Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dotazník obecné vlastní efektivity (VŠ studium)

Dotazník obecné vlastní efektivity (VŠ studium)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Ignácová
Šetření:10. 11. 2017 - 31. 01. 2018
Počet respondentů:237
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:67,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Děkuji, že jste se rozhodli zúčastnit se výzkumu k mé diplomové práci.

 

Dotazník je zcela anonymní a veškeré Vámi vyplněné údaje budou považovány za důvěrné a využity pouze pro účely mé diplomové práce na Pedagogické Fakultě Univerzity J.E.Purkyně.

 

V dotazníku neexistují správné nebo špatné odpovědi. Pozorně si přečtěte všechny otázky a odpovídejte spontánně podle pravdy.

 

Mnohokrát děkuji.
Markéta Ignácová

 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena17975,53 %75,53 %  
muž5824,47 %24,47 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
243313,92 %13,92 %  
21239,7 %9,7 %  
23208,44 %8,44 %  
20198,02 %8,02 %  
22198,02 %8,02 %  
25187,59 %7,59 %  
19125,06 %5,06 %  
27114,64 %4,64 %  
28104,22 %4,22 %  
26104,22 %4,22 %  
ostatní odpovědi 29
30
45
33
42
31
34
32
38
41
46
36
52
18
40
16
44
37
14
šedesátšest
55
47
63
10
čtyřicetdevět
43
Třicetsedm
17
třicet čtyři
6226,16 %26,16 % 

Graf

3. Když se něco postaví proti mě, můžu nalézt způsob, jak dosáhnout toho, čeho dosáhnout chci.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím14059,07 %59,07 %  
souhlasím6728,27 %28,27 %  
nevím218,86 %8,86 %  
spíše nesouhlasím83,38 %3,38 %  
nesouhlasím10,42 %0,42 %  

Graf

4. Když se o to opravdu usilovně snažím, pak můžu zvládnout i nesnadné problémy.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím11146,84 %46,84 %  
souhlasím10644,73 %44,73 %  
nevím104,22 %4,22 %  
spíše nesouhlasím72,95 %2,95 %  
nesouhlasím31,27 %1,27 %  

Graf

5. Pro mne je poměrně snadné držet se svých předsevzetí a dosáhnout cílů, které si stanovím.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím8535,86 %35,86 %  
spíše nesouhlasím7832,91 %32,91 %  
nevím3012,66 %12,66 %  
souhlasím2510,55 %10,55 %  
nesouhlasím198,02 %8,02 %  

Graf

6. Díky svým zkušenostem a možnostem vím, jak zvládat neočekávané situace.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím12452,32 %52,32 %  
souhlasím3916,46 %16,46 %  
spíše nesouhlasím3615,19 %15,19 %  
nevím3213,5 %13,5 %  
nesouhlasím62,53 %2,53 %  

Graf

7. Důvěřuji si plně, že zvládnu neočekávané situace.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím9540,08 %40,08 %  
nevím5021,1 %21,1 %  
spíše nesouhlasím4518,99 %18,99 %  
souhlasím2811,81 %11,81 %  
nesouhlasím198,02 %8,02 %  

Graf

8. Když se dostanu do obtíží, pak se můžu plně spolehnout na své schopnosti.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím10945,99 %45,99 %  
nevím5322,36 %22,36 %  
souhlasím3715,61 %15,61 %  
spíše nesouhlasím2811,81 %11,81 %  
nesouhlasím104,22 %4,22 %  

Graf

9. Bez ohledu na to, co se děje, jsem obvykle schopný/á vypořádat se s tím.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím13054,85 %54,85 %  
souhlasím4619,41 %19,41 %  
spíše nesouhlasím3113,08 %13,08 %  
nevím2510,55 %10,55 %  
nesouhlasím52,11 %2,11 %  

Graf

10. Vynaložím-li na to potřebné úsilí, pak můžu najít řešení pro téměř každý problém.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím12452,32 %52,32 %  
souhlasím5724,05 %24,05 %  
nevím3012,66 %12,66 %  
spíše nesouhlasím198,02 %8,02 %  
nesouhlasím72,95 %2,95 %  

Graf

11. Pokud stojím před něčím novým, vím, jak se s takovou situací vyrovnat.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím9238,82 %38,82 %  
nevím5924,89 %24,89 %  
spíše nesouhlasím4920,68 %20,68 %  
souhlasím2510,55 %10,55 %  
nesouhlasím125,06 %5,06 %  

Graf

12. Pokud se vynoří nějaký problém, můžu ho zvládnout vlastními silami.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím13757,81 %57,81 %  
nevím4619,41 %19,41 %  
spíše nesouhlasím2711,39 %11,39 %  
souhlasím2410,13 %10,13 %  
nesouhlasím31,27 %1,27 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Když se dostanu do obtíží, pak se můžu plně spolehnout na své schopnosti.

  • odpověď spíše souhlasím:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 27 na otázku 2. Věk:

12. Pokud se vynoří nějaký problém, můžu ho zvládnout vlastními silami.

  • odpověď spíše souhlasím:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 27 na otázku 2. Věk:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Když se něco postaví proti mě, můžu nalézt způsob, jak dosáhnout toho, čeho dosáhnout chci.

4. Když se o to opravdu usilovně snažím, pak můžu zvládnout i nesnadné problémy.

5. Pro mne je poměrně snadné držet se svých předsevzetí a dosáhnout cílů, které si stanovím.

6. Díky svým zkušenostem a možnostem vím, jak zvládat neočekávané situace.

7. Důvěřuji si plně, že zvládnu neočekávané situace.

8. Když se dostanu do obtíží, pak se můžu plně spolehnout na své schopnosti.

9. Bez ohledu na to, co se děje, jsem obvykle schopný/á vypořádat se s tím.

10. Vynaložím-li na to potřebné úsilí, pak můžu najít řešení pro téměř každý problém.

11. Pokud stojím před něčím novým, vím, jak se s takovou situací vyrovnat.

12. Pokud se vynoří nějaký problém, můžu ho zvládnout vlastními silami.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Když se něco postaví proti mě, můžu nalézt způsob, jak dosáhnout toho, čeho dosáhnout chci.

4. Když se o to opravdu usilovně snažím, pak můžu zvládnout i nesnadné problémy.

5. Pro mne je poměrně snadné držet se svých předsevzetí a dosáhnout cílů, které si stanovím.

6. Díky svým zkušenostem a možnostem vím, jak zvládat neočekávané situace.

7. Důvěřuji si plně, že zvládnu neočekávané situace.

8. Když se dostanu do obtíží, pak se můžu plně spolehnout na své schopnosti.

9. Bez ohledu na to, co se děje, jsem obvykle schopný/á vypořádat se s tím.

10. Vynaložím-li na to potřebné úsilí, pak můžu najít řešení pro téměř každý problém.

11. Pokud stojím před něčím novým, vím, jak se s takovou situací vyrovnat.

12. Pokud se vynoří nějaký problém, můžu ho zvládnout vlastními silami.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Ignácová, M.Dotazník obecné vlastní efektivity (VŠ studium) (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://dtaznik-obecne-vlastni-efekt-2.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.