Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Důvěra veřejnosti v prostředky marketingové komunikace

Důvěra veřejnosti v prostředky marketingové komunikace

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:D Horyna
Šetření:11. 02. 2019 - 02. 03. 2019
Počet respondentů:66
Počet otázek (max/průměr):25 / 24.79
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, vážený pane
 

prosím o vyplnění odpovědí na následující otázky, které mají jako hlavní cíl zhodnotit důvěru veřejnosti ve vybrané marketingové prostředky.  Jak hodnotíte následující výroky vy sám/a za sebe. (Označte vždy jen jednu odpověď.)

Odpovědi respondentů

1. Domnívám se, že jsem důvěryhodný pro všechny lidi kolem mne

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3654,55 %54,55 %  
souhlasím1827,27 %27,27 %  
nevím710,61 %10,61 %  
spíše nesouhlasím46,06 %6,06 %  
nesouhlasím11,52 %1,52 %  

Graf

2. Všechny své známé považuji za důvěryhodné

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2842,42 %42,42 %  
spíše souhlasím2233,33 %33,33 %  
nesouhlasím812,12 %12,12 %  
nevím69,09 %9,09 %  
souhlasím23,03 %3,03 %  

Graf

3. Pokud se objeví má oblíbená celebrita v reklamě, tak této reklamě víc věřím

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2943,94 %43,94 %  
spíše nesouhlasím2131,82 %31,82 %  
spíše souhlasím812,12 %12,12 %  
nevím69,09 %9,09 %  
souhlasím23,03 %3,03 %  

Graf

4. Sociálně odpovědné chovaní firem (např. v rámci ekologie, charity apod.) ve mně vzbuzuje důvěru k firmě

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2740,91 %40,91 %  
nevím1624,24 %24,24 %  
souhlasím1015,15 %15,15 %  
nesouhlasím710,61 %10,61 %  
spíše nesouhlasím69,09 %9,09 %  

Graf

5. Zažil/a jsem situaci, kdy reklama snížila důvěru v produkt či firmu

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2943,94 %43,94 %  
nevím1624,24 %24,24 %  
spíše souhlasím1421,21 %21,21 %  
nesouhlasím57,58 %7,58 %  
spíše nesouhlasím23,03 %3,03 %  

Graf

6. Věřím většině reklam v televizi

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím4568,18 %68,18 %  
spíše nesouhlasím1725,76 %25,76 %  
spíše souhlasím23,03 %3,03 %  
nevím23,03 %3,03 %  

Graf

7. Věřím většině reklam na internetu

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím4162,12 %62,12 %  
spíše nesouhlasím2131,82 %31,82 %  
nevím23,03 %3,03 %  
spíše souhlasím11,52 %1,52 %  
souhlasím11,52 %1,52 %  

Graf

8. Věřím většině reklam na sociálních sítích (Facebook, YouTube, Twitter apod.)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím4263,64 %63,64 %  
spíše nesouhlasím1725,76 %25,76 %  
spíše souhlasím69,09 %9,09 %  
nevím11,52 %1,52 %  

Graf

9. Koupil/a jsem výrobek na základě důvěryhodné reklamy v televizi

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3350 %50 %  
spíše nesouhlasím1522,73 %22,73 %  
spíše souhlasím1116,67 %16,67 %  
nevím46,06 %6,06 %  
souhlasím34,55 %4,55 %  

Graf

10. Koupil/a jsem výrobek na základě důvěryhodné reklamy na sociálních sítích

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3248,48 %48,48 %  
spíše souhlasím1624,24 %24,24 %  
spíše nesouhlasím1116,67 %16,67 %  
souhlasím46,06 %6,06 %  
nevím34,55 %4,55 %  

Graf

11. Koupil/a jsem výrobek na základě důvěryhodné reklamy na internetu

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2537,88 %37,88 %  
spíše souhlasím1522,73 %22,73 %  
spíše nesouhlasím1421,21 %21,21 %  
souhlasím710,61 %10,61 %  
nevím57,58 %7,58 %  

Graf

12. Sleva ve mně vzbuzuje větší důvěru v produkt nebo značku

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3248,48 %48,48 %  
spíše nesouhlasím1725,76 %25,76 %  
nevím913,64 %13,64 %  
souhlasím46,06 %6,06 %  
spíše souhlasím46,06 %6,06 %  

Graf

13. Prostředí nákupu (např. vhodné umístění produktů, aktuální cenovky, chování prodejců) má vliv na mou důvěru ve výběru produktu

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2842,42 %42,42 %  
souhlasím1421,21 %21,21 %  
spíše nesouhlasím1015,15 %15,15 %  
nesouhlasím812,12 %12,12 %  
nevím69,09 %9,09 %  

Graf

14. Spotřebitelské soutěže zvyšují mou důvěru k firmě

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2740,91 %40,91 %  
spíše nesouhlasím2131,82 %31,82 %  
nevím1218,18 %18,18 %  
spíše souhlasím34,55 %4,55 %  
souhlasím34,55 %4,55 %  

Graf

15. Dopis nebo email od firmy doručený přímo mé osobě ve mně vzbuzuje důvěru

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2740,91 %40,91 %  
spíše souhlasím1624,24 %24,24 %  
spíše nesouhlasím1319,7 %19,7 %  
souhlasím57,58 %7,58 %  
nevím57,58 %7,58 %  

Graf

16. Zájem firmy o mou spokojenost s produktem nebo službou po nákupu ve mně vzbuzuje důvěru ve firmu

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2740,91 %40,91 %  
souhlasím1725,76 %25,76 %  
nevím1015,15 %15,15 %  
nesouhlasím710,61 %10,61 %  
spíše nesouhlasím57,58 %7,58 %  

Graf

17. Osobní doporučení přítele nebo rodiny ve mně vzbuzuje největší důvěru v produkt a značku

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3045,45 %45,45 %  
spíše souhlasím2639,39 %39,39 %  
nesouhlasím57,58 %7,58 %  
spíše nesouhlasím46,06 %6,06 %  
nevím11,52 %1,52 %  

Graf

18. Pozitivní názor influencera (bloger, youtuber apod.) ve mně vzbuzuje důvěru v produkt nebo značku

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2436,36 %36,36 %  
spíše souhlasím1522,73 %22,73 %  
spíše nesouhlasím1319,7 %19,7 %  
nevím1116,67 %16,67 %  
souhlasím34,55 %4,55 %  

Graf

19. Nakupuji pouze produkty a služby, kterým věřím

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3553,03 %53,03 %  
souhlasím1928,79 %28,79 %  
spíše nesouhlasím57,58 %7,58 %  
nevím46,06 %6,06 %  
nesouhlasím34,55 %4,55 %  

Graf

20. Dávám přednost značce, která má levnější produkty před značkou, ke které mám vyšší důvěru, ale je dražší

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím3146,97 %46,97 %  
nesouhlasím1421,21 %21,21 %  
nevím1116,67 %16,67 %  
spíše souhlasím710,61 %10,61 %  
souhlasím34,55 %4,55 %  

Graf

21. Pokud firma během krizové situace (kdy dojde její vinou např. k poškození přírody nebo zákazníků) komunikuje s veřejností a problém řeší, má důvěra ve firmu se výrazně nesníží

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3553,03 %53,03 %  
souhlasím1421,21 %21,21 %  
nevím1218,18 %18,18 %  
spíše nesouhlasím34,55 %4,55 %  
nesouhlasím23,03 %3,03 %  

Graf

22. Svou důvěru ke konkrétnímu produktu odvíjím od toho, jak často ho používám a jak dlouho mi produkt vydržel bez závad

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3959,09 %59,09 %  
spíše souhlasím2537,88 %37,88 %  
nevím11,52 %1,52 %  
spíše nesouhlasím11,52 %1,52 %  

Graf

23. Zajímavý obsah vytvořený firmou (např. hodnotné, vzdělávací video) ve mně vzbuzuje největší důvěru

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2140,38 %31,82 %  
spíše nesouhlasím1223,08 %18,18 %  
nevím1019,23 %15,15 %  
nesouhlasím59,62 %7,58 %  
souhlasím47,69 %6,06 %  

Graf

24. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4263,64 %63,64 %  
muž2436,36 %36,36 %  

Graf

25. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
14-25 let2740,91 %40,91 %  
26-35 let2233,33 %33,33 %  
36-59 let1522,73 %22,73 %  
60 a více let23,03 %3,03 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Sociálně odpovědné chovaní firem (např. v rámci ekologie, charity apod.) ve mně vzbuzuje důvěru k firmě

 • odpověď spíše souhlasím:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nesouhlasím na otázku 10. Koupil/a jsem výrobek na základě důvěryhodné reklamy na sociálních sítích

7. Věřím většině reklam na internetu

 • odpověď nesouhlasím:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 8. Věřím většině reklam na sociálních sítích (Facebook, YouTube, Twitter apod.)
 • odpověď spíše nesouhlasím:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nesouhlasím na otázku 8. Věřím většině reklam na sociálních sítích (Facebook, YouTube, Twitter apod.)

8. Věřím většině reklam na sociálních sítích (Facebook, YouTube, Twitter apod.)

 • odpověď nesouhlasím:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 7. Věřím většině reklam na internetu
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 3. Pokud se objeví má oblíbená celebrita v reklamě, tak této reklamě víc věřím

9. Koupil/a jsem výrobek na základě důvěryhodné reklamy v televizi

 • odpověď nesouhlasím:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 11. Koupil/a jsem výrobek na základě důvěryhodné reklamy na internetu

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Domnívám se, že jsem důvěryhodný pro všechny lidi kolem mne

2. Všechny své známé považuji za důvěryhodné

3. Pokud se objeví má oblíbená celebrita v reklamě, tak této reklamě víc věřím

4. Sociálně odpovědné chovaní firem (např. v rámci ekologie, charity apod.) ve mně vzbuzuje důvěru k firmě

5. Zažil/a jsem situaci, kdy reklama snížila důvěru v produkt či firmu

6. Věřím většině reklam v televizi

7. Věřím většině reklam na internetu

8. Věřím většině reklam na sociálních sítích (Facebook, YouTube, Twitter apod.)

9. Koupil/a jsem výrobek na základě důvěryhodné reklamy v televizi

10. Koupil/a jsem výrobek na základě důvěryhodné reklamy na sociálních sítích

11. Koupil/a jsem výrobek na základě důvěryhodné reklamy na internetu

12. Sleva ve mně vzbuzuje větší důvěru v produkt nebo značku

13. Prostředí nákupu (např. vhodné umístění produktů, aktuální cenovky, chování prodejců) má vliv na mou důvěru ve výběru produktu

14. Spotřebitelské soutěže zvyšují mou důvěru k firmě

15. Dopis nebo email od firmy doručený přímo mé osobě ve mně vzbuzuje důvěru

16. Zájem firmy o mou spokojenost s produktem nebo službou po nákupu ve mně vzbuzuje důvěru ve firmu

17. Osobní doporučení přítele nebo rodiny ve mně vzbuzuje největší důvěru v produkt a značku

18. Pozitivní názor influencera (bloger, youtuber apod.) ve mně vzbuzuje důvěru v produkt nebo značku

19. Nakupuji pouze produkty a služby, kterým věřím

20. Dávám přednost značce, která má levnější produkty před značkou, ke které mám vyšší důvěru, ale je dražší

21. Pokud firma během krizové situace (kdy dojde její vinou např. k poškození přírody nebo zákazníků) komunikuje s veřejností a problém řeší, má důvěra ve firmu se výrazně nesníží

22. Svou důvěru ke konkrétnímu produktu odvíjím od toho, jak často ho používám a jak dlouho mi produkt vydržel bez závad

23. Zajímavý obsah vytvořený firmou (např. hodnotné, vzdělávací video) ve mně vzbuzuje největší důvěru

24. Pohlaví

25. Věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Domnívám se, že jsem důvěryhodný pro všechny lidi kolem mne

2. Všechny své známé považuji za důvěryhodné

3. Pokud se objeví má oblíbená celebrita v reklamě, tak této reklamě víc věřím

4. Sociálně odpovědné chovaní firem (např. v rámci ekologie, charity apod.) ve mně vzbuzuje důvěru k firmě

5. Zažil/a jsem situaci, kdy reklama snížila důvěru v produkt či firmu

6. Věřím většině reklam v televizi

7. Věřím většině reklam na internetu

8. Věřím většině reklam na sociálních sítích (Facebook, YouTube, Twitter apod.)

9. Koupil/a jsem výrobek na základě důvěryhodné reklamy v televizi

10. Koupil/a jsem výrobek na základě důvěryhodné reklamy na sociálních sítích

11. Koupil/a jsem výrobek na základě důvěryhodné reklamy na internetu

12. Sleva ve mně vzbuzuje větší důvěru v produkt nebo značku

13. Prostředí nákupu (např. vhodné umístění produktů, aktuální cenovky, chování prodejců) má vliv na mou důvěru ve výběru produktu

14. Spotřebitelské soutěže zvyšují mou důvěru k firmě

15. Dopis nebo email od firmy doručený přímo mé osobě ve mně vzbuzuje důvěru

16. Zájem firmy o mou spokojenost s produktem nebo službou po nákupu ve mně vzbuzuje důvěru ve firmu

17. Osobní doporučení přítele nebo rodiny ve mně vzbuzuje největší důvěru v produkt a značku

18. Pozitivní názor influencera (bloger, youtuber apod.) ve mně vzbuzuje důvěru v produkt nebo značku

19. Nakupuji pouze produkty a služby, kterým věřím

20. Dávám přednost značce, která má levnější produkty před značkou, ke které mám vyšší důvěru, ale je dražší

21. Pokud firma během krizové situace (kdy dojde její vinou např. k poškození přírody nebo zákazníků) komunikuje s veřejností a problém řeší, má důvěra ve firmu se výrazně nesníží

22. Svou důvěru ke konkrétnímu produktu odvíjím od toho, jak často ho používám a jak dlouho mi produkt vydržel bez závad

23. Zajímavý obsah vytvořený firmou (např. hodnotné, vzdělávací video) ve mně vzbuzuje největší důvěru

24. Pohlaví

25. Věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Horyna, D.Důvěra veřejnosti v prostředky marketingové komunikace (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://duvera-verejnosti-v-prostred.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.