Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > dotazník o Středních školách

dotazník o Středních školách

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Ziklová
Šetření:28. 10. 2013 - 11. 11. 2013
Počet respondentů:119
Počet otázek (max/průměr):18 / 18.13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:49,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

chtěla jsem Vás požádat o pomoc, potřebuji vyplnit tento dotazník. Tématem jsou Střední školy.

Odpovědi respondentů

1. Jsi studentem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na střední odborné škole5949,17 %49,58 %  
Na gymnáziu5646,67 %47,06 %  
Na Středním odborném učilišti54,17 %4,2 %  

Graf

2. Navštěvuješ

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Státní SŠ10990,83 %91,6 %  
Soukromou SŠ119,17 %9,24 %  

Graf

3. V jakém ročníku studuješ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Čtvrtý ročník6352,5 %52,94 %  
Třetí ročník2420 %20,17 %  
Druhý ročník1411,67 %11,76 %  
První ročník1210 %10,08 %  
Tercie43,33 %3,36 %  
Prima10,83 %0,84 %  
Kvarta10,83 %0,84 %  
První ročník - nástavba10,83 %0,84 %  

Graf

4. Jsi spokojen na své škole?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9579,17 %79,83 %  
ne2520,83 %21,01 %  

Graf

5. Rozhodl ses pro danou školu sám, nebo Ti ji někdo doporučil:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sám6251,67 %52,1 %  
Od rodičů3327,5 %27,73 %  
Jiným způsobem108,33 %8,4 %  
Od kamarádů108,33 %8,4 %  
Z doslechu54,17 %4,2 %  

Graf

6. Byl jsi přijat na základě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Počtů bodů ze specifických přijímaček (z matematiky, z cizího jazyka atd.)5949,17 %49,58 %  
Průměr z vysvědčení ze ZŠ5344,17 %44,54 %  
OSP86,67 %6,72 %  

Graf

7. Jaký způsob zkoušení Ti vyhovuje:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Písemná zkouška7260 %60,5 %  
Ústní zkoušení2823,33 %23,53 %  
Individuální zkoušení75,83 %5,88 %  
Praktická zkouška75,83 %5,88 %  
Zkoušení ve skupině54,17 %4,2 %  
Hromadné zkoušení celé třídy10,83 %0,84 %  

Graf

8. Vyhovuje Ti současná 5stupňová škála?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8268,33 %68,91 %  
ne2117,5 %17,65 %  
nevím1714,17 %14,29 %  

Graf

9. Účastníš se mimoškolních aktivit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6150,83 %51,26 %  
ano5949,17 %49,58 %  

Graf

10. Pokud jsi na otázku 9. odpověděl ANO, tak kterých?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

-

-

-

-

--

---

,jbhvjbknm

.

.

.

.

.

.

.

...

...

aerobik

akademie

basketbal

Basketbal

Basketbal

dělám sportovní gymnastisku

divadelní soubor, pěvecký soubor, volejbal, basketbal, jednotlivé besídkové akce

Divadelní večery pořádané školou, Majáles, noc ve škole.

divadelní, sportovní aktivity

divadlo

dny za skolou

dobrovolnictví v domově důchodců, odborné semináře, sportovní akce

doučování mladších žáků navštěvování dětského domova

Dramatický klub

Dramatický kroužek

exkurze

Exkurze,projekty

které mě zajímají

Kultura, Klokan apod.

Majáles

Matematické soutěže, tělocvik-šplh

Matematické, účetnické a literární soutěže

Mezinárodní dějepisná soutěž gymnázií v Chebu, Konverzační soutěž v ruském jazyce- okresní a státní kolo, psaní do časopisu Grafoman

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

NE, ale chodila jsem do sboru

neodpověděla jsem ano

neodpověděla jsem ano

Neodpověděla jsem ano.

neúčastním

Neúčastním se

neúčastním se

neúčastním se

Neúčastním se žádných mimoškolních aktivit.

Neúčastním se.

Neúčastním.

nic

nic

niente

nikde nic nikoho

Nope.

odpověděl jsem ne

odpovedel jsem NE, takze me s 10. neopruzujte, priste si udelejte lepsi vetveni dotazniku

Odpověděl sem ne

Odpověděla jsem ne.

olympiády

Olympiády pořádané MŠMT.

Olympiády, projekt Perla v Ústí nad Orlicí,...

orchestr, mezinárodní projekty

peer program např.

Peer program, aktivity v domově důchodců, hra na kytaru, náboženství

Pořádání různých akcí a výstav školou.

prezentace školy na veletrhu vzdělávání, sportovní kurzy, exkurze, kulturní akce apod.

Programování C++, Microsoft TechNet For Students, CISCO Students

sboru a dalších

Souteze

soutěže

Soutěže, ...

Soutěže, charitativní běhy, akademie a koncerty,...

sport

sport

sport, čtenářské dílny, psaní všemi deseti

sport, hudba

sportovní kluby, školní projekty,...

Sportovní kroužky, pěvecký sbor a orchestr

Sportů - florball, fotball

sportuju

Stolni tenis

Školní divadlo, školská rada

Školních akcí

Tanec, jazykové kurzy

Tanec, turistický oddíl.

Taneční kroužek, výtvarný kroužek, sportovky

Taneční, pomoc postiženým(zařizuje škola)

Těch úplně mimoškolních --> skaut

volejball, florbal

Výlety, plenéry.

Výměnné pobyty, filmové večery, boj proti řediteli :D

Zadne

zadnych

Zdravotnický a herecký kroužek

zpev, dramatak

žádne

žádné

žádné

žádných

žádných

žádných

Žádných

žádných

žádných

žádných

žádných, po škole jedu domů :-)

žádných!

11. Tvé středoškolské studium bude ukončeno:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Maturitou11797,5 %98,32 %  
Výučním listem32,5 %2,52 %  

Graf

12. Zajímáš se o reformy ve školství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano3730,83 %31,09 %  
Spíše ne3226,67 %26,89 %  
Ano2722,5 %22,69 %  
Ne2420 %20,17 %  

Graf

13. Byl bys pro zavedení školních uniforem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5949,17 %49,58 %  
ano4235 %35,29 %  
nevím1915,83 %15,97 %  

Graf

14. Souhlasíš se srovnáváním škol pomocí státních maturit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4033,33 %33,61 %  
Spíše ne3327,5 %27,73 %  
Spíše ano2722,5 %22,69 %  
Ano2016,67 %16,81 %  

Graf

15. Myslíš si, že je správné slučovat školy, protože stát nemá peníze na chod všech SŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5445 %45,38 %  
Spíše ne3630 %30,25 %  
Spíše ano1512,5 %12,61 %  
Nevím1210 %10,08 %  
Ano32,5 %2,52 %  

Graf

16. Co bys chtěl nebo budeš studovat po SŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysoká škola8570,83 %71,43 %  
VOŠ119,17 %9,24 %  
Pracovat119,17 %9,24 %  
Cestovat54,17 %4,2 %  
Jazyková škola43,33 %3,36 %  
Jiné43,33 %3,36 %  

Graf

17. Jakého jsi pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena9175,83 %76,47 %  
Muž2924,17 %24,37 %  

Graf

18. Kolik je Ti let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 let4033,33 %33,61 %  
17 let2823,33 %23,53 %  
19 let2218,33 %18,49 %  
15 let86,67 %6,72 %  
16 let86,67 %6,72 %  
20 let75,83 %5,88 %  
14 let32,5 %2,52 %  
22 let21,67 %1,68 %  
13 let10,83 %0,84 %  
21 let10,83 %0,84 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jsi studentem

  • odpověď Na střední odborné škole:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi VOŠ na otázku 16. Co bys chtěl nebo budeš studovat po SŠ?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jsi studentem

2. Navštěvuješ

3. V jakém ročníku studuješ?

4. Jsi spokojen na své škole?

5. Rozhodl ses pro danou školu sám, nebo Ti ji někdo doporučil:

6. Byl jsi přijat na základě:

7. Jaký způsob zkoušení Ti vyhovuje:

8. Vyhovuje Ti současná 5stupňová škála?

9. Účastníš se mimoškolních aktivit?

11. Tvé středoškolské studium bude ukončeno:

12. Zajímáš se o reformy ve školství?

13. Byl bys pro zavedení školních uniforem?

14. Souhlasíš se srovnáváním škol pomocí státních maturit?

15. Myslíš si, že je správné slučovat školy, protože stát nemá peníze na chod všech SŠ?

16. Co bys chtěl nebo budeš studovat po SŠ?

17. Jakého jsi pohlaví?

18. Kolik je Ti let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jsi studentem

2. Navštěvuješ

3. V jakém ročníku studuješ?

4. Jsi spokojen na své škole?

5. Rozhodl ses pro danou školu sám, nebo Ti ji někdo doporučil:

6. Byl jsi přijat na základě:

7. Jaký způsob zkoušení Ti vyhovuje:

8. Vyhovuje Ti současná 5stupňová škála?

9. Účastníš se mimoškolních aktivit?

11. Tvé středoškolské studium bude ukončeno:

12. Zajímáš se o reformy ve školství?

13. Byl bys pro zavedení školních uniforem?

14. Souhlasíš se srovnáváním škol pomocí státních maturit?

15. Myslíš si, že je správné slučovat školy, protože stát nemá peníze na chod všech SŠ?

16. Co bys chtěl nebo budeš studovat po SŠ?

17. Jakého jsi pohlaví?

18. Kolik je Ti let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Ziklová, V.dotazník o Středních školách (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://dotaznik-o-strednich-skolach.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.