Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dobrovolnictví pro ohroženou rodinu

Dobrovolnictví pro ohroženou rodinu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Boštíková
Šetření:12. 03. 2012 - 19. 03. 2012
Počet respondentů:76
Počet otázek (max/průměr):17 / 14.68
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, 

jsem studentkou VOŠ, obor mého studia je sociální práce. Prosím Vás o vyplnění dotazníku, který je součástí mé absolventské práce a týká se dobrovolnictví určeného pro ohrožené rodiny.

Děkuji za ochotu a Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Slyšeli jste o dobrovolnictví v rámci sociálních služeb?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5775 %75 %  
ne1925 %25 %  

Graf

2. Slyšeli jste o dobrovolnictví pro ohroženou rodinu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5268,42 %68,42 %  
Ano2431,58 %31,58 %  

Graf

3. Kde jste o dobrovolnictví pro ohroženou rodinu slyšeli? (např. ve škole, v zaměstnání...)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve škole729,17 %9,21 %  
škola625 %7,89 %  
škola, média14,17 %1,32 %  
známý pracuje v sociální oblasti14,17 %1,32 %  
od kamarádky14,17 %1,32 %  
v zaměstnání14,17 %1,32 %  
od přátel14,17 %1,32 %  
na praxi14,17 %1,32 %  
internet-inzerát14,17 %1,32 %  
od známého14,17 %1,32 %  
ostatní odpovědi v televizi
Internet
Sdělovací prostředky (TV, rádio)
312,5 %3,95 % 

Graf

4. Víte, co si představit pod slovy "služby pro ohroženou rodinu?"

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5369,74 %69,74 %  
Ano2330,26 %30,26 %  

Graf

5. Svými slovy napište, co jsou podle Vás "služby pro ohroženou rodinu":

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

dobrovolnictví, poradenství, různé druhy pomoci rodičům a jejich dětem

doučování, pomoc při jednání s úřady, vyplnění volného času pro rodinu,

Finanční pomoc, pomoc při odstraňování škod

jaká koliv pomoc státu, různách organizací nebo dobrovolníků rodině, které hrozí jakákoliv nárčná životní situace nebo sociální vyloučení

Jsou to služby, které pomáhají např. dětem s přípravou do školy. Tyto služby se snaží zabránit sociálnímu vyloučení rodiny.

ochrana a podpora rodiny

ochrana rodiny

ochrana,podpora rodiny

ochrana,podpora rodiny

pomáhání rodině s chodem domácnosti, učení, hygiena dětí atd

pomoc nefunkčním rodinám

pomoc někomu v nouzi

Pomoc pro rodinu co si to nemůže dovolit

Pomoc rodině zůstat pohromadě

pomoc rodině, která má určité problémy

pomoc v neúpných nebo nefungujícíh rodinách

poradenství při rodinných problémech

sanace, komplexní podpora, poradentství

Služby, které pomáhají rodině zůstat pohromadě, slouží k osvojení pozitivních vzorců chování. atd atd..

sociálně aktivizační služby, FOD...

veškerá pomoc

výchova

zaměřené na rodiny ohrožené, na rodiny nesplňující některou z jejich hlavních funkcí, takovou službou může být odborné sociální poradenství, rodinná terapie, podpůrné služby...

6. Kdo se podle Vás převážně angažuje v dobrovolnické činnosti pro ohroženou rodinu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Studenti5065,79 %65,79 %  
Matky na mateřské dovolené1418,42 %18,42 %  
Senioři56,58 %6,58 %  
slavné osobnosti11,32 %1,32 %  
dobrovolníci kteří mají specializaci na dané služky ohledně rodiny a věcí které se rodin týkají11,32 %1,32 %  
dobrovolníci11,32 %1,32 %  
nevím11,32 %1,32 %  
občanská sdružení11,32 %1,32 %  
Náboženské skupiny11,32 %1,32 %  
každý kdo chce11,32 %1,32 %  

Graf

7. Jsou Vám známy nějaké organizace, které se věnují službám pro ohroženou rodinu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5876,32 %76,32 %  
Ano1823,68 %23,68 %  

Graf

8. Napište konkrétní organizaci:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Amalthea1055,56 %13,16 %  
Fond ohrožených dětí316,67 %3,95 %  
Orgán pro sociálně právní ochranu dětí15,56 %1,32 %  
Amalthea, Sananim, 15,56 %1,32 %  
FOD, Amalthea, Oblastní charita15,56 %1,32 %  
amathea15,56 %1,32 %  
červený kříž15,56 %1,32 %  

Graf

9. Co je podle Vás cílem organizace zaměřené na ohroženou rodinu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Asi zabespečení lepší sociální a ekonomické jistoty.

finanční pomoc rodinám, které se dostaly do nepříznivé situace

fungování a samostatnost bez podpory-soběstačnost

Hlavním cílem je zabránit sociálnímu vyloučení všech členů rodiny.

chránit rodinu

konzultovat a pomáhat příkladem s výchovou

lepší společnost

netuším

nevím

Nevím, snad prevence odebrání dětí - pomoc s hledáním práce, vhodného bydlení.

nevim, socialni prace mozna

odstranit přímo hrozící nebezpečí, naučit rodinu takové vzorce chování, kterými do budoucna takovému ohrožení předejdou

ochrana a pomoc rodině

ochrana detí

Ochrana jejich clenu

ochrana ohrožené rodiny

ochrana rodiny

ochrana rodiny

ochrana rodiny

Ochránit ohroženou rodinu.

podpora rodiny

podpora rodiny

podpora rodiny

podpora rodiny

Podporovat rodiny, pomáhat dětem v rodinách.

pomáhat

pomáhat a chránit

Pomáhat dětem s učením. Učit je, jak se správně o dítě starat.

pomáhat potřebným

pomahat rodinám kterým hrozí odebrání dětí exekuce nebo něco podobného.. ???

Pomáhat rodinám v nouzi

pomáhat rodině s chodem domácnosti, s výchovou dětí

pomáhat rodině ve zlepšení obsahovým a formálních stránek

pomci rodině

pomoc

pomoc

pomoc ohrožené rodině

pomoc pro rodinu s problémy

pomoc při hledání bydlení, individuální plánování, pomoc při jednání s úřady, terapeutická pomoc

pomoc rodinám

pomoc rodinám finanční, psychická,..

Pomoc rodině

pomoc rodině v hmotné nouzi

Pomoc s materiálním zabezpečením rodinám, které jsou sociálně slabé

pomoci

pomoci dětem v tížívých životních podmínkách

pomoci ji správně se integrovat do společnosti, naučit děti dobře fungovat v životě, najít společně řešení...

Pomoci jim.

pomoci nezabezpečeným rodinám

pomoci překlenout problém,poradit....

pomoci rodinám v nesnázích

pomoci rodině

Pomoci rodině dostat se z nepříznivé situace

pomoci rodině ke zlepšení sociálního stavu, ve kterém se nyní nachází

pomoci rodině překonat nepříznivou sociální situaci

Pomoci rodině ve všech směrech.

Pomoci rodině více se začlenit do běžného života. Odstranění nedostatků v rodině

pomoci udržet rodinu pohromadě

pomoct rodině a odbourat její ohrožení

pomoct rodině například s výchovou

pomoct vyřešit problém

přesně nevim

Sanace rodiny

snaží se o zmírňování či eliminování příčin ohrožení vývoje dítěte, snaží se aby nedošlo k odebrání dítěte z rodiny

stabilizace rodinných problémů

Vrátit rodinu do normálního života, zůstat pospolu...

výpomoc ochrana

vytvořit lepší podmínky

začlenit rodinu zpět do společnosti, zlepšit vztahy v rodině

zajistit a ochránit rodinu tak, aby ji nebylo nijak ubližováno

zajistit chod domácnosti této rodiny, pomoci ji s problematickými oblastmi

Zajistit plnohodnotný život

zajistit stabilitu rodiny

Zajistit, aby rodina nebyla v ohrožení.

zamezit ekonomickým, sociálním a jiným problémům v rámci rodiny

Zlepšit jejich životní situaci, pomoci začít fungovat opět jako rodina.

10. Vyskytuje se ve Vašem okolí rodina, která využívá služeb takové organizace?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím4761,84 %61,84 %  
ne2532,89 %32,89 %  
ano45,26 %5,26 %  

Graf

11. Vidíte přinos v poskytování těchto služeb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 12, Neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6382,89 %82,89 %  
Ne1317,11 %17,11 %  

Graf

12. Proč mají podle Vás tyto služby přínos?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

...

aby ochranili ohrozené členy rodiny

Aspoň několik dětí zůstane doma a nemusí do pasťáku.

Je dobře, že tyto organizace existují. Rodina se má na koho obrátit, nezůstává ve své tíživé situaci sama.

je potreba pomahat tem, kdo to potrebuji

Je to dobré pro celou populaci

Je to forma pomoci, té není nikdy dost. Možná může pomoci zabránit i tomu, aby se dítě dostalo do dětského domova.

každá pomoc je přínos

každý někdy potřebuje pomoc

Každý si zaslouží pomoc

méně dětí v DD

méně děti v DD

méně dětí v DD

méně dětí v DD

méně dětí v DD

méně dětí v DD

méně dětí v Dětském domově

méně dětí v dětském domově

méně děti v dětských domovech

Ne každý si dokáže poradit se všemy problémy.

Někdy se ocitneme v situaci, kdy si nevíme rady. V tomto případě se pomoc hodí. Nesmí se to zneužívat

nevim

Nevím

ohrožená rodina není na své problémy sama, ale pomáhají ji organizace, které jsou na tuto problematiku specializované

pár rodin se zachrání

pomáhají

pomáhají ke zlepšení v celé společnosti

Pomáhají ohroženým rodinám

Pomáhají postiženým rodinám k návratu do normálního života.

pomáhají řešit problémy

pomoc

pomoc je vetsinou dobrá vec, tak proc nepomoci ohrozeným rodinám

pomoc jedincům i celé společnosti

pomoc ohrožené rodině

pomohou dětem

pomohou lidem postavit se zpět na vlastní nohy

poskytují pomoc

prevence rozpadu rodiny

Protože je potřeba lidem v nouzi pomáhat

protože každý si zaslouží pomoct a je hezké, že to v dnešní době někdo dělá dobrovolně

protože v dnešní době je plno ohrožených rodin a mělo by se jim pomáhat a předcházet tak odebrání dětí z rodin

protože zlepšují dění v rodině

přínos pro nefunkční nebo neúplnou rodinu

přínos pro společnost, lepší společnost, menší kriminalita

Rodiče jsou v mnoha případech nevzdělaní (finance, škola, pracovní smlouvy) a tímto poradenstvím nebo poskytnutím služby se lépe začleňují.

rodina cítí, že není sama

Rodina je základ státu

rodina je základní institucí a proto je třeba ji chránit, tyto služby se o to snaží

rodina si možná kolikrát nemusí vědět rady, jak vyvstalou situaci řešit. Existence nějaké instituce, která se na problémy v rodinnách přímo zaměří by potom mohla být přínosná

Rodiny, které nemají prostředky by měly být podporovány. Rodina je základ naší společnosti.

Tak pomůžou lidem, kteří to potřebují.

Za předpokladu, že se týkají prevence odebrání dětí, mají právě tento přínos. Tyto děti neskončí v ústavní péči.

zabránění počtu dětí v DD

zabrání sociálnímu vyloučení mnoha rodin a možnámu odebrání dětí z rodin

Zajištění bezpečnosti rodin a dětí.

Zajišťují pomoc rodinám, ohroženým dětem.

zamezení počtu dětí v DD

zamezí se tím počet dětí v dětském domově

zlepšení nejen rodinné situace, ale i situace v jejím okolí

Zlepšení situace alespoň části rodin

zlepšení situace v rodině

Zvednutí rodiny z nouze a zestavilnit

13. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3850 %50 %  
muž3850 %50 %  

Graf

14. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-30 let5268,42 %68,42 %  
31-50 let1722,37 %22,37 %  
51 a více let79,21 %9,21 %  

Graf

15. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské5876,32 %76,32 %  
Vysokoškolské (Vyšší odborné)911,84 %11,84 %  
Základní56,58 %6,58 %  
Vyučen v oboru45,26 %5,26 %  

Graf

16. Pohybujete se v rámci svého studia či zaměstnání v sociální sféře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4761,84 %61,84 %  
Ano2938,16 %38,16 %  

Graf

17. Jaká je velikost místa, ve kterém žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 30 000 obyvatel3951,32 %51,32 %  
nad 100 000 obyvatel2026,32 %26,32 %  
50 000-100 000 obyvatel1013,16 %13,16 %  
30 000-50 000 obyvatel79,21 %9,21 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Jsou Vám známy nějaké organizace, které se věnují službám pro ohroženou rodinu?

  • odpověď Ano:
    • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Amalthea na otázku 8. Napište konkrétní organizaci:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Slyšeli jste o dobrovolnictví v rámci sociálních služeb?

2. Slyšeli jste o dobrovolnictví pro ohroženou rodinu?

4. Víte, co si představit pod slovy "služby pro ohroženou rodinu?"

6. Kdo se podle Vás převážně angažuje v dobrovolnické činnosti pro ohroženou rodinu?

7. Jsou Vám známy nějaké organizace, které se věnují službám pro ohroženou rodinu?

8. Napište konkrétní organizaci:

10. Vyskytuje se ve Vašem okolí rodina, která využívá služeb takové organizace?

11. Vidíte přinos v poskytování těchto služeb?

13. Jste:

14. Váš věk:

15. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

16. Pohybujete se v rámci svého studia či zaměstnání v sociální sféře?

17. Jaká je velikost místa, ve kterém žijete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Slyšeli jste o dobrovolnictví v rámci sociálních služeb?

2. Slyšeli jste o dobrovolnictví pro ohroženou rodinu?

4. Víte, co si představit pod slovy "služby pro ohroženou rodinu?"

6. Kdo se podle Vás převážně angažuje v dobrovolnické činnosti pro ohroženou rodinu?

7. Jsou Vám známy nějaké organizace, které se věnují službám pro ohroženou rodinu?

8. Napište konkrétní organizaci:

10. Vyskytuje se ve Vašem okolí rodina, která využívá služeb takové organizace?

11. Vidíte přinos v poskytování těchto služeb?

13. Jste:

14. Váš věk:

15. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

16. Pohybujete se v rámci svého studia či zaměstnání v sociální sféře?

17. Jaká je velikost místa, ve kterém žijete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Boštíková, P.Dobrovolnictví pro ohroženou rodinu (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://dobrovolnictvi-pro-ohrozenou.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.