Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dotazník pro obec Jezernice

Dotazník pro obec Jezernice

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ivana Vítková
Šetření:15. 01. 2015 - 14. 02. 2015
Počet respondentů:95
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jsem studentkou vysoké školy a prostřednictvím tohoto dotazníku bych Vás požádala o vyplnění. Dotazník je krátký, nezabere mnoho času a mě tím pomůžete. Dotazník je anonymní a poslouží mi k zpracování bakalářské práce. Předem děkuji těm, kteří věnují pár minut mému dotazníku.

Odpovědi respondentů

Vaši odpověď na otázky č. 1, 2, 3, a 4 zakroužkujte buď: 1 – velmi spokojen, 2 – spokojen, 3 – spíše nespokojen, 4 – velmi nespokojen

1. Jaká je Vaše spokojenost s dostupností daných služeb?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
a) Obecní úřad – pracovní doba a vstřícnost1.8630.623
b) Školská zařízení – dle nabízeného stupně vzdělání a nabízených školských aktivit, družina1.9580.651
c) Knihovna – pracovní doba2.0530.681
d) Kulturní a sportovní dění v obci2.0740.616
e) Informovanost občanů2.1260.721
f) Odpadové hospodářství – četnost provozu2.1050.599
g) Poštovní služby1.9580.735
h) Hasičské služby1.8630.581

Graf

Vaši odpověď na otázky č. 1, 2, 3, a 4 zakroužkujte buď: 1 – velmi spokojen, 2 – spokojen, 3 – spíše nespokojen, 4 – velmi nespokojen

2. Jaká je Vaše spokojenost s cenou za poskytované služby?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
a) Odpadové hospodářství2.0530.724
b) Informovanost občanů – Jezeráček1.8530.526
c) Obecní úřad – výpisy z informačních systémů20.589
d) Obecní úřad - ostatní poplatky2.2320.599
e) Poštovní služby2.0630.564
f) Hasičská služba1.8840.65

Graf

Vaši odpověď na otázky č. 1, 2, 3, a 4 zakroužkujte buď: 1 – velmi spokojen, 2 – spokojen, 3 – spíše nespokojen, 4 – velmi nespokojen

3. Jak hodnotíte chování a vystupování zaměstnanců pro dané poskytované služby?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Obecní úřad1.8630.602
Školská zařízení1.8840.65
Údržba obce2.1260.826
Knihovna2.0210.694
Poštovní služby2.1370.792
Hasičská služba2.0320.725

Graf

Vaši odpověď na otázky č. 1, 2, 3, a 4 zakroužkujte buď: 1 – velmi spokojen, 2 – spokojen, 3 – spíše nespokojen, 4 – velmi nespokojen

4. Jaká je Vaše spokojenost s kvalitou poskytovaných služeb v obci?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Obecní úřad1.9370.67
Školská zařízení1.8110.659
Údržba obce20.8
Knihovna1.9680.662
Poštovní služby2.1160.629
Hasičská služba2.0530.639
Kulturní a sportovní dění v obci 1 2 3 42.0740.763

Graf

Vaši odpověď zakroužkujte.

5. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6770,53 %70,53 %  
muž2829,47 %29,47 %  

Graf

Vaši odpověď zakroužkujte.

6. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 – 40 let4042,11 %42,11 %  
18 – 20 let2324,21 %24,21 %  
41 – 60 let1515,79 %15,79 %  
61 let a více99,47 %9,47 %  
do 18 let88,42 %8,42 %  

Graf

Vaši odpověď zakroužkujte.

7. Bydliště:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v okolí Jezernice6467,37 %67,37 %  
Jezernice3132,63 %32,63 %  

Graf

Vaši odpověď zakroužkujte.

8. Vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské4244,21 %44,21 %  
vyučen2627,37 %27,37 %  
základní1616,84 %16,84 %  
vysokoškolské1111,58 %11,58 %  

Graf

Vaši odpověď zakroužkujte.

9. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ekonomicky aktivní5052,63 %52,63 %  
ekonomicky neaktivní (žena v domácnosti, student, nezaměstnaný(á), či důchodce)4547,37 %47,37 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jaká je Vaše spokojenost s dostupností daných služeb?

  • odpověď f) Odpadové hospodářství – četnost provozu=3:
    • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obecní úřad=3 na otázku 4. Jaká je Vaše spokojenost s kvalitou poskytovaných služeb v obci?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaká je Vaše spokojenost s dostupností daných služeb?

2. Jaká je Vaše spokojenost s cenou za poskytované služby?

3. Jak hodnotíte chování a vystupování zaměstnanců pro dané poskytované služby?

4. Jaká je Vaše spokojenost s kvalitou poskytovaných služeb v obci?

5. Jste:

6. Věk:

7. Bydliště:

8. Vzdělání:

9. Jste:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaká je Vaše spokojenost s dostupností daných služeb?

2. Jaká je Vaše spokojenost s cenou za poskytované služby?

3. Jak hodnotíte chování a vystupování zaměstnanců pro dané poskytované služby?

4. Jaká je Vaše spokojenost s kvalitou poskytovaných služeb v obci?

5. Jste:

6. Věk:

7. Bydliště:

8. Vzdělání:

9. Jste:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vítková, I.Dotazník pro obec Jezernice (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://dotaznik-pro-obec-jezernice.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.