Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kreativita a inovativnost

Kreativita a inovativnost

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ing.Milan Bobek
Šetření:31. 10. 2019 - 18. 11. 2019
Počet respondentů:107
Počet otázek (max/průměr):54 / 53.21
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:49,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.10:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Předkládáme vám druhou zkrácenou verzi dotazníku aplikované kreativity a inovativnosti, který se nezaměřuje jen na tvorbu nových nápadů, ale také na jejich kritické posouzení, prosazení a dotažení až do podoby reálného produktu užitečného pro společnost.

Tato nová podoba dotazníku kreativity a inovativnosti má 6 demografických otázek a 47 položek s výběrem ze čtyřstupňové škály podle míry vašeho souhlasu s předloženým tvrzením. Výstupem je posouzení šesti základních složek kreativity a inovativnosti. Vyplnění vám zabere maximálně 15 minut. Prosíme, odpovídejte co nejupřímněji podle skutečnosti a zaměřte se na své chování v pracovní či studijní - a nikoliv soukromé - sféře v období cca posledního roku.

Vaše odpovědi budou zpracovány faktorovou analýzou a umožní vytvořit normy kreativity a inovativnosti pro českou populaci. Děkujeme vám za váš podíl na tomto výzkumu.

Souhrnné výsledky a grafy za všechny respondenty dotazníku naleznete po uzavření sběru dat cca za tři týdny v Archivu výsledků na tomto serveru (www.vyplnto.cz).

Pokud si přejete obdržet i své individuální výsledky ve srovnání s ostatními, máte možnost uvést v dotazníku i svou e-mailovou adresu. Po uzavření sběru dat a po jejich vyhodnocení vám v případě vašeho zájmu cca do 3 týdnů zašleme vaše procentuální skóre v 6 oblastech ve srovnání s ostatními.

Děkujeme za spolupráci.

Za výzkumný tým

Mgr. Ing. Milan Bobek, MSc.

doktorand katedry psychologie FF UK Praha

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ženské7166,36 %66,36 %  
mužské3633,64 %33,64 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25-354441,12 %41,12 %  
16-243028,04 %28,04 %  
36-451413,08 %13,08 %  
46-551312,15 %12,15 %  
56-6543,74 %3,74 %  
66 a více10,93 %0,93 %  
do 1510,93 %0,93 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání (studenti uvedou úroveň, kterou právě studují, i když ji ještě nemají ukončenou):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské5955,14 %55,14 %  
středoškolské s maturitou3229,91 %29,91 %  
postgraduální98,41 %8,41 %  
střední odborné bez maturity32,8 %2,8 %  
základní21,87 %1,87 %  
vyšší odborné21,87 %1,87 %  

Graf

4. Uveďte konkrétní obor, který jste vystudovali nebo právě studujete:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
psychologie78,05 %6,54 %  
Ekonomie 33,45 %2,8 %  
Gymnázium33,45 %2,8 %  
Ekonomika 22,3 %1,87 %  
Všeobecné gymnázium22,3 %1,87 %  
Globální podnikání management22,3 %1,87 %  
geologie22,3 %1,87 %  
Biologie a ochrana přírody11,15 %0,93 %  
Gymnázium (všeobecné)11,15 %0,93 %  
učitelství pro střední školy - český jazyk a literatura + výtvarná výchova11,15 %0,93 %  
ostatní odpovědi gymnázium všeobecné
Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku
Antropologie
Řízení podniku a podnikové finance
management
strojírenství
Informatika
Andragogika a pedagogika
Mezinárodní obchod
Nechci sdělit
Obchod
Kyberneticka bezpecnost
organická chemie
Podnikání a management
Matematická biologie
film
sociální práce, pedagogika
OA obor ekonomika a podnikání v EU
Mezinárodní vztahy
kuchar
bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě
strojní inženýrství
Střední: Počítačová grafika a polygrafie, Vysoká: Pedagogický obor
Geodézie a kartografie
studovala jsem informační technologii
Diplomovaný farmaceutický asistent
Automechanik +silniční doprava
Všeobecná sestra
Farmacue
Sociální pedagogika, následně sociální práce
Bankovnictví, účetnictví, podnikání
Gymnázium, rozšířená výuka AJ
všeobecná ekonomika
Podniková ekonomika
Fyziku
Malba, grafický design
Pedagogické lyceum
management ve strojírenství
Zdravotnický záchranář
ekonomika, informatika
Farmacie IT
Střední odborná zemědělská škola
ochrana životního prostředí
management a marketing
Německa a španělská
Estetika + Němčina pro mezikulturní komunikaci (=tlumočení a překlad), studuji dva obory
Zootechnika - Živočišná produkce, Zájmové chovy zvířat
Ostrava
Architektura a stavitelství
Počítačová podpora v archivnictví
Sociální práce
Studuji všeobecné gymnázium
Číšník
Divadlo
veřejná správa a sociální politika
Medicína, učitelství, filosofie, právo
ruský jazyk pro mezinárodní obchod
Knihovnictvi
management a ekonomika
bez zamereni
hudební výchova, angličtina
osmileté gymnázium
Zdravotní sestra
6372,41 %58,88 % 

Graf

5. Rodný jazyk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
čeština10093,46 %93,46 %  
slovenština65,61 %5,61 %  
španělština10,93 %0,93 %  

Graf

6. Aktuálně vykonávaná práce:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
administrativní1514,02 %14,02 %  
pomáhající profese vč. psychologie, učitelství a medicíny1514,02 %14,02 %  
manažerská1514,02 %14,02 %  
žádná1211,21 %11,21 %  
jen brigáda1211,21 %11,21 %  
technická1110,28 %10,28 %  
jiná1110,28 %10,28 %  
podnikatelská65,61 %5,61 %  
obchodní43,74 %3,74 %  
manuální32,8 %2,8 %  
umělecká21,87 %1,87 %  
v důchodu10,93 %0,93 %  

Graf

7. Po uzavření sběru dat najdete výsledky výzkumu na těchto stránkách. Pokud si přejete zaslat i vaše osobní rámcové výsledky – v podobě procentuálního skóre dosaženého v 6 oblastech (cca do 3 týdnů po ukončení sběru dat) - pak nám zde můžete zanechat svou e-mailovou adresu (nepovinné):

Nepovinná otázka bez publikování výsledků veřejnosti (odpovědi jen v CSV a XLS přihlášeného zadavatele).

8. Umím nalézat nové postupy a přístupy a mé nápady překračují zažité představy

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často4844,86 %44,86 %  
spíše nesouhlasím, zřídka3532,71 %32,71 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy2018,69 %18,69 %  
nesouhlasím, téměř nikdy43,74 %3,74 %  

Graf

9. Lidé, se kterými se setkávám, mě vnímají jako člověka, který o ně má skutečný zájem a nebojí se mi otevřít

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často5349,53 %49,53 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy3028,04 %28,04 %  
spíše nesouhlasím, zřídka2018,69 %18,69 %  
nesouhlasím, téměř nikdy43,74 %3,74 %  

Graf

10. Když je třeba, neváhám jít i do rizika, i když to může být nevýhodné

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím, zřídka4945,79 %45,79 %  
spíše souhlasím, často2725,23 %25,23 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy1614,95 %14,95 %  
nesouhlasím, téměř nikdy1514,02 %14,02 %  

Graf

11. Jsem analytický typ - dokážu rozdělit problém na menší části a nalézt příčiny

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často4743,93 %43,93 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy2927,1 %27,1 %  
spíše nesouhlasím, zřídka2725,23 %25,23 %  
nesouhlasím, téměř nikdy43,74 %3,74 %  

Graf

12. Vždy si na věci vytvářím vlastní názor bez ohledu na to, co tvrdí autority, nadřízení či většinová společnost

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často4945,79 %45,79 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy4542,06 %42,06 %  
spíše nesouhlasím, zřídka1312,15 %12,15 %  

Graf

13. Dokážu otevřeně přiznat svá selhání a omyly i před druhými

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často5147,66 %47,66 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy3431,78 %31,78 %  
spíše nesouhlasím, zřídka1917,76 %17,76 %  
nesouhlasím, téměř nikdy32,8 %2,8 %  

Graf

14. Při vymýšlení něčeho nového jsem studnicí mnoha nápadů

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často5450,47 %50,47 %  
spíše nesouhlasím, zřídka3028,04 %28,04 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy1816,82 %16,82 %  
nesouhlasím, téměř nikdy54,67 %4,67 %  

Graf

15. Jsem považován(a) za člověka, jehož způsob komunikace s lidmi je zvlášť citlivý - druzí se se mnou cítí bezpečně

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často5753,27 %53,27 %  
spíše nesouhlasím, zřídka2422,43 %22,43 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy1917,76 %17,76 %  
nesouhlasím, téměř nikdy76,54 %6,54 %  

Graf

16. Když narazím na nesouhlas nebo odmítnutí, dokážu se přes to přenést a pokračovat dál bez ztráty elánu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím, zřídka4642,99 %42,99 %  
spíše souhlasím, často4037,38 %37,38 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy1110,28 %10,28 %  
nesouhlasím, téměř nikdy109,35 %9,35 %  

Graf

17. Jsem znám(a) jako člověk, který vše dělá mimořádně důkladně, pečlivě a s minimem chyb

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často4037,38 %37,38 %  
spíše nesouhlasím, zřídka3532,71 %32,71 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy3028,04 %28,04 %  
nesouhlasím, téměř nikdy21,87 %1,87 %  

Graf

18. Bez problémů dokážu říct druhým ne a odmítnout jejich požadavky, které nejsou v souladu s mými zájmy

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím, zřídka4642,99 %42,99 %  
spíše souhlasím, často3229,91 %29,91 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy1816,82 %16,82 %  
nesouhlasím, téměř nikdy1110,28 %10,28 %  

Graf

19. Existuje ještě mnoho věcí, kterým nerozumím a svou neznalost se nebojím veřejně přiznat

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně souhlasím, mnohdy5349,53 %49,53 %  
spíše souhlasím, často4642,99 %42,99 %  
spíše nesouhlasím, zřídka54,67 %4,67 %  
nesouhlasím, téměř nikdy32,8 %2,8 %  

Graf

20. Mé nápady bývají jedinečné a originální

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často4642,99 %42,99 %  
spíše nesouhlasím, zřídka3633,64 %33,64 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy1816,82 %16,82 %  
nesouhlasím, téměř nikdy76,54 %6,54 %  

Graf

21. Vyznačuji se nadstandardní schopností vcítit se do prožívání a vnitřního světa druhých a vyjadřovat se jejich slovy

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím, zřídka3936,45 %36,45 %  
spíše souhlasím, často3835,51 %35,51 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy2624,3 %24,3 %  
nesouhlasím, téměř nikdy43,74 %3,74 %  

Graf

22. Ve složitých situacích obvykle vezmu rozhodnutí na sebe a dál si již mnou zvolený postup nezpochybňuji

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím, zřídka4542,06 %42,06 %  
spíše souhlasím, často3330,84 %30,84 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy1514,02 %14,02 %  
nesouhlasím, téměř nikdy1413,08 %13,08 %  

Graf

23. Mám ve věcech kolem sebe naprostý pořádek - vše mám srovnané a uspořádané

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím, zřídka4138,32 %38,32 %  
spíše souhlasím, často2422,43 %22,43 %  
nesouhlasím, téměř nikdy2422,43 %22,43 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy1816,82 %16,82 %  

Graf

24. Při útoku na mě nebo na mou práci se umím velmi účinně bránit a obhájit

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často4642,99 %42,99 %  
spíše nesouhlasím, zřídka3229,91 %29,91 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy2119,63 %19,63 %  
nesouhlasím, téměř nikdy87,48 %7,48 %  

Graf

25. Pokud jsem vystaven(a) kritice, přijmu ji a na jejím základě upravím své jednání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často6762,62 %62,62 %  
spíše nesouhlasím, zřídka2220,56 %20,56 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy1211,21 %11,21 %  
nesouhlasím, téměř nikdy65,61 %5,61 %  

Graf

26. Všude kolem sebe vyhledávám a vidím příležitosti ke zlepšení

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často4844,86 %44,86 %  
spíše nesouhlasím, zřídka2725,23 %25,23 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy2725,23 %25,23 %  
nesouhlasím, téměř nikdy54,67 %4,67 %  

Graf

27. Nedělá mi žádné potíže přijímat druhé lidi takové, jací jsou, i když jsou úplně jiní než já

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často4642,99 %42,99 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy3734,58 %34,58 %  
spíše nesouhlasím, zřídka2018,69 %18,69 %  
nesouhlasím, téměř nikdy43,74 %3,74 %  

Graf

28. I když se někdy zdá, že je věc zcela ztracená, nikdy se nevzdávám a bojuji až do úplného konce

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často4642,99 %42,99 %  
spíše nesouhlasím, zřídka3532,71 %32,71 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy2321,5 %21,5 %  
nesouhlasím, téměř nikdy32,8 %2,8 %  

Graf

29. Při řešení problémů postupuji systematicky a strukturovaně, dokážu si vytvořit podrobný plán

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často4340,19 %40,19 %  
spíše nesouhlasím, zřídka2725,23 %25,23 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy2523,36 %23,36 %  
nesouhlasím, téměř nikdy1211,21 %11,21 %  

Graf

30. Dokážu si stát za svým názorem i v situacích, kdy je to pro mě nevýhodné

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často5652,34 %52,34 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy2927,1 %27,1 %  
spíše nesouhlasím, zřídka1514,02 %14,02 %  
nesouhlasím, téměř nikdy76,54 %6,54 %  

Graf

31. Dokážu změnit i svůj pevný názor, když si vyslechnu jasné argumenty z opačné strany

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často5046,73 %46,73 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy3128,97 %28,97 %  
spíše nesouhlasím, zřídka2422,43 %22,43 %  
nesouhlasím, téměř nikdy21,87 %1,87 %  

Graf

32. Vášnivě se zajímám o nové nápady a myšlenky v oboru mého zájmu, takže je neustále vyhledávám, zaznamenávám a sdílím s okolím

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často4542,06 %42,06 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy3128,97 %28,97 %  
spíše nesouhlasím, zřídka2725,23 %25,23 %  
nesouhlasím, téměř nikdy43,74 %3,74 %  

Graf

33. Dokážu intuitivně vnímat hlubší význam situací a podstatu mých interakcí s druhými lidmi

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často5046,73 %46,73 %  
spíše nesouhlasím, zřídka2826,17 %26,17 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy2422,43 %22,43 %  
nesouhlasím, téměř nikdy54,67 %4,67 %  

Graf

34. Když je to třeba, umím zapnout na vyšší obrátky a krátkodobě pracovat s vysokou intenzitou a nasazením

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně souhlasím, mnohdy6459,81 %59,81 %  
spíše souhlasím, často3229,91 %29,91 %  
spíše nesouhlasím, zřídka109,35 %9,35 %  
nesouhlasím, téměř nikdy10,93 %0,93 %  

Graf

35. Při řešení problémů postupuji přísně logicky - mou silnou zbraní je správný úsudek

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často4340,19 %40,19 %  
spíše nesouhlasím, zřídka3028,04 %28,04 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy2624,3 %24,3 %  
nesouhlasím, téměř nikdy87,48 %7,48 %  

Graf

36. Umím přesvědčivě prezentovat a obhájit své názory před druhými a získat si publikum na svou stranu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často4138,32 %38,32 %  
spíše nesouhlasím, zřídka3532,71 %32,71 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy1614,95 %14,95 %  
nesouhlasím, téměř nikdy1514,02 %14,02 %  

Graf

37. Dostanu-li otevřenou zpětnou vazbu, jsem schopen své chování a jednání zcela změnit

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často5753,27 %53,27 %  
spíše nesouhlasím, zřídka3330,84 %30,84 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy1413,08 %13,08 %  
nesouhlasím, téměř nikdy32,8 %2,8 %  

Graf

38. Od malička mám povahu objevitele - neustále se snažím všemožnými způsoby zkoumat nové věci a objevovat svět

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často4844,86 %44,86 %  
spíše nesouhlasím, zřídka3028,04 %28,04 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy2321,5 %21,5 %  
nesouhlasím, téměř nikdy65,61 %5,61 %  

Graf

39. Velmi přesně rozpoznám nálady a správně odhadnu vnitřní motivace druhých lidí

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často4945,79 %45,79 %  
spíše nesouhlasím, zřídka3128,97 %28,97 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy2220,56 %20,56 %  
nesouhlasím, téměř nikdy54,67 %4,67 %  

Graf

40. Rád(a) se pouštím do nevyzkoušených věcí a nebojím se ani kroků do neznáma

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím, zřídka4441,12 %41,12 %  
spíše souhlasím, často3229,91 %29,91 %  
nesouhlasím, téměř nikdy1917,76 %17,76 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy1211,21 %11,21 %  

Graf

41. Dokážu dobře předvídat rizika a do svých plánů zahrnuji potřebná preventivní opatření

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často5652,34 %52,34 %  
spíše nesouhlasím, zřídka2725,23 %25,23 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy2018,69 %18,69 %  
nesouhlasím, téměř nikdy43,74 %3,74 %  

Graf

42. Dokážu prosadit své názory a nápady i v konkurenci ostatních

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často4037,38 %37,38 %  
spíše nesouhlasím, zřídka4037,38 %37,38 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy1413,08 %13,08 %  
nesouhlasím, téměř nikdy1312,15 %12,15 %  

Graf

43. Dokážu se snadno přizpůsobit změnám, které přicházejí zvnějšku

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často4844,86 %44,86 %  
spíše nesouhlasím, zřídka3028,04 %28,04 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy1816,82 %16,82 %  
nesouhlasím, téměř nikdy1110,28 %10,28 %  

Graf

44. Dokážu myslet v obrazech - mám bohatou představivost a fantazii

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně souhlasím, mnohdy5046,73 %46,73 %  
spíše souhlasím, často3128,97 %28,97 %  
spíše nesouhlasím, zřídka1816,82 %16,82 %  
nesouhlasím, téměř nikdy87,48 %7,48 %  

Graf

45. Ve svém okolí jsem znám(a) jako člověk s mimořádnou ochotou pomáhat druhým - lidé se nebojí požádat mě o pomoc

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často4945,79 %45,79 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy3431,78 %31,78 %  
spíše nesouhlasím, zřídka1816,82 %16,82 %  
nesouhlasím, téměř nikdy65,61 %5,61 %  

Graf

46. Výborně zvládám zátěž - pod silným tlakem a ve velkém (krátkodobém) stresu můj výkon dokonce ještě stoupá

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně souhlasím, mnohdy3229,91 %29,91 %  
spíše souhlasím, často2927,1 %27,1 %  
nesouhlasím, téměř nikdy2321,5 %21,5 %  
spíše nesouhlasím, zřídka2321,5 %21,5 %  

Graf

47. Ostatní mě znají jako zvlášť důsledného člověka - vše si po sobě i po druhých zkontroluji

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často4138,32 %38,32 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy3028,04 %28,04 %  
spíše nesouhlasím, zřídka3028,04 %28,04 %  
nesouhlasím, téměř nikdy65,61 %5,61 %  

Graf

48. Když něco nefunguje, bývám to já, kdo první navrhuje změny, i když vím, že prosadit je nebude jednoduché

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často4844,86 %44,86 %  
spíše nesouhlasím, zřídka3633,64 %33,64 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy1312,15 %12,15 %  
nesouhlasím, téměř nikdy109,35 %9,35 %  

Graf

49. Mám schopnost naslouchat druhým lidem, i když se jejich názory od mých hodně liší

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často5652,34 %52,34 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy3028,04 %28,04 %  
spíše nesouhlasím, zřídka1715,89 %15,89 %  
nesouhlasím, téměř nikdy43,74 %3,74 %  

Graf

50. Zažiji-li selhání, ztrátu či prohru, nedělá mi potíže začít znovu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často4642,99 %42,99 %  
spíše nesouhlasím, zřídka3633,64 %33,64 %  
nesouhlasím, téměř nikdy1312,15 %12,15 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy1211,21 %11,21 %  

Graf

51. Umím pružně měnit svůj náhled podle toho, na jaká fakta narazím a díky tomu dokážu navrhnout více různých možností dalšího postupu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často5652,34 %52,34 %  
spíše nesouhlasím, zřídka2321,5 %21,5 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy2220,56 %20,56 %  
nesouhlasím, téměř nikdy65,61 %5,61 %  

Graf

52. Umím si vyjednat, co potřebuji, aniž by se druzí cítili utlačeni nebo zneužiti

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často5349,53 %49,53 %  
spíše nesouhlasím, zřídka3532,71 %32,71 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy1211,21 %11,21 %  
nesouhlasím, téměř nikdy76,54 %6,54 %  

Graf

53. Když s něčím začnu, tak si dám záležet na tom, abych to také dotáhl(-a) až do konce

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často4340,19 %40,19 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy3128,97 %28,97 %  
spíše nesouhlasím, zřídka2927,1 %27,1 %  
nesouhlasím, téměř nikdy43,74 %3,74 %  

Graf

54. Dokážu vytvořit nové nápady tím, že modifikuji koncepty jiných (třeba i z naprosto jiné oblasti) a tak se mi daří vytvářet inovativní řešení

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často4844,86 %44,86 %  
spíše nesouhlasím, zřídka3532,71 %32,71 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy1715,89 %15,89 %  
nesouhlasím, téměř nikdy76,54 %6,54 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Věk:

 • odpověď 16-24:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi jen brigáda na otázku 6. Aktuálně vykonávaná práce:

15. Jsem považován(a) za člověka, jehož způsob komunikace s lidmi je zvlášť citlivý - druzí se se mnou cítí bezpečně

 • odpověď spíše souhlasím, často:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 18. Bez problémů dokážu říct druhým ne a odmítnout jejich požadavky, které nejsou v souladu s mými zájmy

19. Existuje ještě mnoho věcí, kterým nerozumím a svou neznalost se nebojím veřejně přiznat

 • odpověď rozhodně souhlasím, mnohdy:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozhodně souhlasím, mnohdy na otázku 25. Pokud jsem vystaven(a) kritice, přijmu ji a na jejím základě upravím své jednání

22. Ve složitých situacích obvykle vezmu rozhodnutí na sebe a dál si již mnou zvolený postup nezpochybňuji

 • odpověď spíše nesouhlasím, zřídka:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiná na otázku 6. Aktuálně vykonávaná práce:

34. Když je to třeba, umím zapnout na vyšší obrátky a krátkodobě pracovat s vysokou intenzitou a nasazením

 • odpověď rozhodně souhlasím, mnohdy:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozhodně souhlasím, mnohdy na otázku 43. Dokážu se snadno přizpůsobit změnám, které přicházejí zvnějšku
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozhodně souhlasím, mnohdy na otázku 48. Když něco nefunguje, bývám to já, kdo první navrhuje změny, i když vím, že prosadit je nebude jednoduché
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozhodně souhlasím, mnohdy na otázku 10. Když je třeba, neváhám jít i do rizika, i když to může být nevýhodné
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozhodně souhlasím, mnohdy na otázku 22. Ve složitých situacích obvykle vezmu rozhodnutí na sebe a dál si již mnou zvolený postup nezpochybňuji
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozhodně souhlasím, mnohdy na otázku 40. Rád(a) se pouštím do nevyzkoušených věcí a nebojím se ani kroků do neznáma
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozhodně souhlasím, mnohdy na otázku 50. Zažiji-li selhání, ztrátu či prohru, nedělá mi potíže začít znovu

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání (studenti uvedou úroveň, kterou právě studují, i když ji ještě nemají ukončenou):

5. Rodný jazyk:

6. Aktuálně vykonávaná práce:

8. Umím nalézat nové postupy a přístupy a mé nápady překračují zažité představy

9. Lidé, se kterými se setkávám, mě vnímají jako člověka, který o ně má skutečný zájem a nebojí se mi otevřít

10. Když je třeba, neváhám jít i do rizika, i když to může být nevýhodné

11. Jsem analytický typ - dokážu rozdělit problém na menší části a nalézt příčiny

12. Vždy si na věci vytvářím vlastní názor bez ohledu na to, co tvrdí autority, nadřízení či většinová společnost

13. Dokážu otevřeně přiznat svá selhání a omyly i před druhými

14. Při vymýšlení něčeho nového jsem studnicí mnoha nápadů

15. Jsem považován(a) za člověka, jehož způsob komunikace s lidmi je zvlášť citlivý - druzí se se mnou cítí bezpečně

16. Když narazím na nesouhlas nebo odmítnutí, dokážu se přes to přenést a pokračovat dál bez ztráty elánu

17. Jsem znám(a) jako člověk, který vše dělá mimořádně důkladně, pečlivě a s minimem chyb

18. Bez problémů dokážu říct druhým ne a odmítnout jejich požadavky, které nejsou v souladu s mými zájmy

19. Existuje ještě mnoho věcí, kterým nerozumím a svou neznalost se nebojím veřejně přiznat

20. Mé nápady bývají jedinečné a originální

21. Vyznačuji se nadstandardní schopností vcítit se do prožívání a vnitřního světa druhých a vyjadřovat se jejich slovy

22. Ve složitých situacích obvykle vezmu rozhodnutí na sebe a dál si již mnou zvolený postup nezpochybňuji

23. Mám ve věcech kolem sebe naprostý pořádek - vše mám srovnané a uspořádané

24. Při útoku na mě nebo na mou práci se umím velmi účinně bránit a obhájit

25. Pokud jsem vystaven(a) kritice, přijmu ji a na jejím základě upravím své jednání

26. Všude kolem sebe vyhledávám a vidím příležitosti ke zlepšení

27. Nedělá mi žádné potíže přijímat druhé lidi takové, jací jsou, i když jsou úplně jiní než já

28. I když se někdy zdá, že je věc zcela ztracená, nikdy se nevzdávám a bojuji až do úplného konce

29. Při řešení problémů postupuji systematicky a strukturovaně, dokážu si vytvořit podrobný plán

30. Dokážu si stát za svým názorem i v situacích, kdy je to pro mě nevýhodné

31. Dokážu změnit i svůj pevný názor, když si vyslechnu jasné argumenty z opačné strany

32. Vášnivě se zajímám o nové nápady a myšlenky v oboru mého zájmu, takže je neustále vyhledávám, zaznamenávám a sdílím s okolím

33. Dokážu intuitivně vnímat hlubší význam situací a podstatu mých interakcí s druhými lidmi

34. Když je to třeba, umím zapnout na vyšší obrátky a krátkodobě pracovat s vysokou intenzitou a nasazením

35. Při řešení problémů postupuji přísně logicky - mou silnou zbraní je správný úsudek

36. Umím přesvědčivě prezentovat a obhájit své názory před druhými a získat si publikum na svou stranu

37. Dostanu-li otevřenou zpětnou vazbu, jsem schopen své chování a jednání zcela změnit

38. Od malička mám povahu objevitele - neustále se snažím všemožnými způsoby zkoumat nové věci a objevovat svět

39. Velmi přesně rozpoznám nálady a správně odhadnu vnitřní motivace druhých lidí

40. Rád(a) se pouštím do nevyzkoušených věcí a nebojím se ani kroků do neznáma

41. Dokážu dobře předvídat rizika a do svých plánů zahrnuji potřebná preventivní opatření

42. Dokážu prosadit své názory a nápady i v konkurenci ostatních

43. Dokážu se snadno přizpůsobit změnám, které přicházejí zvnějšku

44. Dokážu myslet v obrazech - mám bohatou představivost a fantazii

45. Ve svém okolí jsem znám(a) jako člověk s mimořádnou ochotou pomáhat druhým - lidé se nebojí požádat mě o pomoc

46. Výborně zvládám zátěž - pod silným tlakem a ve velkém (krátkodobém) stresu můj výkon dokonce ještě stoupá

47. Ostatní mě znají jako zvlášť důsledného člověka - vše si po sobě i po druhých zkontroluji

48. Když něco nefunguje, bývám to já, kdo první navrhuje změny, i když vím, že prosadit je nebude jednoduché

49. Mám schopnost naslouchat druhým lidem, i když se jejich názory od mých hodně liší

50. Zažiji-li selhání, ztrátu či prohru, nedělá mi potíže začít znovu

51. Umím pružně měnit svůj náhled podle toho, na jaká fakta narazím a díky tomu dokážu navrhnout více různých možností dalšího postupu

52. Umím si vyjednat, co potřebuji, aniž by se druzí cítili utlačeni nebo zneužiti

53. Když s něčím začnu, tak si dám záležet na tom, abych to také dotáhl(-a) až do konce

54. Dokážu vytvořit nové nápady tím, že modifikuji koncepty jiných (třeba i z naprosto jiné oblasti) a tak se mi daří vytvářet inovativní řešení

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání (studenti uvedou úroveň, kterou právě studují, i když ji ještě nemají ukončenou):

5. Rodný jazyk:

6. Aktuálně vykonávaná práce:

8. Umím nalézat nové postupy a přístupy a mé nápady překračují zažité představy

9. Lidé, se kterými se setkávám, mě vnímají jako člověka, který o ně má skutečný zájem a nebojí se mi otevřít

10. Když je třeba, neváhám jít i do rizika, i když to může být nevýhodné

11. Jsem analytický typ - dokážu rozdělit problém na menší části a nalézt příčiny

12. Vždy si na věci vytvářím vlastní názor bez ohledu na to, co tvrdí autority, nadřízení či většinová společnost

13. Dokážu otevřeně přiznat svá selhání a omyly i před druhými

14. Při vymýšlení něčeho nového jsem studnicí mnoha nápadů

15. Jsem považován(a) za člověka, jehož způsob komunikace s lidmi je zvlášť citlivý - druzí se se mnou cítí bezpečně

16. Když narazím na nesouhlas nebo odmítnutí, dokážu se přes to přenést a pokračovat dál bez ztráty elánu

17. Jsem znám(a) jako člověk, který vše dělá mimořádně důkladně, pečlivě a s minimem chyb

18. Bez problémů dokážu říct druhým ne a odmítnout jejich požadavky, které nejsou v souladu s mými zájmy

19. Existuje ještě mnoho věcí, kterým nerozumím a svou neznalost se nebojím veřejně přiznat

20. Mé nápady bývají jedinečné a originální

21. Vyznačuji se nadstandardní schopností vcítit se do prožívání a vnitřního světa druhých a vyjadřovat se jejich slovy

22. Ve složitých situacích obvykle vezmu rozhodnutí na sebe a dál si již mnou zvolený postup nezpochybňuji

23. Mám ve věcech kolem sebe naprostý pořádek - vše mám srovnané a uspořádané

24. Při útoku na mě nebo na mou práci se umím velmi účinně bránit a obhájit

25. Pokud jsem vystaven(a) kritice, přijmu ji a na jejím základě upravím své jednání

26. Všude kolem sebe vyhledávám a vidím příležitosti ke zlepšení

27. Nedělá mi žádné potíže přijímat druhé lidi takové, jací jsou, i když jsou úplně jiní než já

28. I když se někdy zdá, že je věc zcela ztracená, nikdy se nevzdávám a bojuji až do úplného konce

29. Při řešení problémů postupuji systematicky a strukturovaně, dokážu si vytvořit podrobný plán

30. Dokážu si stát za svým názorem i v situacích, kdy je to pro mě nevýhodné

31. Dokážu změnit i svůj pevný názor, když si vyslechnu jasné argumenty z opačné strany

32. Vášnivě se zajímám o nové nápady a myšlenky v oboru mého zájmu, takže je neustále vyhledávám, zaznamenávám a sdílím s okolím

33. Dokážu intuitivně vnímat hlubší význam situací a podstatu mých interakcí s druhými lidmi

34. Když je to třeba, umím zapnout na vyšší obrátky a krátkodobě pracovat s vysokou intenzitou a nasazením

35. Při řešení problémů postupuji přísně logicky - mou silnou zbraní je správný úsudek

36. Umím přesvědčivě prezentovat a obhájit své názory před druhými a získat si publikum na svou stranu

37. Dostanu-li otevřenou zpětnou vazbu, jsem schopen své chování a jednání zcela změnit

38. Od malička mám povahu objevitele - neustále se snažím všemožnými způsoby zkoumat nové věci a objevovat svět

39. Velmi přesně rozpoznám nálady a správně odhadnu vnitřní motivace druhých lidí

40. Rád(a) se pouštím do nevyzkoušených věcí a nebojím se ani kroků do neznáma

41. Dokážu dobře předvídat rizika a do svých plánů zahrnuji potřebná preventivní opatření

42. Dokážu prosadit své názory a nápady i v konkurenci ostatních

43. Dokážu se snadno přizpůsobit změnám, které přicházejí zvnějšku

44. Dokážu myslet v obrazech - mám bohatou představivost a fantazii

45. Ve svém okolí jsem znám(a) jako člověk s mimořádnou ochotou pomáhat druhým - lidé se nebojí požádat mě o pomoc

46. Výborně zvládám zátěž - pod silným tlakem a ve velkém (krátkodobém) stresu můj výkon dokonce ještě stoupá

47. Ostatní mě znají jako zvlášť důsledného člověka - vše si po sobě i po druhých zkontroluji

48. Když něco nefunguje, bývám to já, kdo první navrhuje změny, i když vím, že prosadit je nebude jednoduché

49. Mám schopnost naslouchat druhým lidem, i když se jejich názory od mých hodně liší

50. Zažiji-li selhání, ztrátu či prohru, nedělá mi potíže začít znovu

51. Umím pružně měnit svůj náhled podle toho, na jaká fakta narazím a díky tomu dokážu navrhnout více různých možností dalšího postupu

52. Umím si vyjednat, co potřebuji, aniž by se druzí cítili utlačeni nebo zneužiti

53. Když s něčím začnu, tak si dám záležet na tom, abych to také dotáhl(-a) až do konce

54. Dokážu vytvořit nové nápady tím, že modifikuji koncepty jiných (třeba i z naprosto jiné oblasti) a tak se mi daří vytvářet inovativní řešení

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Bobek, I.Kreativita a inovativnost (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://dotaznik-kreativity-a-inovat.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.