Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Doučování v době pandemie

Doučování v době pandemie

Jedl(a) jste již hmyz? Pokud ne, lákalo by Vás to?
Mouchy spolknuté při jízdě na kole a pavouci snězení ve spánku se nepočítají :-)

(cca 1 min, veřejné výsledky)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adéla Čáslavková
Šetření:23. 12. 2020 - 06. 01. 2021
Počet respondentů:109
Počet otázek (max/průměr):14 / 3.99
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím o vyplnění průzkumu, který zjišťuje poptávku po doučování v ČR v době pandemie. Ideálními respondenty jsou rodiče žáků ZŠ nebo SŠ.

Odpovědi respondentů

1. Jste rodičem žáka ZŠ nebo studenta SŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6559,63 %59,63 %  
Ne4440,37 %40,37 %  

Graf

2. Je podle Vás výuka ve škole v současné době dostatečná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4568,18 %41,28 %  
Ano2131,82 %19,27 %  

Graf

3. Co je podle Vás největším problémem výuky v současné době pandemie?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- zoufale malý rozsah - velká část doby výuky je balastem (např. řešení technických problémů) - učitel neumí přizpůsobit výuku specifikům online prostředí - nereálně rozsáhlé nároky na zapojení rodičů

Děti nejsou pod dohledem, tak na to kašlou.

distanční prvek výuky jako takový

Distanční v.

Distanční vyuka

Dítě se nesoustředí, domáci prostředí ho rozptyluje. Přes PC nelze řádnem vysvětlit probíranou látku. Chybí osobní kontakt s učitelem i spolužáky.

docházka do školy prezenční výuka

Chybějící osobní styk s žákem a spolužáky

Chybí kontakt se spolužáky, doma nelze zajistit vhodný způsob vyučování, někteří rodiče nemají dostatek vědomostí, aby je předali dal.

chybí procvičování

chybí přímý kontakt učitele s žáky i kvalitní učení nové látky.Nelze předpokládat,že všichni rodiče jsou schopni dětem látku vysvětli

Karanténa

Komunikace

Komunikace

Laxnost učitelů

málo vvyučovacích hodin, nedostatek času na probrání veškeré látky

Málo vyučovacích hodin, nedostatečné procvičení a vysvětlení látky, velký skluz oproti vyučovacímu plánu

Memorování a přísné nastavení byrokratických postupů školství. Neschopnost zvládnout online svět v jarní částí. Podzim již v pohodě. Ovšem překvapil mě zbytečný rozsah učiva a některé urputné postupy učitelů

Nedostatečná znalost učitelů co se týče technologií pro výuku na dálku a schopnost učit distančně.

Někteří učitelé nemají zájem o zpětnou vazbu ze strany žáků a rodičů.

někteří učitelé neumí s počítači a celkově kvalita výuky on line u 30 dětí najednou

Nemožnost osobní přítomnosti studentů ve škole.

Nesouvislá, neúplná výuka; online přenosy trvající 1 až 2 hodiny a spousty domácích úkolů denně se to nedožene.

NEÚPLNÉ PROBRÁNÍ DANÉ LÁTKY,VÍCE ÚKOLŮ,VÍCE ČASU STRÁVENÝCH U PC,KOMUNIKACE S UČITELI PŘES VÍCE APLIKACÍ-NEJEDNOTNOST ,CHYBÍ ZPĚTNÁ VAZBA S NĚKTERÝMI UČITELI

Nevpousteni deti do skol i přes to, ze je tam prokázáno nejmenší riziko nákazy.

Nezájem některých učitelů o adekvátní náhradní výuku.

Neznalost učiva

Opakování učiva v rámci hodiny plus motivace

praxe, ověřování získaných vědomostí, sociální izolace žáků

Problém výuky je stejný nyní i před pandemií - zkostnatělý nefunkční školní systém. Proto učíme doma. ;-)

Procvicovani

Rodiče nemusí být schopni odpovídajícím způsobem vysvětlit všechny předměty.

Špatná koncentrace dětí v domácím prostředí

špatně vyvozované nové učivo, nemožnost přímého vysvětlení a hlavně procvičení s pedagogem

Uci se zbytecnosti na ukor podstatnych veci

V průběhu prvního nouzového stavu roztříštěnost reakcí škol a velmi různé přístupy k výuce, v naší škole pouze posílání úkolů e-mailem, někde již samozřejmě byly první vlaštovky v podobě online výuky. Nedostatečná reakce a podpora škol i žáků a rodičů ze strany MŠMT, zejména na začátku. Osekání výuky na základní předměty. V druhé vlně opět jen základní předměty, i když již i online výuka v naší škole. Chybějící "výchovy", zejména TV. Nedostatek sociálních kontaktů se spolužáky a s učiteli. Nepřehledná pravidla, nedostatečné a ne-včasné informování jak dětí, rodičů, tak i škol o tom, kdy a pro koho a za jakých okolností bude/nebude distanční výuka, kdy se vrátí děti do škol nebo nevrátí. Pokud zde mohu mít komentář k otázkám na cenu doučování - jinde možnost komentáře není, tak cena by asi byla různá při poskytování doučování studentem (např. PedF) a učitelem s potřebnou aprobací.

ve škole se převážně opakuje a málo probírá nová látka

vse vetsinou jako samostudium

Výklad nové látky bez zpětné vazby

Vyučování na dálku.

Zákaz předmětů společných pro žáky z více tříd

Zaměstnaní rodiče menších dětí jsou v neustálém stresu. Větší děti nemají dostatečný výklad, nejsou řádně připraveny na přechod ze ZŠ.

Zbytečně zavřené školy, špatná kvalita a množství distanční výuky

Zkrácena doba výuky

Žádný osobní kontakt, možnost více reagovat na určitý problém při výuce

4. Využíváte v současné době soukromé doučování pro vaše dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6193,85 %55,96 %  
Ano46,15 %3,67 %  

Graf

5. Doučování jakých předmětů využívá v současné době Vaše dítě?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Český jazyk, matematika

čeština, matematika, angličtina

FYZIKA A MATEMATIKA

Matematika

všech

6. Kolik korun v současné době platíte za 60 minut doučování?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
350120 %0,92 %  
465120 %0,92 %  
250120 %0,92 %  
0120 %0,92 %  
200120 %0,92 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:253
Minimum:0
Maximum:465
Variační rozpětí:465
Rozptyl:30295
Směrodatná odchylka:174.05
Medián:250
Modus:350

Graf

7. Upřednostňujete výuku online nebo osobní lekce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osobní lekce375 %2,75 %  
Online lekce125 %0,92 %  

Graf

8. Uvažujete o poptávce doučování pro Vaše dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 9, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5386,89 %48,62 %  
Ano813,11 %7,34 %  

Graf

9. Jaká možnost platby za doučování by pro Vás byla nejpohodlnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Platba lektorovi po každé hodině v hotovosti861,54 %7,34 %  
Bankovní převod jednou za měsíc323,08 %2,75 %  
Platba předem za dohodnuté hodiny17,69 %0,92 %  
Předplatné kartou přes internet (jednorázově zadáte údaje z karty a částka se automaticky strhne každý měsíc po dobu např. jednoho roku)17,69 %0,92 %  

Graf

10. Jaká cena v Kč je podle Vás přiměřená za ONLINE šedesátiminutovou lekci pro žáka ZŠ?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
300538,46 %4,59 %  
100430,77 %3,67 %  
150323,08 %2,75 %  
40017,69 %0,92 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:204.55
Minimum:100
Maximum:300
Variační rozpětí:200
Rozptyl:8727.27
Směrodatná odchylka:93.42
Medián:150
Modus:300

Graf

11. Jaká cena v Kč je podle Vás přiměřená za OSOBNÍ šedesátiminutovou lekci pro žáka ZŠ?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
200538,46 %4,59 %  
500215,38 %1,83 %  
35017,69 %0,92 %  
30017,69 %0,92 %  
25017,69 %0,92 %  
12017,69 %0,92 %  
45017,69 %0,92 %  
80017,69 %0,92 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:304.55
Minimum:200
Maximum:500
Variační rozpětí:300
Rozptyl:15727.27
Směrodatná odchylka:125.41
Medián:250
Modus:200

Graf

12. Jaká cena v Kč je podle Vás přiměřená za ONLINE šedesátiminutovou lekci pro studenta SŠ?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
400541,67 %4,59 %  
200325 %2,75 %  
150216,67 %1,83 %  
35018,33 %0,92 %  
25018,33 %0,92 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:295
Minimum:150
Maximum:400
Variační rozpětí:250
Rozptyl:10805.56
Směrodatná odchylka:103.95
Medián:300
Modus:400

Graf

13. Jaká cena v Kč je podle Vás přiměřená za OSOBNÍ šedesátiminutovou lekci pro studenta SŠ?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
200216,67 %1,83 %  
400216,67 %1,83 %  
300216,67 %1,83 %  
65018,33 %0,92 %  
25018,33 %0,92 %  
55018,33 %0,92 %  
60018,33 %0,92 %  
80018,33 %0,92 %  
35018,33 %0,92 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:400
Minimum:200
Maximum:650
Variační rozpětí:450
Rozptyl:23333.33
Směrodatná odchylka:152.75
Medián:375
Modus:200

Graf

14. Jak vysoký příplatek v Kč je podle Vás přiměřený, pokud by k Vám musel lektor dojíždět více než půl hodiny?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
100650 %5,5 %  
50216,67 %1,83 %  
018,33 %0,92 %  
20018,33 %0,92 %  
30018,33 %0,92 %  
120018,33 %0,92 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:120
Minimum:50
Maximum:300
Variační rozpětí:250
Rozptyl:5666.67
Směrodatná odchylka:75.28
Medián:100
Modus:100

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Metabáze tohoto průzkumu dosud nebyla analyzována, zkuste se vrátit později (cca za hodinu).

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste rodičem žáka ZŠ nebo studenta SŠ?

2. Je podle Vás výuka ve škole v současné době dostatečná?

4. Využíváte v současné době soukromé doučování pro vaše dítě?

6. Kolik korun v současné době platíte za 60 minut doučování?

8. Uvažujete o poptávce doučování pro Vaše dítě?

11. Jaká cena v Kč je podle Vás přiměřená za OSOBNÍ šedesátiminutovou lekci pro žáka ZŠ?

12. Jaká cena v Kč je podle Vás přiměřená za ONLINE šedesátiminutovou lekci pro studenta SŠ?

13. Jaká cena v Kč je podle Vás přiměřená za OSOBNÍ šedesátiminutovou lekci pro studenta SŠ?

14. Jak vysoký příplatek v Kč je podle Vás přiměřený, pokud by k Vám musel lektor dojíždět více než půl hodiny?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste rodičem žáka ZŠ nebo studenta SŠ?

2. Je podle Vás výuka ve škole v současné době dostatečná?

4. Využíváte v současné době soukromé doučování pro vaše dítě?

6. Kolik korun v současné době platíte za 60 minut doučování?

8. Uvažujete o poptávce doučování pro Vaše dítě?

11. Jaká cena v Kč je podle Vás přiměřená za OSOBNÍ šedesátiminutovou lekci pro žáka ZŠ?

12. Jaká cena v Kč je podle Vás přiměřená za ONLINE šedesátiminutovou lekci pro studenta SŠ?

13. Jaká cena v Kč je podle Vás přiměřená za OSOBNÍ šedesátiminutovou lekci pro studenta SŠ?

14. Jak vysoký příplatek v Kč je podle Vás přiměřený, pokud by k Vám musel lektor dojíždět více než půl hodiny?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Čáslavková, A.Doučování v době pandemie (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://doucovani-v-dobe-pandemie.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.