí zažili jinou dobu, soucaanou sittuaci mladých neznají a soudí jí podle té,kterou sami zažili.

Generační rozdíly, individualism us ve společnosti, vytizenost mladých....

Generační rozdíly, jiná doba a tím vyplývající rozdíly ve všech škálách společnosti - vzdělávání, výchova, kultura, atd.

Generační rozdíly.

Genereční rozdíly, každá generace žila v jiné době a to jak politické tak technické. Jiný náhled na život je u mladých, jiný u starých.

Hlavně v odlišném pohledu na potřeby seniorů.

Hodně mladých si myslí, že věkový rozdíl mezi nimi je moc velký a že jim nemají staří co dát. A nebo si neumí mladí lidé udělat čas.

Hrubost od mladých. A neumějí se vcítit do seniorů. (nepochopenost)

iný spôsob vyrastania

Je to individuální - nelze jednostranně odpovědět. Mezigenerační rozdíly jsou ve všem (Kor u nás v čr, když senioři prožili svůj život za jiného politického režimu)

Je to jednoduše nepochopení, pramenící u juniorů z nedostatku osobních zkušenosti. U seniorů dochází s přibývajícím věkem k odtržení od reality, kterou s sebou nese dynamický život dnešní mládeže, způsobený technickým pokrokem a nástupem nonverbální komunikace prostřednictvím sociálních sítí.

Jedni neví, jak se cítí ti druzí.

Jednoduše řečeno, generační rozdíl je moc veliký.

Jiná doba

Jiná doba

Jiná doba

Jiná doba

jiná doba, ve které vyrůstali, jiné hodnoty, jiný pohled na svět

Jiná generace- jiné priority

Jiná generace, technický pokrok

Jiné hodnoty, zkušenosti, pohled na život.

Jiné podmínky v mládí.

Jiné vnímání dnešního světa

jiný pohled na svět, nižší schopnost seniorů přizpůsobit se světu, který se stále mění. Tento problém zde byl je a vždy bude. Dá se snížit tím, že si budou generace mladých a starých naslouchat, musí však existovat zájem...

jiný pohled na svět...jiná výchova apod

jsem seniorka,vím že mladí mají sxých starostí hodně což senioři někdy nechápou

Každá generace má jiný pohled na svět.

každá skupina má jiný pohled na svět. Senioři zažili "své časy" a podle nich to byla dobrá doba.

Každý byl vychován v jiné době a také jinak. Někteří starší lidé si možná nechcou místy přiznat,ze dnešní svět a celkově i výchova je modernější.

Každý je jiný, ale většina lidí by se neměla na věci dívat pouze ze svého úhlů pohledu.

Každý se dívá na svět jiný pohledem a také ho jinak žijí mladí v dnešní době než dříve.

Každý vyrůstal nebo vyrůstá v jiné době a to znamená jiné chování, podle mě, je problém v tom, že lidé nedokážou najít kompromis chování mezi velkým věkovým rozdílem a to vede k nepříjemným situacím a nepochopení.

Každý vyrůstal v jiné době. Každá doba má svá "pravidla" a zvyky a starší lidé jsou zvyklí na jiné způsoby než dnešní mladá generace.

Každý vyrůstal v jiné době... Dnešní mládež je velmi rozmazlená a chová se k seniorům nedůstojně.

Každý žije podle jiných zvyků

Každý žije v jiné době, jiném věku, užívá jiných materiálních věcí... Mohou se pokusit pochopit, ale logicky to není zcela možné. Na místo pochopení bych stavěla respekt a úctu (vzájemně).

komunikace

Komunikace

komunikace, věkový rozdíl, každý vyrostl v jiné době, neporozumění

Komunikace, vzájemná netolerance.

Komunikaci.

Mají zájem o jiné věci.

Malá trpělivost mladých lidí

Málo se v dnešní době setkávají.

Málo tolerance

Mentalita.

mentální rozdíl..

Mezi velkými rozdíly ve společnosti ve které vyrůstali. Jiné chování a výchova.

Mezigeneracni neshody

Mezigeneracni rozdily, mira otevrenosti sveta.

mezigenerační propast

mladé x nedostatek životních zkušeností staří x odlišné životní podmínky a výchova

mladí hodně nemají respekt ze seniorů, neváží si jejich zkušeností

Mladí jsou moc ovlinění médii.

Mladi jsou netolerantni vuci seniorum, prilisne kriticti a nesnasenlivy. Nemaji s nimi trpelivost a obtezuji je. Vyjimku ale tvori vlastni prarodice, k nimz maji paradoxne naprosto jiny postoj.

Mladi lidé nemají dostatek úcty k seniorům a neuvědomují si, že jednoho dne s nimi budou na stejné lodi.

Mladí lidé se moc nezajímají o poteby jiných.

Mladí lidé si myslí, že jsou staří lidé protivní a staří zase, že mladí jsou nezodpovědní.

mladí lidé si neuvědomují jaké je stáří náročné a nechápou úplně potřeby seniorů senioři nemají ochotu respktovat mládí v jiné době

Mladí mají úplné jíné názory a senioři také.

Mladí nemají trpělivost

mladí nemají úctu k starším, vidí je jako zátěž, nevidí, že celý život odváděli peníze a budovali stát, neví, že by se měli postarat o rodiče , špatná výchova vrodině i ve škole

Mladí se neumějí chovat, vazit si věci, toho, že jsme zdraví. Ničí věci, nepomůžou seniorum. Naopak senioři nemají pochopeni pro jejich styl.

Mladí se většinou nevhodně chovají a mají špatně nastavené priority. Nevidím se, že to seniorům vadí.

Mladí si myslí, že nikdy nebudou staří.

mladým lidem chybí dostatek zkušeností a žijí v jiné době než naši senioři, ale nemyslím si, že by byl nějaký problém mezi seniory a mladými...při snaze pochopit jeden druhého

modernizace

Myslím si že je to individuální, člověk od člověka.V rodině mám seniory, kteří mě chápou a já zase je, takže je to určitě v chápání a toleranci mladé generace a naopak zase k úctě k seniorům.

Myslím si, že je mezi nimi prostě generation gap. My mladí nerozumíme starým a oni zase nám. Další problémem je bývalý komunistický režim, který nabízel úplně jiné podmínky a příležitosti.

n

navzájem si nenaslouchají

Názory, hodnoty

Nedokážou se respektovat navzájem.. většinou senioři nadávají na mlade lidi jak jsou v pubertě apod. A mladi lidé, si mohou třeba zase myslet že jsou na ne starší nepříjemní.

nedokážu to tak jednoznačně pojmenovat, spíše vnímám problémy mezi lidmi jako takovými a ne mezi skupinami mladých a starých

Nedostatek vzájemné komunikace...oddělení se navzájem... Dehonestace stáří všeobecně, není to "IN"...

nedostatek vzájemné tolerance

nejspíš doba ve které žijeme, hodně se změnilo a senioři to nechápou a naopak my je.

Nekomunikují, každý vidí svůj zájem.

Někteří staří lidé chápou mladé a jiní ne. Stejně tak je to u mladých. Nejčastější příčinou problému bude pravděbodobně věkový rozdíl.

není čas si chtít porozumnět

neohleduplnost a nezájem

Neporozumění v době.

Nerozumím otázce, proč vůbec by měly nějaké problémy vznikat. Já se seniory problém nemám a řekl bych, že oni se mnou také ne. Asi nejdůležitější je pochopit starší generaci... A pokud máte na mysli takové ty problémy, že starší generace nadává na tu mladší, tak to tu bylo vždy...

netolerance

Neúcta

Neumí porozumět jeden druhemu

Nevidím problém mezi seniory a mládeží, vidím problém mezi rozdílnými povahami lidí.

Nevidím problém mezi seniory a mladými, ale ve špatném charakteru některých mladých lidí. Netuší zatím, že budou také někdy staří.

Nevím

Nevim :)

nevyrůstali ve stejné době tudíš si mají vo vyčítat.. naprosto to chápu akorát se na to až moc poukazuje.. je to nevinné handrkování..

nevzájemná komunikace

Nové věci, možnosti, pravidla - většina seniorů senepřizpůsobí

Novodobé inovace které v jejich letech nebyly, mladí jsou vychování jinými věcmi jako elektronika apod.

novodobost a jejich vztah k minulému století

Obě skupiny k sobě navzájem nemají úctu a respekt

odlišná doba, kdy vyrůstali

Odlišná generace, jiný styl života

odlišné názory s ohledem na věk

Odlišný způsob výchovy obou generací. Nové technologie a postupy dnešní doby.

odloučení generací

Pochopení pro obě strany.

Pokud se jedná o rozumné lidi, obě strany se mohou navzájem pochopit. Nevidím problém. Možná v tom, že dnešní mladí jsou vůči starým lidem zaujatí a skeptičtí :) .

právě v onom nepochopení se a netoleranci

propagovaný kult mládí

Protože se nerespektujou

předsudky

předsudky vůči sobě navzájem, zobecňování " všichni mladí jsou takový..." apod.

přehnaná mediální kampaň proti důchodcům....a zešměšňující reklamy,příklad - jejich tempo je vražedné,jejich rychlost je šílená,důchodci v Kauflandu

Příliš velký rozdíl mezi generacemi, co se životního stylu a pohledu na svět týče.

Rozdíl mezi generacemi

Rozdíl v možnostech uplatnění, rozdílech zdravotních, formuje je jiná doba, ve které žijí, ti starší žili v produktivním věku. K tomu se vážou věci jako um s věcmi, které se rychle vyvíjí, například elektronika, zejména ta, která se uplatňuje v profesích, tedy počítače a jiná IT.

rozdíl v názorech

Rozdil ve zpusobu vychovy, ovlivneni technologiemi

ROZDÍL VĚKU

Rozdíl vnímání současné doby

Rozdílná generace, nedostatek pochopení a naslouchání jeden druhému.

Rozdílné hodnoty

Rozdílné chápání světa, možná strach z vzájemné komunikace.

Rozdílné názory

Rozdílnost v přemýšlení a pohledu na svět

Rozdílnost.

Rozdílný náhled na život!Mladí by chtěli vše HNED a pokud možno bez práce.Senioři ví,že nic nejde bez přičinění.

Rozdílný pohled na svět, rozdílná doba ve kterém vyrůstali a žijí.

rozdílný věk, vyrůstání v jiné době, jiný životní styl

Ruzna doba,jine nazory,nepochopeni

Různé generace, jiná doba, ve které vyrůstali.

Různé hodnoty

Senior je v dnešní době více akčnější,než někteří mladí,kteří by jenom seděli doma a nebo by se flákali po partách a fetovali.Neznamená to však že se nenajdou takový kteří mají dostatek času na ruzné aktivity.

Senioři a dnešní mládež jdou dvě rozdílné generace, které mají na vše jiný pohled.

Senioři často přepočítávají čas a peníze. Zažili dobu kdy se pracovalo 8 hodin, píchačky a domů. Dnes lidé pracují déle a třeba se nevěnují soukromí kolik si oni představují. Senioři říkají, jak to za nich stálo pár korun, ale mnohdy byly věci mnohem dražší, neuvědomují si, že měli úplně jiné platy.

senioři nechápou, že bez internetu nejsou mladí lidi moc schopni žít a že to hlavně není nic špatného

senioři se odmítají adaptovat na novou dobu a mladí zase stáří vnímají jako něco, co překáží

Senioři stále na mladé lidi nadávají

senioři to vše sice prožili, ale zapomněli a mladí se nikdy v situaci seniorů neocitli

Senioři vyrůstali v jiných podmínkách, někdy bývají nepříjemní a chovají se bezohledně a mladí dnes využívají volný čas většinou jak sami chtějí bez ohledu jestli někdo kolem něco potřebuje.

senioři žijí ještě ve staré době než mladí, vše vnímají jinak (i po staru)

Senioři žili v jiné domě v době kde vše klapalo a vše fungovalo jenže mladí lidé dnes je spíš degenerace tím myslím že místo toho aby šli ven jsou na PC a neumí komunikovat jinak než přes Fb a zapomíná se na věci které jsou dnes jen legendami př. Film na Kazetě

Senioři žili v jiném světě. Ve světě bez moderních technologií a mladé lidi nemůžou pochopit. Je to úplně jiná generace.

Slevy v kauflandu.

staří lidé už byli mladí, ale mladí ještě nebyli staří

Staří od mladých dál

staří už byli mladí, ale mladí ještě nebyli staří

staří zapomínají, jaké to bylo, když byli mladí a mladí si prozměnu neumějí představit, jaké to je, když je někdo starý

styl myšlení

Svet se neustale vyvyji a drzet krok s dobou je ne vzdy jednoduche. Ale principialne je tento proces stale stejny, at uz clovek zije v jakkekoli dobe. Tedy obecne si myslim, ze je lehci pro seniory porozumnet mladsim a vcitit se do jejich role, protoze seniori uz velkou casti zivotniho cyklu prosli a tudiz si prosli mnoha zmenami. Aby mladi porozumneli seniorum, potrebuji dospet do urciteho stadia, ktere je podmineno zkusenostmi a interakci se starsi generaci. U nekoho se toto stadium dostavi rychleji, u nekoho pozdeji.

Technologie, moderní doba, zájmy- žádný čas každý někam běhá

To nevím

Totální propast, jak názorová, tak ve vnímánísvěta,mornálních hodnot atd. Nemluvě o technologii, vývoji jazyka atd..

trvání na své pravdě

Umladých především nedostatek volného času, který jsou ochotní seniorům věnovat a u seniorů vidím problém v množství volného času, který nemají komu věnovat.

Určitě věkový rozdíl a to, že každý z věkových skupin zažili něco jiného - vzniká bariéra. Také ntouha mladých po vědomostech o historii - nemají zájem se se seniory (př. prarodiče) zabývat, povídat si s nimi, učit se od nich.

uspěchanost doby - není čas

ústretovosť

V dnešní době rodiny žijí často odděleně, mladí lidé nemají vzory. Mnoho rodin se rozpadá. Mnoho mladých se stěhují za prací, případně hodně cestují. Někteří se usazují mimo svoji rodnou zem.

V době, kdy byli staří mladí a doba kdy jsou současní mladí se razantně liší.

v jejich věkovém rozmezí, díky kterému se nedokáží pochopit, každý vyrůstal v jiné době

v malé toleranci

V mnoha ohledech si mladí myslí, že senioři jsou již k ničemu, že mají už vše za sebou, ale staří lidé jsou vděční i za malé maličkosti, lidé jsou pro ně podpora v těžkých chvílích a jejich odtržení od každodenní reality. Problém je v tom, že mnoho mladých není vychovávaných k úctě ke starýma hlavně neví jak se k nim chovat

V nedostatku setkávání obou generací a nepřenositelné zkušenosti stáří

V nechuti kompromisů

V neochotě obou stran podívat se na věc očima toho druhého.

V netoleranci

V neustále měnící se době, která se stále vyvíjí. No a taky to že, když byli senioři mladí tak často telefony měli jen v podobě pevných linek a nebo jen výjimečně. Nebo také neměli tak supr počítače a internet :D . Na druhou stranu my mladí nedokážeme často pochopit jaké je to, když nás neustále něco bolí. Všichni koho známe nám umírají a rodina se k nám nehlásí.

V neziskovkách.!!!

V poměrně velkém věkovém rozdílu a rozdílné výchově.

v rodině - ve výchově a vedení - neúplné rodiny atd.

v rychlosti a obsahu komunikace

V toleranci

Ve věkovém rozdílu

ve výchově

Věk

věk

Věk

Věk

Věk

Věk

Věk

Věkový a výchovný rozdíl

Věkový rozdíl

Věkový rozdíl

Věkový rozdíl, doba ve které dany vyrostl a TP co si do života nese od rodičů

Věkový rozdíl, období kdy byly obě generace vychovávány.

věkový rozdíl, tudíž neschopnost pochopit rozdíly

Věkový rozdíl. Každý vyrůstal v jiné době. Nemají pro sebe pochopení.

Věkový rozdíl. Senioři vyrůstali v jiném období než my a v tom období to hold chodilo jinak než teď.

Věkový rozdíl.Mládí v jiné době.

veliký rozdíl v pokroku doby ve které vyrůstali a žili obě věkové skupiny

Vidi veci jinak

Vnímání času

Vstepovane problemy

Výchova

Vyrůstali v jiné době.

Vyrůstání v jiné době.

Vyrůstání v jiné době.

vzájemná netolerance

Vzájemná netolerance a nepochopení

vzájemná neúcta

Vzájemná tolerance!

Vzájemné nepochopení.

vzájemně se nechápou

Záleží jak kteří všichni mají jiné zkušenosti a každý senior i mladý člověk je odlišný.

Zatím jsem se s tím vůbec nesetkál.

změna životního stylu u každé generace

Žádný problém nevidím

žádný, záleží na člověku..

že každý vyrůstal v jiném prostředí, jiné době

Že mladí si neuvědomují, že by starší lidi měli respektovat a vzhlížet k nim a starší si zase neuvědomují, že by měli respektovat mladé a že taky jednou byli mladí.

Že mladý nemají respekt a úctu ke starším lidem ... Berou je jako odpad a přitom by si měli uvědomit že i oni budou jednou senioři .. a starší zase nechápou dnešní mladez. .. ale tak i oni byly někdy mladý

Že si nikdy nebudou rozumět,každý je v jiný kategorii.Je to složitý

Žijoi v jiné době, ještě před par lety se žilo jinak.

17. Myslíte si, že dobrovolnictví u seniorů může mladým lidem obohatit život?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano19083,33 %83,33 %  
nevím3113,6 %13,6 %  
ne73,07 %3,07 %  

Graf

18. Pokud ano, jak?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Prvořadým předpokladem je vztah mladých a seniorů, ale i seniorů a mladých...nelze paušalizovat, individualizovaná záležitost, pro mnohé psychicky vyčerpávající....obohatit život, spíše zreálnit....

- vidět svět jinýma očima

... přivést je k respektu a úctě.

Aby jsi mladí skutečně také uvědomíli,co to obnaši.

alespoň trochu jim to osvětlí situaci seniorů

Ano získají dobrý pocit z odvedené práce, zkušenost, která je nepřenosná, doví se něco nového a bude je to bavit.

Ano, zkušenosti a dobrý pocit

asi dokáží lépe chápat problémy,odlišné o jejich,možná si i více vážit stáří

budou lépe připraveni na praktický život

Budou ohleduplnější, budou si spíše užívat života a nebudou lpět na materiálních hodnotách.

Budou seniory více chápat.

budou vědět, do čeho jdou

Budu informován o slevách v Kauflandu.

Dobrovolnictvi je prave jednou z aktivit a zkusenosti, ktera pomuze mladym se dostat do stadia, kdy pochopi seniory. Kdy pochopi, ze kdyz byli seniori v mladem veku, meli vpodstate ty stejne cile a sny jako soucasni mladi, jen v trosku jinem kontextu. A take mladi pochopi, ze se mohou od starsi generace leccos naucit. Lidska interakce je prirozenou potrebou a vetsina senioru jiste oceni, kdyz jim mladi osvetli soucasny moderni zivot a pomuzou jim take porozumet, proc se mladi chovaji tak, jak se chovaji. A v neposledni rade, dobrovolnictvi ma i sobecke ucely, ktere jsou vsak z meho hlediska naprosto vporadku; a to, ze dobrovolnictvi prinasi urcity pocit sebeuspokojeni a zadostiucineni.

Dokážou v seniorovi najít tu dobrou stránku a také je umí znovu nastartovat do života.

Historky

Jde převážně o cennou zkušenost. Ve svém životě bude většina mladých postavena před situaci, kdy bude řešit co a jak dělat se svými vlastními rodiči a toto může mnohým pomoct

je mladší jinak uvažuje jinak prožívá život do starému člověku určitě přidá motivaci a jsou pro něho důležití.

Je to zkušenost. Není to jednoduchá práce, už jen z důvodu částé přítomnosti smrti.

Jednak zjistí, že je to čeká taky, můžou vidět radost a vděčnost, poslechnou si zážitky

Jejich zkušenostmi. Ji

Jiny pohled

Jiný pohled na život, zamyšlení

Jiný pohled na život.

jiný úhel pohledu

jiným pohledem na staré lidi, že to nejsou jenom ti otravní důchodci, co jezdí do Kauflandu, ale lidé, kteří mají své životní zkušenosti, něco zažili a vzpomínají s láskou na dobu, kdy byli i oni mladí. Ukázat mladým svět seniorů, jejich potřeby v životě.

K uvědomění si jaký je koloběh života, jaké jsou životní osudy a že pomoc nepotřebují jen děti, handicapovaní, ale i senioři

Lekce, rady. Mladí vidí život seniorů.

lépe pochopí, proč jsou někdy staří lidé takoví, jací jsou

mají co dělat

Mě samotné ho obohatilo. Dodalo mi to jiný pohled na svět.

minimálně si rozšíří obzory

Mladí lidé mohou získat mnoho zkušeností.

mladí lidé nahlédnou do myšlení seniorů a můžou se tím vymazat rozdíly mezi pohledy na svět

Mohou jim předat své zkušenosti co za svůj život prožili...

Mohou lépe pochopit jaké to je být nemohoucí a uvědomit si, že jednou budou seniorem oni.

Mohou se dovědět o zajímavých věcech.

mohou se hodně dozvědět o seniorech, o dřívějších časech, které senioři prožili,...

Mohou se toho plno dozvědět a navíc jim to může pomoct změnit jejich pohled na život, mohou si uvědomit, jaké hodnoty jsou důležité, apod.

Mohou se z vyprávění dozvědět spoustu věcí o předešlých generacích a historii. A určitě by to taky přispělo k vzájemnému porozumění si.

Mohou třeba cítit,že je má někdo rád,že nejsou zbyteční a mohou se někomu svěřit.

mohou vidět život z jiného úhlu

Mohou získat zkušenosti do budoucna, životní rady, motivaci spořit na důchod..

moudrost a zkušenosti seniorů

možná konečně pochopí, proč se senioři chovají, jak se chovají a získají na ně nový náhled, do budoucna může přehodnotit svůj život

může pomoci pochopit minulost

Můžeme se potom dívat na svět jinak a můžeme se zastavit v tak uspěchané době. To světlo v očích těch milý staroušků, ta jejich radost už jen z toho, že vás zase vidí. Můžeme se pak začít více zajímat třeba i o své prarodiče.Pak třeba nedopustíme to, aby se jednou necítili tak opuštění, ale aby věděli, a mohli se těšit z toho, že je má někdo rád a brzy je zase navštíví.

Můžou se dozvědět něco z historie ne jen z učebnic,ale právě i od starších lidí,jak to vypadalo u nich,jak to prožívali a podobně.

Nadhled a osobní životní zkušenosti, pomoci mladým se zastavit a naučit se naslouchat.

Např. náhradou vlastních dětí, pocitem, že se mají o koho starat nebo se jen třeba bát.

Naučí je cenit si víc zdraví, rodiny, druhých lidí a získají i praxi

naučí se je chápat

Naučí se něco z minulosti a každý ví, že straší lidé umí více věcí, takže by se mohli naučit i něco do života.

naučí se vážit si života, zdraví, změní se jim hodnotový systém

Naučí se, změna priorit, úcta ke stáří, mají povinnosti..

Nevím

Novými zkušenostmi, zážitky, informacemi o kterých by se jinak nedozvěděli.

Osobní zkušeností získají povědomí o problémech spojených s postupným vyčleňováním seniorů z aktivního života. Rovněž osobní kontakt s nejrůzněji hendikapovanými lidmi, získají povědomí o všudypřítomné realitě.

Podle se právě sblíží a budou mít pochopení.

pochopením jejich smýšlení

pochopí seniory nebo obecně starší osoby, přiblíží se jim a budou si jich více vážit a mít k nim větší úctu

Pochopí, že také budou jednou s největší pravděpodobností potřebovat pomoc jiných.

pochopíme jejich myšlení a chování v dané situaci

pomáhat druhým vždy obohacuje toho, kdo pomáhá...senioři potřebuji pomoci s mnoha věcmi, na které již nemají sílu..jsou osamoceni a přivítají zájem a společnost...

Pomoct ostatním

Pomůže jim to se do seniorů vcítit a treba i pochopit.

porozumí, jak tito lidé uvažují, co cítí, co je trápí ap.

Povídáním

Poznatky daných seniorů. Jsou to mnohdy pamětníci nějakých dějinných událostí u nás a mají to zažité na vlastní pěst. Mají více zkušeností než my a mohou nás tím poučit do života.

Predavani zkusenosti

Priliv mlade energie

Předaji jim zkušenosti ze života

předání zkušeností

předání zkušeností starší generace - ale není zájem. Raději si natlouct nos a mít vlastní zkušenost.

Předání zkušeností, pohled na život, poukázání na hodnoty, lidské příběhy...

předání zkušeností, vzájemné prožitky, obohacení života

Předávání zkušeností

přístupem...že nejsou sami

Přiučí se něco nového

rozšíří obzory ;)

s některými seniory se dá velice dobře povídat, disponují stařeckou moudrostí

s tím,že nebudou placeni neziskovkou,která čerpá obrovské dotace a dary,které patří samotným důchodcům a ne neziskovkám.

Sama jsem chodila do domu s pečovatelskou službou - povídat si s klienty. Učila jsem se především improvizaci, a jak reagovat v těžkých rozhovorech. Bylo to přínosné pro můj obor, který studuji (socialni pedagogika)

Sama jsem pracovala v domově pro seniory, konkrétně u lidi s různými typy demence a musím říct, že mi to dalo hodně..člověk, který se s tím osobně nesetká to nemůže pochopit, změnil se mi rozhodně pohled na svět, hodně věcí jsem si začala vážit-mládí, toho, že mě nic nebolí, že mám celý život před sebou, to, že v podstatě řeším hlouposti a mám celou rodinu-ty lidi tam nemají často nikoho, ví, že tam přišli umřít a že je nic už nečeká a mají neskutečnou radost, když si s nimi byť jen třeba 15 minut povídáte...starat se o seniory jsem vydržela půl roku, který mi dal hodně ale přesvědčilo mě to, že na tuto práci nemám, jelikož si moc pouštím lidi k srdci a je pro mě těžké dívat se, jak trpí..

Sdílení životních zkušeností

Senioři jim mohou předat své zkušenosti

Senioři jsou studnicí vědomostí a zážitků. Spousta z nich toho spoustu v životě zažila a své zkušenosti mohou předat dál.

Senioři mají spoustu zážitků z doby, která už teď není. Mohou nám ale o té době vykládat. Třeba jak to bylo za dobře komunistů. Osobní svědectví je lepší než kniha, kterou napíše někdo kdo žije už v naší moderní době.

Senioři rozhodně mají o čem vyprávět, zažili toho spoustu

seznámí se s různými problémy seniorů a budou tolerantnější a ohleduplnější

Spousta poznatku, historek a take vlastni priprava na stari

Stačí začít poslouchat...

starší lidé mají mnoho životních zkušeností

střet generací, poznani se navzájem, snaha o spolecnou komunikaci, témata apod.

Tato práce není pro každého, ale kdo se k této činnosti rozhodne, tak si myslím, že mladý člověk se může spoustu nových věcí naučit a získat mnoho informací. Je to obohacení oboustranné - jak pro starší lidi, tak i pro mladé.

ulehčí jim to život

určitě se učí trpělivosti a empatii spojenou se soucitem , může je obohatit životní zkušenost seniorů.

Uvědomí si cenu života jako takového + dobrý pocit z dobrovolnictví

Uvědomí si hodnoty života, rozvinou si sociální cítění

uvědomí si jak můžou skončit, že jednou taky budou potřebovat pomoc druhých

Uvidí i svou "budoucnost", mohou jim v lecčem poradit, získají trpělivost

Uvidí život i z jiného pohledu.

V rozhovorech a posléze i v přístupu k životu.

Věřím, že senioři mají spoustu moudrých rad a dobrých příběhů ze svého života.

Větší tolerance.

Vzpomínky, zkušenosti

Zamyslí se nad stářím, přebírají zkušenosti

Získají náhled do světa seniorů.

získají nový pohled na svět

získají zkušenosti, vidí jiný pohled na svět....a zažijí skvělý pocit užitečnosti při pomoci lidem, kteří to potřebuji

Získání zkušeností, duševní obohacení, smysluplné trávení času (vykonání dobrého skutku)

Získáváním zkusenosti

Zjistí, že staří lidé jako lidé stejně jako oni, Např. když byli mladí se chovali stejně jako oni.

Zkusenosti

Zkušeností

zkušenosti a rozvíjení citů

zkušenosti a uvědomnění si pomíjivosti života

Zkušenosti do budoucna.

Zkušenosti do života tím že se budou umět jednou postarat o své rodiče a prarodiče

Zkušenosti do života.

zkušenosti od starých

Zkušenosti,cenné rady

Zkušenosti.

Zkušenostmi

zkušenostmi a že se něco dozví,poučí,naučí a tak.

Zkušenostmi, nikdy totiž nevíte co se vašemu blízkému stane.

Zkušenostmi, radami, vzpomínkami a příběhy, svými životními chybami a mnohým dalším.

Zkušenostmi.

Změní se jejich pohled na seniory, jelikož si na vlastní kůži zkusí jaké to je s nimi pracovat a pochopí, že to v životě nemají vůbec jednoduché, obzvlášť, pokud nemají nikoho kdo by se o ně postaral např. rodinu.

Zvýšení sociálního cítění, vzájemné tolerance, pokory... obohacení o jiné zkušenosti...

Životní rady, zklidnění se, mladý člověk dospěje

Životní zkušenosti, pravda, moudra.

19. Myslíte si, že dobrovolnictví u seniorů je pro mladé lidi přitažlivé?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13257,89 %57,89 %  
nevím8537,28 %37,28 %  
ano114,82 %4,82 %  

Graf


(placená inzerce)

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Pokud ano, které?

  • odpověď Adra:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 19. Myslíte si, že dobrovolnictví u seniorů je pro mladé lidi přitažlivé?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Víte, co je to dobrovolnictví?

5. Chtěli byste se stát dobrovolníkem?

6. Jestli ne, proč?

7. Pokud ano, u koho byste chtěl/a působit?

8. Znáte nějaké organizace, které zaštiťují dobrovolníky?

9. Pokud ano, které?

10. Znáte ve svém okolí někoho, kdo je dobrovolník?

12. Podpořili jste někdy neziskovou organizaci?

13. Pokud ano, jak?

14. Myslíte si, že staří lidé chápou mladé a jejich chování?

15. Myslíte si, že mladí lidé chápou seniory?

17. Myslíte si, že dobrovolnictví u seniorů může mladým lidem obohatit život?

19. Myslíte si, že dobrovolnictví u seniorů je pro mladé lidi přitažlivé?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Víte, co je to dobrovolnictví?

5. Chtěli byste se stát dobrovolníkem?

6. Jestli ne, proč?

7. Pokud ano, u koho byste chtěl/a působit?

8. Znáte nějaké organizace, které zaštiťují dobrovolníky?

9. Pokud ano, které?

10. Znáte ve svém okolí někoho, kdo je dobrovolník?

12. Podpořili jste někdy neziskovou organizaci?

13. Pokud ano, jak?

14. Myslíte si, že staří lidé chápou mladé a jejich chování?

15. Myslíte si, že mladí lidé chápou seniory?

17. Myslíte si, že dobrovolnictví u seniorů může mladým lidem obohatit život?

19. Myslíte si, že dobrovolnictví u seniorů je pro mladé lidi přitažlivé?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Smiešková, A.dobrovolnictví a senioři (výsledky průzkumu), 2017. Dostupné online na https://dobrovolnictvi-a-seniori.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.