Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dopad násilí prezentovaného v médiích na děti a mládež

Dopad násilí prezentovaného v médiích na děti a mládež

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jakub Omelka
Šetření:02. 01. 2011 - 23. 01. 2011
Počet respondentů:92
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.93
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Důvodem průzkumu je sběr dostatečného množství dat pro účely mé bakalářské práce s názvem Dopad násilí prezentovaného v médiích na děti a mladistvé. Informace by měly ukázat, zda je podle respondentů v masmédiích (myšlen tisk, televize, rozhlas) zobrazeno přílišné množství násilí, které by mohlo ohrozit vývoj a psychiku dětí a mladistvých.

Odpovědi respondentů

1. Je v dnešní době v televizi, tisku a na internetu (dále jen „média“) hodně násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7177,17 %77,17 %  
Je ho přiměřeně1718,48 %18,48 %  
Ne44,35 %4,35 %  

Graf

2. Může mít výskyt násilí v médiích neblahý dopad na děti a mladistvé?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7480,43 %80,43 %  
Ne1819,57 %19,57 %  

Graf

3. Je složení televizního programu přizpůsobeno dětem a mladistvým?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, přes den je vysíláno příliš násilných scén a programů, které nejsou vhodné pro mládež.5761,96 %61,96 %  
Ano1819,57 %19,57 %  
Nevím1718,48 %18,48 %  

Graf

4. Od kolika let se mohou děti začít dívat na televizní zpravodajství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
7 - 10 let3841,3 %41,3 %  
11 - 15 let3538,04 %38,04 %  
4 - 6 let1415,22 %15,22 %  
po dovršení 15 let55,43 %5,43 %  

Graf

5. Je internet nebezpečný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5964,13 %64,13 %  
Ne2426,09 %26,09 %  
Nedokážu posoudit99,78 %9,78 %  

Graf

6. Dá se dítě před případnými nástrahami internetu uhlídat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4447,83 %47,83 %  
Ano2931,52 %31,52 %  
Nedokážu posoudit1920,65 %20,65 %  

Graf

7. Informace o respondentovi: pohlaví

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5966,29 %64,13 %  
Muž3033,71 %32,61 %  

Graf

8. Informace o respondentovi: vzdělání

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední škola, Gymnázium4650,55 %50 %  
Vysokoškolské vzdělání3740,66 %40,22 %  
Základní66,59 %6,52 %  
Vyučený22,2 %2,17 %  

Graf

9. Informace o respondentovi

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nejsem rodičem6673,33 %71,74 %  
Jsem rodičem nezletilého dítěte 1718,89 %18,48 %  
Jsem rodičem zletilého dítěte77,78 %7,61 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Je v dnešní době v televizi, tisku a na internetu (dále jen „média“) hodně násilí?

2. Může mít výskyt násilí v médiích neblahý dopad na děti a mladistvé?

3. Je složení televizního programu přizpůsobeno dětem a mladistvým?

4. Od kolika let se mohou děti začít dívat na televizní zpravodajství?

5. Je internet nebezpečný?

6. Dá se dítě před případnými nástrahami internetu uhlídat?

7. Informace o respondentovi: pohlaví

8. Informace o respondentovi: vzdělání

9. Informace o respondentovi

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Je v dnešní době v televizi, tisku a na internetu (dále jen „média“) hodně násilí?

2. Může mít výskyt násilí v médiích neblahý dopad na děti a mladistvé?

3. Je složení televizního programu přizpůsobeno dětem a mladistvým?

4. Od kolika let se mohou děti začít dívat na televizní zpravodajství?

5. Je internet nebezpečný?

6. Dá se dítě před případnými nástrahami internetu uhlídat?

7. Informace o respondentovi: pohlaví

8. Informace o respondentovi: vzdělání

9. Informace o respondentovi

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Omelka, J.Dopad násilí prezentovaného v médiích na děti a mládež (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://dopad-nasili-prezent.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.