Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Downův syndrom - pohled společnosti, mýty

Downův syndrom - pohled společnosti, mýty

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Holubová
Šetření:06. 04. 2010 - 14. 04. 2010
Počet respondentů:144
Počet otázek (max/průměr):23 / 21.06
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
dovoluji si Vás oslovit a požádat o vyplnění následujícího dotazníku. Výsledky budou podkladem pro vypracování mé praktické části odborné práce na téma "Downův syndrom". Cílem tohoto dotazníku je zjistit, na jaké úrovni je informovanost lidí o Downově syndromu a jaký je pohled společnosti na lidi s tímto postižením.
Je anonymní.

 

Děkuji Vám za čas strávený při vyplňování dotazníku.

Kateřina Holubová,
studentka gymnázia
 

Odpovědi respondentů

1. Víte, jaké jsou typické příznaky Downova syndromu ve zjevu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12486,11 %86,11 %  
ne2013,89 %13,89 %  

Graf

2. Setkal(a) jste se někdy s člověkem s Downovým syndromem ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9565,97 %65,97 %  
ne2618,06 %18,06 %  
nevím2315,97 %15,97 %  

Graf

3. Jak na Vás setkání s člověkem s Downovým syndromem působí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Cítím lítost, ale nedávám ji najevo.4333,33 %29,86 %  
Setkání je pro mne bezproblémové.3930,23 %27,08 %  
Nedělá mi to dobře.2015,5 %13,89 %  
Neumím své pocity vyjádřit.1410,85 %9,72 %  
Setkání je pro mne stresující.53,88 %3,47 %  
Vždy cítím soucit, lítost a snažím se těmto lidem nějak pomoci.53,88 %3,47 %  
nic21,55 %1,39 %  
Snažím se chovat stejně jako k jiným lidem.10,78 %0,69 %  

Graf

4. Víte, jak Downův syndrom vzniká?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, jen okrajově.6545,14 %45,14 %  
Ano, vím přesně, jak DS vzniká.4833,33 %33,33 %  
Ne, nevím.3121,53 %21,53 %  

Graf

5. Myslíte si, že většina dětí s Downovým syndromem je umístěna v ústavech?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7854,17 %54,17 %  
nevím3927,08 %27,08 %  
ano2718,75 %18,75 %  

Graf

6. Myslíte si, že by byla pro osoby s Downovým syndromem nejvhodnější ústavní výchova?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9465,28 %65,28 %  
nevím3322,92 %22,92 %  
ano1711,81 %11,81 %  

Graf

7. Pokud ano, napište, prosím, proč.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ačkoliv tito lidé mohou být soběstační (a dost často jsou), musí se do určité míry hlídat ve smyslu péče o ně.

Ikdyž mají svuj svět ,potřebují cítit že je někdo má rád a nejlépe od těch ke kterým patří.

jsou mezi svými, starají se o ně odborníci, ale aspon na víkendy by měli jezdit domů

Každé dítě potřebuje zájem a lásku. Zkušenosti lidí, kteří mají downika v rodině, ukazují, že downici mohou nejen přijímat, ale také mnoho dávat. Je to s nimi sice obtížnější než se zdravými, ale ne natolik, aby to odůvodňovalo automatické umístění v ústavu. Pokud je to možné, je rodina vždy lepší než ústav - ten je vhodný tam, kde není jiná možnost. V případě downiků jen tehdy, když na to rodina nemá (např. postižená svobodná matka, která má co dělat sama se sebou) nebo nechce (problematické rodinné zázemí, odmítání či týrání dítěte apod.).

komunita stejně postižených, méně zatěžující pro rodinu, až by se jednou rodina nemohla starat o postiženého, tak se vyhne traumatizujícímu umístění do ústavu ve vyšším věku, takhle už bude zvyklé na svoje prostředí, stačí i třeba jen jako stacionář...

Mohlo by to takto postiženým lidem alespoň trochu umožnit začlenit se do společnosti a naučit je životu mezi lidmi.

Myslím, že by měli být mezi svými, je to lepší pro obě strany.

Myslím, že děti s DS, pokud není nějak extrémně omezující jejich schopnost alespoň částečně se začlenit do normálního života, mají právo vyrůstat ve svém domově s jejich blízkými.

Nechtel bych se o takove dite doma starat.

nevím zda by byla nejvhodnější, ale každopádně tam získají větší zkušenosti, než u maminky doma která se o ně vždy postará, učí se tam soběstačnosti a být "mezi svými" podle mě to pro ně není traumatizující ale separace od rodiny je přímo nevhodná, nevím jak pohlížet na ústavní výchovu

nie

o takové dítě bych se starat doma nechtěla.

Potřebují cítit lásku a bezpečí od své rodiny.

Protože by asi měli být s lidmi jako jsou oni a ne s normálními lidmi, bylo by to dobré pro obě strany.

Rozhodně si to nemyslím, ještě více než zdravé děti potřebují individuální péči. Ne, že by se jim v ústatní péči pozornosti nedostávalo, tyto instituce dělají, co mohou, ale rodinu to dětem nenahradí.

8. Myslíte si, že se člověk s Downovým syndromem může uplatnit na trhu práce a přispívat tak společnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10069,44 %69,44 %  
nevím2315,97 %15,97 %  
ne2114,58 %14,58 %  

Graf

9. Vadilo by Vám pracovat se člověkem s Downovým syndromem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8458,33 %58,33 %  
nevím3121,53 %21,53 %  
ano2920,14 %20,14 %  

Graf

10. Myslíte si, že děti s Downovým syndromem se rodí pouze starším rodičům? (ať už jsou starší rodiče oba, nebo jen jeden z nich – matka či otec)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10975,69 %75,69 %  
nevím2215,28 %15,28 %  
ano139,03 %9,03 %  

Graf

11. Dá se Downův syndrom nějakým způsobem léčit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10572,92 %72,92 %  
nevím3423,61 %23,61 %  
ano53,47 %3,47 %  

Graf

12. Myslíte si, že jsou děti s Downovým syndromem nevzdělavatelní?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10371,53 %71,53 %  
nevím2517,36 %17,36 %  
ano1611,11 %11,11 %  

Graf

13. Myslíte si, že jsou lidé s Downovým syndromem jen zřídkakdy šťastní?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11579,86 %79,86 %  
nevím2416,67 %16,67 %  
ano53,47 %3,47 %  

Graf

14. „Lidé s DS jsou neschopní vytvářet blízké mezilidské vztahy vedoucí k manželství.“ Souhlasíte s tímto tvrzením?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím6041,67 %41,67 %  
nesouhlasím3322,92 %22,92 %  
spíše souhlasím2819,44 %19,44 %  
nevím1711,81 %11,81 %  
souhlasím64,17 %4,17 %  

Graf

15. Myslíte si, že tu byli lidé s Downovým syndromem odjakživa, nebo se tento druh postižení objevil až ve 20. století?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lidé s Downovým syndromem tu byli odjakživa9868,06 %68,06 %  
Nevím.3020,83 %20,83 %  
Downův syndrom se objevil až ve 20. století. 1611,11 %11,11 %  

Graf

16. Myslíte si, že dětí s Downovým syndromem přibývá, nebo naopak ubývá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Přibývá.otázka č. 17, Ubývá.otázka č. 17, Počet se nijak nemění.otázka č. 17, Nevím.otázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přibývá.4732,64 %32,64 %  
Počet se nijak nemění.4329,86 %29,86 %  
Nevím.3725,69 %25,69 %  
Ubývá.1711,81 %11,81 %  

Graf

17. Myslíte si, že existují zdravotní problémy (zánět stř. ucha, zácpa, leukémie, aj.), které se vyskytují u lidí s Downovým syndromem častěji než u normálních lidí, nebo se výskyt těchto zdravotních problémů od normálních lidí nijak zvlášť neliší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, existují zdravotní problémy, které se u lidí s Downovým syndromem vyskytují častěji.5437,5 %37,5 %  
Ne, kromě odlišnosti ve vzhledu a mentální retardace se lidé s Downovým syndromem nijak zvlášť ve výskytu zdravotních problémů od normálních lidí neliší.4934,03 %34,03 %  
Nevím.4128,47 %28,47 %  

Graf

18. Znáte nějaké metody prenatální diagnostiky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7954,86 %54,86 %  
ne6545,14 %45,14 %  

Graf

19. Informace, které jste se o DS máte, jste získal(a) ze zdroje: (možnost zvolit více zdrojů)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sdělovací a mediální prostředky (internet, televize, rádio, tisk…)8056,34 %55,56 %  
Škola, semináře, odborné přednášky, odborná literatura6545,77 %45,14 %  
Veřejné mínění, rodina, známí5035,21 %34,72 %  
Osobní setkání s člověkem s Downovým syndromem5035,21 %34,72 %  

Graf

20. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena9565,97 %65,97 %  
Muž4934,03 %34,03 %  

Graf

21. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-30 let4531,25 %31,25 %  
16-20 let3222,22 %22,22 %  
31-40 let2517,36 %17,36 %  
41-50 let2114,58 %14,58 %  
51-60 let139,03 %9,03 %  
do 15 let42,78 %2,78 %  
61-70 let42,78 %2,78 %  

Graf

22. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské5236,11 %36,11 %  
Střední s maturitou5236,11 %36,11 %  
Základní1913,19 %13,19 %  
Vyšší odborné96,25 %6,25 %  
Střední odborné - výuční list64,17 %4,17 %  
Zatím žádné - chodím ještě do ZŠ42,78 %2,78 %  
Vyučen v oboru21,39 %1,39 %  

Graf

23. Chtěli byste ještě něco dodat?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Ad 8: Znám případ pracujícího - zaměstnaného downika, ale nevím, zda to lze obecně nebo jen u lehčích případů. Ad 12: Netroufám si generalizovat, ale tvrdím, že při dostatečné péči a zázemí se mohou (přinejmenším někteří) naučit dostatek na to, aby mohli samostatně nebo aspoň s asistencí normálně žít ve společnosti. Zcela nevzdělavatelní určitě nejsou.

Aj ľudia s downovým syndromom dokážu žiť kvalitný a plnohodnotný život.

Ani ne :-)

co je zdravotní problém "ucpání ucha" ???

K otázce 14.) Myslím si, že lidem s DS by nemělo by nemělo být umožněno mít potomky. V naší společnosti nejsme, bohužel, vychováváni tak, abychom mezi sebe přijali zdravotně a tělesně postižené spoluobčany. Mnozí z nás se postižených s DS bojí a štítí a myslí s o nich, že jsou to stvoření bez rozumu, což v naprosté většině není vůbec pravda. Přeji Vám úspěch při zpracování Vaší zřejmě závěrečn studijní práce a bude-li někde zveřejněna na netu, pošlete mi, prosím, odkaz. Děkuji, s pozdravem Eva Řádová (evisek63@email.cz).

ne

Nemůžu si pomoct, ať chci nebo ne, vždy se jich štítím. :(

no bohuzial liecit to neide, a amiocenteza nie kazdemu rodicovi pomoze pri rozhodovani, tak takych dieti bude stale dost a nakoniec neviem povedat, ci to na nieco nie je aj dobre.

o postižené se nezajímám

pracovala jsem s dívkou s DS, tudíž nevím, zda jsou pro Vás mé odpovědi relevantní

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Vadilo by Vám pracovat se člověkem s Downovým syndromem?

  • odpověď ne:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Setkání je pro mne bezproblémové. na otázku 3. Jak na Vás setkání s člověkem s Downovým syndromem působí?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte, jaké jsou typické příznaky Downova syndromu ve zjevu?

2. Setkal(a) jste se někdy s člověkem s Downovým syndromem ?

3. Jak na Vás setkání s člověkem s Downovým syndromem působí?

4. Víte, jak Downův syndrom vzniká?

5. Myslíte si, že většina dětí s Downovým syndromem je umístěna v ústavech?

6. Myslíte si, že by byla pro osoby s Downovým syndromem nejvhodnější ústavní výchova?

8. Myslíte si, že se člověk s Downovým syndromem může uplatnit na trhu práce a přispívat tak společnosti?

9. Vadilo by Vám pracovat se člověkem s Downovým syndromem?

10. Myslíte si, že děti s Downovým syndromem se rodí pouze starším rodičům? (ať už jsou starší rodiče oba, nebo jen jeden z nich – matka či otec)

11. Dá se Downův syndrom nějakým způsobem léčit?

12. Myslíte si, že jsou děti s Downovým syndromem nevzdělavatelní?

13. Myslíte si, že jsou lidé s Downovým syndromem jen zřídkakdy šťastní?

14. „Lidé s DS jsou neschopní vytvářet blízké mezilidské vztahy vedoucí k manželství.“ Souhlasíte s tímto tvrzením?

15. Myslíte si, že tu byli lidé s Downovým syndromem odjakživa, nebo se tento druh postižení objevil až ve 20. století?

16. Myslíte si, že dětí s Downovým syndromem přibývá, nebo naopak ubývá?

17. Myslíte si, že existují zdravotní problémy (zánět stř. ucha, zácpa, leukémie, aj.), které se vyskytují u lidí s Downovým syndromem častěji než u normálních lidí, nebo se výskyt těchto zdravotních problémů od normálních lidí nijak zvlášť neliší?

18. Znáte nějaké metody prenatální diagnostiky?

19. Informace, které jste se o DS máte, jste získal(a) ze zdroje: (možnost zvolit více zdrojů)

20. Jste

21. Jaký je Váš věk?

22. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte, jaké jsou typické příznaky Downova syndromu ve zjevu?

2. Setkal(a) jste se někdy s člověkem s Downovým syndromem ?

3. Jak na Vás setkání s člověkem s Downovým syndromem působí?

4. Víte, jak Downův syndrom vzniká?

5. Myslíte si, že většina dětí s Downovým syndromem je umístěna v ústavech?

6. Myslíte si, že by byla pro osoby s Downovým syndromem nejvhodnější ústavní výchova?

8. Myslíte si, že se člověk s Downovým syndromem může uplatnit na trhu práce a přispívat tak společnosti?

9. Vadilo by Vám pracovat se člověkem s Downovým syndromem?

10. Myslíte si, že děti s Downovým syndromem se rodí pouze starším rodičům? (ať už jsou starší rodiče oba, nebo jen jeden z nich – matka či otec)

11. Dá se Downův syndrom nějakým způsobem léčit?

12. Myslíte si, že jsou děti s Downovým syndromem nevzdělavatelní?

13. Myslíte si, že jsou lidé s Downovým syndromem jen zřídkakdy šťastní?

14. „Lidé s DS jsou neschopní vytvářet blízké mezilidské vztahy vedoucí k manželství.“ Souhlasíte s tímto tvrzením?

15. Myslíte si, že tu byli lidé s Downovým syndromem odjakživa, nebo se tento druh postižení objevil až ve 20. století?

16. Myslíte si, že dětí s Downovým syndromem přibývá, nebo naopak ubývá?

17. Myslíte si, že existují zdravotní problémy (zánět stř. ucha, zácpa, leukémie, aj.), které se vyskytují u lidí s Downovým syndromem častěji než u normálních lidí, nebo se výskyt těchto zdravotních problémů od normálních lidí nijak zvlášť neliší?

18. Znáte nějaké metody prenatální diagnostiky?

19. Informace, které jste se o DS máte, jste získal(a) ze zdroje: (možnost zvolit více zdrojů)

20. Jste

21. Jaký je Váš věk?

22. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Holubová, K.Downův syndrom - pohled společnosti, mýty (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://downuv-syndrom-pohled-spolecnosti-myty.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.