Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Drogy v dnešní společnosti

Drogy v dnešní společnosti

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Nikola Bendlová
Šetření:13. 02. 2010 - 10. 03. 2010
Počet respondentů:111
Počet otázek (max/průměr):10 / 10.18
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:50,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Ahoj,

prosím o vyplnění dotazníku. " drogy a dnešní společnost" , který použiji ke své maturitní práci. Dotazník může vyplnit kdokoliv. Cílem je zjištění vztahu k drogám, jejich užití a vliv.

Vyplnění otázek vám zabere  max. 5 minut.

 

                                                                                    Předem děkuji

Odpovědi respondentů

1. Vyzkoušel si někdy nějakou drogu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9180,53 %81,98 %  
ne2219,47 %19,82 %  

Graf

2. Užíváš drogy pravidelně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9483,19 %84,68 %  
ano1916,81 %17,12 %  

Graf

3. Jakou drogu jsi vyzkoušel jako první?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
marihuana7969,91 %71,17 %  
jiné3430,09 %30,63 %  

Graf

4. drogy užívám protože...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neužívám6658,41 %59,46 %  
chci zkusit něco nového3530,97 %31,53 %  
z nudy108,85 %9,01 %  
chci zapadnout do kolektivu21,77 %1,8 %  

Graf

5. Láká tě vyzkoušet si, jaký účinek drogy mají?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5851,33 %52,25 %  
ne5548,67 %49,55 %  

Graf

6. Která z legálních drog ti přijde nejhorší

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Těkavé látky5548,67 %49,55 %  
Alkohol2320,35 %20,72 %  
Cigarety2320,35 %20,72 %  
Léky1210,62 %10,81 %  

Graf

7. Která z ilegálních drog ti přijde nejhorší

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozpouštědla3631,86 %32,43 %  
Amfetaminy2421,24 %21,62 %  
Opiáty2017,7 %18,02 %  
Halucinogeny1815,93 %16,22 %  
Barbituráty87,08 %7,21 %  
Steroidy65,31 %5,41 %  
Konopné drogy10,88 %0,9 %  

Graf

8. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8776,99 %78,38 %  
Muž2623,01 %23,42 %  

Graf

9. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-25let6456,64 %57,66 %  
14-18 let3833,63 %34,23 %  
26-30let119,73 %9,91 %  

Graf

10. Dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední škola maturita7364,6 %65,77 %  
Základní vzdělání3530,97 %31,53 %  
Odborné učiliště54,42 %4,5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jakou drogu jsi vyzkoušel jako první?

 • odpověď jiné:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 1. Vyzkoušel si někdy nějakou drogu?

4. drogy užívám protože...

 • odpověď neužívám:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 1. Vyzkoušel si někdy nějakou drogu?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Halucinogeny na otázku 7. Která z ilegálních drog ti přijde nejhorší

5. Láká tě vyzkoušet si, jaký účinek drogy mají?

 • odpověď ne:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 26-30let na otázku 9. Věk

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vyzkoušel si někdy nějakou drogu?

2. Užíváš drogy pravidelně?

3. Jakou drogu jsi vyzkoušel jako první?

4. drogy užívám protože...

5. Láká tě vyzkoušet si, jaký účinek drogy mají?

6. Která z legálních drog ti přijde nejhorší

7. Která z ilegálních drog ti přijde nejhorší

8. Pohlaví

9. Věk

10. Dosažené vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vyzkoušel si někdy nějakou drogu?

2. Užíváš drogy pravidelně?

3. Jakou drogu jsi vyzkoušel jako první?

4. drogy užívám protože...

5. Láká tě vyzkoušet si, jaký účinek drogy mají?

6. Která z legálních drog ti přijde nejhorší

7. Která z ilegálních drog ti přijde nejhorší

8. Pohlaví

9. Věk

10. Dosažené vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Bendlová, N.Drogy v dnešní společnosti (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://drogy-v-dnesni-spolecnosti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.