Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dotazník Locus of Control

Dotazník Locus of Control

Autorská práva v prostředí internetu
Stahujete? Sdílíte? Zúčastněte se krátkého anonymního průzkumu o autorských právech na internetu.

(průzkum pro diplomovou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Kasalická
Šetření:05. 01. 2014 - 12. 01. 2014
Počet respondentů:92
Počet otázek (max/průměr):48 / 48
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku na téma locus of control. Dotazník sestává z řady výroků, u každého z nich prosím zaškrtněte, nakolik s výrokem souhlasíte či nesouhlasíte. Zaškrtávejte první odpověď, která vás napadne a která vás vystihuje. Odpovídejte, prosím, upřímně, neexistují lepší nebo horší odpovědi.

Vyplnění dotazníku zabere pouze několik minut. Data budou anonymizována a použita pro vypracování práce na předmět psychometrie.

 

Mnohokrát děkuji!

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Dotazník sestává z řady výroků, u každého z nich prosím zaškrtněte, nakolik s výrokem souhlasíte či nesouhlasíte. Zaškrtávejte první odpověď, která vás napadne a která vás vystihuje. Odpovídejte, prosím, upřímně, neexistují lepší nebo horší odpovědi.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6469,57 %69,57 %  
Muž2830,43 %30,43 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
221415,22 %15,22 %  
241415,22 %15,22 %  
231213,04 %13,04 %  
2577,61 %7,61 %  
2166,52 %6,52 %  
2755,43 %5,43 %  
2644,35 %4,35 %  
2033,26 %3,26 %  
2833,26 %3,26 %  
4433,26 %3,26 %  
ostatní odpovědi 19
47
36
33
15
32
35
29
17
48
39
31
30
70
2122,83 %22,83 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:25.67
Minimum:19
Maximum:44
Variační rozpětí:25
Rozptyl:29.31
Směrodatná odchylka:5.41
Medián:24
Modus:22

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4852,17 %52,17 %  
SŠ, SOŠ4245,65 %45,65 %  
22,17 %2,17 %  

Graf

4. Jsem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pracující student3740,22 %40,22 %  
Student2628,26 %28,26 %  
Zaměstnaný2223,91 %23,91 %  
Nezaměstnaný44,35 %4,35 %  
Podnikatel33,26 %3,26 %  

Graf

5. Obor studia/zaměstnání

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Psychologie2931,52 %31,52 %  
IT33,26 %3,26 %  
strojírenství33,26 %3,26 %  
ekonomie33,26 %3,26 %  
právo22,17 %2,17 %  
Psychologie a Speciální pedagogika22,17 %2,17 %  
Gymnázium22,17 %2,17 %  
geografie22,17 %2,17 %  
Andragogika a personální řízení22,17 %2,17 %  
psychologie/psychodiagnostika11,09 %1,09 %  
ostatní odpovědi Bohemistika
psychologie/sociální pracovník
Průmyslový design / Florbalový rozhodčí
Fyzioterapie
engineering
geografie, kartografie
průmysl
ČZU
technika
strojní
Ekonomie a finance
produkce
Informatika
kuchař
technologie vody
Státní správa
biologie
pedagogika
produkty pro cestovní ruch
matematika
Základní škola
Kydání špíny na ostaní lidi
Hospodarska a kulturni studia
Média
psychologie/asistenční služby
Konstrukce staveb
Všeobecná sestra
administrativa
sociální práce
psychologie/sociální služby
Historie umění
farmacie
stavební technik
psycholog
Přírodověda
Německý/český jazyk
humanitní studium, zaměření psychologie
Bezpečnostně právní
psychologie/sociální práce
digitalizace
Etologie
prodavačka v knihkupectví
andragogika
4346,74 %46,74 % 

Graf

6. Pocházím z/za hlavní místo svého pobytu považuji

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velkoměsto4548,91 %48,91 %  
Město1819,57 %19,57 %  
Vesnice1718,48 %18,48 %  
Malé město1213,04 %13,04 %  

Graf

7. Jsem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zadaný/á4953,26 %53,26 %  
Nezadaný/á2931,52 %31,52 %  
Ženatý/vdaná1213,04 %13,04 %  
Rozvedený/á, ovdovělý/á22,17 %2,17 %  

Graf

8. Trpím nějakou chronickou nemocí/postižením.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7884,78 %84,78 %  
ano1415,22 %15,22 %  

Graf

9. Osud každého člověka je zpečetěn již při jeho narození.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím4548,91 %48,91 %  
spíše nesouhlasím3538,04 %38,04 %  
spíše souhlasím55,43 %5,43 %  
souhlasím55,43 %5,43 %  
nevím22,17 %2,17 %  

Graf

10. Základem úspěchu je být ve správné chvíli na správném místě.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4953,26 %53,26 %  
spíše nesouhlasím2325 %25 %  
souhlasím99,78 %9,78 %  
nesouhlasím66,52 %6,52 %  
nevím55,43 %5,43 %  

Graf

11. Díky svým schopnostem mohu ve svém životě dokázat mnohé.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4346,74 %46,74 %  
souhlasím4346,74 %46,74 %  
spíše nesouhlasím44,35 %4,35 %  
nevím22,17 %2,17 %  

Graf

12. Ve skupině lidí bývám většinou já ten/ta iniciativní.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3740,22 %40,22 %  
spíše nesouhlasím3133,7 %33,7 %  
nevím1819,57 %19,57 %  
souhlasím44,35 %4,35 %  
nesouhlasím22,17 %2,17 %  

Graf

13. K dělání své práce/ke studiu, jsem motivovaný/á.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4245,65 %45,65 %  
souhlasím3436,96 %36,96 %  
spíše nesouhlasím99,78 %9,78 %  
nevím44,35 %4,35 %  
nesouhlasím33,26 %3,26 %  

Graf

14. Žiji aktivně.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4144,57 %44,57 %  
souhlasím2931,52 %31,52 %  
spíše nesouhlasím1111,96 %11,96 %  
nevím88,7 %8,7 %  
nesouhlasím33,26 %3,26 %  

Graf

15. Své zdraví nemohu příliš ovlivnit.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím5256,52 %56,52 %  
nesouhlasím3335,87 %35,87 %  
spíše souhlasím55,43 %5,43 %  
souhlasím11,09 %1,09 %  
nevím11,09 %1,09 %  

Graf

16. Odhodlaní a snaživí lidé toho v životě dosáhnou víc.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4346,74 %46,74 %  
souhlasím4144,57 %44,57 %  
nevím66,52 %6,52 %  
nesouhlasím11,09 %1,09 %  
spíše nesouhlasím11,09 %1,09 %  

Graf

17. K dosažení cílů je zapotřebí silná vůle.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím5964,13 %64,13 %  
spíše souhlasím3133,7 %33,7 %  
spíše nesouhlasím11,09 %1,09 %  
nesouhlasím11,09 %1,09 %  

Graf

18. Myslím si, že svým problémům dobře rozumím.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4751,09 %51,09 %  
souhlasím1819,57 %19,57 %  
nevím1718,48 %18,48 %  
spíše nesouhlasím99,78 %9,78 %  
nesouhlasím11,09 %1,09 %  

Graf

19. Každý je svého štěstí strůjcem.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4245,65 %45,65 %  
souhlasím3841,3 %41,3 %  
nevím88,7 %8,7 %  
nesouhlasím33,26 %3,26 %  
spíše nesouhlasím11,09 %1,09 %  

Graf

20. Vše, co se děje, je jen sled náhodných událostí, které nelze ovlivnit.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím5054,35 %54,35 %  
nesouhlasím3032,61 %32,61 %  
spíše souhlasím66,52 %6,52 %  
nevím55,43 %5,43 %  
souhlasím11,09 %1,09 %  

Graf

21. Ve svém životě jsem dosáhl(a) všeho, o co jsem usiloval(a).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3335,87 %35,87 %  
spíše nesouhlasím2325 %25 %  
nesouhlasím1920,65 %20,65 %  
nevím99,78 %9,78 %  
souhlasím88,7 %8,7 %  

Graf

22. Věřím v osud.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím3032,61 %32,61 %  
nesouhlasím2223,91 %23,91 %  
spíše souhlasím1718,48 %18,48 %  
nevím1516,3 %16,3 %  
souhlasím88,7 %8,7 %  

Graf

23. Existují lidé, kteří skutečně dokážou předpovídat budoucnost.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2729,35 %29,35 %  
spíše nesouhlasím2628,26 %28,26 %  
nevím2021,74 %21,74 %  
spíše souhlasím1314,13 %14,13 %  
souhlasím66,52 %6,52 %  

Graf

24. Vynaložené úsilí nijak nesouvisí s následně dosaženým úspěchem.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím4852,17 %52,17 %  
nesouhlasím2931,52 %31,52 %  
souhlasím66,52 %6,52 %  
nevím66,52 %6,52 %  
spíše souhlasím33,26 %3,26 %  

Graf

25. Nemá cenu dávat si novoroční předsevzetí, protože je stejně nikdy nesplním.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2325 %25 %  
spíše nesouhlasím2122,83 %22,83 %  
souhlasím1718,48 %18,48 %  
nesouhlasím1718,48 %18,48 %  
nevím1415,22 %15,22 %  

Graf

26. Životem jen tak bezcílně proplouvám.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím4447,83 %47,83 %  
spíše nesouhlasím3335,87 %35,87 %  
spíše souhlasím88,7 %8,7 %  
nevím55,43 %5,43 %  
souhlasím22,17 %2,17 %  

Graf

27. Vztahům s druhými lidmi je zapotřebí se věnovat a udržovat je.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím6469,57 %69,57 %  
spíše souhlasím2325 %25 %  
spíše nesouhlasím22,17 %2,17 %  
nesouhlasím22,17 %2,17 %  
nevím11,09 %1,09 %  

Graf

28. Jsou věci, na které prostě „nemám buňky“ a nikdy se je nenaučím.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2729,35 %29,35 %  
souhlasím2628,26 %28,26 %  
spíše souhlasím2527,17 %27,17 %  
nevím88,7 %8,7 %  
nesouhlasím66,52 %6,52 %  

Graf

29. První dojem, který zanechám při seznámení se s někým, už nikdy nezměním.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím3841,3 %41,3 %  
nesouhlasím2628,26 %28,26 %  
spíše souhlasím1415,22 %15,22 %  
nevím77,61 %7,61 %  
souhlasím77,61 %7,61 %  

Graf

30. „Murphyho zákon schválnosti“ vždy platí, aneb cokoli se může pokazit, pokazí se.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím3335,87 %35,87 %  
spíše souhlasím2021,74 %21,74 %  
nesouhlasím1920,65 %20,65 %  
souhlasím1314,13 %14,13 %  
nevím77,61 %7,61 %  

Graf

31. Nalezení dobré práce by se dalo přirovnat k výhře v loterii.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2830,43 %30,43 %  
nesouhlasím2325 %25 %  
spíše souhlasím2021,74 %21,74 %  
souhlasím1516,3 %16,3 %  
nevím66,52 %6,52 %  

Graf

32. Jsou lidé, kteří na vztahy prostě nemají štěstí a nemohou s tím nic dělat.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím3436,96 %36,96 %  
nesouhlasím3133,7 %33,7 %  
nevím1111,96 %11,96 %  
spíše souhlasím1111,96 %11,96 %  
souhlasím55,43 %5,43 %  

Graf

33. Pokud je to jen trochu možné, snažím se udělat každý den alespoň něco pro dosažení svých cílů.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4346,74 %46,74 %  
spíše nesouhlasím1920,65 %20,65 %  
souhlasím1617,39 %17,39 %  
nevím1010,87 %10,87 %  
nesouhlasím44,35 %4,35 %  

Graf

34. Změnou životního stylu mohu udělat mnoho pro své zdraví.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím6267,39 %67,39 %  
spíše souhlasím2729,35 %29,35 %  
spíše nesouhlasím22,17 %2,17 %  
nesouhlasím11,09 %1,09 %  

Graf

35. Každý může být ve svém životě úspěšný.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4043,48 %43,48 %  
souhlasím3639,13 %39,13 %  
spíše nesouhlasím77,61 %7,61 %  
nevím55,43 %5,43 %  
nesouhlasím44,35 %4,35 %  

Graf

36. Při řešení problémů se držím spíše vzadu a čekám, jak se situace vyvine.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím4447,83 %47,83 %  
spíše souhlasím2122,83 %22,83 %  
nesouhlasím1415,22 %15,22 %  
nevím99,78 %9,78 %  
souhlasím44,35 %4,35 %  

Graf

37. Nechtěl(a) bych adoptovat cizí dítě, protože nikdy nevíte, co z něj vyroste.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím3032,61 %32,61 %  
nesouhlasím2325 %25 %  
nevím2021,74 %21,74 %  
spíše souhlasím1213,04 %13,04 %  
souhlasím77,61 %7,61 %  

Graf

38. Vždy si stojím za svým a nenechám se svým okolím ovlivnit.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4144,57 %44,57 %  
spíše nesouhlasím2931,52 %31,52 %  
nevím1819,57 %19,57 %  
souhlasím44,35 %4,35 %  

Graf

39. Všechny dovednosti jsou záležitostí cviku.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5155,43 %55,43 %  
spíše nesouhlasím1819,57 %19,57 %  
souhlasím1111,96 %11,96 %  
nevím1010,87 %10,87 %  
nesouhlasím22,17 %2,17 %  

Graf

40. Pokud se mi po finanční stránce daří, mohu si dovolit být štědrý.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím4447,83 %47,83 %  
spíše souhlasím3841,3 %41,3 %  
nevím55,43 %5,43 %  
spíše nesouhlasím33,26 %3,26 %  
nesouhlasím22,17 %2,17 %  

Graf

41. Jsem citlivý na kritiku.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4953,26 %53,26 %  
souhlasím2931,52 %31,52 %  
nevím77,61 %7,61 %  
spíše nesouhlasím66,52 %6,52 %  
nesouhlasím11,09 %1,09 %  

Graf

42. Používám talismany pro štěstí.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím4043,48 %43,48 %  
spíše nesouhlasím3335,87 %35,87 %  
spíše souhlasím1314,13 %14,13 %  
souhlasím55,43 %5,43 %  
nevím11,09 %1,09 %  

Graf

43. Cítím, že věci kolem sebe nemohu příliš ovlivnit.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím5054,35 %54,35 %  
nesouhlasím2628,26 %28,26 %  
spíše souhlasím99,78 %9,78 %  
nevím66,52 %6,52 %  
souhlasím11,09 %1,09 %  

Graf

44. Jsem organizovaný/á.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3740,22 %40,22 %  
souhlasím2021,74 %21,74 %  
spíše nesouhlasím1920,65 %20,65 %  
nevím1213,04 %13,04 %  
nesouhlasím44,35 %4,35 %  

Graf

45. Nikdy si nemohu být jistý tím, co si o mně myslí ostatní lidé.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3942,39 %42,39 %  
souhlasím2527,17 %27,17 %  
spíše nesouhlasím1819,57 %19,57 %  
nevím99,78 %9,78 %  
nesouhlasím11,09 %1,09 %  

Graf

46. Když si ráno vzpomenu na to, co mě čeká, těžko se mi vstává.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím3639,13 %39,13 %  
nesouhlasím2426,09 %26,09 %  
spíše souhlasím1819,57 %19,57 %  
souhlasím1010,87 %10,87 %  
nevím44,35 %4,35 %  

Graf

47. Jsem pověrčivý/á.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3841,3 %41,3 %  
spíše nesouhlasím3740,22 %40,22 %  
spíše souhlasím99,78 %9,78 %  
nevím55,43 %5,43 %  
souhlasím33,26 %3,26 %  

Graf

48. Snadno mě něco znervózní.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3133,7 %33,7 %  
spíše nesouhlasím2122,83 %22,83 %  
souhlasím1819,57 %19,57 %  
nevím1718,48 %18,48 %  
nesouhlasím55,43 %5,43 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

  • odpověď :
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 25 - 28 > na otázku 2. Věk

10. Základem úspěchu je být ve správné chvíli na správném místě.

  • odpověď spíše souhlasím:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 32. Jsou lidé, kteří na vztahy prostě nemají štěstí a nemohou s tím nic dělat.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

4. Jsem

5. Obor studia/zaměstnání

6. Pocházím z/za hlavní místo svého pobytu považuji

7. Jsem

8. Trpím nějakou chronickou nemocí/postižením.

9. Osud každého člověka je zpečetěn již při jeho narození.

10. Základem úspěchu je být ve správné chvíli na správném místě.

11. Díky svým schopnostem mohu ve svém životě dokázat mnohé.

12. Ve skupině lidí bývám většinou já ten/ta iniciativní.

13. K dělání své práce/ke studiu, jsem motivovaný/á.

14. Žiji aktivně.

15. Své zdraví nemohu příliš ovlivnit.

16. Odhodlaní a snaživí lidé toho v životě dosáhnou víc.

17. K dosažení cílů je zapotřebí silná vůle.

18. Myslím si, že svým problémům dobře rozumím.

19. Každý je svého štěstí strůjcem.

20. Vše, co se děje, je jen sled náhodných událostí, které nelze ovlivnit.

21. Ve svém životě jsem dosáhl(a) všeho, o co jsem usiloval(a).

22. Věřím v osud.

23. Existují lidé, kteří skutečně dokážou předpovídat budoucnost.

24. Vynaložené úsilí nijak nesouvisí s následně dosaženým úspěchem.

25. Nemá cenu dávat si novoroční předsevzetí, protože je stejně nikdy nesplním.

26. Životem jen tak bezcílně proplouvám.

27. Vztahům s druhými lidmi je zapotřebí se věnovat a udržovat je.

28. Jsou věci, na které prostě „nemám buňky“ a nikdy se je nenaučím.

29. První dojem, který zanechám při seznámení se s někým, už nikdy nezměním.

30. „Murphyho zákon schválnosti“ vždy platí, aneb cokoli se může pokazit, pokazí se.

31. Nalezení dobré práce by se dalo přirovnat k výhře v loterii.

32. Jsou lidé, kteří na vztahy prostě nemají štěstí a nemohou s tím nic dělat.

33. Pokud je to jen trochu možné, snažím se udělat každý den alespoň něco pro dosažení svých cílů.

34. Změnou životního stylu mohu udělat mnoho pro své zdraví.

35. Každý může být ve svém životě úspěšný.

36. Při řešení problémů se držím spíše vzadu a čekám, jak se situace vyvine.

37. Nechtěl(a) bych adoptovat cizí dítě, protože nikdy nevíte, co z něj vyroste.

38. Vždy si stojím za svým a nenechám se svým okolím ovlivnit.

39. Všechny dovednosti jsou záležitostí cviku.

40. Pokud se mi po finanční stránce daří, mohu si dovolit být štědrý.

41. Jsem citlivý na kritiku.

42. Používám talismany pro štěstí.

43. Cítím, že věci kolem sebe nemohu příliš ovlivnit.

44. Jsem organizovaný/á.

45. Nikdy si nemohu být jistý tím, co si o mně myslí ostatní lidé.

46. Když si ráno vzpomenu na to, co mě čeká, těžko se mi vstává.

47. Jsem pověrčivý/á.

48. Snadno mě něco znervózní.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

4. Jsem

5. Obor studia/zaměstnání

6. Pocházím z/za hlavní místo svého pobytu považuji

7. Jsem

8. Trpím nějakou chronickou nemocí/postižením.

9. Osud každého člověka je zpečetěn již při jeho narození.

10. Základem úspěchu je být ve správné chvíli na správném místě.

11. Díky svým schopnostem mohu ve svém životě dokázat mnohé.

12. Ve skupině lidí bývám většinou já ten/ta iniciativní.

13. K dělání své práce/ke studiu, jsem motivovaný/á.

14. Žiji aktivně.

15. Své zdraví nemohu příliš ovlivnit.

16. Odhodlaní a snaživí lidé toho v životě dosáhnou víc.

17. K dosažení cílů je zapotřebí silná vůle.

18. Myslím si, že svým problémům dobře rozumím.

19. Každý je svého štěstí strůjcem.

20. Vše, co se děje, je jen sled náhodných událostí, které nelze ovlivnit.

21. Ve svém životě jsem dosáhl(a) všeho, o co jsem usiloval(a).

22. Věřím v osud.

23. Existují lidé, kteří skutečně dokážou předpovídat budoucnost.

24. Vynaložené úsilí nijak nesouvisí s následně dosaženým úspěchem.

25. Nemá cenu dávat si novoroční předsevzetí, protože je stejně nikdy nesplním.

26. Životem jen tak bezcílně proplouvám.

27. Vztahům s druhými lidmi je zapotřebí se věnovat a udržovat je.

28. Jsou věci, na které prostě „nemám buňky“ a nikdy se je nenaučím.

29. První dojem, který zanechám při seznámení se s někým, už nikdy nezměním.

30. „Murphyho zákon schválnosti“ vždy platí, aneb cokoli se může pokazit, pokazí se.

31. Nalezení dobré práce by se dalo přirovnat k výhře v loterii.

32. Jsou lidé, kteří na vztahy prostě nemají štěstí a nemohou s tím nic dělat.

33. Pokud je to jen trochu možné, snažím se udělat každý den alespoň něco pro dosažení svých cílů.

34. Změnou životního stylu mohu udělat mnoho pro své zdraví.

35. Každý může být ve svém životě úspěšný.

36. Při řešení problémů se držím spíše vzadu a čekám, jak se situace vyvine.

37. Nechtěl(a) bych adoptovat cizí dítě, protože nikdy nevíte, co z něj vyroste.

38. Vždy si stojím za svým a nenechám se svým okolím ovlivnit.

39. Všechny dovednosti jsou záležitostí cviku.

40. Pokud se mi po finanční stránce daří, mohu si dovolit být štědrý.

41. Jsem citlivý na kritiku.

42. Používám talismany pro štěstí.

43. Cítím, že věci kolem sebe nemohu příliš ovlivnit.

44. Jsem organizovaný/á.

45. Nikdy si nemohu být jistý tím, co si o mně myslí ostatní lidé.

46. Když si ráno vzpomenu na to, co mě čeká, těžko se mi vstává.

47. Jsem pověrčivý/á.

48. Snadno mě něco znervózní.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kasalická, M.Dotazník Locus of Control (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://dotaznik-locus-of-control.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.