Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dotazník o obci, ve které žijete

Dotazník o obci, ve které žijete

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Iveta Hutterová
Šetření:06. 02. 2011 - 20. 02. 2011
Počet respondentů:98
Počet otázek (max/průměr):21 / 19.01
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:39,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Zdravím.

Chtěla bych Vás touto cestou požádat o vyplnění tohoto dotazníku.

Píši diplomovou práci na téma:

Potencionální rozvoj mikroregionu Hustopečsko,

a proto pro správnou úvahu potřebuji i Vaše názory a odpovědi.

Prosím, odpovídejte pravdivě a pouze pokud se to týká obcí příslušného mikroregionu: 

Bořetice, Diváky, Horní Bojanovice, Hustopeče, Kobylí, Křepice, Kurdějov, Němčičky, Nikolčice, Popice, Pouzdřany, Starovice, Starovičky, Strachotín, Šakvice, Šitbořice, Uherčice, Velké Němčice, Velké Pavlovice, Vrbice

Velice děkuji za Váš čas a především ochotu a pomoc.

Odpovědi respondentů

1. Znáte něco z historie Vaší obce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, znám ji dobřeotázka č. 2, něco málo si vzpomenuotázka č. 3, nezajímám se o historiiotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
něco málo si vzpomenu6667,35 %67,35 %  
nezajímám se o historii2222,45 %22,45 %  
ano, znám ji dobře1010,2 %10,2 %  

Graf

2. Napište nějákou významnou událost z historii obce

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Je jich fakt moc a teď si zrovan nevzpomenu

naši obec Bořetice založil kníže Bořita,podle něj se odvíjí její název

Nevzpomínám si.

Od r. 1642 založena stálá škola v obci....

První písemná zmínka o Kobylí ze 13. století.

Roku 1928 postavili občané obětem první světové války památník, který je celý z leštěné žuly. Jjsou na něm fotografie šesti padlých mužů. Pod nimi je nápis: Památce obětem světové války 1914-1918 postavili občané Bořetičtí r. 1928.

Šakvice - dříve Číčovice a Čejkovice jsou známy především svým patronem Isidorem a Obecním erbem, kde je vyobrazena čejka, kočka a hrozen.

uvěznění magistra E. Kellyho

vypusteni kobylskeho jezera

vypuštění jezera1835

3. Co se Vám z historie obce zarylo do paměti?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

_Například to, že se o nich začalo mluvit okolo roku 1200, nebo tak nějak. _+- před sty lety byla na ulici Školní zřízena škola (1-5. ročník).

asi nic

Augusta Šebestová

Augusta Šebestová - spisovatelka, rodačka z kobylí

bitva, kterou vedl Jan Žižka

Bořetické kroje

bylo tu velký jezero

Historie okolo místního kostela

Hystorie mlínu hasíču a zámku

Jak Němčice dříve vypadaly ale to znám jen z fotek a vyprávěníc...

Je mi teprve 19 tak jsem té historie moc nezažila, ale vím, že krojové hody u nás fungují už dlooouho,bylo u nás koupaliště a jinak od babiček vím, že za války nějaké dělo napálilo do sýpky a tu díru jsem zažila ještě já:)

Jezero, Augusta Šebestová.

Jezero, které tam bylo a kvůli kterému máme ve znaku obce rybu. Jinak jen pár rodokmenů...

Kamenný most

kdysi bylo místo obce jezero

kobylské jezero

Kobylské jezero

Kobylské jezero, Augusta Šebestová

Kobylské jezero, výstavba nejstarší školy, 2.světová válka

lide co v ni zily

Máme v obci historický pivovar - je tak 400 let starý, ale teď je v dost zanedbaném stavu. Je zde i mlýn a zámek - v minulosti byl občas navštěvovaný (ale bohužel si nevzpomenu kým). Myslím, že naše obec se datuje někdy do 12. nebo 13. století.

návštěva napoleonského vojska, stavění opevnění kvůli získání statusu města (což se nedokončilo), podzemní chodby ...

Něco o tom rozpadlým zámečku, kterej se ted rozpadá.

no že už tu neni jezedé na kterým usilovně pracovalo mnoha lidí

osobnost Františka S. Satory - učitele T. G. Masaryka, návštěvy malíře Antonína Vojtka v obci (Bojanovice jsou jeho rodná obec), vítání občánků kde jsem zpíval jako malé dítě (už se v obci nekoná)

Osvobození Staroviček rusákama a následné vystavení nefunkčního tanku

památky

Podzemní chodby.

Pochod napoleonských vojsk, habánská komunita a jejich sklepy a údajné chodby do Čejkovic.

Pouze novější historie z posledních 10 let...

pověs o bílé paní

Povýšení obce na městečko Rudolfem II.

Pravděpodobný vznik názvu obce. Vznik dechových kapel.

první zmínka o obci je z roku 1220, v roce 2006 se jí vrátil název městys

první zmínka o obci Kobylí je z roku přibližně 1250.

přechod fronty 2.sv. v.

Původ jména obce

rok 1349 - 1. písemná zmínka, události 2. světové války, osvobození 16. 4. 1945

rozdělení obce na dvě obce

Říká se, že pod obcí Vrbice jsou podkopány chodby, kterými se v případě nebezpečí mohli lidé dostat až do jiné vesnice do bezpečí. Na vrcholku kopce, říká se na stráži, bývaly hlídky s pochodněmi, na každé stráži v okolních vesnicích také byly hlídky s pochodněmi a svícením si dávali znamení o případném nebezpečí. Dnes je na stráži umístěno německé dělo z II. sv. války.

spíše ze současnosti, během 4. let obnova obce a realizace mnoha úspěšných projektů

Stavba kapličky

Stavební vývoj Velkých Pavlovic

Studoval zde (reálné gymnázium) první československý prezident T.G. Masaryk, v té době zatím jen Tomáš Masaryk. Jsou zde pochováni jeho rodiče...

to jak je naše obec stará a kdo byl její potencionální zakledatel, jehož socha nyní stojí u obecního úřadu; dále dlouholetá historie vinařství; historie fotbalu v naší obci (tuším, že první zaznamenaný zápas byl s Velkou Býteší)

Ústup německých SS na konci války z obce. Týdeníky z 60. a 70. let o JZD ve Velkých Němčicích.

V minulosti byla naše obec obsazena německým vojskem.

V roce 1938 jsou obsazeny Němci Hustopeče a Velké Němčice se staly na pul roku pohraniční oblastí. V.Němčice byly osvobozeny po třídenních bojích, kdy byla zničena stovka domů apod.

válka 1866

Velké Němčice byly hraniční obcí za protektorátu, byl zde zámek, mlýn, pivovar, panstvo mysím že 7 rybníků, dnes žádný, jeden se bude v blízké budoucnosti obnovovat

Velké Pavlovice byly osídleny už v době neolitu, podle vykopávek. První písemná zmínka o VP je z roku 1252. V roce 1891 byly VP povýšeny na městečko a v roce 1967 na město.

Velký rybník sahající od Bořetic až k Brumovicím.

vsechno byl rybnik, vsechno bylo zalite vodou a ted tam stoji kobyli, na polich jeste dodnes nachazime ruzne cennosti, co lidi hazeli do vody

výročí 750 let od první písemné zmínky o obci Kobylí

vznik kostela

Vznik Kravích hor

vznik obce, několik požárů kostela, založení školy, osvobození od Němců...

Založena rodem Bořků.

Zaplavená část mezi obcí a Kraví horou (Vinné sklepy)

zemí obce bylo osídleno již v období neolitu, což dokládají pozůstatky rondelu - prehistorické kultovní stavby. První písemná zmínka o Kobylí je datována z roku 1252 v darovací listině pána Bočka z Obřan pro cisterciácký klášter ve Žďáru, potvrzené tehdejším markrabětem Přemyslem Otakarem II. V 2. polovině 16. století se v Kobylí usídlili novokřtěnci - habáni. Měli zde silnou komunitu a společně užívali dům, školu, sklep, pivovar, kovárnu, hrnčířskou dílnu a hřbitov. Byli tvůrci keramiky zvané fajáns. V 2. polovině 19. století bylo Kobylí díky obrozenecké rodině Bezděkově považováno za národně nejuvědomělejší obec v celém okolí. Z této rodiny pochází i sběratelka lidových zvyků a obyčejů Augusta Šebestová, autorka Lidských dokumentů

že byla několikrát vydrancována

Že se jmenovala Číčovice.

že se u nás našel římský pochodový tábor a něco málo z dob z 2. světové války a z dob za komunismu

Že se vždy jinak jmenovala: Kobilý, Kobilnice, Kobylisy a pak Kobylí

že zde nebyl dlouhou dobu kostel, který je dominantou obce a že obyvatelé dojížděli do vedlejší vesnice na bohoslužby...za 2. světové války, zde na kopci strážili vojáci a zůstalo tu ještě dělo

Život lidí během 1. a 2. světové války

4. Líbí se Vám vaše obec?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8889,8 %89,8 %  
ne1010,2 %10,2 %  

Graf

5. Co se Vám na obci nejvíce líbí?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Klid44,08 %4,08 %  
lidi22,04 %2,04 %  
příroda kolem22,04 %2,04 %  
Poloha22,04 %2,04 %  
atmosféra22,04 %2,04 %  
kulturní vyžití22,04 %2,04 %  
dostatek zboží a služeb11,02 %1,02 %  
občanská vybavenost a dobrá poloha11,02 %1,02 %  
Klid a umístění, výhled. Nový vzhled hlavní ulice11,02 %1,02 %  
Vysoká nabídka služeb, přístup k dálnici11,02 %1,02 %  
ostatní odpovědi nic
nové chodníky a výsatba zeleně
zatím je tu klid
Veřejná zeleň
stará zástavba
hezké umístění
příroda
její poloha a okolní lesy
kostel, náves,
Tradice, památky, čistota
Klid a příjemní lidé.
Modernizace (napr. autobusove zastavky atd.)
tradice
nejvíce se mi líbí zdravotní a lékařská dostupnost
lesy
je rozložena v krásné krajině.
nevim
Muzeum a knihovna
náves
domov
Nová silnice
hospody
prostredi obce
Relativní klid ve srovnání s městem, prostor...
krajina
škola, školka...
kostel
tradice (hody), dostupnost, vinařství
Základní škola
Tradice např. hody
to nevim, proste se tam citim dobre
silnice, kostel, škola
Krojované Hody
klidné prostředí
to jak jsou zde udržovány tradice
kostel - krásná stavba, pohoda, krajina
Poloha, rozpoložení, park, bar, rybník, rozhledna
Bowling
Vinařství a kultůra ( HODY)
Okolní krajina
samostatná republika kraví hora a fotbal - CELTIC
Hospoda:-)
lokalita, přiroda, sportovní zázemí
kultura, památky, tradice, klidílid a přátelskost
Její tradice.(hody)
hody, příroda
nic moc, jsem víceméně přistěhovalec
hospoda
Využití historických budov
Dodržování některých tradic.
Kraví HoRA, HŘÍŠTĚ, HŘBITOV,KULTURÁK,
kulturní akce
vinné sklípky a vinohrady
Myslím si, že obec finančně prosperuje.
Suchořádská zmola
lidé
práce s dětmi ve škole a škol
pro mě má ještě stále krásný vesnický ráz
blízkost přírody
kultura a lidé
okolní krajina, kulturní vybavení obce
Blízko Brna, dostatečné bezpečí, klid
poutní místo, škola, kostel, kulturní tradice-hody
čistota prostředí
Kostel, kino, škola.
Čistota, služby, poloha.
celkové uspořádání obce - jak je vystavěná
Kostel a prostředí kolem školy
Je uklizená, jsou zde místa k různým aktivitám..
okolí
naše kroje
Koudy bar
to že se obec rozvíjí (výstavba RD,...)
vše,..protože sem se tam narodila
škola
krasne hriste u skoly
čistota
rozmanitost
Kamenný most
Vsetko
8081,63 %81,63 % 

Graf

6. Zajišťuje zastupitelstvo dobrý chod obce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5152,04 %52,04 %  
nevím3434,69 %34,69 %  
ne1313,27 %13,27 %  

Graf

7. Jak byste ohodnotili vybavení obce? (známky jako ve škole)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
školství1.9080.961
kultura2.1120.732
dopravní obslužnost2.1430.612
služby2.2760.587

Graf

8. Je v obci dostatek pracovních příležitostí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5152,04 %52,04 %  
nevím3434,69 %34,69 %  
ano1313,27 %13,27 %  

Graf

9. Dojiždíte za prací mimo obec?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6364,29 %64,29 %  
ne3535,71 %35,71 %  

Graf

10. Dojíždíte za vzděláním mimo obec?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8081,63 %81,63 %  
ne1818,37 %18,37 %  

Graf

11. Jste se životem v obci spokojen(a)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8182,65 %82,65 %  
ne1717,35 %17,35 %  

Graf

12. Podílíte se nějak na dění v obci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Podílim seotázka č. 13, Nepodílím seotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepodílím se7576,53 %76,53 %  
Podílim se2323,47 %23,47 %  

Graf

13. Jak se podílíte na dění v obci?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

aktivní člen několika spolků

Byl jsem spolupořadatelem několika kulturních akcí

Folklor a tradice.

Hraju fotbal za tým TJ Sokol Kobylí.

chodím v kroji

chodím za stárku

jsem členem tělovýchovné jednoty Sokol, hraji aktivně fotbal

Kroj, hasiči, kulturní akce

Krojované hody, plesy, vinobraní

organizace koulturních akcí

Otevřené sklepy, hody, vinobraní, dračí lodě

Pomáhám pořádat některé kulturní akce.

pomoc pri chystani nekdy ale jenkdyz muzu =o

Reprezentace města za krojovanou chasu Velké Pavlovice - hody, vinobraní, kulturní události.

skauting, účastním se schůzí zastupitelstva,

spolu se sborem SDH pořádáme kulturní akce

spoluuspořádání kulturních akcí ....

tím, že chodím pravidelně k volbám a na veřejné schůze zastupitelstva a také tím ,že se podílím na organizaci některých kultorních akcí v obci

třídím odpadky

vinařské akce, farní akce, orelské akce a jiné akce :)

vypomáháním na kulturních akcích, členství v SDH

zpěv ve sboru, aktivity ve farnosti

Zpívám na kulturních akcích pořádaných farností, také na vítání občánků...zapojuji se do dění ve farnosti

14. Co podle Vás nejvíce charakterizuje Vaši obec?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vinařství88,16 %8,16 %  
víno77,14 %7,14 %  
nevím44,08 %4,08 %  
Kraví hora44,08 %4,08 %  
vinohrady22,04 %2,04 %  
hantec11,02 %1,02 %  
Dechová hudba, Novomlýnská nádrž11,02 %1,02 %  
Krásný výhled na Pálavu, umístění.11,02 %1,02 %  
.11,02 %1,02 %  
Folklórní sdružení Hanýsek11,02 %1,02 %  
ostatní odpovědi závist
vynohrady
Hodně lidí má stejné příjmení - např. Svoboda.
uhlí
památky války 1866
Pouzdřanská step
její poloha a areál odpočinku s koupalištěm
Kostelíček
Víno, tradice, meruňky
klid, pohoda, lidumilnost
Víno.
Malebnost
vše okolo Kraví hory
velká snaha o kulturní rozvoj
Obyvatelé, víno, ovocné sady
všude okolo jsou vinohrady
hody Kobylí, Zarážení hory a další kulturní akce
Štengar :D
kroje
Pěkná poloha, vinohrady, ...
víno, vinohrady....
ryba
Víno z Kobylí.
Krásné sklepy
nevim mozna vinohrady a vino
těžko říct
Vinné sklepy
tradice vinařství
tak jak okolní obce - vinařství
meruňky a víno
Sýpka
Prospěchářství
kravihorská republika - sklepy
typické sklepy a kostel
drby
kraví hora, sklepy,kroje
Melichar
viné sklepy
vinařství a sadařství
Modré Hory, Kraví Hora
dobré víno
Vinařství, zemědělství
víno, zpěv
nevyužitý potenciál
nemám představu - sklepy a folklor?
mlýn a zámek
přívětivost
Vinařství, výroba kytar Furch Music Instruments
netuším
snaha o udržení tradic
kostel
Víno, kytary (Furch)...
Městys Velké Němčice
nedokážu odpovědět
Pramen sv. Gorazda u Svaté
vinná réva
Škola.
vinařství, vinohrady, sklepy
dříve jablka niní malé vinařske firmy kitary
hody?
majová,hody
fak to fakt newim
slovo malebná
zemědělství
koupaliště a pizzerie
střed obce
kamenný most
Krasa
6869,39 %69,39 % 

Graf

15. Je něco,co byste v obci zlepšili?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ano, je zde málo hřišť pro malé děti, obec by mohla více vzkvétat, ale nejsou na to asi prostředky

ano, rozhodne..silnice jsou rozbite, po te zule se neda jezdit, vsude je binec, starostka se nezajima o stiznosti obcanu, cesty okolo poli jsou zarostle, prestoze se Xkrat zadalo o jejich posekani

ano, určite dopravní komuinikace, chodníky, více odpadkových košů, směrovky kde jsou jaké ulice a co se kde dá najít, více zeleně, zastávky BUS, ...

asi to školství nebo aspon udělat něco navíc pro mladší děti, nějakej park,průlezky a tak.. Je tu jen samá cyklistická stezka a nic pro malý..

Autobusové spoje.

bytovou problematiku pro mlade rodiny

cesty

diskotéku

Domov důstojného stáří, vybudovat rybník a kompletně nové silnice. Ale většinu toho chce zastupitelstvo v tomto volebním období vybudovat.

dopravní obslužnost, zapojení lidí do zvelebování prostředí

Dopravní obslužnost.

dopravní spojení,

dopravu

chodníky!!!!!

chtělo by to povrch vozovky na hlavní silnici, nové sólo, čističku, kroužek pro malé děti - taneční - kde by se učili tancovat a zpívat a chodili v kroji. Dále by to chtělo větší podporu mladých co se týče výstavby domů. Chtělo by to více sociálních bytů.

chybí mi tu les, rybník, dobrá trasa na kolečkové brusle, kolo, ubytování a hlavně nekuřácká restaurace (nebo aspoň nějaká)

Inženýrské sítě.

jistě, i když se to zdá velmi trapné, chybí zde například veřekné toalety nebo obecní úřad by mohl mít lepší fasádu

Kontejnery na odpad. Výstadba stromů, keřů a bylin. Komunikace chodníky a silnice.

Kultura

kultura, dopravní dostupnost

kulturní život

kvalitu dopravních komunikací

Lepší sportovní a kulturní využití. Orientace spíš na obyvatele než turisty.

lepší zběr odpadu - papír, hliník, krabice od mléka...

Lidské vztahy. Sportovní a kulturní dění. Lepší obslužnost zdravotnictví, školství, doprava.

mám svich starostí dost

Mezilidské vztahy

Mohli by zlepšit silnice, jsou strašně rozbyté a nespravené.

momentálně mě nic nenapadá

Momentálně nám znepříjemňuje život budování čističky odpadních vod. Jinak jsem se vším spokojená.

možná dopravní dostupnost

Myslím si, že současný starosta nedává obci tolik péče, kolik by mohl - opravy silnic, dále výměna dopravních značení (zažádat o výměnu, jsou v katastrofálním stavu), značení ulic je samozřejmostí skoro každé obce, bohužel naší ne. Dále oprava tanečního placu u kostela; práce "rychlé roty" by se mohla zefektivnit - myslím, že nejsou dostatečně vytížení. Třídění plastů by se zde mohlo zavést, v současnosti jen pet lahve.

nabídku služeb, podporu podnikání, podporu sportovních spolků a kulturních akcí

ne

ne

ne

ne

něco by se určitě našlo

Nějakou pizzerii ...

Netuším

nevím

nevím

Nevím

Nevím.

nevím.

NIC

nic mě nenapadá

Nie

nn nechat jí tak jak je :-)

Obchody, Vlakové nádraží,

Okolí nádraží

Oprava koupaliste

Opravu chodníku v celé obci a panelové silnice Vyměnit poskitovatele kabelové televize za moc peněs žadna nabidka další stavební vívoj bych směřovál do ulicové zástavby ne do odstrčeneho satelitního městečka

opravy

Péči o veřejné prostranství.

pokud možno tak stav vozovky

povrch vozovek, ČOV, nová kanalizace,

pozavíral bych kriminálníky a narkomany

Pro projíždějící je dost hrůzná silnice a bouraniska či prázdná místa po barácích.

Problematické je spojení veřejnou dopravou do Brna, kam spousta lidí jezdí za prací, nedostatečná je otvírací doba místní samoobsluhy i její sortiment, je problém s likvidací odpadů ( sběrné středisko v provozu pouze v sobotu, neberou se pneumatiky)

propagaci

přehodnotit tok financí do různých odvětví (více na sport a sportovní zázemí než výdej peněz na nepotřebné věci)

Silnice

Silnice

Silnice

silnice,

silnice, přidat odpadkové koše na ulicích

Silnici a nové chodníky opravit. Vystavit nové ulice a konečně udělat stavební parcely pro mladé rodiny.

Služby.

snížení kriminality nepřizpůsobivých

sportovní centrum

spousta věcí - chybí stavební místa, nové chodníky,(které sice byly udělány, ale naprosto nelogicky k potřebám lidí, u jejich domů jsou). Je toho hodně, vždycky je co zlepšovat

správu obce, kulturní dění

Sýpka

školství

Turistické atrakce

údržbu silnic v zimě a postavila byhc koupaliště

urcite pomoc pri bydleni moznosti nove zastavby a podpora podnikani a rozvoj obce

V tuto chvili by se měla hlavně zlepšit bytová politika ( nedostatek stavebních parcel ).

vedlejší silnice, cesty

Větší počet kulturních akcí, hudební klub a vinárnu

Vice bych investoval do areálu odpočinku a doplnil ho o nové prostory pro další sporty

více kontejnerů pro třídění odpadu, nižší ceny nemovitostí

více turistického ruchu

více zařízení pro volný čas pro mladé

Vozovku

Vybudování nových silnic v některých ulicích obce.

vylepšil bych náměstí - více zeleně, zrušil bych parking, jednoduše ho udělal nějak atraktivním

vztahy lidí, což samozřejmě nejde, dopravní spoje....

vztahy mezi lidmi

Vždycky se dá něco zlepšovat.

Zdemolovala bych Melicharův chlívek a hlavně postavila PROTIHLUKOVOU ZEĎ PROTI DÁLNICI!!!!!!!!!!

zdravotnictví, více pracovních míst, více služeb

zlepšila bych sportovní vyžití

Zlepšit kulturní chod v obci

zlepšit spoje do práce,do školy,dělat víc akcí

zmolu, koupaliště a sokolovnu

16. Jak vidíte vývoj obce do budoucna?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

:)

bledě

bledě

Bledě, chcípl tu pes a přejeli ho na dálnici, když ho tam Melichar hodil

bohužel do budoucna bude velmi pravděpodobně ubývat obyvatel a to především těch z mladších věkových skupin. Odráží to demografický vývoj celé republiky a stále rostoucí stupeň urbanizace

bude se dále rozvíjet agroturistika, dětí ubývá. Jestli nebudou stavební místa tak jich bude čím dál míň.

Budou se budovat další cyklostezky, sjezd dálnice nová vinařství

Budou se zde vystavovat nové domy, proto se určitě obec rozroste. Ale záleží na tom, jaké bude vedení, podle toho bude obec někam směřovat nebo ne. Velice těžká otázka.

Buďto zanikne, nebo se změní v zcela na rekreační oblast :-(

budu upřímnej,nemyslím že by v budoucnu vývoj obce nějak výrazně pokročil

dění v obci bude stejné jak doposud..žádné velké změny ani pokroky nevidím

Do funkce nastoupil nový starosta, který je výrazně mladší než jeho předchůdci a proto vývoj obce vidím jako velice pozitivní.

dobře

Dobře

dobře

Dobře

dobře

dobře

dobře

dobře

dobře :-)

Dobře :)

Dobře, podle mě se do naší obce časem dostane více lidi a tím pádem vzroste i obec jako celek.

Doufám v pozitivní vývoj.

Jelikož je má obec dobré umístění (krásný výhled, blízký sjezd z dálnice, blízké centrální města), čekáme přísun nových obyvatel. Jinak žádná změna.

jelikož jse tu všechno rozprodává tak dost krytycky zachvili nebud moct vijit za barak abych tam nepotkal cizince

jelikož se vedení obce téměř nezměnilo, neočekávám žádné kroky k lepšímu

lehký pesimista

mladí budou jezdit na celý den do práce mimo obec. nových rodin zde moc není, tak vývoj žádný nečekám

Mohl by se zepšit.

mohla by se zde rozsířit veci doprava

Mohlo by tam být muzeum

momentálně dobře,jelikož je nový starosta a celkově nové zastoupení zastupitelstva a vypadá to zatím dobře.

Myslím, že lidé v produktivním věku se stěhují za prací, pokud se nezlepší dopravní obslužnost, zbydou v obci chalupáři a důchodci.

Myslím, že nějak převratné to nebude. Je nová kanalizace, nové silnice, starostka je opět ta samá...

myslím, že obec proseruje čímdál lépe

na dobré cestě

nad tím sem nepřemýšlela...

Naše město má do budoucna spoustu plánů - vinařskou uličku, sjezd z dálnice D2, budování enviromentálního centra, takže budoucnost vidím dobře.

Nepřemýšlím nad tím.

netusim

nevidím v budoucnu žádné změny.

Nevidím, doufala bych ve více kultury.

nevím

nevím

nevím

Nevim

nevím

nevím

nevim momentalne tam neziji

nevim nejsem jasnovidec

Nevím, co čekat.

Nevím, myslím si ale, že se rozvíjí skvěle a za několik let zde třeba budou novinky, které by nás teď ani ve snu nenapadly.

nezajímám se o tohle téma

nic moc..pokud se nezmeni starosta nebo soucasna starostka nezacne vice naslouchat obcanum, misto aby si tam hrabala penize, bylo by to lepsi..

nijak, bude to furt stejné

No silnica snad opravená bude, lidi pořád budou chodit po silnicách a parkova na chodníkách, silnice snad nový budou, A pokud se nebude řešit odvodnění Kravích hor, tak nám popadají sklepy.

obec se snaží více a více dbát na to co si občané přejí a snaží se jim co nejvíce vyhovět

ok

Optimisticky, ve zvýšení turistického ruchu díky vinařské oblasti. V obci chybí hotel či penzion vyššího standardu.

podle krize těžko hodnotit

pokud dojde k výrazné změně v řízení obce, tak pozitivně

pokud se změní vedení obce, tak by bylo možné i zlepšení, ale vše je co by, kdyby...

Positivně

potporovat více podnikaní vybudovat sjezd z dalnice a u něj menší prumyslovou zońu rřinese pracoviní místa a penize do obce a lepší dostupnost k brnu

Pozitivně

pozitivně

Pozitivně :)

pozitivně, mladí a vzdělaní lidé v zastupitelstvu, spousta osobních zkušeností těchto lidí snad přispěje k rozvoji obce

Pozitivně.

pozitivně.

Příznivě

Příznivě.

relativně dobře, neboť si myslím, že díky turismu a také dobré práci a přístupu místních lidí naše obec vzkvéta

rozšiřování turistického businessu :-)

rozvoj cestovního ruchu, hlavně cyklistického a vinařského

Ruzove

snad bude pozitivní vývoj

snad dobře..:) chci tu ještě nějakou dobu žít :D

Snad půjde tím správným směrem

Snad se bude vyvíjet dobře, myslím, že se bude rozrůstat, takže by mohly vzniknout nové kulturní prostory.

snad se více rozvinou kulturní možnosti a hlavně by se mohla zvýšit účast obyvatel na veřejném životě

spousta investic bylo již učiněno, tzn. v budoucnu si nemyslím, že by se něco takového opakovalo

Stále se rozvíjející díky cestovnímu ruchu

stále vinařství, zemědělství, více turistů využívajících cyklostezky

téměř beze změn

To nemůžu říci. Od minulého roku je nové zastupitelstvo,tak snad se bude co nejvíce snažit, aby se obec rozvíjela ve všech směrech.

Určitě se bude vesnice rozšířet..

Uvidime..

v této chvíli nijak

Velice kladně.

velmi dobře

věřím, že se obec bude rozvíjetjedině k lepšímu. Zvíší se počet obyvatel a budou se zdokonalovat služby. Vytvoří se nová pracovní místa.

více akcí spojených hlavně s vínem a kulturou jižní moravy, rozvoj ubytovacích kapacit a realizace výše zmíněných nedostatků

vidím to růžově, má se budovat nové náměstí a hotel:)

vůbec netuším

zajímavě

Zaměření na vinařství a folklór a s tím spojená turistika

17. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5455,1 %55,1 %  
muž4444,9 %44,9 %  

Graf

18. Věková skupina?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-256667,35 %67,35 %  
26-352727,55 %27,55 %  
0-1544,08 %4,08 %  
56-6511,02 %1,02 %  

Graf

19. Dosažené vzdělání, příp. studovaná škola?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské66,12 %6,12 %  
maturita44,08 %4,08 %  
střední s maturitou44,08 %4,08 %  
Střední škola22,04 %2,04 %  
SOU22,04 %2,04 %  
Gymnázium22,04 %2,04 %  
střední22,04 %2,04 %  
22,04 %2,04 %  
bakalářské22,04 %2,04 %  
VŠB22,04 %2,04 %  
ostatní odpovědi Informační Technologie
Bc., VŠB - TU Ostrava
vyučen malíř natěrač
otrok dělník
stř
střední s maturitou
maturita, studium na VŠ
SOŠ Fortika - Hotelnictví a turismus
základní, studium gymnázia
Základní, Sřední škola

SOU bez maturity
vysokoškolské, bakalář, pedagogická fakulta
Střední škola informačních technologií - studuji
Charbulova-servírka
vysokoká škola
Střední zdravotnická škola
student VŠ
VS
Střední průmyslová škola
maturita na gamnáziu, aktuálně UPOL
ekonomicko-správní fakulta MUNI
SOU - obchodní
středoškolské s maturitou - OA Hodonín
Vysoké učení technické, magisterské studium
Mgr.
sztredni odborne
Obchodní akademie
učnák
ZŠ Velké Pavlovice
Gymnázium Velké Pavlovice
studuji VOŠ sociální
SŠITSP Purkyňova97, Brno -sociálně správní činnost
Stredni odborne
Maturita, SOUaU Hustopeče
Vysoká obchodní a hotelová
Středoškolské, učím se na MENDELU vinařství
Mendelova Univerzita
Bc.
vyučena
základní, voš a supš textilní brno
všeobecné gymnázium, studuji vysokou školu
Jihočeská Univeruita České Budějovice,rybářství,2.
VŠ - VUT
Maturita - cestovní ruch
maturita,
střední odborné s maturitou
Středoškolské s maturitou
Vysokoškolské - magisterské
dosažené vysokoškolské
úplné střední s maturitou
středoškolské, stud. vysokoškolské
Pedagogická fakulta MU
středoškolské s maturitou (gymnázium)
Mgr - informační technologie
studuji Pdf MU v Brně
maturita, gymnázium
zatím maturitní ročník gymnázia v Hustopečích
základní škola
Základní
Studuji vysokou školu MU v Brně Právnická fakulta
studuji Mendelovu univerzitu v Brně (ekonomii)
SOŠ
univerzita
středoškolské, spš
Vyučen
VUT Brno - stavební
SOš Charbulova Brno
tanecni konzervator brno
SR
7071,43 %71,43 % 

Graf

20. Zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student1717,35 %17,35 %  
žádné66,12 %6,12 %  
manažer44,08 %4,08 %  
zatím žádné22,04 %2,04 %  
brigády22,04 %2,04 %  
ne22,04 %2,04 %  
OSVČ22,04 %2,04 %  
zdravotní sestra22,04 %2,04 %  
mám11,02 %1,02 %  
ekonom11,02 %1,02 %  
ostatní odpovědi Studium....
Vedoucí Kamenolomu
dělník
Andrew telecommunications
vše možný
ano
účetní
bez
specialista v logistice / warehouse management
-
IT specialista
živnost
pedagog
Nechodím
Vedouci smeny
nezaměstnaný
delnice
vinař
PATRIA
ČSÚ Brno
Slezská univerzita v Opavě
Všeobecná sestra
ridic
zatim neni
Žádné
student VŠ
zatím studuji
brigáda
nemam
podnikatel
žádné (jen brigádně)
Technik, mistr ve výrobě
Dixons Retail Plc. v Brně
učitelka MŠ
student, kosmetická poradkyně Mary Kay
žádné, i když bych chtěla...ale chcípl tu pes
barman-brigádně
vinohradník, vinař
administrátor
farmacie
asistentka pedagoga v ZŠ pro děti s ment. postiž.
Správce počítačových sítí
Vedoucí výroby, Fosfa
Lékárník
zdravotnický konzultant
v oboru IT
projektový manažer
brigádně práce v cestovním ruchu
Škola
Nemám zatím stále studuji
student.
jednatel firmy
Technyk
stále student
Operátor výroby
pizza mužík
Koncernový trenér Kaizen - Škoda Auto
studium
TR
5960,2 %60,2 % 

Graf

21. Název Vaší obce?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kobylí2121,43 %21,43 %  
Bořetice1919,39 %19,39 %  
Velké Němčice1818,37 %18,37 %  
Šakvice66,12 %6,12 %  
Velké Pavlovice55,1 %5,1 %  
Hustopeče22,04 %2,04 %  
popice22,04 %2,04 %  
Pouzdřany22,04 %2,04 %  
Kobylí na Moravě22,04 %2,04 %  
Křepice22,04 %2,04 %  
ostatní odpovědi Brno
Most
Nekoř
Šonov u Nového Města nad Metují
Horní Bojanovice
Starovice
Kurdějov
Šitbořice
Nikolčice
clondra
Zaječí
Vrbice
Starovičky
Vrbice (bydlí tam babička, já jsem z Teplic)
Jiřice
osíčko
Bojkovice
Písek
Hostice u Volyne
1919,39 %19,39 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znáte něco z historie Vaší obce?

4. Líbí se Vám vaše obec?

6. Zajišťuje zastupitelstvo dobrý chod obce?

7. Jak byste ohodnotili vybavení obce? (známky jako ve škole)

8. Je v obci dostatek pracovních příležitostí?

9. Dojiždíte za prací mimo obec?

10. Dojíždíte za vzděláním mimo obec?

11. Jste se životem v obci spokojen(a)?

12. Podílíte se nějak na dění v obci?

17. Pohlaví?

18. Věková skupina?

20. Zaměstnání?

21. Název Vaší obce?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znáte něco z historie Vaší obce?

4. Líbí se Vám vaše obec?

6. Zajišťuje zastupitelstvo dobrý chod obce?

7. Jak byste ohodnotili vybavení obce? (známky jako ve škole)

8. Je v obci dostatek pracovních příležitostí?

9. Dojiždíte za prací mimo obec?

10. Dojíždíte za vzděláním mimo obec?

11. Jste se životem v obci spokojen(a)?

12. Podílíte se nějak na dění v obci?

17. Pohlaví?

18. Věková skupina?

20. Zaměstnání?

21. Název Vaší obce?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hutterová, I.Dotazník o obci, ve které žijete (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://dotaznik-o-obci-ve-ktere-zij.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.