Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dopad násilí prezentovaného v médiích na děti a mládež

Dopad násilí prezentovaného v médiích na děti a mládež

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jakub Omelka
Šetření:02. 01. 2011 - 23. 01. 2011
Počet respondentů:92
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.93
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Důvodem průzkumu je sběr dostatečného množství dat pro účely mé bakalářské práce s názvem Dopad násilí prezentovaného v médiích na děti a mladistvé. Informace by měly ukázat, zda je podle respondentů v masmédiích (myšlen tisk, televize, rozhlas) zobrazeno přílišné množství násilí, které by mohlo ohrozit vývoj a psychiku dětí a mladistvých.

Odpovědi respondentů

1. Je v dnešní době v televizi, tisku a na internetu (dále jen „média“) hodně násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7177,17 %77,17 %  
Je ho přiměřeně1718,48 %18,48 %  
Ne44,35 %4,35 %  

Graf

2. Může mít výskyt násilí v médiích neblahý dopad na děti a mladistvé?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7480,43 %80,43 %  
Ne1819,57 %19,57 %  

Graf

3. Je složení televizního programu přizpůsobeno dětem a mladistvým?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, přes den je vysíláno příliš násilných scén a programů, které nejsou vhodné pro mládež.5761,96 %61,96 %  
Ano1819,57 %19,57 %  
Nevím1718,48 %18,48 %  

Graf

4. Od kolika let se mohou děti začít dívat na televizní zpravodajství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
7 - 10 let3841,3 %41,3 %  
11 - 15 let3538,04 %38,04 %  
4 - 6 let1415,22 %15,22 %  
po dovršení 15 let55,43 %5,43 %  

Graf

5. Je internet nebezpečný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5964,13 %64,13 %  
Ne2426,09 %26,09 %  
Nedokážu posoudit99,78 %9,78 %  

Graf

6. Dá se dítě před případnými nástrahami internetu uhlídat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4447,83 %47,83 %  
Ano2931,52 %31,52 %  
Nedokážu posoudit1920,65 %20,65 %  

Graf

7. Informace o respondentovi: pohlaví

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5966,29 %64,13 %  
Muž3033,71 %32,61 %  

Graf

8. Informace o respondentovi: vzdělání

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední škola, Gymnázium4650,55 %50 %  
Vysokoškolské vzdělání3740,66 %40,22 %  
Základní66,59 %6,52 %  
Vyučený22,2 %2,17 %  

Graf

9. Informace o respondentovi

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nejsem rodičem6673,33 %71,74 %  
Jsem rodičem nezletilého dítěte 1718,89 %18,48 %  
Jsem rodičem zletilého dítěte77,78 %7,61 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Je v dnešní době v televizi, tisku a na internetu (dále jen „média“) hodně násilí?

2. Může mít výskyt násilí v médiích neblahý dopad na děti a mladistvé?

3. Je složení televizního programu přizpůsobeno dětem a mladistvým?

4. Od kolika let se mohou děti začít dívat na televizní zpravodajství?

5. Je internet nebezpečný?

6. Dá se dítě před případnými nástrahami internetu uhlídat?

7. Informace o respondentovi: pohlaví

8. Informace o respondentovi: vzdělání

9. Informace o respondentovi

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Je v dnešní době v televizi, tisku a na internetu (dále jen „média“) hodně násilí?

2. Může mít výskyt násilí v médiích neblahý dopad na děti a mladistvé?

3. Je složení televizního programu přizpůsobeno dětem a mladistvým?

4. Od kolika let se mohou děti začít dívat na televizní zpravodajství?

5. Je internet nebezpečný?

6. Dá se dítě před případnými nástrahami internetu uhlídat?

7. Informace o respondentovi: pohlaví

8. Informace o respondentovi: vzdělání

9. Informace o respondentovi

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Omelka, J.Dopad násilí prezentovaného v médiích na děti a mládež (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://dopad-nasili-prezent.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.