Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dotazník na téma trestu smrti

Dotazník na téma trestu smrti

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Kvašňovská
Šetření:03. 11. 2010 - 12. 11. 2010
Počet respondentů:129
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:43
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je určen pouze ke studijním účelům, jež budou součástí seminární práce.
Dotazník je anonymní.
U každé otázky zakřížkujte pouze jednu odpověď.
 

Odpovědi respondentů

1. Souhlasíte s vykonáváním trestu smrti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7759,69 %59,69 %  
ne5240,31 %40,31 %  

Graf

2. Souhlasíte se znovuzavedením trestu smrti v České republice?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6852,71 %52,71 %  
ne6147,29 %47,29 %  

Graf

3. Ve kterém roce si myslíte, že byl zrušen trest smrti v České republice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19903728,68 %28,68 %  
19893527,13 %27,13 %  
19861511,63 %11,63 %  
19681310,08 %10,08 %  
1948118,53 %8,53 %  
199396,98 %6,98 %  
194564,65 %4,65 %  
191832,33 %2,33 %  

Graf

4. Má právo podle Vás právní stát rozhodovat o životě jeho občanů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6550,39 %50,39 %  
ne6449,61 %49,61 %  

Graf

5. Myslíte si, že tresty udílené za porušení zákona jsou v dnešní době dostatečně vysoké?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11891,47 %91,47 %  
ano118,53 %8,53 %  

Graf

6. Je podle Vás doživotí (nejvyšší možný trest) adekvátní náhradou za trest smrti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6953,49 %53,49 %  
ano6046,51 %46,51 %  

Graf

7. Myslíte si, že člověk, který stráví ve vězení více jak 15 let, je schopen se plnohodnotně vrátit do společnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10883,72 %83,72 %  
ano2116,28 %16,28 %  

Graf

8. Jaká forma aktivně vykonávaného trestu smrti je podle Vašeho názoru nejpřijatelnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
smrtící injekce9674,42 %74,42 %  
zastřelení1410,85 %10,85 %  
elektrické křeslo64,65 %4,65 %  
oběšení64,65 %4,65 %  
ukamenování32,33 %2,33 %  
stětí hlavy21,55 %1,55 %  
ukřižování10,78 %0,78 %  
plynová komora10,78 %0,78 %  

Graf

9. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena9573,64 %73,64 %  
muž3426,36 %26,36 %  

Graf

10. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 356852,71 %52,71 %  
do 204635,66 %35,66 %  
36 - 4596,98 %6,98 %  
61 a více32,33 %2,33 %  
46 - 6032,33 %2,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Souhlasíte s vykonáváním trestu smrti?

  • odpověď ano:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 2. Souhlasíte se znovuzavedením trestu smrti v České republice?

2. Souhlasíte se znovuzavedením trestu smrti v České republice?

  • odpověď ne:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 1. Souhlasíte s vykonáváním trestu smrti?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Souhlasíte s vykonáváním trestu smrti?

2. Souhlasíte se znovuzavedením trestu smrti v České republice?

3. Ve kterém roce si myslíte, že byl zrušen trest smrti v České republice?

4. Má právo podle Vás právní stát rozhodovat o životě jeho občanů?

5. Myslíte si, že tresty udílené za porušení zákona jsou v dnešní době dostatečně vysoké?

6. Je podle Vás doživotí (nejvyšší možný trest) adekvátní náhradou za trest smrti?

7. Myslíte si, že člověk, který stráví ve vězení více jak 15 let, je schopen se plnohodnotně vrátit do společnosti?

8. Jaká forma aktivně vykonávaného trestu smrti je podle Vašeho názoru nejpřijatelnější?

9. Pohlaví

10. Věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Souhlasíte s vykonáváním trestu smrti?

2. Souhlasíte se znovuzavedením trestu smrti v České republice?

3. Ve kterém roce si myslíte, že byl zrušen trest smrti v České republice?

4. Má právo podle Vás právní stát rozhodovat o životě jeho občanů?

5. Myslíte si, že tresty udílené za porušení zákona jsou v dnešní době dostatečně vysoké?

6. Je podle Vás doživotí (nejvyšší možný trest) adekvátní náhradou za trest smrti?

7. Myslíte si, že člověk, který stráví ve vězení více jak 15 let, je schopen se plnohodnotně vrátit do společnosti?

8. Jaká forma aktivně vykonávaného trestu smrti je podle Vašeho názoru nejpřijatelnější?

9. Pohlaví

10. Věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kvašňovská, H.Dotazník na téma trestu smrti (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://dotaznik-na-tema-trestu-smrti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.