Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zpracovani praci diplomovych a bakalarskych

Zpracovani praci diplomovych a bakalarskych

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Bubáková
Šetření:06. 12. 2011 - 30. 12. 2011
Počet respondentů:89
Počet otázek (max/průměr):19 / 8.75
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník se týká pouze studentů z České zemědělské univerzity, kteří a) buďto studovali na dané škole,nebo

b) v současné době studují a navštívili diplomový seminář pořádaný katedrou ekonomiky.

Dotazník slouží k zjištění problémových oblastí při zpracování DP/BP a také jako zpětná vazba na diplomový seminář.

Všem studentům, ať současným či bývalým tímto velmi děkujeme za vyplnění a pomoc. :-)

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

V prvním kroku je důležité určit zda se jedná o současného nebo bývalého studenta CZU.

Odpovědi respondentů

1. Jste ... ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [bývalý student PEF CZUotázka č. 14, současný student PEF CZUotázka č. 2, student jiné školy → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
současný student PEF CZU5157,3 %57,3 %  
student jiné školy2528,09 %28,09 %  
bývalý student PEF CZU1314,61 %14,61 %  

Graf

2. Ohodnoťte na škále 1-5, jak moc pro Vás byly přínosné jednotlivé kapitoly semináře pro zpracování DP/BP? (kde 1-velmi přínosné až 5-vůbec nepřínosné)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Obecné informace, formální úprava práce1.8431.23
Úvod1.9611.293
Cíl1.8241.283
Metodika1.7251.219
Citace, literární rešerše1.9221.249
Výzkumná část práce, metody, zdroje1.9611.253
Závěr2.0981.186
Seznam literatury, Přílohy2.1571.309
Teze2.1371.216

Graf

3. Poskytl Vám seminář dostatečné informace o sepsání DP/BP?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2549,02 %28,09 %  
spíše souhlasím2243,14 %24,72 %  
nevím47,84 %4,49 %  

Graf

4. Usnadní/usnadnil Vám seminář psaní DP/BP?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2752,94 %30,34 %  
spíše souhlasím1937,25 %21,35 %  
nevím59,8 %5,62 %  

Graf

5. Poskytl Vám seminář oporu při výběru výzkumných metod pro Váš vlastní výzkum?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1835,29 %20,22 %  
spíše souhlasím1631,37 %17,98 %  
spíše nesouhlasím917,65 %10,11 %  
souhlasím611,76 %6,74 %  
nesouhlasím23,92 %2,25 %  

Graf

6. Poskytl Vám seminář dostatečné literární a datové zdroje pro psaní DP/BP?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2141,18 %23,6 %  
nevím1223,53 %13,48 %  
souhlasím917,65 %10,11 %  
spíše nesouhlasím713,73 %7,87 %  
nesouhlasím23,92 %2,25 %  

Graf

7. Chybělo Vám na semináři téma, které byste uvítali ke zpracování DP/BP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4282,35 %47,19 %  
Ano917,65 %10,11 %  

Graf

8. Jak jste se o semináři dověděli:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
interet, stránky školy2243,14 %24,72 %  
leták2039,22 %22,47 %  
vedoucí DP/BP35,88 %3,37 %  
kamarád23,92 %2,25 %  
mail, leták11,96 %1,12 %  
dopis na email11,96 %1,12 %  
Nástěnka na ČZU, email od ČZU11,96 %1,12 %  
kantor na cvičení11,96 %1,12 %  

Graf

9. Zúčastnili jste se ...?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pouze první přednášky4180,39 %46,07 %  
obou přednášek815,69 %8,99 %  
pouze druhé přednášky23,92 %2,25 %  

Graf

10. Jakou práci zpracováváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
BP3466,67 %38,2 %  
DP1733,33 %19,1 %  

Graf

11. Jaký obor studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
PAE (PAEN)1835,29 %20,22 %  
PAA (PAAN)1631,37 %17,98 %  
VSRR (VSRRN)1019,61 %11,24 %  
HKS (HKSN)47,84 %4,49 %  
INFO (INFON)11,96 %1,12 %  
EADN11,96 %1,12 %  
SYI (SYIN)11,96 %1,12 %  

Graf

12. Jakou formu studia studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prezenční 5098,04 %56,18 %  
dálkové11,96 %1,12 %  

Graf

13. Jaký jste ročník?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2. ročník bakalařský2243,14 %24,72 %  
3. ročník bakalařský1223,53 %13,48 %  
1. ročník magisterský917,65 %10,11 %  
2. ročník magisterský815,69 %8,99 %  

Graf

14. Ohodnoťte na škále 1-5 obtížnost sepsání kapitol DP (kde 1 – nejvíce obtížné, 5 – nejméně obtížné)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
úvod3.1541.053
cíl2.3081.444
metodika2.3851.467
literární rešerše3.7690.947
výzkumná část2.6151.314
závěr2.5380.864
seznam literatury3.7692.024
přílohy4.2311.254

Graf

15. Měli jste dostatečné informace ke zpracování DP?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím753,85 %7,87 %  
spíše nesouhlasím323,08 %3,37 %  
souhlasím323,08 %3,37 %  

Graf

16. Věděli jste, kde hledat literární či datové zdroje pro psaní DP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano věděl646,15 %6,74 %  
spíše věděl538,46 %5,62 %  
spíše nevěděl215,38 %2,25 %  

Graf

17. Měli jste přehled o výzkumných metodách pro zpracování výzkumu vaší práce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím538,46 %5,62 %  
spíše souhlasím538,46 %5,62 %  
souhlasím215,38 %2,25 %  
nesouhlasím17,69 %1,12 %  

Graf

18. Jaký obor jste studovali v rámci své DP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
PAA (PAAN)1076,92 %11,24 %  
VSRR (VSRRN)215,38 %2,25 %  
INFO (INFON)17,69 %1,12 %  

Graf

19. Jakou formu studia jste studovali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prezenční13100 %14,61 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 7 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jste ... ?

 • odpověď bývalý student PEF CZU:
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi PAA (PAAN) na otázku 18. Jaký obor jste studovali v rámci své DP?
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi prezenční na otázku 19. Jakou formu studia jste studovali?
 • odpověď současný student PEF CZU:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cíl=1 na otázku 2. Ohodnoťte na škále 1-5, jak moc pro Vás byly přínosné jednotlivé kapitoly semináře pro zpracování DP/BP? (kde 1-velmi přínosné až 5-vůbec nepřínosné)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cíl=2 na otázku 2. Ohodnoťte na škále 1-5, jak moc pro Vás byly přínosné jednotlivé kapitoly semináře pro zpracování DP/BP? (kde 1-velmi přínosné až 5-vůbec nepřínosné)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Citace, literární rešerše=1 na otázku 2. Ohodnoťte na škále 1-5, jak moc pro Vás byly přínosné jednotlivé kapitoly semináře pro zpracování DP/BP? (kde 1-velmi přínosné až 5-vůbec nepřínosné)
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Citace, literární rešerše=3 na otázku 2. Ohodnoťte na škále 1-5, jak moc pro Vás byly přínosné jednotlivé kapitoly semináře pro zpracování DP/BP? (kde 1-velmi přínosné až 5-vůbec nepřínosné)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metodika=1 na otázku 2. Ohodnoťte na škále 1-5, jak moc pro Vás byly přínosné jednotlivé kapitoly semináře pro zpracování DP/BP? (kde 1-velmi přínosné až 5-vůbec nepřínosné)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obecné informace, formální úprava práce=1 na otázku 2. Ohodnoťte na škále 1-5, jak moc pro Vás byly přínosné jednotlivé kapitoly semináře pro zpracování DP/BP? (kde 1-velmi přínosné až 5-vůbec nepřínosné)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obecné informace, formální úprava práce=2 na otázku 2. Ohodnoťte na škále 1-5, jak moc pro Vás byly přínosné jednotlivé kapitoly semináře pro zpracování DP/BP? (kde 1-velmi přínosné až 5-vůbec nepřínosné)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Seznam literatury, Přílohy=1 na otázku 2. Ohodnoťte na škále 1-5, jak moc pro Vás byly přínosné jednotlivé kapitoly semináře pro zpracování DP/BP? (kde 1-velmi přínosné až 5-vůbec nepřínosné)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Seznam literatury, Přílohy=2 na otázku 2. Ohodnoťte na škále 1-5, jak moc pro Vás byly přínosné jednotlivé kapitoly semináře pro zpracování DP/BP? (kde 1-velmi přínosné až 5-vůbec nepřínosné)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Seznam literatury, Přílohy=3 na otázku 2. Ohodnoťte na škále 1-5, jak moc pro Vás byly přínosné jednotlivé kapitoly semináře pro zpracování DP/BP? (kde 1-velmi přínosné až 5-vůbec nepřínosné)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Teze=1 na otázku 2. Ohodnoťte na škále 1-5, jak moc pro Vás byly přínosné jednotlivé kapitoly semináře pro zpracování DP/BP? (kde 1-velmi přínosné až 5-vůbec nepřínosné)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Teze=2 na otázku 2. Ohodnoťte na škále 1-5, jak moc pro Vás byly přínosné jednotlivé kapitoly semináře pro zpracování DP/BP? (kde 1-velmi přínosné až 5-vůbec nepřínosné)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Teze=3 na otázku 2. Ohodnoťte na škále 1-5, jak moc pro Vás byly přínosné jednotlivé kapitoly semináře pro zpracování DP/BP? (kde 1-velmi přínosné až 5-vůbec nepřínosné)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Úvod=1 na otázku 2. Ohodnoťte na škále 1-5, jak moc pro Vás byly přínosné jednotlivé kapitoly semináře pro zpracování DP/BP? (kde 1-velmi přínosné až 5-vůbec nepřínosné)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Úvod=2 na otázku 2. Ohodnoťte na škále 1-5, jak moc pro Vás byly přínosné jednotlivé kapitoly semináře pro zpracování DP/BP? (kde 1-velmi přínosné až 5-vůbec nepřínosné)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Úvod=3 na otázku 2. Ohodnoťte na škále 1-5, jak moc pro Vás byly přínosné jednotlivé kapitoly semináře pro zpracování DP/BP? (kde 1-velmi přínosné až 5-vůbec nepřínosné)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výzkumná část práce, metody, zdroje=1 na otázku 2. Ohodnoťte na škále 1-5, jak moc pro Vás byly přínosné jednotlivé kapitoly semináře pro zpracování DP/BP? (kde 1-velmi přínosné až 5-vůbec nepřínosné)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výzkumná část práce, metody, zdroje=3 na otázku 2. Ohodnoťte na škále 1-5, jak moc pro Vás byly přínosné jednotlivé kapitoly semináře pro zpracování DP/BP? (kde 1-velmi přínosné až 5-vůbec nepřínosné)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Závěr=1 na otázku 2. Ohodnoťte na škále 1-5, jak moc pro Vás byly přínosné jednotlivé kapitoly semináře pro zpracování DP/BP? (kde 1-velmi přínosné až 5-vůbec nepřínosné)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Závěr=2 na otázku 2. Ohodnoťte na škále 1-5, jak moc pro Vás byly přínosné jednotlivé kapitoly semináře pro zpracování DP/BP? (kde 1-velmi přínosné až 5-vůbec nepřínosné)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Závěr=3 na otázku 2. Ohodnoťte na škále 1-5, jak moc pro Vás byly přínosné jednotlivé kapitoly semináře pro zpracování DP/BP? (kde 1-velmi přínosné až 5-vůbec nepřínosné)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 3. Poskytl Vám seminář dostatečné informace o sepsání DP/BP?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 3. Poskytl Vám seminář dostatečné informace o sepsání DP/BP?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 4. Usnadní/usnadnil Vám seminář psaní DP/BP?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 4. Usnadní/usnadnil Vám seminář psaní DP/BP?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 5. Poskytl Vám seminář oporu při výběru výzkumných metod pro Váš vlastní výzkum?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 5. Poskytl Vám seminář oporu při výběru výzkumných metod pro Váš vlastní výzkum?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 6. Poskytl Vám seminář dostatečné literární a datové zdroje pro psaní DP/BP?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 6. Poskytl Vám seminář dostatečné literární a datové zdroje pro psaní DP/BP?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 7. Chybělo Vám na semináři téma, které byste uvítali ke zpracování DP/BP?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi interet, stránky školy na otázku 8. Jak jste se o semináři dověděli:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi leták na otázku 8. Jak jste se o semináři dověděli:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi pouze první přednášky na otázku 9. Zúčastnili jste se ...?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi BP na otázku 10. Jakou práci zpracováváte?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi DP na otázku 10. Jakou práci zpracováváte?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi PAA (PAAN) na otázku 11. Jaký obor studujete?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi PAE (PAEN) na otázku 11. Jaký obor studujete?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi VSRR (VSRRN) na otázku 11. Jaký obor studujete?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi prezenční na otázku 12. Jakou formu studia studujete?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2. ročník bakalařský na otázku 13. Jaký jste ročník?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3. ročník bakalařský na otázku 13. Jaký jste ročník?

2. Ohodnoťte na škále 1-5, jak moc pro Vás byly přínosné jednotlivé kapitoly semináře pro zpracování DP/BP? (kde 1-velmi přínosné až 5-vůbec nepřínosné)

 • odpověď Cíl=1:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Seznam literatury, Přílohy=1 na otázku 2. Ohodnoťte na škále 1-5, jak moc pro Vás byly přínosné jednotlivé kapitoly semináře pro zpracování DP/BP? (kde 1-velmi přínosné až 5-vůbec nepřínosné)
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Závěr=1 na otázku 2. Ohodnoťte na škále 1-5, jak moc pro Vás byly přínosné jednotlivé kapitoly semináře pro zpracování DP/BP? (kde 1-velmi přínosné až 5-vůbec nepřínosné)
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Úvod=1 na otázku 2. Ohodnoťte na škále 1-5, jak moc pro Vás byly přínosné jednotlivé kapitoly semináře pro zpracování DP/BP? (kde 1-velmi přínosné až 5-vůbec nepřínosné)
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Teze=1 na otázku 2. Ohodnoťte na škále 1-5, jak moc pro Vás byly přínosné jednotlivé kapitoly semináře pro zpracování DP/BP? (kde 1-velmi přínosné až 5-vůbec nepřínosné)
 • odpověď Metodika=1:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Závěr=1 na otázku 2. Ohodnoťte na škále 1-5, jak moc pro Vás byly přínosné jednotlivé kapitoly semináře pro zpracování DP/BP? (kde 1-velmi přínosné až 5-vůbec nepřínosné)
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cíl=1 na otázku 2. Ohodnoťte na škále 1-5, jak moc pro Vás byly přínosné jednotlivé kapitoly semináře pro zpracování DP/BP? (kde 1-velmi přínosné až 5-vůbec nepřínosné)
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Úvod=1 na otázku 2. Ohodnoťte na škále 1-5, jak moc pro Vás byly přínosné jednotlivé kapitoly semináře pro zpracování DP/BP? (kde 1-velmi přínosné až 5-vůbec nepřínosné)
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Seznam literatury, Přílohy=1 na otázku 2. Ohodnoťte na škále 1-5, jak moc pro Vás byly přínosné jednotlivé kapitoly semináře pro zpracování DP/BP? (kde 1-velmi přínosné až 5-vůbec nepřínosné)
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obecné informace, formální úprava práce=1 na otázku 2. Ohodnoťte na škále 1-5, jak moc pro Vás byly přínosné jednotlivé kapitoly semináře pro zpracování DP/BP? (kde 1-velmi přínosné až 5-vůbec nepřínosné)
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Teze=1 na otázku 2. Ohodnoťte na škále 1-5, jak moc pro Vás byly přínosné jednotlivé kapitoly semináře pro zpracování DP/BP? (kde 1-velmi přínosné až 5-vůbec nepřínosné)
 • odpověď Úvod=1:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Závěr=1 na otázku 2. Ohodnoťte na škále 1-5, jak moc pro Vás byly přínosné jednotlivé kapitoly semináře pro zpracování DP/BP? (kde 1-velmi přínosné až 5-vůbec nepřínosné)
 • odpověď Výzkumná část práce, metody, zdroje=1:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Teze=1 na otázku 2. Ohodnoťte na škále 1-5, jak moc pro Vás byly přínosné jednotlivé kapitoly semináře pro zpracování DP/BP? (kde 1-velmi přínosné až 5-vůbec nepřínosné)

7. Chybělo Vám na semináři téma, které byste uvítali ke zpracování DP/BP?

 • odpověď Ne:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 6. Poskytl Vám seminář dostatečné literární a datové zdroje pro psaní DP/BP?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 3. Poskytl Vám seminář dostatečné informace o sepsání DP/BP?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Seznam literatury, Přílohy=1 na otázku 2. Ohodnoťte na škále 1-5, jak moc pro Vás byly přínosné jednotlivé kapitoly semináře pro zpracování DP/BP? (kde 1-velmi přínosné až 5-vůbec nepřínosné)
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 5. Poskytl Vám seminář oporu při výběru výzkumných metod pro Váš vlastní výzkum?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cíl=1 na otázku 2. Ohodnoťte na škále 1-5, jak moc pro Vás byly přínosné jednotlivé kapitoly semináře pro zpracování DP/BP? (kde 1-velmi přínosné až 5-vůbec nepřínosné)
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Úvod=1 na otázku 2. Ohodnoťte na škále 1-5, jak moc pro Vás byly přínosné jednotlivé kapitoly semináře pro zpracování DP/BP? (kde 1-velmi přínosné až 5-vůbec nepřínosné)
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 6. Poskytl Vám seminář dostatečné literární a datové zdroje pro psaní DP/BP?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Teze=1 na otázku 2. Ohodnoťte na škále 1-5, jak moc pro Vás byly přínosné jednotlivé kapitoly semináře pro zpracování DP/BP? (kde 1-velmi přínosné až 5-vůbec nepřínosné)
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Závěr=1 na otázku 2. Ohodnoťte na škále 1-5, jak moc pro Vás byly přínosné jednotlivé kapitoly semináře pro zpracování DP/BP? (kde 1-velmi přínosné až 5-vůbec nepřínosné)

9. Zúčastnili jste se ...?

 • odpověď pouze první přednášky:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výzkumná část práce, metody, zdroje=3 na otázku 2. Ohodnoťte na škále 1-5, jak moc pro Vás byly přínosné jednotlivé kapitoly semináře pro zpracování DP/BP? (kde 1-velmi přínosné až 5-vůbec nepřínosné)
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obecné informace, formální úprava práce=2 na otázku 2. Ohodnoťte na škále 1-5, jak moc pro Vás byly přínosné jednotlivé kapitoly semináře pro zpracování DP/BP? (kde 1-velmi přínosné až 5-vůbec nepřínosné)
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Závěr=2 na otázku 2. Ohodnoťte na škále 1-5, jak moc pro Vás byly přínosné jednotlivé kapitoly semináře pro zpracování DP/BP? (kde 1-velmi přínosné až 5-vůbec nepřínosné)
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Seznam literatury, Přílohy=3 na otázku 2. Ohodnoťte na škále 1-5, jak moc pro Vás byly přínosné jednotlivé kapitoly semináře pro zpracování DP/BP? (kde 1-velmi přínosné až 5-vůbec nepřínosné)

10. Jakou práci zpracováváte?

 • odpověď BP:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2. ročník bakalařský na otázku 13. Jaký jste ročník?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3. ročník bakalařský na otázku 13. Jaký jste ročník?

12. Jakou formu studia studujete?

 • odpověď prezenční :
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cíl=1 na otázku 2. Ohodnoťte na škále 1-5, jak moc pro Vás byly přínosné jednotlivé kapitoly semináře pro zpracování DP/BP? (kde 1-velmi přínosné až 5-vůbec nepřínosné)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Citace, literární rešerše=1 na otázku 2. Ohodnoťte na škále 1-5, jak moc pro Vás byly přínosné jednotlivé kapitoly semináře pro zpracování DP/BP? (kde 1-velmi přínosné až 5-vůbec nepřínosné)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obecné informace, formální úprava práce=1 na otázku 2. Ohodnoťte na škále 1-5, jak moc pro Vás byly přínosné jednotlivé kapitoly semináře pro zpracování DP/BP? (kde 1-velmi přínosné až 5-vůbec nepřínosné)
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obecné informace, formální úprava práce=2 na otázku 2. Ohodnoťte na škále 1-5, jak moc pro Vás byly přínosné jednotlivé kapitoly semináře pro zpracování DP/BP? (kde 1-velmi přínosné až 5-vůbec nepřínosné)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Seznam literatury, Přílohy=1 na otázku 2. Ohodnoťte na škále 1-5, jak moc pro Vás byly přínosné jednotlivé kapitoly semináře pro zpracování DP/BP? (kde 1-velmi přínosné až 5-vůbec nepřínosné)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Seznam literatury, Přílohy=2 na otázku 2. Ohodnoťte na škále 1-5, jak moc pro Vás byly přínosné jednotlivé kapitoly semináře pro zpracování DP/BP? (kde 1-velmi přínosné až 5-vůbec nepřínosné)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Teze=2 na otázku 2. Ohodnoťte na škále 1-5, jak moc pro Vás byly přínosné jednotlivé kapitoly semináře pro zpracování DP/BP? (kde 1-velmi přínosné až 5-vůbec nepřínosné)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Teze=3 na otázku 2. Ohodnoťte na škále 1-5, jak moc pro Vás byly přínosné jednotlivé kapitoly semináře pro zpracování DP/BP? (kde 1-velmi přínosné až 5-vůbec nepřínosné)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Úvod=1 na otázku 2. Ohodnoťte na škále 1-5, jak moc pro Vás byly přínosné jednotlivé kapitoly semináře pro zpracování DP/BP? (kde 1-velmi přínosné až 5-vůbec nepřínosné)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Úvod=2 na otázku 2. Ohodnoťte na škále 1-5, jak moc pro Vás byly přínosné jednotlivé kapitoly semináře pro zpracování DP/BP? (kde 1-velmi přínosné až 5-vůbec nepřínosné)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výzkumná část práce, metody, zdroje=3 na otázku 2. Ohodnoťte na škále 1-5, jak moc pro Vás byly přínosné jednotlivé kapitoly semináře pro zpracování DP/BP? (kde 1-velmi přínosné až 5-vůbec nepřínosné)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Závěr=1 na otázku 2. Ohodnoťte na škále 1-5, jak moc pro Vás byly přínosné jednotlivé kapitoly semináře pro zpracování DP/BP? (kde 1-velmi přínosné až 5-vůbec nepřínosné)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Závěr=3 na otázku 2. Ohodnoťte na škále 1-5, jak moc pro Vás byly přínosné jednotlivé kapitoly semináře pro zpracování DP/BP? (kde 1-velmi přínosné až 5-vůbec nepřínosné)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 3. Poskytl Vám seminář dostatečné informace o sepsání DP/BP?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 4. Usnadní/usnadnil Vám seminář psaní DP/BP?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 5. Poskytl Vám seminář oporu při výběru výzkumných metod pro Váš vlastní výzkum?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 6. Poskytl Vám seminář dostatečné literární a datové zdroje pro psaní DP/BP?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 7. Chybělo Vám na semináři téma, které byste uvítali ke zpracování DP/BP?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi leták na otázku 8. Jak jste se o semináři dověděli:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi pouze první přednášky na otázku 9. Zúčastnili jste se ...?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi DP na otázku 10. Jakou práci zpracováváte?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi PAA (PAAN) na otázku 11. Jaký obor studujete?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi VSRR (VSRRN) na otázku 11. Jaký obor studujete?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2. ročník bakalařský na otázku 13. Jaký jste ročník?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi současný student PEF CZU na otázku 1. Jste ... ?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi BP na otázku 10. Jakou práci zpracováváte?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metodika=1 na otázku 2. Ohodnoťte na škále 1-5, jak moc pro Vás byly přínosné jednotlivé kapitoly semináře pro zpracování DP/BP? (kde 1-velmi přínosné až 5-vůbec nepřínosné)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 4. Usnadní/usnadnil Vám seminář psaní DP/BP?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výzkumná část práce, metody, zdroje=1 na otázku 2. Ohodnoťte na škále 1-5, jak moc pro Vás byly přínosné jednotlivé kapitoly semináře pro zpracování DP/BP? (kde 1-velmi přínosné až 5-vůbec nepřínosné)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 3. Poskytl Vám seminář dostatečné informace o sepsání DP/BP?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi interet, stránky školy na otázku 8. Jak jste se o semináři dověděli:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 6. Poskytl Vám seminář dostatečné literární a datové zdroje pro psaní DP/BP?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Teze=1 na otázku 2. Ohodnoťte na škále 1-5, jak moc pro Vás byly přínosné jednotlivé kapitoly semináře pro zpracování DP/BP? (kde 1-velmi přínosné až 5-vůbec nepřínosné)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi PAE (PAEN) na otázku 11. Jaký obor studujete?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 5. Poskytl Vám seminář oporu při výběru výzkumných metod pro Váš vlastní výzkum?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Citace, literární rešerše=3 na otázku 2. Ohodnoťte na škále 1-5, jak moc pro Vás byly přínosné jednotlivé kapitoly semináře pro zpracování DP/BP? (kde 1-velmi přínosné až 5-vůbec nepřínosné)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Závěr=2 na otázku 2. Ohodnoťte na škále 1-5, jak moc pro Vás byly přínosné jednotlivé kapitoly semináře pro zpracování DP/BP? (kde 1-velmi přínosné až 5-vůbec nepřínosné)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3. ročník bakalařský na otázku 13. Jaký jste ročník?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cíl=2 na otázku 2. Ohodnoťte na škále 1-5, jak moc pro Vás byly přínosné jednotlivé kapitoly semináře pro zpracování DP/BP? (kde 1-velmi přínosné až 5-vůbec nepřínosné)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Seznam literatury, Přílohy=3 na otázku 2. Ohodnoťte na škále 1-5, jak moc pro Vás byly přínosné jednotlivé kapitoly semináře pro zpracování DP/BP? (kde 1-velmi přínosné až 5-vůbec nepřínosné)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Úvod=3 na otázku 2. Ohodnoťte na škále 1-5, jak moc pro Vás byly přínosné jednotlivé kapitoly semináře pro zpracování DP/BP? (kde 1-velmi přínosné až 5-vůbec nepřínosné)

19. Jakou formu studia jste studovali?

 • odpověď prezenční:
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi bývalý student PEF CZU na otázku 1. Jste ... ?
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi PAA (PAAN) na otázku 18. Jaký obor jste studovali v rámci své DP?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste ... ?

2. Ohodnoťte na škále 1-5, jak moc pro Vás byly přínosné jednotlivé kapitoly semináře pro zpracování DP/BP? (kde 1-velmi přínosné až 5-vůbec nepřínosné)

3. Poskytl Vám seminář dostatečné informace o sepsání DP/BP?

4. Usnadní/usnadnil Vám seminář psaní DP/BP?

5. Poskytl Vám seminář oporu při výběru výzkumných metod pro Váš vlastní výzkum?

6. Poskytl Vám seminář dostatečné literární a datové zdroje pro psaní DP/BP?

7. Chybělo Vám na semináři téma, které byste uvítali ke zpracování DP/BP?

8. Jak jste se o semináři dověděli:

9. Zúčastnili jste se ...?

10. Jakou práci zpracováváte?

11. Jaký obor studujete?

12. Jakou formu studia studujete?

13. Jaký jste ročník?

18. Jaký obor jste studovali v rámci své DP?

19. Jakou formu studia jste studovali?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste ... ?

2. Ohodnoťte na škále 1-5, jak moc pro Vás byly přínosné jednotlivé kapitoly semináře pro zpracování DP/BP? (kde 1-velmi přínosné až 5-vůbec nepřínosné)

3. Poskytl Vám seminář dostatečné informace o sepsání DP/BP?

4. Usnadní/usnadnil Vám seminář psaní DP/BP?

5. Poskytl Vám seminář oporu při výběru výzkumných metod pro Váš vlastní výzkum?

6. Poskytl Vám seminář dostatečné literární a datové zdroje pro psaní DP/BP?

7. Chybělo Vám na semináři téma, které byste uvítali ke zpracování DP/BP?

8. Jak jste se o semináři dověděli:

9. Zúčastnili jste se ...?

10. Jakou práci zpracováváte?

11. Jaký obor studujete?

12. Jakou formu studia studujete?

13. Jaký jste ročník?

18. Jaký obor jste studovali v rámci své DP?

19. Jakou formu studia jste studovali?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bubáková, P.Zpracovani praci diplomovych a bakalarskych (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://dotaznikove-setreni-pro-ucas.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.