Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Domácí porody v ČR/na Slovensku

Domácí porody v ČR/na Slovensku

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Katarína Zgúthová
Šetření:12. 01. 2009 - 14. 01. 2009
Počet respondentů:147
Počet otázek (max/průměr):10 / 5.9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:59,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,


chtěla bych Vás poprosit o vyplnění dotazníku pro účely mé seminární práce. Zabývám se v ní regulací domácích porodů v ČR. Zajímalo by mě, jak se ženy staví k tomu, kde a za jakých podmínek by byly ochotny rodit.


Porody jsou považovány za přirozenou součást vzniku života. V mnoha zemích EU jsou domácí porody velice normální a státem podporovanou volbou rodiček. Například ve Velké Británii se u porodů zůčastňují porodní asistentky, které matky s dětmi navštěvují ještě 10 dnů po porodu. Vše je plně hrazeno pojišťovnou. Podobná situace je například v Holandsku, Německu nebo Dánsku.


V ČR/na Slovensku je sice přirozený porod doma umožněn, avšak bez přítomnosti porodního asistenta. Ten by mohl být za účast při porodu v domácím prostředí trestně stíhán.


Vyplnění trvá asi 5 minut. Veškeré informace, které uvedete v dotazníku,
zůstanou anonymní a budou použity pouze pro účely seminární práce.
 

Děkuji,
 

Katka

Odpovědi respondentů

1. Kde byste chtěla v budoucnu rodit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [v domácím prostředíotázka č. 2, v porodním domě (soukromé zdravotnické zařízení, u porodu je porodní asistentka, po dohodě i doktor)otázka č. 3, v nemocniciotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v nemocnici8155,1 %55,1 %  
v porodním domě (soukromé zdravotnické zařízení, u porodu je porodní asistentka, po dohodě i doktor)5537,41 %37,41 %  
v domácím prostředí117,48 %7,48 %  

Graf

2. Jaké jsou vaše důvody porodu doma?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rodinné/domácí prostředí872,73 %5,44 %  
nesouhlas s některými procedurami (podávání různúch medikamentů a pod.)545,45 %3,4 %  
obecná nesnášenlivost nemocničních zařízení436,36 %2,72 %  
špatná zkušenost z minulosti218,18 %1,36 %  

Graf

3. Jaké jsou Vaše důvody porodu v porodním domě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je to volba mezi přirozeným porodem doma a porodem v nemocnici3767,27 %25,17 %  
strach z komplikací při porodu2138,18 %14,29 %  
jiné důvody916,36 %6,12 %  

Graf

4. Jaké jsou vaše důvody porodu v nemocnici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
strach z komplikací u porodu6681,48 %44,9 %  
mám ráda pěči doktorů v nemocničním prostředí1518,52 %10,2 %  
porod v porodním domě je příliš drahý67,41 %4,08 %  
jiné důvody44,94 %2,72 %  

Graf

5. Kde byste za současných podmínek v ČR/na Slovensku raději rodila?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [v České republice/ na Slovenskuotázka č. 6, v zahraničí (Anglie, Dánsko, Holandsko, Německo a pod.)otázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v České republice/ na Slovensku5380,3 %36,05 %  
v zahraničí (Anglie, Dánsko, Holandsko, Německo a pod.)1319,7 %8,84 %  

Graf

6. Proč byste raději rodila v ČR/ na Slovensku

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné důvody3056,6 %20,41 %  
je to pro mě levnější1528,3 %10,2 %  
bojím se, nemám dostatek informací1222,64 %8,16 %  
neumím cizí jazyk815,09 %5,44 %  

Graf

7. Proč byste raději rodila v zahraničí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
věřím více zahraniční zdravotní péči861,54 %5,44 %  
v zahraničí poskytují rodičkám lepší péči a možnost rodit doma s porodním asistentem646,15 %4,08 %  
protože tam mám rodinu17,69 %0,68 %  

Graf

8. Váš věk je

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 2511276,19 %76,19 %  
26 - 353221,77 %21,77 %  
36 - 4521,36 %1,36 %  
45 a více10,68 %0,68 %  

Graf

9. Jaké je vaše dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské7248,98 %48,98 %  
středoškolské5134,69 %34,69 %  
vyšší odborné85,44 %5,44 %  
středoškolní64,08 %4,08 %  
základní64,08 %4,08 %  
vyučená s maturitou21,36 %1,36 %  
vyučená21,36 %1,36 %  

Graf

10. Jaké je Vaše zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
studentka pracující na částečný nebo plný úvazek5738,78 %38,78 %  
zaměstnaná4631,29 %31,29 %  
studentka4228,57 %28,57 %  
nezaměstnaná21,36 %1,36 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Kde byste chtěla v budoucnu rodit?

 • odpověď v nemocnici:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám ráda pěči doktorů v nemocničním prostředí na otázku 4. Jaké jsou vaše důvody porodu v nemocnici?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi strach z komplikací u porodu na otázku 4. Jaké jsou vaše důvody porodu v nemocnici?
 • odpověď v porodním domě (soukromé zdravotnické zařízení, u porodu je porodní asistentka, po dohodě i doktor):
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi je to volba mezi přirozeným porodem doma a porodem v nemocnici na otázku 3. Jaké jsou Vaše důvody porodu v porodním domě?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi strach z komplikací při porodu na otázku 3. Jaké jsou Vaše důvody porodu v porodním domě?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiné důvody na otázku 6. Proč byste raději rodila v ČR/ na Slovensku

5. Kde byste za současných podmínek v ČR/na Slovensku raději rodila?

 • odpověď v České republice/ na Slovensku:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi bojím se, nemám dostatek informací na otázku 6. Proč byste raději rodila v ČR/ na Slovensku
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi je to pro mě levnější na otázku 6. Proč byste raději rodila v ČR/ na Slovensku
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiné důvody na otázku 6. Proč byste raději rodila v ČR/ na Slovensku

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kde byste chtěla v budoucnu rodit?

3. Jaké jsou Vaše důvody porodu v porodním domě?

4. Jaké jsou vaše důvody porodu v nemocnici?

5. Kde byste za současných podmínek v ČR/na Slovensku raději rodila?

6. Proč byste raději rodila v ČR/ na Slovensku

8. Váš věk je

9. Jaké je vaše dosažené vzdělání?

10. Jaké je Vaše zaměstnání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kde byste chtěla v budoucnu rodit?

3. Jaké jsou Vaše důvody porodu v porodním domě?

4. Jaké jsou vaše důvody porodu v nemocnici?

5. Kde byste za současných podmínek v ČR/na Slovensku raději rodila?

6. Proč byste raději rodila v ČR/ na Slovensku

8. Váš věk je

9. Jaké je vaše dosažené vzdělání?

10. Jaké je Vaše zaměstnání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Zgúthová, K.Domácí porody v ČR/na Slovensku (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://domaci-porody-v-cr-na-slovensku.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.