Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dopravní nehody ohrožující život a činnosti autoškol

Dopravní nehody ohrožující život a činnosti autoškol

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Radek Svoboda
Šetření:20. 03. 2014 - 04. 04. 2014
Počet respondentů:180
Počet otázek (max/průměr):26 / 25.99
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, dovoluji si Vás oslovit s prosbou o vyplnění tohto dotazníku, který sa týka požívání alkoholických nápojů řidiči motorových vozidel jejímž následkem jsou dopravní nehody ohorožující životy osob ve společnosti. Dotazník se rovněž zabývá činností autoškol.

Odpovědi respondentů

1. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena10156,11 %56,11 %  
Muž7943,89 %43,89 %  

Graf

2. Váš věk?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-257743,02 %42,78 %  
40-605329,61 %29,44 %  
25-403620,11 %20 %  
60 a více137,26 %7,22 %  

Graf

3. Vyberte počet obyvatel ve vašem městě(obci):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30000-1000006335 %35 %  
15000-300003519,44 %19,44 %  
1000-50002413,33 %13,33 %  
Nad 1000002312,78 %12,78 %  
5000-150002212,22 %12,22 %  
0-1000137,22 %7,22 %  

Graf

4. Znáte nějaké programy prevence v dopravě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9552,78 %52,78 %  
ne8547,22 %47,22 %  

Graf

5. Byl(a) jste seznámen(a) s nějakým programem prevence v dopravě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10156,11 %56,11 %  
ano7943,89 %43,89 %  

Graf

6. Kterou prevenci z uvedených považujete za nejúčinnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dohled strážníků a PČR u přechodu pro chodce a škol7340,56 %40,56 %  
Dopravně bezpečnostní akce PČR5430 %30 %  
Mediální kampaně3318,33 %18,33 %  
Besedy a školení s občany2011,11 %11,11 %  

Graf

7. Považujete automatizované radary za účinnou prevenci v dopravě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10457,78 %57,78 %  
ne7642,22 %42,22 %  

Graf

8. Myslíte si, že je účinnější automatizované měření rychlosti než měření policistou na místě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obsluhovaný radar11161,67 %61,67 %  
Automatizovaný radar6938,33 %38,33 %  

Graf

9. Souhlasíte s nulovou tolerancí alkoholu v dechu řidičů vozidel?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13273,33 %73,33 %  
ne4826,67 %26,67 %  

Graf

10. Jakou toleranci alkoholu v dechu řidičů byste tolerovali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0,30 promile16792,78 %92,78 %  
0,50 promile105,56 %5,56 %  
1,00 promile31,67 %1,67 %  

Graf

11. Setkal(a) jste se někdy ve vašem okolí s řízením vozidla po požití alkoholu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14982,78 %82,78 %  
ne3117,22 %17,22 %  

Graf

12. Setkal(a) jste se někdy ve vašem okolí s řízením vozidla po požití návykové látky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10759,44 %59,44 %  
ano7340,56 %40,56 %  

Graf

13. Jste řidič nebo neřidič?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Řidič15686,67 %86,67 %  
Neřidič2413,33 %13,33 %  

Graf

14. Byl(a) jste někdy kontrolován(a) policií z důvodu požití alkoholu nebo návykové látky za volantem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10658,89 %58,89 %  
ano7441,11 %41,11 %  

Graf

15. Byl(a) jste s výukou v autoškole spokojen(a)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15183,89 %83,89 %  
ne2916,11 %16,11 %  

Graf

16. Myslíte si, že byl rozsah výuky dostačující?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborný6033,33 %33,33 %  
chvalitebný6033,33 %33,33 %  
dobrý3620 %20 %  
dostatečný137,22 %7,22 %  
nedostatečný116,11 %6,11 %  

Graf

17. V čem byste rozšířil(a) výuku v autoškolách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praxe15184,36 %83,89 %  
Teorie3418,99 %18,89 %  
Jiné, uveďte63,35 %3,33 %  
v ničem31,68 %1,67 %  
konzultace s dopravní policii10,56 %0,56 %  
Autoškola byla měla být nepovinná a rozsah by měl být dán poptávkou v konkurenčním prostředí. 10,56 %0,56 %  
smykovani, prvni pomoc10,56 %0,56 %  
viac jázd cez zložité križovatky vo väčších mestách10,56 %0,56 %  
Jakkoli podrobná výuka vás stejně dokonale nepřipraví, to až zkušenosti.10,56 %0,56 %  
krizové situace při řízení10,56 %0,56 %  
podrobné psychotesty10,56 %0,56 %  
kvalitní kurz první pomoci10,56 %0,56 %  
1. pomoc10,56 %0,56 %  
rozhodně delší doba výuky a více hodin jízd, větší přísnost10,56 %0,56 %  
V ničem, autoškola slouží jen k získání papírů. Řídit se musí naučit každý sám.10,56 %0,56 %  
zdravověda10,56 %0,56 %  
trenažéry10,56 %0,56 %  
Nemůžu si stěžovat10,56 %0,56 %  
proti nehodovosti, první pomoc10,56 %0,56 %  
psychologie řidiče10,56 %0,56 %  
Protože už jsem nedělala technickou, vůbec jsme se například nepodívali pod kapotu, jak to funguje, součástky auta uvnitř atd.10,56 %0,56 %  
škola smyku10,56 %0,56 %  
škola smyků...dle vzoru Finska10,56 %0,56 %  
více zdravovědy, méně teorie10,56 %0,56 %  
počet jízd10,56 %0,56 %  
Me vyuka plne vyhovovala10,56 %0,56 %  
vysloveně fungování vozu...skutečně vyměnění pneu apod10,56 %0,56 %  

Graf

18. Myslíte si, že výuka v autoškole obsahuje dost výuky zdravovědy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9552,78 %52,78 %  
ano8547,22 %47,22 %  

Graf

19. Myslíte si, že je dostatečná spolupráce mezi dopravními inspektoráty a autoškolou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11061,11 %61,11 %  
ne7038,89 %38,89 %  

Graf

20. Myslíte si, že sankce za řízení vozidla pod vlivem alkoholu jsou dostačující?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11161,67 %61,67 %  
ano6938,33 %38,33 %  

Graf

21. Zákaz řízení motorového vozidla za jízdu pod vlivem alkoholu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15787,22 %87,22 %  
ne2312,78 %12,78 %  

Graf

22. Souhlasili byste s doživotním zákazem řízení motorových vozidel při opakovaném protiprávním jednání jízdy pod vlivem alkoholu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborný10055,56 %55,56 %  
chvalitebný3519,44 %19,44 %  
dobrý3016,67 %16,67 %  
dostatečný95 %5 %  
nedostatečný63,33 %3,33 %  

Graf

23. Máte ve vašem městě(obci) dopravní hřiště pro děti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10156,11 %56,11 %  
ne7943,89 %43,89 %  

Graf

24. Máte zájem zúčastnit se dobrovolně nějakého školení BESIP?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9854,44 %54,44 %  
ano8245,56 %45,56 %  

Graf

25. Jste spokojen(a) s činností dopravních inspektorátů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím12770,56 %70,56 %  
ano2715 %15 %  
ne2614,44 %14,44 %  

Graf

26. Jak hodnotíte současnou činnost (výuku – praxe+ teorie) autoškol?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý6234,44 %34,44 %  
chvalitebný6234,44 %34,44 %  
výborný2413,33 %13,33 %  
dostatečný2312,78 %12,78 %  
nedostatečný95 %5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Znáte nějaké programy prevence v dopravě?

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Byl(a) jste seznámen(a) s nějakým programem prevence v dopravě?

5. Byl(a) jste seznámen(a) s nějakým programem prevence v dopravě?

 • odpověď ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 60 a více na otázku 2. Váš věk?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 4. Znáte nějaké programy prevence v dopravě?

12. Setkal(a) jste se někdy ve vašem okolí s řízením vozidla po požití návykové látky?

 • odpověď ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 11. Setkal(a) jste se někdy ve vašem okolí s řízením vozidla po požití alkoholu?

14. Byl(a) jste někdy kontrolován(a) policií z důvodu požití alkoholu nebo návykové látky za volantem?

 • odpověď ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neřidič na otázku 13. Jste řidič nebo neřidič?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0-1000 na otázku 3. Vyberte počet obyvatel ve vašem městě(obci):

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste muž nebo žena?

2. Váš věk?

3. Vyberte počet obyvatel ve vašem městě(obci):

4. Znáte nějaké programy prevence v dopravě?

5. Byl(a) jste seznámen(a) s nějakým programem prevence v dopravě?

6. Kterou prevenci z uvedených považujete za nejúčinnější?

7. Považujete automatizované radary za účinnou prevenci v dopravě?

8. Myslíte si, že je účinnější automatizované měření rychlosti než měření policistou na místě?

9. Souhlasíte s nulovou tolerancí alkoholu v dechu řidičů vozidel?

10. Jakou toleranci alkoholu v dechu řidičů byste tolerovali?

11. Setkal(a) jste se někdy ve vašem okolí s řízením vozidla po požití alkoholu?

12. Setkal(a) jste se někdy ve vašem okolí s řízením vozidla po požití návykové látky?

13. Jste řidič nebo neřidič?

14. Byl(a) jste někdy kontrolován(a) policií z důvodu požití alkoholu nebo návykové látky za volantem?

15. Byl(a) jste s výukou v autoškole spokojen(a)?

16. Myslíte si, že byl rozsah výuky dostačující?

17. V čem byste rozšířil(a) výuku v autoškolách?

18. Myslíte si, že výuka v autoškole obsahuje dost výuky zdravovědy?

19. Myslíte si, že je dostatečná spolupráce mezi dopravními inspektoráty a autoškolou?

20. Myslíte si, že sankce za řízení vozidla pod vlivem alkoholu jsou dostačující?

21. Zákaz řízení motorového vozidla za jízdu pod vlivem alkoholu?

22. Souhlasili byste s doživotním zákazem řízení motorových vozidel při opakovaném protiprávním jednání jízdy pod vlivem alkoholu?

23. Máte ve vašem městě(obci) dopravní hřiště pro děti?

24. Máte zájem zúčastnit se dobrovolně nějakého školení BESIP?

25. Jste spokojen(a) s činností dopravních inspektorátů?

26. Jak hodnotíte současnou činnost (výuku – praxe+ teorie) autoškol?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste muž nebo žena?

2. Váš věk?

3. Vyberte počet obyvatel ve vašem městě(obci):

4. Znáte nějaké programy prevence v dopravě?

5. Byl(a) jste seznámen(a) s nějakým programem prevence v dopravě?

6. Kterou prevenci z uvedených považujete za nejúčinnější?

7. Považujete automatizované radary za účinnou prevenci v dopravě?

8. Myslíte si, že je účinnější automatizované měření rychlosti než měření policistou na místě?

9. Souhlasíte s nulovou tolerancí alkoholu v dechu řidičů vozidel?

10. Jakou toleranci alkoholu v dechu řidičů byste tolerovali?

11. Setkal(a) jste se někdy ve vašem okolí s řízením vozidla po požití alkoholu?

12. Setkal(a) jste se někdy ve vašem okolí s řízením vozidla po požití návykové látky?

13. Jste řidič nebo neřidič?

14. Byl(a) jste někdy kontrolován(a) policií z důvodu požití alkoholu nebo návykové látky za volantem?

15. Byl(a) jste s výukou v autoškole spokojen(a)?

16. Myslíte si, že byl rozsah výuky dostačující?

17. V čem byste rozšířil(a) výuku v autoškolách?

18. Myslíte si, že výuka v autoškole obsahuje dost výuky zdravovědy?

19. Myslíte si, že je dostatečná spolupráce mezi dopravními inspektoráty a autoškolou?

20. Myslíte si, že sankce za řízení vozidla pod vlivem alkoholu jsou dostačující?

21. Zákaz řízení motorového vozidla za jízdu pod vlivem alkoholu?

22. Souhlasili byste s doživotním zákazem řízení motorových vozidel při opakovaném protiprávním jednání jízdy pod vlivem alkoholu?

23. Máte ve vašem městě(obci) dopravní hřiště pro děti?

24. Máte zájem zúčastnit se dobrovolně nějakého školení BESIP?

25. Jste spokojen(a) s činností dopravních inspektorátů?

26. Jak hodnotíte současnou činnost (výuku – praxe+ teorie) autoškol?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Svoboda, R.Dopravní nehody ohrožující život a činnosti autoškol (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://dopravni-nehody-ohrozujici-z.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.