Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dotazník absolventům vysoké školy

Dotazník absolventům vysoké školy

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Luboš Matas
Šetření:27. 07. 2022 - 10. 09. 2022
Počet respondentů:97
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.97
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:38,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník má za cíl zjistit vztah absolventů k jejich dosaženému vzdělání. Výsledky budou použity ke studijním účelům.

Odpovědi respondentů

1. Jaký obor jste vystudoval/a?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chemie 33,09 %3,09 %  
Finance22,06 %2,06 %  
Historie 22,06 %2,06 %  
Informatika22,06 %2,06 %  
Elektroenergetika22,06 %2,06 %  
lékařství22,06 %2,06 %  
ekonomika22,06 %2,06 %  
Pedagogika22,06 %2,06 %  
Zootechnika22,06 %2,06 %  
elektro11,03 %1,03 %  
ostatní odpovědi Dopravní systémy a technika
Podnikové informační systémy
Fyzika
Jaderná zařízení, Ekonomika v energetice
Softwarové inženýrství
Učitelství speciální pedagogiky pro ZŠ
strojírenství
Matematika
management (bc) učitelství (mgr)
fyzikální chemii
Španělská filologie - Německá filologie
Mechatronika
sociologie
všeobecná zdravotní sestra
Matematické metody v ekonomii
Humanitní studia
Zdravotně sociální péče
VŠE
zdravotně sociální pracovník
Chemická technologie
Veřejná správa
Ochrana a tvorba životního prostředí
Regionální a ekonomická geografie
Architektura
Více oborů
Matematicka ekonomie
Učitelství praktického vyučování
Analytická chemie
Socialni prace ve verejne sprave
ekonomii
Informační a řídící technologie
Mezinárodní obchod
Management v dopravě a logistika
sociální pedagogika
Zdravotní laborant
Služby letecké dopravy
Učitelství speciální pedagogiky pro ZŠ, Učitelství výchovy ke zdraví pro ZŠ
technicky
mezinárodní vztahy
Učitelství pro základní a střední školy, biologie a chemie
strojírenská technologie
Právo a právní věda
1. český jazyk a literatura + historie + učitelství pro SŠ; 2. biologie (botanika) + učitelství pro SŠ
Antropologie (sociální, kulturní)
sociální práce, řízení
Ekonomiku
humanitní
Fyziku, procesní a materiálové inženýrství
právo; ruský jazyk a literatura
Umělá inteligence
Ochrana ŽP
IT
Filosofie
Mediální studia
chemické inženýrství
Medicína, učitelstvi SŠ, ekonomie
Psychologie
Pedagogiku
Sociologie - žurnalistika
Speciální pedagogika
Informační studia a knihovnictví
Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu
Management pro neziskový sektor
strojírenství - energetika
Religionistika
chemie - organická technologie
Ošetřovatelství
Socialni antropologie
Průmyslová elektronika a elektromechanika
Marketing a komunikace
Ekonomika a management
ekonomie a podnikové řízení
Filosofii
Zdravotnicky zachranar
Bezpečnostní management v regionech
Informační studia a knihovnictví, MU
Veterinární hygiena a ekologie
7779,38 %79,38 % 

Graf

2. Jaký titul jste získal/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ing.3232,99 %32,99 %  
Bc.2727,84 %27,84 %  
Mgr.2525,77 %25,77 %  
MUDr.33,09 %3,09 %  
PhD22,06 %2,06 %  
PhDr 22,06 %2,06 %  
RNDr.11,03 %1,03 %  
PhDr.11,03 %1,03 %  
Více titulů11,03 %1,03 %  
Ph.D.11,03 %1,03 %  
FCCA11,03 %1,03 %  
MVDr.11,03 %1,03 %  

Graf

Počet roků studia včetně navazujícího studia prosím sečtěte.

3. Jak dlouho jste studoval/a celkem?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
53536,08 %36,08 %  
61919,59 %19,59 %  
31212,37 %12,37 %  
41010,31 %10,31 %  
788,25 %8,25 %  
855,15 %5,15 %  
2222,06 %2,06 %  
911,03 %1,03 %  
5.0111,03 %1,03 %  
2011,03 %1,03 %  
ostatní odpovědi 10
12
25
33,09 %3,09 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:5.45
Minimum:3
Maximum:12
Variační rozpětí:9
Rozptyl:2.39
Směrodatná odchylka:1.54
Medián:5
Modus:5

Graf

4. Jak kvalitní byla výuka Vašich hlavních předmětů posledního ukončeného studia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kvalitní4344,33 %44,33 %  
Spíše kvalitní2525,77 %25,77 %  
Velmi kvalitní2020,62 %20,62 %  
Spíše nekvalitní77,22 %7,22 %  
Velmi nekvalitní11,03 %1,03 %  
Nekvalitní11,03 %1,03 %  

Graf

5. Jak kvalitní byla výuka Vašich vedlejších předmětů posledního ukončeného studia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kvalitní3738,14 %38,14 %  
Spíše kvalitní3637,11 %37,11 %  
Velmi kvalitní1212,37 %12,37 %  
Spíše nekvalitní99,28 %9,28 %  
Nekvalitní22,06 %2,06 %  
Velmi nekvalitní11,03 %1,03 %  

Graf

6. Pracoval/a jste při studiu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, jen náhodné brigády (do 19 hodin za týden)3030,93 %30,93 %  
Ne2929,9 %29,9 %  
Ano, 20 - 40 hodin týdně2222,68 %22,68 %  
Ano, na plný úvazek1515,46 %15,46 %  
Ano, více než 40 hodin týdně, ale ne plný úvazek11,03 %1,03 %  

Graf

7. Hodláte dál studovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7375,26 %75,26 %  
Ano2424,74 %24,74 %  

Graf

8. Pomáhala Vám vysoká škola s rozvojem Vaší pracovní kariéry?

Motivační programy, možnosti stáží apod.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3435,05 %35,05 %  
Ne2929,9 %29,9 %  
Spíše ano1717,53 %17,53 %  
Spíše ne1717,53 %17,53 %  

Graf

9. Jaké jsou Vaše nejlepší zážitky ze studia na vysoké škole?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Život na koleji

-

.

.

.

.

.

.

...

besedy s lidmi z praxe, exkurze

diskotéky s kamarádkami

Dokončení

Erasmus

Erasmus

Erasmus, nezávislý život, nalezení přátel.

Chlast. Celou VŠ jsem prochlastala. Často i ve výuce

Jak za mne vedoucí bakalářské práce napsal tuto práci a já ji ani nečetl

Je jich hodně. Za 49 let pobytu na VŠ. Leoš zahajuji devadesátdevátý semestr.

Je jich řada, letos zahajuji 99. semestr svého života

Je náročné si nějaké vybavit.

Kamarádi

Kamarádi

kamarádi, hlášky, vtipné zážitky

Kamarádi,volno po zkouškách

Kolektiv, přístup k technologiím v zahraničí.

Konzultace s opravdovymi odborniki, casto svetovymi spickami.

Kurzy

kvalitní výuka na FHS UK, kdy jsme pracovali v týmech evaluace projektu ve Finsku stáž v USA

kvůli covidu moc zážitků nebylo

laboratorní praxe k získání dat k diplomové práce a psaní diplomky

malý přátelský kolektiv v našdm ročníku, některé vztahy stále udržujeme

Mejdany

Nehodlám sdělit.

Některé přednášky / diskuze

Networking

Nevím

nevím

Nová přátelství

noví přátelé

Noví přátelé, zajímavé zkušenosti.

Občasná především lidská shoda s některými vyučujícími, první opravdu bujaré večírky

Oblíbené přednášky

Party s kamarady

Party, cestování za kamarády na Erasmu

Pocit naprosté volnosti

Poslední státnice

Potkala jsem zde manžela.

potkávání inspirativních lidí, rozšíření obzorů, jiný pohled na svět, celkově vysokoškolský život, učení se sama o sobě...

Poznání nových lidí

poznání zajímavých kolegů

poznávání města, kde jsem studovala

Práce na zajímavých semestrálních úlohách a seznámení se s mým partnerem :)

Praxe

Praxe v oboru, exkurze, besedy s lidmi z praxe

Promoce

Promoce

promoce

Přátelství, společné jízdy do školy, změna prostředí, odreagování od práce

přednášky od odborníků z oboru, praktické ukázky

Příjemně strávený čas.

Rozhled

setkání s přednášejícími, kteří se aktivně věnují svému oboru - předávání zajímavých informací, zkušeností atp.

Seznámení se se skvělými lidmi.

Seznámení se spolužáky, rozšíření obzorů, naučení se myslet v souvislostech.

Skoda, že se dotazník nezajímá o pobyt na kolejich ci jinak obecně o způsob ubytování během studia (zda sam, s rodiči, dojezd do školy. Na otázku, zda uvažuje respondent o dalším studiu, šlo navázat otázkou na pracovní zaměření po absolutoriu (práce v oboru / jinde+duvody proc). Nicmene, žádné zážitky podnětné pro dotazník nemám, na koleji jsem nebydlel.

Skončení studia

skupinové projekty, volitelné předměty

Skvělí lidé na katedře botaniky PřF MU v Brně: učitelé, spolužáci, společné výjezdy do terénu s večerním zpíváním u táboráku.

Složené státnice

Soulož s krásnou a šikovnou spolužačkou

spolupráce studentů

spousta vcelku chytrých lidí

Spousta volného času na románky :)

spousta získaných informací, někteří zajímaví inspirativní učitelé, poznání nových lidí-spolužáků

Stáž

studentské organizace

Studentský život a získané vědomosti.

Tak jasně, že jsou to párty, ze kterých se šlo rovnou do školy

těch byla spousta

trávení času se spolužáky

úleva po úspěšně dokončeném semestru

Uvolněná atmosféra, možnost s kantory diskutovat nad tématem. To je velká změna od střední školy, kde jsme směli jen poslouchat a psát si poznámky (učitelé na střední si připadali jako Kim Čong Un).

už si nevzpomínám

Večírky

Víceméně žádné, bylo to kvůli covidu online

Volnost

volnost a svoboda

vstřícnost vyučujících

Vše ok

výjezdy, výlety, praktická výuka

Vždycky ten pocit po úspěšné zkoušce (obzvláště státnicím na závěr). Také mne bavila práce na různých praktických projektech (převážně programování).

Z kolejí

Zapíjení zkoušek.

Zbytečné předměty

žádné

žádné, byl to horor

10. Jaké jsou Vaše nejméně příjemné zážitky ze studia na vysoké škole?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

- (proč jsou všechny otázky povinné?

.

.

.

.

...

Absolvování zbytečných předmětů pouze pro formu, setkání s nedokonalý systémem, který mnohdy nemá smysl.

Administrativa

ani si nevzpomínám

Arogance sebestředných učitelů bez ohledu na titulaturu

Cizojazyčné prezentace

Čtvrté opakování zkoušky z naprosto zbytečného, nepřínosného a špatně vykládaného předmětu, který nijak nesouvisel se studijním oborem a útržkovité znalosti v něm získané nelze mimo akademickou půdu nikde použít.

Dojíždění

Dojíždění

Fakt, že byl stále ještě povinný tělocvik. Přes tohle už jsme se měli jako vysokoškoláci dle mého názoru přenést.

Fakt, že někdo si na študácích honíval ego

Hodně stresu, nespavost

jeden semestr jsme studovala dvě školy (sociální práci i řízení), nakonec jsem dostudovala magistra na řízení v soc. a zdrav. organizacích

Jste jen cislo

Komunikace s vedoucim bakalarske prace.

Mejdany

náročnost

Návštěva studijního oddělení (během Bc, Mgr studia) a mzdové účtárny

Nehodlám sdělit.

některé zkoušky

někteří učitelé si museli dokazovat převahu, často předmětů, které nebyly naše hlavní

Nemám nepříjemné zážitky

Nepříjemný sexistický vyučující a nepříjemná spolubydlící na koleji.

nervy a stres u zkoušek

Nervy před zkouškama, seminárky, závěrečné práce.

Nevím.

nic mě nenapadá

nudné přednášky v 8 ráno

Nutnost biflovat i věci nepotřebné

Ojedinělé nesložení zkoušky

Opakování předmětů

Opakování zkoušky z organické chemie (3x).

opravdu těžké státnice

Po 49 letech na VŠ je jich řada, ale ty se zapomenou.

politická ekonomie, vojenská katedra

Povinnost denní docházky

profesoři, kteří si léčí své mindráky

předměty nesouvisející s oborem

Předměty se nevyučovaly na jednom místě, za týden jsem navštívila zhruba pět budov.

Přednášky

přechod ze střední školy na VŠ

Přístup některých vyučujících, arogance, malo zkušeností profesorů z praxe

Příšerná kvalita výuky, povyšující se vyučující. Kromě titulu mi studium bakaláře nic nepřineslo

psaní bakalářské práce

Psychosomatické potíže.

Seminární práce

Skoro každý den.

Spousta uceni, malo volneho casu

Státní zkouška

státní zkoušky

Stres

Stres na konci semestru a vyloučení

stres před státnicemi, vyhození od zkoušky

stres před zkouškami, chování některých vyučujících

stres u zkoušek, někdy nebyla výuka zrovna "k něčemu", příliš mi nedala

stres ze zkoušek

Stres ze zkoušek a státnic

Stres, zkoušky

Stres, zkoušky, testy, nespravedlnost

Škola

Téměř vše online, bohužel

Těžko po 49 letech na VŠ na všechny vzpomenout.

Učení se na státnice

Ústní zkoušky

ústní zkoušky

už nevím

Velice nízká kvalita ubytování. Na kolejích špatné vybavení (například nedostatečný stůl a židle pro nějaké delší sezení u studia nebo práce), nedodržování nočního klidu, nedodržování zákazu kouření, krádeže, nepořádek, absolutní nezájem správy kolejí nebo vedení školy. Nebylo to příjemné místo ke strávení několika let života.

velmi těžké státnice, dehonestace při obhajobě

Vyučující neuznává na zkoušce synonyma k výrazům jenž má v materiálech. Vyučující není otevřen vlastním myšlenkám a postupům u studenta. Vyučující lpí na definicích jenž jsou v rozporu s realitou.

Výuka a vyučující předmětu matematika

Zbytečnost některých přednášek a zápočtů

Zkousky, kdy vyucujici pozadovali presne citace ze skript a nepripousteli vlastni vyklad

Zkouška z matematiky a ekonomie C

Zkouškové

zkouškové

Zkouškové

zkouškové :)

zkouškové a nálady profesorského sboru u ústní zkoušky

zkouškové a určití přednášející

zkouškové období

Zkoušky

zkoušky

Zkoušky

Zkoušky

zkoušky

Zkoušky

zkoušky :)

Zkoušky, špatné vztahy

zkoušky, testy, stres

11. Vyjádřete prosím míru spokojenosti se svým studiem na vysoké škole.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spokojen/a4041,24 %41,24 %  
Průměrně spokojen/a2727,84 %27,84 %  
Velmi spokojen/a2121,65 %21,65 %  
Nespokojen/a55,15 %5,15 %  
Velmi nespokojen44,12 %4,12 %  

Graf

Čím větší číslo tím kladnější hodnocení.

12. Ohodnoťte tento dotazník

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
52222,68 %22,68 %  
61515,46 %15,46 %  
71313,4 %13,4 %  
101212,37 %12,37 %  
21111,34 %11,34 %  
877,22 %7,22 %  
377,22 %7,22 %  
466,19 %6,19 %  
933,09 %3,09 %  
111,03 %1,03 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:5.79
Minimum:2
Maximum:10
Variační rozpětí:8
Rozptyl:4.87
Směrodatná odchylka:2.21
Medián:6
Modus:5

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jaký titul jste získal/a?

  • odpověď Bc.:
    • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi < 3 - 4 > na otázku 3. Jak dlouho jste studoval/a celkem?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

2. Jaký titul jste získal/a?

3. Jak dlouho jste studoval/a celkem?

4. Jak kvalitní byla výuka Vašich hlavních předmětů posledního ukončeného studia?

5. Jak kvalitní byla výuka Vašich vedlejších předmětů posledního ukončeného studia?

6. Pracoval/a jste při studiu?

7. Hodláte dál studovat?

8. Pomáhala Vám vysoká škola s rozvojem Vaší pracovní kariéry?

11. Vyjádřete prosím míru spokojenosti se svým studiem na vysoké škole.

12. Ohodnoťte tento dotazník

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

2. Jaký titul jste získal/a?

3. Jak dlouho jste studoval/a celkem?

4. Jak kvalitní byla výuka Vašich hlavních předmětů posledního ukončeného studia?

5. Jak kvalitní byla výuka Vašich vedlejších předmětů posledního ukončeného studia?

6. Pracoval/a jste při studiu?

7. Hodláte dál studovat?

8. Pomáhala Vám vysoká škola s rozvojem Vaší pracovní kariéry?

11. Vyjádřete prosím míru spokojenosti se svým studiem na vysoké škole.

12. Ohodnoťte tento dotazník

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Matas, L.Dotazník absolventům vysoké školy (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://dotaznik-absolventum-vysoke.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.