Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > E-learning v hodinách angličtiny

E-learning v hodinách angličtiny

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Božena Ševčíková
Šetření:14. 01. 2017 - 13. 02. 2017
Počet respondentů:96
Počet otázek (max/průměr):12 / 9.75
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:58,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:56
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

dotazník, který máte před sebou, je zaměřen na využívání e-learningových programů ve výuce anglického jazyka na 2. stupni základních škol a na středních školách. Dotazník mi pomůže vypracovat diplomovou práci, která má za cíl zmapovat, co si současní učitelé angličtiny představují pod pojmem e-learning a zda a jakým způsobem jej při výuce využívají. I pokud tuto formu výuky nepoužíváte, jsou to pro mne užitečná data a proto i Vás prosím o vyplnění. Výsledná práce by mohla fungovat jako inspirace pro vyučující, kteří plánují do výuky e-learning zakomponovat a chtějí vědět, jaké mají možnosti.

Dotazník je anonymní.

Za Vaši pomoc předem děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Jste

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena?6668,75 %68,75 %  
muž?3031,25 %31,25 %  

Graf

2. Jste aktivním vyučujícím angličtiny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8790,63 %90,63 %  
ne77,29 %7,29 %  
studentka učitelství pro 1. stupeň se specializací AJ11,04 %1,04 %  
Učím hlavně španělštinu a němčinu, angličtinu jen jako suplent.11,04 %1,04 %  

Graf

3. Jak staré žáky/studenty učíte? (třídy nebo typ školy)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

1. i 2. stupeň ZŠ

1.-3.tř. ZŠ

1.-6. ročník šestiletého gymnázia

1.-9. ročník

11 - 19

11 - 19 let

11-19 let

11-19 let, prima - oktáva (všeobecné gymnázium)

12 - 19

12-19 let

12-19 let, víceleté gymnázium

13 - 19 let; víceleté gymnázium

13-19, sestileté gymnázium

14 - 19 let

15 - 19

15 až 19 na gymnáziu

15-19, gymnázium

15-19, střední odborná škola

15-20 a dospele

15-20 let

15-20, střední škola

15-22 let

16-19

18+ - VOŠ

2 stupen ZS

2. stupeň základní školy (6., 7. a 9 třída)

2. stupeň ZŠ

2.-6.třída ( 7 až 12let)

2.-9. roč. ZŠ

20-30 let v dálkovém studiu

3-9 třída

3. - 5. ročník ZS

3. - 7. ročník

3. ročník ZŠ

3. třída na základní škole

3.-9. třída ZŠ

3., 5., 6., 7. ročník ZŠ a 1. ročník SŠ

4.třída až 9.třída

6-ti leté gymnázium

6. třída ZŠ až maturanti

8 trída

8lete gymnazium

9. trida ZS, 1.,3.,4. rocnik SS

Druhý stupeň základní školy.

Gymnázium vyšší i nižší

Gymnázium, věk: 11-19

I-VIII na osmiletém gymnáziu

kvarta na osmiletém gymnáziu

nižší a vyšší gymnázium

Obchodní akademie

Od 12- dospělé

osmileté gymnázium

osmileté gymnázium

osmileté gymnázium - 12 až 19 let

osmileté gymnázium - od primy po oktávu, tedy od 12 do 18 let

osmileté gymnázium - prima, kvarta, kvinta a sexta

prima, tercie, 1.-4.ročník SOŠ

první stupeň ZŠ

SOŠ

SOŠ, 1.-4.ročníky

soš, 16-20

spíš MŠ a 1. stupeň ZŠ

SS

SŠ - dálkové studium, 16 - 60 let

SŠ 15 - 19

SŠ pro žáky s MP

střední obchodní škola, 1. - 4. ročník (15 - 20 let)

střední odborná škola

střední odborná škola

Střední odborná zdravotnická škola

střední odborné učiliště

střední škola

Střední škola

Střední škola - první a druhé ročníky.

Střední škola, vyšší odborná škola, dospělí.

šestileté gymnázium

Učím v jazykových školách.

učňové (střední odborné učiliště)

víceleté gymnázium

Vyšší ročníky gymnázia 16-19

základní + střední škola

Základní škola - 1.,2., 3. a 9. třída

základní škola, 6.-9. ročník

Základní, celá skola

ZS specialni logopedicka

ZŠ - 14 let, gymnázium 15 - 18 let

ZŠ 3.-5. riročník

ZŠ I. a II. stupeň

ZŠ- 3 až 8 ročník

ZŠ, 6. - 9. třída

ZŠ, SŠ

žádné

Žádné

4. Ve kterém regionu nebo městě působíte?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha5559,14 %57,29 %  
Středočeský kraj55,38 %5,21 %  
Beroun33,23 %3,13 %  
Praha 1022,15 %2,08 %  
Kolín22,15 %2,08 %  
Střední Čechy22,15 %2,08 %  
Benešov22,15 %2,08 %  
Čáslav22,15 %2,08 %  
Liberecky kraj11,08 %1,04 %  
Brandýs nad Labem11,08 %1,04 %  
ostatní odpovědi Olomouc
Středočeský
okres Beroun
Slaný, Středočeský kraj
Vlašim, okr. BENEŠOV
Kladno, Středočeský kraj
Hořovice,okr.Beroun
středočeský kraj, Čáslav
Mladá Boleslav
Neveklov
Český Brod, středočeský kraj
Praha 11
Střední Čechy, Poděbrady
Neveklov - středočeský
Kolínsko (Velký Osek)
Kolínsko
Praha 1
Sedlčany
1819,35 %18,75 % 

Graf

5. Co si představíte pod pojmem e-learning?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

elektronická výuka s využitím počítačů, smart telefonu, QR kodů, online technologie, google aplikace , google aplikace, e-booky...

vzdělávání prostřednictvím internetovým cvičení, seminářů, přednášek

???

asi nějaká zajímavá metoda

cvičení na webu, poslech z internetu, video, Kahoot testování, Moodle

doplnění učiva, procvičení, motivace, zábava

E-learning je výuka s využitím výpočetní techniky a internetu.

Elektronická

interaltivní cvičení na internetu

internetové kurzy, styl moodle, vyplnění úkolu a následující kroky...

kurzy a studijní materiály zprostředkované skrz internet

metoda výuky prostřednictvím moderních technologií s využitím PC či mobilního telefonu, formou emailu, mob. aplikací, internetových stránek atd.

multimediální prostředky pro zpestření výuky různých předmětů

on-line kurzy

Online learning

online podporu výuky typu moodle a webové aplikace spojené s používanou učebnicí.

Online samostudium + online konzultace s lektorem

online testy, studijní materiály

Podpora výuky pomocí počítačového/internetového programu

posílané lekce přes internet

Práce prostřednictvím virtuálního prostředí.

Procvičování gramatiky, poslechu přes kurzy, které jsou přizpůsobeny individuálním potrebam

propojení výuky s kurzy nebo aktivitami probíhajícími na internetu

Předem připravený sylabus dostupný po přihlášení na nějakou webovou platformu, která studenta postupně provede připravenými kroky učiva.

samostatná výuka nebo procvičování za pomoci IT technologie - internet, platforma Moodle, CD-ROM

Samostudium na internetu

samostudium, kdy mi vyučující/lektor předává informace přes internet.

Sebe vzdělávání se z materiálů poskytnutých na počítači, často prostřednictvím internetových stránek.

sezení u počítače a trávení hodin a hodin práce s ním místo toho, abych aktivně a smysluplněji pracovala ve výuce

Soubor informaci a cvicnych uloh, ktery studentovi poskytne zpetnou vazbu o jeho znalostech a dovednostech.

Studijne materialy v elektronicke forme. Pristupne studentum 24/7 jakehokoliv zarizeni PC, notebook, smartphone.

studijní materiály různého zaměření dostupné na internetu

Studium i testování dle PC

Studium pomocí informačních technoligií

Studium pomocí webových technologií - doma, ve třídě, samostatně, ve skupině.

studium přes internet

Studium přes internet ve formě čtení textů, poslechu audio materiálu nebo sledování videa, plnění úkolů - vyplnění testů, zapojení se do diskuzí, psaní textů.

učení na počítači

učení online

učení přes internet

učení s pomocí elektronických pomůcek

učení se online

Učení se pomocí elektronických zařízení.

učení se pomocí různých online kurzů nebo přednášek

učení se pomocí využití ICT

Učení se z pohodlí domova za pomocí internetu.

učení se/vyučování po mocí e/IT forem (internet, PC)

Vše, co souvisí s využitím moderních technologií on-line při výuce.

Vyucovani pomoci modernich technologii

vyučování s pomocí počítačové techniky, internetu,

vyučování za pomoci na internetu vytvořených a následně zpracovanych ukolu

Výuka pomocí / za podpory elektronických zdrojů (internet, databáze)

výuka pomocí internetu

Výuka pomocí webového portálu

výuka probíhá na internetu pomocí učitelem designovaného kurzu (popř. jednotlivých modulů, cvičení, domácích úkolů apod., studenti mohou s materiály pracovat doma i ve škole

vyuka probiha pomoci internetovych modulu

Vyuka prostrednictvim internetu.

výuka prostřednictvím internetu

výuka přes internet - forma presentací / videí / nahrávek / elektronických pracovních listů atd.

výuka přes internet - v určitém čase online, nebo pomocí předpřipravených výukových videí a násled.testovacích aktivit

výuka přes počítač

Výuka s využitím elektronických zařízení, interaktivní tabule,pc a inernetu

výuka s využitím PC, internetu...

výuka se zapojením PCprogramů a internetu

výuka v prostředí internetu

Výukový program na internetu.

výuku prostřednictvím e- platformy, hlavně se zapojením internetu

výuku přes počítač

výuku u monitoru

využití internetu při výuce

Využití počítače (nebo jiné elektroniky) ve výuce (jiného předmětu než IT).

využití programu na internetu, kdy mi to hned dá zpětnou vazbu

Využití výpočetní techniky a jejích produktů s cílem nahradit kontakt se živým učitelem.

Využití výpočetní techniky a programů nebo online webů ve všech fázích výuky.

Využívání elektronických materiálů

využívání IKT ve vzdělávání

Využívání informačních a komunikačních technologií k tvorbě kurzů a komunikaci mezi vyučujícími a studenty

využívání internetu při výuce

využívání internetu při výuce při zachování interakce

využívání IT při vyučování angličtiny

využívání multimediálních programů

Využívání PC , internetu

Využívání počítačové techniky ve výuce.

Vzdělávání po síti

vzdělávání prostřednictvím informačních technologií

vzdělávání prostřednictvím internetových stránek nebo aplikací

vzdělávání s využitím multimediálních prostředků

vzdělávání se po internetu za pomocí tutora

Vzdělávání se pomocí počítačových vzdělávacích programů

Vzdělávání se prostřednictvím výuky po internetu

vzdělávání z domova přes internet

vzdělávání, testování s využitím internetových aplikací, programů

Webové aplikaci pro předávání informací.

Získávání informací a cvičení z internetových zdrojů adresovaných konkrétní skupině žáků.

způsob vzdělávání s použitím IKT

Živý učitel a učebnice jsou nahrazeni počítačem

6. Máte nějakou zkušenost s e-learningem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, jako studentotázka č. 7, ano, jako vyučujícíotázka č. 7, neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, jako student4647,92 %47,92 %  
ano, jako vyučující3637,5 %37,5 %  
ne1414,58 %14,58 %  

Graf

7. Specifikujte prosím e-learningový program, se kterým jste se setkali

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

studium pro zkoušející a zadavatele maturitní zkoušky (http://www.nidv.cz/aplikace/prihlasovani/ciskom.php?operace=ciskom)

certifikace pro hodnotitele státní maturitní zkoušky

Duolingo

e-learning program zkoušek Cambridge

English Plus Project -4th edition

Hodnotitel maturitní ústní zkoušky.

hodnotitel maturitní zkoušky

Hodnotitel MZ

Hot Potatoes - sama si tvořím vlastní cvičení k probírané látce (např. článek z novin --> spojování slovíčka, definice, doplňování, kvíz, atd)

Interaktivní cvičení zahrnující poslech, čtení, interakci s rozpoznáním hlasu a správné výslovnosti, cvičení na slovní zásobu, slovníček...

iTooly - elektronická kniha ve výuce, e-booky v doprovodném e-programu časopisu Bridge

jako student příprava hodnotitelů a zadavatelů maturitní zkoušky

jazykové počítačové programy, tvorba vlastních programů pro IA tabuli, využití internetu - youtube apod.

Je jich mnoho, kromě programů jsou to i weby.

kurz pro hodnotitele a dozorujícího u maturit

Kurz pro management státních maturit, hodnotitele ústních zkoušek z ANJ od září 2016 jsme partnerskou školou mezinárodního projektu Erasmus+ a podílíme se na tvorbě výukových materiálů pro e-learningovou platformu

Kurzy ke státní maturitě

kurzy ke státní maturitě a každoroční refresh kurzy k hodnocení písemných prací státní maturity

mám vlastní

Maturita hodnotitel ústní zkoušky

maturitní příprava, resp. povinné kurzy pro zadavatele a hodnotitele písemné a ústní maturitní zkoušky úrovně B1 a B2 pro běžné studeny i ty s PUP, tj. celkem 8x e-laerningový program

metodický kurz AJ - British Council

Moduly nutné k certifikaci při zkoušející u maturit

Momentalne vyuzivam Google classroom. Pracovala jsem s Tutor i Moodle.

moodle

moodle

moodle

moodle

Moodle

moodle a pod. (dle fakulty, na které jsem studoval)

Moodle na FFUK, e-learning v rámci přípravy na certifikát hodnotitele a zadavatele meturit.

moodle- kurzy na katedře anglistiky UJEP

Moodle, CD přílohy k různým učebnicím

Moodle, Cermat školení k maturitním zkouškám

Moodle, Padlet

Moodle, výuka od MŠMT pro hodnotitele státní maturity

Na hřišti i ve vodě být s dětmi vždy v pohodě, kurz zadavatele u státních maturit

na stránkách Help for English, jinak různé náhodné, které momentálně najdu

na VŠ jsem využívala moodle k vyzvednutí různých materiálů či k odevzdání zadaných úkolů

např. při certifikaci na hodnotitele ústní části maturity, připraveno CERMATem

např. školení k maturitám

Např. webinář

Několik zahraničních e-learningových jazykových kurzů.

neznám názvy

Online kursy University of Southampton

program školení k nové maturitě od CERMATu; doplňková forma při studiu pedagogického minima na NIDV; studium na FutureLearn - kurz na téma William Shakespeare a jeho doba

programy MŠMT a Cermatu + desítky dalších

Programy pro hodnotile a zadavatele maturitních prací

Především výukový program CERMATu pro učitele - příprava učitelů ke státní maturitě.

příprava na CPE zkoušky formou přihlášení na webové stránky, zasílání cvičení a úkolů na email

různé výukové programy v rámci Future Learn

Řada Insight - workbook online

Skoleni zadavatelu a hodnotitelu maturitni zkousky Cermat.

studijní opory vlastní tvorby

studium pro zadavatele a hodnotitele MZk

Školení k maturitě - vypracování úkolů a testů skrz moodle.

školení k nové (státní) maturitě

školení na hodnotitele a zadavatele maturitní zkoušky

Školení pro hodnotitele maturitní zkoušky (organizuje CERMAT); studijní program: školský management (organizuje PedF UK; Moodle)

Učím přes Skype studenty ze zahraničí.

V loňském roce jsme pracovali na projektu EU,který byl celý založen na práci s počítačem-studenti pracovali samostatně na všech řečových dovednostech. Projekt trval 3 měsíce(nepamatuji si název) Jinak využívám FCE on-line tests,autokorekční testy,zejména při vyuce seminářů ve vyšších ročnících.

vedle maturitních školení hodntotitelů a zadavatelů ještě metodický seminář eTwinning a jakýsi ceritifikát CETe-tutor

využití informací z internetu,web. stránek časopisů,které žáci odebírají

Vzdělávací program pro hodnotitele ústní a písemné zkoušky anglického jazyka

Vzdělávání pro hodnotitele maturitních zkoušek, školení pro hodnotitele studentů se SPU.

webová on-line cvičení

Zadavatel a hodnotitel státní maturitní zkoušky

8. Jaké výhody podle vás e-learning přináší?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žáci/studenti považují využívání IT prostředků ve výuce za atraktivní5056,18 %52,08 %  
časová a prostorová dostupnost4752,81 %48,96 %  
odpovídá to současnému společenskému vývoji3842,7 %39,58 %  
interaktivita3842,7 %39,58 %  
možnost přizpůsobit studentům se specifickými poruchami učení3235,96 %33,33 %  
pomáhá rozvíjet počítačovou gramotnost2629,21 %27,08 %  
je v souladu s různými studijními typy žáků2325,84 %23,96 %  
jako největší výhodu vidím možnost vytvářet studijní postupy studentům na míru a možnost přístupu k výuce nejen ve vyučování11,12 %1,04 %  
Neznám11,12 %1,04 %  
šetří to čas 11,12 %1,04 %  
zajímavější výuka11,12 %1,04 %  
jinak ztráta času, studenti jsou přesyceni11,12 %1,04 %  
možnost designovat kurz specificky pro danou skupinu lidí, měnit ho podle jejich aktuálních potřeb. Praktičnost: e-learning nevyžaduje používání klasických učebnic.11,12 %1,04 %  
rozvoj autonomie11,12 %1,04 %  
žáci se neumí soustředit, takže to nepoužívám, protože vyplňování čehokoliv na počítači nedají, ztratí pozornost11,12 %1,04 %  
e learning používám jako doplňování přímé výuky11,12 %1,04 %  
moc jich nespatřuji, mě osobně to otravuje11,12 %1,04 %  
levnější substituce skutečné, živé výuky11,12 %1,04 %  
časová dostupnost11,12 %1,04 %  
Umožňuje individuální práci (a nastavení) každému studentovi.11,12 %1,04 %  
také šikovná příjemná příprava před testem11,12 %1,04 %  

Graf

9. Jaké jsou podle vás nevýhody e-learningu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podpora trávení času u počítače5969,41 %61,46 %  
omezování přímé komunikace5463,53 %56,25 %  
ne/dostupnost IT prostředků na školách2529,41 %26,04 %  
nekompetentnost žáků/studentů1821,18 %18,75 %  
nevhodnost pro věkovou skupinu se kterou pracujete78,24 %7,29 %  
Doprovazeno technickymii problemy11,18 %1,04 %  
Neznám11,18 %1,04 %  
děti někdy pracují jako s počítačovou hrou pokus/omyl11,18 %1,04 %  
nedostupnost internetu v některých domácnostech studentů, popř. na internátu. Nekompetentnost učitelů.11,18 %1,04 %  
neflexibilní11,18 %1,04 %  
nedostupnost vhodných programů zdarma11,18 %1,04 %  
Nestejná zkušenost žáků s počítači, snaha zabočit k vlastním aktivitám11,18 %1,04 %  
já dávám osobně přednost cvičení na papíře11,18 %1,04 %  
časová náročnost vynakládaná na vyučujícího11,18 %1,04 %  

Graf

10. Pokud při výuce využíváte nebo jste využívali možnosti e-learningu napište prosím jak (program, server, web,...)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

1) využívám různé materiály v hodinách anebo je doporučuji k domácímu procvičování (nejčastěji - helpforenglisg.cz, bbclearningkids.com, bbclearningteens) 2) škola má vytvořený vlastní e-learningový systém - využívám pravidelně během celého šk.roku

Ačkoliv upřednostňuji jiné metody, e-learning je někdy velmi rozumné řešení. Možností je mnoho.

agendaweb.org

Bylo by hezké, kdybyste v otázce respektovala českou interpunkci. "Jak" je vhodnější použít na začátku věty, na konci to působí neobratně. Navíc bez tečky. Ptáte se na využívání možnosti, nebo e-learningu samotného? Otázka není jasná. K procvičování, testování, rozšiřování znalostí, získávání dovedností... Lze využít téměř ke všemu.

dw.de, mein-deutschbuch.de

DynEd

E-learning zatím nevyužívám.

Google classroom

Gooru.org

HOT POTATOES - vlastní doplňková cvičení; BBC, National Geographic - interaktivní materiály pro děti, TED.com

http://www.agendaweb.org/ http://www.perfect-english-grammar.com/ http://www.onestopenglish.com/

IS VOŠ

iTool k učebnici Maturita Solutions vsech levelů a Choices, www.bridge-online.cz - e-booky

moodle

na škole on line

ne

ne

nejčastěji úkoly na nějaké internetové stránce ( www.oup.com, www. helpforenglish.cz .... ) apod

nevím, jestli je to elearning, ale posílám studentům interaktivní cvičení z helpforenglish, English4you a dalších

Nevyuzivam

nevyužívám

nevyužívám

Nevyužívám.

Padlet

Perfect-grammar.com

Používám ve výuce především stránky British Council, Helpforenglish a BBC Learn English - Ss sledují video materiály, čtou texty nebo poslouchají audio a plní úkoly, nebo si procvičují gramatické jevy v interaktivních cvičeních, občas děláme webquesty.

program a web

programy pro dané učebnice pro interaktivní tabuli

především server Moodle

Připojení na web a použití interaktivní tabule.

různé a mnohé

různé webové stránky, aplikace (Duolingo)..

Samostudium slovní zásoby Bohemian Ventures

Snažím se doporučovat. Youtube, různé aplikace, quizlet..

www.bridge-online, BBC,

www.fceonlinetest.com ,nepamatuji si název programu projektu(pan ředitel by vám ho asi sdělil)

Yahoo; interaktivní software k učebnicím Maturita Solutions; www.flo-joe.com

Youtube, programy smar -t i vlastní, různé dostupné programy - angličtina TS, dictionary...

YouTube. Různé webové stránky pro výuku aj.

11. Doporučili či nedoporučili byste tuto formu výuky pro ZŠ a SŠ a proč?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ano

ano

Ano

Ano

Ano

ano - atraktivita, názornost, možnost slyšet rodilé mluvčí...

Ano - jako opakování a domácí přípravu právě z důvodu omezené komunikace v hodinách.

ano - viz výhody e-learningu↑

ano - viz výhody výše

Ano doporučil bych jako doplněk k samotné komunikaci učitele s žáky, jako možnost samostatné přípravy žáků.

Ano doporučil bych, protože se mohu vzdělávat podle svých potřeb.

ano jako občasný doplněk vy výuce

Ano pro procvičování, zejména pro domácí práci

ano zejména studenti, kteří se nemohou zúčastnit výuky, mohou pracovat z domova, časově mohou pracovat s učebnicí i ve svém volném čase, pokud mají pracovní sešit, jsou stále pod kontrolou učitele a musí pracovat sami, mohou spolupracovat se spolužáky, ale vše je pod kontrolou učitele, takže žák nemůže podvádět...

Ano, dá se využít ve všech oborech výuky, snad kromě tělocviku.

ano, děti to baví

ano, jako domácí úkoly - ale u nás žáci jsou z nižších sociálních vrstev, tak notebooky nemají

Ano, pokud by na to byli vyučující řádně vyškoleni a podporováni. Studenti se nemohou vymlouvat, že si něco nestihli zapsat atd., protože jsou materiály dostupné a možná i přehlednější a e-learning podporuje směr, kam se společnost/zaměstnání stejně ubírají.

Ano, přitažlivější výuka pro studenty

Ano, v rozumné míře. Dnešní doba k využití IT tíhne, studentům je toto prostředí blízké, může to mít motivační efekt.

Ano, viz 8

Ano, viz výhody výše.

Asi ano. Jde o zpestření výuky a o zohlednění individuelního tempa žáka.

Atraktivni pro studenty, mozne individualizovat vyuku

doporucuji vlastní tvorbu Hot Potatoes - na míru k tomu , co se probírá, lze zpracovat aktuální témata v novinách, na internetu formou cvičení, kvízů

doporučil jako občasné zpestření, nedoporučil pro výše uvedené zápory

doporučil, jako doplňkovou formu pro domácí přípravu

doporučila bych ji, v rozumné míře je to zajímavé zpestření

doporučila bych pro ZŠ i SŠ jako doplněk výuky - k psaní domácích úkolů, např.

Doporučila v případě, že by škola zajistila prostředky na výuku.

doporučili, protože to je dôležité pre deti

Dopouručil, ale jen jako doplněk běžné výuky, protože nepodporuje přímou komunikaci.

E-learning jako doplňková činnost výuky by mi nevadila. Určitě by neměla nahrazovat klasickou výuku. Zároveň si myslím, že záleží na praxi vyučujícího. Osobně učím první rok a teprve si "zajíždím" výklad gramatiky, seznamuji se s učebnicí, výukovým procesem vůbec. Proto nemám čas věnovat se e-learningu. Pro mě by představovala taková výuka zátěž. Určitě by pomohlo se s e-learningem seznámit již na seminářích na VŠ. Takovou možnost jsme neměli.

Hodně záleží na konkrétní situaci.

Internet je součástí našeho světa a bylo by škoda ho nevyužít ve výuce. Vlastně to už ani nejde, pro děti je to běžná součást života.

Je potřeba, aby každý zvážil, zda klady použití převyšují zápory či náročnost přípravy.

jen jako doplněk

myslím, že je to vhodný doplněk standardní výuky, atraktivní pro studenty

Na ZŠ pouze jako podpůrnou

ne

Ne jako formu výuky - je dokázáno, že paměť funguje nejlépe ve spojení oko-ruka-mluva, kdy ovšem ta ruka nekliká na počítači, ale píše. V hodinách mají žáci hlavně aktivně mluvit. E-learning může sloužit k ověřování.

Ne, důvody uvedeny v bodě 8 a 9.

ne, přijde mi, že výuka je už i tak dost přetechnizovaná

Nejspíš bych volila jiný program

Nemám s ní osobní zkušenost, ale do určité míry to samozřejmě fungovat může v každém věku studenta. Největší nevýhoda je asi nevybavenost škol dostatečným množstvím techniky a zároveň stále hodně dětí ze ZŠ nemá možnost počítač využívat doma.

nemohu doporučit

nevím, spíše ano, ale musel by být k dispozici ucelený materiál v souladu s mým ŠVP

podle toho komu

Pokud bude mít každý student k dispozici počítač, pak doporučím. Na naší škole to zatím není splněno, takže kvůli nedostatečnému technickému vybavení spíše nepoužívám

pouze jako oživení, zopakování

pro ZŠ mi to přijde zbytečné na SŠ by to bylo přínosné například v odevzdávání úkolů ...

Příležitostně, tématicky ano.

Rozhodně doporučuji pro samostudium

rozhodně ne velmi chabá náhrada živého vyučování

Spíše jako samostudium či drobný doplněk hodin,nemůže plně nahradit přímou komunikaci

Spíše k domácímu samostatnému studiu

Spíše ne, ale kdyby existoval nějaký velmi povedený program, který by podporoval výuku na SŠ, tak možná ano. Osobně se snažím zadávat co nejméně práce na počítači, aby se studenti snažili řešit problémy vlastním myšlením.

Urcite ano.

V rozumné míře ano.

Zatím pro doporučení nevidím důvod. Existuje kupříkladu velice propracovaná aplikace My Grammar Lab, kde si učitel může vytvořit vlastní třídu, sledovat, jak studenti vyplňují úkoly atd. Nicméně vyžaduje, aby si každý ze studentů pořídil knížku za cca 500 Kč - což pro mnohé může být příliš drahé.

Žáci tráví u počítače a vůbec všech médií už dost času na to, aby je škola zatěžovala ještě děláním e-learningu. Na druhou stranu tam tráví čas tak nebo tak, tudíž by ho alespoň trávili efektivně. Přesto jsem konzervativní a myslím, že je to zbytečné, výuka jazyka je interaktivní záležitost a hlavním účelem jazyka je mluvit, se sezením u počítače a "pilováním pasivní znalosti jazyka" tedy nesouhlasím. Upřednostnila bych ho metodou doporučení (drily, gramatiky).

12. Jaké další možnosti e-learningu znáte?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

---

Další nejasná otázka. Nemyslíte spíš možnost využití e-learningu? Ve výuce? Mimo výuku? Mimo výuku jazyků? Mimo školu?

internet, mobilní aplikace, google aplikace, youtube....webináře...

Je jich spousty.

Možnosti přijímat , odesílat vypracování dom. úkolů.

nevím, co je touto otázkou myšleno, možná registrace v nějakém e-learningovém kurzu.....

Neznám

neznám

Neznám.

o žádných nevím

Poslední dobou se mi velmi osvědčilo testování pomocí serveru Kahoot!

sama se dívám na přednášky k metodologii na internetu nebo sleduji TED. com, a vůbec cokoliv vzdělávací

shora uvedenou

studium na vyšších školách sloužící k doplnění si kvalifikace

video learning - ale nenašla jsem žádný interaktivní

výuka přes Skype

Využíváme IT techniku k prezentacím,zejména u výuky reálií. Případně lze pustit ukázky filmů či seriálů v původním znění.

Web semináře E-learningové jazykové kurzy

weby, online testy, useful links, etc.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste

2. Jste aktivním vyučujícím angličtiny?

4. Ve kterém regionu nebo městě působíte?

6. Máte nějakou zkušenost s e-learningem?

8. Jaké výhody podle vás e-learning přináší?

9. Jaké jsou podle vás nevýhody e-learningu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste

2. Jste aktivním vyučujícím angličtiny?

4. Ve kterém regionu nebo městě působíte?

6. Máte nějakou zkušenost s e-learningem?

8. Jaké výhody podle vás e-learning přináší?

9. Jaké jsou podle vás nevýhody e-learningu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Ševčíková, B.E-learning v hodinách angličtiny (výsledky průzkumu), 2017. Dostupné online na https://e-learning-v-hodinach-anglic.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.