Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Domácí násilí jako celospolečenský problém

Domácí násilí jako celospolečenský problém

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Sedláková
Šetření:17. 03. 2009 - 31. 03. 2009
Počet respondentů:119
Počet otázek (max/průměr):20 / 19.66
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:26 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Vážení respondenti,
dotazník, který se Vám dostal do rukou poslouží, tedy za předpokladu, že bude pravdivě vyplněn, jako podkladový materiál, pro mou bakalářskou práci na Pedagogické Fakultě Masarykovy univerzity, nazvanou „Domácí násilí jako celospolečenský problém''. Vaše odpovědi jsou pro mě velmi důležité a vašeho času stráveného vyplněním dotazníku si velice vážím.  Dotazník je zcela anonymní a dobrovolný. Za vyplnění dotazníku Vám předem velice děkuji, Lucie Sedláková


 

Odpovědi respondentů

1. Víte, co si představit pod pojmem domácí násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano,mám informace8470 %70,59 %  
ano3327,5 %27,73 %  
nejsem si jistý/á 21,67 %1,68 %  
ne10,83 %0,84 %  

Graf

2. Kde jste se o domácím násilí dověděl/a nebo se setkal/a s informacemi o něm?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v televizi, radiu9579,17 %79,83 %  
na internetu7260 %60,5 %  
v liteatuře a tisku7058,33 %58,82 %  
v letácích a brožurách4033,33 %33,61 %  
od přátel, kolegů a rodinných příslušníků3730,83 %31,09 %  
ve škole3125,83 %26,05 %  
doma3125,83 %26,05 %  

Graf

3. Kdo si myslíte, že se může stát obětí domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena11898,33 %99,16 %  
dítě11091,67 %92,44 %  
senior9982,5 %83,19 %  
mentálně postižený9881,67 %82,35 %  
muž9579,17 %79,83 %  

Graf

4. Vnímáte domácí násilí jako celospolečenský problém, který je nutno řešit na všech úrovních?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10688,33 %89,08 %  
nevím1210 %10,08 %  
ne21,67 %1,68 %  

Graf

5. Domníváte se, že současná právní úprava v České republice poskytuje obětem domácího násilí dostatečnou ochranu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne5445 %45,38 %  
určitě ne3932,5 %32,77 %  
nevím1512,5 %12,61 %  
spíše ano1210 %10,08 %  

Graf

6. Jakou formu domácího násilí považujete v České republice za nejčastější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
psychické (ponižování, zesměšňování, vyhrožování, křik, kontrolování.....)10789,17 %89,92 %  
fyzické (kopání, bití, fyzické útoky....)8470 %70,59 %  
sociální (izolace, zákaz styku s rodinou a přáteli, zákaz chodit do zaměstnání...)3428,33 %28,57 %  
ekonomické (neposkytování finančních prostředků na domácnost, kontrola účtů....)3025 %25,21 %  
sexuální (znásilnění....)2722,5 %22,69 %  

Graf

7. Setkal/a jste se ve svém okolí nebo rodině s domácím násilím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5142,5 %42,86 %  
nikdy5041,67 %42,02 %  
občas1613,33 %13,45 %  
velmi často32,5 %2,52 %  

Graf

8. Byl/a nebo stále jste Vy sám/sama obětí domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ne, nic takového bych si nenechal/a líbit6453,33 %53,78 %  
ano, opakovaně2218,33 %18,49 %  
nejspíš ne, hádáme se rovnocenně1915,83 %15,97 %  
možná, nejsem si jistý/á, jestli to bylo domácí násilí1512,5 %12,61 %  

Graf

9. V případě, že jste na předchozí otázku odpověděl/a "ano", jakému druhu domácího násilí jste byl/a vystaven/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
psychické (ponižování, zesměšňování, vyhrožování, křik, kontrolování....)4881,36 %40,34 %  
fyzické (kopání, bití, fyzické útoky...)2033,9 %16,81 %  
dekonomické (zákaz chození do práce, omezování přístupu k penězům, neposkytování peněz)1525,42 %12,61 %  
sexuální (znásilnění, vynucení pohlavního styku násilím,výhrůžkami….)58,47 %4,2 %  

Graf

10. Byl/a jste někdy napaden/a takovým způsobem, že jste musel/a vyhledat lékařské ošetření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy10789,17 %89,92 %  
ano119,17 %9,24 %  
často10,83 %0,84 %  
občas10,83 %0,84 %  

Graf

11. Kontaktoval/a jste někdy některou z tísňových linek pomáhajících obětem domácího násilí?Pokud ano, tak kolikrát?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy11293,33 %94,12 %  
policie ČR10,83 %0,84 %  
ano ale řekli že na takové se muužou vysrat10,83 %0,84 %  
...10,83 %0,84 %  
přemýšlela jsem o tom, ale nekontaktoval jsem10,83 %0,84 %  
ano, jednou.10,83 %0,84 %  
ano10,83 %0,84 %  
tenkrát žádné nebyly10,83 %0,84 %  
POLICII10,83 %0,84 %  

Graf

12. Pokud byste se stal/a obětí domácího násilí, na koho byste se obrátil/a o pomoc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přítel(kyně)6957,5 %57,98 %  
policie5243,33 %43,7 %  
anonymní telefonická linka3529,17 %29,41 %  
lékař2218,33 %18,49 %  

Graf

13. Znáte nějaké organizace či sdružení zabývající se problematikou domácího násilí? V popřípadě odpovědi ano, vyjmenujte jaké.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neznám žádné6655 %55,46 %  
ano3327,5 %27,73 %  
Bílý kruh bezpečí21,67 %1,68 %  
Bily kruh bezpeci21,67 %1,68 %  
AVON21,67 %1,68 %  
DONA, Jupiter, ROSA, BKB10,83 %0,84 %  
intervenční centrum, poradny pro ženy a matky s dě10,83 %0,84 %  
intervenční centrum Zlín10,83 %0,84 %  
Magdalenium10,83 %0,84 %  
Linka Důvěry, Linka bezpečí, Slunečnice, Dům světl10,83 %0,84 %  
Maják10,83 %0,84 %  
bílý kruh10,83 %0,84 %  
nesehnutí10,83 %0,84 %  
www.domacinasili.cz10,83 %0,84 %  
Linka důvěry10,83 %0,84 %  
hledala bych na internetu10,83 %0,84 %  
v případě potřeby bych si je dokázal najít10,83 %0,84 %  
acorus, dona linka, bkb, spondea, magdalenium10,83 %0,84 %  
DONA10,83 %0,84 %  
jednostrane zamerene na dom.nasili pachanem na zen10,83 %0,84 %  

Graf

14. Domníváte se, že domácí násilí je pouze soukromý problém, který by si členové rodiny měli vyřídit sami a nezatahovat do něj okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ne7360,83 %61,34 %  
spíše ne3428,33 %28,57 %  
spíše ano97,5 %7,56 %  
ano43,33 %3,36 %  

Graf

15. Domníváte se, že k domácímu násilí dochází pouze v situacích, kdy jsou agresorovy ovládací schopnosti sníženy nadměrnou konzumací alkoholu nebo jiných návykových látek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ne6655 %55,46 %  
spíše ne3327,5 %27,73 %  
spíše ano1714,17 %14,29 %  
ano43,33 %3,36 %  

Graf

16. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10184,17 %84,87 %  
muž1915,83 %15,97 %  

Graf

17. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 256150,83 %51,26 %  
26 - 354033,33 %33,61 %  
36 - 451411,67 %11,76 %  
56 - a více21,67 %1,68 %  
46 - 5521,67 %1,68 %  
56 - a v10,83 %0,84 %  

Graf

18. Rodinný stav

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svobodný/á 7562,5 %63,03 %  
ženatý/vdaná3529,17 %29,41 %  
rozvedený/á75,83 %5,88 %  
vdovec/vdova32,5 %2,52 %  

Graf

19. Bydlím

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve velkém městě (cca 100 000 obyvatel)5142,5 %42,86 %  
v malém městě (cca 20 000 obyvatel)4134,17 %34,45 %  
na vesnici (do 1 000 obyvatel)2823,33 %23,53 %  

Graf

20. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední odborné s maturitou6150,83 %51,26 %  
vysokoškolské2319,17 %19,33 %  
střední odborné 1613,33 %13,45 %  
základní1411,67 %11,76 %  
neukončené střední odborné učiliště/střední odborná škola65 %5,04 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. V případě, že jste na předchozí otázku odpověděl/a "ano", jakému druhu domácího násilí jste byl/a vystaven/a?

  • odpověď psychické (ponižování, zesměšňování, vyhrožování, křik, kontrolování....):
    • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi možná, nejsem si jistý/á, jestli to bylo domácí násilí na otázku 8. Byl/a nebo stále jste Vy sám/sama obětí domácího násilí?
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, opakovaně na otázku 8. Byl/a nebo stále jste Vy sám/sama obětí domácího násilí?

17. Věk

  • odpověď 15 - 25:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 20. Nejvyšší dosažené vzdělání

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte, co si představit pod pojmem domácí násilí?

2. Kde jste se o domácím násilí dověděl/a nebo se setkal/a s informacemi o něm?

3. Kdo si myslíte, že se může stát obětí domácího násilí?

4. Vnímáte domácí násilí jako celospolečenský problém, který je nutno řešit na všech úrovních?

5. Domníváte se, že současná právní úprava v České republice poskytuje obětem domácího násilí dostatečnou ochranu?

6. Jakou formu domácího násilí považujete v České republice za nejčastější?

7. Setkal/a jste se ve svém okolí nebo rodině s domácím násilím?

8. Byl/a nebo stále jste Vy sám/sama obětí domácího násilí?

9. V případě, že jste na předchozí otázku odpověděl/a "ano", jakému druhu domácího násilí jste byl/a vystaven/a?

10. Byl/a jste někdy napaden/a takovým způsobem, že jste musel/a vyhledat lékařské ošetření?

11. Kontaktoval/a jste někdy některou z tísňových linek pomáhajících obětem domácího násilí?Pokud ano, tak kolikrát?

12. Pokud byste se stal/a obětí domácího násilí, na koho byste se obrátil/a o pomoc?

13. Znáte nějaké organizace či sdružení zabývající se problematikou domácího násilí? V popřípadě odpovědi ano, vyjmenujte jaké.

14. Domníváte se, že domácí násilí je pouze soukromý problém, který by si členové rodiny měli vyřídit sami a nezatahovat do něj okolí?

15. Domníváte se, že k domácímu násilí dochází pouze v situacích, kdy jsou agresorovy ovládací schopnosti sníženy nadměrnou konzumací alkoholu nebo jiných návykových látek?

16. Pohlaví

17. Věk

18. Rodinný stav

19. Bydlím

20. Nejvyšší dosažené vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte, co si představit pod pojmem domácí násilí?

2. Kde jste se o domácím násilí dověděl/a nebo se setkal/a s informacemi o něm?

3. Kdo si myslíte, že se může stát obětí domácího násilí?

4. Vnímáte domácí násilí jako celospolečenský problém, který je nutno řešit na všech úrovních?

5. Domníváte se, že současná právní úprava v České republice poskytuje obětem domácího násilí dostatečnou ochranu?

6. Jakou formu domácího násilí považujete v České republice za nejčastější?

7. Setkal/a jste se ve svém okolí nebo rodině s domácím násilím?

8. Byl/a nebo stále jste Vy sám/sama obětí domácího násilí?

9. V případě, že jste na předchozí otázku odpověděl/a "ano", jakému druhu domácího násilí jste byl/a vystaven/a?

10. Byl/a jste někdy napaden/a takovým způsobem, že jste musel/a vyhledat lékařské ošetření?

11. Kontaktoval/a jste někdy některou z tísňových linek pomáhajících obětem domácího násilí?Pokud ano, tak kolikrát?

12. Pokud byste se stal/a obětí domácího násilí, na koho byste se obrátil/a o pomoc?

13. Znáte nějaké organizace či sdružení zabývající se problematikou domácího násilí? V popřípadě odpovědi ano, vyjmenujte jaké.

14. Domníváte se, že domácí násilí je pouze soukromý problém, který by si členové rodiny měli vyřídit sami a nezatahovat do něj okolí?

15. Domníváte se, že k domácímu násilí dochází pouze v situacích, kdy jsou agresorovy ovládací schopnosti sníženy nadměrnou konzumací alkoholu nebo jiných návykových látek?

16. Pohlaví

17. Věk

18. Rodinný stav

19. Bydlím

20. Nejvyšší dosažené vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Sedláková, L.Domácí násilí jako celospolečenský problém (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://domaci-nasili-jako-celospolecensky-problem.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.