Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Drogy a pražská mládež

Drogy a pražská mládež

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Vimpelová
Šetření:03. 11. 2010 - 06. 11. 2010
Počet respondentů:119
Počet otázek (max/průměr):30 / 11.29
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
chtěla bych Vás poprosit o vyplnění tohoto dotazníku, který je součástí mé diplomové práce. Dotazník je určen pro respondenty ve věku 15 – 29 let studující/pracující v Praze.
Cílem je zjistit názory a zkušenosti pražské mládeže týkající se drogové problematiky.
Předem moc děkuji za Vaši ochotu a čas! :)
 

Odpovědi respondentů

1. Jaký máte názor na možnost legalizace léčebného využití konopí u těžkých nemocí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s legalizací souhlasím, ale jen u léčby probíhající pod dohledem lékaře7159,17 %59,66 %  
souhlasím s legalizací i s užitím konopí pacientem bez dohledu lékaře3730,83 %31,09 %  
s legalizací nesouhlasím108,33 %8,4 %  
s legalizací nesouhlasím, ale s dekriminalizací ano21,67 %1,68 %  

Graf

2. Užil/a jste někdy nelegální drogu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, neotázka č. 27].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6352,5 %52,94 %  
ano5747,5 %47,9 %  

Graf

3. Užil/a jste marihuanu nebo hašiš?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano57100 %47,9 %  

Graf

4. Z jakého důvodu jste užil/a marihuanu/hašiš?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ze zvědavosti, z touhy po novém zážitku4680,7 %38,66 %  
z nudy, pro zábavu2238,6 %18,49 %  
z touhy po mystickém zážitku, změně vnímání, halucinaci1322,81 %10,92 %  
z nátlaku přátel či vlivu prostředí915,79 %7,56 %  
pro zintenzivnění zážitku915,79 %7,56 %  
z touhy po euforickém zážitku915,79 %7,56 %  
z úzkosti, útěku od problémů a starostí47,02 %3,36 %  
pro zvýšení energie, potlačení únavy35,26 %2,52 %  
z lékařských důvodů11,75 %0,84 %  
pro zvýšení sebedůvěry11,75 %0,84 %  

Graf

5. Jakou jste měl/a s marihuanou/hašišem zkušenost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše kladnou2136,84 %17,65 %  
kladnou1526,32 %12,61 %  
spíše zápornou1424,56 %11,76 %  
zápornou712,28 %5,88 %  

Graf

6. Pokud marihuanu/hašiš v současnosti užíváte, v jakém časovém intervalu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
již neužívám3561,4 %29,41 %  
1x za několik měsíců/příležitostně1221,05 %10,08 %  
1x-2x měsíčně712,28 %5,88 %  
denně23,51 %1,68 %  
1x-2x týdně11,75 %0,84 %  

Graf

7. Užil/a jste LSD/lysohlávky či jiné halucinogeny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4070,18 %33,61 %  
ano1729,82 %14,29 %  

Graf

8. Z jakého důvodu jste užil/a LSD/lysohlávky či jiné halucinogeny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ze zvědavosti, z touhy po novém zážitku1588,24 %12,61 %  
z touhy po mystickém zážitku, změně vnímání, halucinaci1270,59 %10,08 %  
z touhy po euforickém zážitku741,18 %5,88 %  
pro zintenzivnění zážitku529,41 %4,2 %  
z nudy, pro zábavu317,65 %2,52 %  
pro zvýšení energie, potlačení únavy15,88 %0,84 %  
pro zvýšení sebedůvěry15,88 %0,84 %  

Graf

9. Jakou jste měl/a LSD/lysohlávky či jinými halucinogeny zkušenost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše kladnou1058,82 %8,4 %  
kladnou741,18 %5,88 %  
spíše zápornou15,88 %0,84 %  

Graf

10. Pokud LSD/lysohlávky či jiné halucinogeny v současnosti užíváte, v jakém časovém intervalu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
již neužívám1270,59 %10,08 %  
1x za několik měsíců/příležitostně423,53 %3,36 %  
1x-2x měsíčně15,88 %0,84 %  

Graf

11. Užil/a jste extázi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 12, neotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4375,44 %36,13 %  
ano1424,56 %11,76 %  

Graf

12. Z jakého důvodu jste užil/a extázi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ze zvědavosti, z touhy po novém zážitku1392,86 %10,92 %  
pro zvýšení energie, potlačení únavy642,86 %5,04 %  
z touhy po euforickém zážitku642,86 %5,04 %  
pro zintenzivnění zážitku535,71 %4,2 %  
z nudy, pro zábavu535,71 %4,2 %  
pro zvýšení sebedůvěry321,43 %2,52 %  
z touhy po mystickém zážitku, změně vnímání, halucinaci17,14 %0,84 %  
z nátlaku přátel či vlivu prostředí17,14 %0,84 %  

Graf

13. Jakou jste měl/a s extází zkušenost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše kladnou750 %5,88 %  
kladnou535,71 %4,2 %  
zápornou17,14 %0,84 %  
spíše zápornou17,14 %0,84 %  

Graf

14. Pokud extázi v současnosti užíváte, v jakém časovém intervalu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
již neužívám1392,86 %10,92 %  
1x za několik měsíců/příležitostně17,14 %0,84 %  

Graf

15. Užil/a jste kokain nebo pervitin?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 16, neotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4273,68 %35,29 %  
ano1526,32 %12,61 %  

Graf

16. Z jakého důvodu jste užil/a kokain/pervitin?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ze zvědavosti, z touhy po novém zážitku1493,33 %11,76 %  
z touhy po euforickém zážitku853,33 %6,72 %  
pro zintenzivnění zážitku746,67 %5,88 %  
pro zvýšení energie, potlačení únavy640 %5,04 %  
z nudy, pro zábavu533,33 %4,2 %  
pro zvýšení sebedůvěry426,67 %3,36 %  
z touhy po mystickém zážitku, změně vnímání, halucinaci320 %2,52 %  
z nátlaku přátel či vlivu prostředí16,67 %0,84 %  
z úzkosti, útěku od problémů a starostí16,67 %0,84 %  

Graf

17. Jakou jste měl/a s kokainem/pervitinem zkušenost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kladnou853,33 %6,72 %  
spíše kladnou426,67 %3,36 %  
spíše zápornou320 %2,52 %  

Graf

18. Pokud kokain/pervitin v současnosti užíváte, v jakém časovém intervalu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
již neužívám1066,67 %8,4 %  
1x za několik měsíců/příležitostně533,33 %4,2 %  

Graf

19. Užil/a jste amfetaminy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 20, neotázka č. 23].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5087,72 %42,02 %  
ano712,28 %5,88 %  

Graf

20. Z jakého důvodu jste užil/a amfetaminy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ze zvědavosti, z touhy po novém zážitku685,71 %5,04 %  
z touhy po euforickém zážitku342,86 %2,52 %  
pro zvýšení energie, potlačení únavy342,86 %2,52 %  
z nudy, pro zábavu342,86 %2,52 %  
pro zintenzivnění zážitku342,86 %2,52 %  
z touhy po mystickém zážitku, změně vnímání, halucinaci114,29 %0,84 %  
pro zvýšení sebedůvěry114,29 %0,84 %  
z nátlaku přátel či vlivu prostředí114,29 %0,84 %  

Graf

21. Jakou jste měl/a s amfetaminy zkušenost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše kladnou457,14 %3,36 %  
kladnou228,57 %1,68 %  
spíše zápornou114,29 %0,84 %  

Graf

22. Pokud amfetaminy v současnosti užíváte, v jakém časovém intervalu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
již neužívám571,43 %4,2 %  
1x za několik měsíců/příležitostně228,57 %1,68 %  

Graf

23. Užil/a jste heroin?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 24, neotázka č. 28].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5494,74 %45,38 %  
ano35,26 %2,52 %  

Graf

24. Z jakého důvodu jste užil/a heroin?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ze zvědavosti, z touhy po novém zážitku3100 %2,52 %  
z nudy, pro zábavu133,33 %0,84 %  

Graf

25. Jakou jste měl/a s heroinem zkušenost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše zápornou266,67 %1,68 %  
zápornou133,33 %0,84 %  

Graf

26. Pokud heroin v současnosti užíváte, v jakém časovém intervalu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
již neužívám3100 %2,52 %  

Graf

27. Z jakého důvodu jste drogu odmítl/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepřinesla by mi žádný užitek3250,79 %26,89 %  
ze ztráty kontroly nad vlastním jednáním3250,79 %26,89 %  
z přesvědčení (např. náboženské, politické)1930,16 %15,97 %  
z možnosti závislosti1930,16 %15,97 %  
z neznalosti, strachu z neznáma1422,22 %11,76 %  
ze zdravotních potíží914,29 %7,56 %  

Graf

28. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7764,17 %64,71 %  
muž4335,83 %36,13 %  

Graf

29. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25 - 29 let6150,83 %51,26 %  
20 - 24 let4235 %35,29 %  
15 - 19 let1714,17 %14,29 %  

Graf

30. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské5545,83 %46,22 %  
vysokoškolské5344,17 %44,54 %  
základní1210 %10,08 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 12 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Užil/a jste někdy nelegální drogu?

 • odpověď ano:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 3. Užil/a jste marihuanu nebo hašiš?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi z nudy, pro zábavu na otázku 4. Z jakého důvodu jste užil/a marihuanu/hašiš?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi z touhy po mystickém zážitku, změně vnímání, halucinaci na otázku 4. Z jakého důvodu jste užil/a marihuanu/hašiš?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ze zvědavosti, z touhy po novém zážitku na otázku 4. Z jakého důvodu jste užil/a marihuanu/hašiš?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi kladnou na otázku 5. Jakou jste měl/a s marihuanou/hašišem zkušenost?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše kladnou na otázku 5. Jakou jste měl/a s marihuanou/hašišem zkušenost?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše zápornou na otázku 5. Jakou jste měl/a s marihuanou/hašišem zkušenost?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1x za několik měsíců/příležitostně na otázku 6. Pokud marihuanu/hašiš v současnosti užíváte, v jakém časovém intervalu?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi již neužívám na otázku 6. Pokud marihuanu/hašiš v současnosti užíváte, v jakém časovém intervalu?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Užil/a jste LSD/lysohlávky či jiné halucinogeny?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Užil/a jste LSD/lysohlávky či jiné halucinogeny?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi z touhy po mystickém zážitku, změně vnímání, halucinaci na otázku 8. Z jakého důvodu jste užil/a LSD/lysohlávky či jiné halucinogeny?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ze zvědavosti, z touhy po novém zážitku na otázku 8. Z jakého důvodu jste užil/a LSD/lysohlávky či jiné halucinogeny?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše kladnou na otázku 9. Jakou jste měl/a LSD/lysohlávky či jinými halucinogeny zkušenost?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi již neužívám na otázku 10. Pokud LSD/lysohlávky či jiné halucinogeny v současnosti užíváte, v jakém časovém intervalu?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 11. Užil/a jste extázi?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 11. Užil/a jste extázi?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ze zvědavosti, z touhy po novém zážitku na otázku 12. Z jakého důvodu jste užil/a extázi?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi již neužívám na otázku 14. Pokud extázi v současnosti užíváte, v jakém časovém intervalu?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Užil/a jste kokain nebo pervitin?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 15. Užil/a jste kokain nebo pervitin?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ze zvědavosti, z touhy po novém zážitku na otázku 16. Z jakého důvodu jste užil/a kokain/pervitin?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi již neužívám na otázku 18. Pokud kokain/pervitin v současnosti užíváte, v jakém časovém intervalu?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 19. Užil/a jste amfetaminy?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 23. Užil/a jste heroin?
 • odpověď ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepřinesla by mi žádný užitek na otázku 27. Z jakého důvodu jste drogu odmítl/a?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi z možnosti závislosti na otázku 27. Z jakého důvodu jste drogu odmítl/a?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi z neznalosti, strachu z neznáma na otázku 27. Z jakého důvodu jste drogu odmítl/a?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi z přesvědčení (např. náboženské, politické) na otázku 27. Z jakého důvodu jste drogu odmítl/a?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ze ztráty kontroly nad vlastním jednáním na otázku 27. Z jakého důvodu jste drogu odmítl/a?

3. Užil/a jste marihuanu nebo hašiš?

 • odpověď ano:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 2. Užil/a jste někdy nelegální drogu?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi z nudy, pro zábavu na otázku 4. Z jakého důvodu jste užil/a marihuanu/hašiš?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi z touhy po mystickém zážitku, změně vnímání, halucinaci na otázku 4. Z jakého důvodu jste užil/a marihuanu/hašiš?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ze zvědavosti, z touhy po novém zážitku na otázku 4. Z jakého důvodu jste užil/a marihuanu/hašiš?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi kladnou na otázku 5. Jakou jste měl/a s marihuanou/hašišem zkušenost?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše kladnou na otázku 5. Jakou jste měl/a s marihuanou/hašišem zkušenost?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše zápornou na otázku 5. Jakou jste měl/a s marihuanou/hašišem zkušenost?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1x za několik měsíců/příležitostně na otázku 6. Pokud marihuanu/hašiš v současnosti užíváte, v jakém časovém intervalu?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi již neužívám na otázku 6. Pokud marihuanu/hašiš v současnosti užíváte, v jakém časovém intervalu?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Užil/a jste LSD/lysohlávky či jiné halucinogeny?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Užil/a jste LSD/lysohlávky či jiné halucinogeny?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi z touhy po mystickém zážitku, změně vnímání, halucinaci na otázku 8. Z jakého důvodu jste užil/a LSD/lysohlávky či jiné halucinogeny?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ze zvědavosti, z touhy po novém zážitku na otázku 8. Z jakého důvodu jste užil/a LSD/lysohlávky či jiné halucinogeny?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše kladnou na otázku 9. Jakou jste měl/a LSD/lysohlávky či jinými halucinogeny zkušenost?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi již neužívám na otázku 10. Pokud LSD/lysohlávky či jiné halucinogeny v současnosti užíváte, v jakém časovém intervalu?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 11. Užil/a jste extázi?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 11. Užil/a jste extázi?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ze zvědavosti, z touhy po novém zážitku na otázku 12. Z jakého důvodu jste užil/a extázi?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi již neužívám na otázku 14. Pokud extázi v současnosti užíváte, v jakém časovém intervalu?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Užil/a jste kokain nebo pervitin?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 15. Užil/a jste kokain nebo pervitin?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ze zvědavosti, z touhy po novém zážitku na otázku 16. Z jakého důvodu jste užil/a kokain/pervitin?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi již neužívám na otázku 18. Pokud kokain/pervitin v současnosti užíváte, v jakém časovém intervalu?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 19. Užil/a jste amfetaminy?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 23. Užil/a jste heroin?

4. Z jakého důvodu jste užil/a marihuanu/hašiš?

 • odpověď ze zvědavosti, z touhy po novém zážitku:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ze zvědavosti, z touhy po novém zážitku na otázku 8. Z jakého důvodu jste užil/a LSD/lysohlávky či jiné halucinogeny?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ze zvědavosti, z touhy po novém zážitku na otázku 12. Z jakého důvodu jste užil/a extázi?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ze zvědavosti, z touhy po novém zážitku na otázku 16. Z jakého důvodu jste užil/a kokain/pervitin?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Užil/a jste kokain nebo pervitin?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 11. Užil/a jste extázi?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi již neužívám na otázku 14. Pokud extázi v současnosti užíváte, v jakém časovém intervalu?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1x za několik měsíců/příležitostně na otázku 6. Pokud marihuanu/hašiš v současnosti užíváte, v jakém časovém intervalu?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše kladnou na otázku 5. Jakou jste měl/a s marihuanou/hašišem zkušenost?

7. Užil/a jste LSD/lysohlávky či jiné halucinogeny?

 • odpověď ano:
  • 7x vetší pravděpodobnost při odpovědi z touhy po mystickém zážitku, změně vnímání, halucinaci na otázku 8. Z jakého důvodu jste užil/a LSD/lysohlávky či jiné halucinogeny?
  • 7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ze zvědavosti, z touhy po novém zážitku na otázku 8. Z jakého důvodu jste užil/a LSD/lysohlávky či jiné halucinogeny?
  • 7x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše kladnou na otázku 9. Jakou jste měl/a LSD/lysohlávky či jinými halucinogeny zkušenost?
  • zobrazit další souvislosti
  • 7x vetší pravděpodobnost při odpovědi již neužívám na otázku 10. Pokud LSD/lysohlávky či jiné halucinogeny v současnosti užíváte, v jakém časovém intervalu?
 • odpověď ne:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 15. Užil/a jste kokain nebo pervitin?

11. Užil/a jste extázi?

 • odpověď ano:
  • 8.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ze zvědavosti, z touhy po novém zážitku na otázku 12. Z jakého důvodu jste užil/a extázi?
  • 8.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi již neužívám na otázku 14. Pokud extázi v současnosti užíváte, v jakém časovém intervalu?
 • odpověď ne:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Užil/a jste LSD/lysohlávky či jiné halucinogeny?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 15. Užil/a jste kokain nebo pervitin?

12. Z jakého důvodu jste užil/a extázi?

 • odpověď ze zvědavosti, z touhy po novém zážitku:
  • 8.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 11. Užil/a jste extázi?
  • 8.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi již neužívám na otázku 14. Pokud extázi v současnosti užíváte, v jakém časovém intervalu?

14. Pokud extázi v současnosti užíváte, v jakém časovém intervalu?

 • odpověď již neužívám:
  • 8.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 11. Užil/a jste extázi?
  • 8.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ze zvědavosti, z touhy po novém zážitku na otázku 12. Z jakého důvodu jste užil/a extázi?

15. Užil/a jste kokain nebo pervitin?

 • odpověď ano:
  • 7.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ze zvědavosti, z touhy po novém zážitku na otázku 16. Z jakého důvodu jste užil/a kokain/pervitin?
  • 7.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi již neužívám na otázku 18. Pokud kokain/pervitin v současnosti užíváte, v jakém časovém intervalu?
 • odpověď ne:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Užil/a jste LSD/lysohlávky či jiné halucinogeny?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 11. Užil/a jste extázi?

16. Z jakého důvodu jste užil/a kokain/pervitin?

 • odpověď ze zvědavosti, z touhy po novém zážitku:
  • 7.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Užil/a jste kokain nebo pervitin?

19. Užil/a jste amfetaminy?

 • odpověď ne:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Užil/a jste LSD/lysohlávky či jiné halucinogeny?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 11. Užil/a jste extázi?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 15. Užil/a jste kokain nebo pervitin?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi již neužívám na otázku 6. Pokud marihuanu/hašiš v současnosti užíváte, v jakém časovém intervalu?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše zápornou na otázku 5. Jakou jste měl/a s marihuanou/hašišem zkušenost?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1x za několik měsíců/příležitostně na otázku 6. Pokud marihuanu/hašiš v současnosti užíváte, v jakém časovém intervalu?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše kladnou na otázku 5. Jakou jste měl/a s marihuanou/hašišem zkušenost?

23. Užil/a jste heroin?

 • odpověď ne:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše kladnou na otázku 5. Jakou jste měl/a s marihuanou/hašišem zkušenost?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše zápornou na otázku 5. Jakou jste měl/a s marihuanou/hašišem zkušenost?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1x za několik měsíců/příležitostně na otázku 6. Pokud marihuanu/hašiš v současnosti užíváte, v jakém časovém intervalu?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše kladnou na otázku 9. Jakou jste měl/a LSD/lysohlávky či jinými halucinogeny zkušenost?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi již neužívám na otázku 10. Pokud LSD/lysohlávky či jiné halucinogeny v současnosti užíváte, v jakém časovém intervalu?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 11. Užil/a jste extázi?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 15. Užil/a jste kokain nebo pervitin?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Užil/a jste LSD/lysohlávky či jiné halucinogeny?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi již neužívám na otázku 6. Pokud marihuanu/hašiš v současnosti užíváte, v jakém časovém intervalu?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 19. Užil/a jste amfetaminy?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 2. Užil/a jste někdy nelegální drogu?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 3. Užil/a jste marihuanu nebo hašiš?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ze zvědavosti, z touhy po novém zážitku na otázku 4. Z jakého důvodu jste užil/a marihuanu/hašiš?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi z touhy po mystickém zážitku, změně vnímání, halucinaci na otázku 4. Z jakého důvodu jste užil/a marihuanu/hašiš?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi z touhy po mystickém zážitku, změně vnímání, halucinaci na otázku 8. Z jakého důvodu jste užil/a LSD/lysohlávky či jiné halucinogeny?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi z nudy, pro zábavu na otázku 4. Z jakého důvodu jste užil/a marihuanu/hašiš?

29. Jaký je Váš věk?

 • odpověď 15 - 19 let:
  • 7x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 30. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký máte názor na možnost legalizace léčebného využití konopí u těžkých nemocí?

2. Užil/a jste někdy nelegální drogu?

3. Užil/a jste marihuanu nebo hašiš?

4. Z jakého důvodu jste užil/a marihuanu/hašiš?

5. Jakou jste měl/a s marihuanou/hašišem zkušenost?

6. Pokud marihuanu/hašiš v současnosti užíváte, v jakém časovém intervalu?

7. Užil/a jste LSD/lysohlávky či jiné halucinogeny?

8. Z jakého důvodu jste užil/a LSD/lysohlávky či jiné halucinogeny?

9. Jakou jste měl/a LSD/lysohlávky či jinými halucinogeny zkušenost?

10. Pokud LSD/lysohlávky či jiné halucinogeny v současnosti užíváte, v jakém časovém intervalu?

11. Užil/a jste extázi?

12. Z jakého důvodu jste užil/a extázi?

14. Pokud extázi v současnosti užíváte, v jakém časovém intervalu?

15. Užil/a jste kokain nebo pervitin?

16. Z jakého důvodu jste užil/a kokain/pervitin?

18. Pokud kokain/pervitin v současnosti užíváte, v jakém časovém intervalu?

19. Užil/a jste amfetaminy?

23. Užil/a jste heroin?

27. Z jakého důvodu jste drogu odmítl/a?

28. Jakého jste pohlaví?

29. Jaký je Váš věk?

30. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký máte názor na možnost legalizace léčebného využití konopí u těžkých nemocí?

2. Užil/a jste někdy nelegální drogu?

3. Užil/a jste marihuanu nebo hašiš?

4. Z jakého důvodu jste užil/a marihuanu/hašiš?

5. Jakou jste měl/a s marihuanou/hašišem zkušenost?

6. Pokud marihuanu/hašiš v současnosti užíváte, v jakém časovém intervalu?

7. Užil/a jste LSD/lysohlávky či jiné halucinogeny?

8. Z jakého důvodu jste užil/a LSD/lysohlávky či jiné halucinogeny?

9. Jakou jste měl/a LSD/lysohlávky či jinými halucinogeny zkušenost?

10. Pokud LSD/lysohlávky či jiné halucinogeny v současnosti užíváte, v jakém časovém intervalu?

11. Užil/a jste extázi?

12. Z jakého důvodu jste užil/a extázi?

14. Pokud extázi v současnosti užíváte, v jakém časovém intervalu?

15. Užil/a jste kokain nebo pervitin?

16. Z jakého důvodu jste užil/a kokain/pervitin?

18. Pokud kokain/pervitin v současnosti užíváte, v jakém časovém intervalu?

19. Užil/a jste amfetaminy?

23. Užil/a jste heroin?

27. Z jakého důvodu jste drogu odmítl/a?

28. Jakého jste pohlaví?

29. Jaký je Váš věk?

30. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Vimpelová, L.Drogy a pražská mládež (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://drogy-a-prazska-mladez.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.