Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Družstevní záložny

Družstevní záložny

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eliška Ježková
Šetření:28. 10. 2013 - 08. 11. 2013
Počet respondentů:48
Počet otázek (max/průměr):12 / 8.21
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jsem studentka bankovnictví a chtěla bych Vás poprosit o vyplnění mého dotazníku. Moc mi to pomůže při psaní mé práce. Děkuji moc.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2654,17 %54,17 %  
Muž2245,83 %45,83 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-303777,08 %77,08 %  
31-40612,5 %12,5 %  
41-5036,25 %6,25 %  
51-6012,08 %2,08 %  
71-8012,08 %2,08 %  

Graf

3. Vaše dokončené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou3368,75 %68,75 %  
Vysokoškolské1122,92 %22,92 %  
Středoškolské bez maturity24,17 %4,17 %  
Středoškolské s výučním listem12,08 %2,08 %  
Vyšší odborné12,08 %2,08 %  

Graf

4. Víte, že na finančním trhu ČR působí družstevní záložny "kampeličky"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3266,67 %66,67 %  
Ne1633,33 %33,33 %  

Graf

V případě, že jste v otázce 4 zaškrtli "NE" DÁLE JIŽ NEODPOVÍDEJTE NA ŽÁDNOU OTÁZKU. Děkuji.

5. Věříte spíše bankovním domům nebo družstevním záložnám? (Uveďte důvod)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ani jedno

ani jednomu

bankám, protože mají více klientů

bankám: silnější, více kapitálu, obvykle delší historie

Bankám. Větší bilanční suma. Kapitálová přiměřenost. Vlastnická struktura (vlastníkem bank působících v ČR větší zahraniční banky)

Bankovní domy - bezpečné

Bankovní domy, jsou podle mě stabilnější

Bankovní dům.

bankovním domům

bankovním domům - působí na mě důvěryhodněji

Bankovním domům neboť nezažily masový krach a více lidí do nich vkládá své peníze.

bankovním domům, malé množství informací o kampeličkách

Bankovním domům, protože mají podle mého názoru vyšší perpektivu než družstevní záložny.

Bankovním domům. Družstevní záložny měly v minulosti problémy s hospodařením, bankovní domy ve mně vyvolávají větší jistotu a důvěru v kompetentní služby.

Bankovním domům. Jsou zabezpečeny takovým množstvím financí, že je nepravděpodobné aby zbankrotovaly.

banky

banky, protože prověřují osoby, kterým půjčují

Nevěřím ani jedněm. Proč bych měl? Jde jim o jejich zisk, ne o moje peníze.

Otázka je pro mě zatím nepodstatná z důvodu malých úspor

po zkušenostech již věřím jen bankovním domům

Spíš bankám, mou důvěru k záložnám teď dost naboural případ MSD.

Spíše bankovním domům - lepší jméno a delší působnost na trhu.

spíše bankovním domům, asi pro to, že o jejich službách a produktech je více informací.

Spíše bankovním domům. Družstevní záložky nejsou pro mně tolik známé.

to má být dotazník nebo slohová práce?

Velkým bankám V případě opravdu velkých potíží mají větší "sílu"

Věřím spíše bankám, protože jsou obezřetnější v poskytování úvěrů.

Větší kapitál, větší škála produktů

Využívám spíše banky, ale není to otázka důvěry, jako spíše rozsahu poskytovaných služeb.

vzhledem k minulosti ve mně družstevní záložny ani v dnešní době nebudí příliš dobrý dojem

6. Víte, že vklady u družstevních záložen jsou do 100% do výše 100.000 EUR pojištěny?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1952,78 %39,58 %  
Ne1747,22 %35,42 %  

Graf

7. Víte, že družstevní záložny poskytují vyšší zhodnocení vkladů než banky?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1850 %37,5 %  
Ano1850 %37,5 %  

Graf

8. Máte obavy do družstevních záložen ukládat své penžních prodstředky vzhledem k jejich minulosti?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2674,29 %54,17 %  
Ne925,71 %18,75 %  

Graf

9. Jste členem družstevní záložny?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3494,44 %70,83 %  
Ano25,56 %4,17 %  

Graf

V případě, že jste odpověděli na otázku č. 9 "NE" DÁLE NEODPOVÍDEJTE JIŽ NA ŽÁDNOU OTÁZKU. Děkuji.

10. Které služby záložny využíváte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Běžný účet562,5 %10,42 %  
Vkladový účet (termínovaný)225 %4,17 %  
zadny112,5 %2,08 %  
Bezpečnostní schránky112,5 %2,08 %  
Spořící účet112,5 %2,08 %  

Graf

11. Zajímáte se o chod Vaší záložny (např. výkazy, členské schůze atd.) ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1076,92 %20,83 %  
Ano323,08 %6,25 %  

Graf

12. Jak hodnotíte svou záložnu? (Jako ve škole 1 - nejlepší, 5 - nejhorší)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3450 %8,33 %  
4225 %4,17 %  
1112,5 %2,08 %  
2112,5 %2,08 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:2.88
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.98
Směrodatná odchylka:0.99
Medián:3
Modus:3

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Vaše dokončené vzdělání

4. Víte, že na finančním trhu ČR působí družstevní záložny "kampeličky"?

6. Víte, že vklady u družstevních záložen jsou do 100% do výše 100.000 EUR pojištěny?

7. Víte, že družstevní záložny poskytují vyšší zhodnocení vkladů než banky?

8. Máte obavy do družstevních záložen ukládat své penžních prodstředky vzhledem k jejich minulosti?

9. Jste členem družstevní záložny?

11. Zajímáte se o chod Vaší záložny (např. výkazy, členské schůze atd.) ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Vaše dokončené vzdělání

4. Víte, že na finančním trhu ČR působí družstevní záložny "kampeličky"?

6. Víte, že vklady u družstevních záložen jsou do 100% do výše 100.000 EUR pojištěny?

7. Víte, že družstevní záložny poskytují vyšší zhodnocení vkladů než banky?

8. Máte obavy do družstevních záložen ukládat své penžních prodstředky vzhledem k jejich minulosti?

9. Jste členem družstevní záložny?

11. Zajímáte se o chod Vaší záložny (např. výkazy, členské schůze atd.) ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Ježková, E.Družstevní záložny (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://druzstevni-zalozny.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.