Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dotazník o dobročinných sbírkách

Dotazník o dobročinných sbírkách

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Javůrková
Šetření:23. 11. 2012 - 30. 11. 2012
Počet respondentů:179
Počet otázek (max/průměr):13 / 11.79
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:28
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Věnujte prosím pár minut vyplnění tohoto dotazníku. Bude použit především pro mou semestrální práci týkající se dobročinných sbírek se speciálním zaměřením na sbírky s cílovou skupinou dětí a seniorů.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena13776,54 %76,54 %  
Muž4223,46 %23,46 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-30 let14078,21 %78,21 %  
do 19 let2212,29 %12,29 %  
31-50 let126,7 %6,7 %  
nad 50 let31,68 %1,68 %  
30-50 let21,12 %1,12 %  

Graf

3. Jste věřící?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13476,57 %74,86 %  
ano4123,43 %22,91 %  

Graf

4. Přispěli jste někdy na nějakou dobročinnou sbírku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano15083,8 %83,8 %  
Ne2916,2 %16,2 %  

Graf

5. Kolik jste průměrně ochotni přispět?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30-50 Kč6744,67 %37,43 %  
do 30 Kč4026,67 %22,35 %  
50-100 Kč3020 %16,76 %  
nad 100 Kč138,67 %7,26 %  

Graf

6. Co má vliv na vaše rozhodnutí přispět?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Důvěryhodnost sbírky13086,67 %72,63 %  
Účel sbírky10972,67 %60,89 %  
Mám zrovna po kapsách drobné4429,33 %24,58 %  
Jiný důvod128 %6,7 %  
Zmedializovanost sbírky85,33 %4,47 %  
Neodbytnost "kasičkáře"21,33 %1,12 %  

Graf

7. Proč ne?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevěřím sbírkám na ulici1965,52 %10,61 %  
Nedostatek peněz1034,48 %5,59 %  
O potřebné by se měl starat stát724,14 %3,91 %  
Přispívám jiným způsobem (přes bankovní účet, DMS, věcně...)620,69 %3,35 %  
Příjde mi to zbytečné413,79 %2,23 %  
přispívám pouze přes DMS, nikdy bych nepřispěl na dětské domovy, mají se tam líp jak my a je to tam samej cikán13,45 %0,56 %  
každý se má starat sám o sebe13,45 %0,56 %  
Stát bere víc jak polovinu všech peněz, co člověk vydělá na nucenou solidaritu. V takovém případě nemám zájem na poskytování více peněz. Až mi stát nechá moje peníze, rád přispěji sám za sebe.13,45 %0,56 %  
Radši bych pomohla osobně 13,45 %0,56 %  
nevěřím dobročiným organizací, je to jen zisková organizace parazitující na neznalosti13,45 %0,56 %  

Graf

8. Jak reagujete na přílišnou horlivost "kasičkáře" (skáče vám do cesty apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ignoruji ho13072,63 %72,63 %  
Agresivně2413,41 %13,41 %  
S takovým chování jsem se dosud nesetkal/a2011,17 %11,17 %  
Donutí mě to přispět52,79 %2,79 %  

Graf

9. Kdybyste se měli rozhodnout, jestli přispějete na sbírku pro seniory nebo pro děti, co byste si vybrali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na děti (dětské domovy, nemocné či postižené děti apod.)13374,3 %74,3 %  
Na seniory (domovy seniorů, nemohoucí senioři apod.)4625,7 %25,7 %  

Graf

10. Na kterou již zmíněnou skupinu dle vás lidé přispívají více?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na děti17698,32 %98,32 %  
Na seniory31,68 %1,68 %  

Graf

11. Myslíte si, že jsou sbírky pro děti více zmedializované, než sbírky pro seniory?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15284,92 %84,92 %  
nevím1910,61 %10,61 %  
ne84,47 %4,47 %  

Graf

12. Myslíte si, že se o potřebné stará dostatečně stát?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11664,8 %64,8 %  
nevím4324,02 %24,02 %  
ano2011,17 %11,17 %  

Graf

13. Kdybyste se ucházeli o dobrovolnickou práci, s jakou ze zmíněných skupinou byste raději pracovali?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
S dětmi12370,69 %68,72 %  
Se seniory5129,31 %28,49 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Přispěli jste někdy na nějakou dobročinnou sbírku?

  • odpověď Ne:
    • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedostatek peněz na otázku 7. Proč ne?
    • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevěřím sbírkám na ulici na otázku 7. Proč ne?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Jste věřící?

4. Přispěli jste někdy na nějakou dobročinnou sbírku?

5. Kolik jste průměrně ochotni přispět?

6. Co má vliv na vaše rozhodnutí přispět?

7. Proč ne?

8. Jak reagujete na přílišnou horlivost "kasičkáře" (skáče vám do cesty apod.)

9. Kdybyste se měli rozhodnout, jestli přispějete na sbírku pro seniory nebo pro děti, co byste si vybrali?

10. Na kterou již zmíněnou skupinu dle vás lidé přispívají více?

11. Myslíte si, že jsou sbírky pro děti více zmedializované, než sbírky pro seniory?

12. Myslíte si, že se o potřebné stará dostatečně stát?

13. Kdybyste se ucházeli o dobrovolnickou práci, s jakou ze zmíněných skupinou byste raději pracovali?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Jste věřící?

4. Přispěli jste někdy na nějakou dobročinnou sbírku?

5. Kolik jste průměrně ochotni přispět?

6. Co má vliv na vaše rozhodnutí přispět?

7. Proč ne?

8. Jak reagujete na přílišnou horlivost "kasičkáře" (skáče vám do cesty apod.)

9. Kdybyste se měli rozhodnout, jestli přispějete na sbírku pro seniory nebo pro děti, co byste si vybrali?

10. Na kterou již zmíněnou skupinu dle vás lidé přispívají více?

11. Myslíte si, že jsou sbírky pro děti více zmedializované, než sbírky pro seniory?

12. Myslíte si, že se o potřebné stará dostatečně stát?

13. Kdybyste se ucházeli o dobrovolnickou práci, s jakou ze zmíněných skupinou byste raději pracovali?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Javůrková, H.Dotazník o dobročinných sbírkách (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://dotaznik-o-dobrocinnych-sbir.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.