Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dobrovolnictví - proč lidé pracují zadarmo?

Dobrovolnictví - proč lidé pracují zadarmo?

Pijete energetické nápoje?
Zúčastněte se prosím průzkumu k diplomové práci Daniela Svěchoty

(veřejné výsledky)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jitka Bromová
Šetření:02. 06. 2011 - 17. 06. 2011
Počet respondentů:326
Počet otázek (max/průměr):21 / 6.79
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:52
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,


připravila jsem dotazník, který se týká dobrovolnictví – tedy činnosti ve prospěch druhých bez nároku na finanční odměnu. Dotazník je určen všem, nejen dobrovolníkům. Výsledky mi velmi pomohou při zpracování diplomové práce, ve které se zabývám motivací k dobrovolné činnosti.


Předem moc děkuji za chvilku Vašeho času.
 

Odpovědi respondentů

1. Pracujete nebo pracoval/a jste jako dobrovolník/nice (tedy bez nároku na finanční odměnu)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, v současné době působím jako dobrovolník/niceotázka č. 2, v současné době ne, ale dříve jsem působil/a jako dobrovolník/niceotázka č. 10, ne, nepůsobím a nikdy jsem nepůsobil/a jako dobrovolník/niceotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nepůsobím a nikdy jsem nepůsobil/a jako dobrovolník/nice18055,21 %55,21 %  
v současné době ne, ale dříve jsem působil/a jako dobrovolník/nice9027,61 %27,61 %  
ano, v současné době působím jako dobrovolník/nice5617,18 %17,18 %  

Graf

2. V jaké oblasti (nebo oblastech) působíte jako dobrovolník/nice? (můžete zvolit více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
děti a mládež4071,43 %12,27 %  
sociální služby1730,36 %5,21 %  
sport916,07 %2,76 %  
kultura814,29 %2,45 %  
jiná oblast814,29 %2,45 %  
zdravotnictví712,5 %2,15 %  
ekologie, ochrana životního prostředí35,36 %0,92 %  
církev nebo náboženské společnosti35,36 %0,92 %  

Graf

3. Co Vás přimělo stát se dobrovolníkem/nicí? (můžete zvolit více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
potřeba dělat něco smysluplného4376,79 %13,19 %  
chuť zažít nové věci, získat zajímavé zkušenosti3460,71 %10,43 %  
chuť poznat nové lidi, navázat nová přátelství3155,36 %9,51 %  
touha aktivně pomáhat tam, kde je to potřeba3053,57 %9,2 %  
potřeba získat určitý typ pracovní zkušenosti1526,79 %4,6 %  
doporučení někoho z rodiny, přátel či spolužáků814,29 %2,45 %  
radost z konání dobrých skutků11,79 %0,31 %  

Graf

4. Jste spokojen/a se zpětnou vazbou (ocenění Vaší práce)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3867,86 %11,66 %  
ano, ale pouze částečně1526,79 %4,6 %  
ne35,36 %0,92 %  

Graf

5. Co Vám dobrovolná práce přináší? (můžete zvolit více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
získávám nové zážitky a zkušenosti4376,79 %13,19 %  
dobrý pocit, že dělám něco smysluplného4173,21 %12,58 %  
dobrý pocit, že mohu někomu nebo něčemu pomoci3664,29 %11,04 %  
poznal/a jsem další lidi s podobným smýšlením3460,71 %10,43 %  
získal/a jsem nové přátele3358,93 %10,12 %  
mám zajímavou náplň volného času2951,79 %8,9 %  
baví mě to, získávám nové dovednosti a znalosti11,79 %0,31 %  
posouvání vlastních hranic11,79 %0,31 %  
nutí mě přemýšlet nad hodnotami11,79 %0,31 %  
radost, že jsem mohla někoho něco naučit11,79 %0,31 %  

Graf

6. Jako dobrovolník/nice působím

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souvisle více než 3 roky2341,07 %7,06 %  
souvisle méně než 1rok1221,43 %3,68 %  
souvisle 1 – 3 roky1017,86 %3,07 %  
vícekrát při jednorázových či mimořádných akcích610,71 %1,84 %  
jednou při mimořádné či jednorázové akci35,36 %0,92 %  
souvisle dříve 11,79 %0,31 %  
skoro 9 let11,79 %0,31 %  

Graf

7. Víte o někom z Vašeho okolí, kdo také pracuje jako dobrovolník/nice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vím o více než dvou lidech3664,29 %11,04 %  
vím o jednom nebo dvou lidech1323,21 %3,99 %  
nevím o nikom takovém47,14 %1,23 %  
nejsem si jistý/á35,36 %0,92 %  

Graf

8. Jsem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4682,14 %14,11 %  
muž1017,86 %3,07 %  

Graf

9. Je mi

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 – 30 let4783,93 %14,42 %  
31 – 40 let47,14 %1,23 %  
více než 40 let47,14 %1,23 %  
méně než 19 let11,79 %0,31 %  

Graf

10. V jaké oblasti (nebo oblastech) jste působil/a jako dobrovolník/nice? (můžete zvolit více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
děti a mládež5055,56 %15,34 %  
sociální služby2224,44 %6,75 %  
ekologie, ochrana životního prostředí1921,11 %5,83 %  
kultura1921,11 %5,83 %  
sport1617,78 %4,91 %  
jiná oblast88,89 %2,45 %  
církev nebo náboženské společnosti77,78 %2,15 %  
zdravotnictví66,67 %1,84 %  

Graf

11. Co Vás přimělo stát se dobrovolníkem/nicí? (můžete zvolit více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
potřeba dělat něco smysluplného4853,33 %14,72 %  
chuť zažít nové věci, získat zajímavé zkušenosti4651,11 %14,11 %  
touha aktivně pomáhat tam, kde je to potřeba3842,22 %11,66 %  
chuť poznat nové lidi, navázat nová přátelství3336,67 %10,12 %  
potřeba získat určitý typ pracovní zkušenosti2325,56 %7,06 %  
doporučení někoho z rodiny, přátel či spolužáků1617,78 %4,91 %  
pokračování v odkazu starších11,11 %0,31 %  
Od 10 jsem byl ve skautu, tak jsem na to navázal 11,11 %0,31 %  
snaha pomáhat blízkým11,11 %0,31 %  
přirozené to vyplynulo z předchozí činnosti - něco11,11 %0,31 %  
mi bylo předáno a bylo samozřejmé předat to dále 11,11 %0,31 %  
mladším členům sportovního oddílu11,11 %0,31 %  
Potřeba najít alternativu k současnému uvažování11,11 %0,31 %  

Graf

12. Co Vám dobrovolná práce přinášela? (můžete zvolit více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
získal/a jsem nové zážitky a zkušenosti6167,78 %18,71 %  
dobrý pocit, že dělám něco smysluplného5055,56 %15,34 %  
dobrý pocit, že mohu někomu nebo něčemu pomoci4954,44 %15,03 %  
měl/a jsem zajímavou náplň volného času4752,22 %14,42 %  
poznal/a jsem další lidi s podobným smýšlením3640 %11,04 %  
získal/a jsem nové přátele2932,22 %8,9 %  
nepřinášela mi nic11,11 %0,31 %  
praxi nutnou pro přijetí na vš11,11 %0,31 %  

Graf

13. Jako dobrovolník/nice jsem působil/a

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vícekrát při jednorázových či mimořádných akcích3336,67 %10,12 %  
souvisle 1 – 3 roky2022,22 %6,13 %  
souvisle více než 3 roky1617,78 %4,91 %  
souvisle méně než 1rok1314,44 %3,99 %  
jednou při mimořádné či jednorázové akci55,56 %1,53 %  
100 dní 8 hod. denně11,11 %0,31 %  
souvisle asi 1,5 roku, plus různě mimořádně11,11 %0,31 %  
souvisle asi 2 roky a vícekrát při jednoráz.akcích11,11 %0,31 %  

Graf

14. Chtěl/a byste se k dobrovolnictví v budoucnu vrátit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zatím to neplánuji, ale nevylučuji to5156,67 %15,64 %  
ano, plánuji to2022,22 %6,13 %  
chtěl/a bych, ale zatím to z nějakého důvodu nejde1314,44 %3,99 %  
nevím44,44 %1,23 %  
ano, když bude smysluplný důvod 11,11 %0,31 %  
ne, nechci se k němu vracet11,11 %0,31 %  

Graf

15. Víte o někom z Vašeho okolí, kdo pracuje jako dobrovolník?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vím o více než dvou lidech4246,67 %12,88 %  
vím o jednom nebo dvou lidech2628,89 %7,98 %  
nejsem si jistý/á1213,33 %3,68 %  
nevím o nikom takovém1011,11 %3,07 %  

Graf

16. Jsem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5864,44 %17,79 %  
muž3235,56 %9,82 %  

Graf

17. Je mi

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 – 30 let6976,67 %21,17 %  
31 – 40 let1415,56 %4,29 %  
méně než 19 let55,56 %1,53 %  
více než 40 let22,22 %0,61 %  

Graf

18. Umíte si představit, že byste pracoval/a jako dobrovolník/nice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, za určitých okolností si to umím představit9050 %27,61 %  
nevím, záleželo by na okolnostech5329,44 %16,26 %  
ne, to si neumím představit1910,56 %5,83 %  
přemýšlím o tom, že bych to zkusil/a179,44 %5,21 %  
právě na tom pracuji10,56 %0,31 %  

Graf

19. Víte o někom z Vašeho okolí, kdo pracuje jako dobrovolník?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vím o jednom nebo dvou lidech6033,33 %18,4 %  
nevím o nikom takovém5832,22 %17,79 %  
vím o více než dvou lidech3217,78 %9,82 %  
nejsem si jistý/á3016,67 %9,2 %  

Graf

20. Jsem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena12267,78 %37,42 %  
muž5832,22 %17,79 %  

Graf

21. Je mi

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 – 30 let15787,22 %48,16 %  
31 – 40 let105,56 %3,07 %  
více než 40 let73,89 %2,15 %  
méně než 19 let63,33 %1,84 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 8 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Pracujete nebo pracoval/a jste jako dobrovolník/nice (tedy bez nároku na finanční odměnu)?

 • odpověď ano, v současné době působím jako dobrovolník/nice:
  • 5.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi děti a mládež na otázku 2. V jaké oblasti (nebo oblastech) působíte jako dobrovolník/nice? (můžete zvolit více odpovědí)
  • 5.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi sociální služby na otázku 2. V jaké oblasti (nebo oblastech) působíte jako dobrovolník/nice? (můžete zvolit více odpovědí)
  • 5.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi chuť poznat nové lidi, navázat nová přátelství na otázku 3. Co Vás přimělo stát se dobrovolníkem/nicí? (můžete zvolit více odpovědí)
  • zobrazit další souvislosti
  • 5.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi chuť zažít nové věci, získat zajímavé zkušenosti na otázku 3. Co Vás přimělo stát se dobrovolníkem/nicí? (můžete zvolit více odpovědí)
  • 5.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi potřeba dělat něco smysluplného na otázku 3. Co Vás přimělo stát se dobrovolníkem/nicí? (můžete zvolit více odpovědí)
  • 5.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi potřeba získat určitý typ pracovní zkušenosti na otázku 3. Co Vás přimělo stát se dobrovolníkem/nicí? (můžete zvolit více odpovědí)
  • 5.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi touha aktivně pomáhat tam, kde je to potřeba na otázku 3. Co Vás přimělo stát se dobrovolníkem/nicí? (můžete zvolit více odpovědí)
  • 5.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 4. Jste spokojen/a se zpětnou vazbou (ocenění Vaší práce)?
  • 5.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, ale pouze částečně na otázku 4. Jste spokojen/a se zpětnou vazbou (ocenění Vaší práce)?
  • 5.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobrý pocit, že dělám něco smysluplného na otázku 5. Co Vám dobrovolná práce přináší? (můžete zvolit více odpovědí)
  • 5.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobrý pocit, že mohu někomu nebo něčemu pomoci na otázku 5. Co Vám dobrovolná práce přináší? (můžete zvolit více odpovědí)
  • 5.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám zajímavou náplň volného času na otázku 5. Co Vám dobrovolná práce přináší? (můžete zvolit více odpovědí)
  • 5.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi poznal/a jsem další lidi s podobným smýšlením na otázku 5. Co Vám dobrovolná práce přináší? (můžete zvolit více odpovědí)
  • 5.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi získal/a jsem nové přátele na otázku 5. Co Vám dobrovolná práce přináší? (můžete zvolit více odpovědí)
  • 5.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi získávám nové zážitky a zkušenosti na otázku 5. Co Vám dobrovolná práce přináší? (můžete zvolit více odpovědí)
  • 5.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi souvisle 1 – 3 roky na otázku 6. Jako dobrovolník/nice působím
  • 5.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi souvisle méně než 1rok na otázku 6. Jako dobrovolník/nice působím
  • 5.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi souvisle více než 3 roky na otázku 6. Jako dobrovolník/nice působím
  • 5.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi vím o jednom nebo dvou lidech na otázku 7. Víte o někom z Vašeho okolí, kdo také pracuje jako dobrovolník/nice?
  • 5.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi vím o více než dvou lidech na otázku 7. Víte o někom z Vašeho okolí, kdo také pracuje jako dobrovolník/nice?
  • 5.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi muž na otázku 8. Jsem
  • 5.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi žena na otázku 8. Jsem
  • 5.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 19 – 30 let na otázku 9. Je mi
 • odpověď ne, nepůsobím a nikdy jsem nepůsobil/a jako dobrovolník/nice:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, za určitých okolností si to umím představit na otázku 18. Umíte si představit, že byste pracoval/a jako dobrovolník/nice?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, to si neumím představit na otázku 18. Umíte si představit, že byste pracoval/a jako dobrovolník/nice?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi přemýšlím o tom, že bych to zkusil/a na otázku 18. Umíte si představit, že byste pracoval/a jako dobrovolník/nice?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nejsem si jistý/á na otázku 19. Víte o někom z Vašeho okolí, kdo pracuje jako dobrovolník?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím o nikom takovém na otázku 19. Víte o někom z Vašeho okolí, kdo pracuje jako dobrovolník?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi vím o jednom nebo dvou lidech na otázku 19. Víte o někom z Vašeho okolí, kdo pracuje jako dobrovolník?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi vím o více než dvou lidech na otázku 19. Víte o někom z Vašeho okolí, kdo pracuje jako dobrovolník?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi muž na otázku 20. Jsem
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi žena na otázku 20. Jsem
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 19 – 30 let na otázku 21. Je mi
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 31 – 40 let na otázku 21. Je mi
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím, záleželo by na okolnostech na otázku 18. Umíte si představit, že byste pracoval/a jako dobrovolník/nice?
 • odpověď v současné době ne, ale dříve jsem působil/a jako dobrovolník/nice:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi děti a mládež na otázku 10. V jaké oblasti (nebo oblastech) jste působil/a jako dobrovolník/nice? (můžete zvolit více odpovědí)
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ekologie, ochrana životního prostředí na otázku 10. V jaké oblasti (nebo oblastech) jste působil/a jako dobrovolník/nice? (můžete zvolit více odpovědí)
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi kultura na otázku 10. V jaké oblasti (nebo oblastech) jste působil/a jako dobrovolník/nice? (můžete zvolit více odpovědí)
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi sociální služby na otázku 10. V jaké oblasti (nebo oblastech) jste působil/a jako dobrovolník/nice? (můžete zvolit více odpovědí)
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi sport na otázku 10. V jaké oblasti (nebo oblastech) jste působil/a jako dobrovolník/nice? (můžete zvolit více odpovědí)
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobrý pocit, že dělám něco smysluplného na otázku 12. Co Vám dobrovolná práce přinášela? (můžete zvolit více odpovědí)
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobrý pocit, že mohu někomu nebo něčemu pomoci na otázku 12. Co Vám dobrovolná práce přinášela? (můžete zvolit více odpovědí)
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi měl/a jsem zajímavou náplň volného času na otázku 12. Co Vám dobrovolná práce přinášela? (můžete zvolit více odpovědí)
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi poznal/a jsem další lidi s podobným smýšlením na otázku 12. Co Vám dobrovolná práce přinášela? (můžete zvolit více odpovědí)
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi získal/a jsem nové přátele na otázku 12. Co Vám dobrovolná práce přinášela? (můžete zvolit více odpovědí)
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi získal/a jsem nové zážitky a zkušenosti na otázku 12. Co Vám dobrovolná práce přinášela? (můžete zvolit více odpovědí)
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi souvisle 1 – 3 roky na otázku 13. Jako dobrovolník/nice jsem působil/a
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi souvisle méně než 1rok na otázku 13. Jako dobrovolník/nice jsem působil/a
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi souvisle více než 3 roky na otázku 13. Jako dobrovolník/nice jsem působil/a
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vícekrát při jednorázových či mimořádných akcích na otázku 13. Jako dobrovolník/nice jsem působil/a
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi doporučení někoho z rodiny, přátel či spolužáků na otázku 11. Co Vás přimělo stát se dobrovolníkem/nicí? (můžete zvolit více odpovědí)
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi chuť poznat nové lidi, navázat nová přátelství na otázku 11. Co Vás přimělo stát se dobrovolníkem/nicí? (můžete zvolit více odpovědí)
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi chuť zažít nové věci, získat zajímavé zkušenosti na otázku 11. Co Vás přimělo stát se dobrovolníkem/nicí? (můžete zvolit více odpovědí)
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi potřeba dělat něco smysluplného na otázku 11. Co Vás přimělo stát se dobrovolníkem/nicí? (můžete zvolit více odpovědí)
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi potřeba získat určitý typ pracovní zkušenosti na otázku 11. Co Vás přimělo stát se dobrovolníkem/nicí? (můžete zvolit více odpovědí)
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi touha aktivně pomáhat tam, kde je to potřeba na otázku 11. Co Vás přimělo stát se dobrovolníkem/nicí? (můžete zvolit více odpovědí)
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nejsem si jistý/á na otázku 15. Víte o někom z Vašeho okolí, kdo pracuje jako dobrovolník?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím o nikom takovém na otázku 15. Víte o někom z Vašeho okolí, kdo pracuje jako dobrovolník?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vím o jednom nebo dvou lidech na otázku 15. Víte o někom z Vašeho okolí, kdo pracuje jako dobrovolník?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vím o více než dvou lidech na otázku 15. Víte o někom z Vašeho okolí, kdo pracuje jako dobrovolník?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi žena na otázku 16. Jsem
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 19 – 30 let na otázku 17. Je mi
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 31 – 40 let na otázku 17. Je mi
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, plánuji to na otázku 14. Chtěl/a byste se k dobrovolnictví v budoucnu vrátit?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi chtěl/a bych, ale zatím to z nějakého důvodu nejde na otázku 14. Chtěl/a byste se k dobrovolnictví v budoucnu vrátit?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi zatím to neplánuji, ale nevylučuji to na otázku 14. Chtěl/a byste se k dobrovolnictví v budoucnu vrátit?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi muž na otázku 16. Jsem

2. V jaké oblasti (nebo oblastech) působíte jako dobrovolník/nice? (můžete zvolit více odpovědí)

 • odpověď děti a mládež:
  • 7.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi souvisle méně než 1rok na otázku 6. Jako dobrovolník/nice působím

3. Co Vás přimělo stát se dobrovolníkem/nicí? (můžete zvolit více odpovědí)

 • odpověď potřeba dělat něco smysluplného:
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi poznal/a jsem další lidi s podobným smýšlením na otázku 5. Co Vám dobrovolná práce přináší? (můžete zvolit více odpovědí)

4. Jste spokojen/a se zpětnou vazbou (ocenění Vaší práce)?

 • odpověď ano:
  • 8.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi souvisle méně než 1rok na otázku 6. Jako dobrovolník/nice působím

5. Co Vám dobrovolná práce přináší? (můžete zvolit více odpovědí)

 • odpověď získávám nové zážitky a zkušenosti:
  • 7.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi potřeba získat určitý typ pracovní zkušenosti na otázku 3. Co Vás přimělo stát se dobrovolníkem/nicí? (můžete zvolit více odpovědí)

7. Víte o někom z Vašeho okolí, kdo také pracuje jako dobrovolník/nice?

 • odpověď vím o více než dvou lidech:
  • 8.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi souvisle více než 3 roky na otázku 6. Jako dobrovolník/nice působím

9. Je mi

 • odpověď 19 – 30 let:
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi potřeba získat určitý typ pracovní zkušenosti na otázku 3. Co Vás přimělo stát se dobrovolníkem/nicí? (můžete zvolit více odpovědí)
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi souvisle 1 – 3 roky na otázku 6. Jako dobrovolník/nice působím
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi souvisle méně než 1rok na otázku 6. Jako dobrovolník/nice působím
  • zobrazit další souvislosti
  • 6.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi chuť poznat nové lidi, navázat nová přátelství na otázku 3. Co Vás přimělo stát se dobrovolníkem/nicí? (můžete zvolit více odpovědí)
  • 6.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám zajímavou náplň volného času na otázku 5. Co Vám dobrovolná práce přináší? (můžete zvolit více odpovědí)
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi chuť zažít nové věci, získat zajímavé zkušenosti na otázku 3. Co Vás přimělo stát se dobrovolníkem/nicí? (můžete zvolit více odpovědí)
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi poznal/a jsem další lidi s podobným smýšlením na otázku 5. Co Vám dobrovolná práce přináší? (můžete zvolit více odpovědí)
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi získal/a jsem nové přátele na otázku 5. Co Vám dobrovolná práce přináší? (můžete zvolit více odpovědí)

21. Je mi

 • odpověď 19 – 30 let:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi vím o více než dvou lidech na otázku 19. Víte o někom z Vašeho okolí, kdo pracuje jako dobrovolník?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi přemýšlím o tom, že bych to zkusil/a na otázku 18. Umíte si představit, že byste pracoval/a jako dobrovolník/nice?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi vím o jednom nebo dvou lidech na otázku 19. Víte o někom z Vašeho okolí, kdo pracuje jako dobrovolník?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pracujete nebo pracoval/a jste jako dobrovolník/nice (tedy bez nároku na finanční odměnu)?

2. V jaké oblasti (nebo oblastech) působíte jako dobrovolník/nice? (můžete zvolit více odpovědí)

3. Co Vás přimělo stát se dobrovolníkem/nicí? (můžete zvolit více odpovědí)

4. Jste spokojen/a se zpětnou vazbou (ocenění Vaší práce)?

5. Co Vám dobrovolná práce přináší? (můžete zvolit více odpovědí)

6. Jako dobrovolník/nice působím

7. Víte o někom z Vašeho okolí, kdo také pracuje jako dobrovolník/nice?

8. Jsem

9. Je mi

10. V jaké oblasti (nebo oblastech) jste působil/a jako dobrovolník/nice? (můžete zvolit více odpovědí)

11. Co Vás přimělo stát se dobrovolníkem/nicí? (můžete zvolit více odpovědí)

12. Co Vám dobrovolná práce přinášela? (můžete zvolit více odpovědí)

13. Jako dobrovolník/nice jsem působil/a

14. Chtěl/a byste se k dobrovolnictví v budoucnu vrátit?

15. Víte o někom z Vašeho okolí, kdo pracuje jako dobrovolník?

16. Jsem

17. Je mi

18. Umíte si představit, že byste pracoval/a jako dobrovolník/nice?

19. Víte o někom z Vašeho okolí, kdo pracuje jako dobrovolník?

20. Jsem

21. Je mi

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pracujete nebo pracoval/a jste jako dobrovolník/nice (tedy bez nároku na finanční odměnu)?

2. V jaké oblasti (nebo oblastech) působíte jako dobrovolník/nice? (můžete zvolit více odpovědí)

3. Co Vás přimělo stát se dobrovolníkem/nicí? (můžete zvolit více odpovědí)

4. Jste spokojen/a se zpětnou vazbou (ocenění Vaší práce)?

5. Co Vám dobrovolná práce přináší? (můžete zvolit více odpovědí)

6. Jako dobrovolník/nice působím

7. Víte o někom z Vašeho okolí, kdo také pracuje jako dobrovolník/nice?

8. Jsem

9. Je mi

10. V jaké oblasti (nebo oblastech) jste působil/a jako dobrovolník/nice? (můžete zvolit více odpovědí)

11. Co Vás přimělo stát se dobrovolníkem/nicí? (můžete zvolit více odpovědí)

12. Co Vám dobrovolná práce přinášela? (můžete zvolit více odpovědí)

13. Jako dobrovolník/nice jsem působil/a

14. Chtěl/a byste se k dobrovolnictví v budoucnu vrátit?

15. Víte o někom z Vašeho okolí, kdo pracuje jako dobrovolník?

16. Jsem

17. Je mi

18. Umíte si představit, že byste pracoval/a jako dobrovolník/nice?

19. Víte o někom z Vašeho okolí, kdo pracuje jako dobrovolník?

20. Jsem

21. Je mi

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bromová, J.Dobrovolnictví - proč lidé pracují zadarmo? (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://dobrovolnictvi-proc-lide-pra.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.