Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Třídíte odpad?

Třídíte odpad?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Iveta Kočová
Šetření:29. 01. 2011 - 27. 02. 2011
Počet respondentů:205
Počet otázek (max/průměr):21 / 20.68
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem dotazníku je zjištění informovanosti občanů o třídění a likvidaci domovních a nebezbečných odpadech a výskytu černých skládek.

Odpovědi respondentů

1. Co si představíte pod pojmem komunální odpad?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

----

baterky, alobal a samý zakázaný věci :)

běžný (každodenní) odpad vyprodukovaný domácnostmi

běžný denní odpad

Běžný domácí odpad

běžný odpad domácností

běžný odpad domácností

běžný odpad vyprodukovaný z domácnosti

Běžný odpad z domácností

běžný odpad z domácnosti

Běžný odpad.

bordel

co asi klasicky odpad ,ktery produkuje kazdy znas

co se nedá recyklovat

co se nedá recyklovat

Domácí odpad,kromě tříděného.

Domácností běžně produkovaný odpad, nejčastěji spojený se stravováním (respektive jeho obaly). Tvořený ale širokou škálou bordelu.

Hodně stručně řečeno si představím odpad z domácnosti, nejde tedy o odpad z podnikatelské činnosti.

hromadný

hromadu netříděných a kolikrát nebezpečných věcí

hromadu smetí

hudbeni skupina?

jakýkoliv odpad

kapelu

každodenní odpad, který vyhazujeme, měl by se třídit

Komunální odpad je odpad, který zůstává po vytřídění využitelných a nebezpečných složek.

Kounální odpaj je odpad z domácností, firem... to co člověk vyprodukuju při běžném životě.

místní odpad

naplněný odpadkový koš

něco jako odpad v daném městě

Nepoužitelné zbytky z domácností

neroztříděný odpad

Neroztřízený odpad vznikající převážně v domácnostech

nevím

nevím

nevím

nevytříděný odpad, který dáváme do popelnic

nic

nic

obaly od potravin, vše kromě nebezpečného odpadu

obaly,plíny,zbytky

odpad :)

odpad z domácnosti, popel, .....

Odpad "Všehochuť".

odpad "vyrobený" v domácnosti

Odpad běžné denní spotřeby jako plasty, papír, krabice od mléka apod.

odpad běžných domácností

Odpad co nepatří do kontejnerů na papír, sklo a plasty.

odpad od lidí v kontejneru

odpad produkovaný obyvatelstvem a organizacemi určitého územního celku (obce)

odpad všeho druhu - zbytky jídla, papír, sklo, konzervy...

odpad všech lidí na nějakém území

odpad vyprodukovaný v domácnosti

Odpad z běžného provozu domácnosti

odpad z bytu

odpad z domácností

Odpad z domácnosti

odpad z domácností

odpad z domácností

Odpad z domácností

odpad z domácnosti

odpad z domácností

odpad z domácnosti

odpad z domácnosti

odpad z domácností

odpad z domácnosti

odpad z domácnosti

odpad z domácností

odpad z domácností

odpad z domácností

Odpad z domácností, tedy odpad z potravin, běžného domácího úklidu, bohužel také rozbité přístroje, staré oblečení

Odpad z domácností.

Odpad z domácností.

odpad z mšsta/vesnice...z dané oblasti

odpad, co jiného

odpad, jenz je mozno roztridit, nebo by byl bez roztrizeni skodlivy pro zivotni prostredi vzheledm k dalsimu nezpracovani

odpad, který je již přetříděn a není možnost ho dále třídit

odpad, který je roztřídění podle svého charakteru.

Odpad, který nelze třídit, tedy patří do klasické svozové popelnice.

Odpad, který není dále recyklovatelný

odpad, který není nebezpečný a který nevyváží na registrované

odpad, který produkuje domácnost

Odpad, který produkují domácnosti.

Odpad, který se nedá třídit.

odpad, který vyprodukuje lidská společnost

odpad, který vyprodukujeme mi lidé (domácnosti)

odpad, který vyprodukují domácnosti na nějakém území

Odpad, který vyprodukují domácnosti, firmy....

Odpad, který vyprodukují občané.

Odpad, který vzniká při běžném chodu domácnosti.

Odpad, který vzniká při provozu domácnosti.

odpad, ktorý sa nedá viac rozstriediť a recyklovať

Odpad, o nějž se starají obce

odpad.

odpadky z veřejných košů

odpadky, které nelze vytřídit (mimo plastů, skla, papíru a bioodpadu)

odpady produkované domácnostmi

odpady z domácností, odpad vznikající na pracovišti (v kancelářích), odpad u údržby veřejné zeleně, odpad vznikající na území obce

odvoz odpadu

Ostatní netříditelný odpad

plasty

plechovky

Podívejte se do poplenic

popel,odpad z kuchyně

popel,sklo,plasty,guma,kovy

popelnice

popelnice, netříděný odpad

Představím si smíšený netříděný odpad z popelnic.

recyklovatelný, znovu využitelný

skupina, celkový odpad - popelnice

slupky z brambor , z banánu, mikrosáček, papírová plena,

Směs odpadků lidí, kteří jsou líní třídit a odpadků, které kvůli nedostatku specializovaných kontejnérů nebylo možné adekvátně roztřídit ani těmi, co jinak odpad třídí.

směs odpadu bez nebezpečných složek

Směs veškerého odpadu

smesny

směsný odpad

směsný odpad

směsný odpad - všechno do jedné popelnice

směsný odpad, který je ,,netříděný" nebo nevhodný k rozdělení do speciálních kontejnerů

smiseny odpad

smíšené odpadky

smíšený odpad

smíšený odpad

smíšený odpad

smíšený odpad z domácností

SMÍŠENÝ ODPOD

společný, ani biologický, ani tříděný

TKO

To co hodím do koše.

To co mi zbyde po vytřídění v koši...resp. to co nemůžu třídit, jelikož tu nejsou kontejnery k tomu určené.

to co se nedá recyklovat

to co zbyde po vytřídění

to, co odnesu do popelnice

tříděný

V podstatě je to veškerý odpad, který vyprodukuje člověk...

věci nepotřebné v domácnosti

Veskery odpad od zbytku potravin az po plasty, kovy atd ktery vznikl na uzemi obce

veskery odpad vyprodukovany domacnostmi

veškeré odpadky

veškerý

veškerý odpad

Veškerý odpad

Veškerý odpad co vyprodukuje domácnost, jako zbytky jídla z kuchyně, obaly od potravin, ale i odpad ze zahrady - posekaná tráva, listí, dále pak například popel z kotle

veškerý odpad který vzniká provozem v domácnosti

veškerý odpad který vzniká v bězné domácnosti

veškerý odpad který zůstane po vytřídění

veškerý odpad na území obce či města

veškerý odpad včetně tříděného, ten který je odvážen městem

veškerý odpad vyprodukovaný domácnostmi

veškerý odpad vyprodukovaný v domácnosti

veškerý odpad vznikající při činnosti fyzické osoby

veškerý odpad vzniklý přičiněním fyzických osob

veškerý odpad z domácností

veškerý odpad z domácností

veškerý odpad z domácnosti

Veškerý odpad z určité oblasti

veškerý odpad, kterého se úmyslně zbavujeme

Veškerý odpad, který domácnosti vyprodukují.

veškerý odpad, který je z provozu domácností

Veškerý odpad, který se nachází v popelnicích

veškerý odpad, který vyprodukují domácnosti

veškerý odpad, který vyprodukují domácnosti.

Veškerý odpad, který vyprodukují jednotlivý obyvatelé.

veškerý odpad, který vyprodukují lidí...věci, které už nepotřebují

Veškerý odpad, vyprodukovaný na území obce (směsný komunální, tříděný, nebezpečný)

Veškerý odpad,který v domácnosti vznikne.

vsechen bordel co doma vyprodukuju

vsechno co nejde pouzit a chci se toho zbavit (pokud to neni nebezpecne zivotnimu prostredi)

Vše co již v domácnosti nevyužiji:-)

vše co lidé hází a nehází do popelnice

Vše co nepotřebuji

vše co se hází do koše

Vše co se není vhodné pro reciklaci a mimo bioogického odpadu

vše co vyhazuji

vše co vyhodím do popelnice

vše ostatní, co zůstane po vytřídění (papír, plast, sklo, bio..)

vše, co doma vyhodím- papír,plast,

vše, co je nepotřebné

Vše, co likviduji z domácnosti.

vše, co nejde spálit nebo zkompostovat

vše, co se vyhazuje do klasické popelnice

Vše,co se mi nehodí

Všechen odpad

všechen odpad

všechen odpad

všechen odpad

všechen odpad z domácnosti

Všechen odpad z domácností, podniků.

všechen odpad, který se v domacnostech, firmách, školách atd. vyprodukuje

všechen odpad, ktery vyprodukujeme, ale muzeme ho dat do popelnice

všechen odpad, který vyprodukují občané města / vesnice, ale ne odpad, který vznikl podnikatelskou činností

všechen odpad, který vznikne lidskou činností

všechno co se nevytřídí

všechno co z bytu vyhodím

všechno to, co mi zbyde, když vytřídím veškeré plasty, nápojové kartony, papír, sklo a nebezpečný odpad - tedy téměř nic

všechno, co může domácnost svojí činností vyprodukovat (zbytky potravin, obaly, popel, odpad ze zahrady)

všechny odpadky

všechny odpadky z domácností

Všeobecný rozložitelný odpad

z domácnosti

z domácnosti

zbytek odpadu po roztřídění

Zbytky nevytříděného odpadu

Zbytky z bytů a obchodů, končící v popelonicích

že by komunální odpad?:-)

2. Třídíte odpad?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano18489,76 %89,76 %  
ne2110,24 %10,24 %  

Graf

3. Máte možnost třídít odpad v okolí svého bydliště?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano19997,07 %97,07 %  
ne62,93 %2,93 %  

Graf

4. Jak likvidujete odpad z rekreačních oblastí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) v místě trvalého bydliště8541,46 %41,46 %  
b) jinak7536,59 %36,59 %  
Nerekreuji se31,46 %1,46 %  
nemám20,98 %0,98 %  
nenavštěvuji rekreační oblasti20,98 %0,98 %  
na místě20,98 %0,98 %  
nemám chatu20,98 %0,98 %  
do popelnice v rekreační oblasti (netřídíme)10,49 %0,49 %  
žádný nedělám, tudíž nelikviduju10,49 %0,49 %  
v místních kontejnerech10,49 %0,49 %  
jsou tam kontejnery i na tříděný odpad, takže tam10,49 %0,49 %  
Nevlastním chatu10,49 %0,49 %  
v místě rekreace10,49 %0,49 %  
vlastní kompost, třídění a odvoz do kontejnerů10,49 %0,49 %  
máme na chatě vlastní popelnici, která se vyváží10,49 %0,49 %  
bio - kompost, třídím a zbytek do Prahy10,49 %0,49 %  
přímo v místě chaty10,49 %0,49 %  
vetsinou miste kde jsem10,49 %0,49 %  
máme zaplecen kontejner v místě chaty10,49 %0,49 %  
Možnost likvidace přímo v místě chaty10,49 %0,49 %  
odvezu to do nejbližších kontejnerů10,49 %0,49 %  
Vozíme do sběrné oblasti10,49 %0,49 %  
co je možno třídit v místě, jinak vozím domů10,49 %0,49 %  
v rekreační oblasti10,49 %0,49 %  
nemám rekreační oblast10,49 %0,49 %  
rekreacni oblasti snad maji mit vlastni popelnice10,49 %0,49 %  
Na nejbližším vhodném místě (až potkám popelnici)10,49 %0,49 %  
přímo v rekreační oblati, pokud tam jsou kontejner10,49 %0,49 %  
odvoz v místě-nákup karet10,49 %0,49 %  
sběrný kontejner10,49 %0,49 %  
nic takového nevlastním10,49 %0,49 %  
nemám žádnou rekreační oblast10,49 %0,49 %  
je-li možnost třídím na místě, jinak netřídím10,49 %0,49 %  
nerekreuju se10,49 %0,49 %  
na místě rekreace, je tam možnost třídění10,49 %0,49 %  
odpadu10,49 %0,49 %  
většinou netřídím, boužel, jen plast10,49 %0,49 %  
občas narážím na kontejnery, jinak až doma10,49 %0,49 %  
nemám chatu ani nic podobného10,49 %0,49 %  
NEVLASTNÍM REKREAČNÍ OBJEKT10,49 %0,49 %  
Netřídím10,49 %0,49 %  
Do kontejneru na návsi10,49 %0,49 %  
kompost10,49 %0,49 %  
i v rekr. oblasti máme kontejnery na tříděný odpad10,49 %0,49 %  
třídím a odevzdám ve větší obci dle vytříděného10,49 %0,49 %  
v stredisku rekreace10,49 %0,49 %  
v rekreační oblasti, pokud není kde, tak platí a)10,49 %0,49 %  
v místě rekreační oblasti10,49 %0,49 %  
v místě - bývá tam možnost10,49 %0,49 %  
v místě rekreace, většinou do směsného odpadu10,49 %0,49 %  
palim v kamnech10,49 %0,49 %  
kdekoli nejblíž10,49 %0,49 %  
odpad vyhodíme do patřičných kont.při zpát. cestě10,49 %0,49 %  
je-li víc věcí na třídění, odvezu do kontejnerů10,49 %0,49 %  

Graf

5. Vzdálenost k nádobám na třídený sběrných odpadů (kontejnery na plast, sklo, papír, nápojové kartony)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) cca 100m12962,93 %62,93 %  
b) cca 500m4120 %20 %  
c) cca 500 a více2210,73 %10,73 %  
50m20,98 %0,98 %  
20 m20,98 %0,98 %  
cca 20 m10,49 %0,49 %  
nezkoumala jsem to10,49 %0,49 %  
cca 30 metrů od vchodu do baráku10,49 %0,49 %  
v naší obci nemáme kontejnery10,49 %0,49 %  
20m10,49 %0,49 %  
cca 40 m10,49 %0,49 %  
bydlím siceNa sídlišti,ale cestou potkám10popelnic10,49 %0,49 %  
2000m10,49 %0,49 %  
300m10,49 %0,49 %  
10m10,49 %0,49 %  
30 m10,49 %0,49 %  

Graf

6. Jak často vyvážejí Váš komunální odpad ve městě/ ve vesnici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) týdně14771,71 %71,71 %  
b) 14 dní3517,07 %17,07 %  
c) měsíčně62,93 %2,93 %  
nevím41,95 %1,95 %  
2x týdně31,46 %1,46 %  
v zimním období týdně, v letním období 1x za 14 dn10,49 %0,49 %  
netuším ale nikdy nejsou přeplněné 10,49 %0,49 %  
v zimě 1x týdně, v létě 1x za 14dní10,49 %0,49 %  
nevím, nicméně přijde mi to nedostatečné10,49 %0,49 %  
pokud je neprekvapi snehova kalamita10,49 %0,49 %  
2 krát týdně10,49 %0,49 %  
nevím, myslím, že 14 dní10,49 %0,49 %  
ob den10,49 %0,49 %  
různě. v mém domě 2x týdně10,49 %0,49 %  
1-2x týdně, nevím přesně10,49 %0,49 %  
několikrát týdně10,49 %0,49 %  
nevím, ale vždy se tam můj odpad vejde10,49 %0,49 %  
několikrát za týden10,49 %0,49 %  
nemám tušení10,49 %0,49 %  
jak kdy, skoro každý týden10,49 %0,49 %  

Graf

7. Možnost likvidace nebezpečného odpadu v místě trvalého bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
c) nevím9646,83 %46,83 %  
a) bez poplatku9043,9 %43,9 %  
b) za poplatek209,76 %9,76 %  
sběrný dvůr, asi za poplatek10,49 %0,49 %  
stavebni sut za poplatek10,49 %0,49 %  
v nejbližším okresním městě - bez poplatku10,49 %0,49 %  
baterie odevzdávám v prodejnách, léky v lékárně10,49 %0,49 %  
sběrný dvůr ve městě máme,myslím, že je to za pop.10,49 %0,49 %  

Graf

8. Jak často odvážíte nebezpečný odpad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
c) nikdy6431,22 %31,22 %  
b) ročně6431,22 %31,22 %  
a) půlročně3517,07 %17,07 %  
podle potřeby41,95 %1,95 %  
jak je potřeba31,46 %1,46 %  
nevím31,46 %1,46 %  
dle potřeby31,46 %1,46 %  
Když je třeba20,98 %0,98 %  
příležitostně20,98 %0,98 %  
ještě jsem nemusela odvážet 10,49 %0,49 %  
vyjímečně, vyjetý olej apod.10,49 %0,49 %  
když se vyskytne - nelze zobecnit10,49 %0,49 %  
jak kdy, podle množství 10,49 %0,49 %  
Jak kdy10,49 %0,49 %  
pouze někdy, například když uklízím dílnu10,49 %0,49 %  
léky dávám do lékárny, nic jiného nemám10,49 %0,49 %  
zřídka10,49 %0,49 %  
když se naskytne, odnesu ho do sběrného místa10,49 %0,49 %  
nejsem si jistá, co patří do nebezpečných odpadů10,49 %0,49 %  
skoro nikdy, občas baterie nebo léky10,49 %0,49 %  
kdyz nejaky mam a je ho dost, sberny dvur mame %10,49 %0,49 %  
% daleko10,49 %0,49 %  
pouze pokud se mi nahromadí baterie10,49 %0,49 %  
6* ročně10,49 %0,49 %  
dle druhu, např. baterie každý měsíc10,49 %0,49 %  
velmi zřídka, jelikož ho neprodukuji mnoho10,49 %0,49 %  
Vyjímečně (obvykle mi žádný nevzniká.) 10,49 %0,49 %  
čtrvrtročně10,49 %0,49 %  
nemívám nebezpečný odpad10,49 %0,49 %  
když se vyskytne, v průměru ročně10,49 %0,49 %  
když je potřeba, což není často10,49 %0,49 %  
když je potřeba10,49 %0,49 %  
pouze baterie do koše ve škole10,49 %0,49 %  
žádný nemám10,49 %0,49 %  
příleitostně10,49 %0,49 %  
nevedu, máme jen výjimečně10,49 %0,49 %  
vlastně ani nevím10,49 %0,49 %  

Graf

9. Co patří do nebezpečných odpadů?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

baterie(z aut),různé chemikálie

-----

# zbytky umělých hnojiv, herbicidů, pesticidů a mořidel (zahrádkáři jistě znají), # Bullet repelenty (jsou taky pěkné svinstvo) # Bullet zbytky čisticích prostředků u domácnosti # Bullet zbytky barev, laků, odmašťovadel, ředidel, olejů, motorových, izolačních lepidel, nemrznoucích směsí, # Bullet baterie (monočlánky), autobaterie, baterie z notebooků, mobilů, baterky z baterek ... a baterky všeobecně. # Bullet staré a nepoužité léky, odpady z nemocnic (jsou často infekční) # Bullet zářivky, úsporné žárovky, rtuťové teploměry, tonery # Bullet obrazovky monitorů, televizí (možná i radarů), chladničky (ve své podstatě veškerá elektronika, mobily # Bullet térový papír # Bullet PVC (instalatérské trubky, linoleum, některé dětské hračky, lékařské nástroje, apod) # Bullet autovraky # Bullet veškerá další chemie z dílny mladých chemiků a pyrotechniků # Bullet odpady z průmyslové a chemické výroby (těch je v celkovém součtu NO nejvíce) # Bullet kaly z čistíren odpadních vod

autobaterie

Autobaterie a ruzne chemicke veci

autobaterie, barvy, chemikálie, elektroniika,..

Autobaterie, baterie, barvy, laky, ředidla, zářivky, staré televize televize a monitory, vyjetý olej, možná guma

autobaterie, baterie, chemický odpad

autobaterie, baterie, mobilní telefony vysloužilé, žárovky, plechovky po chemikáliích

autobaterie, chemikálie, oleje, elektronika, zdravotnický materiál

autobaterie, lednice, mrazáky, pneumatiky

autobaterie, ledničky, TV, mikrovlnky, .....

autobaterie, PC, televizory, rádia .....

autobaterie, spotřebiče

Autobaterie,brzdová kapalina,fridex,antifreez,olej,guma

barerie barvy jedy znecistene veci od oleje atd

barerie, ledničky, televize, barvy, ředidla léky

barvy, autobaterie, chemikálie

barvy, chemikálie,staré baterie, autobaterie

barvy, laky, baterie

barvy, laky, baterie, spotřebiče

barvy, laky, oleje, toxické látky,

barvy, laky,leje a jiné nebezpečné tekutiny, baterie, elektro (ledničky, TV apod)

barvy, rozpouštědla rozbitá elektronika žárovky, zářivky nepoužité léky

barvy, ředidla, ropné produkty....

barvy, ředidla, baterie, azbest, eternit, skelná vata, oleje, maziva...

barvy, televize

barvy, velké elektrospotřebiče, oleje,laky

barvy,ředidla,baterie

baterie

baterie

baterie

baterie

baterie

baterie

Baterie

baterie

baterie

baterie

baterie všech typů, předměty obsahující např. rtuť apod., jedy, kyseliny

baterie z elektrospotřebičů a hraček, úsporné žárovky a zářivky, autobaterie

baterie, + ostatní elektro, žárovky, barvy, zářivky, lednice

baterie, akumulátory z automobilů

baterie, autobaterie, lednice a pod.

baterie, autobaterie, žíravé látky?

baterie, barvu, léky, radikální odpad

baterie, barvy

baterie, barvy, lepidla, tonery, obrazovky, lednice, zářivky

baterie, barvy, ředidla, zářivky, elektrospotřebiče

baterie, benzín, elektrické spotřebiče

Baterie, části automobilu, chemické látky

baterie, el. spotřebiče

baterie, elektrické spotřebiče

baterie, elektronika

baterie, elektronika

baterie, chemické látky, léky, barvy, těžké kovy, eternit etc.

baterie, chemikálie

baterie, chemikálie,

baterie, chemikálie, elektronika...

baterie, chemikálie, léčivo

baterie, chemikalie, leky

baterie, chemikálie, léky

baterie, chemikálie, nevyhořelé jaderné palivo

baterie, chemikálie, oleje, azbest

baterie, chemikálie, spotřebiče, ...

baterie, lednice, atd.

baterie, léky, barvy, pneu

baterie, léky, chemické prostředky,..

baterie, léky, chemikálie

baterie, léky, chemikálie

baterie, léky, chemikálie..

baterie, léky, motorový olej

baterie, motorový olej

Baterie, nádoby pod tlakem, hořlavé látky, elektronika

Baterie, oleje,...

baterie, rtuť, léky

baterie, toxické látky

baterie, TV, ledničky

baterie, úsporné žárovky, staré počítače, nefunkční adaptéry,

baterie, včetně auto, elektro, chemikalie...

baterie, vypotřebované spreje, syntetické barvy, elektronika, madrace,

baterie, zářivky, pneumatiky, barvy atd.

baterie, zbytky barev, redidel, chemikalie, lednice, TV prijimace,zarivky, ... nechce se mi to vse vypisovat, tak pridavam odkazy :-) http://cs.wikipedia.org/wiki/Nebezpečný_odpad http://www.trideniodpadu.cz/trideniodpadu.cz/Nebezpecne_odpady.html

baterie, žárovky, ...

baterie, žárovky, autobaterie atd.

baterie,barvy,oleje,ledničky.

baterie?

baterie...

Baterie........

baterky

Baterky, chemikálie, ale i ledničky, další elektropřístroje

baterky, žárovky, zářivky, barvy laky... prostě chemické svinstvo :-)

elektronika

elektronika, baterie, elektrospotřebiče, chemikálie

elektronika, baterie, lednice, barvy a jiné látky vč. jedovatých

Elektronika, baterie, zářivky,

elektronika, kovy a tak

elektronika, léky, baterie, chemikálie, ledničky

elektronika, nádoby od olejů, chemikálie...

elektronika, spreje, barvy...

elektronika, spreje, baterky

elektronika, zbytky např. barev, ředidel a dalších chemikálií, léky

ELEKTRONIKA.BÍLÉ ZBOŽÉ

elektrospotřebiče, baterie, autobaterie a vše co ohrožuje životní prostředí

elektrospotřebiče, chemikálie...

elektrozařízení, baterie, atd. .Nebezpečných odpadů je spoustu, stačí když má 1 ze 14 možných nebezpečných vlastností.

Hloupá otízka, nebudu vypisovat barvy, ředidla, baterie atd., dejte seznam s možností výběru, nebo se stavte někde ve sběrném dvoře, a oni vám tam seznam dají.

chemické látky - různé zbytky barev, laků, olejů. Zářivky, tonery, baterie.

chemické látky, elektronika, baterky

chemie, baterie

chemikálie

Chemikálie (léky...), elektronika (baterie nejčastěji)...

chemikálie, barvy

chemikálie, baterie, léky, průmyslové zboží

chemikálie, elektrospotřebiče např. ledničky

chemikalie, latky znecistujici zivotni prostredi

chemikálie, některé elektronické přístroje

chemikálie, pneumatiky, hořlaviny elektrospotřebiče?

chemikálie, staré léky

chemikálie,barvy a pod.

chladnička?

jedy

jedy

jedy, kyseliny, hořlaviny, zářivky, použité baterie...

kyselina, benzín...

kyseliny, látky které můžou vyvolat nečekanou a nepříjemnou reakci.

lednice

lednice

Lednice, baterie

lednice, PVC, baterie, barvy, oleje, elektronika

lednice, sporáky, baterie, mikrovlnky, elektrotechnika, kyselé a zásadité roztoky

lednice, tv, baterie

Lednice,atd.

lednička, pneumatiky, ..

ledničky

léky, baterie, barvy

léky, baterie, chemikálie

léky, televize

léky, toxické látky, ledničky, baterie

leky, ziraviny

léky,zbytky barev

motorový olej, vyřazené elektrospotřebiče - zvláště ledničky, chemikálie

mražáky, lednice, sporák, ...

např. baterie, usporné žárovky

např. lednička, televize ...

např. produkty obsahující kyseliny jako baterie apod.

nejsem si jistá, neco co nepatří do popelnice - např. baterie

Některé kovy, chemikálie, baterie, staré léky, elektronika apod.

Nepoužité léčivo, vybité baterie, elektrospotřebiče, jaderný a chemický odpad, oleje apod.

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

Nevím

nevim

nevím

nevim, vsechno spalim nebo hodim do popelnice

no to právě přesně nevím

obaly chemických látek, azbest,

obrazovky, bateri, lednice, prázdný náplně do kopírek

odpadky, které lze recyklovat

odpady které mají jednu či více nebezpečných vlastností:) baterky, chemikálie, věci s nebezpečím výbuchu, toxické látky, žiraviny, teploměry

oleje z motoru, chemikalie atd

oleje, baterky, olovo, těžké kovy, kyseliny, ropné látky

oleje, chem. látky, ledničky, televizory apod.

pneumatiky, plechovky od barev, autobaterie...

pneumatiky, vyjetý olej, el. spotřebiče, zbytky barev atd.

použité monočlánky, léky

př. chemikálie

předpokládám, že spotřebiče, jako je například televize

rtuťě, freony, kyseliny... typickým příkladem jsou autobaterie, ledničky, baterky do mobilů

různé chemické látky, které můžou zničit život. prostředí

ředidla, laky, baterie, elekrospotřebiče

spotřebiče, nespotřebovaná chemie, baterie...

stará elektronika, baterky

staré TV, elektronika, ledničky...

starší elektronika s chemikáliemi

svinstva

Televize, lednice, sporáky, barvy, oleje

televize/monitor, lednička, baterie, zářivky

to přesně nevím, asi staré baterie, elektronika,....

toxické látky, baterie, elektro spotřebiče

toxický materiál, nebo látky...

třeba doslouživší elektronika, baterie...

uran, plutonium, kryptonit

vse co je zakonem stanovene jako nebezpecny odpad - velke domaci spotrebice, barvy, oleje...

vše co nepatří do koše (baterie, chemikálie, léčiva, elektorinka..)

Vše co poškozuje životní prostředí

Vše,co nepatří do přírody

Všechen odpad co nepatří do koše (baterie, elektro, odpad, léky, čistící prostředky).

vybité baterie, staré léky, oleje, staré ledničky, rozbité či nepoužitelné jiné elektrospotřebiče

výbušné a hořlavé látky,stavební suť,kovy,dosloužilá elektronika

vyjetý olej, obaly od oleje, od chemikálií, baterie, zářivky, elektronika, chemikálie

zářivky, barvy, laky

zářivky, baterie, chemikálie,

zářivky, zbytky barev, chemikálie, autobaterie atd...

zářivky, žárovky, obaly od barev, ředidel, rtuťové teploměry, ledničky, pračky, ostatní elektrotechnika, baterie, spreje...

zářivky,eternit,baterky

zbytky barev, chemikálií, baterie, ...

Zbytky barev, laků (i nádoby od nich), zářivky, baterie, televize, ledničky

zbytky chemikálií, baterie, léky, vnitřnosti elektrockých spotřebičů

žárovky, baterie

10. Víte o nějakých černých skládkách ve vašem okolí popřípadě kolik?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) NE12661,46 %61,46 %  
a) ANO7637,07 %37,07 %  
252,44 %2,44 %  
331,46 %1,46 %  
131,46 %1,46 %  
520,98 %0,98 %  
netuším10,49 %0,49 %  
na chatě jo v Praze ne10,49 %0,49 %  
sem tam bordel v lese od debilnich ridicu10,49 %0,49 %  
nebo jen od debilu :-(10,49 %0,49 %  
610,49 %0,49 %  
tři10,49 %0,49 %  
strašně moc10,49 %0,49 %  
Vím o jedné lesní miniskládce stavebního odpadu.10,49 %0,49 %  
skoro kazdej les :(10,49 %0,49 %  
často na okrajích města a v lese10,49 %0,49 %  
věděl jsem, byly odstraněny10,49 %0,49 %  

Graf

11. Znáte další místa sběrného odpadu ne jenom ve svém okolí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12058,54 %58,54 %  
ne5727,8 %27,8 %  
nevím2813,66 %13,66 %  

Graf

12. Jaký máte názor na černé skládky?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

...že někteří lidé jsou arogantní prasata

asi by se s tím něco mělo dělat

bez komentare

Byl bych pro vyšší tresty

co se da delat, takovej je zivot...

copak je to takový problém dovést ty odpadky do kontejneru?To nikdy nepochopím.

černé skládky jsou špatná věc!

černé sládky mají špatný vliv na okolí. Papír se rozpustí za pár týdnů, ovšem plasty se nerozloží ani do 50 let.

Černou skládku máme 200m od domu, naštěstí obecní úřad vyřešil černou skládku oplocením a v současné době se tam nic nevozí množili se zde myši, krysy a občas i skládka hořela.

fuj.

Fuj.

fujky

hnus

hnus

Hnus

hnus

hnus

hnus

hnus, ostuda

Hnus.

hodně mi vadí

Hovada !!

hrůza

Hrůza

hrůza a děs

hrůza děs

hrůza, copak se všichni musí chovat jako cikáni?!!!

hrůza, dneska je tolik možností jak se odpadu legálně a zdarma zbavit a stejně ho lidé odvážejí do přírody

hrůza, škoda, že si lidé neuvědomují co způsobují

humus, lidi jsou prasata!

hyzdí přírodu a okolí vesnic a měst

jaký asi, tot se ví že je neschvaluju, ale co s tím můžu dělat

je to bezohledné

je to blbost lidi

je to des a neni proc to delat

Je to hanebnost. U člověk vybaveného takovou mírou nezodpovědnosti by se mělo přinejmenším uvažovat o možnosti omezení občanských svobod.

je to hnus

je to hnus

je to hnus

Je to hnus, nechápu pohnutky lidí, kteří když už si najdou čas odpad vyhodit, proč ho teda nezavezou do sběrného dvora, resp. nějakého kontejneru. Mám dojem, že je to snad i neinformovaností o sběrných dvorech a o tom co jsou povinny odebírat. A takový prasácký chování řidičů nákladních aut, kteří vyhazují nepořádek z okýnka podél cest, bych trestal useknutím ruky, ať si to prase vyhodí na benzínce!

je to hnus!!!

Je to hrozné

je to hrozné ničení přírody

Je to moc zlé. Ničí to krajinu, životní prostředí. Je to neestetické a může být i nebezpečné.

je to nefér

Je to nechutné, dávala bych dotyčným obrovské pokuty.

Je to nevzhledné a ničí to životní prostředí.

je to odporný hnus který bych velmi tvrdě postihovala. např. majitele nebo lidi podílející se na tom to nechat ručně (a bez rukavic) rozebrat (např. do kontejnerů)

je to ostuda

je to síla, vizitka některých našich spoluobčanů

je to smutné, ale bohužel patří k naší společnosti, pokud se zlikviduje jedna, "za rohem" vznikne druhá... zpřísnila bych ukládané sankce

Je to smutné...

je to starost obce, kraje

je to strašné

je to svinstvo

je to špatné

je to špatně

Je to špatné

je to špatné

je to špatné pro životni prostředi

Je to špatné. Každá taková skládka je ale vizitkou kvality strosty a jeho přitreoublých úředníků

je to špatný

je to ubohost

je to velký problém, který má negativní dopad na životní prostředí

je to vyzitka státu

je to zle ale mnohem lepsi nez drive

Jsem pro vyseké tresty, pokuty ori ty, kdo jsou za černými skládkami.

Jsem proti

jsou a asi i budou, dokud bude sběrných dvorů tolik co teďka (ne každému se chce jet 20 km s bordelem do sběrného dvora, že), na druhou stranu jsou lidi kterým je to jedno a vyhodí pneu do rigolu i kdyby byl sběrný dvůr kilometr vedle. holt češi jsme hovada :(

jsou černé

Jsou mi odporné.

jsou nebezpečné

Jsou nebezpečné a měly by se ničit hned v zárodku.

Jsou nebezpečné a nelegální.

jsou špatné

jsou špatný

jsou to hajzli, co to tam dají!!!

Lenost lidí

Lidé by se měli zamyslet.

Lidé jsou líní udělat pár kroků navíc a neuvědomují si, co všechno tím způsobují.

lidé jsou prasata a myslím že ani větší množství sběrných míst by nepomohlo. Lidé jsou příliš líní po sobě uklidit

Lidem, kteří se podílejí na černých skládkách bych dala alespoň jeden rok prospěšných prací.

Lidi jsou dobytci.

Lidi jsou dobytek!!!!!!!!!

lidi jsou líní, a nebo nemají místo, kde mohou odpad vyhodit legálně.

lidi jsou prasata

lidi jsou prasata

lidi jsou prasata

Lidi jsou prasata. Nemají úctu k přírodě a je jim jedno, v jakém prostředí nejspíše žijí. Skládky jsou často v lese, jde jsou různé odpadky od chatařů, vč. posekané trávy apod.. Ať si to nechají na své zahradě...

Lidi jsou sv*ně - často je třeba 1km od ní bezplatný sběrný dvůr... a do toho lesa to taky musí nějak dovézt... Dělá jim to snad radost?

lidská bezohlednost

Mám-li sběrný dvůr zdarma, není k nim žádný důvod.

měli by být za ně vysoké pokuty. Jsem absolutně proti aby lidé vyhazovali odpadky kde se jim zachce

měli by se likvidovat

měli by se odklidit

měly by být více kontrolované

na pohled to vypadá hrozně a rozhodně to škodí přírodě

navíc k pokutě nechat odstranit když ne stvořitelem tak na objednání služby a to připočíst k pokutě stvořitele skládky.

neazložila bych ji, ale vznikají nejspíš z nedostupnosti "legálního" uložení

negativní

negativní

negativní

negativní

negativni

negativní

Negativní

negativní, mám ráda čistou přírodu

negativní, rozhodně to není správné, dokáže to někdy i nenávratně zničit přírodu

negativní. jsem proti

negatívny

Nechápu lidi, kteří je dělají. Zvlášť když v mém okolí je odežení zadarmo.

Nechápu proč to lidi dělaj.

Nejsou estetické ani ekologické.

nejvetsi hnus! :(

nelíbí se mi

nelíbí se mi

nelíbí se mi

nelíbí se mi a velmi bych je trestala

nelíbí se mi to

nelíbí se mi to

nelíbí se mi to

nelíbí se mi to

nelíbí se mi to

nelíbí se mi to!

nelíbí se mi, ale vzhledem k současné situaci se bude jejich počet zvyšovat

Nelíbí se mi, nechápu, jak to může někdo dělat...

nelíbí se mi, nejsou přínos ani pro lidi ani pro přírodu

nelíbí se mi, proto sou přeci sběrny či kontejnery

Nemám je rád, ničí přírodu.

neměli by být, ale někde se tomu nedá zabránit. Těžko se dokazuje, kdo ji udělal

Neměli by být, ale nijak se to neuhlídá. Když už lidé mají peníze si jakékoliv věci koupit, tak mají peníze i na to, když jim věc doslouží odvézt ji na příslušné místo. Je to jen o pohodlnosti a lenosti lidí.

Neměli by být, ničí životní okolí a kazí pohled na krajinu

neměly by být

neměly by být

neměly by být

neměly by být, mělo by být v rámci legislativy více možné toto eliminovat

neměly by být.

Neměly by vznikat.

NEMORÁLNÍ JEDNÁNÍ

neodpovědní, mělo by být stíháno

neohleduplé, způsobené lidskou leností

neomluvitelné

nepochopim to. jednoznačně hrůza

nerozumím lidem, co je k tomu vede, jelikož zbavit se odpadu legální cestou není vůbec těžké

nesouhlasím s nimi

nesouhlasím, jsou nebezpečné kvůli možnosti ukládání nebezpečných odpadů

neukázněnost lidí

neukázněnost lidí

nevím

nezodpovědné jednání vůči přírodě

nezodpovědné znečišťování životního prostředí

nezodpovědnost a lenost lidí co je vytváří

nezodpovědnost lidí

nezodpovědnost lidí k přírodě

nikdy jsem o tom nepremyslela, asi urcite nejsou v poradku (vzhledem k zivotnimu prostredi), je otazka, zda je dostatecne zabezpecen a kontrolovan odvoz odpadu na legalni skladky

ostuda lidstva

ošklivá to věc

Pokud jsou malé, je to chyba několika jedinců, kteří nepřemýlí nad svými činny. Kydž je velká, je někde chyba a měla by to začít řešit obec

Pokud se nejedná o inertní odpad, jsou nežádoucí (estetika, uvolnění nebezpečných látek,...)

pokutovat lidi, kteří sem vozí odpad...

Pokutovat, pokutovat, pokutovat!!! Existuje skupina lidí, která tím šetří minimální poplatek za sběrný dvůr a měla by si uvědomit, že toto šetření jí může vyjít draho.

Pokuty by se měli spřísnit.

posílala bych za to lidi sedět

postihovala bych to

postihovat

Postihovat nezodpovědné občany vysokými finančními pokutami

prasárna

Především negativní. Lidé, kteří je vytvářejí jsou "ignoranti" a líní...

příšerné a zneklidňující

rozhodně to není v pořádku a vadí mi to

Samozřejmě negativní!

samozřejmě se mi to nelíbí, ale asi s tím nic neuděláme, protože lidé si přírody neváží a navíc odvoz odpadu na černou skládku je pro ně většinou ta nejlevnější varianta likvidace odpadu

Samozřejmě se nejedná o nic dobrého pro životní prostředí, ani z estetického hlediska to nevypadají dobře.

strašný!

svinstvo

svinstvo

Svoz odpadu zdarma

škodí přírodě

špatné

špatné

Špatné

Špatně, ale je potřeba zjistit, proč vznikají a odstranit příčinu. Mnoho lidí (včetně mě) nemá dostatečné povědomí o místech, kam mohou odpad různého charakteru vyhazovat, možná některým vadí, že je to za poplatek (pokud je), daleko, ... Je tedy nutné lidi především informovat, ale nevyvíjet na ně nátlak, nenutit, umožnit tak, aby jim to co nejvíce vyhovovalo.

špatný

špatný

špatný, ale co dělat s odpadem, když lidi nevědí co s ním

trestala bych ty kteří se chovají k přírodě nešetrně velkými penězními pokutami

Trestat hříšníky vysokými pokutami!

Tresty pro zakladatele černých skládek by měly být mnohem vyšší.

Tvůrce zastřelit a pověsit do průvanu

ty lidi bych v tom nechala vyválet a pak je donutit to uklidit

Určitě by vznikat neměly.

uřezal bych za to lidem ruce:-))) češi jsou prasata a svým vztahem k odpakům patří na balkán a ne do západní evropy

v mém okolí jsou častější černé skládky, většinou se jedná o odpad z rozbořených nebo opravovaných domů slabších sociálních vrstev, odpad ze zahrádkářských kolonií (zrezivělá kolečka, nátěry, hnojiva), a bohužel také igelitové tašky s odpadem z Německa, které s sebou vozí Němci během výletů "na natankování"

vadí mi

vadí mi

velmi nebezpečné a obtěžující

velmi negativní

Velmi závažný společenský problém.

věšet za to ty šmejdy

Veškerý odpad je možno vyhodit téměř v kterémkoliv větším městě do kontejnerů, které jsou volně přístupné, takže pro viníky těchto skládek by měly být větší pokuty a samozřejmě, že černé skládky neschvaluji.

Vznikají převážně z lenosti lidí. Nepočítám firmy.

zabijet ty lidi co je vytvarej

Zakládají je hlupáci, kteří jsou líní si po sobě odpad uklid v mezích slušného vychování.

Zakládají se z důvodu lenosti odnést odpad kam patří, nebo nemožnosti určitý odpad odložit na určeném místě, případně kombinace.

zbavování odpadu zdarma

13. Jak si myslíte, že by se tomu dalo předcházet?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Aby byly sběrny odpadu bez poplatků a hlavně aby byli otevřeny v normální časy. Ta v našem městě je otevřena dopoledne a jednou do půl čtvrté. Takže si většina lidí musí na odvežení odpadu brát volno.

aktivnejsi pristup statu

asi jen osvětou

Bohužel asi jen pro spotřebitele obecně výhodnějším výkupem odpadu, tj. nejen zcizených kovů.

bydlím v Praze, tady se takové skládky moc nevyskytují, a myslím že na venkově, kde je těchto skládek více se tomu dá asi těžko předcházet...

Časté hlídky

častěji přistavovat velkoobjemové kontejnery bezplatně

Častější kontroly a prověřování udání na tyto pachatele, pokuty. Případně umístění nějakého kontejneru v okolí těchto skládek.

častější místa na odpad

Častější odvoz a bez poplatků

častější přistavování kontejnerů do městských částí a obcí

Častější svoz, nádoby dle konkrétních potřeb konkrétní lokality

častější tzv. sběrové soboty, vysoké tresty za černé skládky

Dalo.

dat velke pokuty

dostatek informací a místa kam s tím, pokuty

dostatek kontejnerů v okolí bydlišť

dostatkem sběrných míst

finanční postih

hlídat riziková místa

hodně těžko

hrozbou většího postihu

Informovanost, vysoké sankce při prokázání znečišťování okolí.

informovaností lidí o likvidacich nebezpečného odpadu ve sběrných dvorů (ne jenom ve větších městech)

Jako všemu, pořádným vzděláním, které proroste celou společnost. Což je při boloňském systému bohužel utopie. Vzdělání upadá a upadat bude a s ním i všeobecná kultivovanost.

je třeba vzbudit zájem lidí o životní prostředí

Jednotnou paušální platbou - daní placenou za každou osobu a zřízením sběrných dvorů v každé obci nebo u větší obce s možností odevzdání odpadu zdarma kdekoliv, nejenom v místě bydliště.

kamery, hlídky policejní, brigádnící, vysoké pokuty

kdyby byl svoz odpadu častější a přistupnější

kdyby bylo vice informaci a kdyby lide nebyli bezohledni k prirode

kdyby lidi nebyli líní tak by černé skládky nebyly

kdyby si lidé více všímali svého okolí a tyto černé skládky hlásili

když někdo bude chtít tak to obejde vždycky tudíž cílit na změnu chování lidí - reklamy, kampaně, příp. zvýhodňování když člověk bude třídit a ne zpoplatnění každého kila/kusu čehokoliv .... myslím že by to bylo levnější než následné odstraňování skládek a škod s tím spojených ...

komplexní problém: právní vědomí, ekologické vědomí, postihy

Kontroly a pokuty od oprávněných úřadů těm, které jsou přistiženi při nedovoleném skládkováním. Nebo oplocením skládky, pokud je to možné.

legislativou, zvýšením postihů a kontrol (vyšetřování)

lepe zpristupnit a zvysit pocet legalnich a vice lidi o nich informovat

Lepsi legislativa, lepsi reakce ze strany obyvatel na zjistene cerne skladky

lepší dostupnost sběrných dvorů , ale hlavně také informovanost

Levný odvoz odpadů

mělo by se to více hlídat a dávat vysoké pokuty

mensi poplatky.

menší poplatky

Minimální poplatky spojené s odvážením odpadu

Mohlo by se vymyslet něco jako je sběr šrotu, popoláři, tak třeba 1 měsíčně sběr tohoto odpadu.

motivace k recyklaci odpadu

motivovat aby nebyli bezohlední ke svému prostředí

motivovat lidi k tomu aby nepodporovali černé skládky

možnost likvidace nebezpečného odpadu bez poplatku, osvěta, velké pokuty za černé skládky, kontroly

Myslím, že by velkou pomocí v řešení tohoto problému byly velké kontejnery hned u domů, aby zde obyvatelé mohli vyhazovat jim nepotřebné věci. Spousta lidí si totiž myslí, že ve sběrném dvoře se za tyto věci vybírají peníze, což je v Příbrami běžná praxe a tudíž je pro tyto obyvatele, jednodušší ty věci vyhazovat na černých skládkách.

Myslím, že kdyby orgány více kontrolovaly a tudíž dávali častěji sankce, situace by se zlepšila. Také je důležité občany informovat o jisté problematice skládkování a jejich následcích.

myslím, že to záleží na mentalitě lidí

Nad tím jsem neuvažovala.. určitě zavést přísné pokuty za dávání odpadků na takové skládky.

Ne, je to v lidech.

neda se tomu predchazet

Nedá se tomu předcházet

nedalo

nedelat veci v plastu a netpoplatnovat likvidaci

nejblíže bydlící to musí uklidit společně a jsem si jistý že už si to i pohlídají, aby se tam neobjevil další nepořádek, který by museli zase uklidit společně

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevim

nevím

nevím

nevím

nevím jak k tomu více předejít než doposud

Nevím přesně čemu. Třídění odpadu většinou komplikuje nedostatek sběrných míst nebo jejich větší vzdálenost. Černé skládky = vyšší pokuty a dohled.

nevím, nezajímá mne tato problematika

Nevím.

Nevím.

Nevím.

nijak, je to v lidech

Nijak.

osvětou

osvětou - netřídiči vymřou a naše děti již třídit budou

Osvětou a důslednou represí.

Osvětou, více bezplatných sběrných míst, ...

pachatele více trestat

Plánovaným vytvořením legálních skládek.

pokutovat

pokutovat kdo nemá nádoby na odpad, zlevnit odvoz odpadu

pokuty

pokuty - na základě monitorování

pokuty a informace

pokuty pokuty pokuty a KONTROLY (klidně i kamerový systém)

Pokuty, jak je vidět, nepomáhají, takže jedině dát do země drát, kterej dá ránu :-)

pokuty, lepší svoz odpadu

Pokuty, výchova ve školách - děti dokáží v mnohém své rodiče ovlivnit.

pořádným zákonem, vysokými sankcemi, nějakých pět tisíc nikoho nezastraší, to chce pořádné stotisícové pokuty

postihovat, pokutovat

prevencí (osvětou), velkými tresty při dopadení

Propagační kampaně pro sběr odpadu a třídění, naučné šoty v tv a pod., jinak je ale prakticky nemožná nějaké kontrola v terénu

přebarvit je na bílo

přísnější postihy

přísnější postihy viníků

přísnější postihy, policejní kontroly na místech černých skládek

Psychologické působení...vysvětlení lidem, že "si podřezávají větev ne které sedí"..ovšem jak dosáhnout toho aby poslouchali..

radoby ekologicke spolky jako jsou Hnuti duha Deti Zeme Svoboda zvirat Deti zvirat by melo misto prudeni kontrolovat(monitorovat) prostory, kde se skladky vyskytuji a mely by mit pravo, pokud nekoho nacapaji by mely dostat cast pokuty, kterou tvurce cerne sladky zaplati a nemely by byt placene od velkych firem, ktere je plati za to, ze brani nekterym projektum, ktere by tem firmam zpusobily snizeni zisku jako je to ted

reklama, propagace

rozmístění zběrných nádob na přístupném místě, levný odvoz

rozšířit místa pro oficiální skládky

rozšířit sít sběren, lepší informovanost o vlivu skládky na okolí,příp sekat ruce :-)

Řádně trestat ty u kterých se prokáže, že se podíleli na černých skládkách.

řezat a pokutovat

S mentalitou českéo národa se tomu dá asi těžko předcházet. Snad pomohou vysoké tresty, pokuty za založení černé skládky.

Stát by měl zajistit odevzdávání odpadu zdarma.Tím by úplně zmizely černé skládky!

svoz odpadu zdarma

špatně, což je problém..

težko :-( pokuty nestačí, páč všichni spolehájí, že je nikdo nechytí

težko říct

Těžko.

Tím, že ve sběrném dvoru nebudou limity na osobu.

To je těžké, pokud je někdo ignorant, místo si vždycky najde...snad důslednou kontrolou inkriminovaných míst

to netušim

To netuším!

to nevím, některé lidi nepřevychováte

to nevím, to je v moci státu

To půjde asi velmi těžko, možná větší pokuty za černé skládky, ale celkově je to v mentalitě lidí, proč by někdo odvezl odpad do kontejneru, když ho při cestě z chaty může vyhodit u lesa na cestě, takže každý by měl začít sám u sebe a zamyslet se, co z té přírody pak zbyde.

trestní stíhatelnost, pokuty

Tresty

tvdší postihy

tvrdé sankce

Tvrdé tresty

tvrdé tresty na tvrdo

U některých lidí k tomu nelze předejít, ale určitě této situaci pomáhá medializace problému => ochrana přírody a třídění odpadu.

Umožnit lepší dostupnost sběrných míst, příp. doplnit více informací o škodlivosti černých skládek vůči přírodě a též zpětně vůči člověku.

určitě by měl někdo podobné věci hlídat a když chytí původce, tak ho pro výstrahu ostatních potrestat

useknout ruce při přistižení :-) Vážně: hlídat a pokutovat

vacsia ostraha zo strany policie

velké pokuty

velké pokuty, více možností jak odpad zlikvidovat

velkými pokutami, slevněním a větší dostupností "normálních" skládek

velmi těžko, jedná se o finančně velmi náročné řešení... a především o vlastní mentalitu lidí černé skládky zakladajících

věšet za to ty šmejdy

vetsi informovanost o sbernych dvorech, poprida obasny svoz nebezpecneho odpadu, tak jako svoz nadmerneho opadu

vetsi kontrola?

větší dostupnost sběren/míst pro třídění

větší hlídání a vyšší sankce

Větší informovanost obyvatel

větší kontrola a pokusit se nějaké lidi chytnout při činu a EXEMPLÁRNĚ je potrestat, třeba tak, že by museli sami vyčistit dané okolí

větší počet veřejných košů, větší propagace sběrných dvorů,

Větší podvědomí u obyvatel co se týče třídění odpadů, kladení většího důrazu na význam třídění a zpracování odpadu.

větší pokuty a více kontrol ze strany policistů

VĚTŠÍ POKUTY, KAMEROVÝ SYSTÉM

větší postihy

Větší postižitelností... Také by pomohlo více informací pro občany

větší pravomoce obcím

Větší sledovanost míst, kde se skládky vyskytují, vyšší pokuty za jejich zakládání, informov

větší tresty

větší tresty a větší znalost toho, kam jaký odpad patří

Větší tresty, vyšší pokuty.

větším množstvím povolených neplacených skládek

víc kontejnerů na třídění odpadů, častěji vyvážet odpad a ještě k tomu menší poplatky za popelnice.

víc míst, pro sběr odpadu přijímat nebezpečný odpad a jiný odpad zdarma

víc sběrných dvorů a kontejnerů, vše zdarma. Nebo častý odvoz všeho z domů. Nebo trestat smrtí.

Více informací o sběrných dvorech - co tam lze odvézt a že je to zdarma, otevírací doba, mapka.

vice mist na odpad

více míst pro odložení odpadu, a důkladnější kontrola staveb a provozoven, kde tento odpad může vznikat - podnikatel by měl ukázat, že má své kontejnery, a že likviduje odpad, měl by dokázat že má dostatečnou kapacitu pro likvidaci odpadu. Firma by měla mít povinost platit vyšší poplatek za odpad.

více možností popelnic.

více nádob + míst na nebez.odpad

více popelnic

více popelnic na sběr velkých kusů odpadu, hlavně sběr bez poplatků

více sběrných dvorů

více sběrných míst a bez zpoplatnění

více sběrných ploch, větší "osvěta" od dětství, větší postihy a hlídání

více skládek

více věřejných kontejnerů, na více dostupných místech

Viz odpověď č. 12.

Vybírat větší recyklační poplatky v obchodech při nákupu výrobků. Na vesnicích častější svozy nebezpečného odpadu atd.

výchova a zlevnit svoz odpadu

výchova ke zodpovědnosti

výchovou

výchovou

výchovou

výchovou dětí na ZŠ, prevencí, spotovou vtipnou kampaní (jak se to snad daří), ale důraz by měl být opravdu na ZŠkolách

výchovou doma, ve škole, zlevnit odvoz

výchovou v rodinách, děti se chovají podle toho, jaký mají příklad u rodičů

výchovou, odvoz a sběr odpadu zadarmo

výrazně vyššími tresty a zmedializováním

vysoké pokuty

Vysoké pokuty při chycení

Vysoké pokuty za založení černé skládky

vysoké pokuty, vězení

vysoký pokuty

vyší restrikce. skládky zdarma

vyšší pokutování, více hlídek v okolí černých skládek

vyšší pokuty

Vyšší pokuty za černé skládky, pokud skládka vznikne, mohlo by se přes satelitní snímky dané chvíle zjistit, kdo ji vytvořil.

vyšší sankce, pravidelné hlídky na již vzniklých černých skládkách

vzdělávat...a ne jen děti, protože černé skládky zakládají podle mě spíše starší spoluobčané

zákony a opatřeními

zavedením většího počtu popelnic tam, kde je jich nedostatek

zdarma odvoz odpadu

Zlevnit poplatky za likvidaci odpadků a za odvoz na černou skládku dávat tučné pokuty, aby lidé pochopili, že to není správné a že se jim to nevyplatí

Zpřísněním postihů.

zpřísněním sankcí a pověřením určitých lidí, kteří by měli za úkol ony osoby tzv. chytat za ruku

zpřísnit kontroly a sankce

zřízením legálních skládek

zvýšit postihy a víc se zaměřit na dopadení viníka

14. Myslíte si, že Vaše obec/město proti zněčišťování svého katastrálního území podniká dostatečné opatření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) NE, mohla by dělat více7335,61 %35,61 %  
c) Nemám přehled6431,22 %31,22 %  
a) ANO, dostatečně6330,73 %30,73 %  
já bych řekla, že se technický docela snaží10,49 %0,49 %  
Nemám o tom informace.10,49 %0,49 %  
dostatečně, ale vždy je možnost pro zlepšení10,49 %0,49 %  
ano v rámci možností10,49 %0,49 %  
Snad ano.10,49 %0,49 %  
ale určitě by se to dalo ještě zlepšit10,49 %0,49 %  
vždy je co zlepšovat, ale špatně na tom nejsme10,49 %0,49 %  

Graf

15. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) žena15374,63 %74,63 %  
a) muž5225,37 %25,37 %  

Graf

16. Věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) 15 - 2612661,46 %61,46 %  
b) 27 - 506431,22 %31,22 %  
c) 51 a více157,32 %7,32 %  

Graf

17. Trvalý pobyt?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) město14570,73 %70,73 %  
a) obec6029,27 %29,27 %  

Graf

18. Druh obydlí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) bytová jednotka12460,49 %60,49 %  
b) rodinný dům8139,51 %39,51 %  

Graf

19. Počet lidí v domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) 3-412560,98 %60,98 %  
a) 1-25627,32 %27,32 %  
c) 5 a více2411,71 %11,71 %  

Graf

20. Cena za odvoz komunálního odpadu ve městěch na osobu/kontejner ročně?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) od 500 - 1000 Kč6232,98 %30,24 %  
a) do 500 Kč6132,45 %29,76 %  
nevím2010,64 %9,76 %  
c) nad 1000 Kč168,51 %7,8 %  
nic136,91 %6,34 %  
netuším21,06 %0,98 %  
my mame roční známku na celý barák 120010,53 %0,49 %  
nechápu zda-li mám něco navrhnout nebo říct co ? 10,53 %0,49 %  
nevím, ale asi to bude víc jak 1000 Kč10,53 %0,49 %  
netrušim10,53 %0,49 %  
nevím :)10,53 %0,49 %  
nemam prehled10,53 %0,49 %  
netuším, platí rodiče :/10,53 %0,49 %  
zdarma10,53 %0,49 %  
nemám po ruce rozpis poplatků za služby10,53 %0,49 %  
nevím, doma nevyřizuji10,53 %0,49 %  
chybné dotazy, platíme 500, takže a) i b)10,53 %0,49 %  
jako kolik je nebo by měla být?10,53 %0,49 %  
nevím poplatky platí jiný člen domácnosti10,53 %0,49 %  
to jde mimo mne10,53 %0,49 %  

Graf

21. Cena za odvoz komunálního odpadu ve vesnicích na osobu/kontejner ročně?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) do 1000 Kč7346,79 %35,61 %  
nevím2717,31 %13,17 %  
b) od 1000 - 2000 Kč2113,46 %10,24 %  
nic85,13 %3,9 %  
c) nad 2000 Kč74,49 %3,41 %  
netušim42,56 %1,95 %  
nežiji na vesnici10,64 %0,49 %  
jak to mám jako vědět???10,64 %0,49 %  
??10,64 %0,49 %  
dtto jako otázka č. 2010,64 %0,49 %  
za chatu platíme cca 250kč/rok10,64 %0,49 %  
netuším, platí rodiče :/10,64 %0,49 %  
nejsem vidlák10,64 %0,49 %  
obec má možnost upravit si poplatky10,64 %0,49 %  
tohle taky nevím... divný dotazník10,64 %0,49 %  
bohužel nevím10,64 %0,49 %  
neznám10,64 %0,49 %  
viz výše - nemělo by se lišit pro město a vesnici10,64 %0,49 %  
?10,64 %0,49 %  
nemám přehled10,64 %0,49 %  
tušímn10,64 %0,49 %  
také mimo mne10,64 %0,49 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Co si představíte pod pojmem komunální odpad?

2. Třídíte odpad?

3. Máte možnost třídít odpad v okolí svého bydliště?

4. Jak likvidujete odpad z rekreačních oblastí?

5. Vzdálenost k nádobám na třídený sběrných odpadů (kontejnery na plast, sklo, papír, nápojové kartony)?

6. Jak často vyvážejí Váš komunální odpad ve městě/ ve vesnici?

7. Možnost likvidace nebezpečného odpadu v místě trvalého bydliště?

8. Jak často odvážíte nebezpečný odpad?

9. Co patří do nebezpečných odpadů?

10. Víte o nějakých černých skládkách ve vašem okolí popřípadě kolik?

11. Znáte další místa sběrného odpadu ne jenom ve svém okolí?

13. Jak si myslíte, že by se tomu dalo předcházet?

14. Myslíte si, že Vaše obec/město proti zněčišťování svého katastrálního území podniká dostatečné opatření?

15. Pohlaví?

16. Věk?

17. Trvalý pobyt?

18. Druh obydlí?

19. Počet lidí v domácnosti?

20. Cena za odvoz komunálního odpadu ve městěch na osobu/kontejner ročně?

21. Cena za odvoz komunálního odpadu ve vesnicích na osobu/kontejner ročně?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Co si představíte pod pojmem komunální odpad?

2. Třídíte odpad?

3. Máte možnost třídít odpad v okolí svého bydliště?

4. Jak likvidujete odpad z rekreačních oblastí?

5. Vzdálenost k nádobám na třídený sběrných odpadů (kontejnery na plast, sklo, papír, nápojové kartony)?

6. Jak často vyvážejí Váš komunální odpad ve městě/ ve vesnici?

7. Možnost likvidace nebezpečného odpadu v místě trvalého bydliště?

8. Jak často odvážíte nebezpečný odpad?

9. Co patří do nebezpečných odpadů?

10. Víte o nějakých černých skládkách ve vašem okolí popřípadě kolik?

11. Znáte další místa sběrného odpadu ne jenom ve svém okolí?

13. Jak si myslíte, že by se tomu dalo předcházet?

14. Myslíte si, že Vaše obec/město proti zněčišťování svého katastrálního území podniká dostatečné opatření?

15. Pohlaví?

16. Věk?

17. Trvalý pobyt?

18. Druh obydlí?

19. Počet lidí v domácnosti?

20. Cena za odvoz komunálního odpadu ve městěch na osobu/kontejner ročně?

21. Cena za odvoz komunálního odpadu ve vesnicích na osobu/kontejner ročně?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kočová, I.Třídíte odpad? (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://dotaznik-o-likvidaci-domovni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.