Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dotazník pro řidiče

Dotazník pro řidiče

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Miroslav Malinsky
Šetření:14. 10. 2012 - 27. 10. 2012
Počet respondentů:574
Počet otázek (max/průměr):21 / 20.92
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
studuji Dopravní fakultu Jana Pernera v Pardubicích. Prosím o vyplnění dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro empirickou část mé bakalářské práce.
Děkuji za Váš čas.

Miroslav Malinský
 

Odpovědi respondentů

1. Do které věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-25 let29451,22 %51,22 %  
26-40 let21136,76 %36,76 %  
41-65 let6511,32 %11,32 %  
66 let a více40,7 %0,7 %  

Graf

2. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena33658,54 %58,54 %  
muž23841,46 %41,46 %  

Graf

3. Uveďte, jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou31354,53 %54,53 %  
vysokoškolské20535,71 %35,71 %  
středoškolské bez maturity406,97 %6,97 %  
základní162,79 %2,79 %  

Graf

4. Jak dlouho vlastníte řidičské oprávnění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 let a více18331,88 %31,88 %  
5-10 let16528,75 %28,75 %  
2-5 let16128,05 %28,05 %  
do 2 let6511,32 %11,32 %  

Graf

5. Jak často řídíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
denně24642,86 %42,86 %  
několikrát týdně15927,7 %27,7 %  
několikrát měsíčně11520,03 %20,03 %  
méně549,41 %9,41 %  

Graf

6. Zaškrtněte, jaký je aktuální stav Vašeho bodového hodnocení jako řidiče (udělené trestné body):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 bodů37364,98 %64,98 %  
12 bodů11119,34 %19,34 %  
nevím539,23 %9,23 %  
do 4 bodů284,88 %4,88 %  
do 11 bodů61,05 %1,05 %  
do 7 bodů30,52 %0,52 %  

Graf

7. Jak Vás ovlivňuje při řízení automobilu strach z případného získání trestných bodů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vůbec ne23540,94 %40,94 %  
spíše ne20535,71 %35,71 %  
spíše ano11820,56 %20,56 %  
velmi162,79 %2,79 %  

Graf

8. Jak Vás ovlivňují při řízení automobilu případné finanční pokuty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano24843,21 %43,21 %  
spíše ne16328,4 %28,4 %  
vůbec ne8915,51 %15,51 %  
velmi7412,89 %12,89 %  

Graf

9. Jak Vás ovlivňuje při řízení automobilu obava ze škody na majetku při nehodě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano23540,94 %40,94 %  
velmi14224,74 %24,74 %  
spíše ne13623,69 %23,69 %  
vůbec ne6110,63 %10,63 %  

Graf

10. Jak Vás ovlivňuje při řízení automobilu obava z úrazu při nehodě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi26345,82 %45,82 %  
spíše ano16929,44 %29,44 %  
spíše ne11019,16 %19,16 %  
vůbec ne325,57 %5,57 %  

Graf

11. Jakou finanční hodnotu přikládáte svému automobilu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 100.000,- Kč12621,95 %21,95 %  
do 200.000,- Kč12621,95 %21,95 %  
do 30.000,- Kč12020,91 %20,91 %  
do 50.000,- Kč11119,34 %19,34 %  
do 500.000,- Kč7212,54 %12,54 %  
vyšší193,31 %3,31 %  

Graf

12. Jak byste charakterizoval/a svůj vůz?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rodinný40270,03 %70,03 %  
pracovní11219,51 %19,51 %  
sportovní6010,45 %10,45 %  

Graf

13. Kolik airbagů má Váš automobil?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
218432,06 %32,06 %  
410017,42 %17,42 %  
68514,81 %14,81 %  
nevím8514,81 %14,81 %  
08214,29 %14,29 %  
1386,62 %6,62 %  

Graf

14. Na stupnici od 1 do 5 ohodnoťte rychlost Vašeho automobilu:

(1-rychlý, 5-pomalý)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
328349,3 %49,3 %  
213723,87 %23,87 %  
48815,33 %15,33 %  
1529,06 %9,06 %  
5142,44 %2,44 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.79
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.55
Směrodatná odchylka:0.74
Medián:3
Modus:3

Graf

15. Na stupnici od 1 do 5 ohodnoťte spolehlivost Vašeho automobilu:

(1-spolehlivý, 5-méně spolehlivý)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
218131,53 %31,53 %  
116328,4 %28,4 %  
312621,95 %21,95 %  
47112,37 %12,37 %  
5335,75 %5,75 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.29
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.06
Směrodatná odchylka:1.03
Medián:2
Modus:2

Graf

16. Na stupnici od 1 do 5 ohodnoťte bezpečnost Vašeho automobilu v případě dopravní nehody:

(1-bezpečný, 5-méně bezpečný)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
318331,88 %31,88 %  
216128,05 %28,05 %  
410317,94 %17,94 %  
18614,98 %14,98 %  
5417,14 %7,14 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.71
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.98
Směrodatná odchylka:0.99
Medián:3
Modus:3

Graf

17. Nejčastěji řídíte automobil:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sám27247,39 %47,39 %  
s jedním spolujezdcem23240,42 %40,42 %  
s více spolujezdci7012,2 %12,2 %  

Graf

18. Zaškrtněte, zda jste v letošním roce:

Lze označit více možností.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
překročil/a stanovenou rychlost mimo obec43582,54 %75,78 %  
překročil/a stanovenou rychlost v obci41077,8 %71,43 %  
držel/a při řízení automobilu mobilní telefon30257,31 %52,61 %  
řídil/a automobil s nerozsvícenými světly13425,43 %23,34 %  
řídil/a bez použití bezpečnostního pásu11722,2 %20,38 %  

Graf

19. Za dobu, kdy máte řidičský průkaz, jste jako řidič:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neměl/a dopravní nehodu38166,38 %66,38 %  
měl/a 1 dopravní nehodu13623,69 %23,69 %  
měl/a více než 1 dopravní nehodu579,93 %9,93 %  

Graf

20. Za dobu, kdy máte řidičský průkaz, jste jako řidič:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nezpůsobil/a dopravní nehodu44978,22 %78,22 %  
způsobil/a 1 dopravní nehodu9817,07 %17,07 %  
způsobil/a více dopravních nehod274,7 %4,7 %  

Graf

21. Vzhledem k jiným řidičům se hodnotíte jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
průměrný řidič38066,2 %66,2 %  
nadprůměrný řidič13423,34 %23,34 %  
podprůměrný řidič6010,45 %10,45 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Do které věkové kategorie patříte?

 • odpověď 18-25 let:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2-5 let na otázku 4. Jak dlouho vlastníte řidičské oprávnění?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 2 let na otázku 4. Jak dlouho vlastníte řidičské oprávnění?

4. Jak dlouho vlastníte řidičské oprávnění?

 • odpověď 10 let a více:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 41-65 let na otázku 1. Do které věkové kategorie patříte?

19. Za dobu, kdy máte řidičský průkaz, jste jako řidič:

 • odpověď měl/a více než 1 dopravní nehodu:
  • 9.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi způsobil/a více dopravních nehod na otázku 20. Za dobu, kdy máte řidičský průkaz, jste jako řidič:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Do které věkové kategorie patříte?

2. Jste:

3. Uveďte, jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání:

4. Jak dlouho vlastníte řidičské oprávnění?

5. Jak často řídíte?

6. Zaškrtněte, jaký je aktuální stav Vašeho bodového hodnocení jako řidiče (udělené trestné body):

7. Jak Vás ovlivňuje při řízení automobilu strach z případného získání trestných bodů?

8. Jak Vás ovlivňují při řízení automobilu případné finanční pokuty?

9. Jak Vás ovlivňuje při řízení automobilu obava ze škody na majetku při nehodě?

10. Jak Vás ovlivňuje při řízení automobilu obava z úrazu při nehodě?

11. Jakou finanční hodnotu přikládáte svému automobilu?

12. Jak byste charakterizoval/a svůj vůz?

13. Kolik airbagů má Váš automobil?

14. Na stupnici od 1 do 5 ohodnoťte rychlost Vašeho automobilu:

15. Na stupnici od 1 do 5 ohodnoťte spolehlivost Vašeho automobilu:

16. Na stupnici od 1 do 5 ohodnoťte bezpečnost Vašeho automobilu v případě dopravní nehody:

17. Nejčastěji řídíte automobil:

18. Zaškrtněte, zda jste v letošním roce:

19. Za dobu, kdy máte řidičský průkaz, jste jako řidič:

21. Vzhledem k jiným řidičům se hodnotíte jako:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Do které věkové kategorie patříte?

2. Jste:

3. Uveďte, jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání:

4. Jak dlouho vlastníte řidičské oprávnění?

5. Jak často řídíte?

6. Zaškrtněte, jaký je aktuální stav Vašeho bodového hodnocení jako řidiče (udělené trestné body):

7. Jak Vás ovlivňuje při řízení automobilu strach z případného získání trestných bodů?

8. Jak Vás ovlivňují při řízení automobilu případné finanční pokuty?

9. Jak Vás ovlivňuje při řízení automobilu obava ze škody na majetku při nehodě?

10. Jak Vás ovlivňuje při řízení automobilu obava z úrazu při nehodě?

11. Jakou finanční hodnotu přikládáte svému automobilu?

12. Jak byste charakterizoval/a svůj vůz?

13. Kolik airbagů má Váš automobil?

14. Na stupnici od 1 do 5 ohodnoťte rychlost Vašeho automobilu:

15. Na stupnici od 1 do 5 ohodnoťte spolehlivost Vašeho automobilu:

16. Na stupnici od 1 do 5 ohodnoťte bezpečnost Vašeho automobilu v případě dopravní nehody:

17. Nejčastěji řídíte automobil:

18. Zaškrtněte, zda jste v letošním roce:

19. Za dobu, kdy máte řidičský průkaz, jste jako řidič:

21. Vzhledem k jiným řidičům se hodnotíte jako:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Malinsky, M.Dotazník pro řidiče (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://dotaznik-pro-ridice.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.