Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Drogová závislost a její léčba

Drogová závislost a její léčba

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Jarošíková
Šetření:25. 01. 2014 - 09. 02. 2014
Počet respondentů:105
Počet otázek (max/průměr):8 / 8.08
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:55,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem tohoto dotazníku je zjistit informovanost veřejnosti na téma drogové závislosti a především způsobu její léčby. Výsledky tohoto dotazníku budou použity v rámci mé odborné práce.

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7974,53 %75,24 %  
Muž2725,47 %25,71 %  

Graf

2. Znáte ve svém okolí někoho, kdo je drogově závislý (tj. závislý na omamných nebo psychotropních látkách)?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5047,17 %47,62 %  
ne3734,91 %35,24 %  
ano10,94 %0,95 %  
jen na alkoholu10,94 %0,95 %  
jo10,94 %0,95 %  
ano, i já jsem byla závislá10,94 %0,95 %  
jistě10,94 %0,95 %  
ano, na pervitinu10,94 %0,95 %  
ano. jiz vylecen. 10,94 %0,95 %  
více lidí...10,94 %0,95 %  
ostatní odpovědi Ano, ale není to ještě závislost, dokáží s tím přestat, ale rdi si dají a v některých etapách roku pravidelně-
Ano, znám.
spoustu kuraku par alkoholiku sem tam nejaka smazka
Ano.
ano, znam
Boleslav Polívka, Iveta Bartošová
nevím o nikom
neznám nikoho
nie
Naštěstí ne.
nevím
1110,38 %10,48 % 

Graf

3. Myslíte si, že je v České republice zakázáno užívání drog?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8176,42 %77,14 %  
ne2523,58 %23,81 %  

Graf

4. Víte, kde se dají léčit drogové závislosti? Pokud ano, vyjmenujte několik takových léčebných zařízení (stačí pouze druhy, nikoliv konkrétní zařízení).

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- psychiatrická léčebna - dropin

Alkoholicka lecebna, stredisko pro drogove zavisle-opet nejaka lecebna, mozna i psychiatrie

alkoholické léčebny, drop-in

ambulatní péče, docházení na sezení, léčebny na několik měsíců, komunity

ano

ano - psychiatricke lecebny, nemocnice, ambulantni dochazeni

Asi nejlepší je podle mě Monar

Bohnice

bohnice

Bohnice apod.

Bohnice, DROPIN

Centra pro drogově závislé, odvykací centra, soukromá odvykací centra, nemocnice

centrum pro léčbu závislostí, centrum náhradní substituce

centrum pro odvykání závislosti na tabáku, léčebna alkoholiků, kdejaká nemocnice atp...

co to je za blbou otázku?

Červený dvůr

denní stacionáře, ambulantní léčba, psychiatrické léčebny

detox

Detoxifikační, léčebná a následná oddělení psychiatrických nemocnic, později terapeutické komunity, svépomocné skupiny, preventivně nízkoprahy a terén.

Dobřichovice, Bohnice

Drop In, Sananim

drop-in, léčebny,...

dropin

dropin

k centrum

Kappa Help, Psychiatrická léčebna Kroměříž/Olomouc, DropIn, Sananin

konkretni opravdu nevim ale vim ze existuji takova zarizeni

kontaktní centa

kontaktní centra, psychiatrické léčebny, terapeutické komunity, detox

krizový centra, protidrogový léčebny, alkoholové léčebny

lecebny

lecebny, Kacka, psychologove, lecitele

léčebna drog závislých

léčebna drogově závislých, ve vězení

Léčebna pro drogově závislé Oddělení psychiatrie

léčebna pro drogově závislé či závislé na alkoholu

léčebna pro drogově závislé nebo poradna

léčebny

Léčebny drogové závislosti

Léčebny, nemocnice, ústavy...

léčebny, neziskové organizace

Léčebny, pomocná zařízení, linky důvěry

léčebny, speciální stanice

máme nějaký DETOX a pak některé psychiatrické léčebny něco málo pomůže i terénní služba nízkopahových organizací...

např, léčebny drogově závislých, psychologové

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

Nějaký detox, psychiatrie

nemám důvod se o toto zajímat

nemocnice

Netuším.

neviem

nevím

nevim

nevím

nevím

nevím

PL, komunity, psych. ambolunce, Teen Challenge

Praha

protialkoholická léčebna, psychatrická léčebna

protialkoholická, drogová, psychiatrie

protialkoholní léčebna, protidrogová léčebna

protialkoholové léčebny protidrogová centra

protidrogová centra

protidrogová centra a léčebny

protidrogová léčebna protialkoholická léčebna

Protidrogové, protialkoholní léčebny

psychárna

psychiatria, resocializačné zariadenie,...

psychiatricka lecebna, komunitni stredisko

psychiatrická léčebna

psychiatrická léčebna

psychiatrická léčebna

psychiatrická léčebna

psychiatrická léčebna

Psychiatrická léčebna Praha-Bohnice

Psychiatrická léčebna, komunitní farmy

psychiatrická léčebna, léčebna pro závislosti

psychiatrická léčebná, protidrogová a protialkoholní léčebny

psychiatrická léčebna, psychoterapie

psychiatrická léčebna,detox,ambulantní léčení

Psychiatricka nemocnice Bohnice

Psychiatricke lecebny

psychiatricke lecebny, ambulantni lecba u psychiatra a urcite jsou i specializovana strediska :-)

Psychiatrické lecebny, stacionare, terenni programy, zařízení nasledne pece

psychiatrické léčebny

psychiatrické léčebny

Psychiatrické léčebny

Psychiatrické léčebny

psychiatrické léčebny,

Psychiatrické léčebny, komunity, občasná docházení za lékaři

Psychiatrické léčebny, nemocnice

psychiatrie

Psychiatrie a různé léčebny zabývající se touto problematikou, vlastní vůle.

Psychologické léčebny

ruzne denni "stacionare", centra prevence a lecby v kazdem vetsim meste,

různé poradny či ambulantně

střediska a komunity

v nemocnici

vím, že jsou, ale neznám názvy, protože mě to nezajímá

5. Z čeho si myslíte, že jsou financována léčebná zařízení pro léčbu závislostí?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- z veřejných peněz

daň poplatníci

daně

Daně

EU, stát, soukromé přspěvky

finanční rozpočet ČR

Granty

jak ktera lecebny ptedpokladam z ppjisteni

ministerstvem zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví - státní rozpočet

myslím, že především z grantů, možná částečně z krajských/obecních financí nebo pojišťovnou

nadace

Naše daně, sponzoři, EU

Nevim

nevím

nevim

nevím

nevim

Neziskové organizace, ministerstvo, kraje

od statu

od státu

pojisteni 5+ prispevek zavisleho

příspěvkové organizace + sponzorské dary

soukromá zařízení a státní

soukromé organizace

stát

stat

stát

Stat

stát + příspěvky EU

stát je hradí

stát,

Stát, dárci.

stát, soukromí dárci

státem

Státem

státem

státem

státem

státem

státem

státem

Statem

statem

státem či z dárcovství

Statem, prispevky

státem, takže z daní

statne

státní fond

státní kasa

státní rozpočet

státní rozpočet, pojišťovny

státního rozpočtu

štát

to opravdu netusim. celkem by me to zajimalo.

ústavní-z daní, je to zdravotnictví terénní a nízkopahová různě (daně, obce, dary, nadace, církve...)

vlastní náklady

z daní

z dani

z daní

z daní :)

z daní ostatních lidí

Z daní prostých lidí

z daní, neziskové organizace

z daní, peněžité dary

Z daních pracujících lidí

z danových poplatníků

z mojí kapsy

z našich daní

z našich daní

z našich daní? :D

z peněz daňových poplatníků

z peněz mě uloupených prostřednictvím daní

z pojištění

z příspěvků

z příspěvků státu i soukromých nadací

Z rozpočtu ministerstva zdravotnictví, u soukromých zařízení také z vlastních peněz závislých

Z státních forndů

z veřejného rozpočtu

z veřejného rozpočtu

z veřejného rzpočtu

z veřejných zdrojů

zdravotni pojisteni

Zdravotní pojištění

zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění, sponzorské dary

zdravotní pojištovna

Ze státní pokladny, z daní

ze státního rozpočtu

ze státního rozpočtu

ze státního rozpočtu

ze státního rozpočtu

ze státního rozpočtu a daní, možná zdravotní pojištění

Ze státního rozpočtu a neziskových organizací

ze státního rozpočtu pokud je léčba nařízená soudně nebo z vlatních finančních prostředků

ze státního rozpočtu, zdravotní pojišťovny

Ze státního rozpočtu, ze zdravotních pojišťoven.

ze státních dotací

Ze státních peněz, od rodiny nemocného

Ze státních příspěvků

ze státních příspěvků

ze statu

Ze státu.

ze zdravotniho pojisteni

ze zdravotního pojištění?

zo statu

6. Co z níže uvedených podle Vás patří do léčení drogové závislosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Detoxifikace9387,74 %88,57 %  
Následná péče7166,98 %67,62 %  
Léčba metadonem5652,83 %53,33 %  
Substituce4643,4 %43,81 %  
Léčba heminevrinem2018,87 %19,05 %  
Konfabulace1615,09 %15,24 %  

Graf

7. Co si představujete pod pojmem následná péče?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- zamezení znovu braní drog

abstinence

abstinenti dochází do středisek na "kontroly" a sezení

ambulantní

Ambulantní psychologická sezení

být fyzicky se závislým, pomáhat mu, aby nepodlehl znovu závislosti

dávky zdarma

dispenzarizace a kontrola

Dispenzarizace pacienta ktery prosel nahradni lecbou, je jiz bez medikamentu,ale stale je tam velka pravdepodobnost recidivy.

dohled

dohled a pomoc

dohled a psychiatrická podpora

dohled nad vyléčeným z drogové závislosti, což kromě kontroly zdravotního stavu a prevenci remise by mělo zahrnovat i psychologickou kontrolu

Dohled nad zavislym

Docházení na terapie

Dolecovaci programy, po zvladnuti akutní faze

eliminace procesů vedoucí k navrácení poživání drog

finanční podpora, práce, zázemí, bydlení

Hlídání aby dotyčný nebral drogy

I poté, co se zdá, že je závislý vyléčen, se s ním pracuje. Pomáhají se mu zvládat situace, které by ho mohly srazit zpátky na dno.

Integrace zpět do společnosti jž bez drog

komunita, pomoc v zacleneni do zivota

komunity, spolky specializované na začlenění vyléčených drogově závislých zpět do společnosti

kontrola nad vylecenym fetakem

kontroly

konzultace a postupné snižování dávek drog pod dozorem

léčba po odvykací kůře

liecba po odviknuti

motivace, dohled, rady, pomoc návratu do běžného života

N

následná kontrola pacienta zda se nevrátil zpět k závislosti

následná péče po léčbě

návrat do společnosti

netuším, možná něco jako kontroly krve či moči, zda se k tomu nevrátil? Něco jako podmínka?

nevím

nevim

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

Nevím co to znamená.

Nevím, nikdy jsem se s tímto pojem nesetkala.

nic

nic

pece po opusteni lecebny

Péče i po té, co se drogově závislý dostane tzv. ,,z toho nejhoršího". To je například sledování pacienta i po odvykací kůře, být s ním nadále v kontaktu.

péče ktere bude potreba

péče o člověka i po ukončení aktivní léčby

péče o pacienta po odvykání

péče o pacienta po užítí substitu

péče o pacienta, aby se po ukončení léčby k drogám nevrátil (např. ve vypja

Péče o pacienty

Péče po detoxifikaci

péče po detoxikaci

péče po detoxu v nemocnici nebo léčebně

Péče po odstranmění závislosti. Docházky, rady do života. Kontakt v nouzi..

péče po ukončení léčby

péče po zlepšení aktuální situace

péče pro abstinující , kteří absolvovali léčbu

péče, která je poskytována lidem po odvykání či po jiném primárním léčení

Péče, která následuje

Po detoxikaci, je to období, kdy se člověk může vrátit k závislosti a následná péče mu pomáhá to překonat.

po detoxu

po odchode z liečenia pravidelné návštevy psychiatra alebo psychológa, konzultácie atď

pobyt v psychiatrickém zařízení

Pobyt v zařízení bez drog za účelem přivyknutí organismu na abstinenci

Podpora při zavádění nerizokového životního stylu. Setkávání se i v době, kdy je jedinec "čistý", psychická podpora, případně i pomoc při hledání zaměstnání/ubytování.

pomoc s nalezenim prace, obcasne schuzky

Pomoc s opětovným začleněním do společnosti, pomoc s hledáním práce, pořádání různých setkání a terapií, poradenství

pomoc se začátkem "nového života", dohlížení

poskytování podpory - např. psychické - různá sezení apod.

Pravidelné docházení na kontroly

pravidelné kontroly

prevence, aby do toho clovek zase nespadl

Představuji si péči/dohled po ukončení léčení, která napomůže tomu, že se dotyčný znovu nestane závislým.

příprava na návrat do běžného života, péče o tělo a duši, aby se ošetřily i jiné dopady užívání (nemoci, obavy..), snaha o udržení abstinence, snižování možnosti relapsu

psychiatr

psychoterapeuticka podpora

psychoterapi

sezení a programy

sezení s pacientem

sledovani a intervence po ukonceni prime lecby pacienta n oddeleni nemocnice

spíš léčba psychiky

Starání se o pacienty, aby znova nezačal brát drogy

starost o pacienta i po vyléčení

styk (konzultace atd) s pacientem i po zbavení se primární zavislosti

Terapeutická léčba, docházení na sezení drogově závislých

Třeba podpůrná terapie, spolupráce se sociálními pracovníky a tak.

udržení člověka bez drog

v podstatě jemný dozor, nebo spíše doprovázení člověka detoxikovaného a léčeného ústavně po té, co léčbu opouští...

v předcházející otázce nerozumím posledním 4 termínům, v následující otázce prvnímu a předposlednímu následná péče by měla závislého provést abstinenčními příznaky a překlenout období návratu do běžného života

volno časové aktivity

vůbec netuším

x

zabránění opětnému upadnutí do závislosti vyřešení osobních problémů ( zaměstnání, vztahy, finance, atd.)

Začlenění do společnosti, pomoct s bydlením a hledáním práce

začleňování narkomanů zpět do společnosti

zajistit, aby se "pacient" ke drogám nevrátil

Zapojení do normálního života

Zarazeni do spolecnosti, poradenstvi, informovanost, zaridit aby clovek zase do toho "nespadl"

zřejmě něco, jako je rehabilitace u tělesně poškozených lidí.

že jedinec může využít služby i poté, co je hlavní problém odstraněn

že ten vyfetovanej píčus si bude žít jak sviň za moje prachy

žít v komunitě a učit se žít bez drag

8. Které z následujících možností dle Vás nespadají pod následnou péči?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Léčba metadonem5350 %50,48 %  
Léčba buprenorfinem5249,06 %49,52 %  
Substituce4037,74 %38,1 %  
Opakovací léčba3936,79 %37,14 %  
Chráněné bydlení2321,7 %21,9 %  
Pobytový program2321,7 %21,9 %  
Terapeutická komunita1514,15 %14,29 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Co z níže uvedených podle Vás patří do léčení drogové závislosti?

  • odpověď Léčba metadonem:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Léčba heminevrinem na otázku 6. Co z níže uvedených podle Vás patří do léčení drogové závislosti?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Znáte ve svém okolí někoho, kdo je drogově závislý (tj. závislý na omamných nebo psychotropních látkách)?

3. Myslíte si, že je v České republice zakázáno užívání drog?

5. Z čeho si myslíte, že jsou financována léčebná zařízení pro léčbu závislostí?

6. Co z níže uvedených podle Vás patří do léčení drogové závislosti?

8. Které z následujících možností dle Vás nespadají pod následnou péči?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Znáte ve svém okolí někoho, kdo je drogově závislý (tj. závislý na omamných nebo psychotropních látkách)?

3. Myslíte si, že je v České republice zakázáno užívání drog?

5. Z čeho si myslíte, že jsou financována léčebná zařízení pro léčbu závislostí?

6. Co z níže uvedených podle Vás patří do léčení drogové závislosti?

8. Které z následujících možností dle Vás nespadají pod následnou péči?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jarošíková, M.Drogová závislost a její léčba (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://drogova-zavislost-a-jeji-lec.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.