Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dopady cestovního ruchu na životní prostředí

Dopady cestovního ruchu na životní prostředí

Jedl(a) jste již hmyz? Pokud ne, lákalo by Vás to?
Mouchy spolknuté při jízdě na kole a pavouci snězení ve spánku se nepočítají :-)

(cca 1 min, veřejné výsledky)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Andrea Havlová
Šetření:06. 09. 2020 - 17. 09. 2020
Počet respondentů:169
Počet otázek (max/průměr):25 / 20.73
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:48,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.10:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

Dovolte mi, abych Vás touto cestou požádala o účast ve výzkumu, který je součástí mé diplomové práce. Zaměřuje se na dopady cestovního ruchu na životní prostředí. Dotazník je zcela anonymní a jeho vyplnění Vám zabere přibližně 10 minut Vašeho času.

Odpovědi respondentů

1. Jaký je Váš postoj ke klimatickým změnám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Uvědomuji si je a snažím se chovat odpovědně10662,72 %62,72 %  
Uvědomuji si je, ale nemají vliv na mé chování3621,3 %21,3 %  
Neřeším je169,47 %9,47 %  
Klimatické změny se příliš zveličují95,33 %5,33 %  
Nemyslím si, že k nim dochází21,18 %1,18 %  

Graf

2. Co podle Vás znamená termín „udržitelný rozvoj“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Komplexní řešení ochrany přírody v souladu s hospodářským a sociálním rozvojem11869,82 %69,82 %  
Snaha o omezení čerpání přírodních zdrojů (např. omezení těžby uhlí)5230,77 %30,77 %  
Ochrana životního prostředí3319,53 %19,53 %  
Kontrolované budování a rozšiřování (např. výstavba rezidenčních čtvrtí nebo dálnic)2715,98 %15,98 %  
Netuším, co pojem znamená95,33 %5,33 %  
Manipulace veřejného mínění a nesmyslné vytváření obav84,73 %4,73 %  

Graf

3. Jaký má podle Vás cestovní ruch vliv na klimatické změny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Pozitivníotázka č. 5, Neutrálníotázka č. 6, Negativníotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Negativní10763,31 %63,31 %  
Neutrální5431,95 %31,95 %  
Pozitivní84,73 %4,73 %  

Graf

4. V předchozí otázce jste odpověděl/a, že má podle Vás cestovní ruch negativní vliv na klimatické změny. Prosím, uveďte které a/nebo proč si to myslíte:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

...

A

A

Automobily a letadla kazí ovzdusi

Celkově, většinová doprava -přemisťování osob, materiálu..zajišťování služeb

Cestování letadlem má špatný vliv na ovzduší a tím i počasí

Cestování letadlem, lodní doprava, nadměrné cestování autem, hlaveň uvolňování skleníkových plynů do atmosféry

Cestování letadly.

cestování ohromného počtu lidí letadly a jinými dopr.prostředky

Cestování za pomoci čehokoliv jiného, než vlakem, životní prostředí poškozuje. Zejména letecký provoz.

Cestování, stejně jako většina lidských aktivit, zvyšuje uhlíkovou stopu

Cestováním se spotřebovává energie jejíž výroba škodí životnímu prostředí a zanechává uhlíkovou stopu.

cestovní ruch je spojený s dopravou, která velmi výrazně negativně ovlivňuje klima.

Dochází ke zvýšené spotřebě zdrojů, výstavbě zbytečných nemovitostí i infrastruktury a ničení původních biotopů.

doprava - znečišťuje ovzduší budování hotelových rezortů na úkor přírody

doprava (letecka, lodna) vypusta vela emisii, vela ludi na jednom mieste nici ekosystemy atd

Doprava k cestovnímu ruchu- letadlo, auto (znečišťování), větší seskupení lidí ( hotely, letoviska) větší množství znečištění

Doprava obecně má negativní dopad na přírodu, turisté také často znečišťují přírodu

Doprava při cestování - letadla, auta.. škodlivé emise apod. Zároveň kvůli většímu množství lidí v turistických lokalitách dochází k ohrožování tamní flory a fauny apod.

Doprava způsobuje obrovské znečištění. To pak může mít vliv na globální oteplování. I samotná letecká doprava ohřívá ovzduší.

Doprava, hlavně letecka. Neukaznenost lidi, kteri se neumi pohybovat a slusne chovat v prirode =Znečištění

Doprava, ktera je zbytna Vytvareni odpadu, jemuz se pri cestovani casto neda vyhnout

Dopravní prostředky znečišťují vodu nebo vzduch. Lidé - převážně turisté - zanechávají v přírodě nepořádek.

Emise, narušení ozónové vrstvy, skleníkové plyny.

Emise, niceni prirody - prilis mnoho navstevniku

Globálne otepľovanie

Globální oteplování

K cestovnimu ruchu,aby mohl fungovat je potreba tovaren k vyrobe zarizeni pro budovani infrastruktury , k vyrobe dopravnich prostredku apod. Takze negativni vliv ma, ale spis jako druhotny. Je prokazano,ze největší vliv na klim.zmeny ma golfsky proud.

Komplex : palivo do letadel, přesuny obyvatelstva, odpady ...

Kvůli znečištění, pohonné hmoty, výpary z aut, letadel, odpad apod...

Letadla

letadla, odpadky, poškozování přírody

Letadla, odpady,..

Létání letadlem, způsobující skleníkový jev, odpady v restauracích..

Letani, doprava a znečištění ovzduší. Odpadky. Budování letovisek na úkor přírody. Zásobování hotelů vodou v zemích s nedostatkem vody. Masovy turismus ničí přírodu- v ČR napriklad koruny stromů a jejich obri parkoviště. Navstevnici prijedou autem a zase odjedou.

Letecká doprava

Letecká doprava

Letecká doprava

Letecká doprava je z nemalé části složena z osobní dopravy a ta z turistické. Letecká doprava výrazným přispěvatelem k emisím skleníkových plynů. Dále dochází k overturismu, tj. ničení přírodních habitatů a ekosystémů nadměrným zásahem člověka, resp. turisty.

Letecka doprava negativne ovlinuje klima,turiste znecistuji zivotni prostredi,kaci se lesy kvuli vystavbe hotelu a resortu

Letecká doprava, znečištění, ničení krajiny turisty (u nás např. vrchol Sněžky) apod.

Lidé znečišťují klima, přírodu a nechovají se jak mají. Cestují dopravními prostředí, což pro klima není dobré. Používají automobily a další prostředky

mnoho lidí

Myslím tím, např. leteckou dopravu a s tím spojené velké množství vyprodukovaného CO2 během letu.

Myslím, ze negativně působí především díky velmi častému nezodpovednemu chování cestovatelů. Dále jsou to emise od letadel apod.

nadmerné cestovanie- lietadlá, autá, lode... zvýšený odpad na turistických miestach, znehodnotenie prírodných a turistických historických miest nadmernou návštevnosťou (udupanie pôdy, rozpadanie pamiatok), zvýšená výstavba a tým spojené klčovanie lesov...

Nadprodukce odpadku

Např. letadla.

Negativní změny na ovzduší, hlavně vlivem výfukových plynů. Oteplování planety. Vylešnování atd.

nejen letecká doprava, zastavování území ubytováním a zábavními stavbami, odpoad v místě cestovního ruchu, atd.

nejvíce letecká doprava, pokud by turisté chodili pěšky a uklízeli po sobě, asi by to bylo ok

Nemám nic proti tomu cestovat po celém světě, ale cestovní ruch je dle mého rozšířen do extrému a je to v dnešní době takový BUM. Dopady jsou takové : ničí se města, příroda, památky, místní lidi mají zhoršené podmínky pro bydlemi., A také mísení všech lidí na světě, různých kultur dohromady vede k většímu šíření nemocí a neobvyklé bakterie a viry se dostávají do zemi, kde na ně nejsou zvyklí a pak podléhají.

Nešetrný způsob přepravy

Nevim

Obecně pravděpodobně zejména dopravní prostředky (letadla, automobily) a produkty jejich působení.

Obrovska spotřeba paliva v letadlech, hromady odpadků - letadla, vlaky atd , “5 min trash” - obaly od jídel. Emise ze spalin.

Ohřívání planety, zhoršování klimatických podmínek

Poskozovani prirody velkou navstevnosti nekterych mist a podobne

poškozování přírodního prostředí masovou turistikou

Protoze je male zdaneni letecke nafty.

Především znečištěné ovzduší

Při cestování je využíváno různých prostředků, kdy díky nim dochází k dalšímu znečišťování.

Rozhodně zvyšuje únik splodin a spotřebu neobnovitelnych zdrojů

Samozřejmě záleží jak cestujeme, respektive jakým prostředkem, jeho uhlikova stopa je pak k diskusi.

Skleníkový efekt-ohřívání planety, vyšší teplota má za následek tání ledovců .

Spaliny z motorů negativně působí na životní prostředí.

Spalování emisí

Spalování plynných i tekutých paliv

splodiny z cestovních prostředku např.

Splodiny z letadel a aut, odpadky, hluk, prach

Spotřeba paliva Exhalace

Spotřeba pohonných hmot, nárůst spotřeby vody a energii v místech, kde na to nejsou vhodné podmínky, ničení přírodních kras diky turistickém ruchu

Spotřeba vody v hotelch

Špatné ovzduší díky autům, letadlům...

Uhlíková stopa

uhlková stopa, neúměrné zatížení přírody

velké výletní lodě (Středozemní moře), letecká doprava

Více cestování = více bordelu v ovzduší a na zemi

Více cestování znamená více dopravních prostředků a to má za následek únik škodlivých látek do ovzduší a to narušuje klima.

Vice odpadu.zvyseni dopravy.hluk v prirode Vyrusovani zvere.

Výfukové plyny

Výfukové plyny znečištění ovzduší

Vyfukove plyny, kaceni stromu a likvidace pudy kvuli vystavbe komunikaci aspol.

Výfukové plyny, používání plastů

Vycházím z jen z veřejně dostupných informací.

Výpary z výfuků a jiné látky vypouštěné do vzduchu

Vypouštění vysokých dávek skleníkových plynů

vytváření skleníkových plynů

vytváří hodně zplodin; lidé se dostanou i na místa, která byla ještě před 200 lety nedostupná a můžou snadněji drancovat (těžba surovin i "nálety turistů"); doprava zvyšuje nepřímo i životní tempo obyvatel a ti nemají čas odpočívat ani přemýšlet o souvislostech, naopak se utíkají ke konzumu, aby se odměnili za úsilí a odpočinuli si touto nezdravou formou - takže se tím zvyšuje spotřeba a tím opět narůstá množství zplodin

zanechává uhlíkovou stopu

Zejména při letecké a automobilové dopravě je spojen s produkcí emisí. Jinak ovlivňuje spíše jiné složky životního prostředí než klima.

Znecisteni ovzduší (cesta-auta,letadla)

Znecistovani vzduchu letadly, znecistovani mori lodema...

Znečistenie ovzdušia najmä pri leteckej doprave

Znečištěné ovzduší

Znečištění dopravou, odpady, narušení ekosystémů

Znečištění přírody a ovzduší

Znečištění životního prostředí

znečištování ovzduší

Znečišťování ovzduší a vod

Znečišťování prirody spalinami dopravnich prostředků, plundrovani přírodních krás velkým množstvím turistu, znečišťování moře atd.

Znečištování životního prostředí

Zplodiny letadel, autobusů

Zplodiny z cestovních prostředků, znečišťování živ. prostředí turistickým ruchem, ...

Zvýšená koncentrace CO2

Zvýšená letecká a lodní přeprava, kumulace osob s destruktivním působením v ohrožených lokalitách

Zvýšené množstvi skleníkových plynů při cestovani, zavlečení nepůvodníh druhů, zvlečení nemocí.

5. V předchozí otázce jste odpověděl/a, že má podle Vás cestovní ruch pozitivní vliv na klimatické změny. Prosím, uveďte které a/nebo proč si to myslíte:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

Diky CR vznikaji CHKO, PR, zlepsuje se infrastruktura, duraz na udrzitelnost

Letecká doprava

Myslím si že letecká doprava negativně ovlivňuje počasí.Je to vidět letošní léto, je úplně normální. Tím myslím dostatek srážek,málo letadel.

nevím

Ovzduší

protože si cestováním uvědomíme jak moc je pro nás klima důležité.

Výletní lodě, letadla, auta, znečišťování oceánu a přírody plasty a dalšími věcmi....

6. Jaké mají podle Vás klimatické změny vliv na cestovní ruch?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Pozitivníotázka č. 8, Neutrálníotázka č. 9, Negativníotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neutrální12674,56 %74,56 %  
Negativní3923,08 %23,08 %  
Pozitivní42,37 %2,37 %  

Graf

7. V předchozí otázce jste odpověděl/a, že mají podle Vás klimatické změny negativní vliv na cestovní ruch. Prosím, uveďte které a/nebo proč si to myslíte:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.presun teplých pásem odvrivniku

Auta a letadla kazí vzduch

Bouře, tajfuny, povodně. Vše se odráží na cestování.

Člověk nemá chuť trávit dovolenou tam, kde jsou aktuálně bouře, lesní požáry, extrémní sucha, povodně...

Globálne oteplovanie

globální oteplování (není na horách sníh)

Hurikány, výbuch sopiek, silné búrky, teplá, všetko ovplyvňuje vestovný ruch

Chtěla jsem napsat, že cestování má negativní vliv na životní prostředí

Je to kampaň kvůli které se lidi bojí

Letadla vypouštějí do ovzduší škodliviny

Lidé necestují tam, kde jsou tornáda, povodně atd..

Místa, která lidé dříve navštěvovali, se mění.

mnoho lidí

Myslim si, ze to bere zisky CK a podobnym "zarizenim", kteri ziji z cestovniho ruchu. Protoze kdyz se stane napriklad nejaka mimoradna udalost, tak lide rusi zajezdy apod.

Myslím tím, např. leteckou dopravu a s tím spojené velké množství vyprodukovaného CO2 během letu.

Nastává přesně to, co předpověděli klimatologové už řed lety, citelné globální oteplování, které rozpouští tisícíleté ledovce a dochází k cyklu ohřívání zeměkoule. Světová moře stoupají a ohrožují obyvatelstvo na nízko položených územích.

nějaká místa se klimatickou změnou znehodnocují a to na daném místě snižuje nebo přesouvá turismus jinam. Třeba zničené korálové útesy nebudou dále lákat turisty v takové míře jako ty nepoškozené

Nepředvídatelné a extrémní meteorologické jevy jsou riziko, zničené ekosystémy nejsou atraktivní

Obmedzenie kvôli bezpečnosti turistov a ochrane prírody

omezování cestování

Omyl, melo to byt "neutralni"

Oteplování

Počasí

Pokud se mění klima kde byl "ráj pro milovníky sněhu" a vyhledávali tyto destinace, dochází k povolnemu oteplování, tak to má za následek kratši dobu vhodného pobytu. Kde bylo teplo je najednou chladněji a změna teplot má vliv na vše.

poškozování přírodního prostředí masovou turistikou

Příroda je znečištěná, poškozená, na mnoho míst není už povolen vstup kvůli ochraně přírody

Snaha o snížení emisí a v důsledku toho růst cen, například letenek

tání ledovců, nedostatek sněhu - oteplování

Ubývání ledovců - méně turistu, kteri se na ne jedou podivat. Záplavy, extrémní výkyvy počasí

vela turistickych miest sa moze stat neobyvatelnymi

Velká vedra a nedostatek vody ovlivňují migraci obyvatel a tedy i cestovní ruch.

víchrice, dážd, extrémne teplo a dusno, záplavy..

Vlivem změn klimatu i cestování do míst, která do nedávné doby nebyla pro cestování vhodná. tudíž ještě více narušuje cest. ruch dané lokality. Důsledkem KZ může být i nedostatek pitné vody a jiných surovin či energií v cestovatelsky dříve žádaných lokalitách.

Výletní lodě, letadla, auta, znečišťování oceánu a přírody plasty a dalšími....

vyšší riziko extrémního počasí, požárů, možné rušení letů atd.

Vzhledem k

xxxx

Zdražování dopravy

změny počasí

8. V předchozí otázce jste odpověděl/a, že mají podle Vás klimatické změny pozitivní vliv na cestovní ruch. Prosím, uveďte které a/nebo proč si to myslíte:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Ovzdusi

Prodlužují se sezóny s teplým počasím = delší doba s větším počtem turistů v dané lokalitě =větší výdělěk, více turistů v souhrnu.

protože si uvědomíme jak je pro nás příroda důležitá

S oteplováním se prodlužuje v mnoha místech sezona, lidé logicky chtějí mít při svém cestování hezké počasí. Na mnoha místech se tak sezona prodlužuje o jaro/podzim.

9. Setkal/a jste se někdy s pojmem „uhlíková stopa“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 10, Neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9656,8 %56,8 %  
Ne7343,2 %43,2 %  

Graf

10. V předchozí otázce odpověděli kladně. Co podle Vás pojem „uhlíkový efekt“ znamená?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

.

.

.

.

Biogeochemicky cyklus

Biochemicky cyklus

Cim vice CO2 tím vice se teplota atmosfery zvysuje.

Je to přirozený efekt. Bez uhlíku nemůže být život!

Jestli myslíte pojem "uhlíková stopa", na který se ptala předchozí otázka, tak je to znečištění nebo poškození planety, které za sebou člověk zanechává svým chováním. Co je "uhlikovy efekt " netuším.

Kolik škodlivin zůstane za nějakým produktem (jeho výroba použití a likvidace)

Koloběh uhlíku

Kontrola ochrany životního prostředí

Kvazivedecke obhajovani nesmyslneho zdaneni zakladnich lidskych potreb

mělo by se snad jednat o projev/proces, kdy produkce uhlíku na Zemi mění stav atmosféry, v důsledku čehož dochází ke klimatické změně

Množství emisí v celém průběhu výroby a distribuce

Myslím, že je to v podstatě to samý jako skleníkový efekt.

Myslím, že se tím myslí část skleníkového efektu způsobená oxidem uhličitým.

Narušení koloběhu ihliku

Následek našeho jednání, tj. např. právě cestování

Nebudu odpovídat, protože přesně nevím

Něco podobného jako skleníkový efekt

Nedokážu přesně vyjádřit.

Nedokážu to popsat

Nějaké exhalace?

Nepamatuji si

Neviem

Nevim

Nevím

nevím

Nevím

nevím

Nevím přesně, ale podle mě že to je jak ve skleniku

Nevím, ale otázka byla položena "Slyšel jste ..." - an, slyšel, ale nedokáži přesně odpovědět

Nevím, jen jsem se s tím pojmem již setkala.

Nevím.

Neznám přesnou definici. Je to civilizační stopa.

Odpadní látky se vypouští do atmosféry a znečišťují ji. Pod znečištěnými místy tak vzniká teplejší vzduch, než by měl být.

Počet uhlíku vyprodukovaného za určitý časový úsek či v nějaké činnosti

Podle mě je to jiné pojmenování pro uhlíkový cyklus, tedy cirkulaci uhlíku mezi půdou, vodou a vzduchem na planetě

Pojem jsem slyšela, ale přesně nevím co si pod pojmem představit

pokud je to jiný název pro uhlíkovou stopu, tak znamená množství zátěže pro životní prostředí děláním různých činností; za jednu z nejhorších se považuje cestování letadlem, ale i další formy cestování při kterých se nepoužívá vlastní energie (kolo, koloběžka, ...) je problematické; s tím souvisí i konzumace jídel dopravovaných k nám z opačného konce zeměkoule

prehrievanie zeme a držanie smogu v ovzduší

Představuji si to jako vytváření nedýchatelného ovzduší na úkor spotřeby kyslíku, respektive jeho výroby (aneb udržování dostatečného množství zeleně a pod.)

Přepočet daně lidské činnosti na vyprodukováný CO2.

Přepočet chování na spotřebu fosilních paliv.

řekla bych, že totéž jako skleníkový efekt - zvyšování CO2 v atmosféře; ale samozřejmě i ve vodě atd.

setkala jsem se s tímto pojmem, ale neumím ho vysvětlit

Sklenikovy

Skleníkový efekt

Skleníkový efekt

Sklenikovy efekt, diky nadmerne produkci CO2 se postupne zvysuje teplota na Zemi

skvělý byznys pro hrstku lidí

součet vypuštěných skleníkových plynů

souvisí s cestování letadlem

Souvisi se sklenikovym efektem, nedokazu presne popsat, tento pojem znam ze skoly, ale presne si nevzpominam na vyznam

stopa , kterou zanechává každý z nás

Stopa např po dopravní prostředků

Stoupající podíl uhlíkových sloučenin v atmosféře, které vznikají lidskou činností a oteplují zemi.

Tak uhlíková stopa nebo uhlíkový efekt. nejdřív si vyjasněte na co se ptáte. Je zoufalé když někdo kdo by chtěl být vysokoškolsky vzdělaný člověk nedokáže zformulovat jasně a přesně dvě věty a dotaz.

to bylo ve škole moc si to nepamatuji

To je součást a konečná fáze koloběhu uhlíku

To si právě nejsem jistá. Problém je příliš složitý

uhlik se ze zeme od organismu nebo z aut dostava do dalsich sfer (hydrosfery napr) a to seboak dostava dal a procesem muze skodit dalsim procem na Zemi

Uhlikova stopa

Uhlíková stopa

uhlíková stopa je jak moc uhlíku má daný stát/člověk ročně na svědomí podle toho jak žije

Uhlíková stopa jsou emise vyprodukované určitou činností - např. leteckou dopravou, spotřebou nějakého produktu, jeho výrobou apod. A UE bude nejspíš nějaká nutná eliminace a kompenzace této stopy,

Uhlikova stopa napr.vyroba drzinu spotrebuje tolik vody a energie. Uhlikovy efekt "udržování" teplejsiho vzduchu v nizsich vrstvách ...

Uhlíková stopa- letadla

Uhlíkový efekt je slátanina. Buď máte na mysli skleníkový efekt, nebo uhlíkovou stopu. Ovšem vysvětlovat vám oboje fakt nebudu.

Uhlíkový efekt je zvyšování teploty v návaznosti na zvýšení únik splodin

Uvolnovani CO2

V podstatě cyklus uhlíku v biosféře

v předchozí otázce jste se ptal na "uhlíkovou stopu" a tady řešíte uhlíkový efekt - to není totéž!

Velká energetická zátěž.

Velká míra uhlíku se ukládá v atmosféře a tím pádem se ohřívá planeta a způsobuje to velké škody (tání ledovců, stoupání hladin moři)

vypouštění emisí které oteplují ovzduší

vypouštění plynů do ovzduší

vyprodukované CO2

Vyšší podíl oxidu uhličitého, což má za následek zvyšování teploty.

Vytvoření uhlíková bubliny diky lpalivum

xxxx

změny klimatu

Znam pojem sklenikovy efekt- coz je objem plynu v atmosfere,ktere ohrivaji zemi. Pak je pojem uhlikovy cyklus, coz je kolobeh uhliku. Mozna jste myslela uhlikovou neutralitu, ke ktere se zavazalo mnoho firem, aby snizovali dopad prave na klimaticke zmeny?

Znecisteni ovzdusi apojene s vyrobou produktu nebo třeba cestou letadlem.

Znečištění ovzduší

znečištování ovzduší dopravou, výrobou, ...

znečištování živ. prostředí

Zvyšování podílu CO2 v atmosféře a následné klimatické změny

zvyšování podílu CO2 v ovzduší

Zvyšování podílu CO2.

Zvyšování podílu oxidu uhličitého v atmosféře.

zvyšování uhlíku v přírodě má vliv na skleníkový efekt a tedy oteplování

Zvyšovanie hodnoty uhlíka v atmosfére, skleníkový efekt

11. Která z následujících oblastí podle Vás produkuje nejvíce emisí skleníkových plynů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dopravní služby12372,78 %72,78 %  
Výroba a spotřeba potravin4426,04 %26,04 %  
Stravovací zařízení21,18 %1,18 %  

Graf

12. Ohodnoťte prosím, jaké jsou podle Vás dopady jednotlivých druhů dopravy na klima (produkce skleníkových plynů). (1 – nejvíce znečišťující, 5 – nejméně znečišťující životní prostředí)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Osobní automobilová přeprava2.4381.299
Letecká doprava2.161.448
Železniční doprava3.3961.304
Lodní doprava2.711.519
Autobusová doprava2.7220.911
Cyklistická a pěší přeprava4.0472.637

Graf

13. Je pro Vás při výběru Vaší dopravy důležité, jak znečišťuje ovzduší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Někdy8147,93 %47,93 %  
Nikdy7544,38 %44,38 %  
Ano, vždy (skoro vždy)137,69 %7,69 %  

Graf

14. Pokud byste veděl/a, že některé z potravin, které pravidelně konzumujete zatěžují značně svým výrobním procesem životní prostředí a mají tedy vysoce negativní efekt na klima, jak byste se zachoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Moje spotřeba by se snížila, ale občas bych si takové potraviny koupil/a12674,56 %74,56 %  
Moje spotřeba těchto potravin by se nezměnila3520,71 %20,71 %  
Zcela bych tyto potraviny vyřadil/a ze svého jídelníčku52,96 %2,96 %  
Moje spotřeba těchto potravin by vzrostla31,78 %1,78 %  

Graf

15. Byl/a byste ochotný/á zaplatit za dovolenou vyšší cenu, pokud by byla šetrná k životnímu prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ne, měl/a bych zájem pouze, pokud by cena byla nižší, než běžná dovolenáotázka č. 17, Ne, měl/a bych zájem pouze za cenu, která je maximálně na úrovni běžné dovolenéotázka č. 17, Ano, nabídl/a bych i více.otázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, měl/a bych zájem pouze za cenu, která je maximálně na úrovni běžné dovolené11467,46 %67,46 %  
Ano, nabídl/a bych i více.4023,67 %23,67 %  
Ne, měl/a bych zájem pouze, pokud by cena byla nižší, než běžná dovolená158,88 %8,88 %  

Graf

16. V předchozí otázce jste uvedl/a, že byste byl/a ochotý/á zaplatit za dovolenou vyšší cenu, pokud by byla šetrná k životnímu prostředí. Prosím uveďte v %, o kolik byste byl/a ochotný/á v případě zájmu nabídnout nad rámec ceny běžné dovolené:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
101640 %9,47 %  
20820 %4,73 %  
15410 %2,37 %  
3037,5 %1,78 %  
725 %1,18 %  
525 %1,18 %  
300025 %1,18 %  
390012,5 %0,59 %  
200012,5 %0,59 %  
10012,5 %0,59 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:155.11
Minimum:7
Maximum:3000
Variační rozpětí:2993
Rozptyl:347210.22
Směrodatná odchylka:589.25
Medián:12.5
Modus:10

Graf

17. Jak by vaše cestovní rozhodování ovlivnila informace, že je destinace spjata s velmi negativním vlivem cestovního ruchu na tamní životní prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
O návštěvě bych uvažovala, ale zájem by se snížil10863,91 %63,91 %  
O návštěvě bych dále neuvažoval/a3319,53 %19,53 %  
Zájem by se nezměnil, dopady cestovního ruchu mě nezajímají2112,43 %12,43 %  
O návštěvě bych uvažoval/a více74,14 %4,14 %  

Graf

18. Jak by Vás při plánování výletu/dovolené ovlivnila informace, že je daná destinace přeplněná? (např. Benátky, centrum Prahy, atd.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
O návštěvě bych uvažovala, ale zájem by byl nižší7946,75 %46,75 %  
O návštěvě bych dále neuvažoval/a (vyhýbám se takovým místům)7041,42 %41,42 %  
Můj zájem by se nezměnil2011,83 %11,83 %  

Graf

19. Domníváte se, že jste dostatečně informován/a o možnostech cestování v souladu s udržitelným cestovním ruchem a ochranou životního prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, uvítal bych další informace9355,03 %55,03 %  
Nevím4023,67 %23,67 %  
Ano, další informace nepotřebuji3621,3 %21,3 %  

Graf

20. Jaký je Váš názor na zavádění finanční regulace návštěvnosti na přeplněných turistických cílech? (např. potencionální zpoplatnění vstupu na Karlův most)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Záleží na destinaci/turistickém cíli5633,14 %33,14 %  
Se zpoplatněním nesouhlasím3923,08 %23,08 %  
Zpoplatnění by mělo být pouze pro cizince2917,16 %17,16 %  
Zpoplatnění je žádoucí, ale pouze symbolické2414,2 %14,2 %  
Zpoplatnění je důležité a mělo by být ve výši odpovídající patřičnému snížení počtu návštěvníků2112,43 %12,43 %  

Graf

21. Co by pro Vás bylo motivací pro další posílení vašeho ekologického chování? (lze označit více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vlastní zájem o přírodu10360,95 %60,95 %  
Snaha zachovat flóru a faunu pro budoucí generace10260,36 %60,36 %  
Úspora nákladů9857,99 %57,99 %  
Boj proti klimatickým změnám3621,3 %21,3 %  
Tlak zaměstnavatele (např. snižování spotřeby papíru, povinnost třídit odpad, atd.)2715,98 %15,98 %  
Tlak okolí (rodina, kamarádi)1911,24 %11,24 %  
Vliv sociálních sítí a influencerů (je to trendem)1810,65 %10,65 %  
Myslím si že mě hodně ovlivňuje moje kamarádka, která se o věc velmi zajímá. Používání palmového oleje a hlavně o prací prášky a ostatní produkty včetně kosmetiky. 10,59 %0,59 %  
Vyhody od obci(napr. snizeni cen za svod odpadu) /statu10,59 %0,59 %  
Ne, že by to bylo co by motivovalo mě ale myslím, že lidem by pomohl trend sociálních sítí a influencerů. A na škodu by nebyla podpora zaměstnavatele 10,59 %0,59 %  
Zmena priorit spoločnosti ako celku zo spotrebiteľskeho formátu na tvorivy, zamerany na zodpovednksť kaźdeho človeka pri rozvoji svojho pracovneho aj domáceho prostredia10,59 %0,59 %  
Budování jaderných elektráren místo uhelných 10,59 %0,59 %  
Výchova rodičů + ve škole - určitě ne nátlak jak je definované v jedné z odrážek, ale informace - např i mainstream media10,59 %0,59 %  
Pokud by se toto resilo v globalnim meritku. Statistiky , cisla,pruzkumy, co nejvice prispiva ke klim.zmenam a pokud se navrhuje reseni jako je u elektroaut, tak srovnani, v cem je elektrarna setrnejsi nez spalovaci motory. 10,59 %0,59 %  
nemyslím si, že by se pro to dělalo málo10,59 %0,59 %  
Kdyby se postihy za znecistovani zacaly resit u tech nejvetsich svetovych firem - coz se kvuli penezum nikdy nestane. Marny boj jednotlivcu...10,59 %0,59 %  
nic, už dnes se chovám maximálně ekologicky10,59 %0,59 %  
možná něco, co teď nedokáži pojmenovat10,59 %0,59 %  
Pravda misto ideologie10,59 %0,59 %  
Nic, protoze to neni potreba.10,59 %0,59 %  
asi nic, nemám ekoteroristy příliš v lásce....10,59 %0,59 %  
Kdyby sla prikladem i nase politicka scena10,59 %0,59 %  
mé svědomí10,59 %0,59 %  

Graf

22. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena11065,09 %65,09 %  
Muž5934,91 %34,91 %  

Graf

23. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 – 35 let5934,91 %34,91 %  
25 let a méně3621,3 %21,3 %  
46 - 55 let2816,57 %16,57 %  
36 – 45 let2715,98 %15,98 %  
65 let a více137,69 %7,69 %  
56 – 65 let63,55 %3,55 %  

Graf

24. Jaké je Váš sociální status?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pracující (zaměstnaný/á nebo podnikatel/ka)10662,72 %62,72 %  
Studující2414,2 %14,2 %  
Na rodičovské/mateřské dovolené1710,06 %10,06 %  
Důchodce1710,06 %10,06 %  
Nezaměstnaný/á52,96 %2,96 %  

Graf

25. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Úplné střední odborné vzdělání s maturitou7142,01 %42,01 %  
Vysokoškolské vzdělání4325,44 %25,44 %  
Bakalářské vzdělání1810,65 %10,65 %  
Střední odborné vzdělání s výučním listem137,69 %7,69 %  
Vyšší odborné vzdělání116,51 %6,51 %  
Vysokoškolské doktorské vzdělání
84,73 %4,73 %  
Základní vzdělání52,96 %2,96 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

13. Je pro Vás při výběru Vaší dopravy důležité, jak znečišťuje ovzduší?

  • odpověď Nikdy:
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zájem by se nezměnil, dopady cestovního ruchu mě nezajímají na otázku 17. Jak by vaše cestovní rozhodování ovlivnila informace, že je destinace spjata s velmi negativním vlivem cestovního ruchu na tamní životní prostředí?

21. Co by pro Vás bylo motivací pro další posílení vašeho ekologického chování? (lze označit více odpovědí)

  • odpověď Snaha zachovat flóru a faunu pro budoucí generace:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, vždy (skoro vždy) na otázku 13. Je pro Vás při výběru Vaší dopravy důležité, jak znečišťuje ovzduší?

22. Jaké je vaše pohlaví?

  • odpověď Žena:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na rodičovské/mateřské dovolené na otázku 24. Jaké je Váš sociální status?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký je Váš postoj ke klimatickým změnám?

2. Co podle Vás znamená termín „udržitelný rozvoj“?

3. Jaký má podle Vás cestovní ruch vliv na klimatické změny?

6. Jaké mají podle Vás klimatické změny vliv na cestovní ruch?

9. Setkal/a jste se někdy s pojmem „uhlíková stopa“?

11. Která z následujících oblastí podle Vás produkuje nejvíce emisí skleníkových plynů?

12. Ohodnoťte prosím, jaké jsou podle Vás dopady jednotlivých druhů dopravy na klima (produkce skleníkových plynů). (1 – nejvíce znečišťující, 5 – nejméně znečišťující životní prostředí)

13. Je pro Vás při výběru Vaší dopravy důležité, jak znečišťuje ovzduší?

14. Pokud byste veděl/a, že některé z potravin, které pravidelně konzumujete zatěžují značně svým výrobním procesem životní prostředí a mají tedy vysoce negativní efekt na klima, jak byste se zachoval/a?

15. Byl/a byste ochotný/á zaplatit za dovolenou vyšší cenu, pokud by byla šetrná k životnímu prostředí?

16. V předchozí otázce jste uvedl/a, že byste byl/a ochotý/á zaplatit za dovolenou vyšší cenu, pokud by byla šetrná k životnímu prostředí. Prosím uveďte v %, o kolik byste byl/a ochotný/á v případě zájmu nabídnout nad rámec ceny běžné dovolené:

17. Jak by vaše cestovní rozhodování ovlivnila informace, že je destinace spjata s velmi negativním vlivem cestovního ruchu na tamní životní prostředí?

18. Jak by Vás při plánování výletu/dovolené ovlivnila informace, že je daná destinace přeplněná? (např. Benátky, centrum Prahy, atd.)

19. Domníváte se, že jste dostatečně informován/a o možnostech cestování v souladu s udržitelným cestovním ruchem a ochranou životního prostředí?

20. Jaký je Váš názor na zavádění finanční regulace návštěvnosti na přeplněných turistických cílech? (např. potencionální zpoplatnění vstupu na Karlův most)

21. Co by pro Vás bylo motivací pro další posílení vašeho ekologického chování? (lze označit více odpovědí)

22. Jaké je vaše pohlaví?

23. Jaký je Váš věk?

24. Jaké je Váš sociální status?

25. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký je Váš postoj ke klimatickým změnám?

2. Co podle Vás znamená termín „udržitelný rozvoj“?

3. Jaký má podle Vás cestovní ruch vliv na klimatické změny?

6. Jaké mají podle Vás klimatické změny vliv na cestovní ruch?

9. Setkal/a jste se někdy s pojmem „uhlíková stopa“?

11. Která z následujících oblastí podle Vás produkuje nejvíce emisí skleníkových plynů?

12. Ohodnoťte prosím, jaké jsou podle Vás dopady jednotlivých druhů dopravy na klima (produkce skleníkových plynů). (1 – nejvíce znečišťující, 5 – nejméně znečišťující životní prostředí)

13. Je pro Vás při výběru Vaší dopravy důležité, jak znečišťuje ovzduší?

14. Pokud byste veděl/a, že některé z potravin, které pravidelně konzumujete zatěžují značně svým výrobním procesem životní prostředí a mají tedy vysoce negativní efekt na klima, jak byste se zachoval/a?

15. Byl/a byste ochotný/á zaplatit za dovolenou vyšší cenu, pokud by byla šetrná k životnímu prostředí?

16. V předchozí otázce jste uvedl/a, že byste byl/a ochotý/á zaplatit za dovolenou vyšší cenu, pokud by byla šetrná k životnímu prostředí. Prosím uveďte v %, o kolik byste byl/a ochotný/á v případě zájmu nabídnout nad rámec ceny běžné dovolené:

17. Jak by vaše cestovní rozhodování ovlivnila informace, že je destinace spjata s velmi negativním vlivem cestovního ruchu na tamní životní prostředí?

18. Jak by Vás při plánování výletu/dovolené ovlivnila informace, že je daná destinace přeplněná? (např. Benátky, centrum Prahy, atd.)

19. Domníváte se, že jste dostatečně informován/a o možnostech cestování v souladu s udržitelným cestovním ruchem a ochranou životního prostředí?

20. Jaký je Váš názor na zavádění finanční regulace návštěvnosti na přeplněných turistických cílech? (např. potencionální zpoplatnění vstupu na Karlův most)

21. Co by pro Vás bylo motivací pro další posílení vašeho ekologického chování? (lze označit více odpovědí)

22. Jaké je vaše pohlaví?

23. Jaký je Váš věk?

24. Jaké je Váš sociální status?

25. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Havlová, A.Dopady cestovního ruchu na životní prostředí (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://dopady-cestovniho-ruchu-na-z.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.