Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dopad změny DPH

Dopad změny DPH

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Maňásková
Šetření:04. 05. 2012 - 08. 05. 2012
Počet respondentů:95
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.17
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, tento dotazník se zaměřuje na výzkum dopadu změny hodnoty DPH na českou populaci. Výsledky budou uveřejněny v mé bakalářské práci. Dotazník není omezen věkem.

Odpovědi respondentů

1. Znáte současné sazby DPH?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8185,26 %85,26 %  
Ne1414,74 %14,74 %  

Graf

2. Rozumíte důvodům pro zvýšení DPH?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6063,16 %63,16 %  
Ne3536,84 %36,84 %  

Graf

3. Souhlasíte se zvýšením DPH?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8387,37 %87,37 %  
Ano1212,63 %12,63 %  

Graf

4. Jaký je Váš názor na plánované sjednocování sazeb DPH

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nesouhlasím6669,47 %69,47 %  
Souhlasím1414,74 %14,74 %  
Nemám o tom informace1212,63 %12,63 %  
Je mi to jedno33,16 %3,16 %  

Graf

5. Daňová zátěž v ČR je podle Vás obecně:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Moc vysoká7477,89 %77,89 %  
Přiměřená2021,05 %21,05 %  
Nízká11,05 %1,05 %  

Graf

6. Všimli jste si na svých nákupech zvýšení sazby daně od ledna 2012?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7983,16 %83,16 %  
Ne1616,84 %16,84 %  

Graf

7. Na které komoditě jste zvýšení pocítili nejvíce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jídlo7392,41 %76,84 %  
léky45,06 %4,21 %  
jedlo, lieky, energie,pohonné hmoty11,27 %1,05 %  
všechny výše uvedené možnosti11,27 %1,05 %  

Graf

8. Přimělo Vás zvýšení DPH omezit spotřebu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 9, Neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4860,76 %50,53 %  
Ne3139,24 %32,63 %  

Graf

9. Spotřebu jste začali omezovat na:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
všem2858,33 %29,47 %  
potravinách918,75 %9,47 %  
kulturních akcích714,58 %7,37 %  
Novinách a časopisech48,33 %4,21 %  

Graf

10. Pocítili jste v souvislosti se zvýšením DPH zvýšení cen ve službách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5153,68 %53,68 %  
Ne4446,32 %46,32 %  

Graf

11. Věříte, že peníze vybrané zvýšením dph do státního rozpočtu budou využit účelně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8791,58 %91,58 %  
Ano88,42 %8,42 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Rozumíte důvodům pro zvýšení DPH?

  • odpověď Ano:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 3. Souhlasíte se zvýšením DPH?

8. Přimělo Vás zvýšení DPH omezit spotřebu?

  • odpověď Ano:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi všem na otázku 9. Spotřebu jste začali omezovat na:

10. Pocítili jste v souvislosti se zvýšením DPH zvýšení cen ve službách?

  • odpověď Ne:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 6. Všimli jste si na svých nákupech zvýšení sazby daně od ledna 2012?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znáte současné sazby DPH?

2. Rozumíte důvodům pro zvýšení DPH?

3. Souhlasíte se zvýšením DPH?

4. Jaký je Váš názor na plánované sjednocování sazeb DPH

5. Daňová zátěž v ČR je podle Vás obecně:

6. Všimli jste si na svých nákupech zvýšení sazby daně od ledna 2012?

7. Na které komoditě jste zvýšení pocítili nejvíce?

8. Přimělo Vás zvýšení DPH omezit spotřebu?

9. Spotřebu jste začali omezovat na:

10. Pocítili jste v souvislosti se zvýšením DPH zvýšení cen ve službách?

11. Věříte, že peníze vybrané zvýšením dph do státního rozpočtu budou využit účelně?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znáte současné sazby DPH?

2. Rozumíte důvodům pro zvýšení DPH?

3. Souhlasíte se zvýšením DPH?

4. Jaký je Váš názor na plánované sjednocování sazeb DPH

5. Daňová zátěž v ČR je podle Vás obecně:

6. Všimli jste si na svých nákupech zvýšení sazby daně od ledna 2012?

7. Na které komoditě jste zvýšení pocítili nejvíce?

8. Přimělo Vás zvýšení DPH omezit spotřebu?

9. Spotřebu jste začali omezovat na:

10. Pocítili jste v souvislosti se zvýšením DPH zvýšení cen ve službách?

11. Věříte, že peníze vybrané zvýšením dph do státního rozpočtu budou využit účelně?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Maňásková, M.Dopad změny DPH (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://dopad-zmeny-dph.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.