Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pracují znalostní pracovníci efektivně?

Pracují znalostní pracovníci efektivně?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adam Jirát
Šetření:05. 06. 2013 - 12. 06. 2013
Počet respondentů:79
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:01
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Pro koho je tento dotazník?

- pro STUDENTY VŠ

- pro PRACUJÍCÍ, kteří se živí duševní prací

 

Výsledky tohoto výzkumu budou sloužit pro účely mé diplomové práce, jejímž cílem je zjistit míru efektivity znalostních pracovníků

Odpovědi respondentů

1. Řekli byste, že Vám druzí lidé věří?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano3746,84 %46,84 %  
Ano3544,3 %44,3 %  
Spíše ne56,33 %6,33 %  
Ne22,53 %2,53 %  

Graf

2. Když jednáte s druhými lidmi, snažíte se, aby výsledek jednání byl „výhrou“ pro všechny zúčastněné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4962,03 %62,03 %  
Někdy2632,91 %32,91 %  
Ne45,06 %5,06 %  

Graf

3. Názorům druhých (odpovězte podle toho, co u Vás převažuje):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nejdříve je vyslechnu a teprve potom si udělám vlastní názor.7291,14 %91,14 %  
Nevěnuju jim příliš pozornost. Věřím, že můj názor je ten správný.56,33 %6,33 %  
Dávám přednost před vlastními názory.22,53 %2,53 %  

Graf

4. Souhlasíte s tímto tvrzením? "O zájmech a problémech druhých lidí neuvažuji. Stačí mi moje vlastní.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nesouhlasím. Zájmům a problémům druhých lidí věnuji také pozornost, prioritní jsou však mé zájmy a problémy.4658,23 %58,23 %  
Ne, částečně nesouhlasím. Zájmům a problémům druhých lidí věnuji přibližně stejnou pozornost jako vlastním zájmům a problémům.2734,18 %34,18 %  
Ne, nesouhlasím. Naopak zájmům a problémům druhých lidí dávám přednost před mými zájmy a problémy.33,8 %3,8 %  
Ano, souhlasím.33,8 %3,8 %  

Graf

5. Příležitostně děláte něco jiného, než říkáte a slovně resp. mimoslovně vyjadřujete něco jiného, než , co si myslíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Někdy.5569,62 %69,62 %  
Ano.1620,25 %20,25 %  
Ne.810,13 %10,13 %  

Graf

6. Máte představu o tom, čeho chcete v životě dosáhnout?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.3443,04 %43,04 %  
Částečně.3341,77 %41,77 %  
Ne.1215,19 %15,19 %  

Graf

7. Stanovujete si cíle?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.3949,37 %49,37 %  
Někdy.2025,32 %25,32 %  
Ano, ale mívám problém jich dosáhnout.1417,72 %17,72 %  
Ne.67,59 %7,59 %  

Graf

8. Vaše práce/studium Vás vnitřně naplňuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Částečně.4050,63 %50,63 %  
Ano.3443,04 %43,04 %  
Ne.56,33 %6,33 %  

Graf

9. Stává se Vám, že nedokončíte, co jste začal?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas5569,62 %69,62 %  
Často1417,72 %17,72 %  
Nikdy1012,66 %12,66 %  

Graf

10. Znáte své přednosti a soustředíte se na to, abyste je efektivně využíval?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Domnívám se, že ano, ale nejsem si jist.4354,43 %54,43 %  
Ano.2734,18 %34,18 %  
Ne.911,39 %11,39 %  

Graf

11. V hloubi duše pociťujete zášť, když někdo jiný z blízkých osob něco získá (uznání, majetek, slávu atp.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, přeji každému jen to dobré.3848,1 %48,1 %  
Někdy se mi to stává.3746,84 %46,84 %  
Ano, vždy.45,06 %5,06 %  

Graf

12. Uveďte prosím Vaše pohlaví!

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4253,16 %53,16 %  
Muž3746,84 %46,84 %  

Graf

13. V současnosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem student3645,57 %45,57 %  
Jsem pracující2531,65 %31,65 %  
Obojí.1822,78 %22,78 %  

Graf

14. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24 - 293645,57 %45,57 %  
18 - 232936,71 %36,71 %  
35 a více810,13 %10,13 %  
30 - 3567,59 %7,59 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Souhlasíte s tímto tvrzením? "O zájmech a problémech druhých lidí neuvažuji. Stačí mi moje vlastní.

  • odpověď Ne, nesouhlasím. Zájmům a problémům druhých lidí věnuji také pozornost, prioritní jsou však mé zájmy a problémy.:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy na otázku 9. Stává se Vám, že nedokončíte, co jste začal?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Řekli byste, že Vám druzí lidé věří?

2. Když jednáte s druhými lidmi, snažíte se, aby výsledek jednání byl „výhrou“ pro všechny zúčastněné?

3. Názorům druhých (odpovězte podle toho, co u Vás převažuje):

4. Souhlasíte s tímto tvrzením? "O zájmech a problémech druhých lidí neuvažuji. Stačí mi moje vlastní.

5. Příležitostně děláte něco jiného, než říkáte a slovně resp. mimoslovně vyjadřujete něco jiného, než , co si myslíte?

6. Máte představu o tom, čeho chcete v životě dosáhnout?

7. Stanovujete si cíle?

8. Vaše práce/studium Vás vnitřně naplňuje?

9. Stává se Vám, že nedokončíte, co jste začal?

10. Znáte své přednosti a soustředíte se na to, abyste je efektivně využíval?

11. V hloubi duše pociťujete zášť, když někdo jiný z blízkých osob něco získá (uznání, majetek, slávu atp.)?

12. Uveďte prosím Vaše pohlaví!

13. V současnosti:

14. Váš věk:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Řekli byste, že Vám druzí lidé věří?

2. Když jednáte s druhými lidmi, snažíte se, aby výsledek jednání byl „výhrou“ pro všechny zúčastněné?

3. Názorům druhých (odpovězte podle toho, co u Vás převažuje):

4. Souhlasíte s tímto tvrzením? "O zájmech a problémech druhých lidí neuvažuji. Stačí mi moje vlastní.

5. Příležitostně děláte něco jiného, než říkáte a slovně resp. mimoslovně vyjadřujete něco jiného, než , co si myslíte?

6. Máte představu o tom, čeho chcete v životě dosáhnout?

7. Stanovujete si cíle?

8. Vaše práce/studium Vás vnitřně naplňuje?

9. Stává se Vám, že nedokončíte, co jste začal?

10. Znáte své přednosti a soustředíte se na to, abyste je efektivně využíval?

11. V hloubi duše pociťujete zášť, když někdo jiný z blízkých osob něco získá (uznání, majetek, slávu atp.)?

12. Uveďte prosím Vaše pohlaví!

13. V současnosti:

14. Váš věk:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jirát, A.Pracují znalostní pracovníci efektivně? (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://efektivita-zp.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.