Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dôvera vo verejné inštitúcie

Dôvera vo verejné inštitúcie

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Natália Várošová
Šetření:15. 11. 2022 - 01. 12. 2022
Počet respondentů:56
Počet otázek (max/průměr):17 / 17
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník sa zaoberá dôverou vo verejné inštitúcie. 

Odpovědi respondentů

1. Aké je vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské vzdelanie3460,71 %60,71 %  
Stredná škola s maturitou1628,57 %28,57 %  
Stredná škola bez maturity23,57 %3,57 %  
Ukončená 9 ročná povinná školská dochádza23,57 %3,57 %  
Stredná škola s promóciou11,79 %1,79 %  
Iné11,79 %1,79 %  

Graf

2. Pracovali ste niekedy alebo stále pracujete pre nejakú verejnú inštitúciu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepracoval/Nepracovala a ani to neplánujem2646,43 %46,43 %  
Nepracoval/Nepracovala ale viem si to v budúcnosti predstaviť1832,14 %32,14 %  
Pracoval/Pracovala som610,71 %10,71 %  
Pracujem47,14 %7,14 %  
Pracoval11,79 %1,79 %  
Nepracoval a ja to neplánujem robiť11,79 %1,79 %  

Graf

3. Poznáte niekoho z vášho okolia, kto pracuje pre verejnú inštitúciu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Niekto z blízkej rodiny alebo priateľov2646,43 %46,43 %  
Vzdialený príbuzný alebo známy2137,5 %37,5 %  
Nepoznám nikoho916,07 %16,07 %  

Graf

4. Myslíte si, že vysoké školy sú dostatočne transparentné pri svojich výberových konaniach alebo nakladaní s financiami? (1- vôbec nesúhlasím, 2- skôr nesúhlasím, 3-neviem, 4- skôr súhlasím, 5- úplne súhlasím)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
32239,29 %39,29 %  
41730,36 %30,36 %  
21221,43 %21,43 %  
158,93 %8,93 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.94
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.76
Směrodatná odchylka:0.87
Medián:3
Modus:3

Graf

5. Myslíte si, že štatistický úrad je dostatočne transparentný pri svojich výberových konaniach alebo nakladaní s financiami? (1- vôbec nesúhlasím, 2- skôr nesúhlasím, 3-neviem, 4- skôr súhlasím, 5- úplne súhlasím)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
32544,64 %44,64 %  
21323,21 %23,21 %  
41221,43 %21,43 %  
158,93 %8,93 %  
511,79 %1,79 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.85
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.68
Směrodatná odchylka:0.83
Medián:3
Modus:3

Graf

6. Myslíte si, že sociálna a zdravotná poisťovňa sú dostatočne transparentné pri svojich výberových konaniach alebo nakladaní s financiami? (1- vôbec nesúhlasím, 2- skôr nesúhlasím, 3-neviem, 4- skôr súhlasím, 5- úplne súhlasím)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
32341,07 %41,07 %  
21628,57 %28,57 %  
11017,86 %17,86 %  
4712,5 %12,5 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.48
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.76
Směrodatná odchylka:0.87
Medián:3
Modus:3

Graf

7. Myslíte si, že súdy sú dostatočne transparentné pri svojich výberových konaniach alebo nakladaní s financiami? (1- vôbec nesúhlasím, 2- skôr nesúhlasím, 3-neviem, 4- skôr súhlasím, 5- úplne súhlasím)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21730,36 %30,36 %  
31628,57 %28,57 %  
41221,43 %21,43 %  
1916,07 %16,07 %  
523,57 %3,57 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.63
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.98
Směrodatná odchylka:0.99
Medián:3
Modus:2

Graf

8. Myslíte si, že ministerstvá sú dostatočne transparentné pri svojich výberových konaniach alebo nakladaní s financiami? (1- vôbec nesúhlasím, 2- skôr nesúhlasím, 3-neviem, 4- skôr súhlasím, 5- úplne súhlasím)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12341,07 %41,07 %  
31526,79 %26,79 %  
21323,21 %23,21 %  
458,93 %8,93 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.94
Směrodatná odchylka:0.97
Medián:2
Modus:1

Graf

9. Myslíte si, že orgány územnej samosprávy sú dostatočne transparentné pri svojich výberových konaniach alebo nakladaní s financiami? (1- vôbec nesúhlasím, 2- skôr nesúhlasím, 3-neviem, 4- skôr súhlasím, 5- úplne súhlasím)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22137,5 %37,5 %  
31425 %25 %  
41221,43 %21,43 %  
1814,29 %14,29 %  
511,79 %1,79 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.58
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.92
Směrodatná odchylka:0.96
Medián:2
Modus:2

Graf

10. Dôverujete vysokým školám? (1- vôbec nedôverujem, 2- skôr nedôverujem, 3-neviem, 4- skôr dôverujem, 5- úplne dôverujem)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
43460,71 %60,71 %  
2916,07 %16,07 %  
5610,71 %10,71 %  
347,14 %7,14 %  
135,36 %5,36 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.6
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.87
Směrodatná odchylka:0.93
Medián:4
Modus:4

Graf

11. Dôverujete štatistickým úradom? (1- vôbec nedôverujem, 2- skôr nedôverujem, 3-neviem, 4- skôr dôverujem, 5- úplne dôverujem)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
42442,86 %42,86 %  
31323,21 %23,21 %  
5916,07 %16,07 %  
2712,5 %12,5 %  
135,36 %5,36 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.56
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.92
Směrodatná odchylka:0.96
Medián:4
Modus:4

Graf

12. Dôverujete sociálnej a zdravotnej poisťovni? (1- vôbec nedôverujem, 2- skôr nedôverujem, 3-neviem, 4- skôr dôverujem, 5- úplne dôverujem)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
42646,43 %46,43 %  
21221,43 %21,43 %  
31017,86 %17,86 %  
1610,71 %10,71 %  
523,57 %3,57 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.12
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:1.05
Směrodatná odchylka:1.02
Medián:3.5
Modus:4

Graf

13. Dôverujete súdom? (1- vôbec nedôverujem, 2- skôr nedôverujem, 3-neviem, 4- skôr dôverujem, 5- úplne dôverujem)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
42442,86 %42,86 %  
21221,43 %21,43 %  
11017,86 %17,86 %  
5610,71 %10,71 %  
347,14 %7,14 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.08
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.64
Směrodatná odchylka:1.28
Medián:4
Modus:4

Graf

14. Dôverujete ministerstvám? (1- vôbec nedôverujem, 2- skôr nedôverujem, 3-neviem, 4- skôr dôverujem, 5- úplne dôverujem)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12035,71 %35,71 %  
41425 %25 %  
21221,43 %21,43 %  
3814,29 %14,29 %  
523,57 %3,57 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.35
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:1.49
Směrodatná odchylka:1.22
Medián:2
Modus:1

Graf

15. Dôverujete orgánom územnej samosprávy? (1- vôbec nedôverujem, 2- skôr nedôverujem, 3-neviem, 4- skôr dôverujem, 5- úplne dôverujem)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41832,14 %32,14 %  
21730,36 %30,36 %  
31221,43 %21,43 %  
558,93 %8,93 %  
147,14 %7,14 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.06
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.08
Směrodatná odchylka:1.04
Medián:3
Modus:4

Graf

16. Aké je vaše pohlavie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž3155,36 %55,36 %  
žena2544,64 %44,64 %  

Graf

17. Do akej vekovej skupiny patríte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-241832,14 %32,14 %  
20-34814,29 %14,29 %  
25-29610,71 %10,71 %  
45-4958,93 %8,93 %  
50-5458,93 %8,93 %  
55-5947,14 %7,14 %  
35-3935,36 %5,36 %  
65-6923,57 %3,57 %  
60-6423,57 %3,57 %  
15-1923,57 %3,57 %  
40-4411,79 %1,79 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Aké je vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie?

 • odpověď Vysokoškolské vzdelanie:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 na otázku 15. Dôverujete orgánom územnej samosprávy? (1- vôbec nedôverujem, 2- skôr nedôverujem, 3-neviem, 4- skôr dôverujem, 5- úplne dôverujem)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 na otázku 14. Dôverujete ministerstvám? (1- vôbec nedôverujem, 2- skôr nedôverujem, 3-neviem, 4- skôr dôverujem, 5- úplne dôverujem)

6. Myslíte si, že sociálna a zdravotná poisťovňa sú dostatočne transparentné pri svojich výberových konaniach alebo nakladaní s financiami? (1- vôbec nesúhlasím, 2- skôr nesúhlasím, 3-neviem, 4- skôr súhlasím, 5- úplne súhlasím)

 • odpověď 3:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 na otázku 7. Myslíte si, že súdy sú dostatočne transparentné pri svojich výberových konaniach alebo nakladaní s financiami? (1- vôbec nesúhlasím, 2- skôr nesúhlasím, 3-neviem, 4- skôr súhlasím, 5- úplne súhlasím)

8. Myslíte si, že ministerstvá sú dostatočne transparentné pri svojich výberových konaniach alebo nakladaní s financiami? (1- vôbec nesúhlasím, 2- skôr nesúhlasím, 3-neviem, 4- skôr súhlasím, 5- úplne súhlasím)

 • odpověď 1:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 13. Dôverujete súdom? (1- vôbec nedôverujem, 2- skôr nedôverujem, 3-neviem, 4- skôr dôverujem, 5- úplne dôverujem)

10. Dôverujete vysokým školám? (1- vôbec nedôverujem, 2- skôr nedôverujem, 3-neviem, 4- skôr dôverujem, 5- úplne dôverujem)

 • odpověď 4:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 na otázku 5. Myslíte si, že štatistický úrad je dostatočne transparentný pri svojich výberových konaniach alebo nakladaní s financiami? (1- vôbec nesúhlasím, 2- skôr nesúhlasím, 3-neviem, 4- skôr súhlasím, 5- úplne súhlasím)

12. Dôverujete sociálnej a zdravotnej poisťovni? (1- vôbec nedôverujem, 2- skôr nedôverujem, 3-neviem, 4- skôr dôverujem, 5- úplne dôverujem)

 • odpověď 4:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 na otázku 15. Dôverujete orgánom územnej samosprávy? (1- vôbec nedôverujem, 2- skôr nedôverujem, 3-neviem, 4- skôr dôverujem, 5- úplne dôverujem)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Aké je vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie?

2. Pracovali ste niekedy alebo stále pracujete pre nejakú verejnú inštitúciu?

3. Poznáte niekoho z vášho okolia, kto pracuje pre verejnú inštitúciu?

4. Myslíte si, že vysoké školy sú dostatočne transparentné pri svojich výberových konaniach alebo nakladaní s financiami? (1- vôbec nesúhlasím, 2- skôr nesúhlasím, 3-neviem, 4- skôr súhlasím, 5- úplne súhlasím)

5. Myslíte si, že štatistický úrad je dostatočne transparentný pri svojich výberových konaniach alebo nakladaní s financiami? (1- vôbec nesúhlasím, 2- skôr nesúhlasím, 3-neviem, 4- skôr súhlasím, 5- úplne súhlasím)

6. Myslíte si, že sociálna a zdravotná poisťovňa sú dostatočne transparentné pri svojich výberových konaniach alebo nakladaní s financiami? (1- vôbec nesúhlasím, 2- skôr nesúhlasím, 3-neviem, 4- skôr súhlasím, 5- úplne súhlasím)

7. Myslíte si, že súdy sú dostatočne transparentné pri svojich výberových konaniach alebo nakladaní s financiami? (1- vôbec nesúhlasím, 2- skôr nesúhlasím, 3-neviem, 4- skôr súhlasím, 5- úplne súhlasím)

8. Myslíte si, že ministerstvá sú dostatočne transparentné pri svojich výberových konaniach alebo nakladaní s financiami? (1- vôbec nesúhlasím, 2- skôr nesúhlasím, 3-neviem, 4- skôr súhlasím, 5- úplne súhlasím)

9. Myslíte si, že orgány územnej samosprávy sú dostatočne transparentné pri svojich výberových konaniach alebo nakladaní s financiami? (1- vôbec nesúhlasím, 2- skôr nesúhlasím, 3-neviem, 4- skôr súhlasím, 5- úplne súhlasím)

10. Dôverujete vysokým školám? (1- vôbec nedôverujem, 2- skôr nedôverujem, 3-neviem, 4- skôr dôverujem, 5- úplne dôverujem)

11. Dôverujete štatistickým úradom? (1- vôbec nedôverujem, 2- skôr nedôverujem, 3-neviem, 4- skôr dôverujem, 5- úplne dôverujem)

12. Dôverujete sociálnej a zdravotnej poisťovni? (1- vôbec nedôverujem, 2- skôr nedôverujem, 3-neviem, 4- skôr dôverujem, 5- úplne dôverujem)

13. Dôverujete súdom? (1- vôbec nedôverujem, 2- skôr nedôverujem, 3-neviem, 4- skôr dôverujem, 5- úplne dôverujem)

14. Dôverujete ministerstvám? (1- vôbec nedôverujem, 2- skôr nedôverujem, 3-neviem, 4- skôr dôverujem, 5- úplne dôverujem)

15. Dôverujete orgánom územnej samosprávy? (1- vôbec nedôverujem, 2- skôr nedôverujem, 3-neviem, 4- skôr dôverujem, 5- úplne dôverujem)

16. Aké je vaše pohlavie?

17. Do akej vekovej skupiny patríte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Aké je vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie?

2. Pracovali ste niekedy alebo stále pracujete pre nejakú verejnú inštitúciu?

3. Poznáte niekoho z vášho okolia, kto pracuje pre verejnú inštitúciu?

4. Myslíte si, že vysoké školy sú dostatočne transparentné pri svojich výberových konaniach alebo nakladaní s financiami? (1- vôbec nesúhlasím, 2- skôr nesúhlasím, 3-neviem, 4- skôr súhlasím, 5- úplne súhlasím)

5. Myslíte si, že štatistický úrad je dostatočne transparentný pri svojich výberových konaniach alebo nakladaní s financiami? (1- vôbec nesúhlasím, 2- skôr nesúhlasím, 3-neviem, 4- skôr súhlasím, 5- úplne súhlasím)

6. Myslíte si, že sociálna a zdravotná poisťovňa sú dostatočne transparentné pri svojich výberových konaniach alebo nakladaní s financiami? (1- vôbec nesúhlasím, 2- skôr nesúhlasím, 3-neviem, 4- skôr súhlasím, 5- úplne súhlasím)

7. Myslíte si, že súdy sú dostatočne transparentné pri svojich výberových konaniach alebo nakladaní s financiami? (1- vôbec nesúhlasím, 2- skôr nesúhlasím, 3-neviem, 4- skôr súhlasím, 5- úplne súhlasím)

8. Myslíte si, že ministerstvá sú dostatočne transparentné pri svojich výberových konaniach alebo nakladaní s financiami? (1- vôbec nesúhlasím, 2- skôr nesúhlasím, 3-neviem, 4- skôr súhlasím, 5- úplne súhlasím)

9. Myslíte si, že orgány územnej samosprávy sú dostatočne transparentné pri svojich výberových konaniach alebo nakladaní s financiami? (1- vôbec nesúhlasím, 2- skôr nesúhlasím, 3-neviem, 4- skôr súhlasím, 5- úplne súhlasím)

10. Dôverujete vysokým školám? (1- vôbec nedôverujem, 2- skôr nedôverujem, 3-neviem, 4- skôr dôverujem, 5- úplne dôverujem)

11. Dôverujete štatistickým úradom? (1- vôbec nedôverujem, 2- skôr nedôverujem, 3-neviem, 4- skôr dôverujem, 5- úplne dôverujem)

12. Dôverujete sociálnej a zdravotnej poisťovni? (1- vôbec nedôverujem, 2- skôr nedôverujem, 3-neviem, 4- skôr dôverujem, 5- úplne dôverujem)

13. Dôverujete súdom? (1- vôbec nedôverujem, 2- skôr nedôverujem, 3-neviem, 4- skôr dôverujem, 5- úplne dôverujem)

14. Dôverujete ministerstvám? (1- vôbec nedôverujem, 2- skôr nedôverujem, 3-neviem, 4- skôr dôverujem, 5- úplne dôverujem)

15. Dôverujete orgánom územnej samosprávy? (1- vôbec nedôverujem, 2- skôr nedôverujem, 3-neviem, 4- skôr dôverujem, 5- úplne dôverujem)

16. Aké je vaše pohlavie?

17. Do akej vekovej skupiny patríte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Várošová, N.Dôvera vo verejné inštitúcie (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://dovera-vo-verejne-institucie.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.