Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dotazník o využívání doplňků stravy

Dotazník o využívání doplňků stravy

Vnímání popisků zboží v e-shopech
Jak Vás ovlivňují různé popisky zboží v e-shopu? Přesvědčí Vás víc parametry v tabulce, nebo grafický leták?

(cca 3 min., veřejné výsledky začátkem září)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Marešovký
Šetření:21. 05. 2019 - 21. 06. 2019
Počet respondentů:118
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:48 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník zjišťuje jaké doplňky stravy a na co je respondenti využívají. Cílem je zjistit, jaké osoby v určitém věku trápí nedostatečná energie a co jsou ochotni udělat pro změnu.

Odpovědi respondentů

1. Myslíte že Vás v životě zatěžuje některá z níže uvedených oblastí? Můžete zaškrtnout více možností.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Soustředění / Únava6857,63 %57,63 %  
Nadváha6252,54 %52,54 %  
chci zbavit tělo škodlivin (detoxikace oganismu)3126,27 %26,27 %  
žádná z výše uvedených možností mě nezatěžuje1411,86 %11,86 %  

Graf

2. Užíval/la jste někdy chemicky zpracované výrobky na podporu výše uvedených oblastí jako jsou energetické nápoje, produkty na hubnutí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6756,78 %56,78 %  
ano5143,22 %43,22 %  

Graf

3. Úžíval/la jste někdy přírodní výrobky na podporu výše uvedených oblastí jako jsou přírodní energetické nápoje, produkty na hubnutí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6050,85 %50,85 %  
ne5849,15 %49,15 %  

Graf

4. Splnily tyto výrobky Vaše očekávání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8168,64 %68,64 %  
ano3731,36 %31,36 %  

Graf

5. Je pro Vás důležité aby výše zmíněné produkty byli přírodní?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6756,78 %56,78 %  
ne5143,22 %43,22 %  

Graf

6. Takové a podobné produkty vybíráte zejména podle? (Vyberte jednu možnost, která je pro Vás nejdůležitější)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Prokazatelnosti výsledků3630,51 %30,51 %  
Zkušenosti uživatelů (recenzí)2823,73 %23,73 %  
Takové produkty mě nezajímají2622,03 %22,03 %  
Ceny119,32 %9,32 %  
Chuti97,63 %7,63 %  
Doporučení od přátel apod.86,78 %6,78 %  

Graf

7. Dal/la byste takový produkt svým dětem? Za předpokladu, že se jedná o přírodní a zdraví neškodlivý produkt?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7664,41 %64,41 %  
ano4235,59 %35,59 %  

Graf

8. Doporučil/la, nebo daroval/la byste takový produkt svým příbuzným a známým v důchodovém věku? Za předpokladu, že se jedná o přírodní a zdraví neškodlivý produkt?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6555,08 %55,08 %  
ne5344,92 %44,92 %  

Graf

9. Kolik jste ochotný/ná zaplatit za podobné výrobky (měsíčně)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
100 až 500kč8370,34 %70,34 %  
500 až 1000kč2319,49 %19,49 %  
1000 až 1500kč75,93 %5,93 %  
1500 až 2500kč54,24 %4,24 %  

Graf

10. Do jaké patříte věkové skupiny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25 až 35 let5344,92 %44,92 %  
18 až 25 let4033,9 %33,9 %  
45let a víc1411,86 %11,86 %  
35 až 45 let119,32 %9,32 %  

Graf

11. Kolikrát do týdne sportujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x - 2x5143,22 %43,22 %  
0x3630,51 %30,51 %  
2x - 4x1613,56 %13,56 %  
4x a více1512,71 %12,71 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Užíval/la jste někdy chemicky zpracované výrobky na podporu výše uvedených oblastí jako jsou energetické nápoje, produkty na hubnutí?

  • odpověď ne:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Takové produkty mě nezajímají na otázku 6. Takové a podobné produkty vybíráte zejména podle? (Vyberte jednu možnost, která je pro Vás nejdůležitější)

3. Úžíval/la jste někdy přírodní výrobky na podporu výše uvedených oblastí jako jsou přírodní energetické nápoje, produkty na hubnutí?

  • odpověď ne:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Takové produkty mě nezajímají na otázku 6. Takové a podobné produkty vybíráte zejména podle? (Vyberte jednu možnost, která je pro Vás nejdůležitější)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte že Vás v životě zatěžuje některá z níže uvedených oblastí? Můžete zaškrtnout více možností.

2. Užíval/la jste někdy chemicky zpracované výrobky na podporu výše uvedených oblastí jako jsou energetické nápoje, produkty na hubnutí?

3. Úžíval/la jste někdy přírodní výrobky na podporu výše uvedených oblastí jako jsou přírodní energetické nápoje, produkty na hubnutí?

4. Splnily tyto výrobky Vaše očekávání?

5. Je pro Vás důležité aby výše zmíněné produkty byli přírodní?

6. Takové a podobné produkty vybíráte zejména podle? (Vyberte jednu možnost, která je pro Vás nejdůležitější)

7. Dal/la byste takový produkt svým dětem? Za předpokladu, že se jedná o přírodní a zdraví neškodlivý produkt?

8. Doporučil/la, nebo daroval/la byste takový produkt svým příbuzným a známým v důchodovém věku? Za předpokladu, že se jedná o přírodní a zdraví neškodlivý produkt?

9. Kolik jste ochotný/ná zaplatit za podobné výrobky (měsíčně)?

10. Do jaké patříte věkové skupiny?

11. Kolikrát do týdne sportujete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte že Vás v životě zatěžuje některá z níže uvedených oblastí? Můžete zaškrtnout více možností.

2. Užíval/la jste někdy chemicky zpracované výrobky na podporu výše uvedených oblastí jako jsou energetické nápoje, produkty na hubnutí?

3. Úžíval/la jste někdy přírodní výrobky na podporu výše uvedených oblastí jako jsou přírodní energetické nápoje, produkty na hubnutí?

4. Splnily tyto výrobky Vaše očekávání?

5. Je pro Vás důležité aby výše zmíněné produkty byli přírodní?

6. Takové a podobné produkty vybíráte zejména podle? (Vyberte jednu možnost, která je pro Vás nejdůležitější)

7. Dal/la byste takový produkt svým dětem? Za předpokladu, že se jedná o přírodní a zdraví neškodlivý produkt?

8. Doporučil/la, nebo daroval/la byste takový produkt svým příbuzným a známým v důchodovém věku? Za předpokladu, že se jedná o přírodní a zdraví neškodlivý produkt?

9. Kolik jste ochotný/ná zaplatit za podobné výrobky (měsíčně)?

10. Do jaké patříte věkové skupiny?

11. Kolikrát do týdne sportujete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Marešovký, T.Dotazník o využívání doplňků stravy (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://dotaznik-o-vyuzivani-doplnku.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.