Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dotazník - Drogy a drogová závislost dětí a mládeže

Dotazník - Drogy a drogová závislost dětí a mládeže

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristýna Kostovská
Šetření:27. 01. 2013 - 09. 02. 2013
Počet respondentů:193
Počet otázek (max/průměr):28 / 24.08
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:44,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den jsem studentkou bakalářského oboru Speciální pedagogika - vychovatelství. Žádám Vás o pár minut Vašeho času pro vyplnění tohoto anonymního dotazníku, jehož výsledky budou využity pro výzkum v mé bakalářské práci. Předem Vám děkuji za Váš čas a ochotu.

Odpovědi respondentů

1. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
222915,03 %15,03 %  
232110,88 %10,88 %  
242010,36 %10,36 %  
20168,29 %8,29 %  
21168,29 %8,29 %  
18157,77 %7,77 %  
25115,7 %5,7 %  
1994,66 %4,66 %  
2794,66 %4,66 %  
1763,11 %3,11 %  
ostatní odpovědi 15
26
16
29
36
32
28
43
40
34
30
39
38
54
13
44
41
33
48
4121,24 %21,24 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:22.73
Minimum:16
Maximum:38
Variační rozpětí:22
Rozptyl:15.88
Směrodatná odchylka:3.98
Medián:22
Modus:22

Graf

2. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena14876,68 %76,68 %  
muž4523,32 %23,32 %  

Graf

3. Kolik má Vaše město obyvatel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 1000011459,07 %59,07 %  
1000 - 100005025,91 %25,91 %  
100 - 10002311,92 %11,92 %  
do 10052,59 %2,59 %  
1000 - 10000              1000 - 10000      end_of_the_skype_highlighting10,52 %0,52 %  

Graf

4. Od koho jste získal/a nejvíce informací o drogách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od kamarádů7940,93 %40,93 %  
od učitelů6031,09 %31,09 %  
internet178,81 %8,81 %  
od rodičů73,63 %3,63 %  
vlastní zkušenost21,04 %1,04 %  
z médií21,04 %1,04 %  
net10,52 %0,52 %  
od člnů rodiny, kamarádů a vlasním studiem :-)10,52 %0,52 %  
literatura10,52 %0,52 %  
internet, škola, semináře10,52 %0,52 %  
zastrašující a nepřesné informace na přednáškách a brožurách na zš,pravdivé informace ze zkušeností a internetu.10,52 %0,52 %  
zkusenosti10,52 %0,52 %  
odborna literatura10,52 %0,52 %  
z knih10,52 %0,52 %  
četbou, vlastní zkušenosti10,52 %0,52 %  
internet, knihy10,52 %0,52 %  
knihy, časopisy, internet10,52 %0,52 %  
přednášky,besedy10,52 %0,52 %  
praxe10,52 %0,52 %  
od svého dealera10,52 %0,52 %  
internet, tisk10,52 %0,52 %  
protidrogové organizace10,52 %0,52 %  
knihy10,52 %0,52 %  
literatura, periodika, internet10,52 %0,52 %  
Z jiných zdrojů, na vlastní popud10,52 %0,52 %  
Z různých článků, ať už na internetu nebo tištěných. 10,52 %0,52 %  
empirie, odborna literatura, konzultace s lekari10,52 %0,52 %  
knih, časopisů, internetu10,52 %0,52 %  
knihy, internet10,52 %0,52 %  
internet, přednášk na školách10,52 %0,52 %  
rozhodne vlastni zkušeností,redtim sem vedela jen neco malo z literatury,co sme si sama nasla10,52 %0,52 %  
v rodině10,52 %0,52 %  

Graf

5. Užívá někdo ve Vašem okolí drogy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15479,79 %79,79 %  
ne3920,21 %20,21 %  

Graf

6. Pokud ano, tak kdo?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kamarád13181,88 %67,88 %  
jiný příbuzný2817,5 %14,51 %  
nevím o nikom takovém1811,25 %9,33 %  
sourozenec159,38 %7,77 %  
rodič127,5 %6,22 %  

Graf

7. Užil/a jste některou z těchto drog?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
alkohol18696,37 %96,37 %  
tabák15982,38 %82,38 %  
marihuana14273,58 %73,58 %  
hašiš5629,02 %29,02 %  
lysohlávky3719,17 %19,17 %  
pervitin3317,1 %17,1 %  
extáze3116,06 %16,06 %  
LSD2311,92 %11,92 %  
kokain2010,36 %10,36 %  
MDMA178,81 %8,81 %  
opium94,66 %4,66 %  
toulen52,59 %2,59 %  
heroin42,07 %2,07 %  
crack31,55 %1,55 %  

Graf

8. V kolika letech jste poprvé užil/a některou z výše jmenovaných drog a jaká to byla?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

10 děs

..

10 - tabák

10 TABÁK

11 lete, tabák

12

12

12

12

12 - alkohol

12 - alkohol a tabák

12 - pivo

12 - tabák

12 alkohol

12 let - tabák

12 let, cigarety

12 tábák

12-tabák,14-alkohol,15-marihuana,17-pervitin

12, alkohol

13

13

13 - alkohol 14 - tabák 15 - marihuana

13 - alkohol

13 - alkohol, 15 - tabák

13 - cigarety, 16 - alkohol a marihuana

13 - tabák

13 alkohol

13 let - alkohol/16 let - marihuana

13 tabák

13- cigareta

13- marihuana, kdyz nepocitam alkohol

13-alkohol

13-cigarety, 16 let-alkohol, 18 marihuana

13, marihuana

13, tabák

13, tabák, alkohol

14

14

14

14 - alkohol+ tabák; 16 - marihuana

14 alkohol

14 alkohol

14 cigarety

14 let - tabák

14 let cigareta

14 let, tabák

14 marihuana

14 marihuana

14 pivo

14-marihuana

14-marihuana

14, alkohol

14, alkohol

14, alkohol

14, tabák

14,alkohol

14,alkohol,tabák mnohem dřív

14l et tabák 15 let alkohol 14 let mariuhana

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15 - alkohol 16 - marihuana 12 - tabák

15 - alkohol

15 alkohil

15 alkohol

15 cigarety

15 let - alkohol

15 let pivo:)

15 marihuana, 7 alkohol

15 tabak

15 tabák

15-alkohol

15-alkohol, tabák 17-marihuana,hašiš

15-mariuhana .. bylo to jen jednou :-D

15, alkohol

15, cigarety

15, marihuana

15, marihuana

15, marihuana

15, marihuana

15: trochu alkoholu a zkusila jsem marihuanu

16

16

16 - alkohol, tabák 19 - marihuana, lysohlávky

16 - marihuana

16 -alkohol, 17 - marihuana

16 alkohol

16 alkohol

16 alkohol

16 alkohol

16 let mariuhana

16 let, cigareta

16 lysohlávky

16 Marihuana

16-cigarety a alkohol

16-tabák

16, cigareta

16, marihuana

17

17

17 - marihuana

17 alkohol

17 alkohol, tabák, marihuana

18

18 let, marihuana

18, alkohol

19

20, pervitin

30 let,extáze

5 tabák

6 let - alkool (pivo), 15 let tvrdý alkool

7 let - tabák, 8 let marihuana, 15 let - pervitin

7, tabak

8-tabák

9 let, pivo, ale nechutnalo mi to

9 let, tabák

alkohol - 13 tabák- 15 marihuana 20

alkohol - 15 tabák - 17

Alkohol - 18 tabák ( vodní dýmka) - 17

Alkohol - již si nevzpomínám, myslím, že alkohol během života postupně ochutnával každý, tudíž mi mohlo být málo, kolem 8, 9, 10 let Tabák - (cigarety), 12 let Marihuana - 12 let

alkohol - nevím v kolika letech jsem ho poprvé užil ale užívám si ho stále.

alkohol (vodka) asi v 15 a půl, marihuana v 17

Alkohol 12

alkohol 14, tabák 14, marihuana 18

alkohol 16, tabák 16, marihuana 17,

alkohol 18

alkohol asi ve 14 :D

alkohol jako dítě (v nestřeženém okamžiku jsem si prostě lokla)

alkohol jako přípitek, věk si nepamatuji

alkohol v 15

Alkohol ve 12ti letech a marihuanu v 16.

alkohol ve 14 letech, tabák ve 12 letech, marihuanu v 17 letech

alkohol- 12 let

alkohol- cca 12let

alkohol- někdy tak kolem 5. roku života jsem vypila sklínku burčáku

alkohol-14let, z nelegálních marihuana-15let

alkohol-16

alkohol, 12

alkohol, 13

alkohol, 13 let

Alkohol, 14 let

alkohol, 14let

Alkohol, 15

alkohol, 15 let

Alkohol, 15 let.

alkohol, 16 let

alkohol, kouření v 16 letech

alkohol, marihuana, tabák, hašiš, lysohlávky - v 17 letech; pervitin, kokain, crack, extáze, LSD - ve 21 letech

Alkohol, ve velice malé míře tak od 15, v o něco větší (ale stále velmi malé míře) od 18

alkohol,tabák ve 14 letech, marhuana v 17

asi v 10? cigareta nedopalek po otci

Asi v 11 letech. Alkohol.

já drogy neužívám, ale když už si musím vybrat, tak jsem ochutnala zeleného jablíčko, a červené víno...asi v 19 letech

jo

kouření 15 let

Marihuana - 16 let pouze jednou. Jsem kuřák od 16ti. Alkohol od 15 příležitostně.

Marihuana - 17let

marihuana v 16 letech

marihuana v 19

nvm

pivo 16let

tabák - 14 alkohol - 15

tabák 10 let

tabák 11 let

tabák 12

tabak cca 10 let, alkohol cca 14 let, od te doby ne

tabák v 16

tabák ve 14 letech

tabák,alkohol od 14 let. mariuhana kolem 17

V 11-ti letech, tabák.

V 15 letech - víno.

v 15 letech marihuana

v 15, alkohol

v 16 - cigarety v 16 - marihuana v 16 - alkohol

V 16 letech,marihuana,poté pervitin

v 17 a alkohol.

v 19 mariuhana

v 21 letech, LSD

v 7 letech alkohol

v 9 letech to byl alkohol

ve 13 letech alkohol i tabák

ve 13 letech marihuanu

ve 13 letech tabák a alkohol

ve 13 letech tabak a marihuana

ve 13 letech to byla poprvé marihuana

ve 14, alkohol, cigarety

9. Užíváte některou nebo některé z výše jmenovaných drog pravidelně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, užívám9850,78 %50,78 %  
ne9549,22 %49,22 %  

Graf

10. Pokud ano, tak jaké?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

alkohol

alkohol

alkohol

alkohol

Alkohol

alkohol

Alkohol

alkohol

alkohol

Alkohol

alkohol

alkohol

alkohol

alkohol

Alkohol

alkohol - není mi jasný termín pravdelně pravidelně každý den? --ne týden? --asi ano měsíc? --ano i marihuanu pravidelně kažý rok na Silvestra si dávám alkoho ve formě sektu

alkohol příležitostně

alkohol-2x do měsíce

alkohol, cigarety

alkohol, cigarety

alkohol, cigarety

alkohol, marihuana, tabák

alkohol, tabák

alkohol, tabak

Alkohol, tabák

alkohol, tabák

alkohol, tabák

alkohol, tabák

Alkohol, tabák nepravidelně

Alkohol, tabák,

alkohol, tabák, marihuana

alkohol, tabák, marihuana

alkohol, tabák, marihuana

alkohol, tabák, marihuana

alkohol, tabak, marihuana

alkohol, tabák, marihuana, pervitin

alkohol, tabák, marihuanu

alkohol, tabák, pervitin, marihuana, extáze

alkohol,tabák

alkohol,tabák,marihuana

cigarety

cigarety

cigarety

cigarety

cigarety

cigarety

Extáze

k otázce 12 a 13 - neužívám drogy a v těchto otázkách žádná možnost pro lidi, co nevyužívají není. Takže moe odpovědi nemají v těchto otázkách význam...

marihuana alkohol mdma

marihuana

marihuana

Marihuana - léčebný prostředek - mastičky, které si vyrábím; občasné konzumování kouřením

marihuana, opium, morfium, subutex, drive 7let pervitin intarvenoz. ale ten uz me neba, unavuje me a znecitlivuje, opiatovy drogy mi naopak davaji pocit euforie a nadrzenosti a vse mi je jedno:) po subutexu se mi chce jit delat do skoly, uklizet,mam to naky otoceny :) jinak moc pekny dotaznik, snazi se zjistit miru zavislosti ze :) okorat misto tech obyvatel bych zjistovala vzdelani, bylo by to zajimavy, ja sem treba vysokoskolacka etopedickyho smeru :DD a uz 8let intravenozuju, zajimalo by mne jesi sem vyjimka, nebo je takovych vic,skoda ze to tam nemas :( nikdo me nechape,ani jak sem dala tu skolu az do konecny faze(mam statnicovat:) preju hodne stesti ahoj XX.

marihuana, pervitin, tabák, alkohol

marihuana, tabák, alkohol

mariska

ne

nic

obě

pervitin

pervitin,alkohol,marihuana,tabák

piju jen alkohol, otázka č. 12, 13. mi přijde špatně položená, další otázky byly primárně zaměřeny na drogy kromě alkoholu a tabáku, dotazník je podle mě značně nedokonalý

pivo, víno

příležitostně alkohol

tabák

tabák

Tabák

tabák

tabák

Tabák

tabák

tabák

tabak

Tabák

Tabák

tabak

tabák

Tabák

tabák

tabák

tabák

tabák

tabák

Tabák

tabák- cigarety, občas alkohol

tabák, alkohol

tabák, alkohol

tabák, alkohol, marihuana

tabák, alkohol, marihuana, hašiš

tabák, marihuana, alkohol, opium, extáze

TABÁK, MARIHUANA,ALKOHOL,PERVITIN

tabak, pervitin

tabák,alkohol

Tabák,alkohol

Tabák.

tsbák

Už žádné.

11. Z jakého důvodu jste drogu poprvé užil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ze zvědavosti15881,87 %81,87 %  
nabídl mi drogu kamarád/ka4623,83 %23,83 %  
kvůli partě2915,03 %15,03 %  
kvůli životní krizi157,77 %7,77 %  

Graf

12. Jaké pocity Vám droga přináší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pocit euforie16987,56 %87,56 %  
pocit deprese, agrese2412,44 %12,44 %  

Graf

13. Jakým způsobem drogu aplikujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
inhalací (kouření)16485,86 %84,97 %  
pod jazyk3417,8 %17,62 %  
šňupáním2915,18 %15,03 %  
nitrožilně105,24 %5,18 %  

Graf

14. Zkombinoval/a jste někdy více drog najednou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9850,78 %50,78 %  
ano9549,22 %49,22 %  

Graf

15. Cítil/a jste někdy silnou touhu užít drogu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11559,59 %59,59 %  
ano4523,32 %23,32 %  
někdy3317,1 %17,1 %  

Graf

16. Dokážete se ve vztahu k droze ovládat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15680,83 %80,83 %  
někdy3116,06 %16,06 %  
ne63,11 %3,11 %  

Graf

17. Měl/a jste někdy odvykací potíže po vysazení drogy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne15881,87 %81,87 %  
ano2110,88 %10,88 %  
někdy147,25 %7,25 %  

Graf

18. Bral/a jste někdy nějakou jinou drogu pro zmírnění chuti na drogu původní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne17289,12 %89,12 %  
ano178,81 %8,81 %  
někdy42,07 %2,07 %  

Graf

19. Zvyšoval/a jste dávku, aby jste dosáhl/a účinku, původně vyvolaného nižší dávkou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14575,13 %75,13 %  
ano3116,06 %16,06 %  
někdy178,81 %8,81 %  

Graf

20. Zanedbával/a jste někdy původní záliby kvůli droze?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne15379,27 %79,27 %  
někdy2211,4 %11,4 %  
ano189,33 %9,33 %  

Graf

21. Pokud užíváte drogu injekčně, Používáte vždy čisté stříkačky?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1845 %9,33 %  
ano1230 %6,22 %  
někdy1025 %5,18 %  

Graf

22. Docházíte do organizací typu RIAPS (Kontaktní centrum), DROP IN, SANANIM, Podané ruce, Naděje...?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6083,33 %31,09 %  
ano1216,67 %6,22 %  

Graf

23. Pokud do těchto organizací docházíte, tak za jakým účelem?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Dochazela sedm driv za streetworkry laxusu, parkrat sme byla na kacku na polivce a zahrat sevymenit a pocekat, nez se mi kamosi z ulice umejuou :)

Chodila jsem si vyměnovat nádobíčko,a taky si popovídat

internet, injekce

na výměnu jehel

ne

Nenavštěvuji tyto instituce. Neužívám injekčně drogy, pouze kouřím občas marihuanu a občas si dám ráda dobrý drink.

njj)

pracoval jsem tam :)

pro čistý injekce, za parcovníky na pokec

pro výměnu iněkcí a internet

testy

Výměna jehel a materiálu.

vymenit si buchny

vyměnit si buchny

24. Docházíte se pravidelně testovat na infekční choroby (Hepatitida typu B a C, HIV, Syfilis...)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne15881,87 %81,87 %  
ano3518,13 %18,13 %  

Graf

25. Nakazil se někdo ve vašem okolí některou z těchto infekčních chorob?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne16887,05 %87,05 %  
ano2512,95 %12,95 %  

Graf

26. Pokud ano, tak jakou infekční chorobou?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

AIDS

cecko

hepatitida

hepatitida

Hepatitida B

hepatitida B

Hepatitida C

hepatitida c

hepatitida C

hepatitida C, B

hepatitida C, syfilis

HIV

HIV

ne

nevím o ničem

Nikdo z mého blízkého okolí se nenakazil infekční chorobou.

sourozenec měl žloutenku k ot.12: po většině drog euforie,po marihuaně deprese k ot.13: nic z uvedeného,otázka by neměla být povinná až na tyto detaily musím dotazník pochválit,otázky jsou jiné,než v ostatních na toto téma,jdou více do hloubky.

V otázce 7. je jako droga zmíněn i alkohol a tabák. Pokud vím tak káva a čokoláda taky vyvolávají v mozku závislost, neměli by být také na seznamu? V mých odpovědích se tedy řídím tím, že alkohol je droga a to je poměrně dost ovlivnilo. Omlouvám se za všetečnost a přeju hodně štěstí s tvorbou BP.

žloutenka

Žloutenka

žloutenka C

žloutenka C

27. Onemocněl někdo ve Vašem okolí nějakou z forem psychóz, schizofrenie atd v důsledku užívání drog?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne15278,76 %78,76 %  
ano4121,24 %21,24 %  

Graf

28. Prováděl/a jste někdy nějakou trestnou činnost, kvůli získání finančních prostředků, aby jste si mohl/a opatřit drogu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne18394,82 %94,82 %  
ano105,18 %5,18 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Užíváte některou nebo některé z výše jmenovaných drog pravidelně?

 • odpověď ano, užívám:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi tabák na otázku 10. Pokud ano, tak jaké?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi někdy na otázku 17. Měl/a jste někdy odvykací potíže po vysazení drogy?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi alkohol na otázku 10. Pokud ano, tak jaké?

14. Zkombinoval/a jste někdy více drog najednou?

 • odpověď ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 20. Zanedbával/a jste někdy původní záliby kvůli droze?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 18. Bral/a jste někdy nějakou jinou drogu pro zmírnění chuti na drogu původní?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi kvůli životní krizi na otázku 11. Z jakého důvodu jste drogu poprvé užil/a?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 22. Docházíte do organizací typu RIAPS (Kontaktní centrum), DROP IN, SANANIM, Podané ruce, Naděje...?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Cítil/a jste někdy silnou touhu užít drogu?

24. Docházíte se pravidelně testovat na infekční choroby (Hepatitida typu B a C, HIV, Syfilis...)?

 • odpověď ano:
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 22. Docházíte do organizací typu RIAPS (Kontaktní centrum), DROP IN, SANANIM, Podané ruce, Naděje...?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik je Vám let?

2. Jaké je Vaše pohlaví?

3. Kolik má Vaše město obyvatel?

4. Od koho jste získal/a nejvíce informací o drogách?

5. Užívá někdo ve Vašem okolí drogy?

6. Pokud ano, tak kdo?

7. Užil/a jste některou z těchto drog?

9. Užíváte některou nebo některé z výše jmenovaných drog pravidelně?

10. Pokud ano, tak jaké?

11. Z jakého důvodu jste drogu poprvé užil/a?

12. Jaké pocity Vám droga přináší?

13. Jakým způsobem drogu aplikujete?

14. Zkombinoval/a jste někdy více drog najednou?

15. Cítil/a jste někdy silnou touhu užít drogu?

16. Dokážete se ve vztahu k droze ovládat?

17. Měl/a jste někdy odvykací potíže po vysazení drogy?

18. Bral/a jste někdy nějakou jinou drogu pro zmírnění chuti na drogu původní?

19. Zvyšoval/a jste dávku, aby jste dosáhl/a účinku, původně vyvolaného nižší dávkou?

20. Zanedbával/a jste někdy původní záliby kvůli droze?

21. Pokud užíváte drogu injekčně, Používáte vždy čisté stříkačky?

22. Docházíte do organizací typu RIAPS (Kontaktní centrum), DROP IN, SANANIM, Podané ruce, Naděje...?

24. Docházíte se pravidelně testovat na infekční choroby (Hepatitida typu B a C, HIV, Syfilis...)?

25. Nakazil se někdo ve vašem okolí některou z těchto infekčních chorob?

27. Onemocněl někdo ve Vašem okolí nějakou z forem psychóz, schizofrenie atd v důsledku užívání drog?

28. Prováděl/a jste někdy nějakou trestnou činnost, kvůli získání finančních prostředků, aby jste si mohl/a opatřit drogu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik je Vám let?

2. Jaké je Vaše pohlaví?

3. Kolik má Vaše město obyvatel?

4. Od koho jste získal/a nejvíce informací o drogách?

5. Užívá někdo ve Vašem okolí drogy?

6. Pokud ano, tak kdo?

7. Užil/a jste některou z těchto drog?

9. Užíváte některou nebo některé z výše jmenovaných drog pravidelně?

10. Pokud ano, tak jaké?

11. Z jakého důvodu jste drogu poprvé užil/a?

12. Jaké pocity Vám droga přináší?

13. Jakým způsobem drogu aplikujete?

14. Zkombinoval/a jste někdy více drog najednou?

15. Cítil/a jste někdy silnou touhu užít drogu?

16. Dokážete se ve vztahu k droze ovládat?

17. Měl/a jste někdy odvykací potíže po vysazení drogy?

18. Bral/a jste někdy nějakou jinou drogu pro zmírnění chuti na drogu původní?

19. Zvyšoval/a jste dávku, aby jste dosáhl/a účinku, původně vyvolaného nižší dávkou?

20. Zanedbával/a jste někdy původní záliby kvůli droze?

21. Pokud užíváte drogu injekčně, Používáte vždy čisté stříkačky?

22. Docházíte do organizací typu RIAPS (Kontaktní centrum), DROP IN, SANANIM, Podané ruce, Naděje...?

24. Docházíte se pravidelně testovat na infekční choroby (Hepatitida typu B a C, HIV, Syfilis...)?

25. Nakazil se někdo ve vašem okolí některou z těchto infekčních chorob?

27. Onemocněl někdo ve Vašem okolí nějakou z forem psychóz, schizofrenie atd v důsledku užívání drog?

28. Prováděl/a jste někdy nějakou trestnou činnost, kvůli získání finančních prostředků, aby jste si mohl/a opatřit drogu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kostovská, K.Dotazník - Drogy a drogová závislost dětí a mládeže (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://dotaznik-drogy-a-drogova-zav.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.