Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Downův syndrom jako hendikep v životě člověka

Downův syndrom jako hendikep v životě člověka

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Androščuková
Šetření:06. 03. 2015 - 14. 03. 2015
Počet respondentů:96
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou třetího ročníku VOŠ, OA a SZŠ v Domažlicích obor Sociální práce a sociální pedagogika. Tento dotazník je součástí mé absolventské práce „ Downův syndrom jako hendikep v životě člověka“. Dotazník je zaměřen na problematiku a informovanost veřejnosti o Downově syndromu. Dotazník je anonymní.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8083,33 %83,33 %  
Muž1616,67 %16,67 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
221717,71 %17,71 %  
241414,58 %14,58 %  
231010,42 %10,42 %  
2188,33 %8,33 %  
2588,33 %8,33 %  
2666,25 %6,25 %  
1844,17 %4,17 %  
2833,13 %3,13 %  
2933,13 %3,13 %  
3022,08 %2,08 %  
ostatní odpovědi 49
27
Dvacetosm
50
23 let
40
26 let
17
47
57
20
37
19
51
36
33
32
téměř padesátjedna
35
2121,88 %21,88 % 

Graf

3. Dokážete si představit, co konkrétně obnáší Downův syndrom za postižení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lehké až středně těžké mentální postižení8689,58 %89,58 %  
Nedovedu si představit66,25 %6,25 %  
Postižení pohybového ústrojí44,17 %4,17 %  

Graf

4. Jaká vyšetření mohou těhotné matky v rámci prenatální diagnostiky podstoupit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyšetření plodové vody6264,58 %64,58 %  
Triple test2829,17 %29,17 %  
Biopsie choriových klků22,08 %2,08 %  
nevím22,08 %2,08 %  
neviem11,04 %1,04 %  
netuším11,04 %1,04 %  

Graf

5. V kolikátém týdnu těhotenství lze provést první vyšetření na Downův syndrom?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11. - 14. týden4546,88 %46,88 %  
9. - 11. týden2627,08 %27,08 %  
nevím1212,5 %12,5 %  
15. - 20. týden1111,46 %11,46 %  
vůbec nevím11,04 %1,04 %  
Nevím. 11,04 %1,04 %  

Graf

6. Jakou školu by podle Vás mělo navštěvovat dítě s Downovým syndromem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Speciální ZŠ5759,38 %59,38 %  
Běžná ZŠ se speciální třídou2627,08 %27,08 %  
Běžná ZŠ99,38 %9,38 %  
Praktická ZŠ44,17 %4,17 %  

Graf

7. Do jaké mateřské školy by mělo dítě s Downovým syndromem chodit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Speciální mateřská škola4850 %50 %  
Běžná mateřská škola se speciální třídou3637,5 %37,5 %  
Běžná mateřská škola1212,5 %12,5 %  

Graf

8. Pokud by Vaše dítě mělo Downův syndrom, jakou školu by navštěvovalo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Speciální ZŠ6769,79 %69,79 %  
Běžnou ZŠ2020,83 %20,83 %  
Praktickou ZŠ66,25 %6,25 %  
Žádnou33,13 %3,13 %  

Graf

9. Myslíte si, že lidé s Downovým syndromem jsou schopni samostatného života?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, s asistencí5557,29 %57,29 %  
Ne1616,67 %16,67 %  
Ano1313,54 %13,54 %  
Nevím1212,5 %12,5 %  

Graf

10. Jaké sociální služby by podle Vás mohli využít lidé s DS v dospělosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Domovy pro osoby se zdravotním postižením4748,96 %48,96 %  
Chráněné bydlení4647,92 %47,92 %  
Denní, týdenní stacionáře3637,5 %37,5 %  
Centrum denních služeb3536,46 %36,46 %  
Raná péče1010,42 %10,42 %  
nevim22,08 %2,08 %  
záleží na veľkosti postihnutia11,04 %1,04 %  

Graf

11. Jaké faktory podle Vás ovlivňují narození dítěte s DS?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Věk matky nad 35 let6466,67 %66,67 %  
Návykové látky v těhotenství5355,21 %55,21 %  
Infekční nemoci v době těhotenství4142,71 %42,71 %  
Vyšší věk otce1313,54 %13,54 %  
nevim33,13 %3,13 %  
Cokoliv, jak vek tak infekce ci operace pred zjistenim otehotnenim11,04 %1,04 %  
genetická anomálie11,04 %1,04 %  
1 chromozom navíc a jeden z rodičů je přenašečem11,04 %1,04 %  
Myslím že se to stává tzv. náhodou, člověk sám to asi neovlivní11,04 %1,04 %  
Genetické dispozice11,04 %1,04 %  
väčšinou sa uvádza vek matky nad 35rokov, ale nie vždy je to tak, zaváži veľa faktorov11,04 %1,04 %  
genetika11,04 %1,04 %  

Graf

12. Jak bude vypadat pracovní uplatnění lidí s DS v dospělosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chráněné pracoviště6365,63 %65,63 %  
Sociálně terapeutické dílny6163,54 %63,54 %  
Práce na částečný úvazek2020,83 %20,83 %  
Práce na poloviční úvazek66,25 %6,25 %  
nevidím důvod,proč by nemohli pracovat na plný úvazek11,04 %1,04 %  
Ve většině případech neschopnost pracovat.11,04 %1,04 %  
nevím11,04 %1,04 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví:

2. Věk:

3. Dokážete si představit, co konkrétně obnáší Downův syndrom za postižení?

4. Jaká vyšetření mohou těhotné matky v rámci prenatální diagnostiky podstoupit?

5. V kolikátém týdnu těhotenství lze provést první vyšetření na Downův syndrom?

6. Jakou školu by podle Vás mělo navštěvovat dítě s Downovým syndromem?

7. Do jaké mateřské školy by mělo dítě s Downovým syndromem chodit?

8. Pokud by Vaše dítě mělo Downův syndrom, jakou školu by navštěvovalo?

9. Myslíte si, že lidé s Downovým syndromem jsou schopni samostatného života?

10. Jaké sociální služby by podle Vás mohli využít lidé s DS v dospělosti?

11. Jaké faktory podle Vás ovlivňují narození dítěte s DS?

12. Jak bude vypadat pracovní uplatnění lidí s DS v dospělosti?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví:

2. Věk:

3. Dokážete si představit, co konkrétně obnáší Downův syndrom za postižení?

4. Jaká vyšetření mohou těhotné matky v rámci prenatální diagnostiky podstoupit?

5. V kolikátém týdnu těhotenství lze provést první vyšetření na Downův syndrom?

6. Jakou školu by podle Vás mělo navštěvovat dítě s Downovým syndromem?

7. Do jaké mateřské školy by mělo dítě s Downovým syndromem chodit?

8. Pokud by Vaše dítě mělo Downův syndrom, jakou školu by navštěvovalo?

9. Myslíte si, že lidé s Downovým syndromem jsou schopni samostatného života?

10. Jaké sociální služby by podle Vás mohli využít lidé s DS v dospělosti?

11. Jaké faktory podle Vás ovlivňují narození dítěte s DS?

12. Jak bude vypadat pracovní uplatnění lidí s DS v dospělosti?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Androščuková, P.Downův syndrom jako hendikep v životě člověka (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://downuv-syndrom-jako-hendikep.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.