Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Domácí násilí páchané na ženách

Domácí násilí páchané na ženách

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Justová
Šetření:10. 04. 2015 - 06. 05. 2015
Počet respondentů:200
Počet otázek (max/průměr):16 / 15.47
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:59,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentka druhého ročníku na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně a žádám Vás o vyplnění dotazníku, který mi poslouží k semestrální práci a také k práci závěrečné. 

 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena16683 %83 %  
Muž3417 %17 %  

Graf

2. Věková kategorie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-3013467 %67 %  
31-505628 %28 %  
51-7084 %4 %  
70 a více21 %1 %  

Graf

3. Setkali jste se někdy s pojmem domácí násilí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano18693 %93 %  
ne115,5 %5,5 %  
nevím31,5 %1,5 %  

Graf

4. Co všechno podle Vás je domácí násilí?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Agrese, invektivy, nepřiměřený fyzický kontakt, produkce strachu apod.

Agresivní chování, ubližování, ponižování v rámci rodiny

Ať už špatné chování k druhé osobě v domácnosti fyzicky, ale i psychicky. Je to nemorální a nenormální.

Bezdůvodné psychické a fyzické napadnutí.

bití

bití ale i slovní útoky

Bití žen/dětí

Bití, nadávání, fyzický a psychický nátlak, omezování osobní svobody

bití, omezování svobody, šikana, ponižování

bití, přehnaný křik, hledání chyby ve všem co člověk udělá

Bití, psychické týrání, ponižování

bití, psychický teror, sociální izolace

bití, sexuální napadení, psychické týrání, slovní napadání, omezování svobody (např. držení v zamčeném bytě) nebo financí

bití, týrání rodinným příslušníkem, i psychické týrání

bití, vydírání

bití, zavírání někam, ubližování, psychické vydírání

Bití,ponižování,nadávky,omezování svobodného pohybu...

bytí, psychické vydírání, šikana, sledování,....

Cílený fyzický,nebo psychický teror.

Cokoli, co fyzicky či psychicky ubližuje jinému v rámci domácnosti.

Časté fyzické napadení a ubližování, často kvůli maličkostem, tyrání, psychické tyrání a ponižování, nadávky a hlasité řvaní - toto vše dohromady nebo kombinace jmenovaných.

Dle mého je to buďto soustavné fyzické nebo psychické týrání partnera nebo potomků ve společné domácnosti.

Domácí násilí je podle mého názoru vše od minimálního schazování a snižování sebevědomi, až po nejhorší možnost a to bití partnera.

Domácí násilí, podle mě je fyzický a psychický teror, který osoba dobrovolně nedovolila, aby byla na něm páchaná.

facka s následnou modřinou a pak horší varianty pochopitelně. Šikana

Facka, šikana, psychicky teror, ponižování

Fyzické + psychické týraní, omezování osobní svobody, nerespektování soukromí...

Fyzické a psychické napadání

Fyzické a psychické napadání, ponižování, izolace.

fyzicke a psychicke nasili

fyzické a psychické násilí (včetně nátlaku prostřednictvím finanční a materiální převahy)

fyzické a psychické násilí, šikana, pronásledování, vydírání, zastrašování vůči členovi rodiny

fyzické a psychické týrání

fyzické a psychické týrání jednoho z manželů

Fyzické a psychické týrání, omezování svobody atd,.

fyzické a psychické týrání, vydírání, manipulativní chování, vynucený sex

fyzicke a psychicke tyranie, vydieranie

Fyzicke a psychické vydírání

Fyzické a v některých případech i psychické napadání

Fyzicke ci psychicke tyrani

fyzické či psychické "terorizování" jiného člena domácnosti

fyzické i psychické

Fyzické i psychické násilí páchané na druhé osobě.

fyzické i psychické násilí, ztráta dustojnosti, sebeduvery, ekonomická závislost na partnerovi

fyzicke i psychicke tryzneni jednou osobou te druhe, kdyz spolu sdili domacnost

Fyzické i psychické týrání

fyzické i psychické týrání

fyzické i psychické týrání

fyzické i psychické týrání

fyzické i psychické týrání ze strany partnera.

fyzické i psychické týrání, kdy muž týrá ženu, mnohdy i žena muže, či rodiče děti a nyní mnohem častěji se bohužel v médiích dozvídáme i o domácím násilím prováděném dětmi či vnoučaty na svých rodičích/prarodičích

fyzické i psychické týrání, neúměrné hádky, zastrašování..

Fyzické i psychické týrání, ubližování.

Fyzicke i psychicke ublizovani

fyzické i psychické útoky proti ženě

fyzické napadání, psychický teror, slovní urážky, demonstrace síly, nabuzení pocitu strachu z druhé osoby

Fyzické napadání, zesměšňování, vyvolávání pocitů viny, vydírání..

fyzické násilí

Fyzické násilí ( mlácení ) ale i psychické

fyzické násilí, když někdo na někoho stáhne ruku, psychické týrání, omezování osobní svobody.

fyzické násilí, omezování osobní svobody, urážení, psychický teror

fyzicke nasili, psychicke nasili, zarlivost, tyrani, financni zavislost, znasilneni (sexualni nasili)

Fyzické násilí, psychické ublizovani, domácí vezeni,..

fyzické nebo psychické narušování osobní svobody členů obývajících jednu domácnost, sexualní týrání

fyzické týrání, psychické týrání, manipulace s druhým vedoucí ke snížení jeho sebevědomí a důstojnosti, třeba i zamykání v bytě, neumožnění styku s okolím, facky, kopance...

Fyzické ublížení, psychické ublížení/nátlak

fyzické ubližování, psychické deptání, zakazování nesmyslných věcí

Fyzické, ekonomické, sexuální, psychické násilí

Fyzické, psychické ataky

fyzické, psychické nebo sexuální obtěžování nebo zneužívání

fyzické, psychické týrání; omezování svobody; omezování svobodné volby

Fyzické, psychické zneužívání či nucení něčeho proti vůli dotyčné osoby

Fyzické, psychické, ekonomické či sexuální násilí opakovaně páchané na někom s kým žiji.

fyzicky i psychické týrání

Fyzický, ale především i psychický teror či nátlak, jak na děti, ženy, muže či seniory.

fyzicky, psychicke, sexualni

Hrubé nadávky, šikana, fyzické násilí počínající strkáním i fackou

Chlap fyzicky napadne zenu

Jak fyzický (facky, pěstí...) tak psychický (ponižování...) teror

Jak psychicke tak i fyzicke vydírání ,ponižování , vyhrožování .

jak psychický, tak fyzický teror.........

Jakákoli psychická či fyzická újma vykonaná v kruhu rodinném, která má těžké následky na psychickou i fyzickou stránku jedince.

Jakákoliv forma fyzického nebo psychického napadání probíhající za 'zavřenými dveřmi' v rodinném nebo partnerském prostředí. Je to FN nebo PN, které překračuje tolerovanou hranici a vyvolává u oběti strach a stres. Většinou trvá dlouhodobě.

Jakákoliv nedobrovolná dlouhodobá fyzická nebo psychická újma na druhé osobě, která překračuje míru únosnosti. Teoreticky je problém takovou míru únosnosti najít, nelze ji přesně určit pomocí konvenční morálky nebo práva, je to relativní. Prakticky ale stejně nějakou míru, pomocí obecně sdílených intuic lidí se zdravým rozumem kolem nás, klademe, takže to, co určitou nějakou námi danou míru přesahuje, může být z psychickýho hlediska určitě intenzivní ponižování (slovní - "jses hovno", činný - "vysaješ, protože jseš hovno, a pak mi zatancuješ před televizí..."), vyhrožování ("jestli mi nezatancuješ, nedostaneš večeři") , trestání (biologický trestání - žádná večeře, ekonomický trestání - odebírání společných peněz, sociální trestání - "nikam nepůjdeš", "nebudeš se stýkat s lidma", extrémní sociální trestání - zamykání do pokoje...) To ještě horší pak z fyzickýho hlediska - fackování, kopání, škrcení, ... jako druh trestu, ponižování, důsledek vyhrožování nebo prostě jen tak.

jakékoliv násilí, psychické i fyzické

Jakékoliv psychické nebo fyzické týrání

jakýkoliv úder

již samotná svatba

Každé omezování - jak fyzické, tak psychické

kdyš mi stará nedá najíst

Když chlap bije doma ženu (holku). A nebo když rodiče nebo Matka či Otec týrají vše děti (dítě) .

Když jsem včera zmlátil mladou.

křik, bití,nadávky,

manipulace, fyzické a psychické nátlaky, hrubost, ponižování

mlácení psychické i fyzické týráni znásilnováni vyhrožování

Modřiny, a jiné viditelné rány. Tak i to skryté - psychické!

Nadávání, bití, psychické týrání

nadávky,křik,omezování

násilí ať fyzické nebo psychické - omezování svobody druhého člověka, manipulace, vyhrožování, fyzické útoky, nerespektování druhého člověka

Násilí fyzické (bití, týrání), psychické (vydírání, týrání), sexuální.

Násilí páchané na členovi domácnosti. Je dlouhodobé a opakované, skryté, eskaluje, má jasně rozdělené role

násilí proti členu rodiny

Něco co je dělané proti vůli druhého...ať už psychicky nebo fyzicky

Nevhodné fyzické chování proti vůli dané osoby

Od fyzického přes psychické až po ekonomické násilí - má nejrůznější podoby, z větší míry jsou oběťmi ženy, ale do DN se zahrnuje i násilí páchané na seniorech.

omezení práv, psychickým, fyzickým či kombinovaným týráním

omezování druhého (fyzické a psychické) ve vlastní prospěch a bez ohledu na jeho potřeby

Omezování druhou osobou.

Omezovani svobody, nuceni určitého vykonu...fyzicke,psychicke tyrani, pronásledování,....

omezování, finanční závislost..

opakované bití a deptání, sledování a omezování

Pod pojmem domácí násilí si představuji fyzické ale i psychické týrání jednoho z parterů žijících ve společné domácnosti. Řekla bych, že častěji je násilí pácháno na ženách, ačkoliv se mohou najít i případy, kdy jsou týráni muži. Lidé si vybíjí svou zlost na partnerovi za zavřenýma dveřma, kdy mají jistotu, že je u toho nikdo nezastihne, "myš je v pasti".

ponižování, bití, zakazování druhé osobě co smí a co nesmí,

ponižování, psychický teror, fyzické útoky (strkání, tahání za vlasy..), bití

přibití na kříz, týden ve sklepě o hladu, neodborná amputace ruky, 50 shades of grey a Velikonoce

Psychická nebo fyzická újma

psychické a fyzické

Psychické a fyzické napadání, vydírání, vyhrožování

psychické a fyzické násilí

psychické a fyzické násilí

psychické a fyzické násilí páchané osobou ve společné domácnosti

Psychické a fyzické násilí,omezování osobní svobody...

Psychické a fyzické trápení a upírání naplňování potřeb

psychické a fyzické týrání

psychické a fyzické týrání

psychické a fyzické týrání

psychické a fyzické týrání

Psychické a fyzické týraní druhého

psychické a fyzické týrání osoby

Psychické a fyzické týraní partnera/partnerky, kdy agresor uvádí toho druhého do stresu, ovlivňuje jeho chování, určuje jeho život. Většinou se oběť nepovažuje za týranou/týraného a navenek na sobě nedá nic znát, ale jeho utrpení se stupňuje.

Psychické a fyzické týrání, odehrávající se v rámci nejbližší rodiny

Psychicke a fyzicke tyrani.

psychické a fyzické ubližování

psychické a fyzické útoky na druhou osobu

Psychicke a hlavne fyzicke ublizovani blizke osobe

psychické či fyzické týrání

psychické či fyzické týrání

Psychické či fyzické ubližování

psychické i fazické ubližování

psychické i fyzické napadení

psychické i fyzické násilí páchané na partnerovi, dětech, rodičích

Psychické i fyzickě trýznění určité osoby

psychické i fyzické týrání, násilí, vyhrožování, facky, slovní útoky...

psychicke i fyzicke tyrani, omezovani slobody

Psychické i fyzické týrání.

Psychické i fyzické týrání....zákazy, příkazy, vydírání...

Psychické i fyzické ublížení, ponížení

psychické nebo a/fyzické týrání blízké osoby

Psychické nebo fyzické násilí na členech domácnosti

psychické nebo fyzické týrání svého partnera

Psychické omezování, fyzické napadání, ponižování

psychické týrání - fyzické týrání - citové vydírání - omezování osobní svobody - vytváření závislosti na druhých - veřejné ponižování

psychické týraní, fyzické týrání, mlácení

Psychické vydírání, fyzické násilí, šikana, bolest, utrpení, pláč, teror, bezmoc

psychické, fyzické a sexuální týrání

psychické, fyzické či jiné týrání

psychické, fyzické či materiální agrese - vydírání vůči ženě či muži nebo jiným členům rodiny

Psychické, fyzické napadání, sexuální obtěžování manžela, partnera, ...

psychické, fyzické omezování proti vůli

Psychické, fyzické terorizovani opakovane

Psychicke,fyzicke napadni,ponizovani,urazky,omezovani...

psychické/fyzické ubližování jiné osobě žijící ve společné domácnosti

Psychicky a fyzicky natlak, znasilnovani

psychický a fyzický útlak v nejširším slova smyslu

psychický nátlak, fyzické tresty

psychický nebo fyzický teror

psychický teror, fyzické útoky....

psychický, fyzický teror, omezování svobody, styku s kamarádkami, rodinou, opovrhování osobou, ekonomické omezování,...

Psychycké a fyzické napadaní člena rodiny.

Sikana - slovni i psychicka Biti Tyrani

Slovní a fyzické napadání

slovní urážky, šikana, mlácení

svazování, bití, psychické ujmi

šikana, bití, psychické týrání, omezování lidské svobody

šikana,fyzické týrání,psychické vydírání,sexuální obtěžování

šikanování, fyzické a psychické napadání

Tělesné a psychické

Tělesné a psychické ubližování a ponižování.

Telesne poskozeni, nadavani, ponizovani,

Tlak, zamerne vytváření napětí za účelem dosažení svého, ucelová manipulace, vydírání (i citove), verbální i fyzicke útoky, výhrůžky, urážky.

Týrání fyzické i psychické.

Týrání psychické nebo fyzické, ponižování, bití

týrání, ať už fyzickou či psychickou formou či obojím

Týrání, slovní napadání, vyhrožování, omezování svobody

Ublizovani fyzicke i psychicke

Ublížení, jakkoliv na těle i psychice.

Ubližování druhým doma nejlépe tak, aby to nikdo cizí neviděl/neslyšel.

Ubližování fyzická, ale i psychické ponižování a slovní vyhrožování.

ubližování jak fyzicky tak psychicky

Ubližování psychicke i fyzicke... Mlacení...

Uhození

Uz facka je pro me urcite nasili. Tez psychicke vydirani apod je jisty druh nasili.

veškeré formy násilí, jak psychické tak fyzické

Větší facka, psychické týrání

Vše co děláte z donuceni a ubližováni jak psychické tak fyzické

vše co fyzicky, psychicky ve větší míře zraňuje oběť

vše co je spojeno s násilím

Vše co ze strany jednoho z partnerů (rodiče) ubližuje druhému partnerovi (dítěti).

vyhrožování, bití, vydírání, zneužívání

Výhružky, ponižování, držení od společnosti, fyzické i psychické násilí

5. Myslíte si, že byste poznali oběť domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano10050 %50 %  
Spíše ne9045 %45 %  
Určitě ano84 %4 %  
Určitě ne21 %1 %  

Graf

6. Myslíte si, že problematika domácího násilí se týká pouze žen?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ne10251 %51 %  
Spíše ne5025 %25 %  
Spíše ano4824 %24 %  

Graf

7. Jací lidé či skupina jsou podle Vás domácím násilím nejvíce ohroženi?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

30 - 40 let

členové rodiny s autokratickým přístupem (dominantní člen rodiny versus ostatní členové)

Definitivně lidé s nízkým sebevědomím. Lidé, kteří se nechají lehce zmanipulovat, jsou poddajní a neumí si prosadit svou. Častěji ženy, zejména vdané. Kvůli dětem se snaží zachovávat "domácí klid". Nicméně určitě se najdou i případy, kdy jsou oba partneři temperamentí, ale tady už hrají jistou roli určitě i výhružky.

děti senioři nemocní či handicapovaní lidé

Děti

děti

děti a senioři

Děti a ženy

děti a ženy

Děti, duchodci, fyzicky a psychicky slabí lidé.

děti, lidé ochotní obětovat pro druhé cokoliv,

děti, matky (ty by třeba i od násilníka odešly, ale přemýšlí, jak zabezpečí své děti)

děti, muži, nyní hodně senioři

deti, seniori, muzi

děti, senioři, muži

děti, submisivní introverti, lidé staršího věku, lidé s nějakou poruchou

Deti, zeny

děti, ženy

děti, ženy finančně závislé na partnerovi, důchodci

deti,seniori,zeny

Děti,ženy,senioři

Dle mého názoru jsou oběťmi spíše ženy, bez rozlišení věku. U skupiny mužů myslím že se jedna bud o lidi do 30-ti let nebo od 50-ti vyse.

drobné postavy žen

Důvěřiví lidé

ekonomicky závislí, lidé submisivní

Hloupí, neschopní lidé a děti

hodní

hodní lidé, kteří si neuvědomují ze jsou týraní

Hodní, důvěřiví lidé, kteří vyrůstali bez pořádného rodinného zázemí.

Chudí lidé, lidé žijící s psychicky labilními lidmi

Introverti, málo komunikativní osoby

introverti, méně sebevědomí, citlivější povaha, spíše ženy.

jednotlivci s nižšími sociálními kompetencemi, neschopností se prosadit

Kdokoli, kdo je psychicky či fyzicky zranitelnější a sdílí domácnost s nějakým neurvalým gaunerem (kterým mnohdy bývá i žena).

kdokoliv může ve svém životě narazit na psychopata, nelze proto eliminovat skupinu

Když mají doma despotu

labilnější jedinci, nedominantní jedinci, ženy a "podpantofláci"

Labilni, zmanipulovatelni, naivni..

Lide kteří jsou většinou zaslepeni láskou

lidé kteří se obětují pro klid

lidé s nízkou sebedůvěrou a podcenonaví sami sebe

lidé s nízkým sebevědomím a ti, kteří nemají takovou možnost se bránit (slabší jedinci)

lidé s nízkým sebevědomím, lidé labilní (nemyslím to špatne, ale někteří lidé jsou psychicky méně odolní), lidé, kteří jsou na druhém (partnerovi) závislí, ať už finančně či jinak

lidé s nízkým sebevědomím, sebeúctou, kteří si nedokáží od druhých vynutit prostor chování, který by pro ně byl osobně přijatelný nebo ti, kteří k tomu nejsou dostatečně uzpůsobeni- děti, lidé v důchodovém věku, postižení

lidé s nízkým sebevědomím, ženy v domácnosti (finanční závislost na partnerovi, málo kontaktů mimo rodinu), senioři

lidé s nižší inteligencí, lidé, kteří se nedovedou fyzicky bránit (děti, tělesně postižení, senioři), lidé s sociální fobií, vysoce submisivní lidé

lidé s psychickými problémy, utlačovaní lidé, lidé bez názoru

Lidé se slabým sebevědomím, kterým příliš záleží na hodnocení ostatních. Jedinci se silnou touhou se někomu zavděčit.

Lidé submisivnějšího charakteru, lidé v životní nouzi (a od toho se odvíjející závislosti na druhém), psychopati, děti. Je jedno jakého pohlaví.

Lidé submisivní, introverti, samotáři, ...

matky s dětmi, které nemají finanční prostředky, jsou závislé na manželovi

Mláde páry

Mlade zeny, ktere jsou na priteli ci manzeli zavisle, at uz finance nebo citove

mladé ženy

mladé ženy, většinou nižšího vzdělání

moje mladá, ta kurva

muži i ženy

my starší muži

Myslim si, ze obeti se muze stat kdokoliv.

Myslím si, že nelze jednoznačně říci.

myslím, že se jedná o různorodé spektrum lidí bez jakéhokoliv specifika

myslím, že ženy, ale možná to tak není

Na tohle je strašně těžká odpověď, záleží na kontextu - znám případy žen, které by si samy nikdy nepřipustily, že by někdy mohly být obětmi DN.

Ne sebevědomí.

Nejvíce ohroženy jsou ženy. Ale jsou i případy kdy je obětí muž

Nejvíce ženy

nelze určit

Neprubojni, uzavreni lide

nesebevědomí, kteří si myslí, že sami nic nezvládnou a stanou se na agresorovi závislí

Nevím

Nevim

Nevím

Nevím, agresor ,může být muž i žena a taktéž je to u oběti

neviní

Ohrožení sociální exkluzí

ortodoxní lesbické muslimky

osamělí,ztracení, hledající místo ve světě

Osobně si myslím, že nemůžeme určit jednu skupinu lidí, která je nejvíce ohrožena. Samozřejmě závisí na osobě samostného člověka, jeho sebevědomí, jeho prioritách i jeho vychování. V obecném směru však mohu navrhnout osoby, které mají nízké sebevědomí, jsou závislí (ať psychicky, fyzicky, finančně či jinak) na osobě partnera a kteří již v minulosti, např. v dětství, podobné jednání, ačkoliv né v té nejhorší formě, zažili, a proto tomu neodporují. U některých případů si myslím, že domácí násilí začne ještě ve fázi zamilovanosti.

osoby s nízkým sebevědomím, slabší povahy

Osoby zavisle na drogach

partner a dítě

pasivni a labilni jedinci, kteri byvaji casto zavisli na jinem cloveku

povahy lidí, jež se na věc dívají z té lepší stránky, i když očividně ta horší převažuje, nebo jež se objetovávájí pro rodinu (mlátí mě, ale zase do rodiny přinese více peněz než já)

Především ženy, které mají nějaký handicap - nízké sebevědomí, malé, tlusté, finančně závislé na partnerovi...

Psychicky labilní jedinci, závislí na partnerovi,

psychicky slabí jedinci

Rozvedené ženy

S nižším sebevědomím, slabší fyzicky i psychicky a ti kteří mají partnera se sklony s násilím.

senioři

senioři, děti

Senioři, děti, lidé s jakýmkoliv handicapem

senioři, mladé ženy, žijící s lidmi pod vlivem psychotropních látek

senioři, ženy

senioři, ženy, děti

Senioři,ženy,muži,děti

slabí

Slabí jedinci, ženy, děti, i například lidé s nějakým postižením, kteří se nemohou bránit

slabí jedinci,závislí na druhého z partnerů

slabí, bez vlastního názoru, s malým sebevědomím, bez přátel

Slabi, staří, submisivní ženy

slaboduší

Slabomyslné ženy

slabsi - zeny, deti, seniori, handicapovani

slabší ovladatelnější jedinci

Slabší povahy, zamilované osoby, které si nechtějí přiznat, ze něco není v pořádku

Slabší, postižení, submisivní...

Sociálně slabí a drogově závislí

sociálně slabí a naopak i ti velice dobře hmotně zajištění

Sociálně slabší

Socialne slabší, introverti

Sociálně slabší; ti, kteří mají v rodině člověka závislého na alkoholu/tvrdších drogách

Sociálně vyloučení, chudí, uživatelé návykových látek (samozřejmě včetně alkoholu), lidé s nižší inteligencí, postižení, staří, nemohoucí.

spíše ženy

staří ženatí muži, těhotné ženy, tělesně postižení

Submisivnejsi jedinci s nizkym sebevedomim

submisivní

Submisivní a introvertní jedinci

Submisivni jedinci

Submisivní jedinci s nízkým sebevědomím, často nesoběstační (finančně), závislí nějakým způsobem na své oběti (finančně, ...); lidé z nižších sociálních skupin (ale může se objevit i u vyšších - spíše skryté, psychické násilí); bezbranní (děti)

Submisivní jedinci, lidé bez sebejistoty, děti.

Submisivní, neprůbojní lidé s nízkým sebevědomím a nulovou potřebou seberealizace.

Submisivní, psychicky nevyrovnaní lidé; lidé finančně či psychicky závislí, neschopní odejít či řešit situaci

submisivní, s nižším sebevědomím a nízkou sebeúctou, zamilovaní

submisivní, úzkostliví jedinci s nízkým sebevědomím, lidé, kteří zažili domácí násilí v dětství/dospívání

Těžko říct to může potkat každého, ale člověk který je naivní a takový ten typ co na něj zvýšíte has a on se rozklepe.. k tomu si asi spíše ten druhý něco dovolí než k člověku, který si nenechá nic líbit

těžko říct...

ti slabší

ti, kteří jsou z jakéhokoliv důvodu závislí na svém okolí

ti, kteří mají nízké sebevědomí a sebehodnocení, kdo si myslí, že za lepší zacházení nestojí

Ti, kteří nechtějí rozpad rodiny a boji se opustit partnera, kvůli dalšímu ublížení.

ti, kteří si neváží sami sebe

Toto se nedá specifikovat. Domácí násilí se může objevit ve všech sociálních vrstvách.

Určitě děti, ženy

v případě, že je jeden z rodičů alkoholik či drogově závislý, popř. má afektivní poruchu

Všechny věkové kategorie

Všichni

Všichni

záleží na lidech takže na tuto otázku nelze odpovědět

zamilovaní lidé, lidé s nízkým sebevědomím

zavislí lidé, introverti, nemocní, postižení, ženy

zejména ženy, nedokážu více specifikovat

Zeny

Zeny

zeny a deti, nezamestnani, zena na materske dovolene, duchodci

zeny, deti, muzi (v tomhle poradi)

ženy

ženy

ženy

Ženy

ženy

ženy

Ženy

ženy

ženy

ženy

ženy

ženy

Ženy a děti

ženy a děti

ženy a děti

ženy a děti

Ženy a děti

Ženy a děti

ženy a děti

ženy a děti

Ženy a děti ..

Ženy a děti.

Ženy a děti.

Ženy a manzelky, většinou pokud mají děti, protože jsou vydírány, že nebudou moci kam jít a nebo si manžel něco vymyslí, aby jí to dítě sebrali a dali otci, po porodu jsou osklivé a na mateřské nemají moc peněz, tak si z nich chlapi dělaj onuci, protoże si myslí, že když chodí do prace a vydělávají, tak jsou nadřazení. Potom jsou ohrožené urcitě děti, onkterých si manzel myslí, že nejsou jeho a nebo je to nervák, který si umí dělat děti ale ve skutečnosti se o ně nezajímá a jsou mu na obtíž, nebo si kompenzuje mindráky z práce a z nepovedeného života a tak za každou věc, kterou dítě udělá špatně, dostane.

Ženy a senioři

ženy a senioři

ženy a senioři nejčastěji

ženy či muži,kteří jsou závislí na druhé osobě starší lidé - svými dospělými dětmi lidé,kteří sami sobě nevěří,jsou slabší povahy

Ženy s nízkým sebevědomím, bez přátel a bez možnosti jiného zázemí, které by mohly při odchodu od "trýznitele" využít.

Ženy s nižším vzděláním

Ženy v domácnostech, děti v neúplných rodinách

Ženy, děti

ženy, děti

ženy, děti

ženy, děti

ženy, děti

ženy, děti

Ženy, děti a senioři

Ženy, děti, důchodci, tělesně či mentálně postižení jedinci.

ženy, děti, následují důchodci a muži.

Ženy, děti, psychicky slabší jedinci, kteří si sami sebe neváží.

ženy, děti, senioři

Ženy, děti, senioři.

ženy, děti, senioři...

Ženy, děti, staří lidé a lidé mentálně či fyzicky postižení.

ženy, děti, staří, retardovaní

Ženy, děti.

Ženy, které mají malé sebevědomí,

ženy, ktere se vdaji daleko od domova

ženy, méně vzdělané, méně inteligentní a méně schopné, ...

Ženy, nesebevědomé, s psychickou poruchou

Ženy, senioři, muži, děti. Pokud jde o vzdělání či rasu, jde to napříč spektrem.

ženy, většinou ženy s nízkým sebevědomím

Ženy,děti,senioři

ženy; děti

8. Myslíte si, že domácí násilí se týká pouze fyzických útoků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ne15276 %76 %  
Spíše ne3216 %16 %  
Spíše ano126 %6 %  
Určitě ano42 %2 %  

Graf

9. Co podle Vás může být příčinou domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Psychická nemoc útočníka

agrese, alkohol, drogy, nespokojenost, výbušnost

Agresivita pachatele

agresivita partnera, alkohol

agresivita,v dětství vyrůstá v podobné situaci,alkohol,drogy,nevážení si druhých

agresor chce mit pocit moci, muze trpet nejakou psychickou poruchou, biti/ponizovani mu dela dobre, partneri nejsou schopni se dohodnou a resi to nasilim (pravidelne)

agresor chce vše vlastnit,rozhodovat

agresor je se vyskytuje v tezke socialni situace - je nezamestnany, nestastny, nespokojeny... bere drogy, pije alkohol, neni sexualne uspokojeny, sam zil v prostredi domaciho nasili, puntickar, dusevne nemocny apod.

alkohol

Alkohol

alkohol

Alkohol , drogy, povaha

alkohol a žárlivost

Alkohol, agresivní povaha

alkohol, drogy

Alkohol, drogy, narusena psychika, nedostatek financi, nevera

Alkohol, nedostatečná komunikace, vylévání si zlosti na druhých, mindráky útočníka

Alkohol, nevera

Alkohol, stres, povaha, lži, sex, prachy (...a rock´n´roll :) )

Alkohol, špatná finanční situace, neschopnost řešit problémy rozumě.

Alkohol,drogy,

Alkohol,porucha osobnosti

Alkoholik ,problémy. ..

alkoholismus a jiné závislosti, nižší sociální status, nižší vzdělání, agresivita

Alkoholismus na strane pachatele napr.

Alkoholismus, dusevni porucha, spatne detstvi.

alkoholismus, nezaměstnanost, závislost,..

arogance, ego, genetika

cokoli

Cokoliv

cokoliv

cokoliv

Cokoliv

Člověk, který týrá není psychicky v pořádku.

deprese, peníze, narušené sebevědomí

doba

dojem neomylnosti u jednoho z členů rodiny

Domácího násilí se dopouštějí zejména psychopati (lidé s poruchou osobnosti), kteří si ponižováním někoho jiného kompenzují pocit vlastní nedostatečnosti nebo si tím dokazují vlastní moc a převahu.

dominance

Dominance pachatele, psychicke problemy, svalovani viny na partnera

Dominantní osoba

duševní narušení toho násilníka

dva lidé, kdy jeden z nich nemá odvahu odejít, nahlásit, řešit situaci a druhý toho využívá, může to být pro něj druh zábavy, nemusí si ani často uvědomovat, že to již dlouho není v mezích vztahu, myslím si, že může mít vliv dětství násilníka, kdy byl například v neúplné rodině, kdy matka střídala partnery, neměla na něj čas

Feminismus

finance, alkohol, neshody

finanční problémy,nemoc,bezmoc,nezaměstnanost

finanční situace

finanční situace, nevěra, povaha

finanční situace, špatná minulost z dětství, nějaká porucha, jedinec vyrůstal v prostředí kde se s týráním stýkal a tak mu to přijde normální

Finanční situace, žárlivost

Frustrace z vlastní nedostatečnosti.

Charakter cloveka

Charakter člověka, špatně životní podmínky, návykové latky

Chlast, drogy.

jeden z partnerů je psychicky nemocný

Již uvedeno výše- mindráky z prace a zivota, pocit nadřazenosti nad druhym ( domnění, že on je ten chudák co maká od rána do vecera a manželka se jenom válí do a s dítětem na zadku), pocit že ditě není jeho a tak ho nema rád...atd, taky to může byt nemoc.

Kompenzace svých mindráků.

labilita jednoho nebo obou partneru

leccos - výchova, situace, podmínky, okolnosti... vlastně všechno

léčení si mindráků

Lidská nevyrovnanost, potřeba dominance, neústupnost, nedostatek argumentů v komunikaci...

macho fenomén

Mnoho vedlejších faktorů ( práce, výchova, násilí v dětství atd.)

Moc nad druhým člověkem

Modřiny, deprese

muž, žena , manželství, ale i děti

Myslím, že příčinu nelze jednoznačně určit. Chyba je jistě na straně agresora. Mohou to být náročné podmínky v práci či výchova během dospělosti.

Na jedné straně psychicky narušený jedinec (psychopat, alkoholik, atd.) a na straně druhé člověk, který se nedokáže bránit.

narušená osobnost pachatele

narušená psychika tyrana

Narušení osobnosti násilníka, pocit ménněcenosti násilníka,potřeba si dokazovat, že je silný, ...

násilnická povaha jednoho z partnerů,slabí jedinci,finanční převaha jednoho z partnerů,alkohol,drogy

Násilník byl v minulosti sám obětí domácího násilí,je uživatelem návykových látek nebo psychicky nemocný

nedostatek levného bydlení, nezaměstnanost, malý byt

Nedostatek sebevědomí oběti i pachatele, nedostatek financí či finanční závislost na partnerovi, různé další sociální problémy...

nefukční rodinné zázemí násilníka, alkoholismus, finanční problémy, v měnší míře psychická porucha násilníka

nějaký problém

nekontrolovane chovani/ agresivita jednoho jedince (nikdy to neni chyba obeti - ta se jen neumi nebo neni schopna branit)

Nemoc

nenávist

neřešené potíže z dětství a další psychické problémy, alkohol a často kombinace těchto jmenovaných

neschopnost sebeovládání

nesoulad ve vztazích, alkohol, agresivita

nespokojenost druhého partnera (s financemi, prací, svým vzhledem apod.), žárlivost, nedůvěra k partnerovi, hloupé řeči "kamarádů"

nespokojenost s vlastním životem - následné vybití agrese na někom jiném

Nespokojenost v zaměstnání, nezaměstnanost, nedostatek financí, dluhy, agresivní povaha

Netuším

Neucta.

neuměj to jinak řešit než někomu do huby

neúspěch partnera který týrá v práci, jeho povaha, alkohol a návykové látky

Nevhodný výběr partnera. Agresor najde důvod vždy, pokud mu to oběť dovoluje.

nevím

nevím

nevím (alkoholismus, agresivita, psychopatie apod.)

Nevim, neshoda, slabota jedne strany

nevyrovnaná osobnost

nezvladnute emocie

nízké ego pachatele, opakování vzorců chování z dětství

nízké sebevědomí

nízké sebevědomí dotčených osob

Nízké sebevědomí jednoho z partnerů, který si shazováním svého protějšku připadá silnější.

nízké sebevědomí, alkoholismus, apod

nízké sebevědomí, všech zúčastněných, jak tyrana tak týraného, bezmoc, nemoc...

odcizení

Opilost, Drogy, kladení viny.....

opravdu nemám tušení, proč to lidé dělají, co je k tomu vede...

Osobní probmény násilníka

Osobnost agresivního jedince.

pasivní jednání, závist, nespokojenost - návykové jednání osobnost člověka, jeho vlastnosti

Patologický vývoj osobnosti, neschopnost rozumné lidské interakce apod.

peníze, osobní či pracovní problémy, alkohol

peníze, žárlivost, lenost

Pocit nadřazenosti, bezcennosti, vztek, pocit nedostatečnosti, zraněnosti, vzpomínky na domácí násilí pachané na útočící osobě, cokoliv.

Pokud má agresor v sobě sklony k násilí a útokům na osobu druhou, potom může být příčinou násilí téměř jakýkoliv, byť sebemenší podnět

ponorková nemoc

porucha osobnosti pachatele

Postavení se proti tyranovi, nesouhlas s ním

Potlačený stres, vztek. Nespokojenost člověka nejen ve vztahu, ale i v jiné sféře. Hraje zde roli spousta podnětů. Nebo je hold jen člověk psychicky labilní.

Potřeba mít kontrolu nad druhou osobou, chorobná žárlivost, porucha osobnosti, alkoholismus a jako následek jednání v opilosti, neschopnost postavit se násilníkovi z různých důvodů, popření problému jako reakce na násilí, vybití vlastní agrese a vlastních problémů na někom slabším, sebepotvrzování násilníka, snaha vybudovat si pozici v rodině, potěšení z toho, že někomu ubližuji (porucha osobnosti)

povaha agresora, alkoholismus či jiná závislost, povaha "oběti"

Povaha, psychické narušení, nizke sebevědomí, vychova-u toho kdo se násilí dopouští. U toho kdo si ho necha líbit např. Výchova, nizke sebevědomí, Velká míra submisivity, strach.

Povýšenost. Pochází buď z malého sebevědomí, nebo se opírá o dočasné povrchní úspěchy.

Problém se sebevědomím a osobností člověka, který domácí násilí provádí.

Proč by to agresoři nedělali, když je tu nevymahatelnost práva a málokdy to vůbec někdo řeší, většinou se to obrátí ještě proti svědkovi a soudkyně takový úchylný svazek označí za “harmonické manželství“ (případ z Kroměříže) a doma s obětí pak pěkně zatočili.

Předchozí výchova násilníka v rodině, alkohol, osobní problémy, které si "vybije " na jiných

přehraná žárlivost, nízké sebevědomí, které si pachatel zvyšuje násilím na slabší oběti atd.

příčina je psychopatický partner/ka

příčinou je prostě to, že existují nebezpeční jedinci a násilí jim prochází

příčinou je vždy nějaký problém násilníka - traumata z dětství, komplexy, potřeba moci, nebo i nějaká dušení porucha, či porucha osobnosti.

příčiny jsou různé

přítomnost magora, blbce

psychická choroba/porucha, agresivní povaha

psychická nemoc, nízké sebevědomí mimo domov, alkohol

psychická nevyrovanosti jednoho z partnerů, alkohol, drogy, dlouhodobé problémy

psychická nevyrovnanost násilníka

Psychická nevyrovnanost, finanční potíže, existenční potíže, žárlivost, alkoholismus,drogy

Psychická nevyzrálost jedince.

psychická porucha

psychicka porucha a nasilnicka povaha partnera

Psychická porucha či újma jednoho z partnerů (rodiče).

psychická porucha toho co mlátí, potřeba nadvlády nad druhým člověkem

Psychické bloky, kompenzace svých problémů na druhém.

Psychické poruchy tyranů, nevěra, panovačná povaha, rozdílné názory

Psychické potíže či nízké sebevědomí a nízká sebedůvěra násilníka, komplexy násilníka, opakování naučeného vzoru chování z původní rodiny násilníka (kdy jako dítě byl např. sám týrán).

Psychické problémy, komplexy, potřeba druhého vlastnit.

Psychické,finanční problémy,alkohol,drogy...

Psychicky nevyrovnaná osobnost se sklony k násilí

psychický stav pachatele, jeho osobnost

Psychický stav, finanční situace v rodině, závislosti

psychopatická, narušená osobnost týrajícího rodinného příslušníka, agresivní osobnost

Rozpor názoru; neuposlechnutí; žárlivost; bohužel ale i kdejaká maličkost

rozpory manželů, neshody, agresivní protějšek, dokazování moci atd... spousta důvodů....

rozpory, neshody, povaha násilníka

sadistické sklony agresora (prostě se mu líbí ubližovat jiným), alkoholismus, špatné dětství agresora, potřeba pocitu nadřazenosti a kontroly, snaha zamaskovat zbabělost či strach

Sebevědomí, zakomplexovanost , .... násilníka. A "neochota" bránit se násilníkovi.

Silná autorita trýznitele

Skoro vsechno

Slabost druhého partnera.

slabší povaha oběti nežli agresorova

snaha dominantního upevnit své postavení, snaha demonstrovat svou sílu, určitě to dělá člověk, který není jistým způsobem v pořádku, snaha shodit partnera, aby dominantní vypadal jako bůh, léčba komplexů, kdy lidé nemají odvahu začít měnit sebe, raději se vybíjí na ostatních, aby tak oni v jejich očích vypadali ještě slabší

Spatna vychova Vyrustani v nasilnem prostredi

Spoustu možností. Napřiklad komplexy z dětství, z práce..

strach

Stres

stres

stres, alkohol, psychická porucha

Stres, špatná nálada, ublížené odjinud, které si člověk potřebuje vybít

Špatná komunikace, strach z druhého partnera

Špatná povaha agresora, který si neuvědomuje svoje chování.

Špatná volba životního partnera.

Špatná výchova útočníka, mentální postižení, vrozená či vypěstovaná submisivnost oběti, falešná láska...

špatná výchova, vzor, nespokojenost, dluhy, alkohol, drogy

špatný výběr partnera

Těžko říct, příčin může být nepočítaně.

To že ti lidé to viděli např. u svých rodičů

tyran má nějaký psychický problém

U aktera minulost

Úchylky, alkohol, drogy, žárlivost.

větší moc pachatele nad obětí, závislost na alkoholu či drogách

Vlastní tyranův pocit méněcennosti a bezmocnosti, přemíra alkoholu, závislost na drogách, finanční tíseň, výbušná povaha...

Vnitřní nerovnováha jedince, hádky, neunesení některé životní situace, afekt...

vše je jen o hlavě násilníka, dle mě psychicky narušeného. Nikdo nemá právo ubližovat druhému.

výbušnost násilníka, dokazování si nadrazenosti

Výchova či charakter násilníka

Z kloubů vyvrácená doba (opět) šílí. Klausismus-zlodějismus nás naučil, že peníze nesrmdí a jsou hned na prvním místě. Morálka šla do kelu. Lidi jsou sobci, všechno chtějí urvat, mít nad vším (včetně partnerů) moc, bude hůř, drahá slečno, bude hůř...

zakomplexovanost, nadřazenost,negramotnost, absence citu a empatie, agresivní typ, škodolibost,možná výchova a vzor z rodiny

Závislost, žárlivost, vzor z dětství

Zjednodušeně řečeno - dominance, v případě násilí na seniorech je to složitější.

zlost, frustrace, peníce

Zmrdství a vlastní frustrace, kterou si zmrd vybíjí na své oběti.

žárlivost

Žárlivost partnera

Žárlivost, lež, nedůvěra, rozchod....

Žárlivost, nemoc

žárlivost, psychická labilita

Žárlivost, psychické poruchy, peníze, partnerské vztahy

žárlivost, stres, psychická porucha

Žárlivost, úspěch druheho, problémy v rodině - alkoholismus, nedostatek financí, u duševně slabého člověka, který si něco kompenzuje tyranim

že je stará svině

život ve vztahu s despotickou, dominantí osobou, neschopnost opustit tento vztah, neschopnost řešit daný problém

10. Jste toho názoru, že týrané dítě bude mít v dospělosti sklon k tomu týrat jinou osobu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10251 %51 %  
nevím6030 %30 %  
ne3819 %19 %  

Graf

11. Jaké důsledky podle Vás má nejčastěji domácí násilí?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

alkoholismus

Bezdomovectví, špatný psychický stav, špatný fyzický stav

blahodárné - např. rozvod

bolest

bolest na duši

citová deprivace, frustrace, neschopnost zdravého sebepojetí, neschopnost vytvořit vhodné rodinné zázemí, agrese obrácená vůči jiným lidem

Člověk si to nosí v sobě uz dosmrti a pak má problémy navazat normální vztah s partnerem.....má strach, že se z partnera může stát to samé, jako jeho rodič a tak raději začne nenápadně terorizovat toho druhého, aby už nikdy se nemohlo stát, že bude zase oběť.Taky má radost z toho, ze z něj jde strach, protoże jako dítě se nemohlo otci postavit!!!!!!v podstatě si chce tak trošku vykompenzovat to dětství a trosku si tu roli zkusit, alevten hlavní důvod je ten, že už mechce být nikdy obět a nechce aby to v jeho vlastní rodině bylo stejné jako v dětství v té jeho.

další násilí, někdy smrt

degradace osobnosti oběti, poruchy výchovy dětí

deprese, sebevraždy, méněcennost

deprese, strach odejít, někdy i smrt (sebevražda)

devastace oběti

dlouhodobé - změna charakteru, rozpad rodiny, sociální vyloučení...krátkodobé - sebevražda

dlouhodobé psychické následky pro oběť

Fyzické a psychické důsledky

Fyzické a psychické zranění

Fyzické či psychické újmy na zdraví.

Izolace oběti od okolí/rodiny, strach, pochroumané sebevědomí, fyzické následky.

komplex méněcennosti - pasivní agrese - introverze - horší socializace jedince - prokrastinace

konec vztahu, nebo manželství, neustálý pocit strachu a nezapomenutelná zkušenosti, nebo období života v podvědomí člověka

Kromě fyzických aspektů především narušení sebevědomí.

labilnost, menší sebevědomí a nedůvěra

léčebna, sebevražda

maličkosti

Modříny, zlomeniny...

Monokl

musí často do nemocnice

Na oběť: strach, životní nejistota, narušení vztahu k lidem do budoucna, oběť má silnou negativní zkušenost, na základě které potom přistupuje k ostatním lidem, je pro ni těžké někomu začít věřit, může pro ni být náročné navázat naplňující vztah, mít fungující rodinu, rozpad rodiny, nefunkční vztahy

Napadaná osoba je zamlklá, neprůbojná, nevěří si

narušená psychika osobnosti

narušená psychika, rozvody

narušené dětství týraných osob, pokračování domácího násilí v další generaci

narušení osobnosti týraného, jeho újma na zdraví

návštěva doktora

nedostatek sebevedomi, sklon k depresim, sebevrazde, uzavreni do sebe, ztrata socialnich kontaktu a izolace, fyzicke nasledky,

nedůvěra, nulové sebevědomí, deprese, zdravotní problémy

nedůvěru, problémové chování

nejcasteji? To nevim, alkohol?

Neprůbojnost, strach, nedostatek komunikace s druhými, stranění se ostatním, stres, úzkost

nevim

nevím

nevím

nevím, snad doufám, že odchod týrané osoby

nízké sebevědomí, nerozhodnost, závislosti

Oběť je zdeptaná a ustrašená osoba, rodiče nemohou vídat své dítě či i pravnuky/čky, Důsledkem může být i fyzické ublížení/smrt oběti či násilníka

Patologicke lhani Alkoholismus Drogy

Porouchaná psychika, nedůvěra, strach, fyzické následky...

postižení osoby po zbytek života, může vést až k sebevraždě.

Posttraumatický stresový syndrom

Poškození psychiky oběti, tělesná újma, negativní vliv na děti.

Problémy s psychikou

Problémy se sebevědomím, důvěrou, narušené lidské vztahy, PTSP.

přestane si věřit

Psychická devastace oběti

psychická labilita

psychická nebo fyzická újma

Psychická nepohoda, strach, úzkost, deprese, fyzická bolest.

Psychická nestabilita

psychická nevyrovnanost, strach,..

Psychická traumata.

Psychická traumata.

Psychická újma, sebevraždy, rozvody, další násilí...

Psychická ujma.

Psychická/ fyzická újma; vyřazení ze společnosti - člověk se bojí, aby se ho nikdo neptal na situaci doma nebo se s jinými lidmi ani komunikovat nesmíme; pocit osamělosti, pocit strachu a nedůvěry v další vztah/jiné lidi..

Psychické

psychické - nemožnost začlenit se do kolektivu

Psychické (fyzické) zdevastování oběti.

Psychicke a současné i psychosomaticke potíže oběti. Změny v sociálních vazbách-např. U přátel nebo rodiny. Fyzicke vyčerpání, zhroucení. V některých případech léčba zranění. ..

Psychické či fyzické potíže oběti, ztráta smyslu života, nedůvěra k lidem, uzavřenost, sebepoškozování až sebevražda, tendence fyzicky či psychicky ublížit někomu dalšímu...

psychické či fyzické problémy oběti

Psychické doživotní následky u týraného jedince.

psychické následky, tyran vychová tyrana

psychické nemoci, poruchy. pocit méněcennosti

psychické poruchy, uzavření se před společností, strach z lidí

Psychické poruchy, v horším případě sebevraždu, strach z lidí

Psychické potíže, rozpad rodiny, nedůvěra

psychické problémy

psychické problémy

psychické problémy

Psychicke problemy

Psychické problémy

psychické problémy

Psychické problémy, komplikovaný vztah k jiným lidem, nedůvěra, často také možné zdravotní problémy

Psychické problémy, sebevraždy, smrt.

psychické problémy, uzavření se, pocit, že si týrání zaslouží a že když oběť nebude dělat chyby nebude týrána

Psychické trauma

psychické trauma

psychické trauma nebo zranění

Psychické trauma týraného na jehož základě může v budoucnosti projevit stejné násilné sklony. Fyzická poranění,u dětí poruchy učení, může si ve škole kompenzovat traumata z domova a šikanovat někoho v okolí,později může propadnout návykovým látkám,gamblingu,skončit ve vězení...v krajních případech může být důsledkem i smrt.

psychicke traumy

Psychické újmy na dospívajících dětech a dlouhodobě tyraných jedincích.

psychické,

Psychické,zdravotní...

psychickou poruchu, nedůvěru k ostatním, uzavřenost

Psychickou újmu

psychicky a nekdy i fyzicky znicenou obět

psychický kolabs, sebepoškozování

psychický rozklad osobnosti

Psychicky stav Dítěte

psychika trpí, bolest

psychologické důsledky pro oběť, trvalé následky na těle po fyzických útocích, sociální izolace oběti, její neschopnost "normálně" fungovat v "normálních" mezilidských vztazích

Rozpad osobnosti, nedůvěra, obavy, alkoholismus, problémy v zaměstnání, zlatá přátel z důvodu vyhýbání se jim, problémy v rodině, přerušení kontaktu

rozpad rodin

Rozpad rodiny

Rozpad rodiny (nebo naopak její patologické přetrvání, protože napadaná žena z neznámých důvodů násilníka kryje), nejméně psychicky postižené děti, které už nikdy nebudou "normální", bolest a utrpení. Je to hrůza.

rozpad rodiny, psychické následky u oběti (deprese, fobie, rozvoj psychotických onemocnění)

rozpad rodiny,ublížení na zdraví,v nejhorším případě-vražda

Rozpad rodiny. Psychické vydeptání týrané osoby.

Rozvod

rozvod,ublížení na zdraví,smrt,psychická újma

rozvody

rozvrácení rodiny, trauma

různé

různé

Samozřejmě záleží na typu domácího násilí a na oběti, ale obecně myslím, že mhou být dva základní důsledky. V první případě se oběť stáhne do sebe a přestane nebo alespoň zmírní kontaktovat lidi či se stranit společnosti. Ve druhé případě se oběť po nějaké době ( a neuvádím jakoukoliv délku) může stát sama agresorem.

Sebevrazda,

sebevražda

sebevražda, sebepoškozování

Sebevražda,vražda, útěk a zapírání se, psychické trauma..

Sebevraždu

Sebevraždy, vraždy, drogy atd., nic pozitivního !

Sklon k sebevrazde

Sklon k uzavřenosti a nedůvěřivosti k lidem.

Sklony k alkoholu, drogám a ubližovat ní si

sklony k sebevraždě, malé sebevědomí, vybití se na druhých

smrt

snizene sebevedomi, omezena svoboda, rozvod, vrazda, sebevrazda, nasilne sklony v budoucnosti, nezamestnanost, zavislost na ruznych latkach apod.

snížené sebevědomí

snížené sebevědomí, modřiny

Sociální izolace týrané osoby, nízké sebevědomí, fyzická zranění, může dojít až k zabití týrané osoby násilníkem, ale když má týraný dost sil, podpory a motivace, tak může od násilníka odejít.

spíše žádné

Spousty a spousty psychickych problemu

strach

strach u týraného partnera; útěky z domova; rozpad vztahu; někdy bohužel až tragický konec týraného

strach z lidí, nedůvěra

Strach z lidí, nedůvěra, zranění

Strach z okolí a hlavně ublížení sobě samotnému

Strach z tyrajícího partnera, alkohol a jiné návykové látky, ztráta práce, smrt, sebevražda...

strach, fyzické následky, psychické újmy

strach, stráta chutí žít, pokusy o sebevraždu

Strach,deprese,....

Strach,nizke sebevedomi...

stranění se kolektivů, strach z okolí, samota, sebevražda

Stres, poruchy chování, zdravotní potíže, deprese, stranění se společnosti, sklony k závislostem a sebepoškozování, rozpad rodiny (i té širší).

stres, psychické potíže

Stres, snížené sebevědomí, strach

Stres, strach, fyzická poranění apod.

Špatná Psychika tyraneho

špatný psychicky stav týraného

Špatný psychicky stav týraného, labilita

špatný psychicky stav, zranění i smrt

Tezko rict

těžký život, nevím jak správně na otázku odpovědět :)

Transgenerační přenos nežádoucího vzorce chování

trauma

traumata

Traumata, narušený vývoj osobnosti.

trvalé následky psychické, bohužel i fyzické rozpad rodiny smrt

Trvalé psychické následky, znehodnocení osobnosti.

u dětí trauma na zbytek života

ublížení fyzické na zdraví, psychická újma

ublížení na zdraví, malá sebedůvěra, návštěvy psychologa či psychiatra... celkově narušená psychika oběti

Ublížení na zdraví,sebevraždy,závislost na alkoholu ( drogách)

ustrašenost, nízké sebevědomí a nízká sebeúcta, případně pravý opak (spíše u dětí než dospělých)

Útlum oběti, psychické zničení

uzavrenost, tuzba po samovrazde, sebeposkozovani, straneni se lidi/spolecnosti, modriny a i vaznejsi zraneni

uzavření se do sebe, strach z navázání nových vztahů, zlomeniny, modřiny, pohmožděniny

uzavření se týrané osoby do sebe, nedůvěra k lidem, deprese, sklony k sebepoškozování až sebevraždě

uzavření se, nedůvěra k lidem, sociální izolace, život mimo realitu, deprese, sebevražda

úzkostné stavy, bezmocnost, ohrožení i na životě

V chování v budoucnu

velké psychické újmy, špatná výchova dětí, kolikrát neschopnost návratu do běžného života

velký stres až psychické trauma, rozbití mezilidských vztahů, zdravotní následky

Vraždy, sebevraždy, ubližování ostatním, psychické problémy, doživotní následky (psychické)

vyhledání pomoci

Zadne, tyrane osoby se boji cokoliv proti druhemu podniknout

Zdravotní / psychické ekonomické, existenční - záleží na kontextu a kam až dojde.

Zdravotní a psychické

zdravotní a psychické nemoci...

Zdravotní problémy

Zhoršení zdravotního i psychického stavu oběti, sebepoškozování, doživotní trauma....

zhroucení oběti, kdy teprve začne za zády násilníka vyhledávat pomoc, například využije služeb azylového domu, či krizových lůžek, ale často se dle mého názoru stává, že se oběť minimálně několikrát k násilníkovi vrátí, je možné, že domácí násilí by mohlo vyvolat i různé psychické problémy, oběť hledá chybu u sebe, co udělala špatně

Zhrouceni obeti, pretrhani kontaktu apod

zhroucení, jiný pohled na svět, uzavřenost, sebevraždy

Zkažený život, strach

Zlomený člověk duchem i fyzicky

zničená psychika člověka, absence vhodných reakcí

Zničení lidského života oběti, může se projevit i psychosomaticky. Nemusí se s tím po celý zbytek života vyrovnat, jsou známé i případy sebevraždy oběti.

Zraněni, špatně sebevědomí, psychická onemocnění

ztráta důvěry ve vztahy

ztráta hodnot, defektní výchova, asocializace

Ztráta chuti do života, pochybování o vlastní důležitosti a hodnotě, které může skočit až sebevraždou.

ztráta rodiny, rozbití všech vztahů, následky pro další život všech

Ztráta sebedůvěry, sebeúcty, trvalé následky zranění

Ztráta sebedůvěry, stud, u fyz . násilí modřiny, zlomeniny a jiné

ztráta sebevědomí a sebekontroly, absolutní zničení emocí, stres, strach, stud

Ztrata sebevedomi, pokrivene vnimani sama sebe, nesobestacnost

Ztrátu sebejistoty, psychické poruchy, alkoholismus.

Ztrátu sebevědomí člověka, na kterém je násilí pácháno a narušení osobnosti.

žárlivost

12. Proč myslíte, že se oběť v mnoha případech domácího násilí nebrání?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

aby tu situaci ještě nezhoršovala

Agresor oběť přesvědčí, že si za to vlastně může sama.

bere to jako danou věc, nemá kam jít??

Bezmocnost

beznaděj

boji se

Bojí se

Boji se

boji se

bojí se

Bojí se a nebo mají tak silný vztah k té osobě, že to přehlížejí a raději přetrpí.

Bojí se agresora, který je fyzicky silnější. Žena nemá třeba kam jinam jít a tak prostě snáší agresorovo chování.

bojí se nebo závislá na agresorovi, stydí se

Boji se nechce opustit manžela proto ze i tak ho miluje nebo kvůli dětem a peníze

bojí se o děti

bojí se protějšku

bojí se tchána

Bojí se útočníka, neví jak se bránit

Boji se ze se budou útoky stupňovat

bojí se zepřít

bojí se, nevěří si, strach, že to oběť sama nezvládne

Boji se, pachatel necim vyhrozuje. Pokud ma deti, nechce rozbit rodinu..

Bojí se, že by se to zhoršilo

bojí se, že ji to nebude nikdo verit

Bojí se.

Boji se. Násilí ji není vlastnÍrán, neudělá násilný krok. Většinou jde o nedůvěru v sama sebe. .ktera neresenim a tolerovanim násilí na sobe sama roste.

Bojí se. Nevidí řešení.

bud se bojí nebo pořád nevěří v tu hrůzu a doufá, že vše zlé skončí

Často převezme vinu sám na sebe, myslí si, že si to zaslouží; nenapadne ho, že by se mohl bránit nebo že by tím, že se začne bránit, mohl něco vyřešit.

Domácí násilí se neroztočí hned v plné intenzitě. Pachatelé jsou často velmi inteligentní a proto konají nenápadně. Když si oběť uvědomí, že je něco špatně, často už bývá chycena do pasti a odříznutá od okolí. Také není velká veřejná podpora a soucit s obětmi, je to takové "no, asi si to zasloužil/a"

Doufa ze se to zmeni

ekonomická/emocionální závislost na pachateli

finančně závislá, doufání že se to změní

Finanční a emoční závislost na agresorovi.

chrání děti, stydí se o problému mluvit na věřejnosti

je na druhem zavisla a boji se zmeny, nevi co by bylo, kdyby teror skoncil, radeji se drzi toho, co zna, nekdy take nevi za kym jit a jak situaci resit, neni dostatecne psychicky odolna

je na násilníkovi závislá; jako reakce na těžkou situaci problém popírá, nepřipustí si problém, omlouvá ho; přijme svou roli oběti, naplňuje svůj životní scénář

Je natolik zmanipulovaná, že si myslí, že za to může, že si to zaslouží

je nesamostatná

Je neschopná, nemá peníze

je paralyzována šokem a studem, je přesvědčená, že jí nikdo věřit nebude a nebo, že když to někomu poví, dotyčný agresor ji zabije

je presvedcena ze si to zasluzi, ze si za to moze sama.. pripadne nevie ako sa branit

je příliš slabá, bojí se odsouzení okolí

je psychicky nebo financne zavisla, nevi jak odejit, veri, ze bude lepe, odpousti, ma zdravotni omezeni, nedostatek penez, pratel a blizkych osob na ktere se muze obratit o pomoc

je slaba, dusevne i fyzicky, boji se, ...nema zazemi,nema kam jit, ma vlastni rodinu -deti a chce ji udrzet za kazdou cenu...boji se samoty..

Je submisivní,má strach jakkoli projevit odpor,případně má oběť k násilníkovi velmi silný vztah,nechce ho opustit. To platí zejména u seniorů. U dětí je to spíš otázkou fyzické nevýhody.

je závislá na druhé (týrající)osobě, dítě

je závislá na násilníkovi, také se obvykle jedná o stupňované násilí, které obětí nemusí být včas rozpoznáno

je zmanipulovaná partnerem

Jsou závislé na násilníkovi, stydí se,

Kvuli strachu

Má nízké sebevědomí, myslí si že by se nedokázal/a ubránit. Bojí se o to pokusit nebo už rezignoval/a.

má pocit, že je to "normální", případně, že si "to zaslouží"

má pocit, že nezvládne život bez násilníka, že je její situace neřešitelná

Má pocit, že si to zaslouží, že za to vlastně může. Strach z reakce okolí.určité pouto k tomu, kd ji týrá.

ma strach

Má strach

má strach

má strach

Má strach .

Má strach z dalšího a horšího útoku

má strach z dalšího trestu

má strach, bojí se něčeho horšího. nebo čeká, že to bylo "omylem" a že už se to nestane

Má strach, je jí vyhrožováno, je slabá (fyzicky či psychicky), snadno zranitelná, ztratila sebedůvěru, je psychicky natolik "zpracovaná" násilníkem, že věří, že si trest zaslouží..., nemá peníze, neví, kam jít...

Ma strach, nema dostatecne sebevedomi

má strach, nevěří nikomu

Má strach, že by to pak bylo ještě horší

má strach,bojí se, že to pak bude ještě horší,nechce člověk zůstat sám,má málo sebevědomí

mají strach, myslí si, že dojde ke změně.

Možná, protože je oběť slabší než tyran a nemůže se bránit.

Může brát útoky jako spravedlivé nebo má příliš velký strach se bránit

Může být zmanipulovaná, psychicky zlomená, mít strach z odplaty při obraně, násilí podstoupí, aby chránila jiné členy rodiny.

Může si myslet, že za to, že ji někdo trápí, si může sama, protože (...), stydí se za to, aresor ji může manipulovat

Myslí si že by se nezvládla ubránit nebo že to bude ještě horší

myslí si že je to ostuda

Myslí si že si to zaslouží

Mysli si, ze je to jeji vina a zaslouzi si to

myslí si, že by to mohlo být jetě horší

myslí si, že má agresor pravdu, bojí se o děti, nemá finance na opuštění partnera, děti, miluje partnera a myslí si, že ho to přejde

myslí si, že si trest zaslouží a je zcela v područí tyrana

myslí si, že to přejde

Myslím, že se oběti domácího násilí stydí a děti ani neví, jak se bránit.

Myslím, že záleží na její vlastní osobnosti, charakteru a prioritách. Samozřejmě si myslím, že tam hraje i vztah vůči agresorovi, strach vůči společnosti. Možná si sama nechce přiznat, že je to již domácí násilí či že se to bude opakovat.

násilníka i přesto třeba miluje

Nebrání nebo z něj neodejde (nenahlásí ho apod.)? Důvody budou často ekonomické, existenční, může hrát roli i stud.

nedostatek levného bydlení

nejdřív si myslí, že se násilí už nebude opakovat, potom nejspíš přijde fáze, kdy ví, že když se bude bránit, bude násilí trvat déle a bude mít horší následky, asi má taky pocit, že se bránit nedá a že ta situace nikoho jiného nezajímá a taky že si za chování agresora může sama oběť

někdy mají např. ženy pocit, že si tu facku zasloužily atd... nejsou schopny partnera opustit, za každou cenu ho obhajují i když je mlátí do krve

Nemá dostatek sil.

Nemá na to energii, neví jak, věří násilníkovi, nemá prostředky, nemá kam jít, závislost na pachateli (psychická, finanční...), děti.

nemá sílu

nemá sílu, nepřipouští si, že je týraná, davá ještě jednu šanci

nemá sílu.. a bylo by to horší

nemá už sílu

Nemuze, nebo ma strach ze silnějšího.

nepřikládá důležitost této věci, myslí si, že bráněním stejně nic nezmůže

netuším, strach??

neumí to, to je celé

neví co má dělat, má pocit, že nic dělat nemůže

neví jak, bojí se

Neví jak, možná si myslí, ze si to zasloužila

neví jak, nezvládne obranu sama a nemá na koho se obrátit

neví jak, protože agresora miluje (partner, rodič, potomek), doufá v nápravu agresora, snad má i pocit že si to zaslouží

neví nebo nemá kam se obratit na pomoc, myslí že si to zaslouží

Neví o tom

nevím

obava o život, nebo jí taková situace připadá již "normální"

Okolí jí nevěří,nemá oporu v rodině,omlouvá agresora,je na něm finančně závislá...

Pocit osamoceni, nikdo v neveri - skuste jit na policii, ve vetsine pripadu se vam vysmeji

pocit, že si to zaslouží......strach

Pod psychickým tlakem, může být přesvědčena, že si za to vlastně může sama. Má strach to hlásit, či se bránit, aby to nemělo ještě horší následky.

pořád ještě malá pravděpodobnost nějakého řešení

povahové vlastnosti (submisivnost), zmanipulovanost agresorem, strach, obavy z důsledků (vydírání agresorem), neschopnost dělat velká životní rozhodnutí, stud

považuje svoji situaci za normální, strach, nemá, na koho se obrátit, trpí osamělostí

Pro "ochranu" zbytku rodiny

Proč? Protože je tu NEVYMAHATELNOST PRÁVA, korupce, trestná činnost justice, mají prostě oběti strach, že se nikde pomoci nedovolají, svědci si to taky sakramentsky rozmyslí, aby se to u soudu nakonec obrátilo proti nim s obrovskými následky (konkrétní případ z Kroměříže), dotyční svědci prohlašují, že nikdy už nikde svědčit nepůjdou, i kdyby viděli znásilnění kojence, protože MAJÍ STRACH!!! No - jak je vidět, soudy “dobře“ plní výchovný účel...

protoze by to agresor oplatil jeste vetsim nasilim, nebo Stockholmsky syndrom

Protoze se boji, ze by to treba priste mohlo byt jeste horsi

Protoze se boji, ze to v pristim pripade dopadne hur

Protože agresora často miluje, má k němu milostný či příbuzenský vztah. Například v rodině se oběť často ohlíží, že by rozchod ublížil dětem. Někdy třeba matka nevěří, že otec zneužívá děti, protože ho miluje.

protože často bere vinu na sebe, často neví jak si v takové situaci poradit,

Protože je často slabší než agresor, může být na něm finančně závislá, bojí se životní změny, neví jak se bránit, chlácholí se falešnými omluvami a vysvětleními příčin agrese, dává vinu za toto chování sama sobě, chrání jiné osoby nebo dobré jméno rodiny.

protože je psychicky vyčerpaná, myslí si že si to zaslouží

protože je svázaná

Protože je tak ,,vydeptána" agresorem, že si může myslet, že je opravdu na vině ona, že je to kvůli něčemu, co ona udělala špatně.. Agresor jí v tom zcela jistě přesvědčuje

Protože jsou často doslova v moci svého psychopatického druha, takže si často nechají namluvit, že si to zaslouží, dost často nemají kam odejít, jsou na tyranovi finančně i materiálně závislí, stydí se, bojí se negativní reakce okolí... Týrané ženy-matky se často bojí, že by mohly přijít o děti.

protože má pošlapané sebevědomí

Protože není dost silná nebo se bojí že by to mohlo být horší

Protože psychické obranné mechanismy a osobnost oběti jsou rozrušeny, či nikdy nebyly má takové výši, aby si včas uvědomily, tohle není v pořádku, není to normální a rozhodně to není něco, co si ke mě může někdo dovolit.

Protože se bojí

protože se bojí

Protože se bojí a nebo protože např. partnera miluje a je pro něj těžké si připustit tu změnu partnera, nebo celkově ten stav

protože se bojí, nemá kam jít tak to snáší

Protože se bojí, že jí nikdo neuvěří, bude podezřelá z vymýšlení a tím se domácí násilí zhorší... Oběť je určitým způsobem závislá na pachateli (finance, psychika...).

Protože se bojí, že jim nebude pomoci a násilník se to dozví a jen se to zhorší. Protože násilníka milují.

protože se bojí, že se týrání ještě zhorší

Protože si mnohdy ani neuvědomuje, že k násilí dochází. Většinou násilný partner nejde hned s fackami.. ale jde na to postupně, pomalu.. od jemných výčitek, přes malé zákazy, omezení, .. všechno postupuje po malých krocích, že není poznat ta změna,kdy už k tomu násilí dochází

Protože si myslí, že si za to může sama.

Protože skutečně nejvyšším paradigmatem člověka je láska. I když si to neuvědomujeme, někde tam dole v pozadí stále zůstává. A u mučených žen vyplyne na povrch, když by jejich "milovaný" mohl být za domácí násilí postižen. Naopak to bohužel nefunguje...

Protože to jsou většinou matky od dětí a mají strach že nebudou mít kam jít a nebudou mít dost peněz a hlavně se jim manžel vzdycky omluví a oni věří, že se to změní a nebudou muset bourat rodinu.

Protože toho druhého miluje

protože věří, že se agresor změní, z lásky

Přece jen pokud jsou to partneři, mají společnou minulost, život, děti. Ačkoliv je jednomu ubližováno druhému svědomí nedovoluje ublížit drahé osobě také. V případě žen je to hlavně i slabost, co zmůže žena proti fyzickému napadení muže..?

Psychicky labilnější, závislá na druhém, strach

psychika

ptz si myslí že si to zaslouží

Slabá povaha, strach

Snaží se hledat dobro v člověku, který je týrá

stockholmský syndrom

strah, pocit ponížení a strah z toho, že pravda výjde najevo

strach nechce rozpad manželství

Strach

strach

Strach

strach

strach z odplaty pachatele, stud

strach z ostudy a stigmatizace, stud, strach z agresora, bezvýchodnost situace. Považování situace za standard

Strach z toho, že se vše ještě zhorší, obava o svůj život, ostatní členy rodiny, děti, posměchu od ostatních a toho že to oběti nebude někdo věřit.

strach z většího trestu, stydlivost

strach, láska, nemůže se bránit (nemá kam utéct...)

strach, mysli si ze je to normální

strach, nekritická zamilovanost, hloupost ....

Strach, nízké sebevědomí, citové pouto k násilníkovi.

strach, rezignace, nízké sebevědomí, stud

strach, výčitky (oběť si myslí že za to může - provokovala atd.), zastřešení agresorem

Strach, závislost

Strach, že agresor bude horší.

strach, že k násilí znovu dojde; v případě fyzicky týraných žen, že by přišly o děti; strach z opravdového života...

strach??

stud

stud, snaha utajit situaci... nezhoršovat atd.

stydí se

stydí se přiznat, co se doma děje; bojí se odsouzení ostatními; pocit vlastního selhání

Stydí se za to

stydí se za to, že je týraná

Stydí se, bojí se ještě větší agresivity ze strany útočníka

Stydi se, ze nezvlada svoje problemy Boji se nasledku

stydí se,nemá kam jít

to nevím

Uznává svého násilníka jako autoritu

Už se s osudem smířila. Nebo neví, jak se bránit.

V případě matky se bojí, že se agresor vybije na dětech; je slabsi;

Věří, že se situace vyřeší. Nebo nemá sílu a odvahu.

vyvolalo by to další útok, bojí se, myslí si že se nevhodně chovala

Z důvodu závislosti na osobě, která násilí páchá

Z jiných důvodů - ekonomických (finanční závislost), emočních (kvůli dětem - nebráním se, protože rozvod, protože krach rodiny apod...), psychopatických - jsem magor a dělá mi to dobře nebo že si neuvědomuji, že s tím můžu vůbec něco dělat.

z počátku si oběť neuvědomí, že se již jedná o domácí násilí, poté tam přichází strach, kdy mají pocit, že je násilník stejně najde a o to víc to bude horší, pokud má oběť děti, které nejsou obětmi, tak o to víc přemýšlí, že nejlepší bude zůstat s násilníkem, kde má "stabilní" bydlení a kde má lepší možnosti se o ně postarat.

závislost na partnerovi

ze strachu

Ze strachu

Ze strachu

ze strachu

ze strachu

ze strachu

Ze strachu, že by situace mohla dopadnout ještě hůř a nebo by mohl násilník ublížit někomu z rodiny

Ze strachu,možná neví, kam se obrátit, ...

Ze strachu.

Ze strachu. Vzdor by mohl celkový výsledek ještě zhoršit.

Zlomená osobnost, myslí si že by to nemělo smysl

13. Myslíte si, že je veřejnost dostatečně informována o problematice domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne10653 %53 %  
Spíše ano4924,5 %24,5 %  
Určitě ne3919,5 %19,5 %  
Určitě ano63 %3 %  

Graf

14. Znáte nějaké organizace, které mohou pomoci obětem domácího násilí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10954,5 %54,5 %  
ne9145,5 %45,5 %  

Graf

15. Pokud ano, které to podle Vás jsou?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

AVON proti domácímu násilí

azylové domy

azylové domy

Azylové domy, občanská sdružení pracující s oběťmi domácího násilí

azylové domy,policie-bohužel má malou kompetenci díky zákonům-když zasahuje je často už pozdě

Bílý kruh

Bílý kruh

Bílý kruh

Bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí a další organizace.

Bílý kruh bezpečí, Dona linka

Bílý kruh bezpečí,azylové domy,intervenční centra,telefonní linky,psychoterapie...

Bílý kruh bezpečí,ROSA

Bílý kruh bezpečí.

Bílý kruh bezpeční

bílý kruh, riops

BKB

BKB, RIAPS

církev

červený kruh bezpečí

Člověk v tísni

Člověk v tísni.

DONA

Dona - linka pro pomoc obětem domácího násilí, Bílý kruh bezpečí, krizová centra

Charita - azylové domy

Charita - azylové domy, Linka bezpečí

charita, azylový dům, policie

intervenční centra, azylové domy

Intervenční centrum

intervenční centrum (jde spíše o podporu), azylové domy, policie ..psycholog

Klidně i obyč linka bezpečí

Klokánek

klokánek, sos vesničky, člověk v tísni, bkb, donalinka

Konkrétně ne, ale jako první bych kontaktovala policii, linku bezpečí, nějakou sociální pracovnici apod., určitě by člověka dokázali dále nasměrovat.

Kruh bezpečí

kruh bezpečí

ku-klux-klan

linka bezpeci, azylove domy, policie

Linka bezpečí

Linka bezpečí

Linka bezpečí

Linka bezpečí

linka bezpečí

linka bezpečí, bílý kruh bezpečí

Linka bezpečí, Bílý kruh bezpečí, probační a mediační služba

Linka bezpečí, Nadace naše dítě

linka bezpečí, policie

linka bezpečí, různá sdružení pro ochranu žen

Linka bezpečí...znám jich víc,ale momentálně si nevzpomenu.

Linka důvěry, Bílý kruh bezpečí

Linka důvěry, linka DONA, Bílý kruh bezpečí

Linka duvery.

Linky bezpečí - 116 111 U děti

modrá linka, krizová centra, organizace na ochranu dětí, oddělení zabývající se rodinou na Magistrátu aj.

modrý kruh, linka bezpečí, policie

Najdu si na internetu

Např. proFem.

Například linka bezpečí pro děti

nemohu si vzpomenou, ale našla bych to na internetu

Neznám, bohudík. Žiji sám se dvěma kocoury a kromě občasného poškrábání mi násilí nepůsobí, já jim samozřejmě taky ne. Moji rodiče loni oslavili zlatou svatbu. V harmonii a vzájemné lásce. Což je dnes už velká vzácnost...

policie CR

Policie ČR

policie, bílý kruh bezpečí, centru pro matku a dítě

Pomoc v nouzi, o.p.s.

Pomoc v nouzi.

pro děti linka bezpečí

Profem, Rosa, BKB a další.

restaurace

riaps, azylové domy, anebo prostě policie

Rosa

rosa např

Rosa, Bílý kruh bezpečí

ROSA, Bíly kruh bezpečí, Diakonie

Rosa, Bílý kruh bezpečí...

Rosa, bkb

rosa, profem, la strada

SAS ,azylové domy , intervenční centra

Sociální služby - intervenční centra

Spirála

Spirala, Bily kruh bezpeci, Policie, kazda odborna poradna...

Stopnasili

Tady v Ústí nad Labem DONA centrum

Teoreticky Bílý kruh bezpečí a další, jak ovšem fungují v praxi nevím. Chtělo by to někoho, kdo to za oběť převezme a vyřeší, oběti jsou velmi traumatizovány a nejsou většinou schopny řešit nic.

u nás máme 2 azylové společnosti. přesný název neznám

Znám jich více, ale na názvy si nevzpomenu.

žádné neznám řikám

žena v tísni

16. Jaké pocity podle Vás zažívá oběť domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

...

bezmoc

bezmoc

bezmoc a strach

bezmoc strach

Bezmoc, beznaděj, strach

bezmoc, bolest, stres

Bezmoc, nejistotu, čekání, nervozitu, stach-až panicky. Marnost, prazno, ponížení. Vyčerpání.

bezmoc, pasivita, naděje, že přestane, strach

Bezmoc, ponížení, strach...

bezmoc, sebelítost a další pocity, které se ke statutu "oběť" řadí

bezmoc, smutek, touhu po normálním životě

bezmoc, strach

Bezmoc, strach, zvládnu to sám, agresor se změní a už to neudela, musím být lepší já, protože si týrání zaslouzim

bezmoc, strach, nenávist

bezmoc, strach, podříznost

bezmoc, touha zabít se, touha utéct

Bezmoc, utrpení, bolest.

Bezmoc, zadne sebevedomi

Bezmoc, zoufalství, strach, pocit viny, bolest.

bezmoc,strach,uzavřenost, až paranoa

Bezmoc.

Bezmocnost, strach

bezmocnost, strach, paniku, stres, zavislost, obvinuje se

Bezmocnost, vlastní méněcennost, bezvýchodnost, pocit, že se musí "polepšit"

Beznaděj

Beznaděj

beznaděj, smutek, bezmocnost..hrůzu a obrovský strach..co a kdy zase přijde

beznaděj, strach, bolest

beznaděj, zoufalost, strach, bezmoc, stres, smutek

Boji se.

bolest

bolest, hrůza, strach

cítí se bezradná,nemá odvahu se někomu svěřit a požádat o pomoc

Cítí se jako že ona (oběť) je ta špatná. Protože většina tyranů to celé postaví tak, že oni jsou ti dobří, zatímco jejich oběti jim ubližují a provádí něco špatného..

frustrace, smutek, nepociťuje bezpečí

Hnusné, sama jsem si to zažila..

Hrozné

Chaoz, ponížení, vztek, bezmoc

jak kdo, je to čistě subjektivní. Někdo v něm může spatřovat i rozkoš.

Jako každý šikanovaný člověk - strach.

je to chodící tělo bez duše

jen ty nejhorší

komplex méněcenosti, deprese apod

méněcenosti, ponížení, strachu, bolesti

Možná úzkost, dále si asi myslí že děla něco spatne a hlavně ze ten kdo násilí koná to tak nemyslí a ze uz se to nestane

Myslím si, že když se někomu svěří, málo kdo ji rozumí.

Myslím, že nelze specifikovat tyto pocity. Avšak z mého pohledu bych asi cítila strach, hlavně vůči agresorovi. Jiné pocity si díkybohu představit nedokáži, jelikož jsem to nikdy nezažila.

Na to si netroufnu odpovědět; to, jak se oběť cítí, musí vědět sama oběť a jakékoliv spekulace mi připadají bezpředmětné. Zdá se mi to nepopsatelné.

nádherné, ale jenom mimo domov

naprostý chaos - pesimismus - absence vize budoucnosti - únik do snu

Něco otřesného, nikdo kdo neprožil si to neumí představit... mnozí to řeší sebevraždou, protože pomoc nikde...

nedovedu si představit-kdo to nezažil těžko může odpovědět

negativní

nechce si to připustit a doufá,že se to už nebude opakovat , stydí se

Nejistota, strach

nejistotu, strach

někdo se strašně trápí a jiný si možná zvykl a myslí si, že mu nikdo nepomůže

Nepříjemné

nepříjemné a hrozné :)

neumím si představit

neumím si to představit

neustálý strach, neschopnost z ničeho radovat, neschopnost uvažovat reálně atd.atd.

Nevědomost, kdy dotyčný znova zaútočí. Dále beznadějnost, méněcennost, nedůvěra, strach.

nevím

nevím, asi pocit méněcennosti...

nízké sebevědomí, podřízenost

no já hrozné nenávist zabití tyrana a psychické problémi celý život

Oběť je v neustálém stresu, bojí se cokoli udělat čí říct, aby nebyla ponížena či potrestána. Zároveň má strach se někomu svěřit, aby se týrání a ponižování nezhoršilo a také z důvodu, že jí nikdo nebude věřit.

obrovský strach a nechce se ukazovat na veřejnosti

Ohromný stres z toho, co bude dál, strach něco říci, nebo udělat, jaká bude reakce toho tyrana a možná také strach z jiných lidí.

Pocit bezcennosti, méněcennosti, nedostatečnosti, selhání, smutek, bolest, ztráta víry v lepší budoucnost.

pocit méněcennosti, zmaru, bezmoci, beznaděje

pocit nadvlady, sily,

pocity boxovacího pytle

Podřadnost, stud, zoufalství, strach.

Ponížení

ponížení

ponížení, bezradnost,lítost, bezvýchodná situace

Ponížení, bolesti

Ponížení, opovržení sebe samou, zlost, že se nedovede bránit

ponížení, stud, strach, méněcennost

ponížení, ztrátu své důstojnosti, bolest, strach

ponížení...?

prázdnoty, méněcenosti, zbytečnosti

Pro mě nevysvětlitelné, ale myslím že dosti ublížené a strachove, tudíž psychicky nevyrovnane

Přijme to, že dělá vše špatně a zaslouží si být potrestána

Příšerne

rozpaky

Samotu, strach, prazdnot, vyčerpání, ztratu sama sebe

Sebeobviňování, ponížení, citová závislost na tyranovi, strach, deprese

Smíšené, protože přes lásku a strach z druhého není schopen určitý člověk bojovat. (Platí pro partnery) co se týče dětí ti dotyčného rodiče nenávidějí.

smutek, bolest, stres, strach, vlastni znehodnoceni

stále se bojí

Strach Stud Nevi co delat

strach

strach

Strach

strach

Strach ,

Strach a hrůzu

strach,

strach, bezmoc

Strach, bezmoc,

Strach, bezmoc,

Strach, bezmoc, osamělost,

Strach, bezmoc, pocit méně cennosti, nechuť dál žít.

strach, bezmoc, pocit viny a bezvýchodnosti

strach, bezmoc, ponížení

strach, bezmoc, utrpení, pocit, že si to zaslouží

STRACH, BEZMOC, ÚZKOST

Strach, bezmoc, úzkost

Strach, bezmoc, úzkost, nedůvěru,...

strach, bezmoc, úzkost, pocit méněcennosti, ...

Strach, bezmoc, výčitky svědomí a obviňování se, zklamání životem a deziluze.

strach, bezmocnost, pláč, je na dně

strach, beznaděj, depresi

strach, beznaděj, touhu odejít

strach, beznaděj, úzkost, pocit zahnání do kouta, méněcennost

strach, bolest

strach, bolest, bezmoc, stres,..

Strach, bolest, beznaděj

strach, bolest, méněcennost, selhání,

Strach, bolest, zmatek, úzkost, beznaděj, stud ...

strach, deprese

Strach, naději, zoufalství, bezmoc, ostudu

Strach, nedostatek sebedůvěry, pocit marnosti a rezignace

Strach, nedostatek sebeduvery, pocit zbytecnosti.

strach, nejistotu, nenavist k sobe i k agresorovi, pocit selhani

Strach, nervozitu, zoufalství, beznaděj, (sebe)lítost, paniku, apatii, vztek...

strach, nízké sebevědomí, pocit nedostatečnosti, obavy z budoucnosti

strach, pocit méněcennosti, úzkost

strach, ponížení, bolest

strach, samota, nedůvěra, pocit nepotřebnosti

Strach, sebeselhání, méněcennost, lítost

strach, stud, smutek

strach, úzkost

strach, úzkost

strach, úzkost

strach, úzkost, bezcennost, nesnesitelnost sama sebe

strach, úzkost, bezmoc

strach, úzkost, hledání chyby v sobě, deprese

Strach, úzkost, nedůvěra

strach, úzkost, nevděčnost

strach, úzkost, pasivitu, nedůvěru

strach, úzkost, pocit viny

Strach, uzkost, vylouceni, samota

strach, zoufalství, bezmoc, nenávist, lásku

Strach,hanba, bezmoc

strach,ponížení,vztek,nedůvera

Strach,úzkost,nedůvěru,cítí se zrazena,bezmocnost,ztráta sebevědomí,zklamání

Strach,úzkost,neváží si sebe sama,...

strach; beznaděj; pocit vlastní neschopnosti a selhání

Strach.

strašné

Strašné. Záleží na míře intenzity. Frustrace, stres, rozpolcenost, zbytečnost, beznaděj.

Strašné.. Jelikož to často dělá člověk jí blízký, hledá chybu v sobě, snaží se ho stále omlouvat.. Pocity méněcennosti, apod.

stres, beznaděj, bolest

Stres, frustrace, pochybování sama o sobě, podceňování

Stres, nekontrolovanost, ujmy na zdravi, spolecensky odstup

Stres, strach

stress,deprese,úzkost,strach,bolest...

Střídavé - od totálního ponoru do výtrysku radosti (že zrovna není tlučena). Už jsem toho napsal dost, dej Bůh, aby Vaše práce pomohla.

stud

Stud a strach.

stud, ponížení, pocity viny, bezmoc, zoufalství

stud, strach, úzkost, atd

šok, bolest, pocit totálního selhání

špatné

Těžko říct :-)

to by bylo asi na dlouho, tak jen namátkou: pocit, že násilníka vyprovokovala, že si násilí zaslouží, že je neschopná, že není nikdo, kdo by jí pomohl

To je nepopsatelný. Je to hrozné ..

to je složité - kdo to nezažil, nemůže to vědět

To nedokážu posoudit, ale myslím, že hrozné. Možná úzkost, strach, ponížení.

trauma, strach, pocit nízkého sebevědomí, deprese, úzkosti ...

trauma, strach, stres, bezmoc, stud, vyčerpání, nespravedlnost

Tuto otázku mohou zodpovědět jen osoby, které si tak otřesným zážitkem prošly...

ty pocity se nedají ani vyslovit..

určitě ne příjemné úzkost, strach, stres, bolest, méněcennost, ponížení, zmatenost, beznaděj

Určitě strach, možná výčitky (hledá vinu v sobě). Člověk se asi hodně uzavře do sebe, nechce ventilovat své pocity a trpí úzkostmi.

utrpení

úzkost

Úzkost, bezmoc, beznaděj

Uzkost, bolest, nejistotu, ztratu duvery, strach, ponizeni

úzkost, samota, vyčerpání, strach

úzkost, strach, bezmoc, odevzdanost

Uzkost, strach, nejistotu

Věčný stres a strach

vina, strach, uzkost

Vlastní pocit bezcennosti, zmar, úzkost, prázdno, výčitky

vůbec si nedokážu představit.

Vyčítá to sama sobe

Vztek, nenavist, miliony otázek, proč se ten dotycný takhle chová a co mu kdo udělal, beznaděj a pocit jako že jste v pasti..

Záleží na míře psychického zpracování oběti.

Zoufalství, bezmoc, touhu po svobodě, vyčerpanost,...

Zoufalství, strach

zoufalství, stud, strach, beznaděj

že je ta nejhorší a vše dělá špatně a násilník je pro oběť bůh

že si za to může sama. Což je ale největší blbost.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věková kategorie:

3. Setkali jste se někdy s pojmem domácí násilí?

5. Myslíte si, že byste poznali oběť domácího násilí?

6. Myslíte si, že problematika domácího násilí se týká pouze žen?

7. Jací lidé či skupina jsou podle Vás domácím násilím nejvíce ohroženi?

8. Myslíte si, že domácí násilí se týká pouze fyzických útoků?

10. Jste toho názoru, že týrané dítě bude mít v dospělosti sklon k tomu týrat jinou osobu?

13. Myslíte si, že je veřejnost dostatečně informována o problematice domácího násilí?

14. Znáte nějaké organizace, které mohou pomoci obětem domácího násilí?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věková kategorie:

3. Setkali jste se někdy s pojmem domácí násilí?

5. Myslíte si, že byste poznali oběť domácího násilí?

6. Myslíte si, že problematika domácího násilí se týká pouze žen?

7. Jací lidé či skupina jsou podle Vás domácím násilím nejvíce ohroženi?

8. Myslíte si, že domácí násilí se týká pouze fyzických útoků?

10. Jste toho názoru, že týrané dítě bude mít v dospělosti sklon k tomu týrat jinou osobu?

13. Myslíte si, že je veřejnost dostatečně informována o problematice domácího násilí?

14. Znáte nějaké organizace, které mohou pomoci obětem domácího násilí?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Justová, T.Domácí násilí páchané na ženách (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://domaci-nasili-pachane-na-zen.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.