Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Důvody pro čestné a nečestné jednání

Důvody pro čestné a nečestné jednání

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Dvořáková
Šetření:10. 03. 2014 - 17. 03. 2014
Počet respondentů:48
Počet otázek (max/průměr):18 / 18
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:40 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.10:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Děkuji za vyplnění!

Odpovědi respondentů

1. Jsem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3879,17 %79,17 %  
muž1020,83 %20,83 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23816,67 %16,67 %  
22612,5 %12,5 %  
4248,33 %8,33 %  
2636,25 %6,25 %  
1936,25 %6,25 %  
2536,25 %6,25 %  
1724,17 %4,17 %  
3724,17 %4,17 %  
2424,17 %4,17 %  
1824,17 %4,17 %  
ostatní odpovědi 34
36
20
44
40
48
27
52
39
46
1327,08 %27,08 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:27.91
Minimum:18
Maximum:46
Variační rozpětí:28
Rozptyl:70.92
Směrodatná odchylka:8.42
Medián:24
Modus:23

Graf

3. Vyjmenujte několik hlavních zásad, které jste si odnesli z výchovy Vašich rodičů? Vychovával jste tak i Vaše děti (případně budete)?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

úcta, tvůrčí mysl, slušnocst

"Všechno pochází z přírody, proto se k přírodě chovej s úctou" "Nečiň druhému to, co nechceš aby bylo činěno tobě" "Člověk by měl říkat co má na srdci, ale vžij se i do situace druhého. Ne vždy je to nejvhodnější" "Kolik energie do toho vložíš, jednou tolik se ti ji vrátí" .. Doufám že budu tak dobrá matka, jako byla ta moje.

Ano, ale spíše to, co nechci u svých dětí praktikovat. Chci vychovávat jinak, než vychovávali rodiče mě. Např.: snažím se s dětmi vycházet po dobrém, vysvětluji, snažím se být důsledná, podporuji sebevědomí a sebedůvěru svých dětí, snažím se, aby si byli vědomi, že u mě jako matky najdou vždy radu a porozumění, aby se nebály s čímkoli se mi svěřit a aby nelhaly. Vedu je k samostatnosti.

Běžné základy výchovy. Děti nemám.

budu, zásada vlastního uvažování a racionálního přístupu

Budu, zodpovědnost, poctivost

Být pravdivá a čestná. Chovat se tak, abych mohla být svým dětem příkladem. To je účinnější než neustálé poučování. Jednat s dětmi otevřeně a na rovinu. Tak chci své děti vychovávat taky.

Být slušný, čestný, nelhat a pomáhat. Ano.

Být spravedlivý, nelhat, umět si stát za svým názorem.

čestnost ano

čestnost, poctivost, pravdomluvnost, ochota pomoci kde je třeba, pracovní nasazení

čestnost, pravdomluvnost

čestnost, zodpovědnost, nesobeckost, snaha o co největší rozvoj svých schopnostní, pomoc druhým, neubližování druhým ano, vychovávám

dělit se s blízkým (sourozencem atd.), zastat se sourozence, nelhat, nemluvit sprostě

důslednost, stručnost , jasnost

Férové jednání, důvěra, přátelské vztahy

Chovat se slušně, nekrást, nelhat...

Kladný přístup k práci, férovosti, poctivosti. Samo dítě se vybírá volnočasové aktivity. Motivace ke vzdělání.

lhát se nemá hlavní zásady jsem si utvořil až v dospělosti z mých omezených životních zkušeností svoje hlavní zásady nikomu předávat nebudu, protože nikdy nebudu mít děti

na zadne si nevzpominam. deti mit nebudu

naprosto žádné

nebudu tak sve deti vychovavat, odnesla jsem si jen negativa

nelhat nepodvádět

nelhat pracovat nestěžovat si zbytečně

nelhat, naslouchat moudřejším, vážit si autorit, chovat se slušně

Nelhat, nekrást, chovat se slušně, poděkovat, poprosit, dělat věci poctivě, být slušný k ostatním, být zodpovědný a čestný. Budu se tak snažit vychovávat své děti.

nelhat, nekrást, nepodvádět, nedělat ostatním nic, co bych sama sobě neprovedla a mít se rád

nelhat, nezávidět

nelhat, pomáhat ostatním, snažit se

Nemám pocit, že by mi právě jejich výchova dala něco zvláštního, prostě standardní slušné chování, ale občas s nesmyslnými zákazy. Své děti budu vychovávat trochu jinak, pevnější a spravedlivější řád a důraz na rozvoj intelektu.

nevím

nevyčnívat, brát ohledy na ostatní, být v úzkém kontaktu se širší rodinou, udržovat pořádek, ve výchově vlastních dětí uplatňuju částečně

poctivost, nelhat, chovat se slušně, nepodvádět

poctivost, pomáhat druhým ...

poctivost, pomoc druhým, pracovitost

pozdravit, poděkovat

pravdomluvnost, upřímnost, ohleduplnost, skromnost

Rodina je na prvním místě

Slušné chování (poděkování, pozdrav, uvolnění místa starším lidem v MHD, atd.) poctivost, ochotu.

slušnost, pečlivost,pokora,sexuální morálka .... ne nebudu - nechci děti

slušnost, poctivost. Ano.

Svědomitost, pečlivost, samostatnost

udeř ho jednou, abys nemusel víckrát, všechno je bohužel relativní

upřímnost, poctivost, fair-play

upřímnost, pravdomluvnost, dochvilnost, tolerance,

Zdvořilost, úcta, pokora, slušné chování......

zodpovědnost, samostatnost

žádné zásady nemám

4. Myslíte si, že se chováte ve společnosti upřímně ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Ani náhodou, slušné vychování mě nutí skrývat pohrdání a prokazovat úctu a respekt všem.

anno

ano

ano

ano

ano

ano

Ano

ano

Ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Ano

ano

ano, myslím

Ano, nevyžaduje-li situace jinak.

Ano.

Ano.

dle okolnosti

Dle situace ano

Jak kdy

jak kdy

jak kdy

Jak kdy, pokud se do mě pustí neupřímný podvodník, musím použít jeho metody, abych se ho zbavil.

Myslim si, že ano.

myslím že většinou ano

ne

ne

někdy bohužel nemohu

někdy ne

občas

Rozhodně

Snažím se

snažím se. Někdy to však nejde

spíše ano

V jak kterých situacích. Ale většinou ano.

většinou

většinou

většinou ano

Většinou ano.

Většinou ano.

více méně

Víceméně ano

5. Myslíte si, že v dnešní společnosti ještě převažují lidé čestní nad těmi nečestnými? Proč se domníváte, že tomu tak je?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ani ne, protože je těžká doba každý myslí jen na sebe

ano

Ano

ano, jinak by společnost vypadala strašně

ano, protože jinak by uý nic nefungovalo

ano, protože většinu společnosti tvoří obyčejní lidé, kteří nemají potřebu těžit z nečestného jednání

Ano, slušných lidí je pořád víc, jen nejsou vidět, protože se čestností nechlubí. Přece jen dřívější výchova trošku brzdí myšlenky Klausismu-zlodějismu, takže náš zlodějistán stále nevzkvétá.

bohužel spíše ne, protože většina lidí jde za penězi (někdy i přes mrtvoly), aby uživili rodinu, stíhali splácet všelijaké půjčky atd.

být čestný je jednodušší

je to otázka osobního zisku - nadruhou stranu, nemyslím si že by to v minulosti bylo jiné

málo

myslím že ano, většině lidí je stále ještě nepříjemné chovat se nečestně

Myslím že ne. Většině lidí jde o jejich vlastní zisk a nehledí na to, jakou spoušť kvůli tomu nadělali okolo sebe.

Myslím, že ano, snad z důvodu výchovy.

Myslím, že je to půl na půl. Každý by možná chtěl být čestný, leč ho některé okolnosti donutí nebýt čestný. Pokud někdy pochybuju nad poctivostí a čestností jiných, říkám si: "Proč by neměl být čestný? Co by ho vedlo k nepoctivosti a nečestnosti?" a snažím se pořád vidět společnost čistou a nezkaženou, což bohužel v dnešní době už nejde.

Myslím, že ne, ale rozhodně to nikdy nebylo lepší - jestli máte pocit, že svět jde do háje, přestaňte si dělat obrázek o historických érách jen z pohádek.

myslím, že převažují ti nečestní, ale proč, to těžko říct, asi k tomu bude více důvodů

ne

ne

Ne

Ne - Je to souhra systémových důvodů a evolučních archetypů

ne ...dneska je víc lidí nečestných - myslím ,že to je zkaženou dobou ( politika, dnešní společnost )

Ne dobro adorovalo

Ne, dnes se každý stara jen mo sebe

Ne, je to dobou

Ne, podle mě převažují spíše nečestní, každý se honí za svým individuálním úspěchem a je mu jedno, jak se chová ke svému okolí.

ne, protože se čestnost nevyplaci, kdo nelže, nekrade, nepodvadi se nikdy nikam nedostane

ne, výchova

Ne.

ne. Dnešní společnost je falešná a každý jen hrabe pro sebe

Ne. Doba je zlá, málo času, drogy

Ne. Soudím tak z vlastních zkušeností-bohužel.

nečestní ... asi protože jsou k tomu dnešní dobou donuceni

nečestní, každý se snaží jen o svůj prospěch

Nedokážu posoudit

nemyslím

Nemyslím si to, ale doufám v to.

nemyslím si to. dnešní doba je plná nenávisti a podrazů - v soukromí i v práci

nepřevažují, každý je sólista a snaží se o vlastní úspěch

nepřevažují, vždy to tak bylo a bude

nevím

Nevím

nevim

obávám se, že ne......být nečestným se finančně vyplácí

Převažují nečestní, je to jednoduší.

převažují spíše nečestní, každý se stará jen o sebe

Řekla bych, že stále narazíte na člověka, který je slušný a poctivý, stejně tak narazíte na pravý opak. Je to způsobeno především dnešní dobou, kde má každý neomezenou volnost, nemá jakékoli zábrany a z ničeho nemá respekt.

ti co se chovají nečestně to mají jednodušší

6. Poskytl byste první pomoc bezdomovci, který by nehybně ležel na ulici?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Ano

ano

Ano

Ano.

Ano.

asi ano. Ale spousta bezdomovců leží nehybně na ulici, tíží je promile z vypitého vína

Asi ne, protože bych si podle stereotypu myslela, že je opilý...

bojím se lidí, ale zavolala bych mu záchranku

Je to těžké. Většinou jsou tito lidé pouze na mol opilí a tím, že se mu budete snažit jakkoli pomoct riskujete, že vám ublíží. (Vlastní zkušenost)

Myslela bych si ze je ozralej

ne

ne

Ne

ne

ne - bála bych se ,že něco chytnu ale zavolala bych 155

Ne, co je na tom čestného nebo nečestného? Tohle je o něčem jiném.

ne, protože bych ho asi neviděl ( při chůzi se moc pod nohy nedívám )

ne, zavolala bych záchranku

nejsem si jista, spíše bych přivolala RZ

Nejsem si jistá.

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

Nevím, ještě jsem se do takové situace nedostala, ale myslím, že ano.

Nevím, první co by mne napadlo by bylo, že je opilý.

nevím, záleží na náladě, situace

Nevím.

Pokusil bych se, ale nevím, do jaké míry. Bohužel právě tímto způsobem může být člověk okraden. Hyenismus některých lidí nezná mezí. Zvláště určitého nepojmenovatelného etnika...

Pomoc ano, ale finanční ne.

Určitě ano. Byla bych opatrná, ale jen tak bych nepřekročila a nešla dál.

Záleží na situaci.

záleží na tom, jak by ležel... pokud by evidentně spal v místě, kde evidentně normálně spí, tak bych "nehybné ležení" nepovažovala za relevantní důvod k poskytování první pomoci..jinak samozřejmě ano

Zavolala bych 112

Zavolala bych sanitku a pokud by potřeboval dýchání z úst do úst, tak jen přes vrstvu kapesníků a to po velké rozvaze. Dělám prodavačku ve večerce a vím že 99% bezdomovců v mém okolí si za to můžou sami díky alkoholu a automatům, a jejich hygiena se rovná 0.

zavolala bych záchranku

zavolala bych záchranku, ale sama bych třeba dýchání z úst do úst nepraktikovala

zavolala bych záchranou službu

7. Zastal byste se na ulici dívky, kterou uhodil mladík – pravděpodobně její přítel?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ano

ano

ano

ano

ano

Ano

ano

Ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano (pokud by ovšem přítel nebyl silnější než já, což v mém případě, jakožto ženy, je docela pravděpodobné)

ano, slovně, fyzicky bych toho asi moc nezvládla

Ano.

Ano.

Ano.

Asi ne, jelikož by ten tyran nejspíš uhodil i mě, když jsem dívka, se slovy co se pletu do jejich věcí.

Co já sama zmuzu, ještě dostanu pres ústa já...zavolalabych spise pomoc

dle okolnosti

jsem také dívka, takže nemám sílu

Jsem žena, ale snažila bych se ji pomoci.

jsem žena, takže by mě asi zbil taky

Možná.

ne

ne

Ne

Ne

ne, protože můj pud sebezáchovy je velmi silný

ne, zavolala bych policii

Nejsem si jistá.

netuším

nevím

nevím

nevím

Nevím, dle situace.

pokud bych ji znala

pravděpodobně ano, zavolala bych policii

Pravděpodobně ne, měla bych strach, že udeří i mě, maximálně bych zavolala 158

Rozhodně ano.

spíše ano, pokud by byl mladík pod vlivem drog nebo opilý, volala bych policii

To nevím, tady už asi hranice pletení se do cizích věcí končí. Ale kdyby dívka žádala pomoc, pokusil bych se...

Třeba ho podvedla, nebo se jen tak pošťuchují, copak do toho může někdo vstupovat, když neví o co jde? Pokud bych ji neznal, tak bych si toho nevšímal.

Určitě

Určitě ano.

Záleží na situaci ( kdo je v právu ) kdyby ho podvedla a on by jí za to uhodil tak ne ...

8. Vrátil byste cizí peníze, které Vám omylem přišli na účet ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Ano

ano

Ano

ano

ano

ano

ano

ano

Ano

ano

ano

ano

Ano

ano - mohla bych mít z toho ještě problémy při nejmenším ...

ano a už se mi to stalo

Ano, ale snažil bych se zjistit o co jde - co kdyby mi to někdo poslal úmyslně? Kdyby se potvrdilo, že šlo o omyl, tak bych peníze rozhodně vrátil.

ano, jak bych to zjistil tak bych to hned řešil s bankou

Ano, je to trestné si dané peníze ponechat.

Ano, neměla bych jinak čisté svědomí.

Ano, nerada, ale ano :)

ano, už se mi to stalo 2x v obou případech jsem je vrátila

Ano.

Ano.

asi ano

asi ano

Asi ano.

nejspíše ano

nevím

nevím

Nevím

nevím

no, pokud bych nemusela, tak asi ne...

podle situace

Podle toho kolik by to bylo...kdyby malo,tak si toho asi ani nevsimnu

podle výše částky. od 5000 by opak byl kriminálním jrdnáním.

pokud by je nezadali spatky, tak ne

Pokud bych se dopátrala komu patří, tak ano. [peníze, které přišli? opravdu s měkkým?]

Samozřejmě, pokud je znám ten, kdo ty peníze poslal, není problém. Horší je, když člověk najde na ulici jen tak volně pobíhající bankovku, to se těžko vrací...

Samozřejmě. I já omylem poslala na cizí účet a vždy mi bylo vyhověno a posláno zpět

Určitě ano

Určitě bych kontaktovala druhou stranu.

9. Pomohl byste starší paní vynést nákup do 5. patra, přestože spěcháte ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Ano

Ano

ano

Ano

ano

ano

ano

ano

Ano

ano

ano

Ano

ano

ano

ano

ano

Ano

Ano

Ano.

Ano.

Ano.

asi ano, záleželo by na okolnostech

Dělávám to. Chodí mi stará paní do obchodu nakupovat a vždy na tři minuty obchod zavřu a pomohu jí z nákupem.

dle okolnosti, ak by byla moc stara. Ale tak nemena tolik nakoupit kdyz to neodnese.

Kdysi jsem takové věci dělal, ale jelikož jsem byl několikrát přímo od příslušných lidí pokárán, nechal jsem toho.

ne

Ne, i když záleží na okolnostech, snažila bych se třeba alespoň sehnat někoho jiného, kdo by ji mohl pomoci.

Ne.

Ne.

nejsíš ne

nepomohla, mám nemocné kyčle:-)

Nevim

nevím

nevím

podle nalady

podle toho, kam bych spěchala

Pokud bych spěchal tak, že by hrozilo, že nestihnu autobus, tzn. pak se můžu na ten cíl cesty úplně vykašlat, tak ne. Pokud bych věděl, že přijdu třeba jen o pár minutek později, tak bych pomohl, kdybych byl požádán. Ale znovu - co tohle má společného se ctí?

záleží kam a jak moc spěchám ...

záleží na dané situaci

Záleží na situaci proč a kam bych spěchala.

10. Zastavil byste někoho při krádeži v obchodě ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

nevím

ano

ano

ano

Ano

Ano

ano

ano

ano, v případě jeho fyzické převahy bych volala ostrahu

Ano.

asi ano

Asi ano, pokud by mne to nijak fyzicky neohrozilo.

asi jo

Kdyby ten obchod nebyl můj nebo někoho blízkého, tak bych asi těžko riskoval život kvůli pár stovkám. Ale upozornil bych prodejce, případně mu i pomohl zloděje zpacifikovat, kdyby nehrozilo nebezpečí (např. kdyby neměl zbraň).

možná

Možná.

Myslím, že ano

Na to bych si netroufla. Z těchto lidí mám strach.

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne - bála bych se

ne, bála bych se jeho reakce

nejsem si jista, bála bych se napadení

Nejspíš ano, pokud by nebylo očividné, že má pistoli nebo nůž.

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím, asi bych ho nedohnal

nevím, nedokáži se to představit

nevím, zřejmě ne. Mnoho lidem se to již vymstilo

nevím...asi ne

nikdy se mi to nestalo, nevím

Pokusil bych se ho zastavit

Spis bych se obrátil na policii s přesným popisem cifotkou n

Spíš bych upozornila ostrahu, prodavače...

Spíše bych to nahlásila personálu, že jsem viděla člověka, který krade.

Těžko říct. Záleželo by na okolnostech. Třeba příslušníka nepojmenovatelného etnika bych nechal běžet, protože v opačném případě by následovalo rojení jeho soukmenovců a šlo by mi o život.

to asi ne. řekla bych to security

To nedělám, vím z vlastní zkušenosti, že je nejlepší stát a neprovokovat. Mám tři malé děti a nechci , aby zůstali sirotky. Pokud by to byla jen malá krádež bez zbraně, tak se samozřejmě ozvu :)

Určitě ano

11. Přinutila by Vás špatná finanční situace ke krádeži ? Tížilo by Vás špatné svědomí ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ano, nevím

asi ano, tížilo

asi přinutila, určitě tížilo

Doufám že ne, nejspíš tížilo

K tomuto bych se nesnížila. Existují i jiné způsoby.

Krást v žádném případě nehodlám, i když moje finanční situace dobrá není.

Myslím že vždycky je i jiná možnost. Ale těžko říct, coby kdyby.

Myslím, že nepřinutila. Svědomí by mě jinak samozřejmě tížilo.

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

Ne a to jsem byla už v hodně velkých existenčním problémech ...tížilo ,nemluvě o následcích...

ne - žádná krádež, tížilo by mne špatné svědomí

ne a ano

ne a tížilo

Ne nepřínutila

Ne, ano

Ne, nepřinutila.

ne, tížilo

Ne. Ano tížilo-hlavně vědomí, že tím mohu způsobit někomu jinému stejnou situaci, která k tomu vedla mne.

Ne. Ano, tížilo.

Ne. Tížilo.

nepřinutila

nepřinutila

Nepřinutila

nepřinutila

nepřinutila, ano tížilo

Nepřinutila.

Nepřinutilo a tížila

nevím a tížilo

Nevím, doufám, že ne.

nikdy bych nekradla

nikdy bych nekradla, psychicky bych to neunesla

Nikdy bych nikomu nic neukradl. A hlavně bych se nikdy nedostal svým jednáním do špatné finanční situace.

Poprvé jsem ukradla v šesti letech prstýnek na pouti....od té doby nic, mám velký strach a tížilo by mě dost svědomí

pravděpodobně ANO -jak u krádeže tak u svědomí

svedomi ani ne, spise strach ze tu kradez nekdo videl a budu mit potize.

špatná situace by mne ke krádeži nepřinutila

to opravdu nevím, ale svědomí by mě určitě tížilo

určitě

určitě tížilo

12. Jsou v dnešní době situace, kdy je vhodné chovat se nečestně? Pokud ano, které a proč?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

"vhodné"?

ano - situace na ulici s dívkou, kterou uhodil mladík (asi přítel) obávám se, že kdybych se jí zastal, tak bych se od ní vděku nedočkal - asi by mě napadla i ona ( mohla by to být hystergická scénka )

Ano ve škole je to stejně jedno.

Ano- pokud to povede k zastavení něčeho, co je mnohem nečestnějšího. (Např: Obelhat pedofila tak, aby to vedlo k ukončení jeho zvěrstev páchaných na nevinných dětech.)

Ano, když chceme dosáhnout velkých úspěchů, tak pomalu není možné chovat se jen čestne.

Ano, někdy to jinak nejde

Ano. Jakékoliv jednání se státní mocí (policie, finančák...)

asi ano

Asi jedině, pokud jde o život. Ale i tak bych většinou raději zemřel v boji než se nechat potupit.

Etiketa je toho plná - je v pořádku lhát a nebýt čestný, když to druhého potěší.

Já myslím ,že ne ...

jsou, mnohé situce se dají vyřešit nečestným způsobem jednodušeji.

myslím, že ano ... ale které a proč mě ted nenapadají

Myslím, že takové situace nejsou.

Např. v práci se to občas nabízí, v případě, že někdo nejedná čestně s námi.

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne, o žádných nevím

nejsou

Nejsou.

někdy při testech

Nemyslím si.

Nenapadají mě žádné.

Nervim

nevím

nevím

nevím

nevím o nich

Nevím.

Nevybavuji si žádnou takovou situaci.

než vhodné, tak je to spíš výhodné...ale určitě ne vhodné...a proč? protože většina ostatních je taky nečestná, a čestný člověk mezi takovými jen ostrouhá

Po rozvodu. Člověk stále vychází vstříc ohledně půjčování dětí, alimentům, exekucí bývalého.....ale když to nefunguje, člověk musí sáhnout po jiných prostředcích.

pri podnikani, neze by to bylo vhodne spise nevyhnutelne, a treba když nechci nekoho zranit, nebudu mu priznavat neveru, nebo pri poplatcích statu, zapru co se da.

pro mne ne

pro některé lidi určitě ano. Záleží na člověku.

při rozdělování státních zakázek

Při styku s nepojmenovatelným etnikem je třeba lhát, abych nebyl obelhán sám. Běžně ale nečestné jednání neprovozuji.

Rozhodně ne, vždy to jde čestně.

společnost je plná intrik a podvodů, nelze se tomu úplně vyhnout

V situaci, kdy se k nám někdo chová špatně.

V určitých situacích ano.

v zaměstnání, boj o tzv. koryta

v žádné situaci není vhodné chovat se nečestně

zřejmě ano

13. Upřednostnil byste lež před osobním profitem? (Například když se obchodní zástupce snaží prodat nekvalitní (nevýhodný) produkt ke zvýšení své provize)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

bezne se to dela, kdybych musela tak bych to udelela.

"lež před osobním profitem"? Jakože lhát a prodělat, nebo se zachovat čestně a vydělat? No já nevím... hmm... asi beru druhou možnost. :) Ale chápu, jak byla otázka myšlena - někdy jde pravda zakroutit nebo částečně zakrýt, ale kdybych měl vyloženě lhát, tak ne - proto bych takovou práci asi dělat nemohl.

ano

Ano, ale v malé míře

Asi ne, hryzalo by mě pak svědomí.

jak kdy

Měla bych s tím problém

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

Ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

Ne

Ne

ne

ne

ne

Ne

Ne

ne - nemám kachní žaludek jako má většina obchodních zástupců ( vč. šmejdů ) souhlasím s názorem, že lhát se nemá, a nebo když, tak jen velmi výjmečně (v situacích kdy "jde o život")

Ne, na to nemám zaludek

ne, proto nemohu být obchodní zástupce

Ne, zkoušela jsem, nezvládám.

Ne.

Ne.

Ne.

Ne.

Ne.

nemám ráda takové prodeje, nikdy bych do nich nešla.

není to spíš lež pro osobní profit? určitě bych neupřednostnila lež, abych mohla prodat nekvalitní produkt, neprodávala bych jej - a pokud bych měla já sama odmítnout nekvalitní produkt, neuchylovala bych se ke "společensky přijatelné" lži, řekla bych pravdu - produkt mne nepřesvědčil o svých kvalitách, je předražený apod.

nevim

nevím, jak co

Obchodním zástupcem se stát nehodlám, možná právě proto, že bych lidi nedokázal podvádět.

v žádném případě

zřejmě ano

14. Vidíte na zemi peněženku s 50 000 Kč a vizitkou, necháte si ji? Proč byste se takto zachoval?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Ani náhodou, nejen kvůli cti, ale taky bych se bál, že po mě půjde ten, co to tam nechal. Vlastně bych se tu částku ani nedozvěděl, protože peněženky ze země nesbírám.

Ano, ostatní by to udelali taky

ano, za slušnost už nic nedostanete

ano. Kvuli tem 50000 asi, kdyby tam byla jenom stovka tak ji vratim majiteli

ne

ne

ne - zavolám a jsem tak vychovaný, jsou to peníze oné osoby

ne nenechám, protože vím jak těžko se peníze vydělávají, bylo by mi líto toho , kdo ji ztratil

ne odevzdám ji ...za 1. někomu to bude chybět a nebo by měl z toho průser a problémy a já taky ...

ne viz zločin

ne,

Ne, jednou se to může stát mě a budu doufat, že to najde někdo, kdo by to také vrátil.

ne, vrátil bych to. Je nezákonné zatajit nalezení věci.

Ne. Ač mi nikdo nic ztraceného nikdy nevrátil, byla bych vděčná tomu, kdo by to udělal. Proto vím, jak je důležité dělat to, co bychom chtěli od ostatních. Jinak tato společnost bude vždy jen sobecká a neohleduplná.

Ne. Protože mi ty peníze nepatří a někde je člověk, který je právě velmi nešťastný. Kdybych ztratila 50 000, také bych doufala, že se najde někdo, kdo mi je vrátí.

Ne. Protože není moje, je to spousta peněz a ne pár korun, které by mohl někdo postrádat.

ne. Protože prostě nejsou moje, to je jednoduché. I kdyby patřily Billu Gatesovi, tak si je jednou vydělal on.

Ne. Trestné.

Nechala bych jí tam ležet. Nebo ji dala na nějaké vyvýšené místo. Lidé většinou jdou své stracené věci hledat. Na policii bych ji neodevzdala, protože znám případ, kdy někdo vrátil peněženku na polici a ve finále byl obviněn, že z ní odcizil peníze.

nejspíš bych si jí nevšímala

nenechala, sama vím, že bych byla dost nešťastná, kdyby se mi něco takového stalo.

Nenechala.

nenechám

nenechám a předám majiteli

Nenechám, ale vrátím ji.

nenechám, nemohla bych

Nenechám, odevzdám.

Nenechám, stejně by se na to přišlo.. takhle mám nárok aspoň na 5% nálezného :)

nenechám, zavolám, ohlásím

Nenechám.

nevím

nevím

Nezachovala bych se takto, volala bych na číslo dané vizitky a zjišťovala, zda dotyčný neztratil peněženku a jakou. V případě, že bych se nedopátrala, peněženku bych odevzdala na policii.

od majitele bych chtěl nálezné, nevím jak bych to řešil, kdyby mi nálezné nechtěl dát

peníze bych si nejspíš nechala ... peněženku a doklady bych vrátila

Peníze bych vrátila majiteli. Jistě by mne potěšilo, kdyby se tak někdo zachoval jestliže bych já byla ve stejné situaci.

podle toho, co se dozvím z vizitky, možná ano a dokonce s radostí

pokud by tam nebili kamery a svedci asi by si je nechala.

pokud je tam kontakt, vrátím...ale bez vizitky neváhám a peníze si nechám, ale vrátila jsem i drahý mobil

Pokud je tam ta vizitka, pak je napůl vyhráno. Napůl proto, že si už někdo přede mnou mohl nějaký obnos z peněženky půjčit, takže bych mohl být osočen jako zloděj v okamžiku vracení peněženky majiteli.

pokud je v ní vizitka, vrátila bych, pokud z dokladů v ní není zřejmé, komu patří, nechám si ji. Měla bych pocit, že když ji vrátím, nechá si ji někdo, komu stejně nepatří.

V dnešní době by to nikdo nevrátil, nicméně já bych vrátila.

vrátím (ale poud možno osobně a uzmu si tajně malou provizi)

Vrátím, muzu byt sledován kam.érou a 10% nalezeného je taky fajn

záleželo by na situaci, ale asi bych ji vrátila. Už jsem tak v minulosti učinila.

zavolala bych na vizitku

zřejmě bych si ji nechala

zřejmě bych vrátila. Kdyby se mi stala podobná věc, také bych chtěla, aby se mi vrátila

15. Stáhnul jste si někdy z internetu film nebo hudbu s vědomím porušení autorských práv? Považujete to za krádež?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ano

ano

ano

ano

ano

Ano

Ano stáhla a nepovažuji to za krádež.

ano stáhla, nepovažuji

ano stáhla. Ne, nepovažuji

ano stahuji běžně, to za krádež nepovažuji

ano, nepovažuji

ano, nepovažuji

ano, nepovažuji

Ano, pro vlastní potřebu to není krádež.

ano, stáhla ... nepovažuji

Ano, za kradez to nepovazuji

Ano. A nepovažuji to za krádež.

Ano. Nepovažuji.

Ano. Trochu. Pokud mám osvědčeného autora, tak se snažím platit za vstupenky na koncert, popř koupit CD či DVD

Ano. V určitém pohledu danou situaci považuji za krádež, avšak při možnosti současných médií a prostředků lze považovat i za krádež nahrávku z televize, či rádia.

běžně stahuji z uložto a hudebních serverů

Jelikož jsem pracoval jako programátor, považuji i u nehmotných děl stažení bez licence za krádež, proto software, filmy ani hudbu z pochybných zdrojů nestahuji.

Myslím si, že toto dělá každý člověk a za krádež to nepovažuje.

Ne

ne

ne

ne a považuji to za krádež

Ne nepovazuji, nelegální je to tam umistovat

ne nikdy, krádež to opravdu je

ne- není to krádež

Ne, ale vzhledem k nákladům na pořízení nahrávky na nosičích - a výsledné ceny daných nosičů nepovažuji stažení obsahu pro jednorázové soukromé shlédnutí či soukromý poslech za krádež.

Ne. Nejsem si alespoň vědoma. Stahuji jen na legálních webových serverech.

několikrát, za krádež to nepovažuju, pokud jde o stahování pro vlastní potřebu

nene

nepovažuji

Nepovažuji, nikomu nic nechybí. Abych někoho podpořil, tak si i něco koupím, ale kupovat hudbu na cd je pěkně nepraktické a pokud jde o filmy, tak většina nestojí ani za čas. Ale počítačové hry a software poslední dobou už jen poctivě kupuji.

nepovažuji, za kradež povazuji ty priserne ceny listek do kina.

Nepovažuji.

nestáhnula

neumím stahovat

Neustale, filmy nekupuji. Kradez to neni

Nevím

Stáhla, nepovažuji to za krádež, protože jsem to měla pro své vlastní užití.

Stáhla, protože jsem byla poučena, že pro osobní potřebu (a ne veřejné prezentování) to krádež není.

Stáhla. Krádež to je, ale odolejte :)

Stáhnul a nepovažuju. Autorům to ukradl někdo jiný, kdo to umístil na internet. Bohužel jsou v dnešní době ceny takové, že student si nemůže dovolit koupit každé CD či DVD. Dalším faktorem je, že se mi málokdy líbí celé CD, taky proto stahuju jen určité písničky a ne celé album.

Stáhnul. Nevím

stahuju, nepovažuju

16. Porušil byste zákon, pokud byste věděl, že se na to nikdy nepřijde?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ano

ano

ano

ano

Ano

Ano

Asi ano.

asi ne

asi ne

Asi ne.

Dle typu zákona, jsou zde zákony, které nemají smysl.

jak v čem

jo

možná i jo ...

ne

ne

ne

Ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

Ne (tedy - těžko posouditelné, je otázkou jaký zákon, co je postihem za porušení, pokud by to byl diskriminující zákon, nebo zákon, jaké byly v době před rokem 89, tak asi ano)

ne, já to vím

Ne, mám svědomí. Za druhé, kde mám záruku, že se na to nikdy nepřijde?

Ne.

ne. Maximálně v případech, že jde o zákon, který považuji za diskriminační či jinak morálně závadný. V tom případě by mi ani nevadilo, že se na to přijde.

Nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

Nevím

nevím, nejspíš ne

Podle toho jaky, podle situace. Zakony jsou snad na vsechno, pravidelne jezdim autem 130 na devadesatce a nijak me takove male porusovani zakona ne*ere:-)

Podle toho o co by slo

porušení je diskutabilní, protože české zákony lze vykládat mnoha různými způsoby

Přestupek ano

Spíše ne, pokud by to byl zákon stanovený s ohledem na dobro celé společnosti, ne zákon ustanovený naopak za účelem represe či poškození společnosti

Úmyslně ne.

záleželo by jaký zákon bych porušila ...

Záleží jaký. To, že je něco nezákonné neznamená, že to je nečestné a že to poškodí někoho, kdo si to nezaslouží.

záleží na tom jaký...některé zákony jsou naprosto stupidní, jiné by zase měli být a nejsou

Záleží o co by konkrétně šlo. Pokud vidím, že po přechodě nikdo nejde a nikoho tím neohrozím, tak po něm na kole přejedu.

Zatím jsem neměl tuto potřebu a pochybuji, že někdy nastane. Bohužel v dnešních zákonech se ani prase nevyzná, takže můžu "zhřešit" z nevědomosti...

17. Podvedl jste někdy svoji partnerku či partnera ? Jak se stavíte k nevěře v partnerském soužití ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ano

Ano

ano a odsuzuji to. musím ale podotknout, že se to stalo až poté, co jsem poznal pravou podstatu našeho vztahu

ano a prospělo mi to, mohla jsem porovnat kvality,partner vyhrál na plné čáře

Ano, je to normalni a bezny

ano, vnímám to jako vážné osobní selhání, které je ve vztahu nepřípustné

ano.

asi ano, pokud bych byla nespokojena a partnerem přehlížena

Bohužel ano. Nevěra se mi však hnusí a již nikdy ji nechci zažít ani z pohledu nevěrné ani podvedené. Je to zrada, která může velmi bolestivě zasáhnout.

je to ubohe, ale bud podvedes nebo ten budou podvadet. Pokud to bude jen o sexu a neni sance na prevaleni... a bez nasledcich

Jednou a bylo mi z toho tak zle, že jsem se okamžitě ráno šla sama "udat", i když jsem věděla, že se to stejně nikdy nedozví.

jednou ano, ale né současného partnera. Tehdy jsem byla ještě mladá a hloupá

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne jje to odporné.

ne nepodvedla, ale partnera nikdy nemůžete pohlídat, když bude chtít, tak to udělá

ne protože navždy zůstanu svobodný asi bych to teoreticky neudělal, protože nejsem povahově Cassanova někdy výjmečně má nevěra opodstatnění ( když je manžel typ domácího tyrana ), jinak ne

Ne, negativne

ne, nevěra je špatná

ne, nevěru neuznávám

ne, podle mě to je v dnešní době normální, lidé si ničeho neváží a tak to je i v partnerství a mnoho z nich neumí ovládat svůj sexuální chtíč

Ne, vadí mi.

Ne. Je to nepřípustné (pokud se oba vědomě nedohodli jinak)

Ne. Nedokáži posoudit. Pokud s někým žiji, miluji, tak nemám potřebu podvádět.

Ne. Nevěra je odpustitelná(ale jen jednou).

Ne. Nevěra se mi příčí.

nepodvedl. zaleží na dané situaci.

nepodvedla - nevěru nesnáším

Nepodvedla a nikdy bych to neudělala. Nevěra nemá ve vztahu co dělat, nikdy.

nepodvedla, nevěra je největší chyba, jsem na to přísná

nepodvedla, nevěra se mi hnusí

Nepodvedla. Asi bych nevěru odpustila.

Nepodvedla. Nevěra se mi hnusí. Jestliže někdo není ve vztahu spokojený, měl by odejít.

nepovedla ... k nevěře se stavím negativně

nevěra je bohužel evolučně podmíněná

Nevěra je zásadní věc v partnerském soužití. Je to důkaz toho, že jeden zklamal. Nikdy jsem partnera nepodvedla, nemohla bych se mu pak podívat do očí.

nevěra se mi hnusí, nikdy jsem nepodvedla a doufám že ani nepodvedu

Nevěru neberu, netoleruji ji. Nebyla jsem svému partnerovi nevěrná za 19 let manželství.

Nikdy jsem partnera nemela

Otázkou je "co je nevěra". Stane se, i když by nemělo.

Podvedla. Asi po 14 letech neustálé nevěry ze strany svého partnera a to před rozvodem. Když se do toho nevkládá láska a prostředky a není to časté.....dá se to odpustit. Ale pokud trpí celá rodina, tak ne.

Podvody v partnerském životě jsem nikdy neprovozoval, nemám to rád.

v okamžiku, kdy jsem ochotná podvést partnera, mám za to, že nemá smysl dál ve vztahu s ním setrvávat. Tomu, s kým to myslím vážné, jsem schopná být věrná, i když se naskytne příležitost k nevěře. Vlastnímu partnerovi, věřím, že bych nevěru za určitých okolností odpustit dokázala.

Záleží na situaci. Existují případy, kdy je nevěra zcela oprávněná, ale jinak - jde-li jen o rozmar je nevěra nečestná.

18. Byl byste schopen korupčního jednání kvůli 100tis. Kč, 500tis. Kč, 1 mil. Kč atd. ? Zjistit jakou má člověk cenu.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

100tis. nejsou až tak závratné peníze, aby mi to stálo za to, někde mezi půl milionem a milionem bych o tom asi uvažovat začala

ano

Ano, penize se vzdycky hodi

Ano.

asi ne

asi ne bál nych se

Asi ne, protože na většinu podvodů se přijde.

Asi ne. Zase záleží na situaci.

dle situace

Dle situace. Nejspíš ne.

Jasne, proc ne.

ne

ne

ne

Ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

Ne.

ne. Ale v takové situaci jsem ještě nebyla. kdoví

Ne. Ani za barák v LA.

Ne...a těžko si to představit...spojují si tzo s vysoce postavenými lidmi,což nikdy nebudu

nedokážu odpovědět

nechapu otazce.

nechápu otázku

Někdy bych chtěla umět býti podobného schopná. Záleží na situaci. Pokud bych potřebovala na záchranu dítěte větší hotovost a nebyla by jiná možnost....asi bych neváhala. Pokud by šlo jen o rozmnožení svého konta NE.

Neumím posoudit.

nevím

Nevím

nevím

nevím

nevím nechápu...

nevím, nebyl jsem v té situaci

Nevím.

nevím. pokud by mne k tomu dohnala situace, že bych byl dlouho např. bez práce, pak nejspíš ano, ale to by mi as nikdo nic takového nenabízel :)

Pokud bych nebyl v zoufalé situaci, tak ne. Stejně by se na to jednou přišlo a stabilní zaměstnání je lepší než dočasně zbohatnout a pak se bát.

tak to je těžké, doufám, že nikoliv

Tohle se mi nikdy nestane, takže nad tím nepřemýšlím :)

určitě ne, a proto jsem v životě neměl před sebou umetenou cestičku - přesto toho nelituji

Zatím jsem nikoho podplácet nemusel. Možná si šlapu po štěstí, ale jsem už holt takový...

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

18. Byl byste schopen korupčního jednání kvůli 100tis. Kč, 500tis. Kč, 1 mil. Kč atd. ? Zjistit jakou má člověk cenu.

  • odpověď ne:
    • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 16. Porušil byste zákon, pokud byste věděl, že se na to nikdy nepřijde?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jsem

2. Věk:

4. Myslíte si, že se chováte ve společnosti upřímně ?

6. Poskytl byste první pomoc bezdomovci, který by nehybně ležel na ulici?

7. Zastal byste se na ulici dívky, kterou uhodil mladík – pravděpodobně její přítel?

8. Vrátil byste cizí peníze, které Vám omylem přišli na účet ?

9. Pomohl byste starší paní vynést nákup do 5. patra, přestože spěcháte ?

11. Přinutila by Vás špatná finanční situace ke krádeži ? Tížilo by Vás špatné svědomí ?

13. Upřednostnil byste lež před osobním profitem? (Například když se obchodní zástupce snaží prodat nekvalitní (nevýhodný) produkt ke zvýšení své provize)

16. Porušil byste zákon, pokud byste věděl, že se na to nikdy nepřijde?

18. Byl byste schopen korupčního jednání kvůli 100tis. Kč, 500tis. Kč, 1 mil. Kč atd. ? Zjistit jakou má člověk cenu.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jsem

2. Věk:

4. Myslíte si, že se chováte ve společnosti upřímně ?

6. Poskytl byste první pomoc bezdomovci, který by nehybně ležel na ulici?

7. Zastal byste se na ulici dívky, kterou uhodil mladík – pravděpodobně její přítel?

8. Vrátil byste cizí peníze, které Vám omylem přišli na účet ?

9. Pomohl byste starší paní vynést nákup do 5. patra, přestože spěcháte ?

11. Přinutila by Vás špatná finanční situace ke krádeži ? Tížilo by Vás špatné svědomí ?

13. Upřednostnil byste lež před osobním profitem? (Například když se obchodní zástupce snaží prodat nekvalitní (nevýhodný) produkt ke zvýšení své provize)

16. Porušil byste zákon, pokud byste věděl, že se na to nikdy nepřijde?

18. Byl byste schopen korupčního jednání kvůli 100tis. Kč, 500tis. Kč, 1 mil. Kč atd. ? Zjistit jakou má člověk cenu.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Dvořáková, M.Důvody pro čestné a nečestné jednání (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://duvody-pro-cestne-a-necestne.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.