Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Domácí násilí - běžný jev?

Domácí násilí - běžný jev?

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Iva Sušická
Šetření:30. 12. 2014 - 13. 01. 2015
Počet respondentů:1446
Počet otázek (max/průměr):10 / 5.99
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:87,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:45
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-7 PDF-8 PDF-9 PDF-10 PDF-11 PDF-12 PDF-13 PDF-14 PDF-15 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Děkuji  všem, kteří kousnou do kyselého jablka a odpoví dle pravdy a vlastních zkušeností.

Dotazník je pro všechny, kteří mají pocit, že domácí násilí nejen v rodinách roste je potřeba o tom vědět, mluvit a v konečné fázi začít řešit.

Cíl výzkumu je potvrdit nebo vyvrátit následující:

1) Domnívám se, že z 80% jsou oběťmi domácího násilí ženy mladší 40 let a z 80% se vzděláním nižším než středoškolským (maturita).

2) Domnívám se, že v 60% převládá domácí násilí fyzické a útočníky jsou ze 40% osoby mladší 40 let se vzděláním z 80% vyšším než vyučen/a (výuční list)

3) Domnívám se, že vykázání násilníka na 10 dní v případě domácího násilí je využito v méně než 20% a pokud je využito, pak plní svůj účel (je účinné) pouze z 20%

Odpovědi respondentů

1. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena113778,63 %78,63 %  
muž30921,37 %21,37 %  

Graf

2. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 2968347,23 %47,23 %  
30-3929020,06 %20,06 %  
50 a více23916,53 %16,53 %  
40-4923416,18 %16,18 %  

Graf

3. Vaše vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
maturita57339,63 %39,63 %  
vvyšokoškolské36625,31 %25,31 %  
Bc.17912,38 %12,38 %  
vyučen/a1389,54 %9,54 %  
základní1016,98 %6,98 %  
vyšší odborné886,09 %6,09 %  
z10,07 %0,07 %  

Graf

4. Vlastní zkušenost s domácím násilím

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne88761,34 %61,34 %  
ano55938,66 %38,66 %  

Graf

5. Jednalo se o domácí násilí

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
psychické50587,07 %34,92 %  
fyzické40068,97 %27,66 %  
jiné244,14 %1,66 %  

Graf

6. Věk útočníka

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30-3919634,09 %13,55 %  
40-4915827,48 %10,93 %  
do 2912521,74 %8,64 %  
50 a více9616,7 %6,64 %  

Graf

7. Vzdělání útočníka

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyučen/a23340,73 %16,11 %  
maturita16428,67 %11,34 %  
vysokoškolské9115,91 %6,29 %  
základní6110,66 %4,22 %  
Bc.122,1 %0,83 %  
vyšší odborné111,92 %0,76 %  

Graf

8. Byla využita možnost vykázání útočníka ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 9, neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne51389,22 %35,48 %  
ano6210,78 %4,29 %  

Graf

9. Splnilo vykázání útočníka svůj účel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2436,92 %1,66 %  
částečně2335,38 %1,59 %  
ano1827,69 %1,24 %  

Graf

10. Nevyužití možnosti vykázání z důvodu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiný důvod29357,91 %20,26 %  
strach17133,79 %11,83 %  
nedůvěra v účinnost13426,48 %9,27 %  
stud11121,94 %7,68 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Váš věk

 • odpověď do 29:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 3. Vaše vzdělání

4. Vlastní zkušenost s domácím násilím

 • odpověď ano:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bc. na otázku 7. Vzdělání útočníka
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. Splnilo vykázání útočníka svůj účel?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi strach na otázku 10. Nevyužití možnosti vykázání z důvodu:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiný důvod na otázku 10. Nevyužití možnosti vykázání z důvodu:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyučen/a na otázku 7. Vzdělání útočníka
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nedůvěra v účinnost na otázku 10. Nevyužití možnosti vykázání z důvodu:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 30-39 na otázku 6. Věk útočníka
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 7. Vzdělání útočníka
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi fyzické na otázku 5. Jednalo se o domácí násilí
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi maturita na otázku 7. Vzdělání útočníka
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Byla využita možnost vykázání útočníka ?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi stud na otázku 10. Nevyužití možnosti vykázání z důvodu:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 50 a více na otázku 6. Věk útočníka
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 40-49 na otázku 6. Věk útočníka
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi psychické na otázku 5. Jednalo se o domácí násilí
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 29 na otázku 6. Věk útočníka
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiné na otázku 5. Jednalo se o domácí násilí
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi částečně na otázku 9. Splnilo vykázání útočníka svůj účel?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi vysokoškolské na otázku 7. Vzdělání útočníka
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Byla využita možnost vykázání útočníka ?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 9. Splnilo vykázání útočníka svůj účel?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyšší odborné na otázku 7. Vzdělání útočníka

5. Jednalo se o domácí násilí

 • odpověď psychické:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 50 a více na otázku 6. Věk útočníka
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi stud na otázku 10. Nevyužití možnosti vykázání z důvodu:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi strach na otázku 10. Nevyužití možnosti vykázání z důvodu:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nedůvěra v účinnost na otázku 10. Nevyužití možnosti vykázání z důvodu:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyšší odborné na otázku 7. Vzdělání útočníka

8. Byla využita možnost vykázání útočníka ?

 • odpověď ano:
  • 23.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi částečně na otázku 9. Splnilo vykázání útočníka svůj účel?
  • 22.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 9. Splnilo vykázání útočníka svůj účel?
 • odpověď ne:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyšší odborné na otázku 7. Vzdělání útočníka
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nedůvěra v účinnost na otázku 10. Nevyužití možnosti vykázání z důvodu:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi strach na otázku 10. Nevyužití možnosti vykázání z důvodu:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi stud na otázku 10. Nevyužití možnosti vykázání z důvodu:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiný důvod na otázku 10. Nevyužití možnosti vykázání z důvodu:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiné na otázku 5. Jednalo se o domácí násilí
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bc. na otázku 7. Vzdělání útočníka
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vysokoškolské na otázku 7. Vzdělání útočníka
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 40-49 na otázku 6. Věk útočníka
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 50 a více na otázku 6. Věk útočníka

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste

2. Váš věk

3. Vaše vzdělání

4. Vlastní zkušenost s domácím násilím

5. Jednalo se o domácí násilí

6. Věk útočníka

7. Vzdělání útočníka

8. Byla využita možnost vykázání útočníka ?

9. Splnilo vykázání útočníka svůj účel?

10. Nevyužití možnosti vykázání z důvodu:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste

2. Váš věk

3. Vaše vzdělání

4. Vlastní zkušenost s domácím násilím

5. Jednalo se o domácí násilí

6. Věk útočníka

7. Vzdělání útočníka

8. Byla využita možnost vykázání útočníka ?

9. Splnilo vykázání útočníka svůj účel?

10. Nevyužití možnosti vykázání z důvodu:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Sušická, I.Domácí násilí - běžný jev? (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://domaci-nasili-bezny-jev.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.