Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Drogová závislost a Česká republika

Drogová závislost a Česká republika

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Kupcová
Šetření:10. 03. 2012 - 01. 04. 2012
Počet respondentů:510
Počet otázek (max/průměr):14 / 13.18
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou Mendelovy univerzity v Brně a chci Vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku, který Vám zabere max. 5 minut Vašeho času.

Výsledky budou primárně použity jako doplněk k mé bakalářské práci "Protidrogová politka v České republice jako členského státu EU".

Upozorňuji, že pod pojem "drogová závislost" spadají i tabákové výrobky a alkohol.

 

Děkuji za Váš čas.

Kupcová Lenka

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena39677,65 %77,65 %  
muž11422,35 %22,35 %  

Graf

2. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 26 let42683,53 %83,53 %  
27 - 35 let377,25 %7,25 %  
do 18 let275,29 %5,29 %  
46 - 55 let91,76 %1,76 %  
36 - 45 let61,18 %1,18 %  
56 a více let50,98 %0,98 %  

Graf

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou35770 %70 %  
vysokoškolské10921,37 %21,37 %  
základní336,47 %6,47 %  
střední bez maturity112,16 %2,16 %  

Graf

4. Vaše ekonomická aktivita?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student40379,02 %79,02 %  
zaměstnaný7815,29 %15,29 %  
nezaměstnaný/v domácnosti234,51 %4,51 %  
důchodce61,18 %1,18 %  

Graf

5. Jak velká je obec, kde trávíte nejvíce času v týdnu (žijete, pracujete nebo studujete) ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obec s počtem obyvatel nad 100 00022544,12 %44,12 %  
obec s počtem obyvatel od 3000 - 50 00014428,24 %28,24 %  
vesnice8416,47 %16,47 %  
obec s počtem obyvatel od 50 000 - 100 0005410,59 %10,59 %  
obec s počtem obyvatel od 3000 - 50 000              3000 - 50 000      end_of_the_skype_highlighting20,39 %0,39 %  
obec s počtem obyvatel od 3000 - 50 000              3000 - 50 000      end_of_the_skype_highlighting10,2 %0,2 %  

Graf

6. Myslíte si, že je sociální problém drogová závislost v ČR závažný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano23345,69 %45,69 %  
ano14628,63 %28,63 %  
spíše ne12324,12 %24,12 %  
ne81,57 %1,57 %  

Graf

7. Znáte někoho, kdo je drogově závislý?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano30559,8 %59,8 %  
ne20540,2 %40,2 %  

Graf

8. Co si myslíte o lidech, kteří jsou drogově závislí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je mi jich líto, jsou obětí drogy, rád(a) bych jim pomohla, pokud by to bylo v mých silách21742,55 %42,55 %  
Odsuzuji je, můžou si za to sami20840,78 %40,78 %  
Nezajímají mne/Ignoruji je8516,67 %16,67 %  

Graf

9. Jste obeznámeni s "drogovou legislativou" v ČR; máte povědomí o tom, co je trestným činem v souvislosti drogami apod.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jen částečně35068,63 %68,63 %  
ano, plně10520,59 %20,59 %  
ne5510,78 %10,78 %  

Graf

10. Myslíte si, že by měl stát hradit náklady spojené se sociálním problémem, jakým drogová závislost je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pouze některé jako je poskytování dotací neziskovým organizacím působícím v této oblasti a preventivní programy na školách vyjma léčby drogově závislých, protože si za svou situaci můžou sami38976,27 %76,27 %  
ano, veškeré (včetně léčby drogově závislých)7113,92 %13,92 %  
ne509,8 %9,8 %  

Graf

11. Pokud byste měli prostředky , které byste mohli darovat, poskytli byste finanční dar nestátní neziskové organizaci působící v systému prevence a ochrany proti drogovým závislostem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v žádném případě, dal(a) bych přednost např. dětskému domovu31561,76 %61,76 %  
ano, pokud bych měl(a) volné finanční prostředky, určitě bych to rád(a) udělal(a)18235,69 %35,69 %  
ano, už jsem poskytl(a)132,55 %2,55 %  

Graf

12. Výdaje ze státního rozpočtu na protidrogovou politiku ČR dosáhly v roce 2009 celkové částky 375,406 mil. Kč, v roce 2010 to bylo už jen 371,611 mil. Kč. Myslíte si, že jsou tyto výdaje dostačující pro zajištění prevence, ochrany a léčby drogové závislosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím, nemám představu24548,04 %48,04 %  
ano, částka je dle mého názoru dostatečná, nevidím důvod ve výrazném zvyšování financování12123,73 %23,73 %  
výdaje na protidrogovou politiku by se měly ČR v příštích letech snížit a prostředky přesunout do jiných oblastí9518,63 %18,63 %  
ne, částka by se měla v příštích letech výrazně zvýšit499,61 %9,61 %  

Graf

13. Pokud jste na otázku č. 12 odpověděli, že výdaje ČR na protidrogovou politiku by se měly zvýšit, uveďte prosím, jaká oblast by se měla více financovat?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prevence4244,68 %8,24 %  
harm reduction (přístupy snižování poškození drogami u osob, kteří nyní drogy užívají, ale nevidí důvod, aby toho zanechali - jde o výměnu použitých injekčních stříkaček, poradenství, bezplatné poskytování kondomů apod.)2324,47 %4,51 %  
léčba a následná péče1212,77 %2,35 %  
koordinace, výzkum, hodnocení44,26 %0,78 %  
prosazování práva33,19 %0,59 %  
prevence a harm reduction11,06 %0,2 %  
vyplnila jsem nevím11,06 %0,2 %  
Problém drog by se měl řešit jejich úplnou legalizací. Přečtěte si na toto téma nějaké seriózní ekonomické analýzy, třeba od Miltona Friedmana, či v češtině třeba toto: http://www.libinst.cz/etexts/pisar_drogy.pdf11,06 %0,2 %  
1.prevence 2.posílit personálně i finančně terapeutické komunity, komunity zaměřovat na konkrétní závislosti - alkoholová zvlášť, kombinovaná zvlášť - "nemíchat klienty"11,06 %0,2 %  
primární, sekundární i terciální pravence, léčba i následná péče11,06 %0,2 %  
-11,06 %0,2 %  
uvedla jsem, že částka je dostatečná, ale měli by ji vynakládat hlavně k prevenci, každý si tu dělá co chce, v ČR se schází ta největší verbeš světa, ptž vědí, že jim tady nic nehrozí a je tu pro ně levno. Jsme chudá země ve centru evropy11,06 %0,2 %  
Vše by mělo být financováno ze soukromých zdrojů. státem organizovaná protidrogová prevence vede jen k rozkrádání, viz p. Janoušek. Léčit drogově závislé ano z veřejného z.pojištění. Prevence organizovaná státem = rozkrádání, tedy ne. 11,06 %0,2 %  
wtf? Legalizace = nulové výdaje + příjmy z daní11,06 %0,2 %  
aj kokotiny11,06 %0,2 %  

Graf

14. Myslíte si, že je důležité, aby se veřejná správa více zajímala o problematiku drogové závislosti a úzce spolupracovala s nestátními neziskovými organizacemi zabývajícími se problematikou drog?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, je to určitě důležité41280,78 %80,78 %  
ne9819,22 %19,22 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví?

2. Váš věk?

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Vaše ekonomická aktivita?

5. Jak velká je obec, kde trávíte nejvíce času v týdnu (žijete, pracujete nebo studujete) ?

6. Myslíte si, že je sociální problém drogová závislost v ČR závažný?

7. Znáte někoho, kdo je drogově závislý?

8. Co si myslíte o lidech, kteří jsou drogově závislí?

9. Jste obeznámeni s "drogovou legislativou" v ČR; máte povědomí o tom, co je trestným činem v souvislosti drogami apod.?

10. Myslíte si, že by měl stát hradit náklady spojené se sociálním problémem, jakým drogová závislost je?

11. Pokud byste měli prostředky , které byste mohli darovat, poskytli byste finanční dar nestátní neziskové organizaci působící v systému prevence a ochrany proti drogovým závislostem?

12. Výdaje ze státního rozpočtu na protidrogovou politiku ČR dosáhly v roce 2009 celkové částky 375,406 mil. Kč, v roce 2010 to bylo už jen 371,611 mil. Kč. Myslíte si, že jsou tyto výdaje dostačující pro zajištění prevence, ochrany a léčby drogové závislosti?

13. Pokud jste na otázku č. 12 odpověděli, že výdaje ČR na protidrogovou politiku by se měly zvýšit, uveďte prosím, jaká oblast by se měla více financovat?

14. Myslíte si, že je důležité, aby se veřejná správa více zajímala o problematiku drogové závislosti a úzce spolupracovala s nestátními neziskovými organizacemi zabývajícími se problematikou drog?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví?

2. Váš věk?

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Vaše ekonomická aktivita?

5. Jak velká je obec, kde trávíte nejvíce času v týdnu (žijete, pracujete nebo studujete) ?

6. Myslíte si, že je sociální problém drogová závislost v ČR závažný?

7. Znáte někoho, kdo je drogově závislý?

8. Co si myslíte o lidech, kteří jsou drogově závislí?

9. Jste obeznámeni s "drogovou legislativou" v ČR; máte povědomí o tom, co je trestným činem v souvislosti drogami apod.?

10. Myslíte si, že by měl stát hradit náklady spojené se sociálním problémem, jakým drogová závislost je?

11. Pokud byste měli prostředky , které byste mohli darovat, poskytli byste finanční dar nestátní neziskové organizaci působící v systému prevence a ochrany proti drogovým závislostem?

12. Výdaje ze státního rozpočtu na protidrogovou politiku ČR dosáhly v roce 2009 celkové částky 375,406 mil. Kč, v roce 2010 to bylo už jen 371,611 mil. Kč. Myslíte si, že jsou tyto výdaje dostačující pro zajištění prevence, ochrany a léčby drogové závislosti?

13. Pokud jste na otázku č. 12 odpověděli, že výdaje ČR na protidrogovou politiku by se měly zvýšit, uveďte prosím, jaká oblast by se měla více financovat?

14. Myslíte si, že je důležité, aby se veřejná správa více zajímala o problematiku drogové závislosti a úzce spolupracovala s nestátními neziskovými organizacemi zabývajícími se problematikou drog?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kupcová, L.Drogová závislost a Česká republika (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://drogova-zavislost-a-ceska-re.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.