Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Domácí násilí ve Zlínském kraji

Domácí násilí ve Zlínském kraji

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Hrabcová
Šetření:03. 02. 2011 - 12. 02. 2011
Počet respondentů:264
Počet otázek (max/průměr):30 / 29.93
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:63,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou VŠ, oboru Sociální pedagogika. Ve výzkumné části mé diplomové práce se zajímám o názory lidí na domácí násilí v menším regionu, konktrétně ve Zlínském kraji.

Žádám vás všechny proto o subjektivní názor. Dotazník je anonymní a bude sloužit jako základ průzkumné části mé diplomové práce.

Předem děkuji za vstřícnost.

 

Bc. Lenka Hrabcová

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že je v současnosti problematice domácího násilí v naší společnosti věnována dostatečná pozornost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne12647,73 %47,73 %  
Spíše ano8130,68 %30,68 %  
Nevím269,85 %9,85 %  
Ano228,33 %8,33 %  
Vůbec ne93,41 %3,41 %  

Graf

2. Máte konkrétně Vy dostatek informací, jak se v situaci domácího násilí zachovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale uvítal/a bych větší osvětu11744,32 %44,32 %  
Ano, mám dostatek informací7327,65 %27,65 %  
Nemám dostatek informací a uvítal/a bych je5922,35 %22,35 %  
Ne a nezajímá mne to155,68 %5,68 %  

Graf

3. Co se podle Vás pod pojmem domácí násilí skrývá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kombinace všech uvedených forem násilí22384,47 %84,47 %  
Fyzické násilí6424,24 %24,24 %  
Psychické násilí5219,7 %19,7 %  
Sexuální násilí4617,42 %17,42 %  
Emocionální násilí3212,12 %12,12 %  
Ekonomické násilí259,47 %9,47 %  
Sociální násilí249,09 %9,09 %  

Graf

4. Jedná se podle Vás o:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dlouhodobé násilí se stoupající tendencí24090,91 %90,91 %  
několik výstupů217,95 %7,95 %  
jednorázovou epizodu31,14 %1,14 %  

Graf

5. Domácí násilí je problém, který se má:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
řešit zásahem zvenčí (přátel, sousedů, lékařů, policie)26098,48 %98,48 %  
tolerovat a nechat, ať si jej vyřeší sami v rámci dané rodiny41,52 %1,52 %  

Graf

6. Vy osobně byste dal/a přednost:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyřešení problému domácího násilí, ale s tím, že je třeba o tomto problému promluvit a tím jej zveřejnit25998,11 %98,11 %  
utajení problému s tím, že domácí násilí bude zřejmě pokračovat51,89 %1,89 %  

Graf

7. Při zásahu nezainteresovaných osob je složité rozeznat domácí násilí od běžnějších výměn názorů, rozepří či výstupů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano10339,02 %39,02 %  
spíše ne5520,83 %20,83 %  
nevím5219,7 %19,7 %  
Ano4215,91 %15,91 %  
určitě ne124,55 %4,55 %  

Graf

8. Podle Vašeho názoru je v první řadě potřeba se při řešení domácího násilí zaměřit na:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ochranu oběti22685,61 %85,61 %  
postih násilníka3814,39 %14,39 %  

Graf

9. Myslíte si, že institut vykázání násilníka na 10 dní ze společného obydlí má při řešení domácího násilí pozitivní význam?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne11142,05 %42,05 %  
Spíše ano5420,45 %20,45 %  
Ano3714,02 %14,02 %  
Vůbec ne3513,26 %13,26 %  
Nevím2710,23 %10,23 %  

Graf

10. Pachatelem domácího násilí jsou nejčastěji:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muži24191,29 %91,29 %  
Ženy186,82 %6,82 %  
Děti51,89 %1,89 %  

Graf

11. Jaká osoba se nejčastěji domácího násilí dopouští?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Agresivní opilec či cholerik20477,27 %77,27 %  
Jedinec s podobnými zážitky z dětství14454,55 %54,55 %  
Nezaměstnaný či jinak společensky oslabený jedinec6825,76 %25,76 %  
Asertivní až neomalený jedinec5420,45 %20,45 %  
Jedinec v důsledku hádky či sporu4818,18 %18,18 %  
Klidný a ve společnosti oblíbený člověk4115,53 %15,53 %  
Jiná možnost2910,98 %10,98 %  

Graf

12. Jaké vzdělání má podle Vašeho názoru nejčastěji pachatel domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyučen/a10238,64 %38,64 %  
Základní9234,85 %34,85 %  
Středoškolské5922,35 %22,35 %  
Vysokoškolské114,17 %4,17 %  

Graf

13. Jakého věku je podle Vás nejčastěji pachatel domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
32-41 let11443,18 %43,18 %  
Věk nehraje roli10941,29 %41,29 %  
42-51 let249,09 %9,09 %  
22-31 let103,79 %3,79 %  
52-61 let31,14 %1,14 %  
Nad 61 let20,76 %0,76 %  
Do 18 let10,38 %0,38 %  
19-21 let10,38 %0,38 %  

Graf

14. Obětí domácího násilí se nejčastěji stávají:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ženy21681,82 %81,82 %  
Děti4316,29 %16,29 %  
Muži51,89 %1,89 %  

Graf

15. Jaká osoba se nejčastěji stává obětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Slabý a bojácný jedinec17265,15 %65,15 %  
Senior8231,06 %31,06 %  
Osoba, která zažila domácí násilí v dětství7428,03 %28,03 %  
Jiná možnost6524,62 %24,62 %  
Těhotná žena či žena na mateřské dovolené6424,24 %24,24 %  
Nezaměstnaný či jinak společensky znevýhodněný jedinec6424,24 %24,24 %  
Navenek asertivní až neomalený jedinec72,65 %2,65 %  

Graf

16. Jaké vzdělání má podle Vás oběť domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské10539,77 %39,77 %  
Vyučen/a9636,36 %36,36 %  
Základní5621,21 %21,21 %  
Vysokoškolské72,65 %2,65 %  

Graf

17. Jakého věku je podle Vašeho názoru nejčastěji oběť domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Věk nehraje roli12346,59 %46,59 %  
32-41 let8030,3 %30,3 %  
22-31 let3011,36 %11,36 %  
42-51 let176,44 %6,44 %  
Do 18 let103,79 %3,79 %  
52-61 let20,76 %0,76 %  
19-21 let10,38 %0,38 %  
Nad 61 let10,38 %0,38 %  

Graf

18. Znáte ve svém okolí někoho, kdo byl nebo je obětí domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne11744,32 %44,32 %  
Ano10840,91 %40,91 %  
Nevím3914,77 %14,77 %  

Graf

19. Svěřil/a se postižená osoba někomu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím13153,25 %49,62 %  
Ano 8032,52 %30,3 %  
Ne3514,23 %13,26 %  

Graf

20. Komu se dotyčná osoba svěřila, případně komu by se měla svěřit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V organizaci pomáhající obětem domácího násilí (BKB apod.)8331,44 %31,44 %  
Příbuznému7428,03 %28,03 %  
Policii ČR4717,8 %17,8 %  
Kamarádovi či sousedovi3513,26 %13,26 %  
Lékaři166,06 %6,06 %  
V intervenčním centru62,27 %2,27 %  
V rodinné poradně31,14 %1,14 %  

Graf

21. Setkal/a jste se s domácím násilím osobně, na vlastní kůži?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne20878,79 %78,79 %  
Ano5621,21 %21,21 %  

Graf

22. Svěřila/a byste se někomu, případně jste se již s tímto problémem někomu svěřil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano21681,82 %81,82 %  
Ne4818,18 %18,18 %  

Graf

23. Komu byste se svěřil/a, případně komu jste se již svěřil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Příbuznému7829,55 %29,55 %  
Kamarádovi či sousedovi7026,52 %26,52 %  
V organizaci pomáhající obětem domácího násilí (např. BKB)5621,21 %21,21 %  
Policii ČR2910,98 %10,98 %  
V rodinné poradně134,92 %4,92 %  
Lékaři103,79 %3,79 %  
V intervenčním centru83,03 %3,03 %  

Graf

24. Probíhalo domácí násilí ve zmíněné domácnosti i před dětmi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím13651,52 %51,52 %  
Ano8130,68 %30,68 %  
Ne4717,8 %17,8 %  

Graf

25. Jak je na tom po materiální stránce domácnost, ve které se problém domácího násilí odehrál?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím8732,95 %32,95 %  
Průměrně8331,44 %31,44 %  
Špatně4416,67 %16,67 %  
Solidně2910,98 %10,98 %  
Velmi dobře176,44 %6,44 %  
Na pokraji chudoby41,52 %1,52 %  

Graf

26. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena21982,95 %82,95 %  
Muž4517,05 %17,05 %  

Graf

27. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
32-41 let9837,12 %37,12 %  
22-31 let8231,06 %31,06 %  
42-51 let4015,15 %15,15 %  
52-61 let269,85 %9,85 %  
19-21 let83,03 %3,03 %  
15-18 let51,89 %1,89 %  
Nad 61 let51,89 %1,89 %  

Graf

28. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské12949,05 %48,86 %  
Vysokoškolské11242,59 %42,42 %  
Vyučen/a186,84 %6,82 %  
Základní41,52 %1,52 %  

Graf

29. Jaký je Váš stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vdaná/ženatý15056,82 %56,82 %  
Svobodná/ý5018,94 %18,94 %  
Zadaná/ý3714,02 %14,02 %  
Rozvedená/ý207,58 %7,58 %  
Vdova/vdovec72,65 %2,65 %  

Graf

30. Kolik obyvatel má vesnice/město, ve kterém žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 20009535,98 %35,98 %  
Do 100003914,77 %14,77 %  
Do 50003613,64 %13,64 %  
Nad 500003312,5 %12,5 %  
Do 500003212,12 %12,12 %  
Do 200002910,98 %10,98 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Co se podle Vás pod pojmem domácí násilí skrývá?

 • odpověď Emocionální násilí:
  • 9.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ekonomické násilí na otázku 3. Co se podle Vás pod pojmem domácí násilí skrývá?
  • 9.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sociální násilí na otázku 3. Co se podle Vás pod pojmem domácí násilí skrývá?
 • odpověď Fyzické násilí:
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ekonomické násilí na otázku 3. Co se podle Vás pod pojmem domácí násilí skrývá?
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Emocionální násilí na otázku 3. Co se podle Vás pod pojmem domácí násilí skrývá?
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sexuální násilí na otázku 3. Co se podle Vás pod pojmem domácí násilí skrývá?
  • zobrazit další souvislosti
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sociální násilí na otázku 3. Co se podle Vás pod pojmem domácí násilí skrývá?
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Psychické násilí na otázku 3. Co se podle Vás pod pojmem domácí násilí skrývá?
 • odpověď Psychické násilí:
  • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Emocionální násilí na otázku 3. Co se podle Vás pod pojmem domácí násilí skrývá?
  • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sociální násilí na otázku 3. Co se podle Vás pod pojmem domácí násilí skrývá?
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sexuální násilí na otázku 3. Co se podle Vás pod pojmem domácí násilí skrývá?
  • zobrazit další souvislosti
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ekonomické násilí na otázku 3. Co se podle Vás pod pojmem domácí násilí skrývá?
 • odpověď Sexuální násilí:
  • 6.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ekonomické násilí na otázku 3. Co se podle Vás pod pojmem domácí násilí skrývá?
  • 6.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sociální násilí na otázku 3. Co se podle Vás pod pojmem domácí násilí skrývá?
  • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Emocionální násilí na otázku 3. Co se podle Vás pod pojmem domácí násilí skrývá?

11. Jaká osoba se nejčastěji domácího násilí dopouští?

 • odpověď Jedinec s podobnými zážitky z dětství:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sociální násilí na otázku 3. Co se podle Vás pod pojmem domácí násilí skrývá?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Emocionální násilí na otázku 3. Co se podle Vás pod pojmem domácí násilí skrývá?

17. Jakého věku je podle Vašeho názoru nejčastěji oběť domácího násilí?

 • odpověď Věk nehraje roli:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Věk nehraje roli na otázku 13. Jakého věku je podle Vás nejčastěji pachatel domácího násilí?

18. Znáte ve svém okolí někoho, kdo byl nebo je obětí domácího násilí?

 • odpověď Ano:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 19. Svěřil/a se postižená osoba někomu?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 24. Probíhalo domácí násilí ve zmíněné domácnosti i před dětmi?

29. Jaký je Váš stav?

 • odpověď Vdaná/ženatý:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne a nezajímá mne to na otázku 2. Máte konkrétně Vy dostatek informací, jak se v situaci domácího násilí zachovat?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že je v současnosti problematice domácího násilí v naší společnosti věnována dostatečná pozornost?

2. Máte konkrétně Vy dostatek informací, jak se v situaci domácího násilí zachovat?

3. Co se podle Vás pod pojmem domácí násilí skrývá?

4. Jedná se podle Vás o:

5. Domácí násilí je problém, který se má:

6. Vy osobně byste dal/a přednost:

7. Při zásahu nezainteresovaných osob je složité rozeznat domácí násilí od běžnějších výměn názorů, rozepří či výstupů?

8. Podle Vašeho názoru je v první řadě potřeba se při řešení domácího násilí zaměřit na:

9. Myslíte si, že institut vykázání násilníka na 10 dní ze společného obydlí má při řešení domácího násilí pozitivní význam?

10. Pachatelem domácího násilí jsou nejčastěji:

11. Jaká osoba se nejčastěji domácího násilí dopouští?

12. Jaké vzdělání má podle Vašeho názoru nejčastěji pachatel domácího násilí?

13. Jakého věku je podle Vás nejčastěji pachatel domácího násilí?

14. Obětí domácího násilí se nejčastěji stávají:

15. Jaká osoba se nejčastěji stává obětí?

16. Jaké vzdělání má podle Vás oběť domácího násilí?

17. Jakého věku je podle Vašeho názoru nejčastěji oběť domácího násilí?

18. Znáte ve svém okolí někoho, kdo byl nebo je obětí domácího násilí?

19. Svěřil/a se postižená osoba někomu?

20. Komu se dotyčná osoba svěřila, případně komu by se měla svěřit?

21. Setkal/a jste se s domácím násilím osobně, na vlastní kůži?

22. Svěřila/a byste se někomu, případně jste se již s tímto problémem někomu svěřil/a?

23. Komu byste se svěřil/a, případně komu jste se již svěřil/a?

24. Probíhalo domácí násilí ve zmíněné domácnosti i před dětmi?

25. Jak je na tom po materiální stránce domácnost, ve které se problém domácího násilí odehrál?

26. Jste:

27. Jaký je Váš věk?

28. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

29. Jaký je Váš stav?

30. Kolik obyvatel má vesnice/město, ve kterém žijete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že je v současnosti problematice domácího násilí v naší společnosti věnována dostatečná pozornost?

2. Máte konkrétně Vy dostatek informací, jak se v situaci domácího násilí zachovat?

3. Co se podle Vás pod pojmem domácí násilí skrývá?

4. Jedná se podle Vás o:

5. Domácí násilí je problém, který se má:

6. Vy osobně byste dal/a přednost:

7. Při zásahu nezainteresovaných osob je složité rozeznat domácí násilí od běžnějších výměn názorů, rozepří či výstupů?

8. Podle Vašeho názoru je v první řadě potřeba se při řešení domácího násilí zaměřit na:

9. Myslíte si, že institut vykázání násilníka na 10 dní ze společného obydlí má při řešení domácího násilí pozitivní význam?

10. Pachatelem domácího násilí jsou nejčastěji:

11. Jaká osoba se nejčastěji domácího násilí dopouští?

12. Jaké vzdělání má podle Vašeho názoru nejčastěji pachatel domácího násilí?

13. Jakého věku je podle Vás nejčastěji pachatel domácího násilí?

14. Obětí domácího násilí se nejčastěji stávají:

15. Jaká osoba se nejčastěji stává obětí?

16. Jaké vzdělání má podle Vás oběť domácího násilí?

17. Jakého věku je podle Vašeho názoru nejčastěji oběť domácího násilí?

18. Znáte ve svém okolí někoho, kdo byl nebo je obětí domácího násilí?

19. Svěřil/a se postižená osoba někomu?

20. Komu se dotyčná osoba svěřila, případně komu by se měla svěřit?

21. Setkal/a jste se s domácím násilím osobně, na vlastní kůži?

22. Svěřila/a byste se někomu, případně jste se již s tímto problémem někomu svěřil/a?

23. Komu byste se svěřil/a, případně komu jste se již svěřil/a?

24. Probíhalo domácí násilí ve zmíněné domácnosti i před dětmi?

25. Jak je na tom po materiální stránce domácnost, ve které se problém domácího násilí odehrál?

26. Jste:

27. Jaký je Váš věk?

28. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

29. Jaký je Váš stav?

30. Kolik obyvatel má vesnice/město, ve kterém žijete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hrabcová, L.Domácí násilí ve Zlínském kraji (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://domaci-nasili-ve-zlinskem-kr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.