Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > dovolená / prázdniny

dovolená / prázdniny

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Kropáčková
Šetření:15. 01. 2018 - 22. 01. 2018
Počet respondentů:102
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážené respondentky, vážení respondenti,

obracím se na Vás s žádostí o vyplnění mého dotazníku, který poslouží jako materiál pro kvantitativní výzkum týkající se tématu dovolená / prázdniny.

Prosím o vyplnění dotazníku těmi, kteří dovolenou tráví, otázky jsou zaměřeny výhradně na toto téma.

 

Odpovědi respondentů

1. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
27-484847,06 %47,06 %  
15-264645,1 %45,1 %  
49 a více87,84 %7,84 %  

Graf

2. Jakého typu je Vaše zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sedavé7775,49 %75,49 %  
nesedavé2524,51 %24,51 %  

Graf

3. Kde bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
město8179,41 %79,41 %  
venkov2120,59 %20,59 %  

Graf

4. V jakém období trávíte dovolenou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
léto9290,2 %90,2 %  
zima2625,49 %25,49 %  
podzim2423,53 %23,53 %  
jaro1312,75 %12,75 %  

Graf

5. Preferuji dovolenou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
AKTIVNÍ8583,33 %83,33 %  
PASIVNÍ4746,08 %46,08 %  

Graf

6. AKTIVNÍ

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

7. PASIVNÍ

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

8. S kým trávíte dovolenou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s rodinou5553,92 %53,92 %  
s přáteli2120,59 %20,59 %  
s partnerem54,9 %4,9 %  
sami43,92 %3,92 %  
s přítelem32,94 %2,94 %  
s manželem21,96 %1,96 %  
s rodinou nebo prateli10,98 %0,98 %  
s rodinou i přátelí10,98 %0,98 %  
Dovolenou trávím s rodinou. Autor dotazníku je idiot - u otázky 4 trávím dovolenou jak v létě, tak i v zimě a někdy i na podzim a na jaro. Nelze odpovědět více možností. U otázky 11 není uvedeno jestli je stupnice sestupná nebo vzestupná. Doporučuji si vyndat hlavu z p*dele než začnete tvořit dotazník.10,98 %0,98 %  
kombinace všech možností nahoře10,98 %0,98 %  
sami i s rodinou10,98 %0,98 %  
kombinace rodiny, přítele, přátel10,98 %0,98 %  
s přáteli, manželem10,98 %0,98 %  
Jak kdy10,98 %0,98 %  
vše z výše popsaného10,98 %0,98 %  
s rodinou a prateli10,98 %0,98 %  
S přítelem nebo rodinou10,98 %0,98 %  
s partnerem a přáteli nebo jen s partnerem10,98 %0,98 %  

Graf

9. Kde trávíte většinu času své dovolené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v ČR6563,73 %63,73 %  
v zahraničí3736,27 %36,27 %  

Graf

10. Jaké zajištění dovolené preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sami (bez cestovní agentury)8078,43 %78,43 %  
prostřednictvím cestovní agentury2221,57 %21,57 %  

Graf

11. Těšíte se po dovolené do práce/školy? (čím vyšší číslo dáte, tím se více těšíte)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
13635,29 %35,29 %  
33029,41 %29,41 %  
22120,59 %20,59 %  
5109,8 %9,8 %  
454,9 %4,9 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.26
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.32
Směrodatná odchylka:1.15
Medián:2
Modus:1

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik je Vám let?

2. Jakého typu je Vaše zaměstnání?

3. Kde bydlíte?

4. V jakém období trávíte dovolenou?

5. Preferuji dovolenou:

6. AKTIVNÍ

7. PASIVNÍ

8. S kým trávíte dovolenou?

9. Kde trávíte většinu času své dovolené?

10. Jaké zajištění dovolené preferujete?

11. Těšíte se po dovolené do práce/školy? (čím vyšší číslo dáte, tím se více těšíte)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik je Vám let?

2. Jakého typu je Vaše zaměstnání?

3. Kde bydlíte?

4. V jakém období trávíte dovolenou?

5. Preferuji dovolenou:

6. AKTIVNÍ

7. PASIVNÍ

8. S kým trávíte dovolenou?

9. Kde trávíte většinu času své dovolené?

10. Jaké zajištění dovolené preferujete?

11. Těšíte se po dovolené do práce/školy? (čím vyšší číslo dáte, tím se více těšíte)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kropáčková, J.dovolená / prázdniny (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://dovolena-prazdniny.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.