Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dotazník pro žáky 5. ročníku

Dotazník pro žáky 5. ročníku

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Gabrielová
Šetření:13. 05. 2018 - 13. 07. 2018
Počet respondentů:147
Počet otázek (max/průměr):12 / 3.02
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:89,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění dotazníku k mé závěrečné práci studia výchovného poradenství.

Odpovědi respondentů

1. Hlásil(a) ses na gymnázium?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12081,63 %81,63 %  
ano2718,37 %18,37 %  

Graf

2. Proč?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chtěl(a) jsem to já1659,26 %10,88 %  
chtěli to rodiče1451,85 %9,52 %  
mám dobré známky1451,85 %9,52 %  
Kvůli stěhování13,7 %0,68 %  

Graf

3. Kdo kromě rodičů ovlivnil tvoje rozhodnutí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdo2074,07 %13,61 %  
kamarád414,81 %2,72 %  
starší sourozenec13,7 %0,68 %  
učitel13,7 %0,68 %  
13,7 %0,68 %  

Graf

4. Kdy jsi začal(a) vážně uvažovat o studiu na gymnáziu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
během 5. roč.1555,56 %10,2 %  
již ve 4. ročníku1244,44 %8,16 %  

Graf

5. Jak ti s výběrem vhodného gymnázia pomáhali rodiče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pouze pomáhali1451,85 %9,52 %  
rozhodli rodiče1348,15 %8,84 %  

Graf

6. Kde jsi hledal(a) informace o školách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet2385,19 %15,65 %  
Atlas školství27,41 %1,36 %  
Nehledala13,7 %0,68 %  
nikde13,7 %0,68 %  
brožura „Čím budu“13,7 %0,68 %  
Známí13,7 %0,68 %  

Graf

7. Co podpořilo tvoje rozhodnutí, že sis vybral(a) správné gymnázium?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
doporučení známých1659,26 %10,88 %  
gymnázium mám blízko svého bydliště1555,56 %10,2 %  
recenze na internetu725,93 %4,76 %  
ani nevím13,7 %0,68 %  

Graf

8. S kým se rodiče radili o tom, zda se přihlásíš na gymnázium?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s nikým1659,26 %10,88 %  
s třídním učitelem725,93 %4,76 %  
s výchovným poradcem311,11 %2,04 %  
Nevím13,7 %0,68 %  

Graf

9. Jak dlouho ses připravoval(a) na přijímací zkoušky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
celý 5. ročník829,63 %5,44 %  
vůbec725,93 %4,76 %  
od Vánoc622,22 %4,08 %  
asi měsíc před zkouškami622,22 %4,08 %  

Graf

10. Byly přijímací zkoušky snadné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1659,26 %10,88 %  
ano1140,74 %7,48 %  

Graf

11. Dostal(a) ses na gymnázium?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1970,37 %12,93 %  
ne829,63 %5,44 %  

Graf

12. Kde jsi hledal(a) informace o školách? [odvozená]

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet2385,19 %15,65 %  
Atlas školství27,41 %1,36 %  
nikde27,41 %1,36 %  
brožura „Čím budu“13,7 %0,68 %  
Známí13,7 %0,68 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Hlásil(a) ses na gymnázium?

2. Proč?

3. Kdo kromě rodičů ovlivnil tvoje rozhodnutí?

4. Kdy jsi začal(a) vážně uvažovat o studiu na gymnáziu?

5. Jak ti s výběrem vhodného gymnázia pomáhali rodiče?

6. Kde jsi hledal(a) informace o školách?

7. Co podpořilo tvoje rozhodnutí, že sis vybral(a) správné gymnázium?

8. S kým se rodiče radili o tom, zda se přihlásíš na gymnázium?

10. Byly přijímací zkoušky snadné?

11. Dostal(a) ses na gymnázium?

12. Kde jsi hledal(a) informace o školách? [odvozená]

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Hlásil(a) ses na gymnázium?

2. Proč?

3. Kdo kromě rodičů ovlivnil tvoje rozhodnutí?

4. Kdy jsi začal(a) vážně uvažovat o studiu na gymnáziu?

5. Jak ti s výběrem vhodného gymnázia pomáhali rodiče?

6. Kde jsi hledal(a) informace o školách?

7. Co podpořilo tvoje rozhodnutí, že sis vybral(a) správné gymnázium?

8. S kým se rodiče radili o tom, zda se přihlásíš na gymnázium?

10. Byly přijímací zkoušky snadné?

11. Dostal(a) ses na gymnázium?

12. Kde jsi hledal(a) informace o školách? [odvozená]

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Gabrielová, E.Dotazník pro žáky 5. ročníku (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://dotaznik-pro-zaky-5-rocniku.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.