Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Efektivní vyjednávání

Efektivní vyjednávání

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michal Bečvář
Šetření:02. 11. 2012 - 20. 11. 2012
Počet respondentů:102
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.99
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:17
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den, tento krátký dotazník je věnován psychologii leadershipu, konkrétně pak tématu Jak efketivně vyjednávat. Dotazník je určen všem zaměstnaným jedincům - podřízeným i nadřízeným. Cílem je analýza preferencí ve vyjednávání s druhými lidmi. 

Odpovědi respondentů

1. Ve Vašem zaměstnání jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v podřízené funkci7977,45 %77,45 %  
v nadřízené funkci2322,55 %22,55 %  

Graf

2. Který přístup během vyjednávání preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
smlouvání a hledání kompromisu3231,37 %31,37 %  
asertivní přístup1918,63 %18,63 %  
demokratický přístup1918,63 %18,63 %  
přísně logický přístup1514,71 %14,71 %  
aktivní obchodnický přístup1413,73 %13,73 %  
spíše pasivní přístup32,94 %2,94 %  

Graf

3. Co je podle Vás nejdůležitější během vyjednávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyslechnout pečlivě druhou stranu5856,86 %56,86 %  
motivovat druhou stranu k další spolupráci4746,08 %46,08 %  
udělat kompromis3736,27 %36,27 %  
přesvědčit oponenta, že můj názor je lepší3231,37 %31,37 %  
předat všechny logické argumenty popravdě3231,37 %31,37 %  
tvrdě si jít za svým cílem98,82 %8,82 %  
ustoupit, protože je to jednodušší10,98 %0,98 %  

Graf

4. Co je podle Vás důležité v komunikaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
respekt k druhému i k sobě4140,2 %40,2 %  
znalost daného tématu3736,27 %36,27 %  
empatie1110,78 %10,78 %  
nenápadná manipulace76,86 %6,86 %  
nadšení a přesvědčení o správnosti mého návrhu54,9 %4,9 %  
moc10,98 %0,98 %  

Graf

5. Co podle Vašeho názoru zefektivní vyjednávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrá přesvědčovací schopnost5250,98 %50,98 %  
dobré načasování vyjednávání2625,49 %25,49 %  
charisma2423,53 %23,53 %  

Graf

6. Jaké osobnostní rysy nejvíce působí na druhé?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
charisma4241,18 %41,18 %  
autorita z hlediska vědomostí3534,31 %34,31 %  
aktivní naslouchání, empatie1918,63 %18,63 %  
autorita z hlediska moci65,88 %5,88 %  

Graf

7. Co preferujete během vyjednávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
objektivní argumentaci8482,35 %82,35 %  
čekání na nestranné rozhodnutí druhého1110,78 %10,78 %  
manipulaci k dosažení mého cíle65,88 %5,88 %  
působení na citovou stránku oponenta10,98 %0,98 %  

Graf

8. Když během vyjednávání argumentujete, tak:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mluvím pouze pravdu4948,04 %48,04 %  
některá nedůležitá fakta zastírám3332,35 %32,35 %  
občas si něco přimyslím2019,61 %19,61 %  

Graf

9. Jakým způsobem se například snažíte dosáhnout svého během vyjednávání nebo během konfliktu (v práci, doma, mezi kamarády)?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

?

.

..

...

"..myslím, že TO by bylo lepší protože"

"hraju na city"

1) Zjistím, kde je problém 2) Zjistím, proč ten problém vznikl a jak si aktéři představují jeho řešení 3) Návrh(y) rešení 4) Snaha o situaci win-win nebo kompromis

argumentace

argumentace

argumentace, snažím se ostatní přesvědčit, že můj názor je lepší

argumentaci

Argumentací

argumentací

Argumentací

argumentací, možností částečného kompromisu

argumentuji výhodami, které nese moje stanovisko

argumentuju

argumenty

argumenty

argumenty

argumenty

argumenty

citově

dohoda

doma, mezi kamarády

domlouváním ,dokazováním

domluvou, vhodnou komunikací, způsobem porozumění, pochopení druhého

empatii

fakty, agrumenty...

hadka

charisma, vědomosti, odborná znalost, vhodná časová příležitost, postavení, moc

charismatem, vyjdednávání a společným nadšením

Každý argument zakládám na informacích.

Když nesouhlasím, musím si být schopen svůj názor logicky obhájit na základě dostupných faktů.

kompromisem

komunikaci a navázání očního kontaktu, klidné jednání

Křikem

křikem

logická argumentace a atraktivní fyzický vzhled

Logickou argumentací.

logickými argumenty

logickými argumenty, někdy hysterií

Logikou dokážu že mám pravdu

Manipulací, působením síly své osobnosti (charismatu), humorem. Vytvoření zdání empatického spojení a užívaní základních technik vyjednávání (foot in door, door in face etc.) také funguje.

mít pravdivé argumenty, slíbit jen to co dokážu reálně splnit, mluvit na rovinu

N/A

Nalezneme základní pravidla a dobu. Logickou argumentací a trpělivostí ve vymezeném časovém úseku

Nekončícím přesvědčováním o tom, že mám pravdu :-)

nelze v krátkosti popsat

nenápadnou manipulací

Nenápadným nátlakem a přemlouváním

Neustále opakuji své argumenty, přidávám nové argumenty, snažím se být racionální

nevím..nevzpomenu si

No to neni zrovna jednoducha otazka, zalezi na situaci, miste, casu, rocnim obdobi.

objektivní argumentací

Objektivní argumentací podloženou podklady / důkazy

ochotou a trpělivým vysvětlením obsahu se vstřícností k danému jednání

Pádnými argumenty, zdůrazněním výhod a nevýhod

Pláčem, vydíráním, vyhrožováním, skrytými manipulacemi, přemlouváním, předestíráním logických argumentů, občas hledáním kompromisu.

Pokaždé je zapotřebí zvážit v jaké jste situaci a postavení a podle toho jednat. Důležité je vždy vyslechnout druhého, protože nikdo nemá patent na správná rozhodnutí a "lámat to přes koleno" se nevyplácí, zvláště v osobním životě (partnerství, kamarádství). V pracovní pozici je dobře vyslechnout, snažit se přesvědčit, ale pokud jste ve vedoucím postavení, rozhodnutí je na vás a vy si za ně nesete plnou zodpovědnost.

Pomocí kompromisu, snahy o pochopení a argumentů

používám pravdivé argumenty

Používám především asertivního chování

používáním logických argumentů,

pravdivými argumenty, logickým myšlením, přesvědčením že to co chci je přesně to správné a v dané situaci

pravdivými argumenty, vlastními zkušenostmi, příkladem ze svého života

Pravdou

představím co nejvíce svých argumentů proč já mám pravdu

přesvědčivými argumenty

přesvědčování

přesvědčováním

racionální argumentací, vypočítáváním možností způsobu dohody.

ROzesmát je, přesvědčit je

rozkazem, rozhovorem, snahou pochopit druhého

rozumně, argumenty

rozumnou argumentací

s úsměvem na tváři

sdělení objektivních informací..když to nezabere dělám oči:)

silou

snažím se dokázat, že můj názor je lepší

Snažím se je přesvědčit o svém názoru, pokud vím, že je oprávněný.

snesením logických argumentů

těžko říct, pokaždé improvizuji k dokonalým výsledkům

trpělivostí, dobrou argumentací a připraveností

ustoupím v jiné záležitosti

Uvedu všechny relevantní okolnosti, které podporují můj názor a zdůrazním, že podle mého názoru a zkušeností je mnou nastíněné řešení výhodné pro obě strany.

uvést konkrétní příklady, proč to tak chci

věcné argumenty

věcnou argumentací

vhodnou příležitostí, objektivní argumentací, nadšením a přesvědčením o správnosti návrhu, osobností

vhodnými argumenty

Vydírání.

Výhodností toho co chci pro protistranu.

vysvětlením, domluvou, případně i omluvou, když nejsem v právu

xx

xxxx

záleží na druhu situace

záleží na situaci

zjistím si všechny dostupné informace, klady a zápory, pokud jsem přesvědčen o své pravdě, zajímá mě názor i druhé strany, jsem ochoten přijmout i názor z druhé strany a dojít ke koncenzu

10. Připravujete se na vyjednávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, vždy si poctivě připravím argumenty i možné protiargumenty a varianty řešení6159,8 %59,8 %  
snažím se pouze zjistit něco o oponentovi1918,63 %18,63 %  
vůbec se nepřipravuji, zakládám si na své přirozenosti1716,67 %16,67 %  
nepotřebuji se připravovat, protože mám za sebou už mnoho úspěšných vyjednávání54,9 %4,9 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Ve Vašem zaměstnání jste:

2. Který přístup během vyjednávání preferujete?

3. Co je podle Vás nejdůležitější během vyjednávání?

4. Co je podle Vás důležité v komunikaci?

5. Co podle Vašeho názoru zefektivní vyjednávání?

6. Jaké osobnostní rysy nejvíce působí na druhé?

7. Co preferujete během vyjednávání?

8. Když během vyjednávání argumentujete, tak:

10. Připravujete se na vyjednávání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Ve Vašem zaměstnání jste:

2. Který přístup během vyjednávání preferujete?

3. Co je podle Vás nejdůležitější během vyjednávání?

4. Co je podle Vás důležité v komunikaci?

5. Co podle Vašeho názoru zefektivní vyjednávání?

6. Jaké osobnostní rysy nejvíce působí na druhé?

7. Co preferujete během vyjednávání?

8. Když během vyjednávání argumentujete, tak:

10. Připravujete se na vyjednávání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bečvář, M.Efektivní vyjednávání (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://efektivni-vyjednavani.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.